This page was last updated : 220122.
File size is: 220 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 6
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2022 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 6

32. JOANNES LAPIKASS, geb. RK Namestovo 26-3-1791 ("parentes: Mathias & Catharina Lapikass, patrini: Mathias Vevurka & Maria Hamulyak), ovl./beg. Namestovo 31-8-1836 ("vir Joannes Lapikass, 45 anni, sacramentis provisus"), j.m. van Namestovo (1811), tr. Namestovo RK 6-5-1811 ("juvenis Joannes Lapikas, 18 (sic!), de Nameszto, x virgo Barbara Pafcsik, 18 sic!) de Nameszto, testes Michael Klinov & Simon Csurnyak")[1] ,[2]

33. BARBARA PAFCSIK (PAVSCIK), ged. RK Namestovo 26-11-1789 (get. Josephus Garlay en zijn vrouw Maria NN), ovl./beg. Namestovo 11/13-11-1856 ("Barbara Lapikass, vidua, woont te Namestovo in huis n° 247, 71 anni (sic!), doodsoorzaak: phtysis (=tuberculose), sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1811), doopget. (1833), woont te Namestovo in huis n° 247 (1856). Zij wonen te Namestovo (1814..1836).

Zie ook Fragment Genealogie Pafcik voor haar herkomst en verdere familie.


Eerste huwelijk van Lucas Hanay
Lucas Hanay, ged. RK Namestovo 14-10-1818, j.m. van Namestovo (1840), tr. Namestovo RK 13-1-1840 ("juvenis Lucas Jacobi Hanajcsik & Elisabeth Rigalak filius, 19, x virgo Rosalia Stephani Knaptsik & Rosaliae Bachernyik filia, 18, testes Anton. Krssak et Joan. Drozd") Rosa(lia) Knaptsik, geb. 1821/22, ovl. 1844-1848, j.d. van Namestovo (1840), dr. van Stephanus Knaptsik en Rosalia Bachernyik. Zij zijn boeren (1841), burgers van Namestovo (1844).
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Joannes Hanaja (!), ged. RK Namestovo 16-5-1841 (get. Stephanus Jagelka & Elisabetha Janolesik), ovl. jong?
  • 2. Josephus Hanay, ged. RK Namestovo 20-5-1842 (get. Simon Janulik & Veronica Jagelka, plebei), ovl. jong?
  • 3. Maria Hanay, ged. RK Namestovo 26 feb 1844 (get. Simon Szobcsak & Veronica Jagelka), ovl. jong?

34. STEPHANUS KOLADA, ged. RK Namestovo 10-7-1791 (get. Stephanus Sevcsik en Maria Csurnyak), ovl./beg. Namestovo 1/3-8-1880 ("Stephanus Kollada, viduus, woont te Namestovo casa n° 62, 90 anni, doodsorzaak: marasmus senilis (ouderdomszwakte), extreme unctus (laatste oliesel)"), j.m. wonend te Namestovo (1816), boer (1829), tr. Namestovo RK 5-2-1816 (get. Emericus Skulak en Laur. Sipos, NB geen oudersnamen genoemd, zij geven beiden op 19 jaar te zijn!)

35. MARIA ZARUBSZKY (alias PL(Y)UTA), ged. RK Namestovo 14-2-1794 (get. Laurentius Pavcsik en zijn vrouw Maria (=Maria Miklusicza)), ovl. vóór 1880, j.d. wonend te Namestovo (1816). boerin (1829), Zij wonen te Namestovo (1826..1829).

Zie ook Fragment Genealogie Zarubsky voor haar herkomst en verdere familie.

38. JOSEPHUS BROMERSZKY (BROMERCHKY, BROMER,..), ged. RK Namestovo Jan/Feb 1796 (get. Mathias & Maria Matykovcsik), ovl. na 1840, j.m. woont te Szlanicza (1823), tr. Bobrov RK 27-1-1823 ("honestus juvenis Josephus Bromerszky, 24 (sic!), de Szlanicza, cum honesta virgine Theresia Pajduch, 20 (sic!), de Bobro, testes Andreas Palaszay & Ignatius Minatcsik")

39. THERESIA PAIDUCH, ged. RK Bobrov 3-9-1806 (geen moeders achternaam), ovl. na 1840, j.d. woont te Bobrov (1823). Bij de dopen van haar kinderen verschijnt haar achternaam achtereenvolgens als Klepak, Klupek, Klyupjak, Klupak, Paudussak, Lupak, en Paidussak. Zij wonen te Szlanicza (1828..1840) en zijn boeren (plebei) (1830..1840).

40. GUILLAUME (GUILIELMUS) JACQUES VANHOUW, geb. Tienen 9-11-1784, ovl. Tienen 10-9-1829, wever wonend te Tienen (1811..1823), tr. Tienen 25-4-1811 (get. o.a. Jacques Maes, zijn schoonbroer, 27 jaar, stoffenfabrikant, François Depere, 27 jaar, tailleur, beiden wonend te Tienen)

41. MARIE (ELISABETH) MAX, geb. Tienen 2-6-1783, ovl. na 1861, kan niet schrijven (1860), huishoudster (1812, 1837), dagloonster (1851), kantwerkster (1809..1861), woont te Tienen (1811..1861).

42. ANTOINE (ANTOON) GUILLAUME (GUILELMUS) FESTRÉ, geb. Tienen 19-12-1803, ovl. na 1873, muzikant (1825..1873), wever (1851), woont te Tienen (1825..1873), huw. get. (1825, 1829, 1840), tr. Tienen 18-12-1830 (waarbij zij hun dochter Theresia Desaer erkennen, get. o.a. zijn broer Hubertus Festre, muzikant, en Jan Laurentius Letist, wolwerker, beiden wonend te Tienen)

43. ANNE (ANNA) ELISABETH(A) DESAER (DISSARD), geb. Tienen 10-1-1810, ovl. Tienen 27-10-1859, kan niet schrijven (1830, 1851), arbeidster te Tienen (1829), menagère (1851, 1855) wonend te Tienen (1829..1855) Zij wonen te Tienen (1830..1859) in de rue d'Hougaerde (1851).

