This page was last updated : 210318.
File size is: 864 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 9
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 9

Volkstelling Hrustin 1715
In 1715 werd in Hongarije de eerste nationale volkstelling gehouden. Het doel was de belastingheffing te vergemakkelijken. Vrijgesteld waren de personen van adellijke families en hun huizen.[1]
In de lijst van Hrustin werden de volgende personen vermeld:

Adózók neve: Paulus Hrustinszky, Georgius Gyurik, Georgius Kachel, Martinus Kachel, Georgius Pasko, Andreas Malatinec, Thomas Pasko, Mathias Hutira, Joannes Kanya, Martinus Hutyra, Matheus Bansky, Andreas Slinka, Adamus Kubany, Georgius Hriczko, Mathias Prekop, Mathias Slinka, Mathias Bela, Martinus Hriczka, Michael Zebrak, Mathias Mahuth, Joannes Hurak, Andreas Krirej, Adamus Chovanecz, Michael Zebrak, Georgius Chovanecz, Georgius Chovanecz, Paulus Chovanecz, Mathias Zebrak, Andreas Chovanecz, Mathias Kompan, Joannes Kovacsik, Paulus Chovanecz, Joannes Chludik, Mathias Chludik, Mathias Koselka, Joannes Chovanecz, Mathias Kolcsar, Jacobus Szviba, Andreas Malatin, Joannes Klubisz, Stephanus Szikorik, Jacobus Gomanik, Georgius Bardunik, Georgius Klopacka, Andreas Skunta, Georgius Skunta, Paulus Kusztrik, Martinus Vlcsicsak, Georgius Bednar, Georgius Mahuth, Georgius Starmak, Adalbertus Zila, Mathias Zila, Mathias Kolada, Michael Mahuth, Joannes Grenya, Martinus Stith, Andreas Maruna, Joannes Maruna, Georgius Stith, Georgius Romanik, Joannes Romanik, Michael Stith, Jacobus Zeleny, Thomas Szlinka, Andreas Kovacs, Joannes Hanulyak, Andreas Latko, Paulus Kolcsák, Michael Zacslyak, Mathias Chovanecz, Michael Kurany, Andreas Kacheby, Joannes Zeleny, Paulus Hutyra, Joannes Hutyra, Joannes Pasko, Paulus Pasko, Georgius Klubisz, Georgius Kolada, Mathias Mahuth, Michael Luticsak, Joannes Luticsak, Jacobus Zeleny, Michael Gyurik, Andreas Pasko, Georgius Chovanecz

272. GORI(US) (GORY, GORG) (=Georgius) KOLEDA/KOLADA, geb. vóór ca. 1695, vermeld als Georgius Kolada in de volkstelling van 1715 van Hrustin,[2] tr. vóór 1714

273. CATHARINA NN. Zij wonen te Lehotka (1721..1734)..

320. JEAN VANHOUW(¥), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 6-8-1704 (filius legitimus Joannis Van Hauw et Mariae Vecoven quem, suscep: Egidius van Hauw nomine Joannis Vecoven en Clara van Hauw), doopget. (1723, 1724), tr. 1o verm. voor 1720 MARIA PLUIJMERS, tr. 2o Tienen RK St. Germanuskerk 21-4-1721 (Joannes van Houw et Joanna Maria Backers, testibus Gerardo Vive et Aegidio van Houw)

321. JOANNA MARIA BECKERS (BACKERS) (ook Johanna Catarina en Maria Anna!), heeft misschien een zuster Joanna Beckers.

COMMENTAAR(¥) Wie is: Jan van Hauw vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als "Jan van Hauw, poiters neringdoender, met vrouw, zoon 2 jaar, dochter van 3 jaar. Item, in een caemer Hendrick Lambrecht wolspindersknecht met vrouw. Levende van de taefel" wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[3]

Cijnsboek van Oranje te Tienen - 1735:[4]
Binnen d'oude vesten Thienen :
nr. 159. Jan van Houw, te vorens die Paters Jesuiten van Louen van eenen huijse, ende houe bij die binnen poorte van Hoegaerden, regenoten die Mene van achter, die nieuwe vesten, Jacobus Custermans, d'erffgenaemen Lenaert Cornelis, ende s'heeren straete van voren - j Cap. iiij Den. (1 cappuijn, 4 deniers)

