This page was last updated : 190303.
File size is: 152 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 5
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 5

16. JOSEPHUS LAPIKASS, ged. RK Namestovo 17-3-1827 (get. Mathias Kraszulya en Maria Pafcsik), ovl./beg. Namestovo 10/12-10-1875 ("Josephus Lapikass, vir rom. cath. oppid(anus), woont te Namestovo huis n° 244, 50 anni (sic!), doodsoorzaak: asthma cum infl(uenza) pulmon(orum), sacramentis provisus, vixit in matrimonio anni 25"), j.m. van Namestovo (1850), diende tesamen met zijn gelijknamige neef Josef Lapikás (ex patre Georg Lapikás, zie kw. nr. 65 sub b), in Lajos Kossuth's nationalistische Hongaarse Leger tijdens de Revolutie in 1848, zou in Bistrita, Transsylvania (R), een meisje van gegoede afkomst trouwen, doch haar familie gaf geen toestemming, waarop Josef naar Namestovo terugkeerde, bleef na zijn huwelijk aldaar lijden onder het verlies van zijn eerste liefde, wat de reden zou zijn dat hij "started to drink, gave expensive parties, played cards and finally was ruined",[1] doopget. (1850..1863) te Namestovo, burger en huw. get. aldaar (1864, 1865, 1868), tr. Namestovo RK 8-4-1850 ("juvenis Josephus Lapikass x virgo Veronica Kollada, testes Simon Motass & Simon Mellegh, oppidani")[2] [3]

17. VERONICA KOL(L)ADA (COLLADA), ged. RK Namestovo 4-1-1829 (get. Thomas Mussak en zijn vrouw Helena NN), ovl./beg. Namestovo 6/8-12-1876 ("Veronica Lapikass def(un)cti Josephi vidua, r.c. oppid(ana), woont te Namestovo huis n° 244, 48 anni, doodsoorzaak: miserere (sterft van verdriet), sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1850), doopget. (1850..1863). Zij wonen te Namestovo (1850..1865) in huis n° 77 (1855), nr. 244 (1857, 1865, 1875, 1876), nr. 224 (1861), nr. 144 ((1868).

Zie ook Fragment Genealogie Kollada voor haar herkomst en verdere familie.

Námestie Slobody (Vrijheidsplein) in Namestovo.
Datering: ca. 1900.
Bron: Ref. [4]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het schip "La Bretagne".[15]
Op 27-7-1903 arriveerde in New York aan boord van het schip La Bretagne, uit Le Havre, Seine-Inferieure, Frankrijk, Stefan Lapikas, 42 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Hongaars, laatste woonplaats Nameszto.[16]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het schip "Pretoria".[22]
Op 5-3-1900 arriveerde in New York aan boord van het schip Pretoria, uit Hamburg (D) Ignace Lajeikos, (sic!, lees of schrijffout) 35 jaar oud, gehuwd, nationaliteit Hongaars, laatste woonplaats Nansosto (lees- of schrijffout), moet zijn Nameszto(vo)).[23]
Op 27-11-1903 arriveerde in New York aan boord van het schip Pretoria, uit Hamburg (D), Johanna Lapikas, 33 jaar oud, gehuwd, nationaliteit Hongaars, Slovaaks, laatste woonplaats Namesto.[24]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het schip "La Gascogne".[25]
Op 11-10-1910 arriveerde in New York aan boord van het schip La Gascogne uit Le Havre, Seine-Inferieure, Frankrijk, Lukas Lapikas, 40 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Hongaars, Slovaaks, laatste woonplaats Nameszto, Hungary.[26]

klik op plaatje(s) om te vergroten

18. NN, (vooralsnog) onbekende vader van de dochter Theresia (1859) van

19. MARIA BROMERSZKY alias MARIA KLUPA alias MARIA PAIJDUSAK, ged. RK Namestovo 01 Jul 1832 als Maria Bromerszky (get. Joannes Kavjak et Maria, consors ejus (=Maria Hallar), plebei, wonende te Szlanica).

