This page was last updated : 210328.
File size is: 656 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 8
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 8

132. NN PAVCSIK, geb. vóór ca. 1730. Zie Fragment Genealogie Pafcik voor kandidaat vaders van onderstaande Joseph(us) Pavcsik.

136. MATTHIAS KOLADA, geb. vóór ca. 1730, ovl. na 1766, tr. vóór 1751

137. DOROTHEA NN, ovl. na 1766. Zij wonen te Leh(u)otka (1751), Hrustin (ca. 20 km ten ZW van Namestovo) (1753), sub Arva (1755..1766).

152. SIM(E)ON BROMERSZKY, geb. 1733/34, wednr. wonend in Szlanica (1784), woont met zijn tweede vrouw Anna in Szlanica (1784, 1788), otr./tr. 2o Namestovo/Bobrov RK 16-4-1784 ("viduus Simeon Bromerszky, 50, x vidua Anna Kostalik, 45, cop(ulati) in Bobro") ANNA KOSTALIK, geb. 1738/39, wed. wonend in Bobrov (1784), tr. 1o voor 1766

153. NN, ovl. vóór 1784.

156. STEPHANUS PAJDUCH (PAYDUCH), geb. vóór ca. 1750, tr. vóór 1773

157. MARI(N)A NN, geb. vóór ca. 1755. Zij wonen te Bobrov (1773..1788).

160. (FELIX) LEONARD VANHAUW (VANHOUW)(¥), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 8-12-1726 (get. Leonardus Coenen en Isabella Van Der Bou..), ovl. Tienen 1796-1805, huw. get. (1759), wever, portier (1796), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Leonard Vanhauw, portier oud 70 jaar, met vrouw Agnes Castens, oud 68 jaar, en dochter Catharina Vanhauw oud 17 jaar, wonend in de Passepoel te Tienen,[1] tr. Tienen RK St. Germanuskerk 8-9-1757 (get. Aegidius van Hauw & Henricus van Hauw)

161. AGNES CASTE(N)S, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 11-4-1735 (get. Ivo van Ceulen en Agnes Cox), ovl. Tienen 1796-1814, tr. 1o Tienen RK St. Germanuskerk 11-11-1752 (get. Aegidius Renero Freson & Lambertus Gadou..?) ANTONIUS (ANTOINE) MASSAER (MASSART), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 9-2-1727 ("Antonius filius Joannis Francisci Massaer et Margarethae van Wangh conjugum susceperunt Antonius van Wangh et Joanna Massaer"), ovl. (Tienen 8-7-1757), zn. van François Massar en van Marguerite Van Wanghe.


Vanhouw I
Op 19-8-1795 (2 Fructidor III) wordt in een akte betreffende Antwerpen, Kipdorp, [2] een groot aantal personen genoemd onder wie:
Maria Catharina Van Houw wed. van Egide De Wilde,
Maria Elisabeth Van Houw echtgenote van Gerard Vrints,
Maria Barbara Van Houw echtgenote van Martin Van Dormael,
Onder de aanname dat de dames Van Houw zusters zijn leidt dit tot het volgende

Ia. Jean (Joannes) Vanhouw, geb. vóór ca. 1730.

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Jean Jacques Frins, geb. Tienen 14-6-1800, kleermaker wonend te Tienen (1831), tr. Tienen 6-8-1831(get. Jean François Ponsaerts, landbouwer, en Joseph Ingels, ambtenaar, beiden wonend te Tienen) Anne Marie Vanschoonbeeck, geb. Alken 19-7-1803, wonend te Tienen (1831), dr. van Livin Vanschoonbeeck en Christine Bollen. Bij het huwelijke erkennen zij:
   • aa. Catherine Vanschoonbeeck / Frins, geb. Tienen 23-4-1831.
 • c. Barbe (Barbara) Vanhouw (filia Joannis), ged. Tienen 22-2-1755[4], ovl. Tienen 7-12-1819, afkomstig van Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1782), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 21-5-1782 (get. Lambertus Soelaers & Franciscus van Osmael) Martin(us) Vandormael (filius Martini), geb. Halle (-Booienhoven) 30-5-1751, ovl. Tienen 1795-1817, afkomstig uit Halle (1782), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als M. Vandormael, herbergier oud 45 jaar, met vrouw B. Vanhaut (!) oud 41 jaar, en 5 kinderen jonger dan 12 jaar, wonend sinds 1775 in de Mulkstraat te Tienen,[5] zn. van Martinus Vandormael en van Geloes (Glois, Inglois, Yalours),[6] Oda.
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Hendrik (Henri) Vandormael, geb. Tienen 15-11-1788, wolwerker wonend te Tienen (1817, 1825), tr. 1o Tienen 31-12-1817 (get. o.a. Louis Cavens, Jean Baptiste Pennincx, wonend te Tienen (1817)) Barbe Gertrudis (ook Maria Gertrudis!) Cavens, geb. Hakendover 13-1-1794, ovl. 1817-1825, particuliere, wonend te Hakendover (1817), dr. van Louis Cavens en Anne Marie Vranckx, tr. 2o Tienen 19-11-1825 (get. o.a. Joannes Nicolaus Jacobs, wever, Karel Gravensteyn, schoenmaker, beiden wonend te Tienen) Helena Lissafre, geb. Tienen 26-1-1800, wonend in de Lovensche straat te Tienen (1823), dr. van Joannes Lissafre, wolwerker, en Maria Catharina Francou, wonend te Tienen (1825).
  • 2. Marie Thérèse Vandormael, geb. Tienen 4-4-1793, vertrekt op 12-7-1811 naar Antwerpen als kantwerkster,[7] particulière (1817), tr. Tienen 5-5-1817 (get. o.a. Pierre Letist, tisserand, 50, Martin Boers, tisserand, 53, beiden wonend te Tienen (1817)) Jean Baptist Penninckx, geb. Oplinter of Tienen 28-12-1778, weduwnaar van Jeanne Merckx (huw. 1813), conducteur (1813), cabaretier (1817), huw. get. (1817), zn. van Jerome Penninckx, metselaar, en Marie Joseph Heusdens.


Vanhouw II
Nog niet geplaatste personen Vanhouw ca. 1750-1850geboren voor 1750
 • Jeanne Marie Vanhauw, geb. vóór ca. 1725, ovl. vóór 1813, huishoudster wonend te Tienen, tr. vóór 1743 (niet gevonden te Tienen) Mathieu Blockx, geb. Tienen vóór ca. 1720, ovl. vóór 1813, fruitier wonend te Tienen. UUit dit huwelijk:
  • a. Claire Blockx, geb. Tienen 1742/43, ovl. Tienen 10-10-1813, huishoudster wonend te Tienen (1813), tr. Charles Vercammen.


  geboren 1750 -1775
 • (Marie) Thérèse Vanhouw (Van Hauw), geb. Tienen 1752/53 (volgens volkstelling 1767/68), ovl. Tienen voor 1828, huisvrouw (1808), woont te Tienen (1808, 1814), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 2-4-1788 [hiaat huw. Tienen 1786-1793?) Pierre (Pieter) Merckx, geb. 1763/64, kleermaker wonend te Tienen (1802, 1808, 1814), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Pierre Merckx, kleermaker oud 32 jaar, met vrouw Theresia Vanhauw oud 28 jaar, wonend in de Nieuwstraat te Tienen,[14] (verm. naast bakkeer Piere Vanhauw).
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Pierre Paul Sebastien Merckx, geb. Tienen 20-1-1789, bakker wonend te Tienen (1808..1828), huw. get. (1819, 1828), tr. 1o Tienen 15-12-1808 (get. haar oom Pierre Mertens, 52, cordier, en haar broer Wijnand Peeters 31, kleermaker, beiden wonend te Tienen) Marie Catherine Peeters, geb. Tienen 7-2-1767, ovl. 1808-1820 wonend te Tienen (1808, 1819), dr. van François Peeters, zadelmaker, en Elisabeth Mertens, tr. 2o Tienen 10-2-1820 (get. o.a. zijn broer Pierre Jean Merckx, haar broer Hubert Vandepoel) Jeanne Marie Vandepoel, geb. Oplinter 21-12-1789, fille de boutique, wonend te Tienen (1820), dr. van Georges Vandepoel, en van Madeleine Willems.
  • b. Antoine Martin Merckx, geb. Tienen 1792/93, kleermaker wonend te Tienen (1814). tr. Tienen 4-5-1814 Suzanne Kreytens, geb. Hoegaarden 1791/92, breister wonend te Tienen (1814), dr. van François Kreytens en Barbe Sondervorst.
  • c. Pieter Jan (Pierre Jean) Merckx, geb. Tienen 29-8-1796, huw. get. (1820), drukker wonend te Tienen (1819..1831), tr. 1o Tienen 24-10-1828 Beatrix Dorothea Finoulst, geb. Tienen 5-2-1801, ovl. 1828-1832, wonend te Tienen (1828), dr. van Francis Finoulst en Anna Maria Morren, tr. 2o Tienen 1-3-1832 (get. haar oom Guilliaume, Pierre Vandermeeren, haar broer Eduard Vandenbempt, zijn schoonbroer François Stevens, boulanger, allen wonend te Tienen) Marie Jeanne Pauline Caroline Vandenbempt, geb. Tienen 8-10-1810, wonend te Tienen (1832), dr. van Jean Georges Vandenbempt en Marie Jeanne Windelincx.
  • d. Therese Merckx, geb. Tienen 25-12-1798, particulière wonend te Tienen (1819), tr. Tienen 18-2-1819 (get. o.a. Pierre Paul Merckx, boulanger, 30, Pierre Jean Merckx, imprimeur, 23, beiden wonend te Tienen) François Stevens, geb. Tienen 10-11-1795, bakker wonend te Tienen (1819, 1832), huw. get. (1832), zn. van Antoine Stevens en Anne Marie Terlaeken.
 • Anne Marie Elisabeth Vanhouw, geb. vóór ca. 1775, ovl. na 1817, tr. vóór 1794 François Gerdener, ovl. vóór 1817.
    Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Marie Catherine Gerdener, geb. Tienen 29-1-1794, naaister wonend te Tienen (1817), tr. Tienen 15-9-1817 (get. o.a. Jean Delport, 43, politieagent, en Jacques Lemin, 40, beiden wonend te Tienen) Remi Philippe Madelé, geb. Tienen 13-11-1768, kleermaker wonend te Tienen (1817), zn. van Jean Madelé en Marie Hélène Vanroelen.
 • NN Vanhauw, tr. vóór 1774 NN NN, geb. 1729/30, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als de wed. Vanhauw, handelaarster oud 66 jaar, met haar dochter Joanna Vanhauw oud 22, wonend in het Straatje achter de Bogaarden te Tienen.[15]
    Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Joanna Vanhauw; 1773/74, ovl. na 1796.


 • COMMENTAAR(¥) ZOEK UIt waar dit bij hoort Geen akte. In de index is haar naam abusievelijk gelezen als Jean Désiré Vanhauw!)
 • 162. GUILLAUME (GUILIELMUS, GUILLIAM) TIRI (THIRI(E), TIRY), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 18-11-1718 ("Guielmus filius legitimus Jo:is et Margaritae Smets, suscep: Guilelmus C.ll.qs? et Marianna Smets"), huw. get. (1736, 1744), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als "Guilliam Thirie, backer met vrouw en 1 soon van 9 maanden. Item op een caemer Broes Hermans, handtwercker met vrouw. Item, alnoch op een caemer Caterien Peeters spinnerse 1 soon van 5 jaer." wonend in de Handboogwijk te Tienen,[16] tr. Tienen RK St. Germanuskerk 19-12-1752 (get. Petrus Hanquaert & Petrus Franciscus de Wijnantz)

  163. (MARIE) CATHARINA COENEN, geb. vóór ca. 1735, wonend te Tienen (1798).

  164. PETRUS MA(C)X, vóór ca. 1730, beg. Herenthout St. Petrus 30-10-1754 "sepults est Petrus Mackx cum exqeuiis, pro deo"), tr. vóór 1753

  165. MARIA VERHULST, geb. vóór ca. 1735.

  166. JOANNES LETIST(¥), verm. identiek met JEAN LETIST, geb. 1722/23, ovl. na 1796, huw. get. (1744), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Jan Letist, armen wolspinders gast, met vrouw en jongen van 6 jaar en dochters van 3 jaer en 1 jaer, wonend in de Kolvenierswijk te Tienen,[21] vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Jean Letist, werkman oud 73 jaar, met vrouw Phil. Vanderbeken oud 72 jaar, wonend in de Potterijstraat te Tienen,[22] tr. vóór 1759 PHIL. VANDERBEKEN, geb. 1723/24, ovl. na 1796.

  168. MATHIEU (MATHIAS) FESTRÉ, geb. 1737/38, ovl. Tienen 28-6-1813 (aangevers zijn buren), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Matthijs Vestrée, bakker oud 58 jaar, met vrouw Anna Staes oud 58 jaar, en dochters Anna Vestrée oud 29 jaar, Elisabeth Vestrée oud 23 jaar, Anna Vestrée oud 22 jaar en Clara Vestrée oud 17 jaar, wonend in de Potterijstraat te Tienen,[28] bakker (1813), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 10-10-1766 (get. Carolus Antonius Festré & Henricus Reijnarts),

  169. ANNE STAES, geb. 1737/38, ovl. 1796-1813.

  170. LOUIS (LUDOVICUS) N(E)YS, geb. 1741/42, ovl. 1800-1820, afkomstig van Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1785), capitaine du serment de Saint Barbe (1791), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Louis Nijs, handelaar oud 52 jaar, met vrouw Joanna Strijls oud 61 jaar, en dochters B. Nijs oud 24 jaar, en M. Nijs (= Marie Wilmine Nijs) oud 21 jaar, wonend op de Botermarkt te Tienen,[33] vishandelaar, woont te Tienen (1800), huw. get. (1766), doopget. (1766, 1771), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 7-4-1766 (get. Guilielmus Stels & Petrus Franciscus de Wijnantz)

  171. JEANNE(TE) STE(Y)LS (STRIJLS), geb. 1734/35, ovl. 1796-1820, doopget. (1767, 1768, 1778, 1779), parochiaan van de St. Germanuskerk (1779), tr. 1o Tienen RK St. Germanuskerk 7-11-1757 (get. Laurentius de Neve & Petrus Franciscus de Wijnantz) JACQUES SLOOTS, ovl. 1762-1766.
  Sloots
  Een eerder huwelijk van Jacques Sloots is vermoedelijk: Jacques Sloots, geb. vóór ca. 1720, ovl. 1762-1766, tr. vóór 1743 Maria Angelina la Mot (Lamo(d)t), ovl. 1751-1757.
   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • a. Marie Wilhelmine Sloots, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 6-3-1743 (baptisata est sub conditione prius ab obstetrice in necessitate, filia legitima Jacobi Sloots et Maria Angelina la Mot conjugum quam suscepere Andrea Verasdonck et Maria Albertina de Wijnantz), zie elders voor haar.
  • b. Marie Elisabeth Sloots, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 4-4-1745 (filia legitima Jacobi Sloots et Maria Angelina Lamot conjug: quam susceperunt Jacobus Henneus et Maria Elisabeth Lacaille).
  • c. Francois Louis Sloots, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 23-5-1751 (filius Jacobi Sloots et Mariae Angelinae Lamodt conjug: quem suscep: Joannes Ludovicus Hoebrechts et Anna Mechiels).

