This page was last updated : 220122.
File size is: 36 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 3
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2022 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 3


Het onderzoek naar de kwartieren van Lajos Lapikas (nummer 4 hieronder) is al meer dan 40 jaar gaande. Een bezoek in 1972 aan de kerk te Losoncz (thans Lucenec, SK) leverde op dat in Namestovo verder gezocht moest worden, hetgeen na een korte correspondentie met het archief te Bytca resulteerde in de stamkreeks Lajos - Janos - Josephus - Joannes - Mathias maar verder niet veel meer. In 2010 kwamen de Doop- Trouw- en Begraafboeken van Namestovo en omgeving digitaal beschikbaar en kon het onderzoek naar de kwartiern starten. De doopboeken zijn geindexeerd, de trouw- en begraafboeken moesten volledig worden doorgenomen. Een en ander resulteert nu in het overzicht van 16 kwartieren van Lajos Lapikas in de onderstaande tabel. Alle jaartallen vóór 1900 zijn doop en sterfdata. De doopplaats (niet altijd identiek aan de geboorteplaats) staat - indien bekend - cursief. Indien zowel geboorte- als doopplaats bekend zijn dan staan ze in de volgorde geb / ged.

16 kwartieren van Lajos Lapikas
Mathias Lapikasz (1740/41 - 1816) ?? - Namestovo Catharina NN (1746/47 - 1802) ?? - Namestovo Josephus Pavcsik (1751/52 - 1807) ?? - Namestovo Anna NN (1756/57 - 1804) ?? - Namestovo Joannes Kol(y)ada (1753 - 1799) Lokca - Namestovo Maria NN (1753/54 - 1831) ??- Namestovo Matthias Zarubszky (~1760 - ??) Maria (Plyuta?) (1752/53 - 1802) NN NN NN NN Mathias Bromerszky (1764/65 - ??) Szlanicza? Veron(ic)a Gyurjancik (1763/64 - ??) Szlanicza? Josephus Pajduch (1776-??) Bobrov Rosina Kavulyak (1780-??) Usztye?
Joannes Lapikass (1791 - 1836) Namestovo - Namestovo Barbara Pafcsik (1789 - 1856) Namestovo -Namestovo Stephanus Kolada (1791 - ??) Namestovo - ?? Maria Zarubszky (1794 - ??) Namestovo - ?? NN NN Josephus Bromerszky (1796 - ??) Szlanicza - ?? Theresia Pajduch (1802/03 - ??)
Josephus Lapikass (1827 - 1875) Namestovo - Namestovo Veronica Kollada (1829 - 1876) Namestovo - Namestovo NN Maria Klupa alias Maria Paijdusak alias Maria Bromerszky (1832 - ??) Szlanicza - ??
Janos Lapikas (1853 - 1903?) Namestovo - Losoncz Theresia Pajdusak (1859 - 1911) Bobrov - Losoncz
Lajos Lapikas (1887 - 1927) Losoncz - 's-Gravenhage

