This page was last updated : 200131.
File size is: 460 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 7
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 7

64. MATHIAS LAPIKASZ, geb. 1740/41, ovl./beg. Namestovo 13-1-1816 ("viduus Mathias Lapikas, 65 anni, sacramentis provisus"), woont te Namestovo (1816), tr. vóór 1771 (begin trouwboek Namestovo: 1778)

65. CATHARINA NN, geb. 1746/47, ovl./beg. Namestovo 6-2-1802 ("mulier Catharina Lapikass, 55 anni, sacramentis provisa"). Zij woonden in Namestovo (1776..1802) in huis nr. 38 (1786), in Jasenica (1783).

Volgens familieoverlevering[1] zou de naam "Lapikas" van oorsprong afkomstig zijn van "lapis casa", hetgeen Latijn is voor "stenen huis". Een dergelijk toponiem zou dan ca. 200 jaar geleden (of eerder?) tot familienaam geworden zijn. Mogelijk was de oorspronkelijke vorm Hongaars of Slowaaks, maar is deze via het door de geestelijkheid ter plaatse gehanteerde kerklatijn naar zijn huidige vorm geëvolueerd. Andere bronnen[2] suggereren een verband met Gaspar Pika, die in de zestiende eeuw naar Slowakije is gestuurd om daar nederzettigen te vestigen. Ook is een verband gesuggereerd[3] met Italiaanse steenhouwers ("lapicide lombardi") die in de zestiende/zeventiende eeuw over heel Europa uitzwierven. Een en ander blijft speculatie zolang geen andere bronnen kunnen worden gevonden die verder teruggaan dan de DTB boeken in Namestovo.

66. JOSEPHUS PAVCSIK (PAFCSIK), geb. 1751/52, ovl./beg. Namestovo 27-12-1807 ("viduus Josephus Pafcsik, 55 anni, sacramentis provisus"), wonend te Namestovo (1807), tr. vóór 1778 (trouwboek Namestovo begint 1778)

67. ANNA NN, geb. 1756/57, ovl./beg. Namestovo 2-4-1804 ("mulier Anna Pavcsik, 47 anni, sacramentis provisa"). Zij wonen in Namestovo (1778..1804).

68. JOANNES KOL(Y)ADA, ged. RC Lokca (district Namestovo) 2-11-1753 (get. Paulus Sviba en Anna Pastko), ovl./beg. Namestovo 9-11-1799 ("vir Joannes Kolada, 51 anni (sic!) sacramentis provisus"), tr. vóór 1773

69. MARIA NN, geb. 1753/54, ovl./beg. Namestovo 10-10-1831 ("vidua Maria Kollada, 77 anni, sacramentis provisa"), woont in Namestovo (1731), Zij wonen in Namestovo (1778..1799).

70. MATTHIAS ZARUBSZKY (alias PLYUTA), geb. vóór ca. 1760, ovl. na 1802, tr. vóór 1779 (begin trouwboek Namestovo: 1778)

71. MARIA NN, geb. 1752/53, ovl./beg. Namestovo 12-12-1802 ("mulier Maria Matthaei Zarubszky uxor, 49 anni, sacramentis provisa"). Zij wonen te Namestovo (1779..1802).

76. MATHIAS BROMERSZKY, geb. 1764/65 (doop niet gevonden op Bromerszky en varianten), j.m. wonend te Szlanicza (1783), huw. get. (1788), tr. Namestovo RK 20-1-1783 ("juvenis Mathias Bromerszky, 18, x vidua Veronica Gyurjancik, 19, testes P.D. Martin. Stjavniczky & Andreas Galasz")

77. VERON(IC)A GYURJANCIK(¥), geb. 1763/64, wed. wonend te Szlanicza (1783), huw. get. (1788), tr. 1o voor 1783 NN. Zij wonen in Szlanicza (1787..1798).

Zie ook Fragment Genealogie Gyurancsik voor haar herkomst en verdere familie.

COMMENTAAR(¥) De herkomst van Veron(ic)a Gyurjancik is vooralsnog onbekend. Zij is bij haar huwelijk in 1783 op 19-jarige leeftijd kennelijk al weduwe, en zou geboren moeten zijn 1763/64. Een doop van een Veron(ica) rond die jaren, werd ondanks een uitgebreide verzameling gegevens van alle personen Gyurjan(csik) te Slanica en omgeving niet gevonden. Wel werden een Verona gedoopt 1770 en Veronica gedoopt 1774 gevonden, doch die kunnen onmogelijk in 1783 getrouwd zijn (tenzij ze pas op latere leeftijd zijn gedoopt hetgeen hoogst onwaarschijnlijk is.
Dan is er de mogelijkheid dat de "vidua Veronica Gyurjancik" die in 1783 trouwt , gelezen moet worden als "Veronica NN weduwe van NN Gyurjancik". Een dergelijk huwelijk is echter evenmin gevonden. Ook is er geen Veronica gedoopt te Namestovo/Szlanica in 1763/64.
Tot slot kunnen de gegevens van de kinderen van Veron(ic)a Gyurjancik en Mathias Bromersky nog worden bekeken. Van vernoeming is (in deze tijd en in deze (kathoklieke) streek geen aantoonbare sprake, en ook de optredende peetouders komen niet bij dopen van andere Gyurancsik's voor.
Kijkende naar de gegevens in het Fragment Gyurjancsik valt het op dat er slechts een vrouwelijke Gyurjancsik is gedoopt rond 1763/64. Dat Eva Gyuran. ged RK Namestovo 07 Jan 1762 als vrouwelijk lid van de tweeling Adam en Eva uit Martinus Gyuran(ycsik) x Zophia NN. Zou zij ontevreden geweest zijn met haar naam en later als Veronica door het leven zijn geggaan?

78. JOSEPHUS PAJDUCH, ged. RK Zubrohlava 25-6-1776, ovl. na 1817? verm. identiek met Josephus Pajduch, geb. 1777/78, woont te Bobrov (1800), tr. Ustie nad Priehradou (Usztye) 27-1-1800 ("Josephus Pajduch, 22, de Bobrov, cum Rosina Kavulyak, 19, de Usztye, testes Andreas Reday en Joannes Vlossak")

79. ROSINA KAVULYAK, geb. 1780/81, ovl. na 1817? woont te Usztye (1800), is zeer waarschijnlijk identiek met Rosa(lia) Karnlyak (leesfout?) uit wier huwelijk met Josephus Pajduch de vier onderstaande kinderen h-k worden gedoopt. Zij wonen te Usztye (1803).

80. AEGIDIUS LEONARDUS (EGIDE, GIlLES LEONARD) VANHAUW (VANHOUW), ged. RK Tienen St. Germanuskerk 31-3-1759 (filius Leonardi Vanhauw et Agnetis Casters, get. Aegidius Vanhauw en Joanna de Wilde), ovl. Tienen 30-9-1837, afkomstig uit Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1784, 1785), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Gilles Vanhauw, wever oud 35 jaar, met 4 kinderen jonger dan 12 jaar, wonend in de Kapucijnenstraat te Tienen.[10] wever wonend te Tienen (1802..1828), kan niet schrijven (1784, 1815, 1817), tr. 2o Tienen 28-8-1814 (get. o.a. Pierre Vanautgaerden, 39, blikslager, Jean Bonjeau, 29, zadelmaker) JEANNE VANLIE(C)K, geb. Bunsbeek 1780/81, dienstmeisje wonend te Tienen (1814), dr. van Pierre Vanlieck en Marie Gertrude Vandepoel, tr. 1o Tienen RK St. Germanuskerk 1-2-1784 (get. Guilielmus Winnen & Joannes Franciscus Vanhouw)

81. ANNE/MARIE CATHERINE THIRY (TIRRI, THYRY) (filia Antonii), geb. Tienen 1763/64, ovl. Tienen 28-5-1811, afkomstig uit Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1784), huishoudster te Tienen (1811), kan niet schrijven (1784). NB In de geboorteakte van haar dochter Marie Elisabeth in 1802 staat in vrijwel onleesbaar kleine letters bijgeschreven "domicilié a Tirlemont v... ... Celestiens Conjoints"?

COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met :
Franciscus Thiry, 20 jr, genoemd als dienstpersoneel te Zemst, intrede in de gemeente: 25 vent, se IV (1796) [11]

De wever.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten

82. PETRUS (PIERRE) JOSEPHUS MA(C)X, ged. RK Herenthout St. Petrus 24-4-1753 ("baptizatus est sub conditione (cum domi ab obsterica baptizatus effectis?) Petrus Josephus filius legitimus Petri Macx et Mariae Verhulst, susceptores fuerent Petrus Josephus van de Ven et Elisabetha Verwerft"), ovl. na 1818, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Pierre Max, werkman oud 44 jaar, met vrouw Elisabeth Letist oud 46 jaar, dochter Maria Max oud 20 jaar, en 3 kinderen onder de 12 jaar, wonend in de Potterijstraat te Tienen,[14] kan niet schrijven (1807), wever wonend te Tienen (1807..1818), geb. getuige (1824), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 6-9-1772 (hij als filius Petri (Max), zij als filia Joannis (Letist), get. Guilielmus Ulens & Joannes Josephus Max)

83. MARIE ELISABETH LETIST(¥), geb. vóór ca. 1755.

COMMENTAAR(¥) Waarom er twee gelijknamige dochters Marie Elisabeth Max zijn is onduidelijk. In het ene geval heet de moeder Marie Catherine Letist in het andere geval Marie Elisabeth Letist. De vader heet in beide gevallen Pierre Max. De beide Marie Elisabeth's zijn kennelijk wel (half?)zusters, want Jean Jacques Maes gehuwd met Marie Elisabeth Max (I) treedt op als schoonbroer en getuige bij het huwelijk van Marie Elisabeth Max (II). De conclusie moet vermoedelijk zijn dat PETRUS JOSEPHUS (PIERRE) MA(C)X, tr. 2o tussen 1780 en 1783 MARIE ELISABETH LETIST, geb. Tienen 1750, woont te Tienen (1809, 1812).