44. JACQUES COELST, geb. Tienen 6-2-1780, ovl. Tienen 26-11-1836, tuinman wonend te Tienen (1805..1820), huw. get. (1805, 1811). kan niet schrijven (1812..1820), tr. Tienen 3-11-1808 (get. Jean Baptiste Crijtens, 23, tuinman wonend te Tienen, Jean Baptiste Gilles, 37, landbouwer wonend te Lumay, Jacques Maes, 27, sonnelier wonend te Overlaar, Godfroid Goffin, 26, tuinman wonend te Tienen)

45. (MARIE) THERESE LEGRAND (LAGRAND), geb. Zétrud Lumay 28-12-1780, ovl. na 1855, menagère (1812, 1842, 1851, 1855), jardinière, wonend te Tienen (1844, 1849), woont te Tienen (1808..1851).

46. GERMAIN (GERMANUS) PEETERS, geb. Tienen (in het huis van zijn grootvader in de Rue de Moespik) 6-4-1797 (17 germinal V) (aangevers de vroedmeester en haar vader Jean Baptiste Peeters), ovl. 1852-1858, kan niet schrijven (1833), woont in de rue Hougarde te Tienen (1818, 1828), handwerker (1828), dagloner (1833..1846), tuinier (1849) te Tienen, tr. Tienen 6-12-1833 (waarbij zij de onderstaande acht (!) kinderen erkennen) (get. o.a. Martin Leenen, dagloner, en Dominique Doterman, dagloner wonend te Tienen)

47. MARIE GERTRUDE (GERTRUDIS) BOLLEN, geb. Mettecoven 1-6-1790, ovl. na 1870, ook genoemd Gertrude en Marie Elisabeth Bollen, kan niet schrijven (1833), spinster (1811), dagloonster (1833..1858), zonder beroep (1870), woont te Tienen (1811..1870).

48. PIETER GERRITSZ VAN PIJLEN, ged. Nieuwkoop 3-10-1790, ovl. Nieuwkoop 5-11-1865, smidsknegt (1819..1830), smid (1819..1843), woont te Nieuwkoop (1819..1843) in huis n° 95 (1830), vrijgesteld van militaire dienst "uit hoofde van een krom been" (1814), tr. Nieuwkoop 1-4-1819

49. MAGGELTJE R(E)UMAIJER, ged. Bodegraven 9-9-1783, ovl. Nieuwkoop 2-2-1871(¥), doopget. te Thamen (1803, 1810), naaister (1819), winkelierster (1830), wonend te Nieuwkoop (1819..1871), Beiden zijn Remonstrants (1830).

COMMENTAAR(¥) NB Hier heet haar vader Gerrit Rumeijer en niet Dirk Rumeijer! Uit de huwelijksakte en -bijlagen blijkt wel degelijk dat Dirk Rumeijer haar vader is.

Certificaat van de Nationale Militie van Pieter van Pijlen (1790-1865), waaruit o.a. blijkt dat hij is vrijgesteld van militaire dienst wegens een krom been, en niet kan schrijven. (In 1824 en 1825 ondertekent hij wel zelf de ovl. akte van zij dochter Wijntje)
klik op plaatje(s) om te vergroten
Volkstelling Nieuwkoop 1830
huis n° 95 in het dorp Nieuwkoop: Pieter van Pijlen, oud 39 jaar, smitsknegt, gehuwd met Maggeltje Ruwmeijer, oud 45 jaar, winkelierster, met hun twee kinderen Gerret van Pijlen oud 10 jaar, en Dirk van Pijlen oud 8 jaar, allen Remonstrants en geboren te Nieuwkoop, en voorts Otje Groen, oud 24 jaar, smitsknegt, Katholiek, geb. te Nieuwkoop.

50. PETRUS (PIETER) BLOK, geb./ged. Amsterdam Westerk. 12-6/1-11-1795, ovl. Amsterdam 22-3-1842, neemt op 12-1-1814 vrijwillig dienst voor zes jaar als pijper in de 10e Afdeling Infanterie, Bataillon Infanterie van Linie nr. 13, pijper (2015) bij het Bataljon Infanterie Nationale Militie staande Armee n° 13, vermeld als pijper n° 4002, ontvangt op 27-10-1817 wegens deelname aan de slag bij Waterloo (juni 1815) de Waterloo-gratificatie 61 francs/60 cts (= ƒ 29,10½), uitbetaald via de Raad van admimistratie te Amsterdam,[25] wordt op op 21-1-1818 bevorderd tot korporaal pijper, en krijgt op 12-8-1820 ontslag met paspoort, waarbij hij nog een tegoed van ƒ 17,23½ krijgt uitbetaald,[26] timmerman (1820, 1843), timmermansknegt (1823) te Amsterdam, woonde Pieter Jacob Dwarsstraat 11 (1820), Achterburgwal (1823), Kadijk 61 (1830), Pieter Jacobstr. 29 (1842), tr. Amsterdam 4-10-1820 tr. Amsterdam 4-10-1820

51. PIETERNELLA LOENJERS, ged. Zierikzee 4-2-1798, ovl. Amsterdam 24-2-1830, segaremaakster te Amsterdam (1820), woonde Pieter Jacob Dwarsstraat 11 (1820), Kadijk (1830).


Inschrijving van Pieter Blok (1795-1842) in het Stamboek van de 10e Afdeling Infanterie, Bataillon Infanterie van Linie nr. 13. Uniform (1813-1815) van een soldaat van de Infanterie van Linie.
Bron: Ref. [27]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Het Bataillon Infanterie van Linie nr. 13, onder luitenant-kolonel Frederik Nicolaas Lucretius Aberson, was in 1815 in garnizoen gelegerd te Familleureux, 35 km ten ZW van Waterloo. Tijdens de slag bij Waterloo bestond het uit 664 man en viel onder de 2e Brigade van Generaal-Majoor Alexander d'Aubremé, ondereel van de 3e Divisie onder Luitenant-Generaal David Hendrik Baron Chassé in het Ie CORPS o.l.v. Z.H. de Prins Van Oranje.