4. LAJOS LAPIKÁS, geb. Losoncz (H) 6-7-1887, ovl. 's-Gravenhage 7-11-1927. Hij komt in juni 1904, zoekend naar werk, vanuit Hongarije in Duitsland aan en reist via Passau, Stuttgart, Mainz en Bingen naar Hamburg waar hij in juli 1904 arriveerde. Onderweg had hij mogelijk in de Glashütte Gerresheim te Düsseldorf gewerkt. In Hamburg is hij zadelmakersgezel bij de fa. Junge tot november 1904, en woonde daar laatstelijk Rademachergang nr. 28. Hij heeft dan toestemming gekregen tot aanmonstering op een schip en vertrekt op 26-11-1904 met het schip Belgravia dat van Hamburg naar New York vaart. Hij is blijkbaar onderweg (Antwerpen of Engeland?) uitgestapt en komt op 11-2-1905 te Antwerpen aan. Tot maart 1905 is hij daar schildersgezel, waarna hij op 27-3-1905 in dienst komt bij de fa. Otto te Brussel, een bedrijf voor installatie van centrale verwarmingen met filialen over heel Europa. Voor dit bedrijf werkt hij in Luik (1908, 1909), Calais (1910) en Oostende (1911). In 1908, 1909, 1910 ontvangt hij telkens oproepen voor indiensttreding in het Oostenrijks-Hongaarse leger, doch hij weet via uitstel in 1911 een definitieve afkeuring te bereiken. Hij blijft centrale verwarmingsmonteur bij de fa. Otto tot 2-1-1914. Nadat Belgie op 2-8-1914 ook in de eerste wereldoorlog verwikkeld raakt vlucht hij op 7 augustus via Turnhout naar Nederland en verblijft in vluchtelingenkampen (Veenhuizen september 1914 tot juli 1915, Nunspeet juli tot oktober 1915), waarna hij op 26-10-1915 in dienst treedt als c.v.-monteur (augustus 1920 hoofdmonteur) bij de fa. Slotboom te 's-Gravenhage, waar hij tot zijn overlijden zal blijven. In januari 1918 arriveert ook zijn vrouw met de twee kinderen Jeanne Alphonsine Louise en Marie Thérèse Hortense vanuit Belgï in 's-Gravenhage. Hij tr. Tienen (B) 15-10-1910 (is dan Domicilié à Losoncz (Hongrie), résidant à Tirlemont et avant à Liège, sujet Hongrois, résidant en Belgique depuis plus de six mois, get. Eugène Nicolay, 24 jaar monteur wonend te Luik en zijn schoonbroer Alphonse Bloquiaux 27 jaar ébéniste wonend te Tienen)

5. HORTENSE VANHOUW, geb. Tienen (B) 2-12-1884, ovl. Rijswijk 25-1-1970, dienstmeisje, bij de directeur van een kolenmijn in Luik, waar haar toekomstige echtgenoot de centrale verwarming komt aanleggen. woont te Tienen in de Hoegaardenstraat n° 60,(1910) verliest door haar huwelijk "avec un sujet hongrois" de Belgischs nationaliteit, krijgt op 16-6-1925 een Tsjechisch paspoort en herkrijgt op 21-12-1927 na het overlijden van haar echtgenoot de Belgische nationaliteit [1], verkrijgt op 18-6-1949 de Nederlandse nationaliteit.[2]. Zij wonen te 's-Gravenhage in de Ravesteijnstraat 316 (1918-1919).

Lajos Lapikás (links) met een onbekende vriend kort voor zijn vertrek met de Belgravia.
Foto: Hamburg, 1904
Het stoomschip "Belgravia" van de Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft). Capaciteit: Passagiers 1e klasse: 300, tussendek: 2400. [3]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 26-11-1904 vertrekt Lajos Lapikas, oud 24 jaar (sic!), S(at)tellmacher Geselle, vrijgezel, laatst wonend te Losoncz, nationaliteit Oostenrijks(-Hongaars), met het stoomschip Belgravia uit Hamburg met bestemming New York. Zijn accomodatie is op het tussendek. [4] Het schip arriveert op 11-12-1904 in New York, maaar zonder Lajos die blijkbaar onderweg (Belgie, Engeland?) is uitgestapt en op 11-2-1905 in Antwerpen aankomt.

Stadsarchief Antwerpen:[5] vreemdelingendossier nr. 112853 van Louis Lapikas, d.d. 20-2-1905.
Vertaling zie hieronder.
Trouwfoto van Lajos Lapikás (1887-1927) en Hortense Vanhouw (1884-1970). Op schoot hun dan 3 maanden oude dochter Jeanne Alphonsine Louise Lapikás (1910-1998).
Foto Tienen (B) 1910.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Stadsarchief Antwerpen[6] vreemdelingendossier nr. 112853 van Louis Lapikas. 
Vertaling van het hierboven staande document
woont: Antwerpen, Rue du Caillou nr. 6 Keistraat
naam: Louis Lapikas, geb. Losoncz (Hongarije), comitaat Nograd, 6-7-1887
huw. staat: vrijgezel
ouders: Jean Lapikas, geb. Namestovo (Hongarije) comitaat Orava, overleden
Thérèse Pajdusak, geb. Namestovo (Hongarije), oud 42 jaar, woont te Losoncz, Busa ter 310
beroep: arbeider schilder
(...) adres: Losoncz, (Hongarije) Busa ter 310
(vorige?) adres(sen): Hamburg, Rademachergang nr. 28,
glasfabiek Gerresheim te Düsseldorf?
aankomstdatum in Belgie: 11-2-1905
aankomstdatum in de gemeente (Antwerpen): 11-2-1905
papieren: een werkboekje ("livret d'ouvrier") afgegeven door de pol(itie?) van Gerresheim op 11-7-1904
verklaart langer dan 6 maanden te willen blijven: ja
gedateerd: Antwerpen 18-2-1905
ondertekend door de vreemdeling: Ludwig Lapikás
ondertekend door de commissaris van politie NN
(afgegeven) 20-2-1905

