This page was last updated : 190205.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 7 ( 220 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling wijlen Mevr. Martha-Beatrix Lapikas te Brasov (RO)
 2. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 3. Mededeling Judith Lapikas-Jobbagy te Budapest (H), 1999
 4. zie ook Mededeling Statni Archiv Bytca (CS)
 5. zie ook Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1999
 6. zie ook mededeling Ramona-Lapekas-de Cajigas, USA, 1999
 7. zie ook Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1999
 8. zie ook Descendants of Jozef Lapikas according to Mr. Milan Lapikas, Tomasovce (SK), 1997
 9. ⇒ modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=253
 10. Tienen1796
 11. Volkstelling van het jaar IV (1796) van enkele gemeenten ten zuiden van Mechelen en Mechelen extra muros
 12. ⇒ www.neptis.be
 13. ⇒ www.neptis.be
 14. Tienen1796
 15. Tienen1796
 16. Tienen1796
 17. Tienen1796
 18. Tienen1796
 19. De Brabantse folklore, Nummers 177-180, 1968
 20. De Brabantse folklore, Nummers 177-180, 1968
 21. Tienen1796
 22. Tienen1796
 23. ⇒ www.bots.demon.nl
 24. RA Brussel, Gem. Vilvoorde, gevangenisregisters nr. 56, nr. reg. 91, f147v, ref. 80/8
 25. Stamreeks Trumpeneers volgens L.F.W. Adriaenssen, Trompenaers .. etc in de Brabantse en Limburgse Kempen 1347-1989, Amsterdam, 1989
 26. Kron. 3(1994)198
 27. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 95, nr. 126
 28. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6707 - 13, nr. 312
 29. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 97 , nr. 346
 30. Kb. Nieuwkoop, l.c.
 31. ⇒ 3452.htm
 32. Nieuwsblad van het Noorden 2 augustus 2001
 33. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 34. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 35. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 36. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 37. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 38. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 39. CBG, GHS 03D04, Genealogie ofte Geslagt Register van de Familie van Steelant, blz. 48., Heraldische Databank CBG
 40. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 544
 41. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21723461
 42. GAA, Beg. Reg. WK nr. 76, d.d. 12-4-1807
 43. Amstelodamum 82(1995)109
 44. ⇒ de_Nederlandse_piano_v.htm
 45. Adresboeken Haarlem
 46. ⇒ www.militieregisters.nl
 47. RAZ, naamlijst dienstplichtigen Schouwen-Duiveland 1797-1798
 48. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zeeland 1796-1799
 49. RAZ, Doopsgez. Kerkboek Zierikzee (hierna Dgz. Kb. Zierikzee)
 50. Archief Schouwen-Duiveland, Invoernummer: 4286-3, Microfiche: 4286/1-1502
 51. RAZ, Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland) In: Genealogische Afschriften 810/2, p 13
 52. ⇒ pass2.html
 53. Van Zeeuwse Stam 79(1992)232
 54. Zierikzeesche Nieuwsbode, 05/03/1993
 55. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 56. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 57. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 58. ⇒ KWS_Adrianus_Gorissen.htm
 59. ⇒ KWS_Adrianus_Gorissen.htm
 60. Mededeling R. de Groot, 2000 : Huwelijksbijlagen Dirk de Groot en Gijsje Steur
 61. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 62. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 277, akte nr. 39, ⇒ www.archieven.nl
 63. zie ook Mededeling R. de Groot, 2000
 64. ⇒ www.militieregisters.nl
 65. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6707 - 24 vso, nr. 184
 66. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 28, nr. 176
 67. NA Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, aktenr. 10, blz. 1
 68. NL 115(1998)39
 69. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 59 vso, nr. 51
 70. stamreeks Kraaykamp o.a. volgens mededelingen Mevr. A. Steinmeier te Leiden, Fr. Inniger P.J.Jzn. te Vianen en Kwartierstatenboek Prometheus I,II
 71. ⇒ jagtenberg.htm
 72. zie ook ⇒ jagtenberg.htm
 73. zie ook ⇒ jagtenberg.htm
 74. ⇒ jagtenberg.htm
 1. ⇒ jagtenberg.htm
 2. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 3. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 4. Amersfoort Registre Civique
 5. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 6. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 7. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 8. GA Amersfoort, toeg.nr. 0002.01 gemeentebestuur Amersfoort, 1811-1945, inv. nr. 2389
 9. GA Amersfoort, ONA, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j032 rep 3797
 10. Amersfoort Registre Civique
 11. ⇒ www.militieregisters.nl
 12. ⇒ www.militieregisters.nl
 13. GA Amsterdam, Gezinskaart
 14. ⇒ StamboomTerHeide
 15. zie ook ⇒ StamboomTerHeide
 16. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 17. GA Amsterdam, Paspoortaanvragen 40-45
 18. Persoonskaart Amsterdam
 19. ⇒ www.militieregisters.nl
 20. GA Amsterdam, gezinskaart
 21. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 22. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 23. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 24. ⇒ www.militieregisters.nl
 25. GA Amsterdam, Tewerkgestelden 40-45
 26. ⇒ www.ellisisland.org
 27. ⇒ isiemons
 28. ⇒ www.militieregisters.nl
 29. ⇒ www.ellisisland.org
 30. Persoonskaart Amsterdam
 31. Persoonskaart Amsterdam