52. JACOB(US) KREE(U)WE(N) (KREWE), ged. geref. Hillegersberg 21-11-1773, ovl. Hazerswoude 22-12-1837, inlands kramer (1819, 1823), zich "behoorlijk gepatenteerd" ophoudende te Korter Aar (1823), koopman (1821..1837), woont te Amsterdam (1821), Rotterdam (1819..1825), te Hazerswoude (1837), tr. Amsterdam 5-9-1821 (waarbij zij de dochter Maria erkennen, zij kunnen beiden niet schrijven)

53. MIJNTJE (MIE) CLASINA (KLAASJE) STEUR, ged. (RK) Weesp St. Laurens 7-6-1798 (doopnaam Clasina, get. Hendrik Huijser en Jansje van Veen), ovl. Hazerswoude 12-3-1874, werkster wonend te Amsterdam (1821), koopvrouw te Hazerswoude (1838), woont Hazerswoude (1853, 1858), tr. 2o Hazerswoude 9-11-1838 JEAN HENRIC CHRISTOPHER (JOHAN HENDRIK CHRISTOFFEL) GUTMAN(N) (GOEDMANS), ged. RK Havixbeck (bisdom Münster, in het koninkrijk Pruisen) 12-2-1793 (get. Joan Henric Essing en Catharina Gertrud Leusing), ovl. Hazerswoude 12-3-1848, wednr. van Jacoba de Keizer (ovl. 1837), kleermaker te Hazerswoude (1838, 1843), ook vermeld in het bevolkings register van Hazerswoude 1846, als Johan Frans Goedmans, man van Klasina Steur,[28] zn. van Christopher Gutmann en Christina Eisabeth Essing.

Doopextract van Joan Henric Christopher Gutmann (1793-1848).
klik op plaatje(s) om te vergroten

54. JAN SPOORMAKER, ged. geref. Ter Aar 17-4-1774, ovl. Ter Aar 17-8-1840, heeft "aan de wetten der Nationale militie voldaan (1823)" (onduidelijk is of hij daadwerkelijk in dienst is geweest), arbeider (1823..1838), te Ter Aar (1838), woont te Langeraar (1823..1835), te Ter Aar (1838, 1840), tr. Ter Aar 19-3-1823 (bruid kan niet schrijven, get. o.a. zijn aangehuwde broeder Teunis Papendregt, arbeider, 45 jaar)

55. MARIJTJE SCHANSHEER, geb./ged. geref. Leimuiden 18/20-5-1792, ovl. Ter Aar 9-9-1855, dienstmaagd te Ter Aar (1823), werkster (1845), wonend te Ter Aar (1845) in de Kerkbuurt (1849-1859),[33] tr. 2o Ter Aar 7-8-1845 (get. o.a. haar oom Hermanus van Die, 71 jaar, watermolenaar te Ter Aar, bruid kan niet schrijven) WILLEM FREDERIK KESTING, geb. Voorburg 1795/96[34] of 1798 of 1800?, ovl. Ter Aar 27-9-1877, wednr. van Elisabeth Rietveld (bij wie kinderen), arbeider, werkman (1832..1877), winkelier (1842), nachtwacht te Ter Aar (1849-1859),[35] woont te Langeraar (1832), te Ter Aar (1842, 1877) in wijk B Kerkbuurt nr. 40, zn. van J(oh)an Coenraad Kesting en Maria Sollaart (Sollaert, Solarel).

56. GERRIT VAN WILPEN, ged. geref. Amersfoort 19-11-1786, ovl. Amersfoort 14-11-1843, wordt geregistreerd als dientstplichtige voor de Garde Nationale (1813),[40] fuselier (2015) bij het Bataljon Infanterie Nationale Militie n° 7, vermeld als soldaat n° 4020, gepasporteerd 1-4-1816, ontvangt op 24-9-1817 wegens deelname aan de slag bij Waterloo (juni 1815) de Waterloo-gratificatie 61 francs/60 cts (= ƒ 29,10½),[41] wordt geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1820), levert voor zijn huwelijk in 1827 een bewijs van onvermogen in, spinner (1827, 1828), daghuurder (1843) te Amersfoort, woont wijk Camp/Stran...str., otr./tr. 1o Amersfoort gerecht/St. Jorisk. 22-3/8-4-1810 (get. Pieter van Wilpen en haar vader Matthijs Hendriksen) HENDRIKJE (HENDRICA) HENDRIKS(EN), ged. geref. Amersfoort 7-7-1791, ovl. Amersfoort 6-5-1826, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1820), spinster (1826), dr. van Matthijs Hendriksen spinder, ingezetene van Amersfoort (1811),[42] en Hendrica Rijkse van den Bos(ch), tr. 2o Amersfoort 21-11-1827 (bruidegom, bruid en moeder van de bruid kunnen niet schrijven)

57. (ANNA) MARIA (MIETJE) KOK, ged. geref. Amersfoort 12-2-1809, ovl. Amersfoort 2-2-1856 (als Maria Kok, oud 50 jaar, sic!), levert voor haar huwelijk in 1827 een bewijs van onvermogen in, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1837), spinster te Amersfoort (1827..1856).

58. GERRIT BUI(J)S, ged. geref. Amersfoort 24-1-1796 (volgens militaire stamboek geb. Amersfoort 12-2-1796 !), ovl. Amersfoort 8-12-1846, wordt op 8-5-1815 overgenomen van de G(enera?)le werving als Jager bij de 14e Afdeling Infanterie, voor 8 jaar op handbedingen tien gulden te ontfangen bij goeddaen en de overige vijf gulden na vier maanden dienen, is op 4-2-1817 overgegaan naar het bataljon NM n° 42 onder nr. 1806, 4de Regiment Infanterie, wordt in 1821 ingeschreven voor de Nationale Militie (loting nr. 8 A /9de kl. van 1817) maar is nog niet opgeroepen (14-8-1821), wever (1821, 1830), spinner (1846) te Amersfoort, tr. Amersfoort 29-8-1821

59. HESTER (HESJE) HEEREN (HEEREMAN), ged. geref. Amersfoort 15-3-1798, ovl. Amersfoort 30-1-1868, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1818), spinster (1846, 1855), wonend te Amersfoort (1818..1868).

60. JACOBUS LAVOOR, ged. geref. Amersfoort 28-12-1786, ovl. Amersfoort 20-1-1856 (oud 65 jaar, sic!), levert voor zijn huwelijk in 1828 een bewijs van onvermogen in, wever (1828..1836), (haar)spinner (1849) te Amersfoort, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1851), woont wijk Breul/Hellingstr., tr. Amersfoort 16-7-1828

61. MARIA (MIETJE) CLERCK (KLERK), ged. geref. Amersfoort 12-10-1794, ovl. Amersfoort 11-10-1849, geref. lidmaat op belijdenis te Amersfoort april 1821, levert voor haar huwelijk in 1828 een bewijs van onvermogen in.

