This page was last updated : 190208.
File size is: 196 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 5
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 5

16. JOSEPHUS LAPIKASS, ged. RK Namestovo 17-3-1827 (get. Mathias Kraszulya en Maria Pafcsik), ovl./beg. Namestovo 10/12-10-1875 ("Josephus Lapikass, vir rom. cath. oppid(anus), woont te Namestovo huis n° 244, 50 anni (sic!), doodsoorzaak: asthma cum infl(uenza) pulmon(orum), sacramentis provisus, vixit in matrimonio anni 25"), j.m. van Namestovo (1850), diende tesamen met zijn gelijknamige neef Josef Lapikás (ex patre Georg Lapikás, zie kw. nr. 65 sub b), in Lajos Kossuth's nationalistische Hongaarse Leger tijdens de Revolutie in 1848, zou in Bistrita, Transsylvania (R), een meisje van gegoede afkomst trouwen, doch haar familie gaf geen toestemming, waarop Josef naar Namestovo terugkeerde, bleef na zijn huwelijk aldaar lijden onder het verlies van zijn eerste liefde, wat de reden zou zijn dat hij "started to drink, gave expensive parties, played cards and finally was ruined",[1] doopget. (1850..1863) te Namestovo, burger en huw. get. aldaar (1864, 1865, 1868), tr. Namestovo RK 8-4-1850 ("juvenis Josephus Lapikass x virgo Veronica Kollada, testes Simon Motass & Simon Mellegh, oppidani")[2] [3]

17. VERONICA KOL(L)ADA (COLLADA), ged. RK Namestovo 4-1-1829 (get. Thomas Mussak en zijn vrouw Helena NN), ovl./beg. Namestovo 6/8-12-1876 ("Veronica Lapikass def(un)cti Josephi vidua, r.c. oppid(ana), woont te Namestovo huis n° 244, 48 anni, doodsoorzaak: miserere (sterft van verdriet), sacramentis provisa"), j.d. van Namestovo (1850), doopget. (1850..1863). Zij wonen te Namestovo (1850..1865) in huis n° 77 (1855), nr. 244 (1857, 1865, 1875, 1876), nr. 224 (1861), nr. 144 ((1868).

Zie ook Fragment Genealogie Kollada voor haar herkomst en verdere familie.

Námestie Slobody (Vrijheidsplein) in Namestovo.
Datering: ca. 1900.
Bron: Ref. [4]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het schip "La Bretagne".[13]
Op 27-7-1903 arriveerde in New York aan boord van het schip La Bretagne, uit Le Havre, Seine-Inferieure, Frankrijk, Stefan Lapikas, 42 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Hongaars, laatste woonplaats Nameszto.[14]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het schip "Pretoria".[20]
Op 5-3-1900 arriveerde in New York aan boord van het schip Pretoria, uit Hamburg (D) Ignace Lajeikos, (sic!, lees of schrijffout) 35 jaar oud, gehuwd, nationaliteit Hongaars, laatste woonplaats Nansosto (lees- of schrijffout), moet zijn Nameszto(vo)).[21]
Op 27-11-1903 arriveerde in New York aan boord van het schip Pretoria, uit Hamburg (D), Johanna Lapikas, 33 jaar oud, gehuwd, nationaliteit Hongaars, Slovaaks, laatste woonplaats Namesto.[22]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het schip "La Gascogne".[23]
Op 11-10-1910 arriveerde in New York aan boord van het schip La Gascogne uit Le Havre, Seine-Inferieure, Frankrijk, Lukas Lapikas, 40 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Hongaars, Slovaaks, laatste woonplaats Nameszto, Hungary.[24]

klik op plaatje(s) om te vergroten

18. NN, (vooralsnog) onbekende vader van de dochter Theresia (1859) van

19. MARIA BROMERSZKY alias MARIA KLUPA alias MARIA PAIJDUSAK, ged. RK Namestovo 01 Jul 1832 als Maria Bromerszky (get. Joannes Kavjak et Maria, consors ejus (=Maria Hallar), plebei, wonende te Szlanica).

Maria Bromerszky wordt in 1831 gedoopt als dochter van Josephus Bromerszky en Theresia Klupak. Laatstgenoemde Theresia noemt zich Theresia Pajduch bij haar huwelijk met Josephus in 1823. Kennelijk waren er een reden waarom Maria Bromerszky zich bij de doop van haar dochter Theresia in 1859 Maria Klupa noemde, (naar haar moeders alias dus?), en negentien jaar later bij het huwelijk van genoemde dochter Theresia in 1878 Maria Pajdusak (naar haar moeders eigen naam?).
Of zat het toch anders? Maria Bromerszky is 27 jaar als zij haar dochter Theresia laat dopen. Het is mogelijk dat zij voordien getrouwd is geweest (met een meneer Klupa?) of al diens weduwe, en evenzeer is het mogelijk dat zij nadien nog getrouwd is (met een meneer Pajdusak?). Aanwijzingen voor beide veronderstellingen zijn in het trouwboek van Bobrov vooralsnog niet gevonden. Het 19de eeuwse doopboek van Bobrov is helaas (digitaal) niet beschikbaar.

20. DENIS (DEONISIUS) VANHOUW, geb. Tienen 23-1-1823, ovl. 1881-1911, kan niet schrijven (1851..1860), kleermaker (1851..1887), tuinman (1861), wonend te Tienen (1851-1887), tr. Tienen 18-4-1851 (waarbij zij hun zoon Theodore erkennen, get. o.a. Philibert Mouton, 30, wever, en Philippe Poffé, 21, pottenbakker, beiden wonend te Tienen)

21. THERESE (THERESIA) FESTRE, geb. Tienen 19-7-1829 (als Theresia Desaer, bij het huwelijk van de ouders in 1830 erkend), ovl. 1881-1911, kan niet schrijven (1851), arbeidster (1851), naaister (1851, 1859), huisvrouw (1861, 1887), wonend te Tienen (1851..1887).

22. PIETER (PIERRE) COELST, geb. Tienen 13-1-1812, ovl. 1891-1923, kan niet schrijven (1852, 1861, 1891), arbeider (1842), tuinman (1844), dagloner (1852), schoenmaker (1844..1887), woont te Tienen (1842..1891), tr. Tienen 29-5-1844 (get. o.a. zijn broers Guillaume Coelst, 33, tuinman, en Jacques Coelst, 31, tuinman, beiden wonend te Tienen)

23. MARIA (MARIE) PEETERS, geb. Tienen 10-11-1818, ovl. 1881-1923, arbeidster (1844), ménagère (1852..1887), kan niet schrijven (1891), wonend te Tienen (1844..1891),

24. DIRK VAN P(E)IJLEN, geb. Nieuwkoop 25-8-1821, ovl. Nieuwkoop 5-3-1897, smidsknecht (1845..1865), smid (1843..1897) te Nieuwkoop, dreef handel in kleine ijzerwaren met Amsterdam, graaft een oude eik op (1853) (zie onderstaand artikel), wonend te Nieuwkoop (1843..1897) in wijk 6 nr. 148 (1861, 1865), tr. Nieuwkoop 7-5-1843

25. PETRONELLA BLOK, geb. Amsterdam 4-3-1823, ovl. Nieuwkoop 19-5-1892, dienstbaar (1843), wonende te Nieuwkoop (1843..1892).