84. CAROLUS ANTONIUS (CHARLES ANTOINE) FESTRÉ, geb. Tienen 15-12-1773, ovl. 1830-1833, bakker (1813), muzikant (1829, 1830), woont te Tienen (1798..1830), tr. Tienen 14-8-1798 (get. Henri Reynaerts, cabaretier, Jean Steveniers, cabaretier, Philip Vanmeldert, secretaire de la commission de bienfaisance, François Messemacre, allen wonend te Tienen)

85. MARIE WILHELMINA (WILMINE) N(E)IJS (NEYS), geb. Tienen 14-6-1774, ovl. 1830-1833, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als M. Nijs oud 21 jaar, wonend bij haar ouders op de Botermarkt te Tienen,[18] huishoudster (1813), woont te Tienen (1798..1830).

De musikant.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten

86. PETRUS (PIETER, PIERRE) DISSARD (DUSARD, DESAER), geb. Tienen 22-8-1785, ovl. na 1830, kan niet schrijven (1830), wolwerker te Tienen (1805, 1830, 1840), wever van doek (1812), woont te Tienen (1812..1830), in de Hougaerdestraat (1829), tr. Tienen 30-1-1805 (get. Paul Lambrechts, 25, wolspinner, Guilliaume Saboo, 33, wever, haar neef Louis Delport, 37, wever, en Jean Antoine Saboo, 38, wever, allen wonend te Tienen)

87. (ANNA MARIA) BARBARA (BARBE) DELPORT(E), geb. Tienen 15-6-1772, ovl. na 1830, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Barbara Delporte oud 23 jaar, wonend bij haar ouders in de Mulkstraat te Tienen,[21] kan niet schrijven (1830), spinster (1802), huishoudster (1812, 1840), woont te Tienen (1802..1840), huw. get. (1802).

De wolbereider.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten

88. J(E)AN (JOANNES) COELST (COELS, COOLS), geb. vóór ca. 1745, ovl. Mulck 25-12-1779, beg. Overlaer RK St. Lambertus kerkhof ("obiit in Mulck Joannes Coels solitis ecclesiae sacramentis minutus et sepultus est in cemeterio"), huw. get. te Overlaar (1767), parochianus de Overlaer (1769), tuinman, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 20-8-1769(¥) (get. Henricus Ruttens & Petrus Nijs), en tr. Overlaar RK St. Lambertus 20-8-1770(¥) ("ex commissione adm: r(everen)di: d(omi)ni: plebani Thenensis, praeviis tribus ecclesiae bannis, junxi matrimonio Joannem Cools cum Anna Maria Genes, praesentibus Henrico Ruttens et Petro Nijs)

89. (ANNA) MARIE GENES (JENNES, JANSSENS, JEUNESSE!, GEUNES), geb. 1740-1743, ovl. 1808-1811; parochiana de S. Germani Thenis (1769), tuinvrouw (1796), huisvrouw wonend te Tienen (1805..1808).

COMMENTAAR(¥) CHECK huw. jaar 1770 te Overlaar.

In de Volkstelling van Tienen 1796 staan de volgende personen bijeen als wonend in de Hoegaardenstraat:[22] (tussen haakjes de personen die mogelijk bedoeld zijn, waarbij opgemerkt moet worden dat de initialen vaak niet kloppen, en de geboorte- en doopjaren ook een paar jaar verschil kunnen maken):
L. Boets, schrijnwerker oud 25 jaar, woont er sinds 1795, met 1 kind (Pierre Bots, ged. 26-7-1769)
C. Colst, zijn vrouw oud 25 jaar (Catherine Coels(t), geb. vóór ca. 1775)
M. Genis, tuinman (sic!) oud 51 jaar (Anna) Marie Jennes (Janssens, Jeunesse!, Ge(u)nes), geb. 1740-1743)
H. Colst, haar zoon oud 29 jaar (Henri Coelst, geb. Tienen 5-2-1772)
C. Coulst, haar zoon oud 16 jaar, (Jacques Coelst, geb. Tienen 6-2-1780)
C. Coulst, haar dochter oud 23 jaar, (Anne Therese Cools, geb. Tienen 20-2-1774

90. JEAN MARIE (MARC) LEGRAND, geb. Zétrud-Lemay 1737/38, leidekker te Zétrud-Lemay (1808), tr. Zetrud-Lemay voor 1780

91. ANNE MARIE HUBERT, geb. St. Jean Geest 1751/52, woont te Zétrud-Lemay (1808).

93. ANNE CATHERINE PEETERS(¥), geb. vóór ca. 1780, woont te Tienen bij haar vader (1797), mogelijk identiek met Anne Catherine Peeters, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 2-2-1790 Jean Henri Lamot.

COMMENTAAR(¥) Te Tienen trouwt in die tijd drie maal een Catherine Peters:
Anne Catherine Peeters x 3-6-1793 Jacques Delacroix. Hij hertr. 1804.
Anne Catherine Peeters x 17-8-1794 Jean Henri Tranteneers
Anne Catherine Peeters x 25-4-1796 Pierre François Goris
Van geen van deze drie valt een verband met kw. nr. 93 aan te tonen.

94. ETIENNE (STEVEN) BOLLEN(¥), geb. Mettekoven 1752/53, ovl. Tienen 28-9-1811, wever te Mettekoven (1809), woont te Tienen (1811), tr. Heers 9-10-1785

95. ANNE(A) CHRISTINE(A) TRUMPENEERS (TRIMPENEERS, TREMPENEERT, TROMPENAERTS)[25], ged. Heers 16-5-1761 (volgens huw. akte van haar zoon geb. te Gelinden), ovl. na 1833, huishoudster (1809), landbouwster (1819), wonend te Mettekoven (1809), te Tienen (1819..1836), kan niet schrijven (1836).

COMMENTAAR(¥) Mogelijk verwant aan Otto Bollen, tr. Maastricht 30-4-1680 Barbara van Dijck.[26]

96. GERRIT PIETERSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 26-9-1756, ovl./beg. Nieuwkoop 3/8-8-1807 (nalatende 2 kinderen), vermeld als Gerrit van Pijlen te Nieuwkoop betaler van kluitgeld (accijns op kluitturf) (1799/1800),[27] woont te Nieuwkoop (1800, 1807), tr. Nieuwkoop (gaarder) 25-4-1788

97. MARRIGJE WILLEMSE VAN VEEN, ged. geref. Nieuwkoop 15-2-1761, ovl. na 1822, doopget. (1794, 1801), woonde te Nieuwkoop (1819..1822).

98. DIRK RUMEIJER (ROHMEIJER)(¥), geb. Bootseele/Boetseele (Hannover) ca. 1745, ovl./beg. Nieuwkoop 24/27-1-1789 (aangever Weijntje Merloo, gaarder, pro deo), j.m. geb. te Boetseele (Bootseele) in het Hannoverse en wonend te Nieuwkoop (1768), vermeld als Dirk Rumijer te Nieuwkoop betaler van kluitgeld (accijns op kluitturf) (1775),[28] otr. Nieuwkoop 15-1-1768 (gaarder, ƒ 6,--), otr./tr. Nieuwkoop geref. 15-1/31-1-1768,

99. WIJNTJE JANSE MEERLO (MERLO), ged. Nieuwkoop 31-7-1746, ovl. Nieuwkoop 3-8-1818(¥), j.d. wonend te Nieuwkoop (1768), vermeld als de weduwe van D. Rumijer te Nieuwkoop betaler van kluitgeld (accijns op kluitturf) (1799/1800).[29] is als wed. van Dirk Rumeijer doopget. te Nieuwkoop bij kinderen van haar broer Jakob (1804, 1806).

COMMENTAAR(¥) In haar overlijdensakte van 1818 staat zij vermeld als "huisvrouw van Dirk Rumeijer", doch deze is dan al bijna 30 jaar dood!