62. BAREND (BARNARDUS, BERNARDUS) BOLLAND (PALAND, BALAND, POLLAND), geb./ged. geref. Amersfoort 12-11-1780, ovl. Amersfoort 22-3-1852, wordt geregistreerd (als Barend Baland) als dienstplichtige voor de Garde Nationale (1813), [47] wordt als Barend Bolland, zn. van Dirk Bolland en Lena van der Velden, geb. Hoogland 12-6-1780 (sic!), wonend te Amersfoort, door het Bataljon Artillerietrein n° 1 te 's-Gravenhage, op 9-4-1815 van het 11de Bataljon Landmilitie overgenomen, om gedurende den oorlog bij het zelve dienst te presteeren, neemt deel aan de "veldtocht in 1815 in Frankrijk", is 8-5-1816 naar de Infanterie geretourneerd,[48] vermeld als soldaat n° 1454 (2015) bij het Bataljon Artillerie-Trein n° 1, wordt 8-5-1816 geretourneerd naar het 11e Bataljon Nationale Militie n° 13, ontvangt op 5-11-1817 wegens deelname aan de slag bij Waterloo (juni 1815) de Waterloo-gratificatie 61 francs/60 cts (= ƒ 29,10½), uitbetaald aan J.J. du Crocq,[49] is daggelder/dagloner/daghuurder (1811..1852), arbeider (1832) te Amersfoort, kan niet schrijven (1833, 1837), otr. 1o Amersfoort gerecht/geref. 24-9/14-10-1802 (get. zijn moeder, haar moeder) als Barend Polland (Paland), j.m. van Amersfoort JOHANNA WITSENRAAD (WIGGENRAAD), ged. geref. Amersfoort 13-8-1782, beg. Amersfoort Onze Lieve Vrouwe Kh. impost 5-11-1806 (oud 30 jaar (sic!), als vrouw van B. Polli (Palland)), minderjarige j.d. van Amersfoort, dr. van Gerrit (van) Wiggenraad en Caatje Barlemeijer, otr./tr. 2o Amersfoort gerecht/geref. kerk 5/21-12-1806 (get. haar vader Abraham van Eijkelenburg) als Barend Palland) KAATJE (CATHARINA) VAN EIJKELENBURG (EIJKELENBERGH), ged. geref. Amersfoort 17-3-1782, ovl. Amersfoort 28-1-1832 (oud 48 jaar, sic!), minderjarige j.d. (1806), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (juli 1812), spinster (1832), dr. van Abraham van Eijkelenburg, spinder, ingezetene van Amersfoort (1811),[50] en Petronella van Meeteren, tr. 3o Amersfoort 30-5-1832 (als wednr. van Kaatje van Eijkelenburg)

63. AALTJE (ALIJDA) NOEST(¥), ged. geref. Amersfoort 7-6-1801, ovl. Amersfoort 23-2-1867, woont in de Muurhuizen (1829), en daarna nog op een groot aantal adressen in Amersfoort, levert voor haar huwelijk in 1832 een bewijs van onvermogen in, machienspinster (1838, 1852) te Amersfoort, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1842), kan niet schrijven (1863).

Voor haar huwelijk met Barend Bolland had Aaltje Noest kennelijk andere relaties waaruit drie natuurlijke kinderen werden geboren: Dirk (1821), Lambertus (1824), Alijda (1826) (zie hieronder). Alleen bij de geboorteaangifte van Lambertus wordt een vader vermeld : Lambertus Hendriks, wever, oud 21 jaar, die zelf de aangifte komt doen en verklaart de vader te zijn, in tegenwoordigheid van de getuigen Gerrit Hendriks, wever, 26, en Johannes van Nimwegen, wever, 23. Zij kunnen alledrie niet schrijven. In tegenstelling tot zijn broer en zus, die Noest blijven heten en vermoedelijk van een andere vader zijn, gaat deze Lambertus met de achternaam Hendriks door het leven. Hij doet in 1867 als 42-jarige aangifte van het overlijden van zijn moeder Alijda Noest, die hij wed. van Barend Bolland en eerder van Lambertus Hendriks noemt. Dat eerdere weduwschap is hem mogelijk door zijn moeder verteld, maar bezijden de waarheid want een huwelijksakte van Alijda Noest en Lambertus Hendriks (Sr.) is niet gevonden. Deze Lambertus Hendriks (Sr.) is ged RK Amersfoort Kromme Elleboog 29-10-1802,[51] als zoon van (Chri)stoffel Hendriks en Ruttera (Rutje) Groenesteijn, en trouwde Amersfoort 2-12-1829 Rosina Philippina Mertz. Een huwelijk tussen (de protestantse) Alijda Noest en (de katholieke) Lambertus Hendriks was kennelijk niet gewenst/toegestaan.
Barend Paland, dagh(uurder), geb. 12-11-1780, is ingezetene van Amersfoort (1811).[52]
Registratie van dienstplichtigen voor de Garde Nationale te Amersfoort (1813):[53]
Barend Baland, geb. Amersfoort 12-11-1780, gehuwd, 3 kinderen, vader (oud) leeft (=Hendrik Bolland), dagloner, arm, lengte 1,70 m.
In een akte van blijkbaarheid d.d. 8-5-1832 te Amersfoort,[54] ten verzoeke van Barend Bolland, arbeider, oud 51 jaar en wonende te Amersfoort, verklaren Jan Salet, spinder, oud 80 jaar, Elisabeth van Brakel huisvrouw van Jan Salet, oud 62 jaar, Lena van der Velden, wed. van Gerrit Hagebeuk, buiten beroep, oud 80 jaar, Anthony Schouten, visser, 54 jaar, allen wonend te Amersfoort, de requirant Barend Bolland en zijn familie goed te kennen, dat hij een in onecht geboren zoon van Hendrik Bolland en Lena van der Velden, is, wiens vader bij zijn doopakte abusievelijk genaamd is Hendrik Baaland, "hoewel zulks een en dezelfde persoon is", en dat Hendrik Bolland "zich sedert meer dan 30 jaren van hier heeft verwijdert zonder dat men daarna eenige kondschap van hem heeft kunnen bekomen".(¥) De getuigen leggen deze verklaring af omdat Barend Bolland voornemens is eerstdaags in het huwelijk te treden. De akte wordt gratis afgegeven, ingevolge certificaat van onvermogen d.d. 25-4-1832. Alle comparanten verklaren niet te kunnen schrijven.