322. MATHIAS CASTE(R)S (CASTEES), ged. RK Tienen St. Germanuskerk 23-2-1701 (get. Matthias Lamal nomine Matthias Maes en Elisabeth van Meer), ovl. na 1755 (23-2-1757?), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Matthijs Casters, geringhen wolspinder, met vrouw, wonend in de Kolvenierswijk te Tienen,[8] tr. Tienen RK St. Germanuskerk 30-10-1728 (mediante dispensatione get. Jacobus van Mechter en Joannes Castees)[9]

323. MARGARITA VAN MECHTER(EN), ged. RK Tienen St. Germanuskerk 1-3-1696 (get. Joannes Franciscus Vervoe en Margarita Peijssens), ovl. na 1755 (15-5-1759?), doopget. (1721, 1724).


THIRY
Een (ongetwijfeld aanwezig) verband van kwartier 324 met onderstaande vroeg-achttiende-eeuwse gegevens moet nog gevonden worden.

Ic. Margareta Tieri, doopget. (1714).

If. (Jean) Antoine Thiry(e) (Tirri), geb. Tienen 1743/44, ovl. Tienen 1811-1829; verm. broer van Henricus en Martinus, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Ant. Thirij werkman oud 52 jaar, met vrouw A. Mesmans oud 51 jaar, een kind onder de 12 jaar, en een dochter F. Thirij oud 15 jaar, wonend in de parochie Avendoren te Tienen sinds 25 jaar,[11] dagloner (1810), cultivateur (1811), wonend te Tienen (1770, 1810, 1811), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 8-11-1770 (get. Henricus Thirij & Martinus Thirij) Anne (Marie) Mes(se)mans, geb. Winksele 1745/46, ovl. Tienen 1811-1829, uit Winksele bij Leuven maar feitelijk behorend tot onze parochie (st. Gemanus te Tienen) (ex Wincxele prope Lovanium sed de facto parochiana nostra) (1770), wonend te Tienen (1810, 1811),

  • 1. Anne Marie Thirye, geb. Tienen 1772/73, tr. Tienen 26-11-1796 (get. o.a. Theodore Delvaux, wonend te Tienen) Jean Laurent Smets, geb. Tienen 10-9-1773, kleermaker wonend te Tienen (1796), dr. van Laurent Smets, dagloner, en Anne Christine Rotty, wonend te Tienen.
  • 2. Anne Thiri, geb. 1773/74, huisvrouw wonend te Tienen (1810), mogelijk identiek met nr. 1
    Uit haar:
   • aa. Agnes Thiri, geb. Tienen 9-7-1810 (get. Pierre Merckx, kleermaker, 47, Piere Paul Sebastien Merckx, 23 bakker, beiden wonend te Tienen).
  • 3. Françoise (Francisca) Tirri, geb. Tienen 17-10-1780, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als F. Thirij oud 15 jaar, wonend bij haar ouders in de parochie Avendoren te Tienen,[12] kokkin (1811), wonend te Leuven (1811), te Tienen (1829), tr. 1o Leuven 14-2-1811 (get. o.a. André Wouters, 25, domestique, schoonbroer Jean Wils, 40, agriculteur, Henri Haens, 42, cabaretier Guillaume Joseph Van Laenen, 38, cabaretier, allen wonend te Leuven). Pieter Bekelaers, ovl. 1811-1829. dr. van Henri Bekelaers, landbouwer, en Anne Marie Catherine Struyff, wonend te Leuven, tr. 2o Tienen 22-1-1829 (get. o.a. Laureys Meeuwis, tapper, Hendrik Dewit, kuyper) Francis Leonardus Peetermans, geb. Zoutleeuw 27-6-1782, bakker wonend te Zoutleeuw (1829), zn. van Hendrik Peetermans en Anna Maria Vanderlinden.