Hoe Dirk van Pijlen (1821-1897) de revenuen van een archeologische vondst misliep. Artikel in de NRC d.d. 10-2-1864.[26]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Aankondiging in de NRC d.d. 1-2-1911 van de voortzetting van de zeilmakerij onder vennootschap fa. P.J. Endenburg te Gouda door de broers Marinus Jacobus Albert Endenburg en Pieter Johannes Endenburg Overlijdensadvertenties van Marinus Jacobus Albert Endenburg (1876-1935).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
en Petronella Maria van Muijen (1877-1929).
Bron: NRC d.d. 8-2-1929 en 23-3-1929

klik op plaatje(s) om te vergroten

Leonard Hendrik van der Molen koopt in 1930 het 64 m lange sleepvrachtschip Crescendo II, dat hij in 1940 omdoopt tot Gerard Wouter (naar zijn geemigreerde zwager?) en in 1951 weer verkoopt. Het schip wordt omgebouwd tot motorvrachtschip en vaart thans nog onder de naam Anja.
Foto: Ab de Jongh, datum en locatie onbekend.
Bron: De Binnenvaartschepen

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Gerda Belia Zanen (1916-2003). Bron: Ref. [51] Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 30-6-2008 van Petronella Maria Endenburg (1918-2008).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Gunter - Wieland - Plut


Wieland

Ia. Georg Wieland (RMWO), geb. Den Haag 1792/93, ovl. Den Haag 23-11-1838, tweede luitenant bij de 18de Afd. Infanterie , bevorderd tot eerste luitenant-kwartiermeester (1831),[54] benoemd tot eerste luitenant bij de 13de Afd. Infanterie,[55] eerste luitenant bij de 13de Afd. Infanterie, ridder der Militaire Willemsorde 4de klasse (1835), zn. van Georg Wieland en van Maria Keksel, tr. Den Haag 28-7-1813 Anna Elisabeth Wekman(s) (Wehman), geb. Den Haag 1791/92, ovl. Den Haag 14-5-1835 (na een langdurig en smartelijk lijden")[56];" dr. van Johannes Wekman en van Johanna Maria Averstrate.

Overlijdensadvertenties in de Opregte Haarlemsche Courant d.d. 27-11-1838 van Georg Wieland (1792/93-1838) en d.d. 19-5-1835 van zijn vrouw Anna Elizabeth Wekmans (1791/92-1835).
klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit dit huwelijk:

IIa. George Wieland, geb. 's-Gravenhage 11-11-1813, ovl. Princenhage 30-8-1883 (in het huis Steenweg n° 4), wordt in sept. 1836 bevorderd van sergeant tot tweede luitenant bij de 13de Afd. Infanterie (in 1846 in garnizoen te Vlissingen), wordt op 11-2-1845 door de Militieraad vrijgesteld van dienst in de Nationale Militie "uit hoofde van actieve dienst van jaar tot jaar", is in juli 1850 2de luitenant bij het 25ste Bataillon van het 3de Regiment Infanterie, in aug. 1850 in garnizoen te Leeuwarden, wordt in aug. 1850 bij ancienniteit benoemd tot eerste luitenant bij het 6de Regiment Infanterie,[57] wordt in nov. 1856 bevorderd tot kapitein 3de klasse bij het 8ste Regiment Infanterie,[58] is in 1859 kapitein bij het 8ste Regiment Infanterie en wordt in mrt 1867 op zijn aanvaag gepensioneerd, wednr. van Hermanna Gomarus en gepensioneerd kapitein der Infanterie wonende te Princenhage en onlangs te Ginneken (1883), zn. van Georg Wieland en van Anna Elisabeth Wekman, tr. 1o Zwolle 11-9-1850 (met toestemming van de Minister van Oorlog d.d. 12-7-1850) Hermanna Gomarus, geb./ged. geref. Zwolle 22-12-1803/06-1-1804, ovl. Zwolle 20-6-1883 (extract ook te Princenhage 26-6-1883), zonder beroep wonend te Zwolle (1850), dr. van Gerrit Albert Gomarus en van Aleijda Johanna Engelenberg, tr. 2o Princenhage 8-8-1883 ("ten huize van de contractanten staande alhier aan den Steenweg uit hoofde van ongesteldheid van de contractant ter ene zijde blijkens verklaring afgegeven door Cornelis Johannes de Lint, genees-, heel- en verloskundige alhier", get. o.a. Johannes Hubertus Nicasie, hofmeester der marine, 63 jaar, wonend te Amsterdam, haar behuwd broeder, en vijf andere getuigen uit Princenhage) Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter (Günter), geb. 's-Gravenhage 1849-50, ovl. New York (Manhattan) 19-1-1922, beg. New Durham (N.J.) Hoboken Cemetary 22-1-1922, zie verder...

Trouwadvertentie van George Wieland (1813-1883) en Hermanna Gomarus (1803-1883), en overlijdensadvertentie van laatstgenoemde.[59] Verklaring d.d. 7-8-1883 van zijn arts waarom George Wieland een dag later niet voor zijn huwelijk naar het gemeentehuis van Princenhage kan komen.[60]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 5-6-1846 passeert een akte van Protest van nonbetaling en rembours ten verzoeke van den Heer A.M.Polak, bankier, wonende te 's-Gravenhage aan den Weledelen Gestrengen Heer George Wieland, tweede luitenant bij het derde regiment Infanterie, in garnizoen te Vlissingen, eener acceptatie of orderbriefje van den tweede luitenant C.F.Koch, aan de order van genoemden Wieland groot tweehonderdvijf gulden vijfenzestig cents. [61]
Kapitein George Wieland heeft tegen het einde van zijn militaire carriere blijkbaar een conflict met zijn superieuren. De kranten berichten daarover het volgende:
- juli 1859: Kapt. G. Wieland van het 8ste Regiment Infanterie is een jaar op non-activiteit gesteld.[62]
- aug. 1860: Er wordt bepaald "dat de kapt. G. Wieland, van het wapen der Infanterie, die by besluit van 22-7-1859, n° 85, overeenkomstig punt 4 van art. 88 der wet, van den 28-8-1851 (Staatsblad, n° 128), voor den tijd van één jaar op non-activiteit was gesteld, na het eindigen van dat tijdvak, bij die non-activiteit wordt gehandhaafd in afwachting, dat nader omtrent hem zal worden beschikt."[63]
- mrt. 1867: Z(ijne) M(ajesteit) heeft den kapt. G. Wieland, van het wapen der Infanterie, thans op non-activiteit, op zijne aanvrage, op pensioen gesteld op een bedrag van ƒ 1050,-- 's jaars. [64]
Gemeenteraad Zwolle:
4-3-1867: G. Wieland c.s. stuurt een request, houdende verzoek om wegruiming van 10 a 12 eikenboomen, staande in den singel tusschen de Sassen- en Diezerpoort. [65]
4-4-1867: Het verzoek wordt ingewilligd. [66]
Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad d.d. 30-12-1867:
Donderdag is door de arrond.-regtbank te Zwolle de gepensioneerde kapt. W., ter zake van het bevorderen der onzedelijkheid bij minderjarige meisjes, veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf voor den tijd van zes maanden en de betaling eener geldboete van ƒ 50,--
Algemeen Handelsblad d.d. 24-2-1868
ZWOLLE, 22-2-1868. Heden is door het Provinciaal Geregtshof van Overijssel, kamer van correctionele appellen, onder praesidium van Mr. D. H. Wicherlink, arrest gewezen, in zake het hooger beroep van den gepensioneerden kapitein G. Wieland, die, zooals wij indertijd mededeelden, den 27sten December jl. door de arr. regtbank alhier, wegens het bevorderen der onzedelijkheid bij jeugdige meisjes is veroordeeld tot eenzame opsluiting voor den tijd van zes maanden. Het hof heeft bij een zeer gemotiveerd arrest het vonnis van den eersten regter bevestigd. Naar men verneemt, moet de veroordeelde voornemens zijn zich in cassatie te begeven.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant d.d. 13-5-1868
ZWOLLE, 12-5-1868. De Hooge Baad heeft het arrest van het Hof in Overijssel, waarbij is bevestigd het vonnis van de arrondissements regtbank te Zwolle, gewezen in de bekende zaak tegen G. Wieland, vernietigd, op grond dat in het bevestigde vonnis staat vermeld, dat een van de regters, die over de zaak gezeten had, niet bij de uitspraak tegenwoordig is geweest, terwijl daarbij niet staat vermeld, dat die regter verhinderd of buiten staat was bij die uitspraak tegenwoordig te zijn, hetgeen volgens het gemelde arrest eene nietigheid zoude daarstellen. De Hooge Baad heeft op dien grond de zaak naar het Hof van Gelderland verwezen, om op nieuw op het hooger beroep regt te doen. Het O. M. bij den H. R. had tot geheele verwerping der cassatie gerequireerd.