Clein - Verdam & Clein - Rumeijer
Gosse Gosses Clein, geb./ged. geref. Muiden 13-9/3-10-1802 (get. de ouders zelve), ovl. Muiden 23-3-1876, schippersknecht (1826), winkelier (1841..1863), schipper (1843..1876), beurtschipper (1867, 1868), weduwnaar van Maria Johanna Verdam (1844), wonende te Muiden (1841..1876) in de Sluisstraat nr. 119 (1841, 1843), in de Weesperstraat (1876), tr. 1o Muiden 23-7-1826 Maria Johanna Verdam, geb./ged. geref. Muiden 21/28-6-1805 (get. Jesijntje Verdam), ovl. Muiden 5-5-1843 (vier dagen na de bevalling van een levenloze dochter), dr. van Jacobus Verdam, chirurgijn en van Aaltje Walchers/Walgers, tr. 2o Muiden 10-11-1844 Dirkje Rumeijer, geb./ged. geref. Thamen 27/30-10-1803 (get. Machteltje Rumeijer), ovl. Weesp 29-11-1883 ("in de Gasthuissteeg wijk B n° 134"), dienstmaagd (1844), woont te Muiden (1883), wed. van Gosse Gosses Clein wonend te Muiden (1883), dr. van Dirk Rumeijer. arbeider, en van Eva Klinkenberg (zie kw. nr. 99 sub a).
    Uit zijn eerste huwelijk (Clein-Verdam) (o.a.?):
   • aa. Tjerk Clases (!) Clein, geb. 1826/27, ovl. na 1889, winkelier (1856, 1869), schipper (1876, 1889), veerschipper (1885), wonende te Muiden (1889), tr. 1o Muiden 17-8-1856 Aaltje Ochuizen, geb. Kortenhoef 1824/25, ovl. Muiden 6-11-1862, dienstbode (1856), dr. van Jacob Ochuizen, werkman en van Agatha Fine. tr. 2o Muiden 9-5-1869 Geertruit Labrie, geb. Meppel 1834/35, dienstbode (1869), dr. van Harm Labrie en van Femmechien Boerwinkel.
     Uit zijn tweede huwelijk (o.a.?):
    • aaa. Hermina Hendrika Clein, geb. 1876/77, ovl. Muiden 11-6-1877.
    • bbb. Jacob Tjerks Clein, geb. Muiden 1861/62, werkman (1885), tr. Weesp 28-5-1885 Anna Anthonia Dalmulder, geb. Weesp 1862/63, dr. van Nicolaas Dalmulder, werkman, en van Anna Antonia van Zanten.
   • bb. Aaltje Clein, geb. Muiden 1828/29, ovl. Muiden 10-4-1841.
   • cc. Jacoba Clein, geb. Muiden 1832, ovl. Weesp 20-12-1888, tr. Weesp 21-5-1863 Jacob van Overeem, geb. 1832/33, schoenmaker (1863..1895), wonend te Weesp (1872..1888), op de Oudegracht nr. 36(1872), op de Nieuwstad nr. 90 (1883, 1888). zn. van Cornelis van Overeem, werkman en van Emmetje Smit.
     Uit dit huwelijk (o.a.?):
    • aaa. Immetje van Overeem, geb. Weesp 1863/64, ovl. Weesp 30-3-1945.
    • bbb. Maria Johanna van Overeem, geb. Weesp 1866/67, ovl. Weesp 13-3-1872.
    • ccc. Dirkje Overeem, geb. Weesp 1868/69, ovl. Bussum 1-1-1949 (ongehuwd), woont te Weesp (1949).
    • ddd. Gosse Gosses van Overeem, geb. Weesp 1869/70, ovl. Naarden 21-5-1956, woont voor minder dan zes maanden te Zutphen (1895), smid (1895), woont te Weesp (1956), tr. Zutphen 3-4-1895 (waarbij zij 2 kinderen wettigen) Maria Hendriks, geb. Zutphen 1868/69, ovl. vóór 1956, woont te Zutphen (1895), kan niet schrijven (1895), dr. van Rutger Hendriks en van Maria Antonia Addink.
      Uit dit huwelijk (o.a.?):
     • aaaa. Jacoba van Overeem, geb. Zutphen 2-8-1892 (bij het huwelijk erkend).
     • bbbb. Maria Antonia van Overeem, geb. Zutphen 19-7-1894 (bij het huwelijk erkend).
    • eee. Cornelis van Overeem, geb. Weesp 1872/73, ovl. Naarden 27-6-1946, woont te Weesp (1946), tr. Maria Sophia Cos, ovl. na 1946.
   • dd. Josina (Jesiena, Jesina) Clein, geb. Muiden 1840/41, ovl. Muiden 29-7-1920, tr. Muiden 12-4-1868 Hermanus Gerardus Reurts, geb. Amsterdam 1839/40, ovl. Muiden 20-5-1903, kuiper (1868..1889), wonende te Muiden (1876..1903) in de Amsterdamsche Straat (1889..1920), zn. van Cornelis Reurts, kuiper en van Johanna Christiena Hansen.
     Uit dit huwelijk (o.a.?):
    • aaa. Johanna Christina Reurts, geb. Muiden 1868/69, ovl. Weesp 7-9-1951, woont te Muiden (1951), tr. Muiden 12-7-1917 Pieter Vis, geb. Muiden 1866/67, ovl. vóór 1951, timmerman (1917, 1920), wonend te Muiden (1920), zn. van Cornelis Vis en van Clasina Jongkind.
    • bbb. Maria Johanna Reurts, geb. Muiden 1870/71, ovl. Muiden 7-11-1889, ongehuwd.
   • ee. NN Clein (levenloze dochter), geb./ovl. Muiden 1-5-1843.
    Uit zijn tweede huwelijk (Clein-Rumeijer) (o.a.?):
   • ff. Eva Clein, geb. Muiden 4-9-1847[31], ovl. Muiden 2-6-1888, woont in de Weesperstraat (1888), tr. Muiden 21-4-1867 Sipke van der Weijden, geb. Muiden 18-5-1845, ovl. Muiden 19-1-1883, buskruidmaker (1867..1883), zn. van Pieter van der Weijden, timmerman, en van Martje Schaap. Zij wonen te Muiden in de Hellingstraat (1873..1883).

Bericht in de Graafschap-Bode d.d. 24-1-1883 over de ontploffing op 19-1-1883 van de buskruitfabriek "De Krijgsman" in Muiden, waarbij elf doden vielen te betreuren onder wie buskruitmaker Sipke van der Weijden (1845-1883).
klik op plaatje(s) om te vergroten
     Uit dit huwelijk (o.a.?):
    • aaa. Gosse Gosses van der Weijden, geb. Muiden 26-5-1867, ovl. na 1945, koperslager (1888), bussenmaker (1913), blikslager (1918), tr. Weesp 11-10-1888 Hendrika Broekhuizen, geb. Zwolle 1861/62, ovl. Weesp 17-1-1937, woont te Weesp (1937), dr. van Wilhelm Johan Broekhuizen, kleermaker en van Ansen van den Berg.
      Uit dit huwelijk (o.a.?):
     • aaaa. Eva van der Weijden, geb. Weesp 1888/89, tr. Weesp 24-12-1913 Dirk Mooij, geb. Weesp 1887/88, kuiper (1913), zn. van Wijnand Mooij en van Heiltje Portengen.
     • bbbb. Matje van der Weijden, geb. Weesp 1893/94, ovl. Groningen 6-1-1945, wonende te Groningen (1945), tr. Weesp 25-9-1918 Hindrik Woldring, geb. Bedum 1884/85, ovl. Dokkum 22-1-1945 , rijksambtenaar (1918), assistent Rijksbelastingen (1945), wonende te Groningen (1945), zn. van Sabbo Woldring, landbouwer, en van Trientje Huttinga.
    • bbb. Matje van der Weijden, geb. Muiden 16-2-1869, ovl. Wageningen 28-10-1942, tr. Muiden 17-4-1891 Jan Schanstra, geb. Lemmer 1867/68, ovl. na 1942, werkman (1891), zn. van Hendrik Schanstra en van Dirkje Jans Middendorp.
      Uit dit huwelijk (o.a.?):
     • aaaa. Hendrik Schanstra, geb. Muiden 1-1-1892, ovl. Zwolle 25-8-1953, bedrijfsleider (1953), tr. Brandwijk 8-5-1918 Alida Johanna Vermeer, geb. Brandwijk 18-12-1896, dr. van Willem Vermeer en van Catharina Molenbeek. Hieruit verder nageslacht bekend.
     • bbbb. Dirk Schanstra, geb. Mijdrecht 8-7-1899.
    • ccc. Dirkje van der Weijden, geb. Muiden 31-8-1870, ovl. Muiden 9-3-1873 (aangever de vader en diens broer Jacobus van der Weijden, 30, buskruidmaker).
    • ddd. Pieter Cornelis van der Weijden, geb. Muiden 24-11-1871, ovl. Muiden 13-7-1875.
    • eee. Aaltje van der Weijden, geb. Muiden 4-12-1872, ovl. Muiden 23-8-1873.
    • fff. Dirk van der Weijden, geb. Muiden 21-6-1874, ovl. Zeist 24-11-1952, koperslager (1899), tr. Muiden 10-5-1899 (voogden van de bruid zijn Pieter Adriaanszoon de Haan en Cornelis Arn. v. Wijngaarden) Pieternella Marretje Molenaar, geb. Weesperkarspel 1877/78, ovl. na 1952, dr. van Jan Molenaar en van Alida Molenaar.
      Uit dit huwelijk (o.a.?):
     • aaaa. Alida van der Weijden, geb. Rotterdam 27-2-1900.
     • aaaa. Sipke van der Weijden, geb. 's-Gravenhage 1907/08, ovl. Emmen 13-1-1957, bedrijfsleider (1957), tr. Adriana Joele, geb. 28-5-1907, ovl. 31-7-2001 (gecremeerd Arnhem 3-8-2001),[32]
    • ggg. Petronella Cornelia van der Weijden, geb. Muiden 16-5-1876, ovl. Muiden 25-7-1876.
    • hhh. Petronella Cornelia van der Weijden (Weyden), geb. 4-7-1877, ovl. na 1946, wonende te Harlingen en onlangs te Weesp (1903), tr. Harlingen 9-4-1903 Gerrit Dijkstra, geb. Almenum (gem. Barradeel) 1874/75, ovl. Hilversum 22-6-1946, onderofficier (1903), wonende te Muiden (1903), te Hilversum in de Coehoornstraat nr. 14 (1946), zn. van Sybe Dijkstra, winkelbediende en van Riemke Brunia. Zij wonen te Muiden (1931).
      Uit dit huwelijk (o.a.?):
     • aaaa. Eeva Dijkstra, geb. Muiden 1905/06, tr. Muiden 29-4-1931 Abraham Drewes, geb. Naarden 1903/04, kantoorbediende (1931), wonende te Amsterdam (1931), zn. van Willem Jan Drewes, reiziger, en van Dirkje Frederica van der Velden.
     • bbbb. Siebe Dijkstra, geb. 1907/08, varensgezel (1931) wonende te Muiden (1931).
    • iii. Tjerk Clases van der Weijden, geb. Muiden 14-5-1879, ovl. Muiden 19-8-1880.
    • jjj. Jannetje van der Weijden, geb. Muiden 7-4-1881.
    • kkk. Jacobus van der Weijden, geb. Muiden 3-9-1882, ovl. Muiden 3-10-1882.

100. ROELOF BLOK, ged. Amsterdam Westerk. 24-2-1765 (get. Roelof Poster, Susanna Elisabeth Staaden), beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 12-4-1807 (Roelof Blok, 43 jaar, in 't Ggebet bij de Grimgragt, laat 6 kinderen na), woonde Heysteeg (1786) en Gebed zonder End (1801..1807) nr. 14 (1807) (¥), poorter van Amsterdam 7-6-1785 als kruijer en zn. van wijlen Jan Blok horlogemaker, otr. Amsterdam 20-4-1786 (get. Wijntje Lindeman, zijn moeder, en Johanna Moeton, haar suster)

101. CORNELIA MOUTON, geb./ged. Amsterdam Nieuwe K. 15-2-1761/24-10-1762 (get. Neeltje Bogaart, Jan Koster), ovl. Amsterdam 30-10-1843, woonde te Amsterdam (1786-1743), in de Blomstraat (1786), Lange Leidsedwarsstraat (1820), Heysteeg (1831), Keizersgracht nr. 572 (1843), doopget. (1795, 1807), otr. 2o Amsterdam 9-12-1808 PIETER VAN RANDWIJK, ged. Amsterdam Zuiderk. 8-4-1778, ovl. Amsterdam 4-11-1831, sleeper (1814), dienstbaar (1820) en werkman (1823) te Amsterdam, woonde Gebed zonder End (1808), Achterburgwal (1823), Heysteeg (1831), zn. van Jan van Randwijk en Grietje Klinkenberg.