Maria Bromerszky wordt in 1831 gedoopt als dochter van Josephus Bromerszky en Theresia Klupak. Laatstgenoemde Theresia noemt zich Theresia Pajduch bij haar huwelijk met Josephus in 1823. Kennelijk waren er een reden waarom Maria Bromerszky zich bij de doop van haar dochter Theresia in 1859 Maria Klupa noemde, (naar haar moeders alias dus?), en negentien jaar later bij het huwelijk van genoemde dochter Theresia in 1878 Maria Pajdusak (naar haar moeders eigen naam?).
Of zat het toch anders? Maria Bromerszky is 27 jaar als zij haar dochter Theresia laat dopen. Het is mogelijk dat zij voordien getrouwd is geweest (met een meneer Klupa?) of al diens weduwe, en evenzeer is het mogelijk dat zij nadien nog getrouwd is (met een meneer Pajdusak?). Aanwijzingen voor beide veronderstellingen zijn in het trouwboek van Bobrov vooralsnog niet gevonden. Het 19de eeuwse doopboek van Bobrov is helaas (digitaal) niet beschikbaar.

20. DENIS (DEONISIUS) VANHOUW, geb. Tienen 23-1-1823, ovl. 1881-1911, kan niet schrijven (1851..1860), kleermaker (1851..1887), tuinman (1861), wonend te Tienen (1851-1887), tr. Tienen 18-4-1851 (waarbij zij hun zoon Theodore erkennen, get. o.a. Philibert Mouton, 30, wever, en Philippe Poffé, 21, pottenbakker, beiden wonend te Tienen)

21. THERESE (THERESIA) FESTRE, geb. Tienen 19-7-1829 (als Theresia Desaer, bij het huwelijk van de ouders in 1830 erkend), ovl. 1881-1911, kan niet schrijven (1851), arbeidster (1851), naaister (1851, 1859), huisvrouw (1861, 1887), wonend te Tienen (1851..1887).

22. PIETER (PIERRE) COELST, geb. Tienen 13-1-1812, ovl. 1891-1923, kan niet schrijven (1852, 1861, 1891), arbeider (1842), tuinman (1844), dagloner (1852), schoenmaker (1844..1887), woont te Tienen (1842..1891), tr. Tienen 29-5-1844 (get. o.a. zijn broers Guillaume Coelst, 33, tuinman, en Jacques Coelst, 31, tuinman, beiden wonend te Tienen)

23. MARIA (MARIE) PEETERS, geb. Tienen 10-11-1818, ovl. 1881-1923, arbeidster (1844), ménagère (1852..1887), kan niet schrijven (1891), wonend te Tienen (1844..1891),

24. DIRK VAN P(E)IJLEN, geb. Nieuwkoop 25-8-1821, ovl. Nieuwkoop 5-3-1897, smidsknecht (1845..1865), smid (1843..1897) te Nieuwkoop, dreef handel in kleine ijzerwaren met Amsterdam, graaft een oude eik op (1853) (zie onderstaand artikel), wonend te Nieuwkoop (1843..1897) in wijk 6 nr. 148 (1861, 1865), tr. Nieuwkoop 7-5-1843

25. PETRONELLA BLOK, geb. Amsterdam 4-3-1823, ovl. Nieuwkoop 19-5-1892, dienstbaar (1843), wonende te Nieuwkoop (1843..1892).

Hoe Dirk van Pijlen (1821-1897) de revenuen van een archeologische vondst misliep. Artikel in de NRC d.d. 10-2-1864.[28]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Aankondiging in de NRC d.d. 1-2-1911 van de voortzetting van de zeilmakerij onder vennootschap fa. P.J. Endenburg te Gouda door de broers Marinus Jacobus Albert Endenburg en Pieter Johannes Endenburg Overlijdensadvertenties van Marinus Jacobus Albert Endenburg (1876-1935).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
en Petronella Maria van Muijen (1877-1929).
Bron: NRC d.d. 8-2-1929 en 23-3-1929

klik op plaatje(s) om te vergroten

Leonard Hendrik van der Molen koopt in 1930 het 64 m lange sleepvrachtschip Crescendo II, dat hij in 1940 omdoopt tot Gerard Wouter (naar zijn geemigreerde zwager?) en in 1951 weer verkoopt. Het schip wordt omgebouwd tot motorvrachtschip en vaart thans nog onder de naam Anja.
Foto: Ab de Jongh, datum en locatie onbekend.
Bron: De Binnenvaartschepen