  Liste ou tableau Des Noms Et Actions De Tous Les Scelerats, Couppe-Jarrets, Assassins, Chefs Des Pillards, etc. etc. Qui sous la direction et aux ordres du magistrat de Tirlemont, et de leurs dignes complices, se sont souillés dans la dite ville de Tirlemont, de toutes sortes de crimes et y ont exercé une barbarie inconnue meme aux sauvages, Tienen, 1791.
  Nom de ceux qui avec les prédits ont assisté à la destruction de la maison et au meurtre de nommé Hubert (= Lambert Hubert, amidonnier)
  Les deux fils(¥) de Louis Nys, capitaine du serment de Saint Barbe.

  COMMENTAAR(¥) Vermoedelijk Guillaume Nys en een andere nog niet gevonden zoon.

  172. MATHIEU (MATHIAS) DUSAR(D) (DESAER) (filius Jacobi), geb. Tienen 1753/54, ovl. 1797-1805, afkomstig uit Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1783), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Mathieu Dussart, wever oud 42 jaar, met vrouw Francoise Michiels oud 34 jaar, met 6 kinderen onder de 12 jaar wonend in de Reizigersstraat te Tienen,[35] dagloner, wolspinner, wever (1797) te Tienen, kan niet schrijven (1783), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 29-4-1783 (get. Joannes de Wijnantz en Lambertus Soelaers)

  173. (ANNE) FRANCOISE (ook MARIE FRANCOISE, MARIE) MICHIELS (filia Arnoldi), geb. Tienen 1761/62, ovl. na 1823, afkomstig uit Tienen en parochiaan van de St. Germanuskerk (1783), huishoudster (1805), wolspinster (1808), wonend te Tienen (1805, 1808), kan niet schrijven (1783). Zij wonen in de rue d'Hoegaerde te Tienen (1797).

  174. JEAN (JOANNES) DELPORT, geb. Tienen / ged. Grimde 1751/52, ovl. 1806-1809?, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Jean Delporte, werkman oud 44 jaar, met vrouw A.C. Streels oud 49 jaar, dochter Barbara Delporte oud 23 jaar, zoon Joannes Delporte oud 19 jaar, dochter Joanna Delporte oud 13 jaar, en 2 kinderen onder de 12 jaar, wonend in de Mulkstraat te Tienen,[37] wolspinner, dagloner (1805), wever (1806) wonend te Tienen (1802..1806), tr. Overlaar RK St. Lambertus 29-9-1771 ("Joannes Delport, baptizatus in parochia de Grimde diocesis Mecheliniensis provinciae Brabanticae, et Anna Catharina Stels baptizata in parochia Thenensi diocesis Mecheliniensis et provinciae Brabanticae, praesentibus ut testibus Joanne Stels et Paulo Mertens")

  175. ANNE CATHERINE STE(Y)LS (STREELS), geb. en ged. Tienen 1745-1747, ovl. 1806-1809, huisvrouw (1806), wonend te Tienen (1802..1806).

  176. PETRUS COULS (COELS), geb. vóór ca. 1720, ovl. Mulck 10-4-1779, beg. Overlaer RK St. Lambertus kerkhof ("obiit in Mulck Petrus Coels solitis ecclesiae sacramentis minutus et sepultus est in caemeterio") vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als "Peeter Coels, hoevenier, met vrouw en een jongen van 3 jaer, Levende van den H: Geest", wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[40] tr. Overlaar RK St. Lambertus 11-4-1741 ("Petrus Couls et Catharina Vollaerts, praesentibus Geronimo Willems et Joanne Swevers, praeviis tribus proclamationibus")

  177. CATHARINA VOLLAERTS, geb. vóór ca. 1720, ovl. Mulck 23-12-1783, beg. Overlaer RK St. Lambertus kerkhof ("obiit in Mulck Catharina Follaerts solitis ecclesiae sacramentis munita et sepulta est in cemeterio").

  186. JEAN BAPTISTE PEETERS, geb. vóór ca. 1755, vermeld als plunderaar tijdens onlusten in Tienen 1791, kan niet schrijven (1797), woont te Tienen in de Rue de Moespiek (1797).

  Liste ou tableau Des Noms Et Actions De Tous Les Scelerats, Couppe-Jarrets, Assassins, Chefs Des Pillards, etc. etc. Qui sous la direction et aux ordres du magistrat de Tirlemont, et de leurs dignes complices, se sont souillés dans la dite ville de Tirlemont, de toutes sortes de crimes et y ont exercé une barbarie inconnue meme aux sauvages, Tienen, 1791.
  Nom de plus fameux pillards:
  Jean Peeters, garcon menuisier


  COMMENTAAR(¥) De volgende Jean Baptiste Peeters zou identiek kunnen zijn met kw. nr. 186. Bewijs daaarvoor ontbreekt echter.
  Jean Baptiste Peeters, geb. vóór ca. 1755, ovl. Hoegaarden voor 1822, tr. vóór 1776 Jeanne Marie Quaethoven, ovl. Hoegaarden voor 1822.
   Uit dit huwelijk:
  • a. Barbe Peeters, geb. Hoegaarden 20-8-1776, wonend te Hoegaarden (1822), tr. Tienen 14-2-1822 (get. Jean Antoine Geerts, Pierre Delescaille, Pierre Maes, Jean Baptiste Maes, allen wonend te Tienen) Pierre Maes, geb. Tienen 1-8-1763, wednr. van Anne Marie Schuermans, fabricant d'étoffes wonend te Tienen (1822), zn. van Antoine Maes, en van Marie Catherine Sondervorst.

  190. JOANNES LAMBERTUS (JAN) TRIMPENEERS[44], ged. RK Engelmanshoven (B) 26-2-1720, ovl. Mettekoven (B). Hij groeide op te Gelinden (B), en vestigde zich tegen 1760 met zijn gezin te Heers (B). In hetzelfde decennium keerden zij weer terug naar Gelinden. Hij tr. Gelinden 14-9-1748[45]

  191. ANNA MARGARETHA (MARGRIET) VAN HERCK, ged. Retie, Antwerpen (B) 17-7-1717[46], ovl. Gelinden 31-1-1782.

  192. PIETER JANSZ VAN PIJLEN, ged. Rem. Nieuwkoop 4-3-1725, ovl./beg. Nieuwkoop 6-2-1789 (gaarder pro deo, op kosten van de Remonstrantse buiten armen, aangever Hendrik van Heeringen), j.m. van Nieuwkoop (1745), otr./tr. 1o Nieuwkoop (gaarder, gerecht) 23-8-1745 WILLEM(IJN)TJE TEUNISSE QUAST, ged. Rem. Nieuwkoop 30-1-1726, ovl. 1749/50, j.d. van Nieuwkoop (1745), dr. van Teunis Gijsbertse Quast en Maritje Eeuwouts van Leeuwen, tr. 2o Nieuwkoop 26-4-1750

  193. ANNIGJE GERRITSE VERDUYN, ged. geref. Nieuwkoop 1-6-1727, ovl./beg. Nieuwkoop 3-9-1783 (impost pro deo, aangever : Pieter Jansz van Pijlen, echtgenoot).

  194. WILLEM AMEN VAN VEEN, ged. geref. Nieuwkoop 17-6-1736, ovl. Nieuwkoop 27-5-1816,[52] wonend te Nieuwkoop (1759..1815), tr. 2o Nieuwkoop gerecht 15-2-1762 JANNITJE DAMMIS VAN VLIET, geb. Nieuwkoop, ovl./beg. geref. Nieuwkoop 10/13-7-1763. j.d. wonend te Nieuwkoop (1762), tr. 3o Nieuwkoop gerecht 3-3-1766 WILLEMPJE PIETERSDR DE KONING, ged. geref. Nieuwkoop 30-10-1740, ovl. 1768-1788, j.d. wonend te Nieuwkoop (1766). dr. van Pieter Krijnen de Koning en Neeltje Jacobse Versneij, otr./tr. 4o Nieuwkoop gaarder/gerecht 10/27-10-1788 MARRIGJE CORNELISDR TAAT, ged. geref. Nieuwkoop 2-9-1742, beg. Nieuwkoop 9-12-1802 (gaarder ƒ 3,--, aangever Willem Amen van Veen), wed. van Krijn de Koning, dr. van Cornelis Pieters Taat en Aaltje Gerrits Oudshoorn, tr. 1o Nieuwkoop gerecht 29-1-1759

  195. PIET(ERT)JE MAARTENSE OUDSHOORN, ged. geref. Nieuwkoop 20-1-1734 (21-1-1734 volgens [53]), ovl./beg. Nieuwkoop 5/10-6-1761 (gaarder Nieuwkoop 8-6-1761 ƒ 3,--). j.d. wonend te Nieuwkoop (1795).

  Op 9-6-1815 verkoopt Willem Amen van Veen, onder Nieuwkoop, aan Hendrik van Wingarden, te Nieuwkoop, een huis, gequoteerd nr. 64, met 6 morgen 18 roeden rietland en water, staande en gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop, benevens de helft in 8 morgen 300 roeden rietland en water, gelegen in het Noordeinde van Nieuwkoop. Koopsom 600 gulden. [54]

  196. NN RUMEIJER.

  198. JAN MEERLOO, geb. Roodwald bij Hannover ca. 1720, ovl. na 1779, woont te Nieuwkoop (1764), vermeld als Jan Meerloo te Nieuwkoop betaler van kluitgeld (accijns op kluitturf) (1775),[63] otr./tr. 2o Nieuwkoop geref. 10/26-8-1764 ("acte ƒ 3,--") MARIJTJE JACOBSE PIJPER, ged. Nieuwkoop 10-9-1741, ovl./beg. Nieuwkoop 19/22-1-1783 (gaarder pro deo, aangever Cornelis van Leeuwen, begraven op kosten van de Remonstrantse kerk), j.d. van Nieuwkoop (1764), dr. van Jacob Thomasse Pijper en Marijtje Pieterse Zoutman [64], tr. 1o voor 1746 (niet gevonden Nieuwkoop en omgeving)

  199. MAGTELDJE JACOBSE VAN VEEN , ged. geref. Nieuwkoop 6-4-1721, ovl./beg. geref. Nieuwkoop 24/27-11-1762[65].

  200. JAN (JOHANNES) BLO(C)K[73], ged. Amsterdam Westerk. 8-6-1738 (get. Jan de Warm, Trijntje Struijs), ovl. 1767-1784(¥), poorter van Amsterdam 31-10-1759 als horlogemaker en zn. van wijlen Gerrit Alberts Blok, greinwerker, is in 1766 getuige van het huwelijk van Roelof Lindeman (van wie niet bewezen is dat deze een verwant is van Jans vrouw), wednr. van Hilletje van Grafhorst wonend op de Goudsblomgracht (1760), woont op de Prinsegracht (1759), Goudsblomgracht (1759, 1760), Fransepad (1760), Langebrugsteeg (1765), op de Grimnissesluijs (1763, 1767), Ramskaai (1773), doopget. (1758..1766), horlogemaker (1759), steenkopersknegt (1759), mr. sleeper op de Grimnissesluijs (1763), otr. 1o Amsterdam 30-3-1759 (get. Susanna de Warm, zijn moeder en haar mottje (?) Maria Blok, haar ouders dood) HILLETJE VAN GRAFHORST, geb. Kampen 1727/8, ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizerkh. 27-2-1760, doopget. (1758), woonde Huidenstraat (1759), Goudsblomgracht (1760), verm. dr. van Otto Grafhorst, loodgieter (1742) in de Lindestraat,[74] otr. 2o Amsterdam 4-4-1760 (in margine (hij vrouw dood goed ingebragt, sij mans dood goed ingebragt, hij weeskamer voldaan den 3-4-1760, sij weeskamer voldaan 3-4-1760)

  201. WIJNTJE LINDEMAN(S), ged. Amsterdam Nieuwe K. 4-4-1728 (get. Jacob Poster, Jannetje Poster), beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 12-1-1808 (Wijntje Lindeman, wed. van Jan Blok, oud 80 jaar, laat 1 kind na), wed. van Gerrit de Helt wonend op de Grimmenierssluijs (1760), woonde Rokin (1757), Grimmenierssluijs (1760), Heysteeg (1786), Keysersgracht (1808), doopget. (1762..1791), otr. 1o Amsterdam 7-1-1757 (get. Grietje Jans, haar moeder) GERRIT DE HELT, ged. Amsterdam Eilandk. 23-3-1721 (get. Hendrik Suur en Anna Leenders), beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 5-6-1759 (laat 1 kind na), woonde op de Anjeliersgracht (1743-1745), in de Tuinstraat (1746), in de Nes (1747, 1757), op de Grimnissesluis (1747..1759), doopget. (1750), slepersknegt (1746), sleeper (1759), was viermaal eerder weduwnaar (zie Fragment De Helt ), zn. van Hans Gerritse de Helt en Christina Janse.

  COMMENTAAR(¥) Het overlijden (begraven) van Jan Blok is nog niet gevonden. In het testament van zijn moeder d.d. 1784 is hij al dood. In 1767 is hij nog in leven. In 1782 is er sprake van de boedel van Jan Blok. Als dat kw. nr. 200 betreft dan is hij verm. kort daarvoor overleden. Dat viel echter niet te vinden. In het testament van zijn moeder is er sprake van schulden. Zou hij gevlucht zijn

  De horlogemaker.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  Fragment De Helt

  Hoeveel pech kun je hebben in het leven? Vijf maal getrouwd, waarvan de eerste vier vrouwen in de kraam overlijden, en daarna zelf drie jaar na het vijfde huwelijk overleden! Zijn zes kinderen sterven allen binnen zes jaar na hun geboorte.