Hoe het naar het Hof van Gelderland terugverwezen proces verloopt is nog niet gevonden.
Bev. Reg. Ginneken
Op het adres Wijk A n° 85 te Ginneken vestigen zich op 31-5-1882 (en worden ingeschreven op 15-6-1882) de volgende personen, allen Nederlands Hervormd en komende uit Oosterhout: George Wieland, gepensionneerd kapitein, en Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter met (haar vier natuurlijke kinderen) George Louis Gunter, Willem Leopold Gunter, Louisa Anna Elisabeth Gunter en Emma Marie Gunter. Zij vertrekken gezamenlijk op 23-5-1883 naar Princenhage.

Bev. Reg. Princenhage De bovengenoemde personen, allen Nederlands Hervormd en komende uit Ginneken, vestigen zich op 23-5-1883 op het adres Steenweg n° 4 te Ginneken. De achternaam van de vrouw en haar kinderen wordt nu geschreven als Günter. George Wieland en Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter trouwen op 8-8-1883, waarna vier dagen later hun enige kind Henriette Jacqueline Bertha Wieland wordt geboren en bijgeschreven op 12-8-1883. De man overlijdt drie weken later en wordt op de sterfdag 30-8-1883 uitgeschreven. Het pasgeboren kind overlijdt na ruim zes weken en wordt op de sterfdag 27-9-1883 uitgeschreven. De achtergebleven Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter en haar vier kinderen vertrekken op 3-1-1884 naar Breda.

Bev. Reg. Breda
Op 31-1-1884 vestigen zich (en op 2-2-1884 worden) ingeschreven op het adres Haagdijk C119 te Breda, allen NH, zonder beroep en komend uit Princenhage, Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter wed. G. Wieland en haar vier natuurlijke kinderen als boven. Er wordt nog een vijfde kind ingeschreven, de natuurlijke zoon Julius Carel Eduard Gunter, geb. Breda 19-7-1885 en reeds drie weken later overleden op 9-8-1885. Ondertussen is de oudste zoon George Louis Gunter vertrokken op 2-6-1885 naar Nieuwersluis voor militaire dienst. Driekwart jaar later op 3-4-1886 vertrekken de moeder en de drie overblijvende kinderen naar 's-Gravenhage (Kempestraat? 17 NB kan zijn Kempstraat of Kemperstraat). In het Bev. Reg. staat een grote blauwe accolade om de zes personen met de woorden "in onderzoek" en blauwe vinkjes bij alle zes. Om de eerste vijf personen staat een rode accolade met het woord "niet".
Memories van successie Breda:
Hermanna Gomarus, ovl. Zwolle 20-6-1883, toeg.nr. 036.03.03, inv. nr. 117, akte nr. 119, ZOEK OP
George Wieland, ovl. Princenhage 30-8-1883, toeg.nr. 036.03.03, inv. nr. 118, akte nr. 45, ZOEK OP
Kohier van den Hoofdelijken Omslag der Gemeente Zwolle 1875:[67]
Achtste Klasse, van ƒ 3000,-- tot ƒ 4000,--
mevr. G. Wieland, geb. Gomarus.
Mevr. H. Wieland, geb. Gomarus te Zwolle, bewees een schoon legaat aan de Vilsteren-huizen ter stede (Zwolle) (22-12-1883, zie Hanrl. Courant van 24 Dec.).[68]
Makingen en Schenkingen te Overijssel:[69]
1885: door H. Gomarus, echtgenoote van G. Wieland, aan 't bestuur der Vilsterenshuizen te Zwolle een huis, erf en tuin te Zwolle, een som van ƒ 35000,-- en eenig meubilair, getaxeerd op ƒ 12000,--.
Zie ook: Stukken betreffende een legaat van onder andere 35.000 gulden en een huis met erf, staande in de Koestraat, afkomstig van Mevr. H. Wieland-Gomarus te Zwolle, 1883-1925. [70]
  Uit zijn tweede huwelijk (Wieland-Gunter):
 • f. Henriette Jacqueline Bertha Wieland, geb. Princenhage 12-8-1883, ovl. Princenhage 27-9-1883.


Plut

Ia. Johannes (Cornelis) Martinus Plu(u)t (Pluet, Pluit), ovl. na 1890, koopman (1850), agent (1858, 1859, 1864, 1867) en hoofdagent (1875, 1876) van politie te 's-Gravenhage, zonder beroep 1885 zn. van Cornelis Pluet en van Francina Frooijee, tr. 's-Gravenhage 25-9-1850 Maria (Geertrui) Weber, geb. 1830/31, ovl. 's-Gravenhage 30-11-1889, dienstbode (1850), dr. van Geertrui Weber, werkster.

Advertentie d.d. 13-9-1880 t.g.v. het dertigjarig huwelijk van Johannes Martinus Plut en Maria Weber.[71]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Register Not. Protocol 's-Gravenhage:
Op 2-11-1883 transporteert Johannes Martinus Plut aan het Parochiaal bestuur van den Heilgen Willbrodus kerk, beiden te 's-Gravenhage een obligatie groot ƒ 4000,--. [72]
Register Not. Protocol 's-Gravenhage:
Op 6-2-1890 wordt de inventaris opgemakt van den gemeenschappelijke boedel tusschen Johannes Martinus Pluut en Maria Weber beiden te 's-Gravenhage en de nalatenschap van laatsgemelde. [73]
  Uit dit huwelijk (o.a.?):

IIa. Cornelis Plut, geb. 's-Gravenhage 29-7-1851, ovl. 's-Gravenhage 26-11-1921, metselaar te 's-Gravenhage (1875.. 1901), dienende als loteling bij het eerste regiment Vestingartillerie (1875), metselaar en wednr. van Christina in 't Hout, wonende te 's-Gravenhage (1876), huw. get. (1878..1883), woont te 's-Gravenhage (1875..1921), zonder beroep (1894, 1910), zonder beroep, laatst wednr. van Catharina Cornelia Rembges, wonende te 's-Gravenhage (1895), wordt ingeschreven te 's-Gravenhage 7-9-1901 komende uit Marchok??,[74] gescheiden echtgenoot van Johanna Wilhelmina Ludovica Günter en zonder beroep wonende te 's-Gravenhage (1910), huisbewaarder (1910,1915) en deurwaarder (1918) wonende te 's-Gravenhage ,

- tr. 1o 's-Gravenhage 24-2-1875 Christina in 't Hout, geb. Rotterdam 7-11-1845, ovl. 's-Gravenhage 17-1-1876 (in de kraam van haar eerste en enige kind), dienstbode wonende te 's-Gravenhage en eerder te Amsterdam (1875), dr. van Job in 't Hout, smid, en van Hendrina Brinkhorst te Zwolle,

- tr. 2o 's-Gravenhage 2-8-1876 (get. o.a. Hendrik Reterink, timmerman, 25) Catharina Cornelia Rembges, geb. 's-Gravenhage 1843, ovl. 's-Gravenhage 10-1-1894, modemaakster, oud 32 jaar wonende te 's-Gravenhage (1876), wed. van Hermanus van Drongelen (besteller, huw. 1871) en van Hendricus Jacobus Piekaar (koetsier, huw. 1863), dr. van Gerrit Rembges, broodbakker, en van Charlotta Frederika Maria Lotter,

- tr. 3o 's-Gravenhage 16-1-1895 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 6-8-1902) Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter, geb. 's-Gravenhage 8-10-1849, ovl. New York (Manhattan) 19-1-1922, (zie hieronder voor verdere gegevens over dit huwelijk en hun (erkende) kinderen),

- tr. 4o 's-Gravenhage 12-1-1910 Elisabeth Jacoba de Roo, geb. Delft 28-9-1866, ovl. 's-Gravenhage 20-12-1959, zonder beroep wonende te 's-Gravenhage (1910), werkvrouw ingeschreven te 's-Gravenhage 16-12-1905 komende uit Delft, wonende te '-Gravenhage (1959), dr. van Abraham de Roo, plateelbakker, en van Johanna Meij te Delft.