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Gerda Belia Zanen (1916-2003). Bron: Ref. [53] Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 30-6-2008 van Petronella Maria Endenburg (1918-2008).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Huwelijksadvertentie in Trouw d.d. 19-8-1959 van Ds. Johan van der Velden en diens tweede vrouw Alida Th. de Klerk.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Oorkonde d.d. 18-9-1885, waarin Gerardus van Pijlen wordt aangesteld tot "Lederen Slangdrager aan de brandspuit van het dorp Nieuwkoop".
Foto : uit W. Kwakkenbos, Wandeling in het verleden, Nieuwkoop, 1981.
Gerardus van Pijlen (1852-1910) met een van de eerste (door zijn vader gemaakte?) fietsen.
Foto : Nieuwkoop ca. 1885. [71]
In het Nieuws van den Dag d.d. 1-7-1886 en 8-9-1886 verschijnt een advertentie met de tekst:
"TE KOOP: Een zoo goed als nieuwe Vélocipède, Voorwiel hoog 1.23 Mr. Te bevragen bij D. VAN PIJLEN, te Nieuwkoop."

klik op plaatje(s) om te vergroten

26. JACOB KREE(U)WE(N), geb. Ambt Almelo 22-2-1819 ten huize van Jannes Hemmink Weidehuis, waar zijn vader (inlands kramer, en volgens de geboorteakte "behoorlijk gepatenteerd") en moeder kennelijk vertoeven, ovl. Ter Aar 10-10-1888, koopman, inlands kramer te Hazerswoude (1843), koopman te Ter Aar (1844..1865), winkelier in de Kerbuurt te Ter Aar (1845..1888), die blijkens diverse BS akten blijkt niet te kunnen schrijven, tr. 1o Hazerswoude 19-5-1843 MEIJNTJE VAN DER H(A)AVEN, geb. Hazerswoude 31-1-1820, ovl. Ter Aar 22-4-1855 (in de kraam van haar negende kind), woont in de Kerkbuurt te Ter Aar (1855), dr. van Meyndert van der Haven, arbeider te Hazerswoude (1843) en Maria Johanna Kemelingh, tr. 2o Ter Aar 28-12-1855

27. CATHARINA (TRIJNTJE) SPOORMAKER, geb. Ter Aar 8-5-1823, ovl. Ter Aar 12-2-1898, dienstbode, komt 1-5-1853 van Ter Aar naar Oudshoorn, vertrekt 1-11-1853 weer van Oudshoorn naar Ter Aar,[73] komt 31-10-1853 van Oudshoorn naar Ter Aar,[74] en vestigt zich bij haar huwelijk 28-12-1855 te Ter Aar, woont te Ter Aar (1866) kruidenierster en slijtster in de Kerkbuurt te Ter Aar (1893), komt op 1-3-1893 bij haar zoon Joannes van Pijlen in Ter Aar wonen, en blijft daar tot haar overlijden 5 jaar later.

Op 29-8-1866 testeert Catharina Spoormaker, vrouw van Jacob Krewe, wonende te Ter Aar. TEKST OPZOEKEN! [75]

Advertentie in De Rijnbode d.d. 11-1-1893 betreffende de publieke verkoop van het huis van de wed. J. Kreewe in de Kerkbuurt te Ter Aar.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Johannes van Smaalen x Maria Frederika Visser
Johannes (van) Smaalen, geb. Rotterdam 26-2-1857, ovl. Salt Lake 1927, tr. Rotterdam 3-7-1889 Maria Frederika Visser, geb. Middelburg 25-1-1858, ovl. Rotterdam 3-5-1905, dr. van Philippus Visser, timmerman, en Cornelia Adriana Battij.
    Uit dit huwelijk:
   • aa. Maria Hendrika van Smaalen, geb. Rotterdam 27-6-1890, volgens de gezinskaart op 19-12-1919 of 16-1-1920 vertrokken naar Salt Lake City, woont in 1920 in 3507 S. 7th Street, Salt Lake City in Utah.
   • bb. Cornelia Adriana van Smaalen, geb. Rotterdam 9-10-1891, ovl./beg. Salt Lake City/Wasatch Lawn, Salt Lake (Ut., USA) 20/22-1-1972, typiste (1920), vertrekt met haar vader op 22-9-1920 naar de USA (Salt Lake City, Utah), tr. Salt Lake Temple, Salt Lake, Ut. 19-9-1923[88] William Henry Dartnell (Jr.), zn. van William Henry Dartnell (Sr.) en Nettie (Jeanette) Fountain (Fontyn). Hieruit verder nageslacht bekend.
   • cc. Hendrik van Smaalen, geb. Rotterdam 3-8-1897, ovl. 1913 (akte Rotterdam 24-10-1913: drenkeling).

