This page was last updated : 210326.
File size is: 20 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 2
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 2

2. LOUIS WILLEM LAPIKÁS (R.O.N.), geb. Den Haag 2-4-1919, ovl. Amstelveen 25-6-2001, genaturaliseerd tot Nederlander 18-6-1949 [1], doet eindexamen HBS-B (Raamstraat) te 's-Gravenhage (1935),[2] (assistent) boekhouder (1935-1942) bij de Dordtsche Asphaltfabriek te Den Haag, gedetacheerd als procuratiehouder (1942-1945) bij de Olster Asphaltfabriek te Olst, chef van de afdeling Verkoop (1945-1961) bij de Dordtsche Asphaltfabriek, later Utrechtsche Asphaltfabriek te Den Haag, later Teerunie te Uithoorn, chef van de Binnendienst (1961-1967) van Cindu, adjunct-directeur van Cinduwerken (1967-1969) te Uithoorn, adjunct-directeur van CKK-Bouw (1969-1974), directeur van Cekadak (1974-1983) te Maassluis,[3] voorzitter (1983-1989)[4] en erevoorzitter (1989-2001)[5] van Vebidak te Nieuwegein, vice-president (1980/81) en president (1981/82) van de Lions Club Uithoorn,[6] voorzitter (1952-1954) en erelid (dec. 1954) van de Haagse voetbalvereniging HDV (Houdt dapper vol),[7] tr. Rijswijk (ZH) 18-10-1944

3. JOHANNA MARIA VAN PIJLEN [8], geb. Rijswijk 11-4-1922, ovl. Vinkeveen 26-10-2008, costumière, coupeuse (..-1944) te Den Haag, medewerkster in een schoenenwinkel (1973-1983) te Uithoorn.

Wapen Van Pijlen: in rood 3 zwartgepunte pijlen schuinrechts geplaatst, gevederd van goud en zwart.
Dit wapen komt voor als deel van een alliantiewapen Van Pijlen - van Wieringen op een zerk in de NH Kerk te Nieuwkoop.[9] De kleuren zijn gebaseerd op een wapen Pijl in Rietstap.
VOETBAL : Eind dertiger jaren speelt Wiek Lapikas in het eerste elftal van de Haagse voetbalvereniging HDV (Houdt Dapper Vol). Een aantal van zijn verrichtingen is nog te vinden in verslagen in Het Vaderland uit die jaren:

Eindexamenklas HBS-B van de HBS in de Raamstraat te 's-Gravenhage, 1934. V.l.n.r., achterste R.S. van der Hoven, B. Achilles, Louis Willem ("Wiek") Lapikás, H.J. van Maanen, J.A. Valentijn, H.P. Valentijn. Middelste rij: C.M. ("Cor") van Dalen, M. Parmentier, H. Burgel, B. Schuering, M. van Praagh A. Ottenhof, R. Spanjaard. Zittend : D. ("Dirk") Klaren, H. de Beer, P. de Moor, J.J. ("Jean Jaques") Berthet, S.E. ten Cate (docent), R. Könings, Schlebaum, Bernardus ("Nap") Tuijl.
Bron: Ref. [10]
Trouwfoto van Louis Willem Lapikás (1919-2001) en Johanna Maria van Pijlen (1922-2008). Bruidsmeisjes: links Marijtje Gerarda van Pijlen (1923-1955), rechts Hortense Johanna Lapikás (1923-2010), zittend NN.
Foto: Rijswijk (ZH), 18-10-1944.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Potloodtekening van de Bergstraat te Deventer door Louis Willem Lapikas (1919-2001). Datum : 1942. Foto van de Bergstraat te Deventer genomen vanuit dezelfde positie als de hiernaast staande tekening. Datum : 2005. Foto : Costerus van Schothorst.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Eerste elftal van HDV dat in 1946 kampioen werd in de 4de klasse D KNVB.
Zittend tweede van rechts: Wiek Lapikas, midden eerste van rechts: Fok Muller.
Locatie: Naaldwijk, datum 5-5-1946 (de eerste Bevrijdingsdag!)
Voorzijde en titelpagina van "Een voetbalkoffer vol herinneringen" samengesteld door Kees de Bruijn en Wieke Lapikas t.g.v. het 30-jarig bestaan van de Haagse voetbalvereniging HDV in 1947.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Medewerkers van de afdeling Verkoop van Dordtsche Asphalt Fabriek te Den Haag.
zittend vooraan : Chris Doesburg (zie kw.nr. 7 sub b), tweede rij vrouwen v.l.n.r. : Hilly Aberson, Sjaantje de Winter, Miep v/d Kooy, Hannie van Rest, Nel van Pijlen (zie kw.nr. 7 sub c), derde rij mannen vlnr: NN Zuidam, Wiek Lapikas, Arie Arnou derde rij staand vlnr : het echtpaar Slagman ("dat daar samen koffie maakte en wat andere hand en spandiensten deed").[11]
Foto : Den Haag, 1947.
In memoriam van Louis Willem Lapikás (1919-2001) door Ing. J.L Bechtold, voorzitter van VEBIDAK. [12]
klik op plaatje(s) om te vergroten


Prins Maurits School met den Bijbel, Rijswijk (ZH), 5de klas, 1932/33
Rijen beginnend van links en van voor naar achter:
1e rij : Thijs NN, NN, Sari Reinders, Piet van Dorp, Hilda Lecomte, Jopie Streng (staand),
2e rij: Ad NN ("van de kleermakerij"), Jan Dekker, Clara Knoppert, Kees van Vliet, NN, meneer De Vries (staand),
3e rij: (Hugo?) NN, Truus NN, NN van de Rest en Jan Dekker (naast elkaar), Jasper Kluit, NN van der Oest, Corrie Esseboom,
4e rij : NN Dane ("van de schoenmakerij"), Jannie Siliakes, Wim Nienhuis, Jochem Pas, Maria van Heusden, Mies Veldhuis,
5e rij : NN Haverkamp, Mies Dollekes, Lies Draak ("van de Kleiweg"), Ada van Vliet, NN de Leeuw, Willy van Leeuwen,
6e rij : NN van der Oest ("zusje van de andere"), NN van Leeuwen, NN van Leeuwen ("zusjes"), Ans van Pijlen, Ida Gorzeman, Rinkje Codé.
Foto: Rijswijk (ZH) 1932/33.
Bron : Ref. [13]
Diploma costumière behaald op 19-8-1937 door Johanna Maria ("Ans") van Pijlen.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 2 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 2 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, No J245, 17-6-1949
 2. Het Vaderland d.d. 6-7-1935
 3. Bouw Bulletin, mrt 1984, CKK Maassluis
 4. Vebidak Bericht 26(1989)5
 5. Vebidak Bericht 100(2001)7
 1. J. Born en E. Wevers, 30 jaar Lions Club Uithoorn, Uithoorn, 2001
 2. De Haagse Voetbalhistorie, ⇒ hdv
 3. zie ook L. Lapikás, Genealogie Van Pijlen, Muiden, 1985
 4. Hendrik Battjes, Zerken in de NH Kerk te Nieuwkoop, Nieuwkoop, 2008
 5. L.W. Lapikas, De beleving van mijn leven, nagelaten ongepubliceerd manuscript, 2001
 1. Mededeling Mevr. P.C. Troost-van Pijlen (2005)
 2. Vebidak Bericht 100(2001)7
 3. Mededeling Johanna Maria van Pijlen 2003

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 3
Back to previous
generation 1
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43