Ij. Martin Tirri, geb. vóór ca. 1755, woont te Tienen (1779), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 12-4-1779 (hij als filius Matthiae, Thenensis et parochianus noster, zij als filia Caroli, Geldoniensis et parochiana nostra, get. Joannes de Wijnantz & Petrus Lebeck) Maria Elisabeth Isaac, woont te Geldon? (1779), kan niet schrijven (1779).

324. JOANNES TIERI, tr. vóór 1714

325. MARGARETA SMETS.

332. NN LETIST, geb. vóór ca. 1695.

336. MATHIAS FESTRÉ, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 14-9-1710 (get. Mathias der Bent? en Maria Peijssens, ovl. vóór 1813, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Mattijs Vestre, poiters neringdoender, met vrouw en 3 jongens van 4, 6 en 8 jaer, wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[21] bakker te Tienen, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 3-5-1735 (get. Jacobus Foelen & Michael Hendrickx)

337. ANNE MASSAER(T), ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 11-1-1710 ("Anna filia legitima Joannis Massar et Mariae Corten quam susceperunt Sebastianus Massar et Anna Corten"), ovl. vóór 1813, huishoudster te Tienen.COMMENTAAR(¥) Op wie het volgende slaat is vooralsnog onduidelijk:
vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 A. Vestrée, werkvrouw oud 46 jaar, met zoon M Vestrée oud 15 jaar, wonend in de Mulkstraat te Tienen sinds 1779.[22]

340. NN NYS.


Nijs te Tienen ca. 1675-1800


I. geb. voor 1675

Ia. NN Nijs.

Ib. NN Nijs.

   Uit dit huwelijk:
  • 1. Philippus de Keur, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw* 11-7-1707 ("baptisatus est Philippus filius legitimus Georgi de Keur et Mariae Nijs, quem suscep: Philippus Nijs et domicella Barbara Lucia Olien? domicella van (C?)ommelen").
  • 2. Anna Maria de Ceur, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 27-6-1708 ("Anna Maria filia legitima Georgii de Ceur et Mariae Nijs quam suscep: Henricus Beckers et domicella Begginagij Thenesis Anna Vandenput").
 • c. Henricus Nijs, geb. vóór ca. 1695, volgt IIh


II. geb. voor 1700

IIa. Joannis Nijs, geb. vóór ca. 1685, ouders onbekend, doopget. (1705) (of IIb), tr. vóór 1705 Anna Goossens (Echa.tis?).

IIb. Joannes Nijs, geb. vóór ca. 1685, verm. broer van Tossanus, doopget. (1705) (of IIa), doopget. (1724, 1738), tr. vóór 1706 Elisabetha Geen(en)s.

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Marie Catherine Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 28-9-1737 ("Maria Catherina filia Guilielmi Nijs et Annae Mariae Baudri conjug: suscep: Hermanus Nijs et Maria Catharina Ruijsen").
 • f. Marie Elisabeth Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 21-5-1720 ("Maria Elisabetha filia legitima Jo:is Nijs et Elisabethae Geenens susceper: Laurentius Trullens? et Maria Cath. Collet"), ovl. jong?
 • g. Marie Elisabeth Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 4-4-1722 ("Maria Elisabetha filia legitima Joannis Nijs et Elisabethae Geenens susceperunt Franciscus Trullens? et Maria Catharina Collet").

IIc. Renerus N(e)ijs, geb. vóór ca. 1685, verm broer van Johannes IIa of IIb tr. vóór 1705 Catharina Wi(e)rickx (Wieris).