Bev. Reg. 's-Gravenhage:
7-9-1901: Cornelis Plut, metselaar, wordt ingeschreven te 's-Gravenhage, komende uit Marchok??,[75]
16-12-1905: Elisabeth Jacoba de Roo, werkvrouw wordt ingeschreven te 's-Gravenhage, komende uit Delft,
12-1-1910: zij verhuizen, inmiddels gehuwd naar Netscherstraat 109, Cornelis is dan bewaarder,
30-5-1918: zij verhuizen naar Netscherstraat 115, Cornelis is dan deurwaarder,
20-12-1930: zij verhuist naar Netscherstraat 109, Cornelis is inmiddels overleden.
20-11-1952: zij verhuist naar Warmoezeierstraat 100.
Register Not. Protocol 's-Gravenhage:
Op 30-11-1883 transporteert Cornelis Plut te Den Haag een obligatie groot ƒ 4000,-- aan Johan Jacob Vollering te Delft. TEKST nog opzoeken.[76]
Register Not. Protocol 's-Gravenhage:
Op 15-1-1895 worden huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Cornelis Plut en Johanna Wilhelmina Ludovica Gunther. TEKST nog opzoeken.[77]

Op 26-1-1895 passeert een akte van procuratie door Johanna Wilhelmina Ludovica Günther en Cornelis Plut beiden te 's-Gravenhage. TEKST nog opzoeken.[78]

Op 9-5-1896 passeert een akte van procuratie door Johanna Wilhelmina Ludovica Günther, Cornelis Plut en George Louis Plut, allen te 's-Gravenhage. TEKST nog opzoeken. [79]

Op 20-5-1899 testeert Cornelis Plut wonende te 's-Gravenhage. TEKST nog opzoeken. [80]
  Uit zijn eerste huwelijk (Plut-in 't Hout):
 • a. Christina Cornelia Plut, geb. 's-Gravenhage jan/feb 1876, ovl. 's-Gravenhage 5-3-1876 (oud 1 maand).
  Uit zijn tweede huwelijk (Plut-Rembges): geen kinderen.
  Uit zijn derde huwelijk (Plut-Gunter): geen kinderen geboren, wel twee ruim 20 jaar voor het huwelijk geboren kinderen erkend die zich vervolgens Plut noemen(zie hieronder).
  Uit zijn vierde huwelijk (Plut-de Roo): geen kinderen.


Gunter

Ia. Johan Heinrich (Christian) Gunter, geb. Brunsrode in Brunswijk 1808/09, ovl. 's-Gravenhage 23-1-1874, kleermaker wonende te 's-Gravenhage (1843, 1846, 1874), zn. van Heinrich Wilhelm Günter en van Paulina Catharina Gos wonende te Fallersleben in Hannover, tr. 's-Gravenhage 7-6-1843 (waarbij zij vier kinderen erkennen) Anne Ber(nar)dine Merlé (Merle), geb. Gend 1810/11, ovl. 1887-1895, wonende te 's-Gravenhage (1843, 1887), dr. van Jean Merlé, pijpenmaker en van Jeanne Petronelle Dorothé Neckebroeck te Gend.II

IIa. Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter (Günter), geb. 's-Gravenhage 8-10-1849, ovl. New York (Manhattan) 19-1-1922, beg. New Durham (N.J.) Hoboken Cemetary 22-1-1922, krijgt in de periode 1872-1881 minstens vier natuurlijke kinderen, van wie de eerste twee in 1895 worden de erkend door Cornelis Plut die in dat jaar haar tweede echtegnoot wordt, is bij haar eerste huwelijk oud 33 jaar en wonende te Princenhage en onlangs te Ginneken (1883), woont als wed. G. Wieland in de Nieuwstrat B205 te Breda (1885),[82] woont te 's-Gravenhage als naaister (1893), zonder beroep (1894), wed. van George Wieland wonende te 's-Gravenhage (1887, 1895), zonder beroep wonende te Rotterdam (1901) en eerder te '-Gravenhage, huishoudster wonende te Rotterdam (1901), vertrekt in 1903 met haar dochter Louise Anna Elisabeth en gezin naar Hoboken in de USA, woont te "Newark (Noord Amerika)" (1915), is bij overlijden 65 (!) jaar oud en werkster in Manhattan, dr. van Johan Heinrich Christian Gunter en van Anna Bernardina Merle, tr. 1o Princenhage 8-8-1883 ("ten huize van de contractanten staande alhier aan den Steenweg uit hoofde van ongesteldheid van de contractant ter ene zijde blijkens verklaring afgegeven door Cornelis Johannes de Lint, genees-, heel- en verloskundige alhier", get. o.a. Johannes Hubertus Nicasie, hofmeester der marine, 63 jaar, wonend te Amsterdam, haar behuwd broeder, en vijf andere getuigen uit Princenhage) George Wieland, geb. 's-Gravenhage 11-11-1813, ovl. Princenhage 30-8-1883, wednr. van Hermanna Gomarus en gepensioneerd kapitein der infanterie wonende te Princenhage en onlangs te Ginneken (1883), zn. van Georg Wieland en van Anna Elisabeth Wekman, tr. 2o 's-Gravenhage 16-1-1895 (waarbij zij de kinderen George Louis en Willem Leopold erkennen, in margine: "huwelijk door echtscheiding ontbonden 6-8-1902") Cornelis Plut, geb. 's-Gravenhage 29-7-1851, ovl. 's-Gravenhage 26-11-1921, wednr. van Catharina Cornelia Rembges en eerder van Christina in 't Hout,(¥) metselaar wonende te Den Haag, dienende als loteling bij het eerste regiment Vestingartillerie, oud 23 jaar (1875), zonder beroep, laatst wednr. van Catharina Cornelia Rembges, wonende te 's-Gravenhage (1895), huisbewaarder wonende te 's-Gravenhage (1915), zn. van Johannes Cornelis Martinus Plut, hoofdagent van politie, en van Maria Weber.

Woonplaatsen van Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter (1849-1922):
1849: 's-Gravenhage bij haar ouders tot ca. 1870 1872: 's-Gravenhage (kind) 1873: Antwerpen (kind) 1879..1881: Oosterhout (kinderen)

Ondertrouwadvertentie in de Haagsche courant d.d. 4-1-1895 van Cornelis Plut en Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Bev. Reg. Oosterhout
Op het adres Wijk F te Oosterhout vestigt zich op 2-12-1873 George Wieland, gehuwd, Nederlands Hervormd, gepensionneerd kapitein, komende uit 's-Gravenhage. Op 3-2-1873 voegt zich daarbij Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter, ongehuwd, Ev. Luth. eveneens komende uit 's-Gravenhage, gevolgd op 30-10-1874 door haar dan ruim twee jaar oude natuurlijke zoon George Louis Gunter komende uit 's-Gravenhage, en op 8-9-1875 door haar dan ruim twee jaar oude natuurlijke zoon Willem Leopold Gunter komende uit Berchem (Antwerpen). Na zijn geboorte in Oosterhout op 9-1-1878 wordt de natuurlijke zoon Hendrik Frederik Gunter bijgeschreven, en anderhalve week later weer uitgeschreven wegens overlijden op 19-1-1878. Tot slot volgt de bijschrijving van de natuurlijke dochter Louisa Anna Elisabeth Gunter geboren te Oosterhout op 18-3-1879. Eind van dit jaar verhuizen zij kennelijk naar een volgens adres in Oosterhout.


Op het adres Wijk C Leijsenhoek n° 94 te Oosterhout vestigen zich op 1-1-1880 de volgende personen (allen Nederlands Hervormd): George Wieland, gepensionneerd kapitein (gehuwd), en Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter )ongehuwd) met (haar drie natuurlijke kinderen) George Louis Gunter, Willem Leopold Gunter en Louisa Anna Elisabeth Gunter. Na haar geboorte op 4-7-1881 in Oosterhout wordt de natuurlijke dochter Emma Marie Gunter ook bijgeschreven. Zij vertrekken alle zes gezamenlijk op 31-5-1882 naar Ginneken.

Bev. Reg. Ginneken
Op het adres Wijk A n° 85 te Ginneken vestigen zich op 31-5-1882 (en worden ingeschreven op 15-6-1882) de bovengenoemde personen, allen Nederlands Hervormd en komende uit Oosterhout. Zij vertrekken gezamenlijk op 23-5-1883 naar Princenhage.