  Gerrit (Hansen) de Hel(d)t, ged. Amsterdam Eilandk. 23-3-1721 als zn. van Hans Gerritse de Helt en Christina Janse, beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 5-6-1759 (laat 1 kind na), woonde op de Anjeliersgracht (1743-1745), in de Tuinstraat (1746), in de Nes (1747, 1757), op de Grimnissesluis (1747..1759), laast wednr van Maria van Leeuwen wonend in de Nes (1747), slepersknegt (1746), koopt de sleperij van zijn schoonvader Adriaan van Leeuwen (1746), doopget. (1750),
  - otr. 1o Amsterdam 5-4-1743 (get. Jan Maffelt, zijn ouders dood, en haar broer Hendrik Heijink, haar ouders dood) Elisabeth Heyink, ged. Amsterdam Ev. Luth. 2-6-1713, ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 8-11-1744 , woont in de Weesperstraat (1743), dr. van Andries Heijinck en Geertruij Wijmans,
  - otr. 2o Amsterdam 15-1-1745 (get. haar vader Jan Nederhoven) Johanna Nederhoven, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 19-2-1713 (get. Grietje van der Noorde, Coert Pierencamp), ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 19-12-1745, woont op de Lelygracht (1745), dr. van Johannes Nederhoven en Jannetje Broermans,
  - otr. 3o Amsterdam 4-3-1746 (get. haar vader Ary van Leeuwen) Maria van Leeuwen, ged. RK Amsterdam 't Boompje 12-4-1708 (get. Maria van Leeuwen), ovl. in de kraam van haar eerste kind, beg. Amsterdam St. Anthonis Kh. 22-6-1747, woont op de Grimmelingsesluis (1746), dr. van Arnoldus van Leeuwen baassleper en Emilia Jans),
  - otr. 4o Amsterdam 1-9-1747 (get. haar swaager Fredrik Kelders, haar ouders doot, in margine: hij weeskamer voldaan den 30-8-1747) (Joh)Anna Sondagh, geb. Amsterdam 1710/11, beg. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 26-11-1756, afkomstig van Amsterdam oud 36 jaar wonend op de Fluweelen Burgwal (1747), doopget. (1741..1751),
  - otr. 5o Amsterdam 7-1-1757 (get. Grietje Jans, haar moeder) Wijntje Lindeman, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 4-4-1728 (get. Jacob Poster, Jannetje Poster), beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 12-1-1808 (Wijntje Lindeman, wed. van Jan Blok, oud 80 jaar, laat 1 kind na), dr. van Jan Linde(r)man(s) en van (Mar)grietje Janse (Poster), (zie kw. nr. 402 ). Zij hertr. Amsterdam geref. 4-4-1760 Jan Block (zie kw. nr. 200 en 201 voor hun verder voor- en nageslacht.
  Op 18-2-1746 sluiten Adriaan van Leeuwen, baassleper, en Gerrit de Helt meerderjarige j.m, slepersknegt en Maria van Leeuwen dochter van Adriaan voornoemd met wie Gerrit ondertrouwd is, allen wonend te Amsterdam, een contract. Adriaan van Leeuwen verkoopt aan Gerrit en Maria al zijn paarden, toesleeden, koesleeden en alle andere sleeden, rijtuijgen, paardentuijgen en voorts alles hetgeene tot de sleeperije behoort voor de somma van 800 Car. gld. In plaats van rente over de halve stal, die Adriaan toebehoort, zal Adriaan genieten kost, drank en inwoning bij Gerrit en Maria. Voorts zullen laatstgenoemden hem elke week 1 gulden van de genoemde 800 moet afleggen. Als Adriaan niet tevreden is met de kost, drank en inwoning en hij elders gaat wonen dan zullen de Gerrit en Maria hem hetzij 4 procent rente per jaar moeten betalen, plus per jaar ƒ 60,-- voor huur van de halve stal, ƒ 11,-- kosten van de stal en reparatiekosten tot ƒ 9,--, hetzij in plaats van dit alles 2 gulden per week, ter keuze van Adriaan. W.g. Adrijaen van Leeuwe, Gerrit de Helt, Maria van Leeuwen en getuigen. [75]
  Archief van de Weeskamer: begraafregisters, Amsterdam:[76]
  Op 30-8-1747 heeft Gerrit de Helt, de wednr. vertoont het testament van de overleedene (Maria van Leeuwen) benevens hem gepasseert voor de Nots, Mr. Jan de Vicq en getuijgen op 17-4-1747 waarbij de weeskamer is gesecludeerd, mitsgaders de acte van bewijs gepasseert voor de voors. Nots. en getuijgen op 30-8-1747 waarinne Adriaan van Leeuwen en Claas van Leeuwen de ge-eligeerde voogden genoegen hadde genomen.
  Gerrit de Helt maakt ruzie over een losgeslagen oxhoofd[77]

  Op huijde den 1e Meij 1750 Compareerde voor mij Mr. Cornelis Stael openbaer notaris bij de Eed(el)e: Hove van Holland geadmitteert in Amsterdam reziderende ende de getuijgen naergenoemd, Reijnier Ten Haeven, Jacob Wilbaen, Pieter Caaman, alle bierdraegers ende getuijgen van bequaemen ouderdom, de welke ter requisitie van den Weled. Gest. Hr. Mr. Willem Huijghens Heer van Honcoop etc., Hoofdofficier der stad Amsterdam, R.O. hebben verklaerd, hoe waer is:
  En verklaerden zij getuijgen dat zij op donderdagh zijnde geweest den 30 deser gepasseerde maendt gezien hebben dat tusschen halff elff ende elff uuren eene Jan ter Swaek, woonende tusschen de Stooffsteeg over de Bloedstraet, hen getuijgen bekent zijnde een wijnkooper, verscheijde oxhoofden heeft laeten verbruggen sonder seel (segel?), reijdende dezelve 2 aen 2 op een sleede van de eene plaets naer de andere waer op zij getuijgen eindelijk een sleede met 2 oxhoofden er op, zonder dat er eenige andere meubelen telkens op de sleede waeren als 2 oxh(oofden) tegelijk, aenhaelde ende dezelve van de sleede afrolde, als wanneer de sleeper Gerrit de Helt genaemt, woonende aen de Oude Turfmarkt op de Grimnisse Sluijs, hen getuijgen, bekent, tegens de 1e getuighe die de sleede met zijn voet eenigsints wat afhield een vreeselijk leeven maekte met vloek ende schelden neemende het ijser van de sleede, daer het past aen de trek, in de hand zeggende:
       "Wat stoot gij mij met de sleede tegens mijn voet, wat let mij dat ik u de harssens niet in slae"
  grijpende hem voor in de borst, waer op de 1e getuighe zeijde:
       "Gerrit doet dat niet, ziet toe wat je doet"
  wanneer hij (Gerrit) ten tweeden mael tegens de 1e getuighe zeijde:
       "Ik zal u de kop inslaen als gij mij de oxhoofden niet weder geeft"
  repliceerende zij getuighen daer op:
       "Gaet na de wijnkooper te Swaek ende zegt dat u de bierdraegers de oxhoofden hebben afgenomen"
  rollende zij vervolgens de oxhoofden de Stoofsteeg in, terwijl de 3e getuighe middelerwijl om een sleede ging om dezelve verder te vervoeren, als wannneer kort daerna gelijk zij 1e ende 2e getuighe nu maer alleen verklaeren (dat):
  de gemelte wijnkooper, de sleeper ende nog een wijnkoopersknegt genaemt Sandert Movee, woonende agter de Oude Kerk, hen getuighen bekent, hen met nog een menigte andere menschen agtervolgden, zeggende de gemelte sleeper tegens de 1e getuighe, hebbende het gemelte ijzer nog in de hand:
       "Zoo gij het oxhoofd niet los en laet zal ik u de harssens in slaen"
  terwijl de gemelte wijnkooper de 2e getuighe attacqueerde zeggende, willende hem te gelijk terug stooten dat oxhoofd:
       "Daer hebt gij niet meede te doen, dat mag ik vervoeren volgens de publicatie daer van gedaen,
  repliceerende de 2e getuighe:
       "Je vermoogt zulkx niet te doen, en ik bekeur u voor het bierdraegers gildt, en moogt gij het doen gij kunt de oxhoofden altoos bij ons wederom krijgen"
  waerop de gemelte wijnkoopersknegt mede toetreedende zeijde:
       "Wat is hier te doen"
  zeggende tegens de 2e getuighe:
       "Wat bemoeijt gij u meede, de man (spreekende van gemelte wijnkooper) vermag zulkx wel te doen"
  wanneer de 2e getuighe repliceerde:
       "Sandert houdt er u buijten want gij zijt bekent"
  waer op gemelte Sandert zeijde:
       "Wat wil dat zeggen 'bekent', wat let mij", ligtende meteen zijn arm op, "dat ik u niet blind slae"
  't geen egter de 1e getuighe, zijn arm tegenhoudende, belette, gaende zij getuighen vervolgens de oxhoofden, die hun met geweld ontzet wierden niet kunnende behouden, weg, verklaerende verders dat er nog verscheijde sleede, met 2 oxhoofden, na het geval, gevolgt, ende verbrugt zijn.
  Al het welk voorsz: zij getuighen elk voor hun zelven als zijnde de opregte waerheid praesenteerden met Eede solemneel te sterken geevende voor reedenen van weetenschap als in den Text.
  Aldus gepass(eer)t in Amsterd(am) in praes(entie) van J. Vermeulen ende J.V. Houtum als getuijgen. (Was getekend) Reynier ten Haave, Jacob Wilbaan, Pieter Caaman, J Vermeulen, J. V. Houtum, quod attestor Cornelis Stael Not.s Publ.
  De grosse deeses gerecoll(ationnneer)t door alle de getuijgen : voor de ondergesz. schepen beëdigt 5-5-1750. (was get(ekent):) D. Hoggue, quod attestor Cornelis Stael Not.s Publ. 5 Meij. D: Hogguer
   Uit zijn eerste huwelijk (de Helt-Heijink) :
  • a. Christina de Heldt, ged. Ev. Luth. Amsterdam Lutherse K. 29-10-1744, (get. Johannes Matvelt en Jannetje Heijink), beg. Amsterdam Karthuizerkh. 4-11-1744 (kind van Gerrit de Helt op de Angeliersgragt).
   Uit zijn tweede huwelijk (de Helt-Neederhooven) :
  • b. Johannis Wilhelmus de Helt, ged. geref. Amsterdam WesterK. 5-12-1745 (get. Johannes Wilhelmus Nederhoven en Angnitie Adrianes), beg.. Amsterdam Karthuizer Kh. 2-1-1745 (kind van Gerrit de Helt in de Tuijnstraat).
   Uit zijn derde huwelijk (de Helt-van Leeuwen) :
  • c. Maria de Helt, ged. geref. Amsterdam Nieuwe K. 18-6-1747 (get. Arij van Leeuwen en Maria de Helt), beg. Amsterdam 12-9-1747 (kinderlijken, dr. van Gerrit de Helt op de Grimnissesluijs).
   Uit zijn vierde huwelijk (de Helt-Sondagh) :
  • d. Johanna de Helt, ged. Ev. Luth. Amsterdam Lutherse K. 7-2-1751 (get. Fredrik Kelder en Elsje Sondagh), beg. Amsterdam 26-4-1753 (kinderlijken, dr. van Gerrit de Helt op de Grimnissesluijs).
   Uit zijn vijfde huwelijk (de Helt-Lindeman):
  • e. Johannes Gerardus de Helt, ged. geref. Amsterdam Zuiderkerk 31-8-1757 (get. Johannis Poster en Henderika van Gent), beg. Amsterdam 9-8-1763 (kinderlijken, Johannes Gerardus de Helt, behuwd zoon (=stiefzoon) van Jan Blok, mr. sleeper op de Grimnissesluijs, ƒ 7,10,-).
  • f. Grietje de Helt, ged. geref. Amsterdam Nieuwe Kerk 7-2-1759 (get. Jacobus Poster en Grietjen Linderman), beg. Amsterdam 12-3-1759 (kinderlijken, Margreta de Helt, dr. van Gerrit de Helt op de Grimnissesluijs).
  Op 2-8-1752 verkopen de erven van Adriaan van Leeuwen aan Gerrit de Helt een de helft van huis en erf in de Nieuwe Gerooide Sakstraat (Gebed Zonder End). [78]
  Op 10-7-1767 verkopen de erven van Gerrit de Helt aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok een stal en erf in het Gebed Zonder End.[79]
  Op 5-8-1757 benoemen Gerrit de Helt en Wijntje Lindeman, echtelieden, zij "thans hoogzwanger", wonend op de Grimnissesluis elkaar tot wederzijdse erfgenamen en eventuele kinderen tot medeerfgenamen voor een legitieme portie. Bij hertrouwen van de langstlevende dient aan de kinderen hun deel bewezen te worden, echter de langstlevende houdt dit deel als voogd onder zich, dit alles onder uitsluiting van de weesmeesters. Ingeval testatrice als eerste komt te overlijden zonder kinderen, dan wordt haar moeder Grietie Jans, wed. van Jan Lindeman, alhier wonend, benoemd tot medeerfgenaam voor een legitieme portie. De testateur heeft geen ouders of grootouders meer in leven. Getuigen zijn Jacobus Kosik, wonend in het Gebed zonder End, en Jan Frederik Hunter op de Fluweleburgwal, die comparanten kennen [80].

  Archief van de Weeskamer: begraafregisters, Amsterdam:[81]
  Op 20-11-1759 heeft Wijntje Lindeman vertoond het testament van de overledene (Gerrit de Helt) nevens haer gepasseert 15-8-1757 voor Harmanus de Wolf Jr. en getuigen waarbij de weeskamer is gesecludeert, en op 3-4-1760 de akte van bewijs, gepasseert voor de Nots. Hermanus de Wolff en getuigen op 2-4-1760 waarinne Roelof Lijster en Jan Mateau, de geeligeerde voogden hebben genoegen genomen.

  Op 20-12-1759 benoemen Jan Blok, steenkopersknegt en Hilletie van Grafhorst, echtelieden wonend op de Prinsegracht tussen de Tuinstraat en de Egelantiersstraat, elkaar tot algehele wederzijdse erfgenamen en - met uitsluiting van de weeskamer - tot voogd over eventuele na te laten kinderen, die zij bij hun volwassenheid moeten uitzetten voor zoveel als de langstlevende goeddunkt. Bij hertrouwen van de langstlevende moeten de kinderen minstens een legitieme portie bewezen krijgen. Indien testateur overlijdt zonder kinderen, benoemt hij tot medeerfgenaam zijn moeder Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok, "doch niet verder dan in de naakte en blote legitieme portie". Getuigen zijn Jan Petties, voorsanger in de Westerkerk en Johannes Elias [82].

