This page was last updated : 220630.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 1
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.2,
Muiden, 2022.
© Copyright 2022 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 1

1a. Dr. LOUIS LAPIKÁS, geb. Voorburg 26-2-1946,[1] secretaris van de Lyceïstenbond Casimir (1962-1963), medeoprichter van de Uithoornse Mixed Hockeyclub Qui Vive (1963), finalist in de Wiskunde Olympiade 1963, redacteur van de Tennismepper (1964-1965), penningmeester van de Amsterdamse Vereniging van Natuurkunde Studenten AVNS (1968-1969), ab-actis van het Amsterdams Dispuutgezelschap Boyo (1968-1971), secretaris van de IKO Personeelsraad (ca. 1972), promoveerde in 1974 te Amsterdam (UvA) op een proefschrift getiteld Elastic electron scattering from the magnetization distributions of 9Be, 13C and 27Al, vice-voorzitter van de IKO Ondernemingsraad (1975-1977), lid van de FOM Personeelsraad (1977), lid (1993) en secretaris (1994-1995) van de Medezeggenschapsraad van de OBS P.C. Hooft te Muiden, kernfysicus bij het Nationaal Instituut voor Kernfysica en Hoge-Energie Fysica te Amsterdam, wetenschappelijk werkgroepleider (1990-1998), senior onderzoeker (1998-2008) aldaar, (eind)redacteur van het Nikhef Annual Report (2001-2014), tr. Abcoude 19-12-1975 MATHILDA ELISABETH VAN SCHOTHORST (BN, B SW), geb. Enschede 26-1-1946,[2] (zie Kwartierstaat Van Schothorst ) verpleegkundige te Amsterdam (1971-1973), wijkverpleegkundige te Naarden (1976-1977) en Muiden (1977-1978), docente Maatschappelijke Gezondheidszorg te IJmuiden (1983-1984), orthopedagoog, particulier verpleegkundige te Muiden (1990-..), medeoprichter (1990) en voorzitter (1990-1998) van Conditie Training Muiden, dr. van Drs. Hendrik Karel van Schothorst, internist, en Aagje Antonia Reinders, verpleegkundige (zie Genealogie Reinders ).

Wapen Lapikás : Op zilver een rood huis met een gouden dubbele deur, in de schildvoet golvend water van blauw, in het schildhoofd een blauwe hemel waarin links een stralende gouden zon. De bovenkant van het zilver heeft een bergrelief. [3] Wapen Van Schothorst : In zilver een rode hoofdletter S. Het wapen is ontleend aan een lakzegel met een hoofdletter S, waarmee Hendrik Jansen van Schothorst (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 65 sub h ) enige brieven zegelde.[4]Casimir Lyceum Amstelveen, de jongens van klas 1d (1958/59) bij buitengymnastiek.
v.l.n.r. staand Huib Timmermans (leraar gymnastiek), Wouter Meijer, Louk Lapikás, Frits NN, Peter den Hollander, Tonnie (de Heus /de Geus?), Hugo Schui(j)t, zittend: Hans (de Reus?), Bob Wielinga, Ton NN, Peter Bouman?, Bert van Staveren.
Foto: Amstelveen, 1959.
Casimir Lyceum Amstelveen, klas 2a (1959/60)
v.l.n.r. zittend: Bert van Staveren, Ronald de Jager, Jeanne Kuller, Jan Lorenz, hurkend: Bob van der Neut, Peter den Hollander, Pieter Treffers, Tilly Tas, Pim Golta, staand: Wouter Meijer, Ellen van Zanten, Gerrit Tol (conrector, leraar wiskunde), Bob Wielinga, Louk Lapikás, Carel van Ingen.
Foto: Amstelveen, voorjaar 1960.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Kampioenselftal Junioren B3 van de Voetbal Vereniging Uithoorn (VVU) na de 5- overwinning in de wedstrijd tegen T.I.W. uit Waverveen op 22-3-1959.
v.l.n.r staand: Guus Winters, hr. Zeelenberg (coach), Harry van de Salentein, Peter den Hollander, Kees de Koning, Paul van Vliet, Jan Uithol (reserve), hurkend: Jan Ausum, Peter Niemöller, Gerard Molhoek, Rob Zeelenberg, Mari ten Brink, Louk Lapikás.
Foto: Uithoorn, 1959.
Tennisfinale heren dubbelspel junioren Uithoornse Lawn-Tennis en Badminton Club (ULBC) ca. 1962.
v.l.n.r. Harry van de Salentein, Raymond Smit, Louk Lapikás, Peter den Hollander.
Foto: Uithoorn ca. 1962.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Qui Vive Heren I, kampioen 2de klasse onderbond hockey. V.l.n.r. staand: Jan van der Ben, Richard Smelt, Jef Smelt (Jr), Raymond Smit, Louk Lapikás, Tjerk Sytsema, zittend: Bert van den Berge, Rick Driessen, Jan van de Put, Michiel Lauret, Marcel Smit.
Dit elftal, dat een jaar na de oprichting van de club meteen kampioen was geworden werd door Tjerk Sytsema omschreven als "een bijna telepathische bonk eensgezinde onverzettelijkheid".
Foto: Uithoorn, mei 1964
Louk Lapikás, voorzitter van de lustrumcommissie, op de poster voor het derde lustrum (1968) van de Amsterdamse Vereniging van Natuurkunde Studenten (AVNS).
Foto : bedieningspaneel van de elektronenverstrooiingsopstelling op het Instituut voor Kernphysisch Onderzoek (IKO) te Amsterdam.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Qui Vive Heren I, kampioen van de 4e klasse C West hockey.[5] V.l.n.r. staand: Siem van Vliet, Huub Smelt, Hans Lapikás, Raymond Smit, Michiel Lauret, Richard Smelt, zittend: Guido Bruns, Jos de Greve, Harry van de Salentein, Marcel Smit, Louk Lapikás.
Foto: Uithoorn, 15-3-1970.
Heren I team van de Uithoornse Mixed Hockey Club Qui Vive bij de openingswedstrijd tegen Randwijck, ter gelegenheid van de opening van de nieuwe velden aan de Noorddammerweg.
V.l.nr.: Raymond Smit, Marcel Smit, Harry van de Salentein, Jos de Greve, Louk Lapikás, Guido Bruns, Hans Lapikás, René Winteraeken, Michiel Lauret, Siem van Vliet, Richard Smelt, Huub Smelt.
Foto: L.W. Lapikás, De Kwakel, 26-9-1970