Bev. Reg. Princenhage
De bovengenoemde personen, allen Nederlands Hervormd en komende uit Ginneken, vestigen zich op 23-5-1883 op het adres Steenweg n° 4 te Ginneken. De achternaam van de vrouw en haar kinderen wordt nu geschreven als Günter. George Wieland en Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter trouwen op 8-8-1883, waarna vier dagen later hun enige kind Henriette Jacqueline Bertha Wieland wordt geboren en bijgeschreven op 12-8-1883. De man overlijdt drie weken later en wordt op de sterfdag 30-8-1883 uitgeschreven. Het pasgeboren kind overlijdt na ruim zes weken en wordt op de sterfdag 27-9-1883 uitgeschreven. De achtergebleven Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter en haar vier kinderen vertrekken op 3-1-1884 naar Breda.

Bev. Reg. Breda
Op 31-1-1884 vestigen zich (en op 2-2-1884 worden) ingeschreven op het adres Haagdijk C119 te Breda, allen NH, zonder beroep en komend uit Princenhage, Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter wed. G. Wieland en haar vier natuurlijke kinderen als boven. Er wordt nog een vijfde kind ingeschreven, de natuurlijke zoon Julius Carel Eduard Gunter, geb. Breda 19-7-1885 en reeds drie weken later overleden op 9-8-1885. Ondertussen is de oudste zoon George Louis Gunter vertrokken op 2-6-1885 naar Nieuwersluis voor militaire dienst. Driekwart jaar later op 3-4-1886 vertrekken de moeder en de drie overblijvende kinderen naar 's-Gravenhage (Kempestraat? 17 NB kan zijn Kempstraat of Kemperstraat). In het Bev. Reg. staat een grote blauwe accolade om de zes personen met de woorden "in onderzoek" en blauwe vinkjes bij alle zes. Om de eerste vijf personen staat een rode accolade met het woord "niet".
Op 7-8-1883 (daags voor haar huwelijk) verklaart mej. Johanna Wilhelmina Ludovica Günter zonder beroep wonend te Prinsenhage, bij de notaris te Prinsenhage "als hare natuurlijke kinderen te erkennen": 1. George Louis, ingeschreven 's-Gravenhage 22-6-1872, 2. Willem Leopold, ingeschreven Antwerpen 31-7-1873, 3. Louisa Anna Elisabeth, ingeschreven Oosterhout 18-3-79, 4. Emma Marie, ingeschreven Oosterhout 4-7-81, 5. "het kind van hetwelk zij comparante verklaarde naar hare gissing sinds zeven maanden zwanger te zijn". Get. Mr. Herman Scholten en Cornelis van Bergeijk, beiden candidaat. [83]
Burgerlijke Stand 's-Gravenhage, geboorteregister:
Op 23-2-1887 verklaart Johanna Wilhelmina Ludovica Gunter, wed. van George Wieland, hierbij te erkennen als haar natuurlijke kinderen, George Louis, geb. 22-6-1872, Willem Leopold, geb. 31-7-1873, Louisa Anna Elisabeth, geb. 18-3-1879 en Emma Marie, geb. 4-7-1881. Zij was ten tijde van de geboorte dezer kinderen ongehuwd.
Register Not. Protocol 's-Gravenhage:
Op 15-1-1895 worden huwelijkse voorwaarden gemaakt tussen Cornelis Plut en Johanna Wilhelmina Ludovica Gunther. TEKST nog opzoeken.[84]

Op 26-1-1895 passeert een akte van procuratie door Johanna Wilhelmina Ludovica Günther en Cornelis Plut beiden te 's-Gravenhage. TEKST nog opzoeken.[85]

Op 9-5-1896 passeert een akte van procuratie door Johanna Wilhelmina Ludovica Günther, Cornelis Plut en George Louis Plut, allen te 's-Gravenhage. TEKST nog opzoeken. [86]

Op 20-5-1899 testeert Cornelis Plut wonende te 's-Gravenhage. TEKST nog opzoeken. [87]
Op 2-6-1903 arriveerde in New York aan boord van het schip Noordam uit Rotterdam,
Willem van Gelder, bakker, 24 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Nederlands, laatste woonplaats Rotterdam,
Louise van Gelder, zijn vrouw, 23 jaar oud, gehuwd, nationaliteit : Nederlands, laatste woonplaats Rotterdam,
Wilhelmina van Gelder, hun kind, .. jaar oud, nationaliteit : Nederlands, laatste woonplaats Rotterdam,
Johanna Gunther, 49 jaar oud (!), zijn schoonmoeder, weduwe (!), nationaliteit : Nederlands, laatste woonplaats Rotterdam .
Hun bestemming is Hoboken (N.J.) 421 Grand Street, waar zijn neef A. van Gelder woont. [88]
Name Johanna Gunther Event Type Death Event Date 19 Jan 1922 Event Place Manhattan, New York, New York, United States Address 6 Front St Residence Place Manhattan, New York City, New York Gender Female Age 65 Marital Status Widowed Race White Occupation housework Birth Year (Estimated) 1857 Birthplace Holland Burial Date 22 Jan 1922 Burial Place New Durham, N.J. Cemetery Hoboken Cem. Father's Name Henrick Gunther Father's Birthplace Holland Mother's Name Johanna Merlo Mother's Birthplace Holland
  Uit haar (in 1883 en 1887 door haar zelf erkende) vier natuurlijke kinderen van wie de eerste twee in 1895 mede door Cornelis Plut worden erkend:
 • a. George Louis Gunter / Plut, geb. 's-Gravenhage 22-6-1872, vanaf 1895 door de erkenning met de achternaam Plut, noemt zich bij huwelijk in 1915 dan ook George Louis Plut, opzichter wonende te Haarlem (1915), wonende Leidscheplein te Haarlem (1920), tr. Haarlem 18-8-1915 Maria van Markenstein, geb. Haarlemmermeer 1883/84, wed. van Alphonse Jacques, dr. van Adrianus van Markenstein, kaashandelaar, en van Sientje Noorman.
  Uit haar verder natuurlijke kinderen (in 1887 door haar zelf erkend) van een onbekende vader:
 • c. Hendrik Frederik Gunter, geb. Oosterhout 9-1-1878 in huis n° E 318 (aangifte door de verloskundige, in margine "onecht"), ovl. Oosterhout 9-1-1878.
  Uit haar eerste huwelijk (Wieland-Gunter):
 • f. Henriette Jacqueline Bertha Wieland(¥), geb. Princenhage 12-8-1883, ovl. Princenhage 27-9-1883.

  COMMENTAAR(¥) Omdat dit kind binnen het huwelijk geboren is krijgt het natuurlijk de achternaam Wieland, maar gezien de notariële verklaring van de moeder daags voor het huwelijk zou betwijfeld kunnen worden of George Wieland wel de vader is. Anderzijds staat via de inschrijving in het bevolkingsregister vast dat Wieland en Gunter in de tijd dat het kind verwekt werd (volgens schatting van de moeder januari 1883) al enige op hetzelfde adres te Ginneken woonden. Maar George Wieland was in die tijd nog formeel gehuwd met Hermanna Gomarus, die echter in juni 1883 overleed.
  Uit haar voorts drie natuurlijke kinderen:
 • g. Julius Carel Eduard Gunter, geb. Breda 19-7-1885 (in het huis wijk B n° 205, aangifte door de stadsvroedvrouw), ovl. Breda 9-8-1885 (in de Nieuwstraat wijk B n° 205).
 • g. Louis Frederik Gunter, geb. mei/juni 1893, ovl. 's-Gravenhage 22-6-1893 (oud 3 weken).
 • h. NN Gunter, geb./ovl. 's-Gravenhage 25-9-1894 (een doodgeboren zoon).


