This page was last updated : 220412.
File size is: 152 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 4
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2022 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 4

8. JANOS (JOANNES) LAPIKÁS, geb./ged. RK Namestovo 18/19-6-1853 (get. Lucas Hanay en zijn echtgenote Veronica Lapikas), ovl. Losoncz (H) 1896-1905 (verm. ca. 1903), j.m. afkomstig van Namestovo (1878), bakker in Namestovo en Losoncz (1887, 1889),[1] [2] tr. Bobrov RK 26-11-1878 (get. Martinus Gavenda en Andreas Zimànyi, "de bruidegom heeft de doop- en atestatiebrieven getoond")

9. THERESIA (TEREZ) PAJDUS(S)AK (PAIJDUSIAK), ged. RK Bobrov 10-10-1859 (als Theresia Klupa), ovl. Losoncz (H) na juni 1910, verm. kort voor 22-2-1911,[3] j.d. woont te Bobrov in huis nr. 162 (1878), wasvrouw, woont te Losoncz, Busa ter 310 (feb. 1905), geeft schriftelijk toestemming voor het huwelijk van haar zoon Lajos volgens aantekening op de BS akte te Tienen 15-10-1910: Thérèse Pajdusak ménagère à Losoncz: Consentant par acte passé devant le Bourgmestre, Officier de l'Etat-Civil de Losoncz le quatorze Juin mil neuf cent dix. Zij wonen te Namestovo in huis nr. 244 (1878, 1879), nr. 144 (1882), in Zubrohlava in huis nr. 133 (1883/84) en verhuizen kennelijk tussen 1884 en 1887 naar Losoncz waar zij wonen in huis nr. 464 (1887) en nr. 310 (1889). Haar adres in feb. 1905 is Busa Ter 310.

Volgens een in 1877 gemaakt overzicht van parochianen in Hongarije[4] waren er toen in Nameszto (graafschap Arva): 1606 roomskatholieken behorend tot de parochie (graafschap) Szepes, 17 evangelischen behorend tot de parochie A.-Kubin, 2 hervormden, en 286 joden.

Inschrijving d.d. 26-11-1878 in het RK trouwboek van Bobrov (district Arva, H) van het huwelijk van Joannes Lapikás en Theresia Pajdussak. Telegram d.d. 22-2-1911 van Janos Lapikas te Losoncz (H) aan Lajos Lapikas te Oostende (B), dat hun moeder Theresia Pajdusak is overleden.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Terez Pajdusak (1859-1911?).
Zwaar beschadigde en bekraste 30x40 cm2 foto aangetroffen in een tekeningenmap van haar kleinzoon Louis Willem Lapikas.
Foto: verm. Losoncz.
Datering: ca. 1900
Drie gebroeders Lapikás, van links naar rechts:
Lajos Lapikás (1884-1927),
Janos Lapikás (1882-??),
Pal Lapikás (1896-1967).
Foto : mogelijk Belgie of Duitsland, ca. 1910-1920.

klik op plaatje(s) om te vergroten

RK kerk (van de Maria-Visitatie) in Losoncz (thans Lucenec), waar Lajos, Margit en Pal Lapikas gedoopt zijn (1887-1896) en waar Margit Lapikas getrouwd is (1909).
Foto: Thil Lapikas-van Schothorst, 2012
RK begraafplaats te Losoncz (thans Lucenec), waar Janos Lapikas en Theresia Pajdusak begraven moeten liggen. De locatie van de graven valt onder de vele duizenden niet vast te stellen aangezien het register met namen van begravenen tot 1960 gestolen is!
Foto: Louk Lapikas, 2012

klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorte- en doopinschrijving te Namestovo d.d. 25/26-11-1879 van Antal Lapikas (1879-1950) als zn. van Joannes Lapikas en Theresia Pajdussak, wonend in huis nr. 244 te Namestovo. Van links naar rechts :
Antal Lapikás (1879-1950),
zijn dochter Maria Theresia Lapikás (1905-1972),
zijn vrouw Josephine Sturm (1886-1945),
zijn zoon Anton Lapikás (1910-1956),
Foto: vermoedelijk Triberg (D) ca. 1914.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Antal Lapikás (1879-1950) en zijn kleinkinderen v.l.n.r. Rita Maria Lapikas (1936), Rolf Weber (1935), Heidi Weber (1941), Irene Lapikas (1924).
Foto: Triberg (D) ca. 1948.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorte- en doopinschrijving te Namestovo d.d. 19/20-1-1882 van Janos Lapikas (1882-??) als zn. van Joannes Lapikass, en Theresia Pajdussak, wonend in huis nr. 144 te Namestovo. Janos Lapikás (1882-??),
Foto : vermoedelijk Parijs (F) ca. 1915.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Stefania Ilona ("Stephanie") Föhring (1883-..) en haar zoon Imre Lapikás (1913-na 1963),
Foto : Farago National Fotoshop, Ujpest (H) 1918/19.
De Hongaarse tekst op de achterzijde van de kaart luidt: "Emlekül Ságaraninak és Sagybaisinak és családyarsak. Stefanie és Imre". Vertaling: "Ter herinnering ..??.. Stefanie en Imre."
Achterste rij v.l.nr.: Antal Lapikas (1879-1950), Pal Lapikas (1896-1967), Janos Lapikas (1882-??), Voorste rij v.l.n.r.: Anton Lapikas?, (1910-1956), Imre Lapikas? (1913-na 1963), Stephanie Föhring.
Foto : verm. Triberg (D), 1918/19.
De Hongaarse tekst op de achterzijde van de kaart luidt: "Emlèkül emnek. Janos". Vertaling: Ter herinnering aan mijn?? Janos."

klik op plaatje(s) om te vergroten

Foto ter gelegenheid van de verloving of het huwelijk van Emma Lapikas en Nandor Gutschy. Staande v.l.n.r. Margit Lapikas (1889-1924), Emma Lapikas (1883-1950), Nandor Gutschy (1884-1963), Maria Gutschy (1886-..). Zittend v.l.n.r. [moeders van bruid en bruidegom Theresia Pajdusak (1859-1911), Teréz Fléner (1855-1930). Randschrift is vooralsnog onleesbaar.
Datering: 1905 (de foto is als kaart verstuurd naar Lajos Lapikas in Antwerpen. Deze verbleef daar alleen in 1905) of de huwelijksdatum 18-11-1906.
Locatie: Losoncz (1905) of Budapest (1906).