In het Cijnsboek van Oranje te Tienen - ca. 1735:[23] komt voor in (de wijk?)
Oragnie :
nr. 84. D'erffgenaemen Anne Weijs, weduwe wijlen Renier Nijs van eenen huijse, ende houe, regenoten die refugie van Sinte Geertruijden, s'heeren straete genoempt die louenaere straete van voor, ende d'erffgenaemen Roldolp heeren - j cap. iiij den. = (1 cappuijn, 4 deniers)
Hieruit zou men kunnen concluderen dat Renerus N(e)ijs (IIc) een tweede maal getrouwd is met Anne Weijs en dat beiden vóór ca. 1735 zijn overleden.
  Uit dit huwelijk (o.a.?):
 • a. Mathias Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 18-5-1705 ("Mathias filius legitimus Reneri Nijs et Catharinae Wiericx quem susceperunt Joannes Nijs et Maria Willebeurgh nomine Mariae Wiericx").
 • b. Henricus Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 16-11-1707 baptisatus est Henricus filius legitimus Reneri Nijs et Catharinae Wiericx quem susceperunt Mathias Wiericx et Maria Wiericx")
 • c. Egide Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 6-11-1710 ("Egidius filius legitimus Reneri Nijs et Catharinae Wieris quem suscep: Egidius Matteus et Maria Wieris"), verm. identiek met Aegidius Nijs, doopget. (1723), tr. vóór 1738 Maria Plis.
   Uit dit huwelijk (o.a.?)
  • 1. Anne Christine Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 24-3-1738 ("baptizata est sub conditione Anna Christina filia legitima Aegidii Nijs et Maria Plis quam suceperunt Joannes Plis et Christina Nijs").
 • d. Jean Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 7-4-1713 ("Joannes filius legitimus Reneri Nijs et Catharinae Wierickx quem susceperunt Joannes van Reck?/Veck /Vech et Elisabetha Claes").
 • e. Waltère Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw ("19-9-1715 Walterus filius legitumis Reneri Nijs et Catharinae Wierickx quem suscep: Walterus Pottenus? et Margarita Hendrickx").
 • f. Anne Marie Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 24-3-1718 ("Anna Maria filia legitima Reneri Neijs et Catharinae Wirickx susceperunt Petrus Sondervorst et Anna Maria Paenhuijs").

IId. Josephus Nijs, geb. vóór ca. 1685, tr. vóór 1705 Anna Maria Baud(en)oels (Meenen?).

IIe. Tossanus Neijs, geb. vóór ca. 1690, doopget. (1706, 1716), tr. vóór 1712 Margarita van Ham.

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Herman Denis Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 9-10-1735 ("Hermanus Dionisus filius legitimus Tossani Nijs et Mariae Catharinae Michels suscep: Hermanus Nijs et Clara Michels").
 • e. Marie Gertrude Nijs , ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 9-2-1720 ("Maria Gertrudis filia legitima Tossani Nijs et Maria van Lamonie? susceperunt Florus de Menus? et Maria Gertrudis Monnaert").

IIf. Guilelmus Neijs, geb. vóór ca. 1690, doopget. (1717), tr. vóór 1714 (Anna) Gertrudis Verlat, doopget. (1716), mogelijk dr. van Gilis Verlat en zijn huisvrouw Anna Raemaeckers die in 1683 een woning in de Ooievaarstraat te Tienen verkopen.[24]

IIg. Georgius Nijs, geb. vóór ca. 1690, tr. vóór 1714 Maria Vandewelde.

IIh. Henricus Nijs, geb. vóór ca. 1695, ovl. na 1755, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Hendrick Neijs, cremer, met vrouw, dochter oud 40 jaer en soen oud 26 jaer, wonend in de Handboogwijk te Tienen,[26] tr. vóór 1715 Angel(in)a Smets, ovl. na 1755.

IIi. Paulus Nijs, geb. vóór ca. 1700, verm. broer van Egidius tr. vóór 1723 Anna Joanna van Cautem.

IIj. Henricus Nijs, geb. vóór ca. 1700, verm. broer van Joannes, tr. vóór 1724 Joanna Maria Collon, verm. dr. van Godtgaff Collon.