Lajos Lapikás (1887-1927).
Foto : verm. 's-Gravenhage ca. 1925.
Zijn echtgenote Hortense Vanhouw (1884-1970).
Foto : Tienen (B) ca. 1905.

klik op plaatje(s) om te vergrotenStaking in 's-Gravenhage in 1923 van de verwarmingsmonteurs. Aan tafel zittend derde van links: Lajos Lapikás (1887-1927).
Foto: 's-Gravenhage juni/juli 1923.
Detail van de foto hiernaast. Midden: Lajos Lapikás (1887-1927).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 18-6-1923 wordt door verwarmingsmonteurs in Amsterdam, Den Haag (Deerns en Slotboom) en Rotterdam (Huigen & Wessel) gestaakt tegen loonsverlaging. Later sloten Utrecht en Arnhem (Stokvis) zich bij de staking aan. De staking wordt georganiseerd door het Nederlands Verbond van Vakverenigingen en het Bureau voor de Rooms-Katholieke Vakorganisatie en duurt tot 7-7-1923 wanneer er een schikking is getroffen.[7]
Dan bericht De Volkskrant van zaterdag 7-7-1923:
Staking der verwarmingsmonteurs opgeheven.
Door besprekingen der beiderzijdsche hoofdbesturen zijn voorstellen geformuleerd om de gestelde looncijfers van 85---70---55 cent in een contract van een jaar vast te leggen, voorts dat geen maatregelen van weerwraak zullen worden genomen. Deze voorstellen zijn door de katholieken, alsook door de leden van den algemeenen bond aanvaard, zoodat dit conflict Maandag a.s. tot het verleden behoort. Het conflict is geëindigd in het voordeel der arbeiders.
Lajos Lapikás, werkzaam bij Slotboom, was een van de stakers (zie foto), en gezien zijn zitplaats aan tafel misschien wel een van de stakingsleiders.

Overlijdensakte van Lajos Lapikás (1887-1927). Brief van het Gemeentebestuur van Tienen d.d. 9-1-1928 waarin vermeld wordt dat Hortense Vanhouw (na het overlijden van haar man Lajos Lapikás) de Belgische nationaliteit herkrijgt.[8]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Kinderen van het echtpaar Lapikás-Vanhouw : van links naar rechts Marie Therese Lapikás (1911-2000), Hortense Johanna Lapikás (1923-2010), Jeanne Alphonsine Louise Lapikás (1910-1998), Louis Willem Lapikás (1919-2001).
Foto verm. 's-Gravenhage ca. 1926.
Familie Lapikas en een andere onbekende familie (de buurfamilies Velthuijs of Van der Burgt ?) op het strand. V.l.n.r. voorste rij zittend Ria Lapikas (1911-2000), Louis Willem Lapikas (1919-2001), Hortense Johanna Lapikas (1923-2010) en Jeanne Alphonsine Louise Lapikas (1910-1998). Achteraan geheel links Hortense Vanhouw.
Foto: Scheveningen, 1926.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Trouwfoto (1940) van het echtpaar Jacob Johannes Groen (1912-1996) en Jeanne Alphonsine Louise Lapikás (1910-1998).
Foto : Modern, 's-Gravenhage, 1940.
Bezoek van het echtpaar Blocquiaux-Morreau uit Tienen aan de familie in Den Haag. V.l.nr. Hortense Johanna Lapikás (1923-2010), Jaap Groen (1912-1996), Germaine Morreau, Jeanne Lapikas (1910-1998) en Marcel Blocquiaux.
Foto: Scheveningen, 1937
Fotograaf: Louis Willem Lapikás