 32. ⇒ www.militieregisters.nl
 33. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 34. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 35. ⇒ www.militieregisters.nl
 36. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 37. Jb. CBG 33(1979)65
 38. ⇒ amersfoort_dtbrk.html
 39. Amersfoort Registre Civique
 40. ⇒ m.klein15
 41. Amersfoort Registre Civique
 42. ⇒ m.klein15
 43. zie ook ⇒ m.klein15
 44. ⇒ m.klein15
 45. ⇒ www.militieregisters.nl
 46. ⇒ m.klein15
 47. ⇒ m.klein15
 48. ⇒ m.klein15
 49. ⇒ m.klein15
 50. ⇒ m.klein15
 51. ⇒ m.klein15
 52. ⇒ m.klein15
 53. ⇒ m.klein15
 54. ⇒ m.klein15
 55. ⇒ m.klein15
 56. ⇒ m.klein15
 57. ⇒ m.klein15
 58. ⇒ m.klein15
 59. ⇒ m.klein15
 60. ⇒ m.klein15
 61. ⇒ m.klein15
 62. ⇒ m.klein15
 63. ⇒ m.klein15
 64. S.W. Melchior, Blaffert van het huisgeld uit de resolutieboeken, Amersfoort, 1755, Bibl. NGV. Naarden (hierna Blaffert Amersfoort)
 65. RAU, NA Amersfoort 1825, Nots. Schijvliet reg. 255 nr. 37
 66. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet, inv. nr. AT 057a014 rep 319
 67. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a018 rep 387
 68. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a014 rep 311
 69. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a013 rep 194
 70. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 15-2-1826 van en
 71. SAMH, toegangsnummer ac1, inv. nr. 2296, blz. 119
 72. OV 19(1964)93
 73. ⇒ dmh07.htm
 74. zie ook GN 39(1984)95
 1. Het Orgel, 75(1979)150
 2. Abraham van Bemmel, Beschrijving van de stad Amersfoort, dl. 2, Utrecht, 1760
 3. Blaffert Amersfoort l.c.
 4. zie ook GN 39(1984)95
 5. Sybrand Allard Waller Zeper, J. de Hullu, Catalogus van de archieven van de kleine kapittelen en kloosters, Utrecht,1905
 6. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-32, blz. 177 verso
 7. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-33, blz. 135 recto
 8. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-34, blz. 136 verso
 9. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-36, blz. 108 verso
 10. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-36, blz. 152 verso
 11. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-38, blz. 111 verso
 12. ⇒ dmh07.htm
 13. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-38, blz. 60 verso
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-38
 15. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 16. ⇒ www.militieregisters.nl
 17. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 18. Blaffert, l.c.
 19. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
 20. Amersfoort Registre Civique
 21. Amersfoort Registre Civique
 22. Amersfoort Registre Civique
 23. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 24. ⇒ www.archieven.nl, (Burger)weeshuis Amersfoort Toegangsnummer: 101, nr. 842
 25. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 26. Amersfoort Registre Civique
 27. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 28. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 29. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 30. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 31. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 32. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 33. Amersfoort Registre Civique
 34. Amersfoort Registre Civique
 35. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 36. Amersfoort Registre Civique
 37. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 38. Nav. 98(1957)46
 39. Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1966
 40. Nav. 98(1957)46
 41. Amersfoort Registre Civique
 42. GA Amersfoort, Gastelingen in het Sint Pietersgasthuis, inv. nr. 98
 43. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 44. NA, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 160, folionummer: 8
 45. NA, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 29, folionummer: 209
 46. Amersfoort Registre Civique
 47. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 30-5-1832 van Barend Bolland en Aaltje Noest
 48. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 49. NA, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 10, folionummer: 72
 50. NA Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 32, folionummer: 34
 51. NA Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 146, folionummer: 11
 52. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 53. ⇒ KWHOEK.htm
 54. GA Utrecht huwelijksbijlage 31-8-1824, Rechtbank van eerste aanleg Amersfoort 1819, geciteerd in ⇒ KWHOEK.htm
 55. ⇒ KWHOEK.htm
 56. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 57. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 58. ⇒ KWHOEK.htm
 59. zie ook ⇒ KWHOEK.htm
 60. ⇒ KWHOEK.htm
 61. Jb. CBG 49(1995)126
 62. Nav. 98(1957)46
 63. Blaffert Amersfoort, l.c.
 64. Nav. 98(1960)44
 65. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 66. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 67. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 68. Amersfoort Registre Civique
 69. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 70. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 71. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j006 rep 803
 72. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 8
Back to previous
generation 6
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43