COMMENTAAR(¥) Kennelijk wist Barend in 1813 - bij zijn inschrijving voor de Garde Nationale - nog wel dat zijn vader nog leefde. Maar waar?

Huwelijk en relatie van Claasje Hemink
Klaasie (Clazina) Hemink, geb./ged. geref. Naarden 8/11-9-1796/97, ovl. Amersfoort 24-5-1865 (oud 64 jaar, sic!, wed. van Jan Monjée), naaister (1835..1850), kan niet schrijven (1850, 1864), wed. van Jan Monjé (Munje) (1832, 1865), dr. van Evert Hemink en Antje Ouwerkerk, tr. 1o Amersfoort 4-2-1824 Joannes (Jan) Munje (Monjé, Manje), geb. Amersfoort 27-2-1799, ovl. bij Vianen in de Lek 22-9-1832, ingelijfd als fuselier bij het 5de Regiment Infanterie op 29-4-1818, dient onder zijn eigen nummer (1756), afgegaan op 15-3-1823 met paspoort bij expiratie van dienst, wever (1824, 1825) wonende in de Breestraat (1825) te Amersfoort (1824, 1825), is in 1832, als militair op de terugweg zijnde van het hospitaal te Amsterdam naar zijn korps, bij Vianen in de Lek verdronken, zn. van Joannes (Simonis) Munje en Adriana Rijnders, tr. 2o 1835-1837?(¥) Leendert Palland, ged. Amersfoort 15-5-1803, ovl. Amersfoort 18-10-1873 (oud 70 jaar, er staat niet bij wednr. van!), zn. van Leendert Palland en Johanna Wissenraad.

COMMENTAAR(¥) Bij de geboorte van het eerste kind van Leendert Palland en Claasje Hemink in 1835, is Leendert Palland de aangever en hij verklaart de vader te zijn. Zij zijn dan dus nog niet getrouwd. Bij de beide volgende kinderen (1837 en 1839) is Leendert Palland de aangever en heet Claasje Hemink respectievelijk zijn huisvrouw, en zijn echtgenote. Hieruit zou geconcludeerd moeten worden dat zij in de periode 1835-1837 getrouwd zijn. Zo'n huwelijk is vooralsnog nergens te vinden. Mogelijk zijn zij helemaal niet getrouwd omdat Claasje, zoals hieronder blijkt, geen overlijdensakte van haar in 1832 verdronken eerste echtgenoot Jan Munjé kon overleggen. Een akte van bekendheid daaromtrent werd pas in 1850 opgemaakt.
In de bijlage bij het huwelijk van Marta Munjé en Rijmert van 't Hof bevindt zich een afschrift van een akte van bekendheid voor het gerecht van Amersfoort d.d. 22-11-1850 ten verzoeke van Marta Munjé oud 23 wonende te Amserfoort. Zij kan geen overlijdensakte van haar vader Jan Munjé, gewoond hebbend te Amersfoort, overleggen aangezien deze "in de maand september van den jare 1832 nabij Vreeswijk is verdronken met nog enige andere militairen, maar waarvan echter ingevolge kennisgeving van den heere Burgemeester van Vreeswijk in dato 9-12-1834 n° 56 uit hoofde de verongelukten onbekend waren, geene inschrijvinge in de overlijdensregisters is geschied". Derhalve heeft zij vier getuigen opgeroepen: 1. Rijndert van 't Hof, daggelder, oud 57 jaar, 2. Hendrik Gou(ne?), daggelder, oud 61 jaar, 3. Daniel van de Klashorst, daggelder, oud 35 jaar, en 4. Pieter van Naarden, spinder, oud 29 jaar, allen wonend te Amersfoort. Zij verklaren Marta Munjé te kennen als dochter van wijlen Jan Munjé gewoond hebbend te Amersfoort, en van Clazina Hemink wonende te Amersfoort, en bevestigen haar bovenstaande verklaring waarom een overlijdensakte van haar vader ontbreekt. De huidige akte is gratis vanwege de vertoonde akte van onvermogen d.d. 18-11-1850. Alle getuigen kunnen niet schrijven.

Artikelen in het Algemeen Handelsblad d.d. 26-11-1831 betreffende het ongeluk op de Lek waarbij Jan Munjé om hte leven kwam.
klik op plaatje(s) om te vergroten
   Uit Clazina Hemink een natuurlijk kind:
  • 1. Anna Hemink, geb. Amersfoort 19-10-1821 (aangifte door de stadsvroedvrouw, get. zijn Gerardus van Bronswijk, oud 67 jaar, gepensioneerd militair, en Frans Munjé (¥) oud 26 jaar, horlogemaker, beiden wonend te Amersfoort), ovl. Amersfoort 4-11-1891 (ongehuwd), woont in 1862 als Anna Monnier! bij haar moeder en stiefvader te Amersfoort Wijk E 429, en in 1880 in Wijk E198.

   COMMENTAAR(¥) Zou deze Frans Munjé, de oudere broer van Jan Munjé, wellicht de vader zijn van de in 1821 geboren Anna? Jan Munjé was van 1818-1823 elders in militaire dienst!
   Uit het huwelijk (Munjé-Hemink):
  • 1. Jaantje (Jannetje) Munje, geb. Amersfoort 6-11-1824, ovl. Amersfoort 26-11-1825 (oud 1 jaar).
  • 2. Evert Munje, geb. Amersfoort 1-2-1826, ovl. Amersfoort 12-7-1829 (als Evert Manje, oud 4 jaar, sic!).
  • 3. Martha Munjé (Monje), geb. Amersfoort 18-10-1827, ovl. Amersfoort 22-1-1900, naaister (1850), kan niet schrijven (1850), tr. Amersfoort 4-12-1850 (waarbij zij "eene akte van bekendheid ter vervanging van de doodakte van haar vader" Jan Munjé presenteert) Rijmert van 't Hof, geb. Amersfoort 16-5-1822, ovl. Amersfoort 19-7-1886, katoenspinner (1850), zn. van Jannetje van 't Hof (zie kw. nr. 583 sub f/1).
  • 4. Evert Monje(e) (Monnier), geb. Amersfoort 18-4-1831, ovl. Amersfoort 22-6-1864 (oud 29 jaar, sic!), woont in 1862 bij zijn moeder en stiefvader te Amersfoort Wijk E 429, maar staat genoteerd met geb. datum 15-5-1832!
   Uit de relatie/huwelijk (Palland-Hemink):
  • 1. Johannes Palland, geb. Amersfoort 3-1-1835 (buiten huwelijk geboren, Leendert Palland is de aangever en verklaart de vader te zijn), ovl. Norg 25-4-1914(¥), arbeider, milicien bij het Regiment Grenadiers en Jagers sedert bijn drie jaren met verlof (1859) metselaar (1868, 1884), tr. Amersfoort 18-5-1859 (met toestemming van zijn commandant) Gerarda van Minnen, geb. Amersfoort 1-6-1833, ovl. Amersfoort 18-11-1909(¥), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1853), dienstbode (1859), dr. van Johannes van Minnen, arbeider, en Gijsbertje Mokke. Zij wonen te Amersfoort (1868, 1884), Norg (1887), Amersfoort (1888, 1895). Hij woont te Norg (1893), zij te Amersfoort (1893).