  Op 2-4-1760 verklaart Jan Blok, erfgenaam van Hilletje van Grafhorst volgens bovengenoemd testament, dat zij heeft nagelaten hun kind Hilletie Blok, nu 2 maanden oud. Aangezien hij voornemens is opnieuw te trouwen bewijst hij het kind ƒ 400,--, welke som hij volgens testament onder zich zal houden en de vruchten ervan voor de opvoeding zal aanwenden. Medecomparanten zijn Barend van Grafhorst, oom van het kind en Johannes Elias, horologiemaker en goede bekende van de comparant, die het bewijs in naam van het kind accepteren. Getuigen zijn Carel Elias Franke en Adolph Baart [83].

  Op 3-4-1760 vertoont Jan Blok bovengenoemd testament en akte van bewijs aan de Weeskamer [84].

  Op 10-7-1767 verkopen Jan Blok en Wijntje Lindeman, echtelieden, zij als wed. en enig algeheel erfgenaam van Gerrit de Helt, voor ƒ 1200,-- aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok, de helft van een stal en erf in het Gebed zonder End.[85]. Op 6-9-1774 verkopen de erven van Jan Verwaay aan Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok, de andere helft van de stal en het erf.[86].
  Op 7-11-1775 verkoopt Jan Tollenaar aan Jan Blok en Roeloff Lindeman(¥), ieder voor de helft, een huis en erf op de Nieuwendijk westzijde, het vierde huis benoorden de Nieuwe Nieuwstraat, daar de De Swarte Leeuw uitgehangen heeft, en nu of vanouds De Gekroonde Tooren van Antwerpen uithangt. Koopprijs ƒ 9300,--. [87]

  COMMENTAAR(¥) Een relatie tussen deze Roeloff Lindeman en Jan Bloks vrouw Wijntje Lindeman kon (nog?) niet worden aangetoond. Is het trouwens wel zeker dat deze Jab BloK kw.nr. 200 is?
  Vermeldingen van Jan Blok in ONA Amsterdam. Tekst moet nog opgezocht. Het is daarom niet zeker of het hier altijd bovenstaande Jan Blok kw. nr. 200 betreft.
  8-2-1773 vermeld: Jan Blok, aktetype: transport,[88]
  25-3-1773 vermeld: Jan Blok, aktetype: transport,[89]
  6-4-1773 vermeld: Jan Blok, aktetype: transport,[90]
  23-4-1773 vermeld: Jan Blok, aktetype: transport,[91]
  12-10-1773 vermeld: Jan Blok, aktetype: transport,[92]
  2-1-1776 vermeld: Jan Blok, aktetype: beraad,[93]
  24-3-1779 vermeld: Jan Blok, aktetype: insinuatie,[94]
  24-12-1779 vermeld: Jan Blok, aktetype: keuze,[95]
  3-4-1780 vermeld: Jan Blok, aktetype: q.q. procuratie,[96]
  27-7-1780 vermeld: Jan Blok, aktetype: q.q. scheiding,[97]
  27-7-1780 vermeld: Jan Blok, aktetype: q.q. procuratie,[98]
  18-6-1781 vermeld: Jan Blok, aktetype: scheiding,[99]
  19-4-1781 vermeld: Jan Blok, aktetype: surrogatie,[100]
  7-8-1782 vermeld: boedel van Jan Blok, aktetype: inventaris,[101]
  15-5-1783 vermeld: Jan Blok, aktetype: scheiding,[102]
  7-10-1785 vermeld: Jan Blok, aktetype: transport,[103]
  7-10-1785 vermeld: Jan Blok, aktetype: scheiding,[104]
  9-7-1787 vermeld: Jan Blok, aktetype: scheiding,[105]
  6-8-1787 vermeld: Jan Blok, aktetype: quitantie,[106]
  v 2-3-1789 vermeld: Jan Blok, aktetype: transporten,[107]
  v 4-3-1790 vermeld: Jan Blok, aktetype: quitantie,[108]
  10-1-1789 vermeld: Grietje Blok, Gerrit Blok en Roelof Blok aktetype: keuze renuntie,[109]
  24-5-1789 vermeld: Aaltje Blok, Grietje Blok, Gerrit Blok en Roelof Blok aktetype: scheiding,[110]

  Verantwoording d.d. 30-4-1786 door de voogden Jan van Rossen en Gerrit Andries Scheer over het kapitaal dat de drie minderjarige kinderen Grietje, Gerrit en Roelof Blok ontvingen uit de nalatenschap van hun oom en tante Dirk Blok en Maria de Ree.[111] "Vrugtrekening der erffportie van Grietie, Gerrit en Roeloff Blok, kinderen van wijlen Jan Blok, onder fidei-commis geset van hunne grootmoeder Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok door de executeurs Gerrit Andries Scheer en Johs van Oyen gedaan" d.d. 9-12-1789. [112]
  klik op plaatje(s) om te vergroten
  Op .. maart 1805 (exacte datum niet vermeld) compareren
  Ten eerste: Willem Slijper, wednr. van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Margaretha of Grietje Blok. Hij is bij mutueel testament op 31-5-1780(¥) bij Nots. Johan Christoph Wagner te Amsterdam benoemd tot enige erfgenaam van zijn vrouw behoudens de legitieme portie aan hun tesamen verwekte kinderen, die allen nog minderjarig zijn, en benoemd tot hun enige voogd en administrateur, en volgens approbatie van schepenen te Amsterdam d.d. 18-1-1805 als zodanig gekwalificeerd.
  Ten tweede Gerrit Blok. Genoemde Grietje Blok, deze Gerrit Blok en hun broeder Roelof Blok zijn enige nagelaten kinderen van Jan Blok, en volgens testament d.d. 11-8-1784 voor Nots. Abraham van Beem te Amsterdam met zijn drieën voor de helft erfgenaam met last van fidei commis van wijlen hun grootmoeder paternel Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok. Genoemde Grietje, Gerrit en Roelof Blok hebben de bij dit testament gerequireerde acte van renunciatie keuze en approbatie op 10-1-1789 voor Nots. van Beem uitgebracht, die daarna met willige comndemnatie van den Hoge Rade in Holland is bekrachtigd. Bij de boedelscheiding van Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok op 24-6-1789 voor Nots. van Beem is het na te noemen perceel aan hun Grietje, Gerrit en Roelof Blok met den last van fidei commis toebedeeld is, waarna bij Decreet van 't Staatsbewind der Bataafsche Republiek van 20-6-1803 deze fideicommissaire erfportie uit den voornoemde band van fideicommis is ontslagen.
  Dientengevolge hebben de administrateurs onder andere 't na te noemen perceel aan Grietje, Gerrit en Roelof Blok in volle vrije eigendom afgegeven bij acte van quitantie op 11?-9-1803 voor Nots. Aegidius Hanssin te Amsterdam, waardoor elk van deze kinderen voor 1/3 eigenaar werd. Het perceel was in zijn geheel aan wijlen Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok opgedragen. d.d. 10-7-1767 en 23-8-1774. De comparanten verkopen thans aan Jacob Swart 2/3 van dit perceel bestaande stal en erf in de Nieuwe Gerooide Zakstraat (Gebed Zonder End). Koopsom ƒ 600,-- contant. [113]

  COMMENTAAR(¥) Deze datum 31-5-1780 is incorrect. Het testament blijkt van 31-5-1787 te zijn. Zie hieronder.

  202. PETRUS (JOHANNIS) MOUTON (MATON), ged. geref. Rotterdam 16-9-1725 (get. Petrus Maton en Maria Copee), beg. Amsterdam Westerkh. 23-8-1775 (klasse ƒ 4,--, laat 6 onmondige kinderen na), woonde Brouwersgracht (1754), Blomstraat (1775), otr./tr. Amsterdam puy/Nieuwe K. 21-6/7-7-1754 (get. Johanna Roesenbos, zijn moeder, en Martha Swarts, haar nicht)

  203. (JOH)ANNA MARIA VAN DOESBURG, ged. geref. Zwolle 16-8-1725[120], beg. Amsterdam Westerkh. 4-5-1780 (klasse ƒ 4,--, laat 6 kinderen na), woonde Brouwersgracht (1754), is geref. lidmaat 26-4-1775 te Amsterdam, wonend in de Blomstraat, doopget. (1778). Van de 6 nagelaten kinderen worden de twee minderjarige, Neeltje (17) en Adrianus (14) op 17-5-1780 opgenomen in het Diaconie Weeshuis. Haar boedel "in de Tweede Lelydwarsstraat op een kamer" brengt dan op ƒ ... [121].

  204. GERRIT TEUNISSE LOENJERS(¥), geb. vóór ca. 1730, ovl. 1764-1782, tr. vóór 1755

  205. MAATJE CORNELISSE VAN KEULEN, geb. "Onder den Oudendijk in het Eiland van Schouwen", ged. Elkerzee 16-1-1729 (get. Phlippintje Pieterse), ovl. Zierikzee 31-12-1814, vermeld 16-7-1798 als weduwe, oud 76 jaar (sic!), winkelierster te Zierikzee (wijk I 134).[129]

  COMMENTAAR(¥) Op 30-9-1760 wordt Gerrit Teunisse, oud 37 jaar, met 3 kinderen, afkomstig uit Peterborn-Gr., poorter van Zierikzee. Hij zou Gerrit Teunisse Loenjers kunnen zijn.

  Op 14-6-1782 testeert Elisabeth Kister, wonend te Zierikzee. Genoemd worden Maatje van Keulen, Gerrit Loenjers, overleden, Daniel Maurits de Brauw, burgemeester, Geertruijd Gerritse Loenders, Trijntje Gerritse Loenders, Henderik Gerritse Loenders. [130]
  Akte van verzegeling, Zierikzee 28-9-1782. Genoemd worden Maatje van Keulen, requirant, Gerrit Teunisse Loenjers, overleden, Elisabeth Kister, overleden Catharina Doens, Hugo Lemson, overleden. [131]

  206. ROELAND VAN HEKKE (EKKEN, EK), ged. geref. Zierikzee 11-9-1743, ovl. 1796-1836, lid der publieke kerk (1763), matroos (1796), otr./tr. Zierikzee Dgz./geref. 15-11/7-12-1763[151]

  207. PIETERNELLA JACOBS (VAN) (DEN) BLEI(J)KER(S), geb. Zierikzee Dgz. 24-2-1738, ovl. Dgz. Zierikzee 23-4-1786 [152], doopsgezind lidmaat te Zierikzee 1-3-1759 op belijdenis.

  Akte van verzegeling, Zierikzee 23-4-1786. Genoemd worden Pieternella van den Bleiker, overleden, Roeland van Hekke. [153]
  Vermeldingen in de Weeskamer van Zierikzee[154] : Roeland van Hekke en Pieternella van den Bleiker, (1787), inv. nr. 102/7. Zoek op!
  Attestatie, Zierikzee 14-4-1796. Genoemd worden Henderik Kapiteijn, comparant, matroos, wonend te Zierikzee, Roeland van Hekke, comparant, matroos, wonend te Zierikzee, Adriaan Cornelisse, requirant, stuurman, Dhr. Heshuyse van Dreischor, boekhouder, Roeland Cornelisse, schipper. [155]

  208. CLAAS JACOBSZN KREEUWE(N) (KREWE), geb. (niet gevonden in Nieuwerkerk aan den IJssel, Bergschenhoek, Berkel, Bleiswijk, Moordrecht, Zevenhuizen, Pijnacker, index Hollands Midden) [164], j.m. komende "van de Gouw", wonende te Nieuwerkerk( 1718), tr. Waddinxveen (attestatie van Nieuwerkerk a/d IJssel 24-7-1718 voor een huwelijk in Zevenhuizen, geen ouders genoemd, gaarder Nieuwerkerk 1-7-1718, beiden classis ƒ 3,--)[165]

  209. JAAPJE (JACOBA) CORNELIS VAN LEEUWE(N), geb. (ged.?) Nieuwerkerk aan den IJssel 12-8-1696[166], wonende te Nieuwerkerk( 1718).

  210. JAN JANS VAN EIJK, tr. vóór 1746

  211. JAAPJE JANS DE JONG.

  212. JAN (JOHANNES) GOVERSE (GEIJSBERTSE) STEUR, ged. Laren RK 17-11-1731, ovl./beg. (RK) Weesp St. Laurens 3/10-5-1806 (impost), niet te verwarren met zijn gelijknamige halfbroer Jan Gijsbertse Steur (zie kw. nr. 425 sub d), doopget. (1785, 1786, 1794) te Weesp, vermeld als Jan Geijsberszn Steur (1758, 1769), als Jan Geijsen Steur (1755, 1756, 1757, 1760, 1764), als Jan Steur (1766),[169] tr. Laren impost/RK 14/14-9-1754[170]

  213. KLAASJE JANSE (DE WIT), ged. Laren RK 28-3-1733, beg. Laren impost 29-7-1800, doopget. (1785, 1786, 1794) te Weesp, vermeld als Claasje Jans (1756, 1758, 1760, 1764, 1766, 1769), als Claasje Jans de Wit (1755, 1757).[171]

  214. ELDERT (ADELBERTUS) PIETERSE (VAN) VEEN, ged. RK Ouder-Amstel statie Bullewijk 21-10-1729 (get. Marritie Tadicke), ovl. na 1791, beg./ovl. niet gevonden te Abcoude 1791-1832, j.m. wonende te Abcoude Proosdij (1752), otr. Abcoude Proosdij gerecht 9-12-1752 (get. zijn moeder Claasje Tatiks, wed. van Pieter Hendriks Veen, Kors Huijbertse Bos, haar vader, en Gijsbertje Willems van Dijk, haar moeder)

  215. AALTJE (ALIJDA) KORSE (COSSE) BOS(CH), geb. Abcoude Wilhems, ged. Abcoude-Proosdij 16-5-1733, beg. Abcoude Proosdij 26-9-1780 (impost ƒ 5,4,--, eigen graf), j.d. van Abcoude Proosdij (1752).

  ONA Abcoude:
  12-2-1760: Acte van voogdije gepasseert bij Eldert Pieterse Veen en Aaltje Corsse Bos, egteluijden. TEKST nog opzoeken. [178]
  ONA Abcoude:
  1-11-1760: Acte van quitantie van erfenisse wegens de nalatenschap van Jan Huijbertse Bos, gepasseert bij Eldert van Veen en Aaltje Cossen Bos, echtelieden. TEKST nog opzoeken. [179]
  ONA Abcoude:
  4-2-1767: Huurcedullen tussen de Heeren George Hofman en Eldert van Veen. TEKST nog opzoeken. [180]
  ONA Abcoude:
  3-10-1769: Huurcedullen tusschen dhr. George Hofman en Eldert van Veen. TEKST nog opzoeken. [181]
  ONA Abcoude:
  9-5-1771: George Hofman Huurceel met Eldert van Veen. TEKST nog opzoeken. [182]

  Het pand in Abcoude waar Johannes Lustenhouwer (1856-1932) zijn kruidenierszaak had.
  Foto 1985, (c) Rosa Lustenhouwer.