klik op plaatje(s) om te vergroten

Maria Emilia ("Emma") Lapikás (1883-1950)
Foto: Budapest (H) juni 1921.
De Hongaarse tekst op de achterzijde van de kaart luidt: "Emlèkül. Küldüm a leg utolsó fery kepemet. Ugy te niked mind..K. csalàdoduak. Emma 37e. Bpest 1921 juni 8". Vertaling: Ter herinnering. Memories. ...laatste ... van mijn foto's. ... dus alles wat je ... . Emma 37 (jaar). B(uda)pest 8-6-1921".
Overlijdenskaart van Maria ("Emma, Emilia") Lapikás (1883-1950).
Vertaling zie hieronder.
Bron: Ref. [24]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Vertaling van de tekst op bovenstaande rouwkaart:[25]
De hele familie is diep in de rouw en verdriet om u te laten weten dat onze geliefde lieve vrouw, moeder, grootmoeder en schoonmoeder,
Gutschy Nándorné geboren Lapikass Emilia
een voorbeeld van nederigheid en onbaatzuchtige liefde, rustig overleed om 7:15 uur op 12-11-1950, op 66-jarige leeftijd, ontslapen in de Heer. Het stoffelijk overschot van onze onvergetelijke kostbare overledene zal gezegend worden en begraven op de 15e van deze maand om 13:30 uur in de Rakoskereszturi begraafplaats. Een verzoeningsmis zal opgedragen worden aan onze hemelse Heer om 6:30 uur op maandagochtend 20 november in Boedapest, in de Heilige Familie kerk (Szondistraat).
Boedapest, 14-11-1950.
Uw goede ogen zullen voor ons zorgen! Onze onvergetelijke Liefste, rust in vrede!
Budapest Stad, Legacy Duty nr. VII.234, Nots. Laszlo Hedry:
1955: Nalatenschap van Emma Lappikás(!), ovl. 12-11-1950, echtgenote van Nándor Gutschy, motorreparateur, wonend Budapest VI. Benczúr utca n° 5. Geen boedelinventaris. [26]

Fragment Gutschy
Er zijn een vader een zoon Gutschy die beiden de voornaam Nándor hebben. Om verwarring te voorkomen zijn zij, waar nodig, van het achtervoegsel Sr. en Jr. voorzien, hoewel die nergens in de documenten als zodanig gebruikt worden.

I

Ia. Nandor Gutschy recte Nechvatal, geb. Neukettenhof, Bruck an der Leitha (A) 26-5-1852, ovl. Budapest 8-10-1929 (aangifte door Karoly Gutschy), timmerman (1882-1905), eigenaar van een timmermanswerkplaats in Budapest op Vörösmarty-utca n° 34/a, is bij huwelijk (1882) timmerman afkomstig van Bécs wonende te Budapest N. Mezo utca n° 5 en natuurlijke zoon van Anna Nechvatal, is bij overlijden (aan een hartkwaal) in 1929 "magouzo"? wonend Benczur utca n° 5 echtgenoot van Terézia Fléner,
- tr. Terézváros/Budapest 22-1-1882 (get. voor hem Vincre Werner, timmerman, voor haar Ferencz Peterka, timmerman)
Teréz Fléner (Flenner), ovl. Budapest 22 Oct 1930, is bij huwelijk afkomstig van Borgond... ??, wonende Budapest N. Mezo utca n° 5 en dochter van Nandor Flener en Terez Kloser, wordt bij overlijden in 1930 op adres Hungéria körut n° 80 vermeld als Terézia Flenner, weduwe van Nándor Gutschi, "maganzo?", dochter van wijlen Nandor Flenner en Terezia Kloser, wonende Benczur utca n° 5.
Nandor en Terez wonen te Budapest Kiraly utca n° 31 (1882..1897), Arena utca n° 62 (1900-1901) en n° 78 (1903..1905), later mogelijk bij de timmerwerkplaats Vörösmarty-u.34/a. Bij hun overlijden in 1929 en 1930 wonen zij op Benczur utca n° 5.

Timmerwerkplaats van Nandor Gutschy Sr. gevestigd op Vörösmarty-u.34/a. in Boedapest. V.l.n.r.: Nandor Gutschy Sr. (1855-1929), diens kleinzoon Karoly Joszef Gutschy (1907-1972), personeelsleden en Nandor Gutschy Jr. (1884-1963).
De vertaalde tekst op het linker bord luidt: "Entree, hal, keuken, slaapkamer meubilair. Gebouw toegang .. en kantoormeubilair"
Op het rechter bord: "Nandor Gutschy timmermanswerkplaats".
Foto: Budapest (H) 1910.
Achterkant van de foto links. Kaart aan Louis (=Lajos) Lapikás, 89 Rue d'Hougaerde, Tirlemont, Belgique.
Vertaling zie hieronder.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Vertaling van de tekst op bovenstaande kaart:[27]
Beste Lajos en schoonzuster,
Ik was echt heel blij om jullie alleraardigste ansichtkaart te ontvangen, ik moet zeggen hoe aardig het was van jullie. Het enige probleem is dat er niet veel op geschreven stond. Ik zit altijd te wachten dat je zou schrijven en een foto stuurt van jou en je aardige vrouw, maar helaas wacht ik tevergeefs. Hier stuur ik jou (de foto van) onze werkplaats waarop je ziet staan mijn man en mijn zoon en mijn schoonvader. Ook de assistenten en de leerling. Ik, of liever wij ...? ... zullen een baan nemen als conciërge. (?) Hier is ons nieuwe adres: Kálmán utca n° 24, Boedapest. Schrijf snel!
Bovenaan, ondersteboven
Ik wens jou en je vrouw Gelukkig Nieuwjaar. Kussen: je zus Emma. Schrijf! 30-12-1910.
In de trouwakte staat een notitie betreffende de naamswijziging van Nechvatal naar Gutschy, ingeschreven d.d.4-7-1918.(NB volledige tekst vertalen)
Gids voor bedrijven en beroepen, Budapest:
De volgende gegevens betreffen Nándor Gutschy (Sr.).
1894:[28] Nándor Gutschy Budapest VII, király-u. 31, timmerman.
1896-1897:[29] Nándor Gutschy Budapest VII, király-u. 31, timmerman.
1900-1901:[30] Nándor Gutschy Budapest VII, aréna-út 62, timmerman.
1903-1904:[31] Nándor Gutschy, Budapest VI, aréna-út 78, timmerman.
1904-1905:[32] Nándor Gutschy, Budapest VI, aréna-út 78, timmerman.
Ook vermeld 1910, 1912 adres niet zichtbaar.
  Uit dit huwelijk:
 • a. Karoly Gutschy recte Nechvatal, geb./ged. Budapest 29 Oct 1882 (get. Joszef Kubala, en Eva Schulek), ovl. 1963? CHECK


