This page was last updated : 220122.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2022 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 6 ( 66 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. see also Letter of Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 2. Brief van Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 3. zie ook Brief van Statny Archiv Bytca (CS), 1973
 4. Mededeling van Margit Lapikas, Balatonfoldvar (H), 1981
 5. Brief van Bibliotheca Ecclesiae Metropolitanae Strigoniensis, 1973
 6. ⇒ mena-padlych-vojakov-z-namestova-v-1.sv.vojne.html
 7. Ellis Island, ⇒ czo5OiJwYXNzZW5nZXIiOw==
 8. Volkswil, d.d. 2-11-1901
 9. zie ook ⇒ www.mundia.com
 10. Volkswil d.d. 9-6-1923
 11. ⇒ www.mundia.com
 12. ⇒ www.mundia.com
 13. GA Antwerpen, Notariaat Antwerpen, Nots. Belloy Jean François rep: 12528 - nr: 0071
 14. NL-HaNA 2.13.09, reg. nr. 1007, jaar : 1819
 15. Volkswil, d.d. 23-12-1934
 16. Volkswil, d.d. 26-2-1927
 17. Algemeen Handelsblad d.d. 19-11-1859, 23-11-1861 en 16-11-1863
 18. NA Nieuwkoop en Noorden, inv. nr. 13, aktenr. 66, blz. 82
 19. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 20. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 21. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 425
 22. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 446
 23. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 428
 1. RHC, ONA Woerden W054, inv. nr. 14, akte nr. 433
 2. SAA, Waterloo gratificaties 1815, arch. nr. 355 , inv. nr. 716, nr. 4002
 3. GAA, BS Huw. Bijlagen d.d. 4-10-1820
 4. ⇒ www.milwiki.nl
 5. Mededeling Peter Hoedemans, 2004
 6. Groenehart Archieven, Oudshoorn wijkregister 1830-1850, blz.195 en blz.197
 7. zie ook ⇒ genbader.htm
 8. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 9. ⇒ Kwartierstaat%20Eelco%20en%20Maaike%20Remmerswaal.htm
 10. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 11. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 12. Ter Aar, bevolkingsregister 1849-1859
 13. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 14. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 15. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 16. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 17. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 18. SAA, Waterloo gratificaties 1815, arch. nr. 355 , inv. nr. 718, nr. 4020
 19. Amersfoort Registre Civique
 20. NRC 3-8-1853
 21. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 22. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 23. ⇒ fam_buijs.htm
 1. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 2. NA, NL-HaNA 2.13.09, reg. nr. 861, Stamboek 575
 3. SAA, Waterloo gratificaties 1815, arch. nr. 355 , inv. nr. 714, nr. 1454
 4. Amersfoort Registre Civique
 5. Mededeling Henny Eizenga-Hendriks, 2009
 6. Amersfoort Registre Civique
 7. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 8. Bijl. BS, Trouwen Amersfoort, Huw. d.d. 30-5-1832 van Barend Bolland en Aaltje Noest
 9. NL-HaNA 2.13.09, 18e Afdeling Infanterie - 1830, Stamboek 411
 10. GA Amersfoort toeg. nr. 0099 f136
 11. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 12. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 13. ⇒ www.militieregisters.nl
 14. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 15. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 16. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 17. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1870
 18. zie ook Med. H.R. Bolland te Santpoort, 1995
 19. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 20. Bev. Reg.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43