   COMMENTAAR(¥) In haar ovl. akte van 1909 staat Gerarda van Minnen vermeld als wed. van Johannes Palland, terwijl Johannes Palland in zijn ovl. akte van 1914 vermeld staat als wednr. van Gerarda van Minnen. Zouden zij op enig moment (na de geboorte van dochter Johanna in 1873) ieder huns weegs zijn gegaan (hij naar Norg, zij in Amersfoort) en niet meer van elkanders wederwaardigheden op de hoogte zijn gebleven? Mogelijk bieden de complete teksten en/of bijlagen van de huwelijken van hun kinderen hier nadere gegevens.
    Uit dit huwelijk:
   • aa. Clasina Palland, geb. Amersfoort 6-11-1859, ovl. Amersfoort 28-6-1937, wonende te Amersfoort (1884), tr. Amersfoort 13-8-1884 (haar vader is niet voor de rechtbank verschenen om toestemming te geven) Willem de Gans, geb. Amersfoort 16-10-1857, ovl. Amersfoort 24-8-1929, wever (1884), barbier (1887..1895), wonende te Amersfoort (1884..1895), zn. van Cornelis de Gans, oppasser, en Elisabeth de Vrij.
     Uit dit huwelijk:
    • aaa. Cornelis de Gans, geb. Amersfoort 20-4-1885, ovl. Amersfoort 1-4-1935, tr. Arnhem 1-7-1908 Truitje Hogerhorst, geb. Arnhem 1886/87, ovl. na 1935, dr. van Theodorus Hogerhorst en Catharina Maria Krieboo.
    • bbb. Gerarda de Gans, geb. Amersfoort 24-12-1886, tr. Amersfoort 6-8-1913 Jan Adam, geb. Stoutenburg 1874/75, zn. van Gijsbert Adam en Trijntje Sukkel.
      Uit dit huwelijk (o.a.) :
     • aaaa. Trijntje Adam, geb. 1913/14, ovl. Amersfoort 2-11-1914.
    • ccc. Jan de Gans, geb. Amersfoort 23-7-1888, ovl. Amersfoort 25-4-1890 (oud 1 jaar).
    • ddd. Jan de Gans, geb. Amersfoort 22-7-1890. tr. Amersfoort 14-2-1924 Johanna van Spengen, dr. van Jacob van Spengen en Johanna Leeflang.
    • eee. Johannes de Gans, geb. Amersfoort 1-12-1892, ovl. Amersfoort 10-1-1893 (oud 1 maand).
    • fff. Elisabeth de Gans, geb. Amersfoort 16-2-1894. tr. Amersfoort 11-6-1924 Jan van Beek, geb. Amersfoort, zn. van Albertus van Beek en Maria van Wilgenburg.
    • ggg. Johannes de Gans, geb. Amersfoort 30-8-1897, tr. Amersfoort 28-9-1922 Alijda Talsma, geb. Amersfoort 1894/95, dr. van Hendrik Talsma en Johanna Maria de Vrije.
    • hhh. NN de Gans, geb. Amersfoort 1898/99, ovl. Amersfoort 29-11-1899 (oud 0 jaar).
    • iii. Gerardus de Gans, geb. Amersfoort 17-4-1901.
   • bb. Gijsbertus Palland, geb. Amersfoort 28-10-1861, ovl. Amersfoort 19-8-1863 (oud 1 jaar).
   • cc. Johannes Palland, geb. Amersfoort 31-7-1863, ovl. Amersfoort 7-2-1932, metselaar wonend te Amersfoort (1887..1895), tr. Amersfoort 16-2-1887 Adriana Hartogsveld, geb. Amersfoort 10-7-1868, ovl. Amersfoort 20-5-1931, dr. van Steven Hartogsveld en Adriana Keizer.
     Uit dit huwelijk (o.a.?) :
    • aaa. Johanna Palland, geb. Amersfoort 30-7-1887, ovl. Amersfoort 31-10-1891 (oud 4 jaar).
    • bbb. Stephanus Adrianus Palland, geb. Amersfoort 5-9-1889, ovl. Amersfoort 4-11-1891 (oud 2 jaar).
    • ccc. Gerardus Palland, geb. Amersfoort 6-11-1891, tr. Amersfoort 18-2-1920 Hendrika Johanna Flos, geb. Amersfoort 1893/94, dr. van Gerardus Hubertus Flos en Adriana Maria Labland.
      Uit dit huwelijk (o.a.?) :
     • aaaa. Hendrika Johanna Palland, geb. Amersfoort 16-11-1915 (bij het huwelijk erkend).
     • bbbb. Johannes Gerardus Palland, geb. 1920/21, ovl. Amersfoort 4-5-1921.
     • cccc. Adriana Maria Palland, geb. 1924/25, ovl. Amersfoort 26-2-1932.
    • ddd. Adriana Johanna Palland, geb. Amersfoort 14-1-1894, tr. Amersfoort 11-2-1914 Julianus Johannes Hendrikus Stahli, geb. Amersfoort 1891/92, zn. van Arnoldus Stahli en Hendrika van den Broek.
      Uit dit huwelijk (o.a.?) :
     • aaaa. Adriana Johanna Stahli, geb. 1918/19 ovl Amersfoort 28-3-1919.
    • eee. Johanna Clasina Palland, geb. Amersfoort 5-5-1896, tr. Amersfoort 21-11-1917 Florimond Dricot, geb. Ixelles (B) 1892/93, zn. van Florimond Theodore Dricot en Catharine Deville. Bij het huwelijk wordt een dr. Catharina Johanna, geb. Amersfoort 9-5-1917 erkend.
    • fff. Stephana Palland, geb. Amersfoort 8-8-1898, tr. Amersfoort 29-12-1920 Cornelis Bonsel, geb. Amersfoort 1894/95, zn. van Johannes Bonsel en Hendrika Merkenij.
    • ggg. Nicolaas Palland, geb. Amersfoort 12-6-1901. tr. Amersfoort 13-8-1924 Geertruida Mets, dr. van Willem Mets en Antje Pampus.
    • hhh. Cecilia Palland, geb. Amersfoort 31-10-1903, tr. Amersfoort 13-7-1921 Adrianus Jacob Hendrik Berendse, geb. Amersfoort 1900/01, zn. van Martinus Berendse en Francientje de Vries.
    • iii. Gijsbertha Wilhelmina Gerarda Palland, tr. Amersfoort 16-9-1925 George Johannes Marinus Ihrig, zn. van Georg Ihrig en Johanna Wilhelmina de Bruijn.
   • dd. Gijsberta Palland, geb. Amersfoort 23-11-1865, ovl. na 1931, wonende te Amersfoort (1888), tr. Amersfoort 12-9-1888 (zijn moeder weigert toestemming to het huwelijk te geven) Gerardus van Gelder, geb. Amersfoort 28-5-1865, ovl. Amersfoort 19-6-1931, schoenmaker wonende te Amersfoort (1888..1895), zn. van Jacob van Gelder en Adriana Hendrika van Koot.
     Uit dit huwelijk:
    • aaa. Jacoba van Gelder, geb. Amersfoort 25-7-1889, ovl. Amersfoort 17-12-1889 (oud 4 maanden).
    • bbb. Gerarda Jacoba van Gelder, geb. Amersfoort 4-2-1891, tr. Emmen 29-9-1917 Gerrit Mousma, geb. Eenrum 1892/93, zn. van Eelke Monsma en Jantje Nube.