II

IIa. . Ferdinánd ("Nándor") Gutschy (recte Nechvatal) (Jr), geb./ged. RK Erszébetváros (Budapest) 16/21-9-1884, ovl. Budapest VI 30-5-1963, (1899-1903), is (leerling) timmerman (1894..1905), dagloner (1899), assistent timmerman (1903), komt als jongeling in aanraking met justitie vanwege lichte vergrijpen (1899-1903), wordt bij huwelijk in 1906 vermeld als Nándor Nechvatal beroep "antalosseged?" wonende Budapest VI op Nagy Janos utca n° 1/c en zoon van Nándor Nechvatal en Teréz Fléner, werkzaam als conciërge (1910-1912, ...), en motorreparateur (1955), wordt bij overlijden (aan een hartkwaal) in 1963 op adres Uzsoki utca n° 29 vermeld als (.. házfelüopjelö =.. schoonmaker?), wonend Benczur utca n° 5 en zoon van wijlen Nándor Gutschy en Terézia Flener,
- tr. 1o Budapest VI 18-11-1906 (get. Ferenc Hradlil? en Ferenc Guci)
Maria Emilia ("Emma") Lapikás, geb./ged. RK Zubrohlava 30-12-1883/1-1-1884 (gedoopt als Emilia, ouders: "Joannes Lapikass Namesztovicensis & Theresia Klupa (!) Bobroviensis, RK, plebei (boeren)", get. Joannes Grodovszky en zijn vrouw Maria NN, plebei (boeren)), ovl. Budapest 12-11-1950, wordt bij huwelijk (1906) vermeld als Emilia Lapikass wonende Budapest VI Andrassy utca n° 89 en dochter van wijlen Janos Lapikass en Terez Klupa, wordt bij overlijden (aan een hartkwaal) (1950) vermeld als Emilia Lapikass vrouw van Nándor Gutschy wonende Budapest VI Benczur utca n° 5 en dochter van wijlen Janos Lapikass en wijlen Terez Klupa,
- tr. 2o 1954[33]
Erszébet Krámer, geb. vóór ca. 1915, ovl. na 1963.

Nandor Gutschy en Emma Lapikas worden eind 1910 conciërge op Kálmán utca n° 24, te Boedapest, en worden vermeld aldaar in de adresboeken van 1911 en 1912. [34] Bij het overlijden van Emma in 1950 wonen ze op Benczúr utca n° 5, waar Nandors ouders woonden. Dit maakt het waarschijnlijk dat ze na het overlijden van die ouders in respectievelijk 1929 en 1930 daar zijn gaan wonen. Nandor blijft er tot zijn dood in 1963 wonen, waarschijnlijk met zijn tweede vrouw Erszébet Krámer, kennelijk met een motorreparatiebedrijf. Nadien woont ook hun zoon Károly, motorcoureur en automonteur, met zijn vrouw Julianna Papp daar tot Karoly's overlijden in 1972.

In de trouwakte d.d. 18-11-1906 staat nog meer info verm. over de naamswijziging van Nechvatal in Gutschy op 29-7-1918. Vertaling
Archief Budapest, Gevangenisregisters:
1899, zaak n° 3258:[35] Nándor Gutschi, geb. Budapest 16 jaar, RK, dagloner, ongehuwd, Hongaars, wonend Budapest IX. Remete u. 9. Wegens diefstal.
Akte bevat meer gegevens.
1900, zaak n° 1150:[36] Nándor Gutschi, geb. Budapest 16-9-1884, RK, leerling timmerman, ongehuwd, Hongaars, wonend Budapest Aréna út 62. Wegens diefstal.
Akte bevat meer gegevens.
1901, zaak n° 2412:[37] Nándor Gutschy, geb. Budapest 17-9-1884, zn. van Teréz Lehner, RK, leerling timmerman, ongehuwd, Hongaars, wonend Budapest VI. Aréna út 62. Wegens diefstal.
Akte bevat meer gegevens.
1903, zaak n° 4651:[38] Nándor Gutschi, geb. Budapest 17-9-1884, 19 jaar, RK, assistent timmerman, ongehuwd, Hongaars, wonend Budapest VI. Aréna út 78. fszt. 10e.
Akte bevat meer gegevens.
  Uit zijn eerste huwelijk (Gutschy-Lapikas):
  Uit de relatie van Nándor Gutschy (Jr) met zijn latere vrouw Erszébet Krámer een buitenechtelijke dochter:
 • b. Éva Gutschy, geb. Budapest VIII 3-1-1934, ovl. Budapest VIII 11 Feb 1971, overlijdt in 1971 (aan een hartkwaal) als gepensioneerde, gescheiden echtgenoot van András Módos, en dochter van Nándor Gutschy en Erszébet Krámer, wonende Budapest VIII Brody Sandor utca n° 32, tr. András Módos.


III

IIIa. Károly Jószef Gutschy, geb. Budapest VI 22 May 1907, ovl. Budapest VIII 29 Jul 1972 (Pest-Pilis-Solt-Kiskun, zn. van Lapikacs (!) Emilia en Gutschy Nándor) [39], wielrenner en motorcoureur, wordt frequent vermeld in het Hongaarse tijdschrift Sporthirlap (1925-1939),[40] is bij overlijden (1972) automonteur en echtgenoot van Julianna Papp wonend (in het huis van zijn ouders) Budapest VIII Benczur utca n° 5,
- tr. 1o Budapest VI 25-11-1926[41] Jolán Szabó, geb. Cegléd (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) 14 January 1910, ovl. Budapest I 13-9-1939.
- tr. 2o Budapest VI 15-7-1949[42] Julianna Pap (Papp), geb. Dunafoldvar (Tolna) 19 January 1914, ovl. Budapest 22-7-1978, dr. van Lajos Pap en van Ilona Fekete.