Wapen Maton (Mouton): in groen een gaand, zilveren schaap.
Dit wapen werd gevoerd door Cornelia's verre verwant Jacomina Mathon (1692-1773) (zie kw. nr. 1617 sub c/5) zoals beschreven in Ref. [39]


COMMENTAAR(¥) GAA, zoek impost, wijkboek
8-9-1786 vermeld: Roelof Blok, aktetype: scheiding,[40]
Op .. maart 1805 (exacte datum niet vermeld) compareren
Ten eerste: Willem Slijper, wednr. van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Margaretha of Grietje Blok. Hij is bij mutueel testament op 31-5-1780 bij Nots. Johan Christoph Wagner te Amsterdam benoemd tot enige erfgenaam van zijn vrouw behoudens de legitieme portie aan hun tesamen verwekte kinderen, die allen nog minderjarig zijn, en benoemd tot hun enige voogd en administrateur, en volgens approbatie van schepenen te Amsterdam d.d. 18-1-1805 als zodanig gekwalificeerd.
Ten tweede Gerrit Blok. Genoemde Grietje Blok, deze Gerrit Blok en hun broeder Roelof Blok zijn enige nagelaten kinderen van Jan Blok, en volgens testament d.d. 11-8-1784 voor Nots. Abraham van Beem te Amsterdam met zijn drieën voor de helft erfgenaam met last van fidei commis van wijlen hun grootmoeder paternel Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok. Genoemde Grietje, Gerrit en Roelof Blok hebben de bij dit testament gerequireerde acte van renunciatie keuze en approbatie op 10-1-1789 voor Nots. van Beem uitgebracht, die daarna met willige comndemnatie van den Hoge Rade in Holland is bekrachtigd. Bij de boedelscheiding van van Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok op 24-6-1789 voor Nots. van Beem is het na te noemen perceel aan hun Grietje, Gerrit en Roelof Blok met den last van fidei commis toebedeeld is, waarna bij Decreet van 't Staatsbewind der Bataafsche Republiek van 20-6-1803 deze fideicommissaire erfportie uit den voornoemde band van fideicommis is ontslagen.
Dientengevolge hebben de administrateurs onder andere 't na te noemen perceel aan Grietje, Gerrit en Roelof Blok in volle vrije eigendom afgegeven bij acte van quitantie op 11?-9-1803 voor Nots. Aegidius Hanssin te Amsterdam, waardoor elk van deze kinderen voor 1/3 eigenaar werd. Het perceel was in zijn geheel aan wijlen Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok opgedragen. d.d. 10-7-1767 en 23-8-1774. De comparanten verkopen thans aan Jacob Swart 2/3 van dit perceel bestaande stal en erf in de Nieuwe Gerooide Zakstraat (Gebed Zonder End). Koopsom ƒ 600,-- contant. [41]

Op 13-12-1808 verklaart Cornelia Mouton, wed. van Roelof Blok, voor de weesmeesters "buiten staat te zijn iets voor vaders erf(deel) aan haar minderjarige (kinderen) te kunnen bewijzen, vermits haren boedel met meerder schulden is belast als er goederen nablijven, 't welk Gerrit Blok, de oom, en Willem Slijper, de oom paternel, getuigden waarheid te zijn en is daarop aan de weduwe consent tot hertrouwen verleend". [42].
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Johanna Blok (1797-1880). en van haar zoon Jan Roelof Lucretius Johannes Westerkamp (1822-1878).
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Johanna Blok, winkelierster, geb. 23-11-1797 en haar beide zoons Jan Roelof Lucretius Johannes Westerkamp, timmerman, en Petrus Hermanus Westerkamp, geb. 1-1-1825 staan in 1851/53 ingeschreven in de de Huidenstraat n° 3 (n° 270, kelder). Op 12-4-1855 vestigt zich daar ook Anna Maria Moeton, geb. 2-4-1834 (zie kw. nr. 203 sub c/4/cc).
Johanna Blok, winkelierster, geb. 23-11-1797 en haar beide zoons Jan Roelof Lucretius Johannes Westerkamp, timmerman, en Petrus Hermanus Westerkamp, geb. 1-1-1825 staan in juni 1857 ingeschreven in de de Huidenstraat 270, vertrekken vandaar in dezelfde maand juni 1857 naar de Looiersgracht 433, en vandaar in aug 1857 naar de Baangracht 84 (kamer). Johanna is inmiddels werkster.
Johanna Blok, geb. 28-11-1798 (sic!) en haar zoon Jan Roelof Lucretius Johannes Westerkamp, timmerman, geb. 9-2-1822 staan in 1874 ingeschreven in het Bev. Reg. op Lijnbaansgracht nr. 253 b (voorkamer). Hij ovl 9-2-1878, zij vertrekt 14-5-1880 naar Nieuwer Amstel.

102. HE(Y)NDRICK GERRITSE LO(E)NJE(R)(S), ged. Zierikzee 14-3-1764, ovl. 1802-1805 (op zee?), vermeld als visser te Zierikzee, in de lijst van dienstplichtigen Schouwen-Duiveland 1797-1798 [47], op 16-7-1798 vermeld als visser te Zierikzee, oud 36 jaar (sic!), [48] otr./tr. Zierikzee trouwgeld/geref. 30-5/21-6-1786

103. BASTIANA VAN HEKKE(N), geb./ged. geref. Zierikzee 22-6-1766/14-1-1767 [49], ovl. Bruinisse 21-5-1836, doopget. te Noordgouwe (1790, 1793), te Burgh (1804-1807), particuliere (1820) en naayster (1821, 1836) te Bruinisse, tr. 2o Zierikzee geref. 14-5-1806 JAN LEEP (LIEP, LIEK)(¥), ovl. vóór 1836 (niet gevonden Zierikzee, Schouwen-Duiveland 1811-1842).

COMMENTAAR(¥) Hij zou een zoon kunnen zijn van Jan Liek, metselaar te Zierikzee (1798, 1813) x (1782) Johanna Adriana van Zwijnvoeren (Zwijnvooren), winkelierster te Zierikzee (1821).

De visser.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 14-6-1782 testeert Elisabeth Kister, wonend te Zierikzee. Genoemd worden Maatje van Keulen, Gerrit Loenjers, overleden, Daniel Maurits de Brauw, burgemeester, Geertruijd Gerritse Loenders, Trijntje Gerritse Loenders, Henderik Gerritse Loenders. [50]

104. NICOLAAS (KLAAS, CLAAS) KREE(U)W(EN) (CREWE), geb. (ged?) Nieuwerkerk aan den IJssel 20-1-1732, ovl. (beg?) Pijnacker 16-9-1788 (betaald door de Heilige Geest Armen van Overschie)[55] of beg. Hillegersberg 5-1-1792 (als Klaas Kreeuwert), j.m. van Nieuwerkerk, wonend in Moordrecht (1772), otr./tr. Zevenhuizen 25-11/16-12-1772 (met attestatie van Zegwaart) (gaarde Moordrecht 24-11-1772),[56]

105. MARIA (MARIJN) JOOZE (JANS) VAN EI(J)K, geb. Zegwaard, ged Nieuwerkerk aan den IJssel 23-2-1746[57], ovl. Berkel en Rodenrijs 3-5-1823 (oud 88 jaar), j.d. van Zegwaart (1772), wonende te Zevenhuizen (1772), te Berkel (1821), doopget. (1773, 1777).

106. JACOB JANSZ STEUR, ged. Laren RK 21-1-1756, ovl. Amsterdam 22-12-1810 (in het Mannen Ziekenhuis)[60], j.m. van Abcoude Berchsgerecht (1785). woonde te Weespercarspel (1806), otr./tr. 2o Weesp St. Laurens (RK) 11-1-1807 en gerecht 20-12-1806/11-1-1807 PIETERNELLA BO(O)VENS(¥), ged. Amsterdam RK kerk de Posthoorn 14-2-1784 (get. Evert Evertsen en Elizabeth Ros), ovl. Groningen 10-12-1858, j.d. van Amsterdam, ouderloos (1807), dr. van Jan Bowens (Boovens), broodbakker afkomstig uit Osnabrück en Willemina Christoffels. Hij otr./tr. 1o Abcoude Proosdij gerecht 3/23-1-1785 en RK 23-1-1785 (get. haar vader Elbert Pieterse van Veen)

107. BAAFJE (BAVONIA) ELDERSE VAN VEEN, ged. Abcoude Proosdij RK 10-10-1763, ovl./beg. (RK) Weesp St. Laurens 8/16-3-1805 (Weesperkarspel impost 13-3-1805), j.d. van Abcoude Proosdij (1785), zij overlijdt aan de tering en behoort dan tot de onvermogenden.

COMMENTAAR(¥) Petronella Boovens, ged. Amsterdam RK kerk de Posthoorn 14-2-1784, ovl. Groningen 10-12-1858, dienstmeid (1822), hertr. Groningen 10-11-1822 (als wed. van Jacob Steur). Johannes Kalf, geb. Utrecht 18-7-1779, ovl. Groningen 27-7-1847. sappeur (1822), militair (1847), zn. van Abraham Kalf, metselaar, en Johanna Nollemans.

108. CORNELIS SPOORMAKER, geb. Langeraar 1735/36, ovl. Ter Aar 17-2-1806 (oud 70 jaar, laat 4 kinderen na), beg. Ter Aar geref. 20-2-1806 (begraven door de diaconie, graf op het kerkhof), j.m. wonend te Langeraar (1765), vermeld als Corn. Spooremaker te Langeraar betaler van kluitgeld (accijns op kluitturf) (1775),[65] vermeld als Corn. Spoormaker te Langer- en Korteraar betaler van kluitgeld (accijns op kluitturf) (1799/1800),[66] wonende in de Kerkbuurt te Langeraar (1806), otr. Ter Aar (gaarder 7-2-1765, pro deo) 10-2-1765

109. TRIJNTJE VAN STRAATEN, ged. Langeraar 19-2-1736, ovl. Ter Aar 31-8-1798 (gaarder impost 3-9-1798 pro deo, aangever Cornelis Spoormaaker), beg. Ter Aar geref. 4-9-1798 (graf op het kerkhof), doopget. (1759, 1760), wonend te Langeraar (1765, 1798).