klik op plaatje(s) om te vergroten

Voetbalteam van de Elektronen Versneller Amsterdam (EVA) op de IKO sportdag 1971.
V.l.n.r. staand: Hans Gompelman??, Gijsbert Box, Ton Ellermeijer, Paul Wielinga, Piet Hans Bruinsma, Jep de Bie, zittend: NN??, Henk Schwebke, Harold Blauw, Kees Bakker, Louk Lapikás
Foto: Amsterdam, 1971.
Qui Vive Heren II. V.l.n.r. staand: Louk Lapikás, Michiel Lauret, Paul Kuit, Kees Everts, Gerard van den Berge, Cees van der Stok, coach Ben Bregman, zittend: Henk de Wilde, Rob de Groot, Theo Brink, Ton Zeegers, René Nota.
Foto: De Kwakel, voorjaar 1972.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Voetbalteam van de Elektronen Versneller Amsterdam (EVA) op de IKO sportdag 1972.
V.l.n.r. staand: Sjoerd Pebesma, Louk Lapikás, Frans Kroes, Jep de Bie, Ton Ellermeijer, Fons Vogel, zittend: Gijsbert Box, Henk Schwebke, Harold Blauw.
Foto: Amsterdam, 1972.
NIKHEF volleybalteam met de beker gewonnen op het VU Paastournooi april 1990. V.l.n.r. zittend: Leon Kester, Dick Riedeman, Joe McDermott, Greg Retzlaff, Louk Lapikás, Gerard van der Steenhoven Eddy Jans, staand: NN, Egbert Kappert, Henk Jan Bulten, Hiko Morita.
Foto: Hiko Morita, Amsterdam, 1990.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Lustrumcommissie van de politieke studentenvereniging AAG (Afdelings Actie Groepen) te Delft (2004).
V.l.n.r. NN, NN, NN, Tibor Lapikas (voorzitter).
Foto: Delft 2004.[9]

klik op plaatje(s) om te vergroten

1b. Drs. JOHANNES JACOBUS LAPIKAS, geb. Den Haag 2-10-1949, studeerde wis- en natuurkunde te Amsterdam, systeemontwerper bij BSO te Utrecht (..-1984), bij PECOMA te Amsterdam (1985-1987), zelfstandig informaticus (1987-..), tr. Uithoorn 29-9-1978 (huwelijk ontbonden door echtscheiding 3-1-2000) WINNE ARIANNE SLAGT (BN), geb. Djakarta (I) 31-10-1949, verpleegkundige te Amsterdam, verpleegkundige in de wijk te Uithoorn (1977-1980) en te Harmelen (1981-..), verpleegkundige te Harmelen, dr. van Johan Slagt, direkteur en Jeannette Susanne Berg.


Referenties van de gegevens van generatie 1 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 1 ( 13 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. zie ook Genealogy Lapikás, ⇒ lap.html
 2. zie ook Genealogie van Schothorst, Bijblad NL 7(1981)181
 3. Eigen ontwerp L. Lapikás
 4. Bijblad NL 7(1981)181
 5. Hockeysport 28(1970)625
 1. Delta 35(2003) nr. 16, d.d. 20 mei 2003, ⇒ 03nwsinterviewdebatten.html
 2. G. Krol, De onhandige mens (Vermeerlezing 2001), Rotterdam i.s.m. TU Delft, ISBN 90 75961 162
 3. ⇒ index.cfm?PageID=3366
 4. ⇒ www.aag.tudelft.nl
 5. ⇒ entropiajc
 1. ⇒ veste
 2. ⇒ hombreslocos.ruhosting.nl
 3. ⇒ 978

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 2
Back to previous
generation 0
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43