Prestaties van Károly Gutschy als wielrenner en motorcoureur:
1926: 9de plaats in het eindklassement van de Ronde van Hongarije (wielrennen). [43]
14-7-1929: winnaar Grote Prijs van Hongarije te Budapest, met een James 175cc motor. [44] [45]
november 1935: 3de plaats in de 350cc Triple Hat-race van KMAC met een Velocette 350cc motor.[46]
28-8-1938: is betrokken bij een ongeval tijdens de motorrace op de Balaton Sport Week, vervolgens opgenomen in het ziekenhuis in Székesfehérvár, maar komt er met een hersenschudding vanaf. [47]
19-7-1942: wint de Miskolc Grand Prix op het Tihany Motorcycle Tournament, met een BMG motor.[48]
mei 1947: deelnemer aan de Tavaszi Triál (400 km?), met een Norton (zijspan)motor [49]
1949: 3de plaats Finale Hungarian Speedway Championships, met 500cc motor 500cc (club MAVAG)[50]

Karoly Gutschy 1907-1972
Datering: onbekend
Bron: Ref. [51]
Motorrijders passeren de brug over het stadspark tijdens de Grote Prijs van Budapest, waar Károly Gutschy (1907-1972) winnaar werd in de 175cc.
Datering: 14-7-1929
Bron: Automobil Motorsport d.d. 28-7-1929 p9. [52]

klik op plaatje(s) om te vergroten
  Uit zijn eerste huwelijk (Gutschy-Szabo):
 • a. Jolan Gutschy(¥), geb. Budapest VIII 10 January 1927 , ovl. Budapest IV 19 July 2007.
 • b. Károly Jószef Gutschy, geb. Budapest VIII 23-9-1933, ovl. Székesfehérvár (Fejér) 20 March 2003.

  COMMENTAAR(¥) In 1972 vertelde Theresia Lapikas-Rogen[53] (zie hieronder sub f) dat haar zoon vóór de Tweede Wereldoorlog een vakantie bij de familie Gutschy in Budapest doorbracht, en dat dit echtpaar een dochter had. Dat moet dan deze Jolan Gutschy geweest zijn. Daaruit moet geconcludeerd worden dat Karoly Gutschy en Julianna Pap toen al samenwoonden en dat Juliánna Margit door Karoly erkend of geadopteerd is.
  Uit Julianna Pap en een niet genoemde vader een dochter:
 • c. Juliánna Margit Pap, geb. Budapest VIII 13-6-1930, ovl. Budapest VIII 4-7-1972. Zij werd (bij het huwelijk in 1949 van Károly Jószef Gutschy met Julianna Pap kennelijk geadopteerd) en werd daardoor
  Juliánna Margit Gutschy, ovl. Budapest VIII 4-7-1972,[54]
  - tr. Budapest VIII 11-6-1953[55] Gyula Samu, geb. Budapest IX 13-4-1925, ovl. Budapest XII 16-3-1985, zn. van Lajos Samu en Margit Ács.

Geboorte- en doopinschrijving te Losoncz d.d. 6/10-7-1887 van Lajos Lapikas (1887-1927) als zn. van János Lapikas, bakker, en Terez Pajdusák, wonend in huis nr. 464 te Losoncz.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Geboorte- en doopinschrijving te Losoncz d.d. 12/16-10-1889 van Margit Lapikas (1889-1924) als dr. van János Lapikas, bakker, en Terez Pajdusák, wonend in huis nr. 310 te Losoncz.(¥) Margit Lapikás (1889-1924?),
Foto : vermoedelijk Budapest (H) ca. 1920.
De geschreven Hongaarse tekst luidt "je kunt dit houden als je wilt, je hoeft het niet terug te sturen".

klik op plaatje(s) om te vergroten

Margit Lapikás (1889-1924?) midden, vergezeld door vermoedelijk moeder en zuster van haar zwager Nandor Gutschy.
Foto: Budapest (H) 1905-1909.
Achterkant van de foto links. Kaart van Margit Lapikás aan haar moeder de wed. van Janos Lapikás wonende Vasar Ter (36?) te Losoncz.
Vertaling volgt later.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Kerstmis 1925 in de AEG montageafdeling te Aachen (D). Vierde van links Pal Lapikas (1896-1967).
Foto: Aachen (D), 1925.
Pal Lapikás (1896-1967) met links zijn vrouw Theresia Rogen (1890-1974) op bezoek bij rechts zijn schoonzuster Hortense Vanhouw (1884-1970).
Foto: Rijswijk, Caen van Necklaan, september 1956

klik op plaatje(s) om te vergroten


Brief (in het Hongaars) d.d. 25-8-1924 van Pal Lapikás (1896-1967) aan zijn broer Lajos Lapikás (1887-1927). Hieronder de Engelse vertaling van de brief vervaardigd door Judit Lapikás, Budapest, 2007.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Engelse vertaling van bovenstaande brief.[61]
-- page 1 --
Aachen 25 August, 1924
Dear Brother,
I guess I could still be waiting for long for any news to come from you, so it will be me to write. Beacuse I can't imagine the reason of your silence. As you know, our sister Margit has broken our line and left us behind, still young, and while ill, left us in charge of his son. As a brother, it would be my duty to take care of the boy since you yourself have enough trouble with your family, but I have totally failed so far in the uncertain employment situation these days. We do more walking than working here.
--page 2--
But maybe this will not last for long and then I will do my best, whatever my capacities will allow. But what is even worse, I have not received any news from Pest, whereas when Margit died I sent 10 Forints and haven't had any information since whether they received it or not, and I wrote 3 letters but no reply. Why? In the meantime I managed to spare a few Forints and would like to send it, but since I dont't know if they had received the first one, so I daren't send the second one because this might get lost too, while I would miss it badly these days. If you have received any news from Pest, please write to me so I would know what's happening.
--page 3--
What about you? How are you and your family? Are you all in good health and do you have enough work? Won't you come down here to Heerlen or to Maastricht, so we could have a longer talk. My dreams about visiting you this Summer have vanished. In fact, I can't move now, because the Czechoslovakian consul has withdrawn my passport with a comment that the town of Losoncz did not recognize my eligibility, and I don't understand all this bullshit. Haven't they written to you also in this matter? Please write this to me. If this is the way it will be, I shall be left here eventually without a citizenship, what is not really a problem but can be troublesome until you get other papers.
--page 4--
Your son Lajos is still waiting for me. Tomorrow he will start going to another school and he is still waiting for the airplane to come. And how are the girls doing in their studies, I can imagine how big misstresses they are already. Well, the smallest has grown a lot and starts speaking Dutch, and is your wife in good health, aren't the children vexing her too much? I believe it must be a great joy for the family to be together, and maybe you strive to leave behind your daily troubles on the Scheveningen beach for a few hours. But if it rains there as much as it does here you haven't got too much chance to go to the beach, so I hope you will have enough time to write me soon. Love to you and your wife and children: your younger brother Pals. Please accept my greetings for your name-day which is today.