Op 25-1-1679 werd Godtgaff Collon, ook geschreven Godefroid Collin, bij het uitgaan van de bernender kersse, de nieuwe eigenaar van het huis de Rooienburg (thans Veemarkt 47) te Tienen. Het pand wordt dan beschreven als een huis met hof, soldatenhuis en stallingen, gelegen op de Kalvermarkt. Collon werd ook de eigenaar van de tuin waarop eertijds een huis stond, dat vervangen werd door een houtstal. Hij veranderde de benaming Rooienburg in de Kat. Van Godtgaff Collon kwam het huis aan zijn dochter Maria Collon, die getrouwd was met Otto Jacob Coenen. Hun kinderen erfden het huis, namelijk 1. Joanna Maria Coenen, geestelijke dochter, 2. Anna Margareta Coenen, zuster in het Annuntiatenklooster, en 3. Hendrik Nijs, een halfbroer. Na de dood van hun ouders verkochten deze kinderen op 22-1-1771 de Catte aan notaris Jan Carolus Nihoul en zijn echtgenote Maria Catharina van Dionant. [29]
  Uit dit huwelijk (o.a.?)
 • a. Jean Henri Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 16-4-1724 ("Joanus Henricus filius Henrici Nijs et Joannae Mariae Collon conjug: susceperunt Joannes Nijs et Joanna Maria Coenen"), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 30-1-1751 (get. Jo(annes?) Henricus van Houw & Guilielmus Henricus Neijs) Dorothee Vanhouw.
 • b. Guillaume Henri Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 10-5-1727 ("Wilhelmus Henricus filius Henrici Nijs et Joannae Mariae Collen conjugii susceperunt Red.. Wilhelmus van Herbergen .uj.. Ecclesis R.eeficiatus et sacrista et Anna Margarita Coenen"), huw. get. (1751).


III. geb. voor 1725

IIIa. Hubertus Nijs, geb. vóór ca. 1710, ouders onbekend, tr. vóór 1734 Anne Catharine van der Linden.

IIIb. Christina Nijs, geb. vóór ca. 1720, ouders onbekend, doopget. (1738).

IIIc. Carolus Patritius Nijs, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 4-11-1705, tr. vóór 1738 Joanna Meugens.IV. geb. voor 1750

IVa. NN Nijs, geb. vóór ca. 1740.

IVb. Henri Nys, geb. Kapellen (dépt. de la Dyle) 1728/29, verm. identiek met Hendrick Nijs, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Hendrick Nijs, nerinckdoener, met vrouw, en een soon van 6 jaar, een dochter van 2 jaar en een knecht of meijsen, wonend in de Jongmanswijk te Tienen,[31] particulier, wonend te Tienen (1805), tr. Grimde RK St. Petrus & Paulus 7-1-1758 (get. Henricus Aron & Henricus Snijders) Anne Smed(t)s, geb. Tienen 1730/31, wonend te Tienen (1805).

IVc. Charles Joseph Nys, geb. vóór ca. 1750, brasseur de genièvre, wonend te Tienen (1797), tr. vóór 1773 Anne Catherine Van Weddingen, wonend te Tienen (1797).

IVd. Jean Jacques (Joannes Jacobus) Nys, geb. vóór ca. 1740, ovl. Oplinter 2-4-1791, wonend te Oplinter, tr. vóór 1763 Jeannette Catherine (ook Maria Catharina) Nys, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 21-4-1738, ovl. Oplinter 4-4-1803, wonend te Oplinter (1800), dr. van Carolus Patritius Nijs en Joanna Meugens (zie IIIc).

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Jean Nijs, geb. Tienen 14-11-1801 (get. Nicolas Boekarts, 50, marchand de charbon wonend te Tienen rue Longue, Jacques Mathijs, 25, fileur de laine wonend te Tienen rue de Montagne au vent, akte op verzoek van Marie Hendrickx garde de couche en absence du père).
 • c. Lambert Nijs, geb. 1766/67, ovl. Oplinter 6-1-1816, cultivateur, 47, wonend te Oplinter (1815), tr. Oplinter 20-4-1815 (get. Henri Mommaels, journalier, 66, Jean Massart, cultivateur, 29, zijn broer Philippe Nijs, cultivateur, 52, Jean Deschamps, cultivateur, 48, allen wonend te Oplinter) (Anne) Beatrice Ceuleers, geb. 1794/95, journalière (1815), wonend te Oplinter (1815, 1818), dr. van Pierre Ceuleers, journalier, en van Marie Anne Lintermans, journalière, wonend te Oplinter. Zij hertr. Oplinter 9-1-1818 Louis Hendrickx.
   Uit dit huwelijk in 1815 gewettigd:
  • 1. Anne Thérèse Keuleers / Nijs, geb. Oplinter 28-11-1812.
 • d. Guilielmus Nijs, geb. Oplinter 16-3-1776, landbouwer, wonend te Oplinter (1828), tr. Oplinter 19-4-1828 (get. o.a. Theodor Vranckx, landbouwer, 44, Joannes Franciscus Vanderlinden, landbouwer, 24, Joseph Vanautgaerde, landbouwer, 46, allen wonend te Oplinter) Anna Catharina Goedgebeurd, geb. Oplinter 30-9-1776, landbouwster, wonend te Oplinter (1828), dr. van Joannes Goedgebeurd en van Isabella Willems.
   Uit deze relatie 7 kinderen die zij bij het huwelijk in 1828 wettigen:
  • 1. Joannes Goedgebeurd / Nijs, geb. Oplinter 6-2-1802.
  • 2. Catharina Goedgebeurd / Nijs, geb. Oplinter 22-7-1800.
  • 3. Elisabeth Goedgebeurd / Nijs, geb. Oplinter 28-8-1805.
  • 4. Ambrosius Goedgebeurd / Nijs, geb. Oplinter 4-3-1809.
  • 5. Lambertus Goedgebeurd / Nijs, geb. Oplinter 19-1-1815.
  • 6. Theresia Goedgebeurd / Nijs, geb. Oplinter 26-11-1820.
  • 7. Paula Goedgebeurd / Nijs, geb. Oplinter 22-10-1824.

