Apprentices projects 2019

Name School Title Supervisor Group
Manon van Keeken Hogeschool Utrecht Real-time matching van indicatoren van beveiligingslekken in een wereldwijde e-infrastructuur Sven Gabriel & David Groep CT
Leonie Verwoerd Hogeschool Van Amsterdam Felix from Interlaken Frans Schreuder. ET
Kornei Wagenaar ROC Horizon college Multi channel Stopwatch Hans Verkooijen. ET
Thamar Veerman MBO Utrecht White Rabbit Interface board, PCB design Hans Verkooijen. ET
Mariëtte van Driel TU Delft ATLAS – Verification and Validation of the Endcap Rail Jesse van Dongen MT
Mart van Duijvendijk Hogeschool Rotterdam ATLAS – Determination of CTE and CME for the ITk Endcap Jesse van Dongen MT
Eric Hsu Hogeschool Windesheim Zwolle ATLAS – Welding Tool Jesse van Dongen MT
Roald Brouwer Hogeschool van Amsterdam ATLAS – Weld Recovery Tool Jesse van Dongen MT
Joey Vrugt Haagse Hogeschool Characterizing the positional sensing system for a suspended mirror Michelson interferometer Rob Walet MT
Elisa Wories Hogeschool van Amsterdam KM3NeT Penetrator Test Pressure Vessel Berend Munneke MT
Nina Reinds Hogeschool Saxion Leak Detection using UV light Eric Hennes & Berend Munneke MT
Bas Steenbeek Hogeschool van Amsterdam Fast Timing Pixel Test Setup Freek Sanders & Marco Kraan MT
Pelle Speet Hogeschool Windesheim Zwolle The behaviour in frequency and damping of a folded pendulum accelerometer with different joints Eric Hennes MT
Antoine Compain, Vaakesan Kumarasamy, Wouter van Herwijnen Hogeschool Windesheim Zwolle Thinking outside the (dark)box (KM3NeT Darkbox Redesign) Jesse van Dongen MT
Marc Grenouillet, Thomas Schenk, Marten Niekamp Hogeschool Windesheim Zwolle KM3NeT DOM Transportation Jesse van Dongen MT
Kai Huibers ROC van Utrecht Proeve van Bekwaamheid – KM3NeT Base Tester Stamp Oscar van Petten MT
Lara Dolleman ROC van Amsterdam Proeve van Bekwaamheid – De BoOT – BOB Opening Tool Oscar van Petten MT
Luuk van Nieuwland ROC van Amsterdam Trainee experience Oscar van Petten MT
Gijs Gort de Leidse instrumentmakers School Trainee experience Oscar van Petten MT
Espen de Wit de Leidse instrumentmakers School Horizontal Seismic Attenuation System (HSAS) Rob Walet MT