    • ccc. Hendrik van Gelder, geb. Amersfoort 25-9-1893, tr. Amersfoort 25-2-1919 Adriana van Dijken , geb. Amersfoort 1896/97, dr. van Willem van Dijken en Aleida Johanna Lenstra.
    • ddd. Jacob van Gelder, geb. Amersfoort 24-6-1896. tr. Amersfoort 27-9-1923 Hendrika Voskuilen, dr. van Peter Voskuilen en Hendrika van der Eiden,
   • ee. Gerrit Palland, geb. Amersfoort 12-4-1868.
   • ff. Leendert Palland, geb. Amersfoort 2-11-1870, ovl. na 1943, sigarenmaker (1893..1925), wonend te Norg (1893), Amersfoort (1895, 1925), wordt op 13-9-1949 als weduwnaar van Eva Smit ingeschreven als gateling in het Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis te Amersfoort:,[56] tr. Amersfoort 8-3-1893 Eva Smit, geb. Amersfoort 25-2-1872, ovl. Amersfoort 30-9-1943 (oud 71 jaar), woont te Amersfoort (1893, 1925), dr. van Arend Johannes Smit, schoenmaker, en Hermina Wilhelmina Veenendaal.
     Uit dit huwelijk (o.a.?, mogelijk nog kinderen geboren na 1905) :
    • aaa. Gerarda Wilhelmina Palland, geb. Amersfoort 20-2-1893 (bij het huwelijk geëcht), tr. Amersfoort 17-8-1921 Albertus Wilhelmus Vetkamp, geb. Amersfoort 1898/99, zn. van Jan Vetkamp en Alijda Koenen.
    • bbb. Hermina Willemina Palland, geb. Amersfoort 25-11-1894, tr. Amersfoort 6-9-1922 Dirk Klaasen, geb. Tiel 1887/88, zn. van Hermanus Klaasen en Willemijntje Dirkje de Bie.
    • ccc. Clasina Palland, geb. Amersfoort 26-12-1896, ovl. Amersfoort 20-3-1922 (ongehuwd).
    • ddd. Adriana Johanna Palland, geb. Amersfoort 25-12-1898.
    • eee. Gijsbert(h)a Palland, geb. Amersfoort 26-2-1901, wonende te Amersfoort (1925), tr. Amersfoort 13-5-1925 Jan Reek, geb. Velsen 17-3-1900, opperman wonende te Alkmaar (1925), zn. van Reinder Reek, groentehandelaar, en Trijntje Beers.
    • fff. Johanna Wilhelmina Palland, geb. Amersfoort 3-3-1903.
    • ggg. Eva Adriana Palland, geb. Amersfoort 28-11-1905.
   • gg. Johanna Palland, geb. Amersfoort 11-7-1873, ovl. Utrecht 21-5-1939 (aangifte . Driebergen-Rijsenburg), wonende te Amersfoort (1895), tr. Amersfoort 6-3-1895 Hendrikus Walda, geb. Smilde 1872/73, ovl. na 1939, wonende te Borger (1895), zn. van Klaas Walda, vader in het armenhuis te Borger, en Annigje Blomsma.
     Uit dit huwelijk (o.a.?, mogelijk nog kinderen geboren na 1902) :
    • aaa. Annigje Gerarda Walda, geb. Amersfoort 7-3-1895.
    • bbb. Gerarda Hendrika Johanna Walda, geb. Amersfoort 4-7-1897.
    • ccc. Clasina Walda, geb. Amersfoort 17-9-1899.
  • 2. NN Palland, geb./ovl. Amersfoort 10-8-1837 (een doodgeboren zoon uit de aangever Leendert Palland en zijn huisvrouw Claasje Hemink, wonend in de Vijver).
  • 3. Petrus Palland, geb. Amersfoort 1-6-1839 (uit de aangever Leendert Palland en zijn echtgenote Claasje Hemink), ovl. Amersfoort 5-2-1878, schoenmaker (1862..1868), wonende te Amersfoort (1862, 1868) bij zijn ouders in Wijk E 429 (1862), tr. Amersfoort 4-5-1864 Johanna Pannekoek, geb. Breda 1837, ovl. Amersfoort 20-11-1874, dienstbode wonende te Amersfoort (1864), dr. van Henderik Pannekoek en Cornelia Stolwerk.
   Op 5-2-1878 worden de kinderen Cornelia Johanna, geb. 7-11-1868, Martha Johanna, geb. 27-8-1870, Nicolaas Antonie, geb. 18-10-1872, en Hendrika, geb. 20-5-1874, van Petrus Palland en Johanna Pannekoek opgenomen in het Burgerweeshuis te Amersfoort.[57] De beide zoons Nicolaas en dochter Cornelia Clasina zijn dan vermoedelijk al overleden.
    Uit dit huwelijk (o.a.?) :
   • aa. Nicolaas Palland, geb. Amersfoort 23-6-1864, ovl. Amersfoort 10-12-1864 (oud 5 maanden).
   • bb. Nicolaas Palland, geb. Amersfoort 1-11-1865, ovl. Amersfoort 26-4-1867 (oud 18 maanden).
   • cc. Cornelia Clasina Palland, geb. Amersfoort 24-6-1867, ovl. Amersfoort 11-8-1868 (oud 13 maanden).
   • dd. Cornelia Johanna Palland, geb. Amersfoort 7-11-1868, ovl. na 1898, opgenomen in het Burgerweeshuis te Amersfoort 5-2-1878, vandaar op 1-11-1886 vertrokken,[58] tr. Utrecht 25-11-1896 Wilhelmus Wischhoff, geb. Vlissingen 18-10-1854, ovl. na 1898, woont te Schoonhoven, is in vrijwillige dienst als kanonnier bij de Artillerie Instructie Compagnie (1874),[59] zn. van Johannes Dirk Wischhof en Allegonda van der Weijer.
     Uit dit huwelijk (o.a.?) :
    • aaa. Wilhelmina Hendrika Johanna Wischhoff, geb. Utrecht 1898/99, tr. Utrecht 7-10-1920 Kornelis van Dijk, geb. Heerenveen 1892/93, zn. van Wieger van Dijk en Elisabeth Groenewoud.
   • ee. Martha Johanna Palland, geb. Amersfoort 27-8-1870, ovl. Amersfoort 5-7-1888 (oud 17 jaar). opgenomen in het Burgerweeshuis te Amersfoort 5-2-1878, aldaar in 1888 overleden.[60]
   • ff. Nicolaas Antonie Palland, geb. Amersfoort 18-10-1872, opgenomen in het Burgerweeshuis te Amersfoort 5-2-1878, vandaar op 1-5-1890 vertrokken,[61] tr. Enschede 29-5-1901 Everdina Maria Diderika van Westendorp, geb. Enschede 1872/73, dr. van Jan Herman van Westendorp en Gerritdina Johanna Reesink.
   • gg. Hendrika Palland, geb. Amersfoort 20-5-1874, ovl. Amersfoort 22-1-1911. opgenomen in het Burgerweeshuis te Amersfoort 5-2-1878, inwonend bij de weduwe van 't Hof,[62] tr. Amersfoort 23-5-1906 Christiaan Frederik Volmer, geb. Amersfoort 13-4-1877, ovl. na 1911, zn. van Frederik Volmer en Maria Dieters.
     Uit dit huwelijk (o.a.?) :
    • aaa. Johanna Hendrika Volmer, geb. 1911, ovl. Amersfoort 10-2-1911 (oud 4 wk.).

Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 6 ( 66 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. see also Letter of Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 2. Brief van Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 3. zie ook Brief van Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 4. Mededeling van Margit Lapikas, Balatonfoldvar (H), 1981
 5. Brief van Bibliotheca Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, 1973
 6. ⇒ mena-padlych-vojakov-z-namestova-v-1.sv.vojne.html
 7. Ellis Island, ⇒ czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==
 8. Volkswil, d.d. 2-11-1901
 9. zie ook ⇒ www.mundia.com
 10. Volkswil d.d. 9-6-1923
 11. ⇒ www.mundia.com
 12. ⇒ www.mundia.com
 13. GA Antwerpen, Notariaat Antwerpen, Nots. Belloy Jean François rep: 12528 - nr: 0071
 14. NL-HaNA 2.13.09, reg. nr. 1007, jaar : 1819
 15. Volkswil, d.d. 23-12-1934
 16. Volkswil, d.d. 26-2-1927
 17. Algemeen Handelsblad d.d. 19-11-1859, 23-11-1861 en 16-11-1863
 18. NA Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, aktenr. 66, blz. 82
 19. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 20. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 21. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 425
 22. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 446
 23. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 428
 1. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 433
 2. SAA, Waterloo gratificaties 1815, arch. nr. 355 , inv. nr. 716, nr. 4002
 3. GAA, BS Huw. Bijlagen d.d. 4-10-1820
 4. ⇒ www.milwiki.nl
 5. Mededeling Peter Hoedemans, 2004
 6. Groenehart Archieven, Oudshoorn wijkregister 1830-1850, blz.195 en blz.197
 7. zie ook ⇒ genbader.htm
 8. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 9. ⇒ Kwartierstaat%20Eelco%20en%20Maaike%20Remmerswaal.htm
 10. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 11. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 12. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 13. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 14. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 15. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 16. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 17. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 18. SAA, Waterloo gratificaties 1815, arch. nr. 355 , inv. nr. 718, nr. 4020
 19. Amersfoort Registre Civique
 20. NRC 3-8-1853
 21. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 22. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 23. ⇒ fam_buijs.htm
 1. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 2. NA, NL-HaNA 2.13.09, reg. nr. 861, Stamboek 575
 3. SAA, Waterloo gratificaties 1815, arch. nr. 355 , inv. nr. 714, nr. 1454
 4. Amersfoort Registre Civique
 5. Mededeling Henny Eizenga-Hendriks, 2009
 6. Amersfoort Registre Civique
 7. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 8. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 30-5-1832 van Barend Bolland en Aaltje Noest
 9. NL-HaNA 2.13.09, 18e Afdeling Infanterie - 1830, Stamboek 411
 10. GA Amersfoort toeg. nr. 0099 f136
 11. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 12. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 13. ⇒ www.militieregisters.nl
 14. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 15. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 16. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 17. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1870
 18. zie ook Med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
 19. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 20. Bev. Reg.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43