110. DIRK WILLEMSZ SCHANSHEER, geb./ged. Rijsoort/Ridderkerk ../15-5-1749, beg. Woubrugge 8-3-1804 (gaarder impost pro deo, aangever Maarten Blijleven), j.m. wonend te Leimuiden (1782), vermeld als Dirk Schansheer te Leimuiden betaler van kluitgeld (accijns op kluitturf) (1799/1800),[69] tr. Leimuiden (gaarder 26-4-1782, pro deo) 12-5-1782

111. NEELTJE LODEWIJK (PIJN), geb. Oudshoorn ca. 1753-1765, ovl. 1845-1855, wonend te Leimuiden (1782), Oudshoorn (1823), kan niet schrijven (1823), vermeld in de volkstelling Oudshoorn (1829) als Neeltje Lodewi Pijn, wed. wonend te Oudshoorn in het Weeshuis Lagen Rijndijk 80.

112. P(I)ETER VAN WILPEN, ged. Amersfoort 23-1-1757, ovl. Amersfoort 27-2-1842(¥) als wednr. van Mijntje Kraaykamp (sic!), j.m. wonend op de Koedijk onder Amersfoort (1785), daghuurder (1822), karknecht (1842), otr./tr. Amersfoort geref. 6/23-10-1785

113. ALYDA (AALTJE) KRAAYKAMP (KREIJKAMP), ged. Amersfoort 4-5-1762, ovl. Amersfoort 13-1-1822 [70], j.d. wonend te Amersfoort (1785), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1809), dubbeleerster (1822).

COMMENTAAR(¥) Zoek op Memories van successie Amersfoort, Registratie datum: 3-3-1842, nr. 73

114. CORNELI(U)S ROELOFSE (OLOFSE) KO(C)K, geb./ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog januari/29-1-1774 (get. Alijda Peters), ovl. Amersfoort 11-8-1826 (oud 57 jaar, sic!, zn. van Adolf Kok, echtgenoot van Maria van Londen), wordt geregistreerd (als Corneille Kok) als dientstplichtige voor de Garde Nationale (1813), [110] daggelder (1826), wellicht dezelfde als Corn. Kok, provisoneel representant der municipaliteit Amersfoort (1795) [111], otr./tr. Amersfoort gerecht/geref. 26-5/23-6-1803 als j.m. wonend te Voorthuizen (beiden ouderloos)

115. (ANNA) MARIA VAN LONDEN (VAN DER LINDEN), ged. geref. Amersfoort 28-6-1776 (als Mietje), ovl. Amersfoort 12-1-1854 (oud 85 jaar, sic!, wed. van Cornelis Kok, dr. van Gerrit van Londen en Jaantje Bonkers (sic! moet zijn Pronkers)), j.d. van Amersfoort (1803), elders ook genoemd Van Londen (1827, 1854), vermeld in de volkstelling Amersfoort 1830 als Maria van Londen, wed. Kok, protestant, geb. Amersfoort, oud 57 jaar en wonend Hellestraat 530 in de wijk Breul, vermeld in de volkstelling Amersfoort 1840 als Maria van Londen, protestant, geb. Amersfoort, oud 64 jaar en wonend Sint Agathastraat 132 in de wijk Bloemendal, woont in de Muurhuizen te Amersfoort (1854),

Doopinschrijving van Cornelis Kok (1774-1826) in het register van de RK parochie Kromme Elleboog te Amersfoort.[112]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Er zijn te Amersfoort twee inschrijvingen als geref. lidmaat :
Maria van der Linden op belijdenis (mrt 1797),
Maria van Londen op belijdenis (mrt 1826).
Wie is wie?
Cornelis Kok, dagh(uurder), geb. 6-12-1776 (sic!), is ingezetene van Amersfoort (1811).[113]

116. PIETER BUI(J)S, geb./ged. geref. Amersfoort 27-10-1765, ovl. Amersfoort 15-8-1849, woonde te Hoogeland (1785), geref. lidmaat te Amersfoort. mrt 1792 op belijdenis, wever (1821), fabrikeur en winkelier (1825) te Amersfoort, tolgaarder aldaar (1826), eigenaar van een huis aan de Langegracht (huisgeld ƒ 6,--) [138], tr. 2o Amersfoort 15-2-1826 ANNA LOUISA DANENS, ged. geref. Amersfoort 30-3-1770, ovl. vóór 1849 (niet gevonden te Amersfoort), dr. van Adriaan Danens en Henrietta Lambertha Both (zie Fragment Danens ), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 7/24-7-1785 met betoon van Leusden

117. JUDITH (JUDIK) VAN LOON (LOENEN), ged. geref. Amersfoort 8-1-1762, ovl. Amersfoort 26-5-1825 (oud 61 jaar, sic!), woonde (1785) te Amersfoort.

Op 17-5-1825 testeert Judith van Loon, ziek te bed liggend, huisvrouw van Pieter Buijs, fabrikeur en winkelier, wonend op de Langegracht. Indien zij overlijdt met achterlating van kinderen uit dit huwelijk, dan vermaakt zij een kwart van haar nagelaten boedel in vrij eigendom en een kwart in vruchtgebruik aan haar echtgenoot zonder dat deze gehouden zal zijn tot enige borgtocht. Bij een eventueel kinderloos overlijden benoemt zij hem tot enige en algehele erfgenaam. Hij wordt tevens aangesteld tot executeur testamentair. Getuigen zijn Daniel Otto, fabrikeur, Philippus Heuveling, timmerman, Philip Bauer, vleeshouwer en Maas van Raalt, tabaksplanter [139].
Op 22-3-1826 wordt verkocht uit de nalatenschap van Judith van Loon, overleden Amersfoort 26-5-1825 (woonde Eerste Tolhek aan de Utrechtschestraat) echtgenote van Pieter Buijs, tolgaarder : te Amersfoort een huis aan de oostzijde van het Spuy (Bloemendal 69), een huis tegenover de Ketelaarsbrug, hoek Breedestraat (Breul 322), een huis aan de oostzijde van het Spuy (Bloemendal 72), genaamd "De Bogt van Guinee", een huis in de Slijkstraat (Breul 121), een huis in de Molensteeg (Breul 519), en 2 woningen onder 1 dak in de Groote Haag (Breul 187). [140] Er wordt verwezen naar een Boedelscheiding: d.d. 2-3-1830 [141], een Inventaris: d.d. 11-3-1826 [142], een Testament: d.d. 17-5-1825 [143].
In een akte van blijkbaarheid d.d. 22-11-1825 te Amersfoort,[144] ten verzoeke van Pieter Buijs, fabrikeur, oud 60 jaar en wonende te Amersfoort, verklaren Elisabeth Boeks, wed. van Hendrik Buijs, oud 89 jaar, Gerritje Gijsbertse huisvrouw van Rijk Gerritsen, oud 73 jaar, Aartje van den Dolder, wed. van Jacob Ruitenbeek, oud 74 jaar, Amarentia van Loon, wed. van Jan de Vrij, oud 76 jaar, allen wonend te Amersfoort, de requirant Pieter Buijs en zijn ouders goed te kennen en gekend te hebben, en dat zijn moeder Gerritje de Beer ruim een jaar na zijn geboorte "en dus in den jaren 1766 in de gemeente Hoogland is overleden en te Amersfoort in de St. Joriskerk begraven, en dat destijds hiervan geen aantekening in de sterf of begraafnisregisters schijnt gehouden te zijn". De getuigen leggen deze verklaring af omdat Pieter Buijs voornemens is eerstdaags in het huwelijk te treden. Alle comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

Fragment Danens
De verleiding is groot om in onderstaande organist Jacob Danens (Ia) een zoon te zien van de in de Goudse archieven van ca. 1675 tot ca. 1700 veelvuldig voorkomende
Jacob Gillisz Danen, schoolmeester wonend op de Lange Groenendaal zz, vermeld in het Kohier zout-, zeep-, heren en redemptiegeld 1680 te Gouda,[145]
Bewijs daarvoor is echter (nog?) niet gevonden.
Blijkbaar een andere Jacob is verder:
Jacob Danens, ovl. 2-9-1759, wordt op 6-7-1707 aangesteld tot "uitgaand" (d.w.z. niet in zijn eigen woning lesgevend) schoolmeester en op 7-5-1708 tot gewoon schoolmeester binnen de stad Gouda.[146]

Ia. Jacob Danens (Damens), geb. Gouda vóór ca. 1700, beg. Amersfoort St. Joriskh. 29-4-1766, j.m. van Gouda (1726), klok- en organist (1721-1765) van de Grote of Sint-Joriskerk te Amersfoort,[147] [148] , adviseert over de ombouw van het orgel in de Grote of St. Joriskerk te Amersfoort (1726),[149] wordt burger van Amersfoort 11-8-1727 ("Jacob Daneus, klok- en organist alhier, geboortig van Gouda, geadmitteerd voor halve leges als getrouwd aan een borgers dogter"), verkozen tot regent van de Armen Noodhulp te Amersfoort 1736,[150] belender bij de Koestraat (1729), op de Appelmarkt (1745), betaalt ƒ 10,-- en ƒ 5,-- huisgeld voor twee huizen op de Appelmarkt (1755),[151] otr./tr. Amersfoort geref. 6/23-12-1726 Anna Harderwijk, ged. geref. Amersfoort 6-12-1696, beg. Amersfoort St. Joriskh. 18-8-1742 (laat kind(eren) na),[152], j.d. van Amersfoort (1726), dr. van Livius Harderwijk (ex Gijsbertus Harderwijk x Anna van der Meulen zie kw. nr. 14779 sub a/3/aa), deken van het kapittel van St. Joris te Amersfoort,[153] en Agatha Morray.