III

IIIa. Willem Leopold Gunter / Plut, geb. Berchem (België) 31-7-1873, ovl. Dordrecht 25-5-1933 (akte te Rotterdam), kermisreiziger (1930), woont te 's-Gravenhage nov. 1891-jan. 1899, te Rotterdam nov 1906-juli 1908, te Utrecht juli 1910- mrt 1911,[89] noemt zich bij huwelijk in 1929 Willem Leopold Gunter / Plut, tr. 1o Hamborn (D) 24-11-1900 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 's-Gravenhage 24-11-1924)[90] Johanna Mathilde Amalie Freisewinkel, geb. Welper (Westfalen, D) 15-5-1878, papierwerkster (1900), kioskjuffrouw (1924), vertrekt? 1920 naar Düsseldorf tr. 2o Rotterdam 4-12-1929 Erlinda Maria Wierinckx, geb. Cortrijck/Dutzel (België) 25-3-1903, heeft ca. zes jaar op kermissen gereisd, "nergens ingeschreven in Nederland",[91] dr. van Josephus Wierinckx en van Ursula Van Meerbeek. Hieruit nageslacht, (nog) niet verder onderzocht.

  Uit hem:
 • c. Ursula Maria Plut, geb. Antwerpen 3-4-1926 ("gewettigd").
 • d. Leopold Plut, geb. Eindhoven 6-7-1929 ("gewettigd"), ovl. Arnhem 10-4-1930.
 • e. Erlinda Louise Plut, geb. Schiedam 20-1-1932.

IIIb. Louisa Anna Elisabeth Gunter, geb. Oosterhout 18-3-1879, wonende te Amsterdam en laatst te Amersfoort (1901), tr. Amsterdam 20-2-1901 Willem Teunis van Gelder, geb. Amersfoort 7-8-1878, bakker wonende te Amersfoort (1901), zn. van Jacob Dirk van Gelder bakker aan de Singel te Amersfoort, en Maria Jacoba Kreijenbroek, bakkersaffaire doende te Amersfoort.

IIIc. Emma Maria Gunter, geb. Oosterhout 4-7-1881 (en op 23-2-1887 door de moeder erkend), ovl. New York (Manhattan) 4-9-1923, beg. Calvary Cemetary 6-9-1923, zonder beroep wonende te Rotterdam (1901) en eerder te 's-Gravenhage, huishoudster (1918), woont te 's-Gravenhage (1902), Zwolle (..-1918), 's-Gravenhage (1918-1920), is op 28-7-1920 met haar dochter Emmy Maria Gunter naar Amerika vertrokken, en op 4-8-1920 gearriveerd in New York, tr. Rotterdam 9-10-1901 (huwelijk door echtscheiding ontbonden bij vonnis Arr. Rechtbank 's-Gravenhage 14-10-1902, ingeschreven 3-3-1903) Gerrit (Gerardus) Cornelis van Muijen, geb. Gouda 29-11-1878, is vrijgesteld voor de Nationale Militie "uit hoofde van te zijn eenige wettige zoon" (1897/98), kellner wonende te Rotterdam Jozephstrat n° 60 (1901), koffijhuisbediende (1902, 1906), kellner (1903), woont te Gouda (1901-1903), 's-Gravenhage (1903, 1905), zn. van Gerrit Cornelis van Muyen en van Maria van Pijlen (zie hierboven).

  Uit Emma Maria Gunter voorts (o.a.?):
 • a. Emmij Maria Gunter, geb. Amsterdam 13-2-1906, arriveert op 1-5-1920 in New York als Emma Gunter, 11 jaar oud (sic!)
  Bev. Reg. Rotterdam:
  Te Rotterdam worden ingeschreven op het adres Josephstraat 60:
  3-9-1901: Gerrit Cornelis van Muijen, geb. Gouda 29-11-1878, koffiehuisbediende, komende uit 's-Gravenhage, vertrekt 25-11-1901 naar 's-Gravenhage.
  4-9-1901: Johanna Wilhelmina Ludonia (!) Plut, geboren Gunter, gehuwd, geb. 's-Gravenhage 8-10-1849, komende uit 's-Gravenhage, vertrekt op 27-12-1901 naar Amersfoort.
  6-9-1901: Emma Maria Gunter, geb. Oosterhout 4-7-1881, komende uit Velsen (GK), huwt 9-10-1901 met Gerrit (Gerardus) Cornelis van Muijen en vertrekt 19-12-1901 naar Amersfoort.
  Bev. Reg. 's-Gravenhage:
  Emma Maria Gunter, boekhoudster (doorgehaald, erboven staat huishoudster), vestigt zich op 8-5-1918 te 's-Gravenhage, wordt 10-5-1918 ingeschreven aldaar, Piet Heinstraat 103 (inwonend), gevolgde door haar dochter Emmij Maria Gunter (geb. Amsterdam 13-2-1906), beiden komend uit Zwolle. Daarna wonen zij nog Elandstraat 103 (9-10-1918) en Cabilliaustraat 1 (26-4-1819) tot uitschrijving voor vertrek naar Amerika 28-7-1920.
  Op 1-5-1920 arriveerde in New York aan boord van het schip Lapland uit Antwerpen, Emma Gunter, 11 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Nederlands, laatste woonplaats Rotterdam, Noordplaats 65 bij (de wedduwe?) Ferikker (!) Haar bestemming is New York, waar haar vriend D.C. Frikkers woont. [92]
  Op 4-8-1920 arriveerde in New York aan boord van het schip Nieuw Amsterdam uit Rotterdam, Emma Maria Gunter, bediende ("clerk"), 38 jaar oud, ongehuwd, nationaliteit : Nederlands, geboren te Ooosterhout, laatste woonplaats 's-Gravenhage. Haar naaste verwant is haar halfbroer G.L. Plut wonende Leidscheplein te Haarlem. Haar bestemming is New York, Frontstreet 6, waar haar zwager mr. D. Frikkers woont. [93]
  ovl New York (Manhattan) 4-9-1923, beg. Calvary Cemetary 6-9-1923 Name Emma Gunther Event Type Death Event Date 04 Sep 1923 Event Place Manhattan, New York, New York, United States Address Manhattan State Hospital Residence Place 48 Grove St., New York Gender Female Age 42 Marital Status Widowed Race White Occupation Midwife Birth Year (Estimated) 1881 Birthplace Holland Burial Date 06 Sep 1923 Cemetery Calvary Cem. Father's Name George Wieland Father's Birthplace Holland Mother's Name Lodovicus Meir Mother's Birthplace Holland

Oorkonde d.d. 18-9-1885, waarin Gerardus van Pijlen wordt aangesteld tot "Lederen Slangdrager aan de brandspuit van het dorp Nieuwkoop".
Foto : uit W. Kwakkenbos, Wandeling in het verleden, Nieuwkoop, 1981.
Gerardus van Pijlen (1852-1910?) met een van de eerste (door zijn vader gemaakte?) fietsen.
Foto : Nieuwkoop ca. 1885. [97]
In het Nieuws van den Dag d.d. 1-7-1886 en 8-9-1886 verschijnt een advertentie met de tekst:
"TE KOOP: Een zoo goed als nieuwe Vélocipède, Voorwiel hoog 1.23 Mr. Te bevragen bij D. VAN PIJLEN, te Nieuwkoop."

klik op plaatje(s) om te vergroten

26. JACOB KREE(U)WE(N), geb. Ambt Almelo 22-2-1819 ten huize van Jannes Hemmink Weidehuis, waar zijn vader (inlands kramer, en volgens de geboorteakte "behoorlijk gepatenteerd") en moeder kennelijk vertoeven, ovl. Ter Aar 10-10-1888, koopman, inlands kramer te Hazerswoude (1843), koopman te Ter Aar (1844..1865), winkelier in de Kerbuurt te Ter Aar (1845..1888), die blijkens diverse BS akten blijkt niet te kunnen schrijven, tr. 1o Hazerswoude 19-5-1843 MEIJNTJE VAN DER H(A)AVEN, geb. Hazerswoude 31-1-1820, ovl. Ter Aar 22-4-1855 (in de kraam van haar negende kind), woont in de Kerkbuurt te Ter Aar (1855), dr. van Meyndert van der Haven, arbeider te Hazerswoude (1843) en Maria Johanna Kemelingh, tr. 2o Ter Aar 28-12-1855

27. CATHARINA (TRIJNTJE) SPOORMAKER, geb. Ter Aar 8-5-1823, ovl. Ter Aar 12-2-1898, dienstbode, komt 1-5-1853 van Ter Aar naar Oudshoorn, vertrekt 1-11-1853 weer van Oudshoorn naar Ter Aar,[99] komt 31-10-1853 van Oudshoorn naar Ter Aar,[100] en vestigt zich bij haar huwelijk 28-12-1855 te Ter Aar, woont te Ter Aar (1866) kruidenierster en slijtster in de Kerkbuurt te Ter Aar (1893), komt op 1-3-1893 bij haar zoon Joannes van Pijlen in Ter Aar wonen, en blijft daar tot haar overlijden 5 jaar later.

