This page was last updated : 190302.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2019 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 5 ( 154 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Mededeling wijlen Mevr. M. B. Lapikás te Brasov (R), 1981, 1983
 2. zie ook Brief van Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 3. Brief van Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo (CS), 1973
 4. ⇒ www.farano.sk
 5. Mededeling E.A. Lapekas te Wassenaar, 1990
 6. Mededeling Statni Archiv Bytca (CS), 1973
 7. ⇒ 1899.html
 8. ⇒ reformatus-templom
 9. Mededeling Andrew Lapekas, Kalamazoo, USA, 1997
 10. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 11. Mededeling James M. Lapekas, Wisconsin (USA), 1996
 12. zie ook Mededeling Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo, 1973
 13. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997
 14. Mededeling van James M. Lapekas, Wisconsin (USA), 1996
 15. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 16. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 17. Illinois, Deaths and Stillbirths Index, 1916-1947
 18. Mededeling van John F. Lapikas, Joliet (IL), 1997
 19. Mededeling Ramona Lapekas-de Cajigas, USA, 1997, die een boek citeert over Namestovo in het Statny Archiv Bytca
 20. USA Naturalisation request, d.d. 10-10-1907
 21. zie ook Mededeling Josef Vrbovsky, pastoor in Namestovo, 1973
 22. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 23. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 24. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 25. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 26. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 27. Volkswil, Weekblad der Werklieden partij arrondissement Leuven, 6-10-1923
 28. KB, ⇒ kranten.kb.nl
 29. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 30. Aarlanderveen, bevolkingsregister 1869-1880, deel 2 blz. 18
 31. ⇒ tuinhoftekst.htm#p12087
 32. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 33. NA 2.05.125, inv. nr. 163
 34. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen, Rijswijk, 1973
 35. ⇒ www.rhijnhof.nl
 36. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1862
 37. Alphen aan de Rijn, bevolkingsregister 1870
 38. Mededeling J.J. van Pijlen, ca. 1970
 39. Bev. Reg. Gouda 1860-1880
 40. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 41. ⇒ C
 42. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 43. NRC d.d. 29-6-1922
 44. Algemeen Handelsblad 28-04-1948
 45. NRC d.d. 1-7-1923
 46. ⇒ www.vdmolen.org
 47. ⇒ www.vdmolen.org
 48. NRC d.d. 31-7-1924
 49. NRC d.d. 21-12-1928
 50. Het Vaderland d.d. 15-4-1936
 51. Het Vaderland d.d. 25-2-1939
 52. Het Vaderland d.d. 8-9-1939
 1. ⇒ www.geneaweb.nl
 2. Het Vaderland, 4-10-1941
 3. Haagsche courant 02-08-1939
 4. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 5. ⇒ parhaz,huijbert,nwkerk_ijssel%20(1634).htm
 6. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 7. Trouw, 11-04-1981
 8. Dominees.nl
 9. De Gooi- en Eemlander, 13-05-1938
 10. Reformatorisch Dagblad, 18-8-1997
 11. Dominees.nl
 12. RD 22 november 1990
 13. Het Vaderland 18-10-1938
 14. RD, 18 oktober 1995
 15. Reformatorisch Dagblad, 18-8-1997
 16. RD 8 april 1997
 17. RD 8 april 1997
 18. W. Kwakkenbos, Wandeling in het verleden, Nieuwkoop, 1981
 19. Kwakkenbos, l.c.
 20. Mededeling NN te Nieuwkoop
 21. Oudshoorn, bevolkingsregister 1850-1861
 22. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 23. SRM, NA Woubrugge, toeg. nr. 125.2.01-113, inv. nr. 113 p17
 24. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 25. Adresboeken Rotterdam
 26. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 27. ⇒ ~nauman
 28. ⇒ rbvt1840.html
 29. Adresboeken Rotterdam
 30. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 31. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 32. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 33. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 34. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 35. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 36. ⇒ www.familysearch.org
 37. SSDI
 38. ⇒ www.ellisislandrecords.org
 39. GA Rotterdam, Gezinskaart
 40. GA Rotterdam, Gezinskaart
 41. zie ook ⇒ ~nauman
 42. Mededeling wijlen J.J. van Pijlen te Rijswijk, 1973
 43. Bev. Reg. Ter Aar (1849-1859)
 44. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 45. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 46. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 47. zie ook ⇒ familieburggraaf
 48. zie ook Mededeling P. Hoedemans, 2004
 49. ⇒ 261.htm
 50. Groenehart Archieven, Bouwvergunningen Gouda
 51. Het Centrum d.d. 04-03-1920
 52. Het Vaderland d.d. 07-04-1921, Het Centrum d.d. 08-04-1921
 1. NRC d.d. 11-10-1929, Het Vaderland d.d. 18-10-1929
 2. NRC d.d. 17-12-1929, Het Vaderland 20-12-1929
 3. NA, Bedrijvenregister ZH
 4. zie ook Het Vaderland d.d. 02-01-1924
 5. Jb. CBG 4(1950)49
 6. Jb. CBG 4(1950)49
 7. ⇒ namen_Weber.PDF
 8. ⇒ Lijst_van_gevangenen_in_Kamp_Haaren
 9. ⇒ zhidw2.html
 10. ⇒ Melk-redde-Jan-Kreeuwen-zn-leven.ece
 11. zie ook Het Vaderland d.d. 14-06-1925
 12. NA, Bedrijvenregister ZH
 13. ⇒ kruijl_10.html
 14. zie ook ⇒ 16667.htm
 15. Leeuwarder Courant, 12 februari 1958
 16. Leeuwarder Courant, passim
 17. Leeuwarder Courant, 29 juli 1954
 18. Leeuwarder Courant 17-4-2010
 19. Bev. Reg. Amersfoort
 20. Bev. Reg. Amersfoort
 21. zie ook Dagblad voor Amersfoort 10-2-1953
 22. Amersfoortsch Dagblad 1-4-1925
 23. Amersfoortsch Dagblad 14-3-1929
 24. ⇒ Stephensen.htm
 25. Nieuwe Amersfoortsche Courant, d.d. 5-4-1919
 26. Amersfoortsch Dagblad passim
 27. Dagblad voor Amersfoort 8-2-1954
 28. Dagblad voor Amersfoort, passim
 29. ⇒ Stephensen.htm
 30. Amersfoortsch Dagblad 2-4-1929
 31. Dagblad voor Amersfoort passim
 32. Dagblad voor Amersfoort 29-4-1955
 33. Amersfoortsch Dagblad 23-9-1933
 34. Dagblad voor Amersfoort passim
 35. Dagblad voor Amersfoort 14-4-1951
 36. Dagblad voor Amersfoort 27-7-1954
 37. Dagblad voor Amersfoort 31-3-1956
 38. Dagblad voor Amersfoort 17-3-1959
 39. Dagblad voor Amersfoort 25-6-1958
 40. De Gooi- en Eemlander, d.d. 27-1-1941
 41. Dagblad voor Amersfoort 16-9-1960
 42. zie ook De Eemlander 24-10-1911
 43. Amersfoortsch Dagblad 4-8-1926
 44. NRC Handelsblad d.d. 14-10-2000
 45. Graftombe.nl
 46. De Eembode, 20/09/1935
 47. Graftombe.nl
 48. Dagblad voor Amersfoort, 28/01/1960
 49. Bev. Reg.
 50. Mondelinge overlevering door wijlen Mevr. H.A.M. van Pijlen-van Wilpen, 1971

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43