Op 18-12-1722 verkopen Johan Harderwijck, notaris en procureur alhier, en Anna Harderwijck meerderjarige dochter, beiden kinderen en erfgenamen van Livius Harderwijck en Agata Murray, echtelieden, aan Lodewijck van Birckhoven in huwelijk hebbende Margarita Spijkers, een huis op de hoek van de Muurhuizen bij de Kamperbinnenpoort jegenswoordig bewoond door Lodewijk van Birckhoven. [154]
Op 19-6-1728 verkopen Johan Harderwijk, notaris en procurator voor de Ed. Gerechte, met en beneffens zijn vrouw Anna Elisabeth Loogen, tevens alle gemachtigden van Jacob Damens (!), als in huwelijk hebbende Anna Harderwijk, beneffens de selve Anna Harderwijks kinderen en erfgenamen van Livius Harderwijk, aan Melis Corssen, wonende aan de Hoek, een huis met een plaatsje daarachter, staende in de L. Vrouwestraat, belend aan de ene zijde het gemeene steegje off uijtgang van de huijsinge, bij de weduwe Abraham van Moesbergh bewoond, aan de andere zijde Philippus Verhagen. [155]
Op 15-3-1733 verkoopt Jacob Danens gehuwd met Anna Harderwijk als speciale gemagtigde van Anna Elisabeth Loogen, weduwe en boedelharster van Johan Harderwijk en als moeder en momboirse over haar minderjarige kinderen, aan Matthijs Weerheijd, huis en erve aan de Langestraat uytkomende met een gangh en poortje in de Lieve Vrouwe straat, belend aan de ene zijde voornoemde weduwe Harderwijk, aan de andere zijde Johannes van Lunen, bakker. [156]
Op 21-2-1747 verkoopt Jacob Danens, weduwnaar en boedelhouder van Anna Harderwijk, voor zich en zijn minderjarige zoon Adrianus Danens, aan Willem van Geenhuijsen en zijn vrouw, 'n hof, in de Koeijsteeg, belend aan de ene zijde: de wed. Jan Lambertse van Daal, aan de andere zijde Cornelis Ebbenhorst. [157]
Op 12-7-1749 lenen Cornelis van Beek en zijn vrouw Hendrika van't Hoff, van Gijsbert van Deventer, raad en schepen, en Jacob Danens, klokkenist, 600 gulden, ieder 300 gulden, met als onderpand hun huis en erf door hen bewoond, aan de Langestraat op de hoek van de Krankeledenstraat, belend aan de ene zijde: naar de Varkensmarkt, Willem Proever, bakker, aan de andere zijde: van achteren in de Krankeledenstraat Wouter van Lokhorst, timmerman. [158]
Op 19-9-1768 verkoopt Adriaan Danens, klok- en organist, en enige zoon en erfgenaam van wijlen Jacob Danens, aan Anna van Goudoever, weduwe van Gijsbert van Deventer (in leven schepen en raad van Amersfoort), de hierboven genoemde plegtbrief van 300 gulden door Cornelis van Beek en zijn vrouw Hendrica van 't Hoff, op 12-7-1749 gepasseerd ten behoeve van Jacob Danens, welke schuld verzekerd was op hun huizinge en erve staande op de Langestraat, op de hoek van de Crankeledestraat, belend aan de ene zijde, naar de Varkensmarkt toe: Willem Proever, aan de achterzijde in de Krankeledestraat: Wouter van Lokhorst (timmerman). [159]
  Uit dit huwelijk (in 1768 is hij de enige zoon en erfgenaam):

IIa. Adriaan (Adrianus) Danens, ged. geref. Amersfoort 6-11-1727, beg. Amersfoort St. Joriskh. 18-5-1797, j.m. van en wonend te Amersfoort (1769), klokkenist en organist (1765-1797) van de Grote of Sint-Joriskerk te Amersfoort,[160] belender op de Appelmarkt (1767), otr./tr. Amersfoort geref. 3/22-1-1769 Hen(d)rietta Lambertha Both, ged. geref. Amersfoort 21-11-1738, ovl. Amersfoort 4-5-1816, wordt geref. lidmaat te Amersfoort dec. 1757 op attestatie, j.d. van en wonend te Amersfoort (1769), woont op de Bredestraat (1816) te Amersfoort, dr. van Jan Both, raad van Amersfoort, en Barbara van Dijk.

Op 31-1-1767 verkoopt Adrianus Danens, meerderjarig jonkman, aan Jan Blok, zekere twee naast elkaar staande huizingen met een bleek daarachter, staande op de Appelmerkt (ook: Appelmarkt). Namens de verkoper treedt op als gemachtigde: Gijsbertus van Coeverden (deurwaarder) volgens procuratie opgenomen in de notariële koopcedulle d.d. 3-1-1767 voor Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen. De huizen worden gehuurd door: Cornelis van den Breumel, Wouter van der Linden en Wilhelmus Verhoeff. Verkoop volgens erfkoopsrecht. De koopsom bedraagt 798 gulden. [161]
Op 20-2-1775 verkoopt Adrianus Danens, klok- en organist binnen deze stad, aan Dirk Hendrik Methorst, schepen dezer stad, een stuk land genaamd "De Boompjes" gelegen over 't Zwarte Bergje buiten de Arnhemsepoort (Slijkpoort), groot ongeveer 3 mergens met houtgewas daarop en daarom, belend aan de ene zijde het land van de L. Vrouwe Capelle. [162]
  Uit dit huwelijk:

118. REINIER HEEREN (HEEREMAN), ged. geref. Amersfoort 31-10-1755, ovl. Amersfoort 12-4-1836, betaalt ƒ 2,--,-- en ƒ 4,--,-- huisgeld voor twee huizen in de Grooten Haagh (na 1755), en ƒ 4,--,-- voor een huis in de Nieuwestraat (na 1755),[166] j.m. wonend te Amersfoort (1779), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1788), wever te Amersfoort (1821), otr./tr. Amersfoort geref. 2/17-10-1779

119. WILHELMINA (WILLEMIJNTJE) VAN GRO(E)NINGEN, ged. geref. Amersfoort 21-9-1756, ovl. Amersfoort 2-2-1836, j.d. wonend te Amersfoort (1779).

120. MATT(H)IJS LAVOOR, ged. geref. Amersfoort 3-7-1761, ovl. Amersfoort 19-12-1831, j.m. van Amersfoort (1785), wordt geref. lidmaat te Amersfoort mrt 1797 op belijdenis, wever te Amersfoort (1819, 1831), schutter (1784) in het exercitiegenootschap Voor stad, land en vrijheid te Amersfoort [186], woonde te Amersfoort (1785) en Nijkerk (1828), otr./tr. Amersfoort geref. 30-6/17-7-1785

121. JAPIKJE (JACOBA) VAN PIPPEN, ged. geref. Amersfoort 20-10-1761, ovl. Amersfoort 12-3-1819 (oud 56 jaar, sic!), j.d. wonend te Amersfoort (1785), daghuurster (1819) te Amersfoort.

Misschien is zij de Jacoba van Pippen die op 24-6-1805 een verklaring van indemniteit krijgt van de R.K. gemeente op de Langegracht te Amersfoort voor vertrek naar Vreeland.[187] Hier tegen pleit dat zij geref. trouwt en ook haar kinderen geref. worden gedoopt.

122. JOHANNES (WILLEM) CLERCK (KLERK), geb./ged. Amersfoort 19/22-4-1763, ovl. Amersfoort 5-4-1823, schutter (1784) in het exercitiegenootschap "Voor stad, land en vrijheid" te Amersfoort [188], woonde (voor 1788) ook te Utrecht, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1791), wever te Amersfoort (1811, 1819, 1823), otr./tr. Amersfoort 13-11/4-12-1788 (met betoon van Utrecht)

123. JANNETJE VAN DE GRIFT, ged. geref. Amersfoort 2-3-1764, beg. Amersfoort St. Joriskh. 25-4-1805 (oud 40 jaar), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1782), j.d. aldaar (1788).

Jan Clerk, wever, geb. 19-4-1763, is ingezetene van Amersfoort (1811).[189]
Is hij Johannes Clerck, ingeschreven in het St. Pietersgasthuis te Amersfoort 25-7-1804, als oud baggeraar van de stad, en volgens resolutie van 25-7-1804 ingeschreven onder voorwaarde dat de stad jaarlijks 52 gulden zal bijdragen in de verzorgingskosten. [190]

124. HENDRIK (DIRK) (HENDRIKSE) BOLLAND (BA(A)LAND(T)), geb. vóór ca. 1755, ovl. na 1813, heeft kennelijk rond 1800 Amersfoort verlaten want bij de trouwakte van zijn zoon Barend in 1832 wordt hij vermeld als sinds meer dan 30 jaren verdwenen, moet na 1813 overleden zijn wanneer zijn zoon Barend bij inschrijving voor de Garde Nationale te Amersfoort vermeldt dat zijn vader oud is maar nog leeft, is vermoedelijk militair en dan kennelijk identiek met Hendrik Baaland, vermeld als soldaat in de Generale alfabetische lijst van gepensioneerden, behoord hebbend tot de in 1795 opgeheven regimenten, 1795 - 1802,[192] en/of Hendrik Bolland, vermeld als soldaat in het 6de Regiment Infanterie van Linie 1805 - 1807,[193] otr./tr. Amersfoort geref. 4/27-10-1776 (hij als Hendrik Hendrikse Baaland, "met hun kindt"!, doop van een dergelijk kind te Amersfoort geref. en overig niet gevonden) (JO)HANNA (MARIA) DE REUVER (RUIJVER), ged. Amersfoort Oud Kath. Muurhuizen 18-6-1753 (get. Maria de Wit), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 27-12-1803 (als Maria Ruijvers), dr. van Henrick de Reuver, militair, en Antonia de Wit, wonend te Amersfoort (1776). Hendrik (Hendrikse) Ba(a)land(t) had blijkbaar een buitenechtelijke relatie met

125. (HE)LENA VAN DER VELDE(N) (¥), ged. geref Amersfoort 15-10-1751, ovl. Amersfoort 16-11-1838 (oud 89, sic!), als weduwe van Gerrit Hagenbeek, huw. get. (1797), spinster, otr./tr. Amersfoort gerecht/geref. 20-9/7-10-1799 (get. haar oom Abraham van der Velden) GERRIT (GERARDUS) HAGE(N)BEUK (HAGENBEEK), ged. ev.-luth. Utrecht 7-5-1741 (get. Magdalena Mansveld, in margine: "den 17-3-1776 doopceel" (gelicht)), ovl. Amersfoort 30-3-1815, zn. van Pieter Hagenbeuk en Francina de Swart, woont te Amersfoort (1799), wednr. van Maria Groenveld.