Verslag in de NRC d.d. 9-8-1912 van de zitting van de Rechtbank te Rotterdam aangaande mishandeling van Willem Kreeuwen (1869/70-1938). Overlijdensadvertenties van Willem Kreeuwen (1869/70-1938) en Maria Helena van der Laan (1872-1951.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Handelsadvertentie in de NRC d.d. 7-12-1918 door Meindert Cornelis Kreeuwen.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Annonce betreffende het echtpaar Kreeuwen-den Haag.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

28. PIETER VAN WILPEN, geb. Amersfoort 21-8-1828, ovl. Amersfoort 3-2-1864, wordt in 1847 ingeschreven voor de Natonale Militie, maar vrijgesteld "uit hoofde te klein te zijn", welke vrijstelling wordt herhaald tot 1851 wanneer finale vrijstelling volgt mede omdat hij dan "boven de 22 jaren is", geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1850), (haar)spinner te Amersfoort (1855..1864), levert voor zijn huwelijk in 1855 een bewijs van onvermogen in, tr. Amersfoort 5-9-1855

29. JUDITH (JUDINA) BUYS, geb. Amersfoort 4-6-1830 (volgens Bev. Reg. 3-7-1830), ovl. Amersfoort 18-7-1895, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1851), krijgt in 1854 attestatie naar naar Amsterdam, levert voor haar huwelijken in 1855 en 1867 een bewijs van onvermogen in, (haar)spinster (1855), werkster (1867) te Amersfoort, tr. 2o Amersfoort 23-1-1867 ALBERTUS (LAMBERTUS) VAN NIEKERK, geb. Amersfoort 15-1-1822 (volgens Bev. Reg. 5-1-1820), ovl. Amersfoort 10-8-1899, wednr. van Willemijna van den Brink, wordt 1866 ingeschreven te Amersfoort, komend van Hoorn,[123] levert voor zijn huwelijk in 1867 een bewijs van onvermogen in, mandenmaker (1862..1899), wever (1882), woont te Amersfoort (1862..1899) aan de Arnhemse Poortwal (1862), kan niet schrijven (1898, 1899), zn. van Jacobus van Niekerk en Judina Nugteren.


Grafzerk van Maria van Wilpen (1863-1953) en Frederik Willem Butje (1850-1931) op de begraafplaats aan de Soesterweg te Amersfoort.
Bron: Graftombe.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie waarmee Frederik Willem Butje (Jr.) in de jaren 1929-1931 zijn bedrijf aanprees in het Amersfoortsch Dagblad. Foto van Frederik Willem Butje (Jr.) (1904-..) in het Dagblad voor Amersfoort d.d. 4-10-1961 naar aanleding van zijn eerste jubileum als toneelregisseur.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Barta van Niekerk (1874-1950) in het Dagblad voor Amersfoort d.d. 19-4-1950.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafsteen op de RK Begraafplaats te Amersfoort van Jacob Johannes Otto (1908-1988), zijn vrouw Mechtelina M.M. Ramselaar (1908-1992), en hun zoon Jacob Johannes Otto Jr. (1936-1989).
Bron: Graftombe.nl
NB haar voorletters lijken op de grafsteen incorrect te zijn!