Op 29-8-1866 testeert Catharina Spoormaker, vrouw van Jacob Krewe, wonende te Ter Aar. TEKST OPZOEKEN! [101]

Advertentie in De Rijnbode d.d. 11-1-1893 betreffende de publieke verkoop van het huis van de wed. J. Kreewe in de Kerkbuurt te Ter Aar.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Johannes van Smaalen x Maria Frederika Visser
Johannes (van) Smaalen, geb. Rotterdam 26-2-1857, ovl. Salt Lake 1927, tr. Rotterdam 3-7-1889 Maria Frederika Visser, geb. Middelburg 25-1-1858, ovl. Rotterdam 3-5-1905, dr. van Philippus Visser, timmerman, en Cornelia Adriana Battij.
    Uit dit huwelijk:
   • aa. Maria Hendrika van Smaalen, geb. Rotterdam 27-6-1890, volgens de gezinskaart op 19-12-1919 of 16-1-1920 vertrokken naar Salt Lake City, woont in 1920 in 3507 S. 7th Street, Salt Lake City in Utah.
   • bb. Cornelia Adriana van Smaalen, geb. Rotterdam 9-10-1891, ovl./beg. Salt Lake City/Wasatch Lawn, Salt Lake (Ut., USA) 20/22-1-1972, typiste (1920), vertrekt met haar vader op 22-9-1920 naar de USA (Salt Lake City, Utah), tr. Salt Lake Temple, Salt Lake, Ut. 19-9-1923[114] William Henry Dartnell (Jr.), zn. van William Henry Dartnell (Sr.) en Nettie (Jeanette) Fountain (Fontyn). Hieruit verder nageslacht bekend.
   • cc. Hendrik van Smaalen, geb. Rotterdam 3-8-1897, ovl. 1913 (akte Rotterdam 24-10-1913: drenkeling).

Verslag in de NRC d.d. 9-8-1912 van de zitting van de Rechtbank te Rotterdam aangaande mishandeling van Willem Kreeuwen (1869/70-1938). Overlijdensadvertenties van Willem Kreeuwen (1869/70-1938) en Maria Helena van der Laan (1872-1951.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Handelsadvertentie in de NRC d.d. 7-12-1918 door Meindert Cornelis Kreeuwen.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Annonce betreffende het echtpaar Kreeuwen-den Haag.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

28. PIETER VAN WILPEN, geb. Amersfoort 21-8-1828, ovl. Amersfoort 3-2-1864, wordt in 1847 ingeschreven voor de Natonale Militie, maar vrijgesteld "uit hoofde te klein te zijn", welke vrijstelling wordt herhaald tot 1851 wanneer finale vrijstelling volgt mede omdat hij dan "boven de 22 jaren is", geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1850), (haar)spinner te Amersfoort (1855..1864), levert voor zijn huwelijk in 1855 een bewijs van onvermogen in, tr. Amersfoort 5-9-1855

29. JUDITH (JUDINA) BUYS, geb. Amersfoort 4-6-1830 (volgens Bev. Reg. 3-7-1830), ovl. Amersfoort 18-7-1895, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1851), krijgt in 1854 attestatie naar naar Amsterdam, levert voor haar huwelijken in 1855 en 1867 een bewijs van onvermogen in, (haar)spinster (1855), werkster (1867) te Amersfoort, tr. 2o Amersfoort 23-1-1867 ALBERTUS (LAMBERTUS) VAN NIEKERK, geb. Amersfoort 15-1-1822 (volgens Bev. Reg. 5-1-1820), ovl. Amersfoort 10-8-1899, wednr. van Willemijna van den Brink, wordt 1866 ingeschreven te Amersfoort, komend van Hoorn,[149] levert voor zijn huwelijk in 1867 een bewijs van onvermogen in, mandenmaker (1862..1899), wever (1882), woont te Amersfoort (1862..1899) aan de Arnhemse Poortwal (1862), kan niet schrijven (1898, 1899), zn. van Jacobus van Niekerk en Judina Nugteren.


Grafzerk van Maria van Wilpen (1863-1953) en Frederik Willem Butje (1850-1931) op de begraafplaats aan de Soesterweg te Amersfoort.
Bron: Graftombe.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie waarmee Frederik Willem Butje (Jr.) in de jaren 1929-1931 zijn bedrijf aanprees in het Amersfoortsch Dagblad. Foto van Frederik Willem Butje (Jr.) (1904-..) in het Dagblad voor Amersfoort d.d. 4-10-1961 naar aanleding van zijn eerste jubileum als toneelregisseur.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Barta van Niekerk (1874-1950) in het Dagblad voor Amersfoort d.d. 19-4-1950.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafsteen op de RK Begraafplaats te Amersfoort van Jacob Johannes Otto (1908-1988), zijn vrouw Mechtelina M.M. Ramselaar (1908-1992), en hun zoon Jacob Johannes Otto Jr. (1936-1989).
Bron: Graftombe.nl
NB haar voorletters lijken op de grafsteen incorrect te zijn!

klik op plaatje(s) om te vergroten

30. JOHANNES LA(A)VOOR, geb. Amersfoort 30-12-1836, ovl. Amersfoort 13-2-1912, wordt in 1855 uitgeloot voor de Nationale Militie, maar wordt in 1857 vanwege nummerverwisseling (nr. 100 in 1857) op 29-4-1857 ingelijfd en op 28-4-1862 uit de dienst ontslagen, woont daarna bij zijn (aanstaande) schoonmoeder Alijda Noest, levert voor zijn huwelijken in 1863 en 1872 een bewijs van onvermogen in, (katoen)spinner (1860..1885), haarspinner (1862), wever (1887, 1896), woont te Amersfoort (1860..1912) in de Muurhuizen (1862), in de Vijver (1863, 1876), kan niet schrijven (1895, 1900), tr. 2o Amersfoort 5-6-1872 (met koninklijke dispensatie d.d. 15-5-1872 vanwege huwelijk met zijn schoonzuster) JOHANNA (JANNETJE) BOLLAND, geb. Amersfoort 13-1-1833, ovl. Amersfoort 10-8-1900, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1851), heeft een onecht kind Albertus Johannes Bolland geb. Amersfoort 6-1-1861, bij wiens geboorteaangifte Johannes Lavoor als getuige optreedt. spinster (1861), werkster te Amersfoort (1872), levert voor haar huwelijk in 1872 een bewijs van onvermogen in, kan niet schrijven (1872), woont te Amersfoort (1872..1900), in de Muurhuizen nr. 119 (1900), zuster van Alijda Bolland (kw. nr. 31), dr. van Barend Bolland en Alijda Noest (zie kw. nr. 60 ), tr. 1o Amersfoort 28-1-1863

31. ALIJDA BOLLAND, geb. Amersfoort 10-12-1837, ovl. Amersfoort 7-9-1863, spinster (1863), woont tot haar huwelijk en tot haar overlijden acht maanden later bij haar moeder,[179] wonend te Amersfoort (1863) in de Vijver (wijk 1) (1863), levert voor haar huwelijk in 1863 een bewijs van onvermogen in.