COMMENTAAR(¥) Niet te verwarren met de gelijknamige: Helena van der Velden, geb. Amersfoort 1757/58, ovl. Amersfoort 5-1-1848 (oud 90 jaar), dr. van Cornelis van der Velden en Burgje Bikkelenburg, otr./tr. Amersfoort 9/26-5-1782 als j.d. van Amersfoort Klaas van Meeteren, geb. Amersfoort 1748/49, ovl. Amersfoort 13-2-1833 (oud 84 jaar), j.m. van Amersfoort. waaruit kinderen geref. gedoopt te Amersfoort 1782-1803.

Drie huwelijken van Gerrit Hagenbeuk
Gerrit (Gerardus) Hage(n)beuk (Hagenbeek), ged. ev.-luth. Utrecht 7-5-1741 (get. Magdalena Mansveld, in margine: "den 17-3-1776 doopceel" (gelicht)), ovl. Amersfoort 30-3-1815, zn. van Pieter Hagebeuk en Francina de Swart, j.m. rooms katholiek (1762) (sic!), wednr. van Maria Groeneveld te Utrecht (1776), wednr. van Maria Groeneveld (sic!) wonend te Amersfoort (1799), woont met zijn eerste vrouw op het Vreeburg (1763) en op de Mariaplaats (1765..1776),
- otr./tr. 1o Utrecht geref. Catharijnekerk 07/(21?)-12-1762 ("de bruydegom rooms, hebben bijde belooft de voorgelesen resol(utie) te zullen nakomen") (Johanna) Maria Groen(e)veld(t), ged. geref. Utrecht Domkerk 9-1-1737, ovl. maart-mei 1776, j.d. (1762), dr. van Jacobus Groeneveld, tamboer in't regiment v.d. hr Guij (1734) en lidmaat (1737, 1763) te Utrecht, en van Elizabeth Hageman, wonende in de Magdalena Steegh (1737),
- tr. 2o Utrecht geref. Janskerk 27-5-1776 Petronella Hannon (Hanonk), ovl. na 1793, j.d. (1776), doopget. (1793), woont in de Jufferstraat te Utrecht (1781, 1783),
- otr./tr. 3o Amersfoort gerecht/geref. 20-9/7-10-1799 (get. haar oom Abraham van der Velden) (He)lena van der Velde(n), ged. geref Amersfoort 15-10-1751, ovl. Amersfoort 16-11-1838 (oud 89, sic!), als weduwe van Gerrit Hagenbeek, dr. van Laurens van der Velden, soldaat, en Maria van der Kuijl. Zie kw. nr. 125 hierboven.
  Uit zijn eerste huwelijk (Hagebeuk-Groeneveld):
 • a. Frans (Franciscus) Hagebeuk (Hagebeek), ged. geref Utrecht Domkerk 16-11-1763 (zn. van Gerrit Hagebeuk (Rooms) en Maria Groenevelt echtelieden aant Vreeburg, get. Jacobus Groenevelt, lidmaat), ovl. Den Haag 13-1-1838, geregistreerd als kiesgerechtigde burger te 's-Gravenhage (1813), tr. Catharina Honstede, geb. 1777/78, ovl. Den Haag 12-2-1829 ("Hendrina van Honstede" !). dr. van Lodewijk Pieter van Honstede en van Petronella Misotte. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • b. Jacoba Hagenbeuk, ged. geref Utrecht Domkerk 11-12-1765 (dr. van Gerrit Hagenbeuk (rooms) en Maria Groeneveld echtelieden op de Mariplaats, get. Jacobus Groeneveld, lidmaat mede aldaar), ovl. Utrecht 19-2-1853, j.d. (1789), doopget. (1796), woont te Utrecht in de Schalkwijksteeg (1853), otr./tr. Utrecht geref. Catharijnekerk 25-1/10-2-1789 Jan (Johannes) Hageman, geb. 1765/66, ovl. Utrecht 9-9-1815, j.m. (1789). Hieruit verder nageslacht bekend.
 • c. Cornelis Hagenbeek (Hagebeuk), ged. geref Utrecht Domkerk 25-3-1770 (zn. van Gerrit Hagenbeek en Maria Groeneveld echtelieden op de Mariplaats, de vader Rooms, get. de huijsv. van van Dassen lidmaat, woond in de Donkerstraat), j.m. wonend te Amersfoort (1798), otr./tr. Amersfoort schepenen 30-11/14-12-1798 (get. zijn vader Gerrit Hagebeuk, en haar vader Evert Kok), en tr. Amersfoort geref. 20-12-1798 Helena Kok, j.d. wonend te Amersfoort (1798).
 • d. Anthonia Hagenbeek, ged. geref Utrecht Domkerk 22-1-1773 (dr. van Gerrit Hagenbeek (Rooms) en Maria Groenevelt (geref.) geen lidmaten, op de Mariplaats), woont in de Schalkesteeg en krijgt daar een "eerste onechte" dochter Frederica Hagenbeuk, ged. geref. Utrecht Catharijnekerk, 24-5-1796 (doophefster Jacoba Hagenbeuk, huijsvr. van Johannis Hageman mede woonende aldaar).
 • e. Pieter Hagenbeek, ged. geref Utrecht Catharinekerk 5-3-1776 (zn. van Gerrit Hagenbeek en Maria Groeneveld echtelieden op de Mariplaats, get. vrouw de Bouter woond in de Maristraat).
  Uit zijn tweede huwelijk (Hagebeuk-Hannon): geen kinderen gedoopt te Utrecht of Amersfoort. Er zijn echter wel "onegte" kinderen gedoopt van zijn vrouw:
  Uit Petronella Hannon:
 • a. Jacobus Hanonk, ged. geref. Utrecht Catherinekerk 12-8-1781 (eerste onegte zn. van Pieternella Hanonk in de Jufferstraat, de moeder selve doophefster")
 • b. Johannes Hannon, ged. geref. Utrecht Catherinekerk 25-11-1783 (2de onegte zn. van Pieternella Hannon in de Jufferstraat, de moeder selve doophefster")
  Uit zijn derde huwelijk (Hagebeuk-van der Velden) twee kinderen (voorechtelijk geboren en gedoopt, zie hieronder).

Gerrit Hagenbeuk, nagtwerker, geb. 6-5-1732, is ingezetene van Amersfoort (1811).[194]
In een akte van blijkbaarheid d.d. 8-5-1832 te Amersfoort,[195] ten verzoeke van Barend Bolland, arbeider, oud 51 jaar en wonende te Amersfoort, verklaren Jan Salet, spinder, oud 80 jaar, Elisabeth van Brakel huisvrouw van Jan Salet, oud 62 jaar, Lena van der Velden, wed. van Gerrit Hagebeuk, buiten beroep, oud 80 jaar, Anthony Schouten, visser, 54 jaar, allen wonend te Amersfoort, de requirant Barend Bolland en zijn familie goed te kennen, dat hij een in onecht geboren zoon van Hendrik Bolland en Lena van der Velden, is, wiens vader bij zijn doopakte abusievelijk genaamd is Hendrik Baaland, "hoewel zulks een en dezelfde persoon is", en dat Hendrik Bolland "zich sedert meer dan 30 jaren van hier heeft verwijdert zonder dat men daarna eenige kondschap van hem heeft kunnen bekomen". De getuigen leggen deze verklaring af omdat Barend Bolland voornemens is eerstdaags in het huwelijk te treden. De akte wordt gratis afgegeven, ingevolge certificaat van onvermogen d.d. 25-4-1832. Alle comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

126. ABRAHAM NOEST, ged. Utrecht Domk. 24-4-1765, ovl. Amersfoort 17-9-1829 (oud 65 jaar, sic!), na de onderwerping van Amersfoort in 1787, door stadhouderlijke troepen met behulp van de Pruisen, vermeld als gevlucht patriot te St. Omaars en Grevelingen (jan. 1788 tot 19-3-1789) als koperslagersknecht, ontvangt 7 livres/week bedeling,[209] is reeds geref. lidmaat te Utrecht (1794), wonend te Amersfoort (1795, 1809), koperslagersknecht (1788, 1829), koperslager (1815, 1825), kan niet schrijven (1825), wonend in de wijk Camp. nr. 508 (1815), in de Muurhuizen (1829), tr. 1o Utrecht Catherijnek. 25-10-1791 SOPHIE SWAAGERS (ZWAGERS), ged. Utrecht Domk. 10-7-1754 (als "Sefya"), ovl./beg. aang. Utrecht Buurkh. 7/16-6-1794 ("gratis", laat man en een minderjarig kind na), dr. van Jan Swagers en Anna Maria Mulders, woont Lange Nieuwstraat (1792), Oude Gragt bij de Gaardbrug (1794), is reeds geref. lidmaat te Utrecht (1792, 1794), tr. 3o Amersfoort gerecht en geref. 30-8-1809 (hij als wednr. van Utrecht, zij ouderloos) DIRKJE VAN E(C)K (EEK), ged. geref Amersfoort 22-1-1764, ovl. Amersfoort 24-11-1837 (als Gerritje van Ek (sic!), oud 80 jaar, wed. van Abraham Noest, ), j.d. van Amersfoort, dr. van Rijk van Eck en Maria Christina Plomp, otr. 2o Utrecht 27-11-1795 en krijgt attestatie, otr./tr. 2o Amersfoort 19-11/17-12-1795 met betoon van Utrecht

127. JANNETJE (JOHANNA) BEKBERGEN, ged. Amersfoort 11-11-1760, beg. Amersfoort St. Joriskh. 14-4-1808 (oud 45 jaar (sic!)), woonde te Amersfoort (1780, 1795). geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1796), otr./tr. 1o geref. Amersfoort 20-1/6-2-1780 (JA)COBUS WINTERSWIJK, ged. geref. Amersfoort 8-3-1748, beg. Amersfoort (impost) 15-4-1789, woonde te Amersfoort (1780). schutter (1784) in het exercitiegenootschap "Voor stad, land en vrijheid" te Amersfoort [210], geref. lidmaat (datum?) te Amersfoort, zn. van Leendert Winterswijk en Maria Veenendaal.