10. THEODORE VANHOUW (VANHAUW), geb. Tienen 28-2-1851, ovl. Tienen 11-5-1911, kleermaker (1871..1911) wonend te Tienen (1871..1911) in de Hoegaardenstraat (n° 62) (1882..1894), in de Mulkstraat (1884), kan niet schrijven (1882..1910), huw. get. (1909), tr. Tienen 29-10-1881 (get. zijn neef Léandre Poffé cordonnier 26 jaar, Edouard Faclons tailleur 27 jaar, Emile Molinet 22 jaar, zijn broer François Vanhauw 22 jaar, allen wonend te Tienen)

11. JEANNETTE COELST, geb. Tienen 20-1-1852, ovl. Tienen 16-12-1923, kleermaakster (1876, 1881), naaister (1881), ménagère (1880..1916) wonend te Tienen (1876..1923) in de Hoegaardenstraat (1880..1894), tr. 1o Tienen 21-10-1876 (get. zijn broers Gustave Laport, kleermaker, en Dominique Laport, schoenmaker, haar oom Pierre François Hikketi(c)k, tapissier 50 jaar en Lambert Vandermeulen, schoenmaker, allen wonend te Tienen) HENRI (HENDRIK) LAPORT(E), geb. Tienen 24-4-1851, ovl. Tienen 30-8-1880, schoenmaker (1876, 1877), spoorwegarbeider (1880) wonend te Tienen (1876..1880), in de Driemolenstraat (1880), zn. van Luc Laport, kleermaker, en Barbe Vanderwaeren, ménagère, wonend op de Leuvensestraat te Tienen.

Het echtpaar Theodore Vanhouw (1851-1911) en Jeannette Coelst (1852-1923).
Foto's : (Tienen?) ca. 1910.
Bidprentje vanwege het overlijden van Jeannette Coelst (1852-1923).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Kleinkinderen van het echtpaar Vanhouw-Coelst.
Achterste rij v.l.n.r. Gustaaf ("Staaf") Vanhouw (ca. 1915-?) Jeanne Alphonsine Louise Lapikás (1910-1998), Marcel Blocquiaux (1911/12 - ca. 1971), Remi Mues (1914).
Voorste rij v.l.n.r. Louis Willem ("Wiek") Lapikás (1919-2001), Hortense Johanna ("Toet") Lapikás, (1923-2010), Jeanne Blocquiaux (ca. 1919 - ?), Marie Therese ("Ria") Lapikás (1911-2000),
Foto: Tienen (B), 1925

klik op plaatje(s) om te vergroten

Marcel Blocquiaux (1911/12 - ca. 1971) en zijn echtgenote Germaine Morreau.
Foto: Ardennen?, ca. 1935
Jeanne Blocquiaux (links) en haar schoonzuster Germaine Morreau (rechts). Midden: "moeder" (dus of Maria Vanhouw (1882-1962) of de moeder van Germaine).
Foto: verm. Tienen, ca. 1937

klik op plaatje(s) om te vergroten

Familie Mues. V.l.n.r.: Remi Mues, Irma ("Mimi") Mues, Julia Mues-Elshout, Hortense Johanna ("Toet") Lapikás, Irma ("teng Irma") Mues-Vanhouw, Frederic ("nonkel Frei") Mues.
Foto (Tienen?) augustus 1949.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Guillaume Vanhouw (1889 - ca. 1960).
Foto Tienen, ca. 1925.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Francois Vanhouw (1894-1944) en zijn echtgenote Jeannette Raeymaekers (1896 - ca. 1978).
Foto: Tienen, zomer 1936
Fotograaf: Louis Willem Lapikás
Bidprentje vanwege het overlijden van Francois Vanhouw (1894-1944).
klik op plaatje(s) om te vergroten

V.l.n.r.: Gustaaf Vanhouw (ca. 1915 - ?), diens vader Francois Vanhouw (1894-1944) en hun neef Louis Willem Lapikás (1919-2001).
Foto: Tienen, zomer 1936

klik op plaatje(s) om te vergroten

12. JO(H)ANNES VAN PIJLEN, geb. Nieuwkoop 23-6-1850, ovl. Rijswijk (ZH) 11-8-1936, smid te Nieuwkoop (1873, 1882) en Gouda (1882..1890), Remonstrants, smidsknecht (1891) te Ter Aar, machinist op het stoomgemaal aan de Hogedijk te Korteraar (1892..1907), koperslager en smid te Nieuwkoop (1907), melkslijter, kruidenier, winkelier te Rijswijk aan de Geestbrugkade (1910-1927), tr. Ter Aar 5-5-1882

13. MARIJTJE KREE(U)WEN, geb. Ter Aar 17-1-1857, ovl. Aalsmeer 28-1-1946, vermeld in Bev. Reg. Ter Aar 1849-1859 wonend wijk B nr. 38 (Kerkbuurt), Ned. Herv., vertrekt na het overlijden van haar echtgenoot op 7-10-1936 naar 's-Gravenhage Gouverneurlaan 475, vanwaar zij op 9-7-1938 verhuist naar Van den Berghstraat 52, woont in 1940 nog in Den haag). Zij wonen te Gouda (1883..1991) in de Keizerstraat (1883..1890), vestigen zich vandaar op 6-4-1891 in Ter Aar en wonen op drie adressen in Wijk D tot 1910, en komen op 10-10-1910 te Rijswijk, wonen aldaar aan de Geestbrugkade 13 (1910-1927), Ieplaan 46 (1927-928), Tuinstraat 6 (1928-1930), Wilgekade 105 (1930), Rembrandtkade 209.

Het echtpaar Joannes van Pijlen (1850-1936) en Marijtje Kreeuwen (1857-1946).
Foto Rijswijk/Den Haag ca. 1920-1930.
Het stoomgemaal aan de Hogedijk te Korteraar, waar Joannes van Pijlen (1850-1936) de eerste machinist was van 1892-1898. Dit gemaal werd in 1894 in bedrijf gesteld ter vervanging van het achttiental molens waarvan de capaciteit onvoldoende was gebleken voor de bemaling van de Polder Nieuwkoop (ca. 5,70 m -NAP). Het gemaal brandde in 2001 volledig uit maar is in 2004 gerestaureerd.[68]
Foto: voor 2001.[69]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafsteen van Anna Catharina Verdoes (1921-2000) en Cornelis Hendrik Boer (1924-1999) op de begraafplaats aan de Kerkweg te Woubrugge.
Bron: Online-begraafplaatsen.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Blijkbaar gelijktijdig gemaakte pasfotoos van de kinderen van Joannes van Pijlen en Marijtje Kreeuwen, van links naar rechts : Petronella Catharina van Pijlen (1883-??), Catharina Maria van Pijlen (1886-??), Dirkje van Pijlen (1890-??) en Johannes Jacob van Pijlen (1895-1991).
Fotoos Den Haag ca. 1910.