klik op plaatje(s) om te vergroten

Trouwkaart van het echtpaar Martinus Bernardus Dijkers (1914-1987) en Marie Thérèse Hortense Lapikás (1911-2000). Martinus Bernardus Dijkers (1914-1987) en Marie Thérèse Hortense Lapikás (1911-2000).
Foto: Uithoorn, zomer 1975
Fotograaf: Louis Lapikás

klik op plaatje(s) om te vergroten

Uitnodiging d.d. 6-7-1938 van het Tsjechoslowaakse gezantschap te 's-Gravenhage aan Hortense Johanna Lapikás om haar nationaliteit te komen laten vaststellen. Staatscourant d.d. 1-4-1950: Naturalisatie tot Nederlander van Hortense Vanhouw (1884-1970) en Hortense Johanna Lapikas (1923-2010).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Bruidsmeisjes op het huwelijk Lapikás - van Pijlen: links Marijtje Gerarda van Pijlen (1923-1955), rechts Hortense Johanna Lapikás (1923-2010), midden NN.
Foto: Rijswijk (ZH), 18-10-1944.

klik op plaatje(s) om te vergroten

6. JOHANNES JACOB VAN PIJLEN, geb. Ter Aar 13-1-1895, ovl. Voorburg 31-5-1991, krullejongen, timmermansknecht bij de fa. Van der Lijn te Aarlanderveen (1907-1910), timmermansknecht bij diverse aannemers te 's-Gravenhage (1910-1914), in militaire dienst (1914-1918), timmerman bij aannemers te 's-Gravenhage (1918-1928), bij de meelfabriek Koechlin te Rijswijk (1928-1939) en bij graanfabriek "[De Sleutels" te Leiden (1939-1960), tr. Rijswijk (ZH) 8-6-1921

7. HESTER ALIJDA MARIA VAN WILPEN, geb. Amersfoort 8-1-1896, ovl. Rijswijk (ZH) 25-9-1984, dienstbode, vertrekt op 27-11-1912 naar Bakkerstraat 22 te Hilversum,[20] en komt weer terug naar Amersfoort Eemstraat 27 in nov. 1913.[21]

Het echtpaar Johannes Jacob van Pijlen en Hester Alijda Maria van Wilpen met hun drie dochters Johanna Maria van Pijlen (links) Marijtje Gerarda van Pijlen (tweede van rechts) en Petronella Catharina van Pijlen (rechts). Foto Rijswijk ca. 1935. Oorkonde uitgereikt in 1955 aan Johannes Jacob van Pijlen ("van" ontbreekt!) door de Algemene Bedrijfsgroepen Centrale (later opgegaan in Industriebond FNV) vanwege diens 25-jarig lidmaatschap van de vakbond.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 3 ( 22 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. aantekening op de huw. akte BS Tienen(B) 15-10-1910
 2. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No J245, 17-6-1949
 3. ⇒ belgravia%201899.htm
 4. Staatsarchive Hamburg. 373-7 I, VIII A 1 Band 160, Seite 2228(Mikrofilm Nr. K_1786.
 5. ⇒ stadsarchief.antwerpen.be
 6. ⇒ stadsarchief.antwerpen.be
 7. ⇒ stakingen
 8. Bijlage bij de inschrijving in het geboorteregister van Tienen
 1. NRC, 29-6-1928, Het Vaderland 29-6-1928
 2. Het Vaderland, 8-6-1929
 3. Korfbal Revue 1929-1930, Delpher.nl
 4. Korfbal Revue 1932 en 1933, Delpher.nl
 5. Revue der sporten 25(1946)#46
 6. NRC, 29-6-1928, Het Vaderland 29-6-1928
 7. Mededeling Adriaan Kuller, 2009
 8. Korfbal Revue 13-3-1930
 1. Haagsche courant 14-09-1938
 2. ⇒ mijnstamboom-000166-pframeset.htm?mijnstamboom-000166-p.htm
 3. VV Journaal, dec. 1981, 's-Gravenhage
 4. De Sleutels}" te Leiden
 5. Bev. Reg. Amersfoort
 6. Amersfoortsch Dagblad 19-11-1913

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43