De koperslager.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 7 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 7 ( 220 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling wijlen Mevr. Martha-Beatrix Lapikas te Brasov (RO)
 2. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 3. Mededeling Judith Lapikas-Jobbagy te Budapest (H), 1999
 4. zie ook Mededeling Statni Archiv Bytca (CS)
 5. zie ook Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1999
 6. zie ook mededeling Ramona-Lapekas-de Cajigas, USA, 1999
 7. zie ook Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1999
 8. zie ook Descendants of Jozef Lapikas according to Mr. Milan Lapikas, Tomasovce (SK), 1997
 9. ⇒ modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=253
 10. Tienen1796
 11. Volkstelling van het jaar IV (1796) van enkele gemeenten ten zuiden van Mechelen en Mechelen extra muros
 12. ⇒ www.neptis.be
 13. ⇒ www.neptis.be
 14. Tienen1796
 15. Tienen1796
 16. Tienen1796
 17. Tienen1796
 18. Tienen1796
 19. De Brabantse folklore, Nummers 177-180, 1968
 20. De Brabantse folklore, Nummers 177-180, 1968
 21. Tienen1796
 22. Tienen1796
 23. ⇒ www.bots.demon.nl
 24. RA Brussel, Gem. Vilvoorde, gevangenisregisters nr. 56, nr. reg. 91, f147v, ref. 80/8
 25. Stamreeks Trumpeneers volgens L.F.W. Adriaenssen, Trompenaers .. etc in de Brabantse en Limburgse Kempen 1347-1989, Amsterdam, 1989
 26. Kron. 3(1994)198
 27. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 95, nr. 126
 28. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6707 - 13, nr. 312
 29. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 97 , nr. 346
 30. Kb. Nieuwkoop, l.c.
 31. ⇒ 3452.htm
 32. Nieuwsblad van het Noorden 2 augustus 2001
 33. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 34. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 35. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 36. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 37. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 38. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 39. CBG, GHS 03D04, Genealogie ofte Geslagt Register van de Familie van Steelant, blz. 48., Heraldische Databank CBG
 40. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 544
 41. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21723461
 42. GAA, Beg. Reg. WK nr. 76, d.d. 12-4-1807
 43. Amstelodamum 82(1995)109
 44. ⇒ de_Nederlandse_piano_v.htm
 45. Adresboeken Haarlem
 46. ⇒ www.militieregisters.nl
 47. RAZ, naamlijst dienstplichtigen Schouwen-Duiveland 1797-1798
 48. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zeeland 1796-1799
 49. RAZ, Doopsgez. Kerkboek Zierikzee (hierna Dgz. Kb. Zierikzee)
 50. Archief Schouwen-Duiveland, Invoernummer: 4286-3, Microfiche: 4286/1-1502
 51. RAZ, Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland) In: Genealogische Afschriften 810/2, p 13
 52. ⇒ pass2.html
 53. Van Zeeuwse Stam 79(1992)232
 54. Zierikzeesche Nieuwsbode, 05/03/1993
 55. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 56. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 57. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 58. ⇒ KWS_Adrianus_Gorissen.htm
 59. ⇒ KWS_Adrianus_Gorissen.htm
 60. Mededeling R. de Groot, 2000 : Huwelijksbijlagen Dirk de Groot en Gijsje Steur
 61. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 62. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 277, akte nr. 39, ⇒ www.archieven.nl
 63. zie ook Mededeling R. de Groot, 2000
 64. ⇒ www.militieregisters.nl
 65. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6707 - 24 vso, nr. 184
 66. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 28, nr. 176
 67. NA Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, aktenr. 10, blz. 1
 68. NL 115(1998)39
 69. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 59 vso, nr. 51
 70. stamreeks Kraaykamp o.a. volgens mededelingen Mevr. A. Steinmeier te Leiden, Fr. Inniger P.J.Jzn. te Vianen en Kwartierstatenboek Prometheus I,II
 71. ⇒ jagtenberg.htm
 72. zie ook ⇒ jagtenberg.htm
 73. zie ook ⇒ jagtenberg.htm
 74. ⇒ jagtenberg.htm
 1. ⇒ jagtenberg.htm
 2. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 3. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 4. Amersfoort Registre Civique
 5. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 6. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 7. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 8. GA Amersfoort, toeg.nr. 0002.01 gemeentebestuur Amersfoort, 1811-1945, inv. nr. 2389
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j032 rep 3797
 10. Amersfoort Registre Civique
 11. ⇒ www.militieregisters.nl
 12. ⇒ www.militieregisters.nl
 13. GA Amsterdam, Gezinskaart
 14. ⇒ StamboomTerHeide
 15. zie ook ⇒ StamboomTerHeide
 16. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 17. GA Amsterdam, Paspoortaanvragen 40-45
 18. Persoonskaart Amsterdam
 19. ⇒ www.militieregisters.nl
 20. GA Amsterdam, gezinskaart
 21. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 22. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 23. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 24. ⇒ www.militieregisters.nl
 25. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 26. ⇒ www.ellisisland.org
 27. ⇒ isiemons
 28. ⇒ www.militieregisters.nl
 29. ⇒ www.ellisisland.org
 30. Persoonskaart Amsterdam
 31. Persoonskaart Amsterdam
 32. ⇒ www.militieregisters.nl
 33. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 34. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 35. ⇒ www.militieregisters.nl
 36. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 37. Jb. CBG 33(1979)65
 38. ⇒ amersfoort_dtbrk.html
 39. Amersfoort Registre Civique
 40. ⇒ m.klein15
 41. Amersfoort Registre Civique
 42. ⇒ m.klein15
 43. zie ook ⇒ m.klein15
 44. ⇒ m.klein15
 45. ⇒ www.militieregisters.nl
 46. ⇒ m.klein15
 47. ⇒ m.klein15
 48. ⇒ m.klein15
 49. ⇒ m.klein15
 50. ⇒ m.klein15
 51. ⇒ m.klein15
 52. ⇒ m.klein15
 53. ⇒ m.klein15
 54. ⇒ m.klein15
 55. ⇒ m.klein15
 56. ⇒ m.klein15
 57. ⇒ m.klein15
 58. ⇒ m.klein15
 59. ⇒ m.klein15
 60. ⇒ m.klein15
 61. ⇒ m.klein15
 62. ⇒ m.klein15
 63. ⇒ m.klein15
 64. S.W. Melchior, Blaffert van het huisgeld uit de resolutieboeken, Amersfoort, 1755, Bibl. NGV. Naarden (hierna Blaffert Amersfoort)
 65. RAU, NA Amersfoort 1825, Nots. Schijvliet reg. 255 nr. 37
 66. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet, inv. nr. AT 057a014 rep 319
 67. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a018 rep 387
 68. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a014 rep 311
 69. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a013 rep 194
 70. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 15-2-1826 van en
 71. SAMH, toegangsnummer ac1, inv. nr. 2296, blz. 119
 72. OV 19(1964)93
 73. ⇒ dmh07.htm
 74. zie ook GN 39(1984)95
 1. Het Orgel, 75(1979)150
 2. Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort, dl. 2, Utrecht, 1760
 3. Blaffert Amersfoort l.c.
 4. zie ook GN 39(1984)95
 5. Sybrand Allard Waller Zeper, J. de Hullu, Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters, Utrecht,1905
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-32, blz. 177 verso
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-33, blz. 135 recto
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-34, blz. 136 verso
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-36, blz. 108 verso
 10. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-36, blz. 152 verso
 11. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-38, blz. 111 verso
 12. ⇒ dmh07.htm
 13. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-38, blz. 60 verso
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-38
 15. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 16. ⇒ www.militieregisters.nl
 17. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 18. Blaffert, l.c.
 19. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
 20. Amersfoort Registre Civique
 21. Amersfoort Registre Civique
 22. Amersfoort Registre Civique
 23. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 24. ⇒ www.archieven.nl, (Burger)weeshuis Amersfoort Toegangsnummer: 101, nr. 842
 25. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 26. Amersfoort Registre Civique
 27. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 28. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 29. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 30. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 31. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 32. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 33. Amersfoort Registre Civique
 34. Amersfoort Registre Civique
 35. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 36. Amersfoort Registre Civique
 37. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 38. Nav. 98(1957)46
 39. Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1966
 40. Nav. 98(1957)46
 41. Amersfoort Registre Civique
 42. GA Amersfoort, Gastelingen in het Sint Pietersgasthuis, inv. nr. 98
 43. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 44. NA, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 160, folionummer: 8
 45. NA, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 29, folionummer: 209
 46. Amersfoort Registre Civique
 47. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 30-5-1832 van Barend Bolland en Aaltje Noest
 48. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 49. NA, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 10, folionummer: 72
 50. NA Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 32, folionummer: 34
 51. NA Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 146, folionummer: 11
 52. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 53. ⇒ KWHOEK.htm
 54. GA Utrecht huwelijksbijlage 31-8-1824, Rechtbank van eerste aanleg Amersfoort 1819, geciteerd in ⇒ KWHOEK.htm
 55. ⇒ KWHOEK.htm
 56. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 57. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 58. ⇒ KWHOEK.htm
 59. zie ook ⇒ KWHOEK.htm
 60. ⇒ KWHOEK.htm
 61. Jb. CBG 49(1995)126
 62. Nav. 98(1957)46
 63. Blaffert Amersfoort, l.c.
 64. Nav. 98(1960)44
 65. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 66. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 67. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 68. Amersfoort Registre Civique
 69. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 70. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 71. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j006 rep 803
 72. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 8
Back to previous
generation 6
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43