klik op plaatje(s) om te vergroten

30. JOHANNES LA(A)VOOR, geb. Amersfoort 30-12-1836, ovl. Amersfoort 13-2-1912, wordt in 1855 uitgeloot voor de Nationale Militie, maar wordt in 1857 vanwege nummerverwisseling (nr. 100 in 1857) op 29-4-1857 ingelijfd en op 28-4-1862 uit de dienst ontslagen, woont daarna bij zijn (aanstaande) schoonmoeder Alijda Noest, levert voor zijn huwelijken in 1863 en 1872 een bewijs van onvermogen in, (katoen)spinner (1860..1885), haarspinner (1862), wever (1887, 1896), woont te Amersfoort (1860..1912) in de Muurhuizen (1862), in de Vijver (1863, 1876), kan niet schrijven (1895, 1900), tr. 2o Amersfoort 5-6-1872 (met koninklijke dispensatie d.d. 15-5-1872 vanwege huwelijk met zijn schoonzuster) JOHANNA (JANNETJE) BOLLAND, geb. Amersfoort 13-1-1833, ovl. Amersfoort 10-8-1900, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1851), heeft een onecht kind Albertus Johannes Bolland geb. Amersfoort 6-1-1861, bij wiens geboorteaangifte Johannes Lavoor als getuige optreedt. spinster (1861), werkster te Amersfoort (1872), levert voor haar huwelijk in 1872 een bewijs van onvermogen in, kan niet schrijven (1872), woont te Amersfoort (1872..1900), in de Muurhuizen nr. 119 (1900), zuster van Alijda Bolland (kw. nr. 31), dr. van Barend Bolland en Alijda Noest (zie kw. nr. 60 ), tr. 1o Amersfoort 28-1-1863

31. ALIJDA BOLLAND, geb. Amersfoort 10-12-1837, ovl. Amersfoort 7-9-1863, spinster (1863), woont tot haar huwelijk en tot haar overlijden acht maanden later bij haar moeder,[153] wonend te Amersfoort (1863) in de Vijver (wijk 1) (1863), levert voor haar huwelijk in 1863 een bewijs van onvermogen in.