IVe. Maria Nijs, geb. 1743/44, tr. vóór 1776 Jean Coekelberghs, geb. 1739/40, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Jean Coekelberghs, tuinman op het Begijnhof oud 56 jaar, met vrouw Maria Nijs oud 52 jaar, dochter Peterenella Coekelberghs oud 18 jaar, zoon Patrice Coekelberghs oud 20 jaar, dochter Joanne Coekelberghs oud 15 jaar, en 1 kind onder de 12 jaar, wonend op het Begijnhof te Tienen,[32]


V. geb. voor 1775
Va. Guill(i)aume Nijs, geb. vóór ca. 1745, ovl. vóór 1800; verm. broer van Franciscus, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 20-5-1766 (get. Paulus van de Schilde & Franciscus Nijs) (Anne) Christine Michau(x), wonend te Tienen (1800).
  Uit dit huwelijk (o.a.?):
 • a. Jean Nijs, geb. Tienen 22-4-1779, ovl. Tienen voor 1827, kan schrijven (1804..1815), charretier (1800), conducteur (1804), cabaretier (1806, 1808), aubergiste (1810..1819), wonend te Tienen (1800..1819), tr. Tienen 12-10-1800 (get. Antoinette Duchaine, couturière, 21, haar zuster Thérèse Minot, couturière, 26, Jean Steveniers, musicien, 33, Henri Vanautgaerden, maire d'Hoeleden, 29, allen wonend te Tienen) (Marie) Barbe Minot, geb. Tienen 9-4-1776, menagere (1806..1812), aubergiste (1840), wonend te Tienen (1800..1840), dr. van Mathieu Minot, conducteur, en van Anne Gertrude Dewalhyns, wonend te Tienen.
   Uit dit huwelijk (o.a.?)
  • 1. Anna Christina Nijs, geb. Tienen 24-7-1800 (5 thermidor VIII, volgens huwelijks akte 27-9-1801, doch dit is verkeerd omgerekend uit de republikeinse kalender), (get. o.a. de vroedmr. en Antoine Steveniers, vendeur de bière, 31, wonend te Tienen) wordt reeds bij de geboorteaangifte door de vader erkend, en bij het huwelijk in 1800 gewettigd, wonend te Tienen (1827), tr. Tienen 13-6-1827 (get. o.a. haar broer Paulus Joannes Nijs, zijn schoonbroer Joannes Vancauwenberg, wonend te Testelt, zijn neef Francis Vandepoel, wonend te Testelt) Antonius Dyonisius Josephus Vandenwauwer, geb. Testelt 10-9-1784, landbouwer, wonend te Testelt (1827), zn. van Francis Ambrosius Vandenwauwer, en van Anna Libens.
  • 2. Paule Jean (Paulus Joannes) Nijs, geb. Tienen 30-1-1804 (get. Antoine Steveniers, 33, vendeur de bière, Henri Goossens, 33, brasseur , beiden wonend te Tienen), huw. get. (1827).
  • 3. Barbe Nys, geb. Tienen 21-4-1806 (get. Francois Vandevelde, 40, vendeur de bière, Jean van Weddingen, 37, vendeur de bière, beiden wonend te Tienen), sans profession, wonend te Tienen (1839), tr. Tienen 20-2-1839 (get. Louis Uyttebroeck, cultivateur, 30, haar broer Louis Nys, boulanger, 25, haar neef Jean Tricot, cultivateur, 40, haar broer Joseph Nys, cultivateur, 28, allen wonend te Tienen) Jean Joseph Tomsin, geb. Tienen 1-10-1805, particulier (1837, 1839), wonend te Tienen (1837..1848), huw. get. (1837..1848), zn. van Pierre Tomsin, négociant, en van Marie Françoise Kinart, négociante, wonend te Tienen (1839).