Akte van dispensatie d.d. 15-5-1872 waarin Johannes Lavoor toestemming krijgt voor zijn huwelijk met zijn schoonzuster Jannetje Bolland.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 5 ( 180 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling wijlen Mevr. M. B. Lapikás te Brasov (R), 1981, 1983
 2. zie ook Brief van Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 3. Brief van Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo (CS), 1973
 4. ⇒ www.farano.sk
 5. Mededeling E.A. Lapekas te Wassenaar, 1990
 6. Mededeling Statni Archiv Bytca (CS), 1973
 7. Mededeling Andrew Lapekas, Kalamazoo, USA, 1997
 8. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 9. Mededeling James M. Lapekas, Wisconsin (USA), 1996
 10. zie ook Mededeling Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo, 1973
 11. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 12. Mededeling van James M. Lapekas, Wisconsin (USA), 1996
 13. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 14. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 15. Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947
 16. Mededeling van John F. Lapikas, Joliet (IL), 1997
 17. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997, die een boek citeert over Namestovo in het Statny Archiv Bytca
 18. USA Naturalisation request, d.d. 10-10-1907
 19. zie ook Mededeling Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo, 1973
 20. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 21. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 22. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 23. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 24. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 25. Volkswil, Weekblad der Werklieden partij arrondissement Leuven, 6-10-1923
 26. KB, ⇒ kranten.kb.nl
 27. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 28. Aarlanderveen, bevolkingsregister 1869-1880, deel 2 blz. 18
 29. ⇒ tuinhoftekst.htm#p12087
 30. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 31. NA 2.05.125, inv. nr. 163
 32. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 33. ⇒ www.rhijnhof.nl
 34. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1862
 35. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1870
 36. Mededeling J.J. van Pijlen, ca. 1970
 37. Bev. Reg. Gouda 1860-1880
 38. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 39. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 40. NRC d.d. 29-6-1922
 41. NRC d.d. 1-7-1923
 42. ⇒ www.vdmolen.org
 43. ⇒ www.vdmolen.org
 44. NRC d.d. 31-7-1924
 45. NRC d.d. 21-12-1928
 46. Het Vaderland d.d. 15-4-1936
 47. Het Vaderland d.d. 25-2-1939
 48. Leeuwarder Courant d.d. 9-8-1918
 49. De Telegraaf, d.d. 3-3-2003
 50. Het Vaderland d.d. 8-9-1939
 51. ⇒ www.geneaweb.nl
 52. Het Vaderland, 4-10-1941
 53. Haagsche courant 02-08-1939
 54. Nederlandsche staatscourant d.d. 25-08-1831
 55. Nederlandsche staatscourant d.d. 11-07-1832
 56. Dagblad van 's Gravenhage d.d. 20-05-1835
 57. Bredasche courant 01-08-1850
 58. Nederlandsche staatscourant d.d. 28-11-1856
 59. CBG
 60. Bijlage BS Huwelijksakte Princenhage d.d. 8-8-1883
 61. GA Vlissingen, Toeg. nr. 138,Notariële Archieven Vlissingen II, Nots. D. Uyttenhooven, inv. nr. 1377, akte. nr. 67
 1. NRC d.d. 26-07-1859
 2. Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage d.d. 10-08-1860
 3. NRC d.d. 31-03-1867
 4. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 11-03-1867.
 5. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 10-4-1867.
 6. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant d.d. 15-04-1875
 7. Nav. 34(1883)475
 8. Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 10-10-1885
 9. HCO toeg.nr. 0889 Stichting De Vilsterenshuizen te Zwolle, inv. nr. 66
 10. CBG
 11. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2429, akte nr. 251
 12. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2713, akte nr. 2432
 13. Bev. Reg.
 14. Bev. Reg.
 15. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2429, akte nr. 277
 16. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2434, akte nr. 4665
 17. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2434, akte nr. 4676
 18. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2435, akte nr. 5279
 19. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2912, akte nr. 1382
 20. BHIC, Gevangenissen in Breda, 1815-1940, toeg.nr. 55, inv.nr. 138
 21. Adresboeken Breda
 22. Satdsarchief Breda, Nos. G.W. Bossers, akten 1883, aktenr. 1658
 23. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2434, akte nr. 4665
 24. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2434, akte nr. 4676
 25. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2435, akte nr. 5279
 26. GA 's-Gravenhage, 0373-01 Notarieel Archief Den Haag 1843-1925, Nots. Anthonius Franciscus Adolphus Leesberg, inv. nr. 2912, akte nr. 1382
 27. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 28. GA Rotterdam, Gezinskaarten
 29. GA Rotterdam, Gezinskaarten
 30. GA Rotterdam, Gezinskaarten
 31. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 32. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 33. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 34. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 35. W. Kwakkenbos, Wandeling in het verleden, Nieuwkoop, 1981
 36. Kwakkenbos, l.c.
 37. Mededeling NN te Nieuwkoop
 38. Oudshoorn, bevolkingsregister 1850-1861
 39. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 40. SRM, NA Woubrugge, toeg. nr. 125.2.01-113, inv. nr. 113 p17
 41. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 42. Adresboeken Rotterdam
 43. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 44. ⇒ ~nauman
 45. ⇒ rbvt1840.html
 46. Adresboeken Rotterdam
 47. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 48. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 49. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 50. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 51. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 52. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 53. ⇒ www.familysearch.org
 54. SSDI
 55. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 56. GA Rotterdam, Gezinskaart
 57. GA Rotterdam, Gezinskaart
 58. zie ook ⇒ ~nauman
 59. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 60. Bev. Reg. Ter Aar (1849-1859)
 61. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 1. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 2. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 3. zie ook ⇒ familieburggraaf
 4. zie ook Mededeling P. Hoedemans, 2004
 5. ⇒ 261.htm
 6. Groenehart Archieven, Bouwvergunningen Gouda
 7. Het Centrum d.d. 04-03-1920
 8. Het Vaderland d.d. 07-04-1921, Het Centrum d.d. 08-04-1921
 9. NRC d.d. 11-10-1929, Het Vaderland d.d. 18-10-1929
 10. NRC d.d. 17-12-1929, Het Vaderland 20-12-1929
 11. NA, Bedrijvenregister ZH
 12. zie ook Het Vaderland d.d. 02-01-1924
 13. Jb. CBG 4(1950)49
 14. Jb. CBG 4(1950)49
 15. ⇒ namen_Weber.PDF
 16. ⇒ Lijst_van_gevangenen_in_Kamp_Haaren
 17. ⇒ zhidw2.html
 18. ⇒ Melk-redde-Jan-Kreeuwen-zn-leven.ece
 19. zie ook Het Vaderland d.d. 14-06-1925
 20. NA, Bedrijvenregister ZH
 21. ⇒ kruijl_10.html
 22. zie ook ⇒ 16667.htm
 23. Leeuwarder Courant, 12 februari 1958
 24. Leeuwarder Courant, passim
 25. Leeuwarder Courant, 29 juli 1954
 26. Leeuwarder Courant 17-4-2010
 27. Bev. Reg. Amersfoort
 28. Bev. Reg. Amersfoort
 29. zie ook Dagblad voor Amersfoort 10-2-1953
 30. Amersfoortsch Dagblad 1-4-1925
 31. Amersfoortsch Dagblad 14-3-1929
 32. ⇒ Stephensen.htm
 33. Nieuwe Amersfoortsche Courant, d.d. 5-4-1919
 34. Amersfoortsch Dagblad passim
 35. Dagblad voor Amersfoort 8-2-1954
 36. Dagblad voor Amersfoort, passim
 37. ⇒ Stephensen.htm
 38. Amersfoortsch Dagblad 2-4-1929
 39. Dagblad voor Amersfoort passim
 40. Dagblad voor Amersfoort 29-4-1955
 41. Amersfoortsch Dagblad 23-9-1933
 42. Dagblad voor Amersfoort passim
 43. Dagblad voor Amersfoort 14-4-1951
 44. Dagblad voor Amersfoort 27-7-1954
 45. Dagblad voor Amersfoort 31-3-1956
 46. Dagblad voor Amersfoort 17-3-1959
 47. Dagblad voor Amersfoort 25-6-1958
 48. De Gooi- en Eemlander, d.d. 27-1-1941
 49. Dagblad voor Amersfoort 16-9-1960
 50. zie ook De Eemlander 24-10-1911
 51. Amersfoortsch Dagblad 4-8-1926
 52. NRC Handelsblad d.d. 14-10-2000
 53. Graftombe.nl
 54. De Eembode, 20/09/1935
 55. Graftombe.nl
 56. Dagblad voor Amersfoort, 28/01/1960
 57. Bev. Reg.
 58. Mondelinge overlevering door wijlen Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1971

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43