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  216. CORNELIS RUTTEN (SPOORMAKER), geb. vóór ca. 1675, ovl. na 1716, wonende te Kudelstaart (1699), wednr. van Neeltje Claas wonende te Kudelstaart (1703), woont te Langeraar (1704..1715), otr. 1o Kudelstaart geref. 11-2-1699 (met vertoog van Kalslagen, hij als Kornelis Rutten) NEELTJE CLAES VAN LEEUWEN, geb. Kalslagen ca. 1675, ovl. Kudelstaart 1699-1703, wonende te Kalslagen (1699), otr. 2o Kudelstaart geref. 5-8-1703 (met vertoog van Langeraar, hij als Cornelis Rutten, zij als Annetje Pieter Aarts Sethoven, en met attestatie naar Langeraar vertrokken) en otr./tr. 2o Ter Aar 4/26-8-1703 (met attestatie van Cudelstaert, zij als Antje Pieters Sethoven)

  217. AN(NE)TJE PIETER AARTS SETHOVEN, ged. geref. Ter Aar 2-6-1675 (get. de vader en Neeltje Jans), ovl. na 1716, j.d. wonende te Langeraar (1703), doopget. (1711, 1714).  COMMENTAAR(¥) Na 1716 worden te Ter Aar geen dopen meer aangetroffen uit het huwelijk van Cornelis Rutten Spoormaker x Annetje Pieters Sethoven. Mogelijk is een van beiden kort na 1716 overleden. Het lijkt er dus op dat kw. nr. 108 Cornelis Spoormaker, geb. Langeraar 1735/36 (volgens ouderdom 70 jaar bij overlijden in 1806) niet een zoon is uit dit huwelijk. Hij zou nog wel een kleinzoon kunnen zijn, bijvoorbeeld een zoon van Pieter (e), Jacob (f) of NN (g), of een natuurlijk kind van een van de dochters. Van 1730-1740 is echter geen doop van een Cornelis Spoormaker te Ter Aar aangetroffen. Misschien in de omliggende plaatsen?
  Voorlopig noteer ik dus maar het onderstaande, wat - indien het bewezen kan worden - betekent dat de kwartieren 217 en 218 tzt naar generatie 9 verschoven moeten worden.

  218. PIETER JANSZ VAN STRATEN, ged. geref. Ter Aar 21-2-1706, ovl. na 1736, j.m. geboortig van en woonachtig tot Langeraar (1728), otr./tr. Ter Aar geref. 2/19-12-1728 ("na vertooning dat sij 's lands ordonnantien voldaan hebben")

  219. ANNA (ANTJE) JANSE WITTEBOL, ged. geref. Ter Aar 14-4-1709, beg. Ter Aar 22-1-1757 (gaarder, impost pro deo, aangever haar zoon Cornelis van Straten), j.d. van en tot Langeraar (1728), doopget. (1755).

  Op 22-1-1757 geeft Cornelis van Straten ter begraving te Ter Aar aan het lijk van zijn moeder Anna Janse Wittebol.[196]

  220. WILLEM DIRKSE SCHANSHEER, geb. Rijsoort 27-10-1708, j.m., otr. Ridderkerk 1-4-1735 (get. Symon Dirksze Schansheer, zijn broeder, en Kleis Geene Smouter(¥), haar voogd)

  221. LIJSJE MICHIELSZ DE GELDER, geb. Ridderkerk 6-4-1711, j.d., wonend te Rijsoort.

  COMMENTAAR(¥) Kleis Geene Smouter, vermoedelijk ex Geen Jacobsz Smouter x Pleuntje Joosten,[205] of ex Geen Kleijsz.[206]

  222. LODEWIJK PIJN, geb. Ogt (Hessen-Kassel), j.m., wonend te Oudshoorn (1753), otr./tr. Alfen aan de Rijn 8/22-7-1753

  223. MARIJTJE JANS VAN HOUTEN, ged. geref. Alkemade/Oude Wetering 25-1-1733, beg. Leimuiden 14-2-1792 (gaarder pro deo, als Matje van Houten, aangever Dirk Schansheer), j.d. wonend te Oudshoorn (1753).

  224. BAREND (BEERNT) WILLEMS ((VAN) WILPEN) (WILPERS), geb. ca. 1735, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 18-3-1795 (als Barent Wilpers, oud 60 jr.), j.m. van Amersfoort (1756), otr./tr. Amersfoort geref. 5/26-11-1756 met attest van Leusden als Barent Willemsen

  225. (CA)T(HA)RIJNTJE BREE(T)S, ged. Amersfoort geref. 16-12-1727, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 12-6-1804 (als Trijntje Brees, oud 74 jaar (sic!)), j.d. van Amersfoort (1756).

  COMMENTAAR(¥) Barend Willems is mogelijk een zoon van Willem (Barents?) en Teuntje NN. Er is echter geen Wilem Barents te vinden in Amersfoort, ook geen Willem Willemsen die in aanmerking komen.
  Ook mogelijk is het volgende:
  Andries Willem(s)zen, j.m. wonend te Amersfoort (1722), otr./tr. Amersfoort geref. 10/7/02-8-1722 j.d. Marritje Beerentze (Ba(a)rents), wonend te Amersfoort (1722).
   Uit dit huwelijk:
  • a. Willem (Willemsz?), ged. geref. Amersfoort 21-7-1724.
  • b. Hendrina Willemze, ged. geref. Amersfoort 14-11-1728.
  • c. Barent (Willemzen?), ged. geref. Amersfoort 19-8-1731. Zou Willemzen hier al versteend zijn tot een achternaam?

  226. GERRIT KRAAYKAMP, ged. Amersfoort geref. 13-8-1734, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe KH 15-4-1783 (impost ƒ 1,--), woonde 1760 te Hoogland. geadmitteerd als burger van Amersfoort voor halve leges als getrouwt aan Megteldt Brom, een borgers dochter, 19-1-1761, met admissie tot het Tappersgilde, otr./tr. Amersfoort geref. 26-12-1760/11-1-1761 met attest van Leusden

  227. MACHTELD (METJE) BROM, ged. Amersfoort 4-11-1740, ovl. Amersfoort 31-1-1821 oud 85 jaar (sic!), j.d. wonend te Amersfoort (1760, 1788), als Megteld Brom geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1815), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 13-11/4-12-1788 MICHIEL (MACHIEL) VAN WILPEN, ged. Amersfoort 18-1-1763, ovl. 1792-1821 (beg. of ovl. niet gevonden te Amersfoort in deze periode), zn. van Barend Willems van Wilpen (nr. 224) en Catharijntje Breets (nr. 225).

  Op 12-11-1788 vindt de boedelscheiding met uitkoop plaats van Gerrit Kreijkamp, overleden Amersfoort maart 1783, echtgenoot van Mechteld Brom. [216]

  228. OLOF (ODULPHUS) KOCK, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 19-1-1733 (get. Joanna Pippers), beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 29-3-1790 (als Oelif Kok, uit het ziekenhuis), meerderjarige j.m., soldaat in het tweede Bataljon Ruijsch (1766), tr. 2o Amersfoort gerecht 6/20-7-1781 (hij als wednr. van Anna Maria Botters) MARRITJE HENDRIKS, ovl. na 1781, woont te Amersfoort (1781), laatst wed. van Peter Claassen (huw. 1752), wed. van Gerrit Aartse Schuijn (1752, dit huw. niet gevonden te Amersfoort), tr. 1o Amersfoort gerecht 2/16-5-1766 (get. haar vader Jacob Botter(¥)) en RK Kromme Elleboog 16-5-1766

  229. (ANNA) MARIA BOTTER(S), ged. Amersfoort RK 't Zand 7-10-1731, ovl./beg. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog)/Lieve Vrouwenkh. (impost) 7-12-1779/ (als Anna Maria Botter, oud 51 jaar (sic!)), meerderjarige j.d. (1766), doopget. (1760).

  COMMENTAAR(¥) De genoemde vader Jacob Botter moet zijn Joannis Botter. Er is anders geen doop van (Anna) Maria te vinden. De naamgeving van de kinderen duidt ook op een vader Joannes.

  De krijgsman.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.
  Doopinschrijvingen van de kinderen van Odulphus Kock (1733-1790) en Anna Maria Botters (1731-1779) in het register van de RK parochie Kromme Elleboog te Amersfoort.[226] De vadersnaam is Olof en Odulphus, de moedersnaam is Anna, Anna Maria, en bij de laatste doop Agnes! Klopt dat laatste wel?
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  230. GERRIT WOUTERSE VAN LONDEN, geb. ca. 1752, beg Amersfoort (impost) 20-11-1802 (als Gerrit van Londen, oud 50 jaar), j.m. wonend te Amersfoort (1772), otr./tr. Amersfoort geref. 18-9/4-10-1772 als Gerrit Wouters

  231. JAANTJE (ADRIANA, DIRKJE) PRONKERS (PRONKERT, PRONK), ged. geref. Amersfoort 28-1-1752, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 18-9-1795 (als vrouw Van Londen, 46 jaar, sic!), j.d. wonend te Amersfoort (1772).

  232. HEND(E)RI(C)K BUIJS(¥), geb. vóór ca. 1735, beg. Amersfoort St. Joriskh. 6-3-1799, j.m. van Amersfoort wonende te Harderwijk (1754), woont te Hoogland (1769), krijgt 24-2-1766 indemniteit van Amersfoort voor vertrek naar Hoogland met zijn echtgenote Gerritje de Beer en hun kinderen Maria, oud 10 jaar, Geertje, oud 7 jaar, Kaatje, oud 5 jaar en Pieter Buijs, oud ¼ jaar , [234] otr./tr. 2o Amersfoort/Leusden geref. 30-3/16-4-1769 CATHARINA JOSINA ELISABETTA BOEKS (BOX), geb. Mecklenburgh 1736/37, ovl. Amersfoort 24-11-1826 (oud 89 jaar), j.d. (1769), woont te Amersfoort (1826), tr. 1o Harderwijk 24-3-1754 (met attestatie na Heerde (Hierde?) den 7-4-1754)

  233. GERRITJE GERRITS DE BEER(¥), geb. vóór ca. 1730 (doop geref. en overig te Amersfoort niet gevonden), ovl. Hoogland 1766, beg. Amersfoort (reg. rechten St. Jorisk.) 25-3-1768, weduwe wonend te Harderwijk (1754), tr. 1o voor 1751 (niet gevonden te Harderwijk) TIJS MARKERS.

  234. FRANS VAN LOON (LOENEN), geb. vóór ca. 1720 (geen doop te Amersfoort geref. en overig gevonden, ook niet op van Loenen), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 17-9-1798, soldaat in het regiment van de heer Colonnel van Berckhem leggende te Hellevoetsluis (1739), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 12-6/21-7-1739 (met betoon van Hellevoetsluis) SIBBILLA JANSZ (VAN GORCUM)(¥), ovl. 1746 (beg. noch op achternaam noch op patroniem gevonden Amersfoort), j.d. wonend te Amersfoort (1739), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 11/27-11-1746

  235. GERRITJE(N) TIEL(E)MAN(S) (VAN) (DIEPER(L)ING), ged. geref. Amersfoort 18-8-1724, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 15-12-1790 (als Gerritje Diepeling), j.d. van Amersfoort (1746). doopget. 1786.

  COMMENTAAR(¥) mogelijk een zuster van Paulus van Gorcum, soldaat, wednr. (1746) van Anna Tieleman

  236. HEERO (HEEREMAN) HEERE(MAN), ged. geref. Amersfoort 8-2-1728, ovl. na 1776, j.m. van Amersfoort (1749), ook genoemd Heere Heere, Heereman Heere en Hendrik Heero Heere, vigilateur op de boter, eerst aan de St. Andriespoort, later aan de Kamppoort te Amersfoort, "borger" van de stad Amersfoort. In april 1758 wordt hij veroordeeld tot "schavotteering, geeseling en verbanning wegens het stelen van een gedeelte van het geld van de boterimpost" [295]. Hij otr./tr. Amersfoort geref. 17-10/2-11-1749

  237. MARIA VAN LING(H), ged. Amersfoort 13-4-1727, beg. Amersfoort St. Joriskh. 15-10-1785 "in de Muurhuijzen agter de timmerman Lokhorst", geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mei 1748), j.d. van Amersfoort (1749), krijgt indemniteit van Amersfoort 3-7-1758 voor vertrek naar Hilversum, als echtgenote van Heereman Heere, met hun kinderen Hester Heereman, oud 8 jaar, Johannes Heereman, oud 3 jaar en Reijniertje Heereman, oud 3 jaar, allen geboren te Amersfoort, is in 1768 zonder attestatie van de Gereformeerde Kerk uit Hilversum vertrokken.[296]

  Op 1-5-1776 verkopen Maria van Lingh, huisvrouw van de absente Heereman Heere, en Johannes Heere, soldaat in de compagnie van kapitein Boonakker onder het regiment van generaal Doeglas, mitsgaders Hendrik van Veltwijk en Jacobus Schuijleman als momboir over de kinderen en erfgenamen van Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere aan Gerrit Vogelesang, notaris alhier, een huis en grond in de Nieuwstraat, belending aan de ene zijde notaris Abraham van Bemmel, aan de andere zijde Willem Taasen. Het huis is het laatst bewoond door de overledene Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere. [297]

  238. ARNOLDUS VAN GRONINGEN, ged. Amersfoort RK 't Zand 17-9-1721 (get. Joanna Hendrixe), ovl./beg. Amersfoort St. Jorisk. 14-1-1811 (of is dit het begraven van zijn gelijknamige zoon?), soldaat in het bataljon van Gen. Maj. Becker, Comp. van Kapt. Schutter, in garnizoen te Amersfoort(¥), otr. 2o Amersfoort gerecht 21-5/4-6-1773 (hij als wednr. van Jannitje Scholtz (sic!), zij als wed. van Thileman Pronk en RK 't Zand 4-6-1773 (get. Catharina Berndzen et Aaltje Slooten) (ANNA) MARIA (VAN) COUWENHOVEN (CAUWENHOVEN), beg. Amersfoort St. Joriskh. 23-7-1785 (als Maria Kouwenhoven in de Muurhuizen achter doctor Sas), (=kw. nr. 463). wed. van Thileman Pronk (sic!) (=kw. nr. 462). otr./tr. 1o Amersfoort geref. 15/31-12-1752

  239. JANNETJE ANDRIESSE(N) (SCHONS, SCHOLTZ), geb. Amersfoort vóór ca. 1730 (doop te Amersfoort geref. en overig niet gevonden, noch op patroniem , noch op Schons), beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 30-7-1772 (als Jannetje Schons), tr. 1o (1750-1752?, niet gevonden geref. Amersfoort, ook niet op haar patroniem) DAVID VAN DER VELDEN, ged. (geref. en overig Amersfoort niet gevonden), ovl. (1750-1752?) (begraven niet gevonden te Amersfoort).