klik op plaatje(s) om te vergroten

14. GERRIT VAN WILPEN, geb. Amersfoort 7-11-1856, ovl. Baarn 1-5-1954, beg. Baarn Alg. Begraafplaats 5-5-1954[93], ingeschreven voor de Nationale Militie te Amersfoort (lichting 1876, nr. 95) maar vrijgesteld wegens te klein zijn, wordt echter op 9-5-1879 als plaatsvervanger voor Noord Holland ingelijfd bij het 7e Regiment Infanterie, wever (1875), pakhuisknecht (1880, 1882), arbeider (1882..1917), werkman (1907), koopman (1909) te Amersfoort, figurant, koperslager, handelaar (1920), koopman (1921) te Baarn, woont te Amersfoort (1875..1911) in de Hellingstraat (=Hellestraat) (1882..1898), in de Wolfertstraat, vertrekt in 1911 van Amersfoort naar Vinkeveen,[94] verhuist van Eemstraat 27 naar Soesterweg 88 (1914) en vandaar naar Hilversum (1914), woont te Baarn (1917-1954) Zandvoortscheweg 61 (1917), Trompstraat 35 (1948),[95] tr. Amersfoort 27-10-1880 (met toestemming van de commandant van het het 7e Regiment Infanterie)

15. JOHANNA MARIA LAVOOR, geb. Amersfoort 14-1-1860, ovl. Utrecht 9-4-1925, beg. Baarn (Wijkamplaan) 13-4-1925[96], weefster, wordt van 17-12-1891 tot 30-6-1892 opgenomen in een zwakzinnigeninrichting te Utrecht, komt dan weer terug naar Amersfoort en gaat 11-3-1913 voorgoed naar de zwakzinnigeninrichting(¥) te Utrecht,[97] (wordt bij het huwelijk van zoon Cornelis in 1920 echter vermeld als wonende te Baarn en is dan "wegens krankzinnigheid in de onmogelijkheid haar wil te verklaren"), kan haar naam niet schrijven "wegens onkunde" (1905..1909), "als hebbende geen schrijven geleerd" (1907).
Dit echtpaar woont na het huwelijk in 1880 te Amersfoort tot 1882 in het huis van wijlen haar grootmoeder Alijda Noest, vervolgens in de Hellingstraat (=Hellestraat) (1882-1898 vanaf 1893 in ieder geval op n° 291), later in de Wolfertstraat. Als Johanna Maria in 1913 definitief naar de zwakzinnigeninrichting(¥) in Utrecht gaat is Gerrit al twee jaar in Vinkeveen. Na nog op divese adressen in Amersfoort en Hilversum gewoond te hebben verhuist hij in 1917 naar Baarn waar hij tot zijn dood in 1954 woonde.

COMMENTAAR(¥) Nader onderzoek wijst uit dat dit het Krankzinnigengesticht aan de Agnietenstraat te Utrecht geweest moet zijn. Dit heette officieel het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen en is in 1929 omgedoopt tot Willem Arntsz Stichting. Het Utrecht Archief bevat de Registers van patiënten van deze inrichting uit de periode 1833-1925.[98] Daarin zou Johanna Maria Lavoor te vinden moeten zijn.

Gerrit van Wilpen (1856-1954).
Foto : (Baarn?) ca. 1950.
Johanna Maria Lavoor (1860-1925).
Foto : (Baarn?) ca. 1910.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Gerrit van Wilpen (1856-1954) (derde met de klok meer rond de tafel) op een bijeenkomst met minstens 17 heren en 2 dames. Doel van de bijeenkomst is onbekend.
Datering: onbekend (ca. 1920-1940?)
Locatie: onbekend (Baarn?)