Akte van dispensatie d.d. 15-5-1872 waarin Johannes Lavoor toestemming krijgt voor zijn huwelijk met zijn schoonzuster Jannetje Bolland.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 5 ( 154 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling wijlen Mevr. M. B. Lapikás te Brasov (R), 1981, 1983
 2. zie ook Brief van Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 3. Brief van Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo (CS), 1973
 4. ⇒ www.farano.sk
 5. Mededeling E.A. Lapekas te Wassenaar, 1990
 6. Mededeling Statni Archiv Bytca (CS), 1973
 7. ⇒ 1899.html
 8. ⇒ reformatus-templom
 9. Mededeling Andrew Lapekas, Kalamazoo, USA, 1997
 10. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 11. Mededeling James M. Lapekas, Wisconsin (USA), 1996
 12. zie ook Mededeling Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo, 1973
 13. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 14. Mededeling van James M. Lapekas, Wisconsin (USA), 1996
 15. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 16. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 17. Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947
 18. Mededeling van John F. Lapikas, Joliet (IL), 1997
 19. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997, die een boek citeert over Namestovo in het Statny Archiv Bytca
 20. USA Naturalisation request, d.d. 10-10-1907
 21. zie ook Mededeling Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo, 1973
 22. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 23. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 24. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 25. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 26. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 27. Volkswil, Weekblad der Werklieden partij arrondissement Leuven, 6-10-1923
 28. KB, ⇒ kranten.kb.nl
 29. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 30. Aarlanderveen, bevolkingsregister 1869-1880, deel 2 blz. 18
 31. ⇒ tuinhoftekst.htm#p12087
 32. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 33. NA 2.05.125, inv. nr. 163
 34. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 35. ⇒ www.rhijnhof.nl
 36. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1862
 37. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1870
 38. Mededeling J.J. van Pijlen, ca. 1970
 39. Bev. Reg. Gouda 1860-1880
 40. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 41. ⇒ C
 42. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 43. NRC d.d. 29-6-1922
 44. Algemeen Handelsblad 28-04-1948
 45. NRC d.d. 1-7-1923
 46. ⇒ www.vdmolen.org
 47. ⇒ www.vdmolen.org
 48. NRC d.d. 31-7-1924
 49. NRC d.d. 21-12-1928
 50. Het Vaderland d.d. 15-4-1936
 51. Het Vaderland d.d. 25-2-1939
 52. Het Vaderland d.d. 8-9-1939
 1. ⇒ www.geneaweb.nl
 2. Het Vaderland, 4-10-1941
 3. Haagsche courant 02-08-1939
 4. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 5. ⇒ parhaz,huijbert,nwkerk_ijssel%20(1634).htm
 6. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 7. Trouw, 11-04-1981
 8. Dominees.nl
 9. De Gooi- en Eemlander, 13-05-1938
 10. Reformatorisch Dagblad, 18-8-1997
 11. Dominees.nl
 12. RD 22 november 1990
 13. Het Vaderland 18-10-1938
 14. RD, 18 oktober 1995
 15. Reformatorisch Dagblad, 18-8-1997
 16. RD 8 april 1997
 17. RD 8 april 1997
 18. W. Kwakkenbos, Wandeling in het verleden, Nieuwkoop, 1981
 19. Kwakkenbos, l.c.
 20. Mededeling NN te Nieuwkoop
 21. Oudshoorn, bevolkingsregister 1850-1861
 22. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 23. SRM, NA Woubrugge, toeg. nr. 125.2.01-113, inv. nr. 113 p17
 24. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 25. Adresboeken Rotterdam
 26. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 27. ⇒ ~nauman
 28. ⇒ rbvt1840.html
 29. Adresboeken Rotterdam
 30. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 31. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 32. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 33. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 34. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 35. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 36. ⇒ www.familysearch.org
 37. SSDI
 38. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 39. GA Rotterdam, Gezinskaart
 40. GA Rotterdam, Gezinskaart
 41. zie ook ⇒ ~nauman
 42. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 43. Bev. Reg. Ter Aar (1849-1859)
 44. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 45. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 46. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 47. zie ook ⇒ familieburggraaf
 48. zie ook Mededeling P. Hoedemans, 2004
 49. ⇒ 261.htm
 50. Groenehart Archieven, Bouwvergunningen Gouda
 51. Het Centrum d.d. 04-03-1920
 52. Het Vaderland d.d. 07-04-1921, Het Centrum d.d. 08-04-1921
 1. NRC d.d. 11-10-1929, Het Vaderland d.d. 18-10-1929
 2. NRC d.d. 17-12-1929, Het Vaderland 20-12-1929
 3. NA, Bedrijvenregister ZH
 4. zie ook Het Vaderland d.d. 02-01-1924
 5. Jb. CBG 4(1950)49
 6. Jb. CBG 4(1950)49
 7. ⇒ namen_Weber.PDF
 8. ⇒ Lijst_van_gevangenen_in_Kamp_Haaren
 9. ⇒ zhidw2.html
 10. ⇒ Melk-redde-Jan-Kreeuwen-zn-leven.ece
 11. zie ook Het Vaderland d.d. 14-06-1925
 12. NA, Bedrijvenregister ZH
 13. ⇒ kruijl_10.html
 14. zie ook ⇒ 16667.htm
 15. Leeuwarder Courant, 12 februari 1958
 16. Leeuwarder Courant, passim
 17. Leeuwarder Courant, 29 juli 1954
 18. Leeuwarder Courant 17-4-2010
 19. Bev. Reg. Amersfoort
 20. Bev. Reg. Amersfoort
 21. zie ook Dagblad voor Amersfoort 10-2-1953
 22. Amersfoortsch Dagblad 1-4-1925
 23. Amersfoortsch Dagblad 14-3-1929
 24. ⇒ Stephensen.htm
 25. Nieuwe Amersfoortsche Courant, d.d. 5-4-1919
 26. Amersfoortsch Dagblad passim
 27. Dagblad voor Amersfoort 8-2-1954
 28. Dagblad voor Amersfoort, passim
 29. ⇒ Stephensen.htm
 30. Amersfoortsch Dagblad 2-4-1929
 31. Dagblad voor Amersfoort passim
 32. Dagblad voor Amersfoort 29-4-1955
 33. Amersfoortsch Dagblad 23-9-1933
 34. Dagblad voor Amersfoort passim
 35. Dagblad voor Amersfoort 14-4-1951
 36. Dagblad voor Amersfoort 27-7-1954
 37. Dagblad voor Amersfoort 31-3-1956
 38. Dagblad voor Amersfoort 17-3-1959
 39. Dagblad voor Amersfoort 25-6-1958
 40. De Gooi- en Eemlander, d.d. 27-1-1941
 41. Dagblad voor Amersfoort 16-9-1960
 42. zie ook De Eemlander 24-10-1911
 43. Amersfoortsch Dagblad 4-8-1926
 44. NRC Handelsblad d.d. 14-10-2000
 45. Graftombe.nl
 46. De Eembode, 20/09/1935
 47. Graftombe.nl
 48. Dagblad voor Amersfoort, 28/01/1960
 49. Bev. Reg.
 50. Mondelinge overlevering door wijlen Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1971

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43