  COMMENTAAR(¥) blijkbaar het Regiment Nationalen nr. 16, dat o.a. in Groningen (1750-1754), Utrecht (1752) en Amersfoort (1751, 1757) is gelegerd [305].


  Johan Marius Nicolaas ("Jopie") Heesters (1903-2011).
  Foto: 1930
  Bron: Stern.de

  klik op plaatje(s) om te vergroten

  240. JACOBUS LAVOOR, ged. Amersfoort 5-6-1733, ovl. 1784-1801 (beg. niet gevonden te Amersfoort en Utrecht), wordt na de dood van zijn moeder opgenomen in het Stadskinderhuis te Amersfoort 6-10-1739, en is vandaar in mei 1754 vertrokken,[322] wordt geref. lidmaat te Amersfoort dec. 1757 op belijdenis, j.m. van en wonende te Amersfoort (1758), schutter (1784) in het exercitiegenootschap Voor stad, land en vrijheid te Amersfoort,[323] otr./tr. Amersfoort geref. 1/19-12-1758

  241. HILLEGONDE VAN HET HOFF, geb. Deventer? ca. 1738, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh. (impost) 24-7-1788 (als Hillegonde van het Hoff, oud 50 jaar), j.d. van Deventer en wonende te Amersfoort (1758), wordt geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis jan. 1765.

  Op 14-9-1801 compareren te Amersfoort de kinderen en erfgenamen van Jacobus Lavoor, overleden, en Hillegonda van 't Hoff overleden, met name Matthijs Lavoor, Cent Lavoor, Pieter Lavoor en Barbara Lavoor, voor een procuratie betreffende de boedel. [324]

  242. GODERT (GOSEN) VAN PIPPEN (PIPPING), ged. geref. Amersfoort 17-4-1722, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 18-1-1779, otr./tr. Amersfoort geref. 29-11/15-12-1748

  243. WILLEMIJNTJE AALBERTSEN VAN NIJKERK, ged. Amersfoort geref. 11-2-1724, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 17-7-1790, j.d. van Amersfoort (1748), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 4/22-5-1742 als j.d. wonend te Amersfoort THOMAS VAN DEN BOOM, ged. (niet gevonden te Amersfoort geref. en overig), ovl. 1747-1748, soldaat in het Regiment de Bedarides.

  244. EVERT CLERCK (KLERK), ged. Amersfoort 14-6-1722, beg. Amersfoort St. Jorisk. 18-3-1786 (op de Singel achter de Gevangentoren), j.m. wonende te Amersfoort (1762), betaalt ƒ 14,6,12 huisgeld voor een huis in de Muurhuizen tussen de Cortegracht en de Kamperbinnenpoort (na 1755),[336] woonde in de Muurhuizen naast het Kasteel van Batavia, samen met zijn broer Pieter boekdrukkers aan den Hoff bij het Stadhuis (1749-1785), stadsdrukkers sinds 1747,[337] zijdereder (1771), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1772), otr. Amersfoort geref. 26-3-1762(betoon op Utrecht gegeeven den 13-4-1762) en tr. Utrecht Jacobikerk 15-4-1762 (in margine: geboden gaan tot Amersfoort, acte gesien)

  245. WIJNANDA (VAN) LO(O)GEN(¥), geb. ca. 1729 (doop geref. te Utrecht niet gevonden), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 21-11-1797 (als Wijnande Logen van de Fliers (Flierd?), wed. van P. Clerck sic!!, oud 68 jaar), geref. lidmaat 24-6-1756 op belijdenis te Utrecht, wonende in de Brigittestraat, j.d. wonende te Utrecht (1762), wordt geref. lidmaat te Amersfoort juni 1762 met attestatie van Utrecht, krijgt op 26-8-1771 van het Amersfoortse stadsbestuur toestemming om een kinderschool te houden, krijgt op 16-10-1775 indemniteit voor vertrek van Amersfoort naar Utrecht,[338] en wordt aldaar vermeld als Wijnanda Logen, geb. te Amersfoort, huisvrouw van Evert Clerq met haar twee kinderen Maria Clerq en Evertje Clerq, die zich na overlegging van een acte van indemniteit in Utrecht gevestigd hebben. In de beschikking d.d. 26-8-1776 wordt haar door het Stadsbestuur van Utrecht echter "het recht van inwoning afgeslagen".[339]

  COMMENTAAR(¥) Een verwantschap van Wijnanda Logen met een schepengeslacht Loogen te Amersfoort, beschreven in Ref. [340], lijkt niet waarschijnlijk. Onder de kinderen van Mr. Dirk Loogen (1684-1767)), raad, schepen, burgemr. etc van Amersfoort, komt geen Wijnanda voor.
  Verdere vermeldingen Loogen die mogelijk aanknopingspunten bevatten:
  Anthony Loogen, burger van Amersfoort 14-10-1720?
  Johanna Loge, doopget. te Amersfoort 1708, 1710. [341]
  Judith Elisabeth Loogen, tr. 1751 te Utrecht, met geboden naar Amersfoort
  Elisabeth Loogen, beg. Amersfoort St. Jorisk. 13-5-1768.
  Wijnandus van Loone, ged. 1738, is hij verwant?
  Willem Loogen uit Amersfoort vertrekt voor de VOC op 6-5-1748 naar Indie en overlijdt 29-7-1751 op de terugreis. Hij blijkt een zoon te zijn van Anthonij Loogen

  Beukers


  Johannes Beukers, ged. geref. Utrecht 24-2-1737, j.m. (1757), wednr. van Maria Poppe (1758), voorzanger en schoolmeester te Ameide en Tienhoven (1757..1766), [342] zn. van Philippus Beukers en van Elizabeth de Vrij, otr./tr. 1o Utrecht geref. Catharinakerk 10-4/03-5-1757 Anna Maria Poppee, otr. Utrecht geref. 9-7-1758 (in margine: geboden tot Ameijde en Benschop, acte gegeven naar Benschop) en tr. Benschop geref. 6-8-1758 Grietge (Margaretha) Willemsdr de Soete (Zoete), j.d. wonende voorheen te Benschop en thans te Utrecht (1758), verm. dr. van Willem Dammesz de Zoete, koster en schoolmeester te Soest, en Anna Bosch.[343]
  Utrechts Archief Huis Jaarsveld:[344]
  Commissie van den Heer van Tienhoven voor Johannes Beukers als schoolmeester, voorzanger, voorlezer. koster, doodgraver en kerkdienaar te Ameide en Tienhoven, 1757.
  Geref. Lidmatenboek Ameide:
  Joannes Beukers, schoolmeester alhier, met attestatie van Utrecht 28-3-1757.
   Uit zijn tweede huwelijk:,
  • a. Willem Beukers, ged. geref. Ameide 9-12-1759 (get. Wijnanda Logen).
  • b. Willem Beukers, ged. geref. Ameide 4-10-1761 (get. Willem de Soete).
  • c. Elisabeth Beukers, ged. geref. Ameide 1-4-1764 (get. Elisabeth Beukers).
  • d. Johannes Beukers, ged. geref. Ameide 16-6-1765 (get. Maria van der Elst).


  Mogelijk is Wijnanda verwant aan Barend (Bert) Jansz Loogen, soldaat in het regiment van de Kolonel d'Guy (1736), tr. vóór 1733 Geesje Jacobsz van den Berkhof. Zij wonen in de (Lange) Viesteegh (1736). (NB diverse Van den Berkhof komen uit Rhenen)
   Uit dit huwelijk
  • a. Jan Barends (Loogen), ged. geref. Amersfoort 19-6-1733 (beide oudersnamen onder patroniem).
  • b. Johanna Loogen, ged. geref. Utrecht Domkerk 15-2-1736, beg. Utrecht 21-2-1736 ('t kind van Barend Logen in de Lange Viesteegh, laat na vader en moeder, beg. gratis).


  Infanterie Regiment 672b is in Garnizoen: 1715 Utrecht, 1716 Nijmegen, 1719 Utrecht, 1722 Meenen, 1725 Venlo, 1728 Staatsvlaanderen, 1731 Utrecht, 1737 's Hertogenbosch, 1742 Bourtange, Bellingwolderschans, Langakkerschans, 1744 Deventer, 1745 Brussel, 1746 's Hertogenbosch, 1749 Namen, 1751 Zutphen, Breevoort, Doesburg, 1752 Zutphen, Breevoort, Doesburg/Leeuwarden, Harlingen, 1754 's Hertogenbosch, 1756 Maastricht, 1757 Sluis/Sas van Gent, 1758 Zwolle/Coevorden, 1759 Zwolle/Arnhem, 1761 Zwolle/Amersfoort, Utrecht, 1762 Hellevoetsluis, etc. Van 25-4-1723 onder luitenant-kolonel tot 12-1-1755 luitenant-generaal Willem Benjamin de Guy.[345]

  De boekdrukker.
  Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

  klik op plaatje(s) om te vergroten
  Op 10-8-1767 verkopen Maria Schoe, weduwe van Cornelis Moesbergh, Jan van Moesbergh als gemachtigde van Geertruid van Wisseling, weduwe van Jan van Dam, Jan Kamp, Roeloff de Meijere en zijn vrouw Maria Kamp, Hendrik Camp, Elsebea Camp en Huberta Camp, Jan van Goudoever en zijn vrouw Maria Camp, wonende te Amsterdam, Sophia van Goudoever, weduwe van Hendrik Camp, momboirse over haar drie minderjarige kinderen Maria, Steven en Anna Camp, aan Evert Klerk en Willem van Eck een huis met hof, aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt) in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwstraat, belend aan de ene zijde het St.Elizabeths gasthuis of de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis Batavia van Abraham van Asch. [346]
  Resoluties van het Stadsbestuur Amersfoort: 10-7-1769: Een commissie gaat het verzoek bestuderen van Evert en Pieter Klerk om stadsdrukkers te mogen worden. [347]
  25-9-1769 Evert en Peter Klerk worden aangesteld als drukkers en boekbinders van de Stad. [348]
  Op 11-11-1769 verkopen Elizabeth Clerck, weduwe van Johannes Ouwerkerk, en Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen aan Cornelis van Deventer, notaris, voor 500 gulden een huis met een hof erachter aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt), in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis, genaamd Batavia, van Abraham van Asch. Akte doorgehaald 5-6-1771. [349]
  Op 11-11-1769 lenen Elizabeth Clerck, weduwe van Johannes Ouwerkerk, en Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen, van Cornelis van Deventer, notaris, een bedrag van 500 gulden, met als onderpand een huis met een hof erachter aan de Zuidsingel (Stadscingelgragt), in de Muurhuizen tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis, genaamd Batavia, van Abraham van Asch. De akte is doorgehaald op 5-6-1771. [350]
  Op 25-3-1771 verkopen Evert Clerk, zijdereder, en zijn vrouw Wijnanda Loogen, erfgenamen van wijlen Elizabeth Klerk, in leven weduwe van Johannes Ouderkerk, aan Otto de Vaal, mr. schoenmaker, een huis, erf en grond, aan de oostzijde van de Krommestraat tegenover het derde bruggetje, belend aan de ene zijde Dirk Bijleveld, aan de andere zijde Adolf Hol. [351]
  Op 3-6-1771 verkopen Evert Clercq en zijn vrouw Wijnanda Loogen, mede als erfgenamen van Elizabeth Clerk, in leven weduwe van Johannes Ouwerkerk aan Bartholomeus van Lingh en zijn vrouw Anna van de Oort, een huis met een hof in de Muurhuizen, tussen de Gevangentoren en de Nieuwestraat en gelegen aan de Singelgracht, belend aan de ene zijde de executeurs van de boedel van wijlen Pieter Dirksen Man, aan de andere zijde het huis van Abraham van Asch, genaamd Batavia [352]
  Op 9-11-1771 verkopen Evert Clerck en zijn vrouw Wijnanda Loogen aan Godert van Lokhorst, mr. metselaar voor 200 caroligulden van 20 stuivers het stuk, een huis, erf en grond staande op Bloemendal, belend aan de ene zijde Rutgerus van Oort, aan de andere zijde Rutgerus van Oort. Akte doorgehaald en geroyeerd op 24-12-1776. [353]
  Resoluties van het Stadsbestuur Amersfoort:
  19-8-1771: Het verzoek van Wijnanda Loogen, vrouw van Evert Clerck om een kinderschool te mogen opzetten, wordt door een commissie beoordeeld. [354]
  26-8-1771: Wijnanda Loogen, vrouw van Evert Clerk krijgt toestemming een school te houden. [355]
  Akten van Indemniteit Amersfoort:
  16-10-1775: Wijnanda Loogen, echtgenote van Evert Clerk, met hun dochters Evertje, oud 10 jaar en Maria Clerk, oud 2½ jaar, beide geboren te Amersfoort mogen te allen tijde terugkeren naar Amersfoort. [356]
  Op 19-4-1777 verkopen Evert Clerck en Wijnanda Loogen, echtelieden (borgers), aan Jacobus Burghout en Willemina van Bogerijen, echtelieden, zekere huizinge, erve en grond, staande aan de oostzijde van Bloemendal, het derde huis van de Teutstraat (nu: Teut) belend aan de ene zijde: Rutgerus van Oort aan de andere zijde: eveneens Rutgerus van Oort. Namens de verkopers treedt op als gemachtigde: Jan Jacob de Heer (clerk ter Secretarije alhier), volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle d.d. 19-12-1776 voor Notaris Abraham van Bemmel. De overdracht gebeurt vrij van lasten, omdat het erop gevestigde kapitaal van 200 gulden van Govert van Lokhorst afgelost is. Verder rust er een uitgang op van 17 stuivers t.b.v. de Lieve Vrouwe Capelle. [357]
  Weeskamer te Amersfoort:
  1786: Wijnanda Loyen (!) en E. Clerck [358] ZOEK OP TEKST

  246. CORNELIS CORNELISSE VAN DE(R) GRIFT, ged. geref. Amersfoort 6-6-1721[368], beg. Amersfoort St. Joriskh. 25-11-1775, j.m. van Amersfoort (1745), voogd (1752) (zie kw. nr. 511 ), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 16-7/1-8-1745 ELSJE FRANSE SPIER (SPEUR), ged. geref. Amersfoort 16-4-1723, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 28-2-1752, dr. van Frans Jansen Speur (Speijerse) en Klaasje Reijers,[369] otr./tr. 2o Amersfoort geref. 1/17-9-1752 (hij als wednr. van Elsje Franse Spier, zij als wed. van Willebrordus Scheuning)

  247. CORNELIA (VAN DE) KAMER (CAAMER, HAMER) (MIDDENDORP), geb. ca. 1725, beg. Amsersfoort St. Joriskh. 28-3-1797 (als Cornelia Elders, wed. van Cornelis van der Grif), doopget. (1747), tr. 1o Amersfoort Oud Kath. 't Zand 4-8-1744 (zij als Cornelia van de Hamer (Middendorp), get. Lodewijk Scheuning)[370], otr./tr. 1o Amersfoort gerecht 21-7/4-8-1744 (get. zijn vader Johannes Scheuning, zij als Cornelia van Middendorp, j.d., get haar moeder Christina Andries, wed. van Wulphert van Middendorp) WILLEBRORDUS SCHEUNING, ged. Amersfoort Oud Kath. 't Zand 15-6-1721 (get. Anna Scheuning), ovl. 1745-1752 (beg. niet gevonden Amersfoort St. Jorisk.), zn. van Johannes Scheuning[371] en Maria de Vrind. j.m. van Amersfoort (1744).