klik op plaatje(s) om te vergroten

Personeelskaart van Pieter Johannes Albertus van Wilpen (1882-1957) bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. [102]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Personeelskaart van Johannes ("Jan") Beun (1880-1962) bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. [116] Annonce betreffende het echtpaar Beun-van Wilpen.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Cornelis Beun (1905-1940) in de De Gooi- en Eemlander d.d. 22-5-1940. Grafsteen van Cornelis Beun (1905-1940) op de Gem. Begraafplaats Essenhof te Dordrecht (vak N, Rij 3, nr. 6).
Bron: Oorlogsgravenstichting.[126]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Johannes Beun (1935-1994) in de Telegraaf d.d. 11-7-1994. Grafsteen van Johannes Beun (1935-1994) op de begraafplaats Westgaarde te Amsterdam.
Bron: Graftombe.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Marinus-Cornelis Beun (1908-1945) in de De Gooi- en Eemlander d.d. 30-1-1945. Grafsteen van Marinus Cornelis Beun (1908-1945) op het Nederlands ereveld te Hannover (vak G nr. 64).
Bron: Oorlogsgravenstichting.[138]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Pasfotoos van het gezin Meester-Florijn op het aanvraagformulier voor emigratie naar Australie (1959).[149] Met de klok mee: Johanna Aleida Maria Florijn, Doede Meester, Hendrika Meester, Ronald Meester.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Seinhuis (NX-post) van de N.S. te Amersfoort. V.l.nr. seinhuiswachter Gerrit Johan van Wilpen treindienstleider B.J. Ambergen, seinhuiswachter L.A. Dons
Foto: Amersfoort 15-5-1961
Bron: Het Utrechts Archief
Overlijdensadvertentie van Gerrit Johan van Wilpen (1909-1975).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Evert van Wilpen (1910-1986).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties van Willem van Wilpen (1916-1986) en Everdina Koper (1926-1999).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het eerste elftal van de Voetbalvereniging BVV te Baarn kampioen in 1928. Vierde van rechts Cornelis van Wilpen (1898-1970).
Datering: Baarn, 1928.
Bron: Groenegraf.nl
Overlijdensadvertenties van Cornelis van Wilpen (1898-1970) en Alijda Batavier (1899-1993)
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Gerrit van Wilpen (1921-1978).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Jan van Wilpen (1925-1970).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Jan van den Broek (1921-2002) in de Soester Courant d.d. 11-12-2002.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Cornelis van Wilpen (1930-1995).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 4 ( 215 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. see also Information from Sofie Weber-Lapikas, Triberg, 1973
 2. Information from Andrew Lapekas, USA, 1997
 3. Telegram aan Lajos Lapikas, Oostende (B), 1911
 4. The 1877 Dvorzsák Gazetteer, ⇒ dvorzsak_gazetteer.htm
 5. Deutschland, Baden, Erzbistum Freiburg, katholische Kirchenbücher, 1678-1930, FamilySearch.org
 6. Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500-1971, ⇒ 3015626
 7. Mededeling Heidi Weber, Triberg, 2014
 8. Bev. Reg. Den Haag, NL-HaHGA_0354-01_1050_0227.jpg
 9. Germany, Lutheran Baptisms, Marriages, and Burials, 1500-1971, ⇒ 3015626
 10. Südkurier, ⇒ Rolf-Weber-2_12_1935
 11. ⇒ heidi-weber
 12. Informatie van Heidi Weber, Triberg, 2014
 13. ⇒ www.volksbund.de
 14. ⇒ www.volksbund.de
 15. ⇒ www.volksbund.de
 16. Mededeling wijlen Mevr. Martha-Beatrix Lapikas, Brasov(RO), 1981
 17. Brief van Consulat General de France, Amsterdam, 1976
 18. Budapest Addressbook 1913, Budapesti Czim- es Lakasjegyek, ⇒ cimtar
 19. Mededeling wijlen Mevr. Martha-Beatrix Lapikas, Brasov(RO), 1983
 20. Budapest Addressbook 1913, Budapesti Czim- es Lakasjegyek, ⇒ cimtar
 21. Mededeling wijlen Mevr. Martha-Beatrix Lapikas, Brasov(RO), 1983
 22. Budapest City Archives, Criminal cases, Municipal Court, Criminele Litigation documenten, HU BFL - XXV.4.a - 1963 - 5357, ⇒ a111117.htm?v=pdf&a=start
 23. Budapest Addressbook 1913, Budapesti Czim- es Lakasjegyek, ⇒ cimtar
 24. moeders van bruid en bruidegom (1859-1911), (1855-1930). Randschrift is vooralsnog onleesbaar.
 25. ⇒ www.rakovszky.net
 26. Vertaling Judit Lapikas en Louk Lapikas
 27. Budapest City Archives, Legacy Duty nr. VII.234 - Notary Laszlo Hedry, First probate case, Emma Lappikás, wife of Nándor Gutschy, 1955 BFL - VII.234 - 1955-0047
 28. Vertaling Judit Lapikas en Louk Lapikas
 29. ⇒ ?pg=380&layout=s
 30. ⇒ ?pg=398&layout=s
 31. ⇒ ?pg=596&layout=s
 32. ⇒ ?pg=666&layout=s
 33. ⇒ ?pg=702&layout=s
 34. volgens gegevens in zijn ovl. akte
 35. Budapest Addressbook 1913, Budapesti Czim- es Lakasjegyek, ⇒ cimtar
 36. Hungaricana, HU BFL - VII.102.a - fogoly - 1899 - 3258, ⇒ 98664
 37. Hungaricana, HU BFL - VII.102.a - fogoly - 1900 - 1150, ⇒ 99955
 38. Hungaricana, HU BFL - VII.101.d - rab.I - 4651, ⇒ 103642
 39. Hungaricana, HU BFL - VII.101.d - rab.I - 4651, ⇒ 79876
 40. zie ook ⇒ 270-elhunyt-sporttarsaink
 41. ⇒ ?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJDT0wiOiBbIlNwb3J0SGlybGFwIl0sICJLRVlXIjogWyJTWkFCIl19LCAicXVlcnkiOiAiZ3V0c2NoeSJ9
 42. ⇒ LD9Y-M2D
 43. Kwartierstaat Julianna Margit Gutschy, ⇒ LD9Y-MG6, ststus april 2021
 44. ⇒ coureurfiche.php?coureurid=152215
 45. ⇒ MGP-PALM-HON.htm
 46. ⇒ Gro%C3%9Fer_Preis_von_Ungarn_(Motorrad)
 47. ⇒ hatalmas-versenyzogarda-a-kmac-harmashatarhegyi-versenyen
 48. ⇒ ?pg=2&layout=s
 49. ⇒ auto_motor_sport_002_005.pdf
 50. ⇒ auto_motor_sport_002_005.pdf
 51. ⇒ Speedway_in_Hungary
 52. Kwartierstaat Julianna Margit Gutschy, ⇒ LD9Y-MG6, ststus april 2021
 53. ⇒ EPA02192_automobil_motorsport_1929_04_13.pdf
 54. Mededeling Theresia Lapikas-Rogen, Aachen, 1972
 55. ⇒ LD9Y-M2D
 56. Kwartierstaat Julianna Margit Gutschy, ⇒ LD9Y-MG6, ststus april 2021
 57. Brief van Standesamt Aachen (D), 1973
 58. RK Kerkboek Losoncz (SK)
 59. RK Kerkboek Losoncz (SK)
 60. Aachener Adreßbuch mit Umgebung 1949
 61. Brief van Standesamt Aachen (D), 1973
 62. Vertaling: Judit Lapikás, Budapest, 2007
 63. Volkswil, Weekblad der Werklieden partij arrondissement Leuven d.d. 10-6-1934
 64. Volkswil 27-8-1949
 65. Volkswil, Weekblad der Werklieden partij arrondissement Leuven d.d. 31-8-1930
 66. zie ook Volkswil, Weekblad der Werklieden partij arrondissement Leuven d.d.9-5-1937
 67. BS Tienen, volgens mededeling Ria Groen, 2017
 68. Volkswil, Weekblad der Werklieden partij arrondissement Leuven d.d. 10-10-1925
 69. Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 8(1999)32
 70. ⇒ www.nieuwkoop.nl
 71. zie L. Lapikás, Genealogie Van Pijlen
 72. ⇒ INDEX.HTM?140.HTM
 1. Het Vaderland, 21-10-1939
 2. Het Vaderland, 30-12-1942
 3. ⇒ UHP-0028.html
 4. ⇒ www.online-familieberichten.nl
 5. zie ook Leidsch Dagblad, 15-1-1969
 6. Aarlanderveen, bevolkingsregister 1900-1912
 7. zie ook Het Vaderland, 7-2-1920
 8. Groenehart Archieven, gezinskaarten 1920-1939, kaartnummer 970 Woubrugge
 9. Adresboek van de werklieden- en ambtenaren-organisaties in Nederland in 1920 Landsdrukkerij
 10. De Jacobsladder 20(2009)10, Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging 'Otto Cornelis van Hemessen'
 11. De Jacobsladder 20(2009)10, Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging 'Otto Cornelis van Hemessen'
 12. Dagblad Rijn en Gouwe d.d. 11-04-2000
 13. AD Groene Hart d.d. 24-12-2012 via ⇒ www.online-familieberichten.nl
 14. Mededeling Marie de Boer-Verdoes, 2005
 15. ⇒ familygroup.php?familyID=F9292&tree=tree1
 16. Mededeling Marie de Boer-Verdoes, 2005
 17. CBG Adv.
 18. Aarlanderveen bevolkingsregister 1900-1912, deel 9 blz. 56
 19. Alphen aan den Rijn, dienstbodekaarten 1912-1939
 20. Het Vaderland, 19-6-1920
 21. Alphen, bevolkingsregister 1900
 22. Mededeling Albert Naber, 2006
 23. Bev. Reg. Amersfoort
 24. Adresboeken Baarn 1917, 1948 ⇒ www.groenegraf.nl
 25. ⇒ www.begraafplaats-baarn.nl
 26. Bev. Reg. Amersfoort
 27. UA, toeg. nr. 1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969, deel 2:, inv. nr. 8101-8107
 28. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 29. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 30. Mededeling Mevr. H.A.M van Wilpen, 1973
 31. UA, Nederlandse spoorwegen: personeels- en pensioenregisters, Toeg.nr. 920, inv.nr. 40, p545
 32. zie ook Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 33. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 34. ⇒ www.geneaweb.nl
 35. Dagblad voor Noord-Holland, d.d. 13-06-1942
 36. CBG Advertenties
 37. ⇒ AlgbegrpltsZaandamZuid.html
 38. Militieregister
 39. Archiefkaart
 40. Mededeling Mevr. H.A.M van Wilpen, 1973
 41. Bev. Reg. Amersfoort
 42. ⇒ genealogie.beun.net
 43. Hilversumse Courant 6-6-1908
 44. Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid, ⇒ www.drenlias.nl
 45. UA, Nederlandse spoorwegen: personeels- en pensioenregisters, Toeg.nr. 920, inv.nr. XX, pYY
 46. zie ook Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 47. Oorlogsgravenstichting, ⇒ www.ogs.nl
 48. Hilversumse Courant, passim
 49. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 50. ⇒ verlieslijsten_nl_24.html
 51. De Gooi- en Eemlander 13-04-1934 en 26-04-1934
 52. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 53. ⇒ Algemene%20begraafplaats%20Hoofddorp-Wilgenhof.html
 54. De Gooi- en Eemlander 18-11-1944
 55. Oorlogsgravenstichting, ⇒ www.ogs.nl
 56. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 57. zie ook De Gooi- en Eemlander 20-08-1935
 58. ⇒ beun
 59. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 60. De Gooi- en Eemlander 22-03-1938
 61. ⇒ stamboombeunbosma1000148.htm
 62. GENI
 63. De Gooi- en Eemlander d.d. 16-01-1907
 64. Hilversumse Courant 15-1-1907
 65. De Gooische Post, passim
 66. De Gooi- en Eemlander 22-5-1944
 67. Oorlogsgravenstichting, ⇒ www.ogs.nl
 68. De Gooische Post, 28-3-1925
 69. ⇒ www.stamboom.beun.nl
 70. zie ook Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 71. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 72. Hilversumse Courant 21-12-1910
 1. De Gooi- en Eemlander d.d. 04-12-1907
 2. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 3. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 4. De Gooi- en Eemlander, d.d. 04-04-1933
 5. National Archives of Australia, ⇒ www.naa.gov.au
 6. National Archives of Australia, ⇒ www.naa.gov.au
 7. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 8. De Gooi- en Eemlander 27-08-1925
 9. zie ook Amersfoortsch Dagblad 11-12-1936
 10. ⇒ www.juweliervandoorm.nl
 11. Adresboek Soest 1953, ⇒ www.groenegraf.nl
 12. zie ook ⇒ www.juweliervandoorm.nl
 13. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 14. Zandvoortse Koerant 1979, ⇒ zandvoort.newspapers.1979.zandvoortse.koerant
 15. Amersfoorts Dagblad 26-1-1914
 16. AD 16-11-1933
 17. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 18. Amersfoortsch Dagblad 29-1-1935
 19. Amersfoortsch Dagblad 21-8-1940
 20. ⇒ I10355.php
 21. Mededeling, G. van Wilpen te Amersfoort, 2003
 22. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 23. Mededeling G. van Wilpen te Amersfoort, 2003
 24. zie ook De Eembode 4-8-1933
 25. AD 17-11-1930
 26. ⇒ short_gen.php?A=Nunnink&B=5
 27. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 28. ⇒ 6000000013527298511
 29. Haarlem's dagblad, d.d. 02-05-1942
 30. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 31. Adresboek Zandvoort 1972
 32. ⇒ duijn.htm
 33. ⇒ zandvoort.newspapers.1973.zandvoortse.courant
 34. ⇒ genootschap.van-maaren.nl
 35. Adresboek Baarn 1948, ⇒ zoekadresboek.php
 36. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 37. Mededeling John van Wilpen, 2011
 38. Mededeling Anja Laurijsen, 2011
 39. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 40. Adresboek Baarn 1948, ⇒ zoekadresboek.php
 41. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 42. ⇒ www.begraafplaats-baarn.nl
 43. ⇒ www.greoenegraf.nl
 44. Mededeling Mevr. J.M. Koops, 2007
 45. John van Wilpen, Een Rapport Van De Genealogie Van Erik van Wilpen, Baarn, 2010
 46. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 47. ⇒ www.greoenegraf.nl
 48. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 49. Mededeling Mevr. J.M. Koops, 2017
 50. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 51. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 52. Soester Courant 19-05-1953
 53. Soester Courant 1-8-1961
 54. Mededeling Anja Laurijsen, 2011
 55. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 56. Soester Courant 28-12-1945
 57. ⇒ genealogie%20Hendrikus%20Derkse.htm
 58. Soester Courant 1953-11-17
 59. Soester Courant 15-11-1960
 60. John van Wilpen, Een Rapport Van De Genealogie Van Erik van Wilpen, Baarn, 2010
 61. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 62. ⇒ hetverhaalvan.php?id=29615
 63. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 64. Mededeling Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1973
 65. John van Wilpen, Een Rapport Van De Genealogie Van Erik van Wilpen, Baarn, 2010
 66. Adresboeken uit het Eemland, ⇒ www.groenegraf.nl
 67. John van Wilpen, Een Rapport Van De Genealogie Van Erik van Wilpen, Baarn, 2010
 68. Staatscourant 81A, d.d. 26 april 2002
 69. John van Wilpen, Een Rapport Van De Genealogie Van Erik van Wilpen, Baarn, 2010
 70. Mededeling Mevr. J.M. Koops, 2017
 71. Baarnsche Courant d.d. 7-9-2011

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 5
Back to previous
generation 3
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43