  248. JOHANNES BOLHAN (BOLLAND) (BALANT) (BERLANG)(¥), geb. Leiden vóór ca. 1715, ovl. na 1789 (beg. niet te Amersfoort gevonden), parentatie niet bewezen, j.m. wonend te Amersfoort (1735), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 4/21-1-1781 (als wednr. van Marijtje Lavinje) JUDITH VAN EIJKELENBURG, ged. geref. Amersfoort 3-1-1713, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 12-2-1789, dr. van Abraham Laurensz van Eijkelenburg en Belitje Gerrits van Houdema, wed. van Jacob Siesing, otr./tr. 3o Amersfoort geref. 29-10/15-11-1789 (als wednr. van Judith van Eijkelenburg) GERRITJE MULDERS, ged. geref. Amersfoort 25-10-1744, dr. van Bart Willemsz Mulder en Willemijntje Gerrits, wed. van Leendert van Naarden, wonend te Amersfoort, otr./tr. 1o Amersfoort geref. 7/23-10-1735

  249. MARIJTJE ANTONISSE LAVINJE (LAVIGNE), ged. geref. Amersfoort 12-3-1713, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh. (impost overluiden) 13-9-1780 (als Maria Anthonies), wonend te Amersfoort (1735).

  COMMENTAAR(¥) Is hij mogelijk verwant aan
  Abraham Wijnantsz van Bolon, van Delft, die getuigt bij de ondertrouw van zijn zuster Sara Wijnantsz van Bolon (Balan) te Leiden (1666) [388]?
  of Catharina Abramsdr. Bolland otr/tr. Delft 21-7/5-8-1695 Johannes Leenderts van Bodegom.[389]?
  Jan Blanck Berlang, tr. Nykerk 7-7-1740 Geertruyd ter Haar, ged. Arnhem 18-10-1717, dr. van Gerardus (Gerrit) ter Haar en Pieternella van den Broek.[390]
  Johannes Bolang en Maria Bolang, doopget. te Leiden 1719 bij kind van Abraham Bolang x Johanna Daniel.

  250. LAURENS VAN DER VELDEN, ged. geref. Amersfoort 2-8-1716, ovl. na 1759 (beg. te Amersfoort niet gevonden tot 1811), soldaat in het Regiment van Bronkhorst, in garnizoen te Namen (1741), gelegerd te Leiden (1746), otr./tr. Amersfoort geref. 20-1/24-2-1741 (met attestatie van Namen)

  251. MARIA VAN DER KUIJL, geb. Amersfoort? (geref. en overig Amersfoort niet gevonden), ovl. na 1759 (beg. te Amersfoort niet gevonden tot 1811), krijgt als echtgenote van Laurens van der Velden, soldaat, gelegerd te Leiden, met haar kinderen Dirkje van der Velden, oud 3½ jaar en Jacobus van der Velden, oud 1½ jaar, beide geboren en gedoopt te Amersfoort, indemniteit van Amersfoort 7-3-1746 voor vertrek naar Leiden, met de garantie dat zij te allen tijde mogen terugkeren naar Amersfoort. De erfgenamen van Laurens van der Velden betalen ƒ 4,--,-- voor een huis aan de Grooten Haag bij de Slijkpoort (1755).[422]

  252. CORNELIS (JOHANNES) (JAN) NOEST, ged. Utrecht Catharijnek. 28-10-1731, ovl./beg. aang. Utrecht Geertekh. 9/16-2-1801 (ƒ 3,10,--, "zijnde bedeeld", laat vrouw en meerderjarige kinderen na), soldaat in 't Bataljon van Gen. Majoor Bekker (zie noot bij kw. nr. 238) wonende in de Geertesteeg (1753), wordt ondersteund door de Hervormde Diaconie (1775), woont in 't 15e kwartier (1775), Korte Rosendaal (1801), otr./tr. 2o Utrecht Buurk. 15-5/1-6-1791 HARMIJNTJE KNOPPERS (ook WILLEMIJNA KNIPPERS (¥)), geb. vóór ca. 1740 (doop geref. Amersfoort niet gevonden), ovl./beg. aang. Utrecht Buurkh. 3/13-5-1805 ("gratis", laat meerderjarige kinderen na), wed. van Benjamin Castrop(¥) (1791), woont in de Kroonspoort achter Clarenburg (1805), otr./tr. 1o Utrecht geref. Jacobik. 12-8/6-9-1753

  253. PETRONELLA VAN BATENBORG(H) (BALENBURGH), geb. ca. 1730 (¥), ovl./beg. aang. Utrecht Geertekh. 10/22-3-1790 ("gratis", laat man en mondige kinderen na), j.d. wonend in de Geertesteeg (1753), Geertenkerhof (1790). Zij wonen in de Boterstraat (1754..1765) te Utrecht.

  COMMENTAAR(¥) Benjamin Bosch, buiten de Waardpoort, tr. Utrecht (schepenen) 12-5-1792 Willemina Knippers, buiten de Waardpoort. Hoe is dat te rijmen met het ovl. van Cornelis Noest in 1801? Zijn Harmijntje Knoppers en Willemijna Knippers toch niet een en dezelfde persoon?


  COMMENTAAR(¥) Benjamin Kastrop, ovl. 1777-1791, soldaat in 't 2de bat. van de Lt. Generaal de Croye (1757), otr./tr. Utrecht geref. Domkerk 28-1/18-2-1757 Hermina (Willemijntje) Knoppers.
   Uit dit huwelijk geref. gedoopt te Amersfoort : 1) Jeremia, 30-8-1763; 2) Dirkje, 20-12-1765. 3) Reinier, 10-3-1775; 4) Giliam, 9-2-1777.


  COMMENTAAR(¥) doop 1720-1734 niet gevonden te Utrecht. Er leven in die tijd wel diverse families Batenborg aldaar (geref., RK, en Oud Katholiek). Ook te Gorinchem ca. 1700 treffen we Batenburgh aan. En te IJsselstein ca. 1700 [425].
  Een Gerrit Jansz van Batenborgh is belender in de straet achter het choor van de Jacobskerck te Utrecht (1698).[426]

  Diaconie Hervormde Gemeente Utrecht. Naamen der Personen die tot beter staat gekomen zijnde de Camer bedankt hebben:[427]
  15-12-1775: Cornelis Noest bedeeld in 't 15e quartier stond grootboek folio 262 Sm ...met F 5,-,- Bedankt de kamer, weder aangenomen

  254. WILLEM (GIJSBERT) (VAN) BEKBERGEN, ged. Amersfoort 1-1-1733, ovl. Amersfoort 22-1-1815 (oud 84 jaar, sic!), schutter (1784) in het exercitiegenootschap Voor stad, land en vrijheid te Amersfoort [428], otr./tr. Amersfoort geref. 16-7/6-8-1751

  255. AALTJE VAN DER LINDEN, ged. geref. Amersfoort 2-7-1730, beg. Amersfoort St. Jorisk. 30-3-1811 (als Aleijda van der Linden), doopget. 1745,[429] doopget. 1789. Is zij Aaltje J. van der Linden die 12-4-1746 indemniteit van Amersfoort voor vertrek naar Hoogland krijgt.[430] ?

  Frontpagina van het pamflet "De vrijheid in Nederland ..." door een anonymus. De schrijver en spreker (op 5-10-1784 in de Stadsdoelen) was de dichter Pieter Pijpers erelid van het patriottisch exercitiegenootschap "Voor stad, land en vrijheid" te Amersfoort. Veel Amersfoortse personen in deze kwartierstaat waren lid van dit gezelschap. Een aantal van hen moest uit Amersfoort vluchten nadat op 17-8-1785 het prinsgezinde bataljon Van Hessen-Darmstadt de stad was binnengevallen op verzoek van de antipatriottische meerderheid van het stadsbestuur.[431]
  klik op plaatje(s) om te vergroten

  Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook hier
  Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 8 ( 436 refs.)
  Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
  • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
  • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
  • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
  • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
  • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
  • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
  • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
  • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
  • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
  • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
  • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
  • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
  • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
  • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
  • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
  • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
  • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
  • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
  • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
  • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
  1. Tienen1796
  2. Notariaat Antwerpen rep: 00581 - nr: 0075, Nots. Funck Jan Michiel te Antwerpen
  3. Tienen1796
  4. VS 8(1972)*107
  5. Tienen1796
  6. VS 8(1972)*107
  7. VS 9(1973)*43
  8. ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=agnes;n=castes
  9. zie ook ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=agnes;n=castes
  10. Tienen1796
  11. Tienen1796
  12. Tienen1796
  13. Tienen1796
  14. hiaat huw. Tienen 1786-1793?);
  15. Tienen1796
  16. Tienen1796
  17. Tienen1755
  18. Tienen1796
  19. Tienen1796
  20. Tienen1796
  21. Tienen1796
  22. Tienen1755
  23. Tienen1796
  24. Tienen1796
  25. Tienen1796
  26. VS 50(2014)465
  27. Tienen1796
  28. Tienen1796
  29. Tienen1796
  30. Tienen1796
  31. Tienen1796
  32. Tienen1796
  33. Tienen1796
  34. Tienen1796
  35. Tienen1796
  36. Tienen1796
  37. Tienen1796
  38. Tienen1796
  39. Tienen1796
  40. Tienen1796
  41. Tienen1755
  42. Tienen1796
  43. Tienen1796
  44. Tienen1796
  45. Adriaenssen, l.c.
  46. Adriaenssen, l.c.
  47. ⇒ www.familysearch.org
  48. Adriaenssen, l.c.
  49. L'Intermediair 27(1972)60
  50. Adriaenssen, l.c.
  51. ⇒ alken-frm3.htm
  52. Kwartierstatenboek KNGGW 1983, Den Haag, 1983
  53. Kron. 4(1993)241
  54. Kron. 4(1993)241
  55. NA Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 6229, aktenr. 49, blz. 000
  56. Kron. 4(1995)337
  57. Kron. 4(1995)337
  58. zie ook Kron. 4(1995)337
  59. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6732 - 94, nr. 61
  60. Kron. 4(1995)337
  61. ARA, ONA Reeuwijk, inv. nr. 6962
  62. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8773, p 21
  63. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8773, p 160
  64. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6707 - 11 vso, nr. 96
  65. zie ook OV 30(1975)256
  66. zie ook Mededeling A. Hofstee (USA), 1995
  67. ⇒ indexeijk2.html
  68. ⇒ indexeijk2.html
  69. Volkstelling Nieuwkoop 1830
  70. OV 30(1975)251
  71. OV 30(1975)251
  72. OV 30(1975)251
  73. zie ook OV 30(1975)251 voor foute gegevens
  74. zie ook GAA, boedelpapieren Burger Weeshuis nr. 1561, met gegevens over voorouders Blok
  75. W.F.H. Oldewelt, Kohier van de Personele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, Amsterdam, 1945
  76. GA Amsterdam, ONA, Nots Jan de Vicg, akte nr. 19 file.pub/eknwvjaki
  77. SAA, Archief van de Weeskamer: begraafregisters, toeg. nr. 5004, A32070000103
  78. SAA, ONA, Nots. Cornelis Stael, arch.nr. 5075, inv.nr. .. , aktenr.. d.d. 1-5-1750, Transkribus nr. 13131_A31239
  79. GAA, Kwijtscheldingen, NL-SAA-21679367
  80. GAA, Kwijtscheldingen, NL-SAA-21691890
  81. GAA, ONA, Nots. H. de Wolf Jr., inv. nr. 13151, akte 1128
  82. SAA, Archief van de Weeskamer: begraafregisters, toeg. nr. 5004, DGVB00071000064
  83. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8191, akte 106
  84. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8192, akte 28
  85. GAA, Beg. Reg. WK 57, d.d. 28-2-1760
  86. GAA, Kw. Sch. M6 f108v
  87. GAA, Kw. Sch. T6 f39v
  88. GAA, Kwijtscheldingen NL-SAA-21698669
  89. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 257
  90. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 436
  91. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 467
  92. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 521
  93. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 521
  94. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 2
  95. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 244
  96. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 1022
  97. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 220
  98. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 513
  99. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 514
  100. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 303
  101. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 605
  102. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 436
  103. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 263
  104. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 723
  105. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 724
  106. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 338
  107. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 373
  108. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 94, 95, 96
  109. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 120
  110. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 11
  111. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 366
  112. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
  113. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
  114. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21723461
  115. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 83
  116. SAA, ONA, toeg.nr. 5075, Nots. Johan Christoph Wagner, d.d. 3-5-1787, akte nr. 84, ⇒ 5075.nl.html#A34123000008
  117. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21727859
  118. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21717143
  119. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21717143
  120. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21727617
  121. Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
  122. GAA, NH Diaconie. 1780
  123. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  124. ⇒ www.militieregisters.nl
  125. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  126. Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
  127. ⇒ www.militieregisters.nl
  128. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  129. ⇒ www.militieregisters.nl
  130. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr. 256, Bevolking Zierikzee 1798
  131. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-3, Microfiche: 4286/1-1502
  132. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-21, Microfiche: 4286/2-1546
  133. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1973, vaknr. 51
  134. ONA Zierikzee, Invoernummer: 4258-75, Microfiche: 4258/8
  135. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4311-73, Microfiche: 4311/5-2731
  136. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1970, vaknr. 374
  137. Zierikzeesche Courant, 08/03/1844
  138. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1969, vaknr. 148
  139. RAZ, Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Zierikzee 1838-1922, Toegangsnummer : 702.1, inventarisnummer 418, Dossiernummer : 29
  140. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  141. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zierikzee
  142. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. ontbreekt, vaknr. 320
  143. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4304-89, Microfiche: 4304/7-1305
  144. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr 575, volgnummer 4
  145. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 354, nr. 918, inv.nr 363 nr. 248, inv.nr 366 nr. 693
  146. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 218, nr. 697
  1. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 219, nr. 187
  2. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838, inv. nr. 5, bijlagen : inv.nr 81, dossiernr. 1842, nr. 1
  3. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 354, nr. 752, inv. nr. 366 nr 652
  4. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838, inv. nr. 5, bijlagen : inv.nr 90, dossiernr. 2081, nr. 9
  5. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4289-61, Microfiche: 4289/6-2969
  6. Dgz. Kb. Zierikzee
  7. Dgz. Kb. Zierikzee
  8. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4311-116, Microfiche: 4311/8-2830
  9. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
  10. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4295-31, Microfiche: 4295/3-1525
  11. Dgz. Kb. Zierikzee
  12. Dgz. Kb. Zierikzee
  13. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 257, Bevolking Schouwen-Duiveland 1797
  14. ⇒ stamboom.htm
  15. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, passim
  16. Dgz. Kb. Zierikzee
  17. Dgz. Kb. Zierikzee
  18. Dgz. Kb. Zierikzee
  19. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  20. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  21. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  22. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  23. Mededeling P. Hoedemans, 2004
  24. Mededeling W. Willard, 2003
  25. zie ook Mededeling W. Willard, 2003
  26. Mededeling W. Willard, 2003
  27. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  28. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  29. ⇒ www.larensevoorouders.nl
  30. J.V.M. Out, Die van Lage Bussum, Zeist, 1976, p117
  31. Out, l.c., passim
  32. zie ook ⇒ www.larensevoorouders.nl
  33. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1351, f 551, foto nr. 068
  34. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1396, f 831, foto nr. X789 en 072XX
  35. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 20, akte nr. 1648, f 1, foto nr. C880
  36. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 20, akte nr. 1720, f 447, foto nr. C887
  37. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 21, akte nr. 49, f 335, foto nr. C902
  38. Pepping, l.c., p142
  39. ⇒ homepagerosa
  40. Mededeling Rosa Lustenhouwer, 2004
  41. Bevolkingsregister Abcoude
  42. ⇒ homepagerosa
  43. Mededeling Rosa Lustenhouwer, 2004
  44. ⇒ homepagerosa
  45. Mededeling Rosa Lustenhouwer , 2004
  46. ⇒ homepagerosa
  47. ⇒ homepagerosa
  48. ARA, RA Ter Aar BI-19
  49. Zoek op ONA Ter Aar dl. 5
  50. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6707 - 18 vso, nr. 273
  51. Nav. 83(1934)73
  52. NA, Archief van het Kantoor van Collectieve Middelen van het Zuiderkwartier van Holland, inv. nr. 6707 - 24 vso, nr. 145
  53. OA Gemeete Ter Aar, Inv. nr. 250, Stukken betreffende de inzameling van geld ten behoeve van de bewapening der bewoners van Holland in 1794, gecit. in Vosholkroniek 2-4-1997
  54. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 113
  55. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 115
  56. Groenehart Archieven, protocollen Nieuwveen 1802-1809, inv. nr. 20, blz. 120
  57. Groenehart Archieven, Oud-archief Ter Aar, inv. nr. 199, ac-code 151.1.01
  58. Nav. 83(1934)73
  59. Nav. 83(1934)73
  60. Prom. 12, p259
  61. Kron. 4(1995)42
  62. ⇒ d1.htm
  63. ⇒ d1.htm
  64. ⇒ d1.htm
  65. ⇒ d1.htm
  66. ⇒ d1.htm
  67. ⇒ d1.htm
  68. Mededeling P. Klok te Nijmegen, 1996
  69. GA Rotterdam, ONA Ridderkerk, Nots. Cornelis Reynen, inv. nr. 13 R aktenr. 96 blz 179
  70. Blaffert Amersfoort, l.c.
  71. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a004 rep 86
  72. GN 53(1998)539
  73. GN 53(1998)539, 540
  74. GN 53(1998)539, 540
  75. GN 53(1998)539, 540
  76. GN 53(1998)539, 540
  77. Mededeling R. Loenen, 2007
  78. Mededeling R. Loenen, 2007
  79. www.zeist.nl
  80. Amersfoort Registre Civique
  81. ⇒ amersfoort_dtbrk.html
  82. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a012 rep 61
  83. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j056 rep 6619
  84. Blaffert Amersfoort, l.c.
  85. GA Amersfoort, Transporten, Inventarisnummer 436-40, Aktenummer 116
  86. Amersfoort Registre Civique
  87. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  88. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  89. GA Amersfoort, Toegangsnummer: 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810,inv.nr. 1965 Indemniteitsregister 1726-1811, f 132
  90. Kwartierstatenboek VG, 1988, p136
  91. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 15-2-1826 van en
  92. Amersfoort Registre Civique
  93. Blaffert Amersfoort, l.c.
  94. Blaffert Amersfoort, l.c.
  95. GA Amersfoort, ORA, Transporten 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, inv.nr. 436-38, akte.nr. 35, blz. 410v
  96. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang, inv. nr. AT 048a025 rep 12
  97. GA Amersfoort, Nots. C. Suijck AT 045a022 rep -o-
  98. GA Amersfoort, Nots. G. Vogelesang AT 048a025 rep 11
  99. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  100. Amersfoort Registre Civique
  101. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  102. Amersfoort Registre Civique
  103. notaris William Cohen
  104. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j005 rep 700
  105. Amersfoort Registre Civique
  106. GA Amersfoort, Nots. J.M. Richelle, inv. nr. AT 056j015 rep 1663
  107. GA Amersfoort, Nots. J.M. Richelle AT 056j007 rep 763
  108. GA Amersfoort, Nots. G. v. Werkhoven AT 056h015 rep 1694
  109. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  110. Blaffert Amersfoort, l.c.
  111. Nav. 98(1960)44
  112. ⇒ eijsel.html
  113. ⇒ KWHOEK.htm
  114. ⇒ daal.htm
  115. Amersfoort Registre Civique
  116. ⇒ KWHOEK.htm
  117. ⇒ daal.htm
  118. ⇒ Petrus.html
  119. ⇒ Petrus.html
  120. ⇒ daal.htm
  121. ⇒ daal.htm
  122. ⇒ daal.htm
  123. ⇒ daal.htm
  124. ⇒ KWHOEK.htm
  125. ⇒ Petrus.html
  126. ⇒ daal.htm
  127. ⇒ daal.htm
  128. ⇒ Petrus.html
  129. zie ook ⇒ daal.htm
  130. ⇒ daal.htm
  131. Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1966
  132. Blaffert Amersfoort, l.c.
  133. Amersfoort Registre Civique
  134. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  135. Amersfoort Registre Civique
  136. Amersfoort Registre Civique
  137. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  138. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  139. Amersfoort Registre Civique
  140. Amersfoort Registre Civique
  141. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  142. Amersfoort Registre Civique
  143. Amersfoort Registre Civique
  144. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j002 rep 220 en 221
  145. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j005 rep 707, d.d. 04-12-1846
  146. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  1. Nav. 98(1960)44
  2. Amersfoort Registre Civique
  3. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  4. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  5. mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  6. GA Amersfoort, Inventarisnummer 436-39, Aktenummer 18
  7. zie ook mededeling P.H. Heere te Amsterdam
  8. GA Amersfoort, Hervormde Gemeente Amersfoort, 0167, Archief Van Het College Van Diakenen, nr. 320
  9. ⇒ pubdex.htm
  10. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  11. Amersfoort Registre Civique
  12. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  13. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
  14. H. Ringoir, Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en 1815 tot 1940, 's-Gravenhage, 1980
  15. Amersfoort Registre Civique
  16. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  17. Amersfoort Registre Civique
  18. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. 20
  19. NIMH, Stamboek Nederlandse militairen in het leger van Napoleon, Vincennes/Parijs, inventaris­num­mer 21Yc874
  20. Amersfoort Registre Civique
  21. Amersfoort Registre Civique
  22. GN 67(2012)153
  23. Amersfoort Registre Civique
  24. Amersfoort Registre Civique
  25. Nav. 98(1957)46
  26. GN 67(2012)153
  27. GN 67(2012)153
  28. GN 67(2012)153
  29. Archief Eemland dl. 675
  30. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  31. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
  32. Nav. 98(1957)46
  33. GA Amersfoort, Nots. C. Pannekoek, inv. nr. AT 043002, rep. 204
  34. Amersfoort Registre Civique
  35. Amersfoort Registre Civique
  36. AE, toeg.nr. 0101 Burgerweeshuis te Amersfoort, inv. nr. 521, f135
  37. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  38. Amersfoort Registre Civique
  39. AE, toeg.nr. 0101 Burgerweeshuis te Amersfoort, inv. nr. 521, f136
  40. zie ook P.J. Vermeulen, Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van Utrecht, dll III, Utrecht 1849
  41. Blaffert Amersfoort, l.c.
  42. Blaffert Amersfoort, l.c.
  43. ⇒ www.archieven.nl, (Burger)weeshuis Amersfoort Toegangsnummer: 101, nr. 252
  44. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  45. Blaffert Amersfoort, l.c.
  46. Brongers, l.c., p176
  47. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  48. GA Utrecht, SA II, inv.nr. 386
  49. NL 62(1944)34
  50. Eeml. Klappers, dl. 19,20
  51. zie ook P. Jordaan, Mathematische liefhebberye, met het nieuws der Fransche en Duytsche schoolen in Nederland, Volume 15 , Purmerend 1767
  52. Fragment genealogie 'de Soete/Zoete' door E.J. Rollema - Zoetermeer
  53. UA toeg. nr. 205 Huis Jaarsveld inv. nr. 603
  54. ⇒ index.php?n=RepInf.IR672b
  55. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 29
  56. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 65, p226v
  57. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 65, p237v
  58. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 53
  59. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 53
  60. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 11
  61. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 23
  62. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 60
  63. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 66, p215v
  64. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, resoluties, inv. nr. 66, p217r
  65. GA Amersfoort, toeg. nr. 0001.01, Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, Akten van Indemniteit inv. nr. 1965, p178
  66. GA Amersfoort, ORA, toeg. nr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811, Transporten, inv.nr. 436-39, akte.nr. 8, blz. 35v
  67. GA Amersfoort, toeg. nr. 0039, Weeskamer Amersfoort, 1519-1818, inv. nr. 4
  68. Amersfoort Registre Civique
  69. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
  70. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius AT 055f018 rep 1685
  71. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius AT 055f015 rep 1417
  72. GA Amersfoort, Nots. D. Scheerenberg, inv. nr. AT 051c053 rep 5780
  73. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  74. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  75. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  76. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
  77. G. van der Most, De families (van de(r)) Grift in de provincie Utrecht, Nieuwkoop, 1988
  78. Kwartierstatenboek VG, 1988
  79. Eeml. Klappers, dl 21
  80. Zie GN 50 (1995)88 en 89 voor meer over Scheuning
  81. Van der Most, l.c.
  82. GN 31(1976)19
  83. GN 31(1976)19
  84. Van der Most, l.c.
  85. Van der Most, l.c.
  86. Van der Most, l.c.
  87. Van der Most, l.c.
  88. Blaffert Amersfoort, l.c.
  89. GA Amersfoort, ONA Nots A. Voskuyl, AT 042a040 rep 3529, d.d. 18-6-1808
  90. GA Amersfoort, Transporten, Inventarisnummer 436-40, Aktenummer 230
  91. Amersfoort Registre Civique
  92. GA Amersfoort, Nots. L. Hondius, inv. nr. AT 055f002 rep 1821 nr. 125
  93. L. Hondius AT 055f002 rep 1821 nr. 103
  94. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  95. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  96. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  97. Rijnland (1971)127
  98. GN 33(1978)330
  99. Kwartierstaat Hofstee-Neef
  100. gegevens mede van H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  101. Amersfoort Registre Civique
  102. ⇒ Kwartierstaat.htm
  103. Amersfoort Registre Civique
  104. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  105. Amersfoort Registre Civique
  106. GA Amersfoort, Nots. S. van Wisselingh, inv. nr. AT 049a012 rep 115
  107. Amersfoort Registre Civique
  108. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet, inv. nr. AT 057a026 rep 279,280
  109. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a026 rep 305
  110. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a037 rep 1841 nr. 33
  111. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet AT 057a025 rep 200
  112. GA Amersfoort, Nots. S. v. Wisselingh AT 049a -o-
  113. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter, AT 055j007 rep 825, d.d. 02-7-1847
  114. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j077 rep 9444, d.d. 09-7-1880
  115. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j025 rep 3039
  116. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j026 rep 3084
  117. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j075 rep 9158 (Bolland, A)
  118. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j075 rep 9171
  119. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j008 rep 944
  120. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  121. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  122. med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
  123. Amersfoort Registre Civique
  124. GA Amersfoort, Nots. H.W. van Werkhoven, inv. nr. AT 056e006 rep 656
  125. GA Amersfoort, Nots. H.W. van Werkhoven AT 056e006 rep 654
  126. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, inv. nr. AT 055j005 rep 711
  127. GA Amersfoort, ONA Nots. Js. de Louter AT 055j006 rep 742, d.d. 10-2-1847
  128. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
  129. Amersfoort Registre Civique
  130. Amersfoort Registre Civique
  131. Blaffert Amersfoort, l.c.
  132. Jb. CBG 49(1995)150
  133. Blaffert Amersfoort, l.c.
  134. Prom. 12, p120
  135. RAU, ONA, Nots J. A. Becker, Akte nr. U100a11-38, d.d. 28-1-1698
  136. St. Her. 17(2005)89
  137. Nav. 98(1957)46
  138. Eeml. Klappers, dl. 19
  139. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsregister 1726-1811
  140. C. A. van Kalveen, Kenmerken van de Amersfoortse patriottenbeweging, Jaarboek Oud-Utrecht, ISSN 0923-7046; 1987
  141. Nav. 98(1957)46
  142. Nav. 98(1957)46
  143. Amersfoort Registre Civique
  144. Amersfoort Registre Civique

  Back to the
  genealogy page
  Back to the
  contents
  Go to the
  index
  Forward to next
  generation 9
  Back to previous
  generation 7
  Directly go to generation :
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43