  • 4. Marie Cathérine Caroline Nijs, geb. Tienen 19-5-1808 (get. Antoine Steveniers, 38, brasseur, Francois Vandevelde, 42, vendeur de bière, beiden wonend te Tienen), particulière, wonend te Tienen (1840), tr. Tienen 4-5-1840 (get. o.a. Pierre François David Chasseur, maitre de pension, 30, Henri Antoine Lowet, brasseur, 48, haar schoonbroer Joseph Tomsin, négociant, 33, allen wonend te Tienen) Hubert François Joseph Charlier, geb. Namur 3-2-1812, particulier, wednr. van Sophie Josephe Cornet, wonend te Namur (1840), zn. van Hubert Charlier, en van Marie Josephe Thirionet.
  • 5. Piere Joseph (Louis) Nijs, geb. Tienen 24-3-1810 (get. Gabriel Joseph Reijnaerts, 32, rubanier?, Francois van Weddingen, 44, tailleur d'hommes, beiden wonend te Tienen), cultivateur, wonend te Tienen (1837, 1839), huw. get. (1837).
  • 6. Marie Elisabeth Nijs, geb. Tienen 9-11-1812 (get. klerken en vroedmr.).
  • 7. Louis Nys, geb. 1813/14, boulanger, wonend te Tienen (1839).
  • 8. Jean Louis Heribert Nijs, geb. Tienen 16-3-1815 (get. Jean Reija, 38, jardinie, Francois Postelmans, 22, particulier, beiden wonend te Tienen), cultivateur, wonend te Tienen (1837), tr. Tienen 14-1-1837 (get. o.a. zijn broer Pierre Joseph Nijs, cultivateur, 26, wonend te Tienen, haar broer Jean Tricot, aubergiste, 37, beiden wonend te Tienen) Marie Anne Tricot, geb. Tienen 8-11-1787, boulangère en weduwe van Jacques Geerts, wonend te Tienen (1837), dr. van Gerardus Tricot, aubergiste te Tienen, en van Anne Catherine Lamens.
  • 9. Eugene Theodore Nijs, geb. Tienen 13-5-1819 (get. klerken).

Vb. (Jean) Jacques Nijs, geb. Tienen 1760/61, ovl. vóór 1818? vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Jacobus Neijs handelaar oud 35 jaar, met vrouw Anna Koeckenkoren oud 35 jaar, en de grootmoeder Gerardus (!) Koeckenkoren oud 70 jaar, wonend in de Langestraat te Tienen,[33] kan schrijven (1797..1808), marchand (1797), epicier (1803), directeur de l'attellier (1805, 1808), wonend te Tienen (1797..1808) in de rue Longue (1797, 1803), tr. vóór 1794 (Anne) Catherine Co(e)ckelcoren (Koeckelkoren), geb. Neerhespen 1861, menagere (1805, 1808), woont te Tienen (1818, 1819) aan de grande Montagne (1818).

   Uit haar een natuurlijke dochter:
  • 1. Marie Jeanne Nijs, geb. Tienen 25-12-1818 (get. vroedmr en klerken).
 • b. Marie Therese Nijs, geb. Tienen 11-11-1795 (volgens tienjarentafel, maar akte niet aanwezig), wonend te Tienen (1819).
   Uit haar een natuurlijke dochter:
  • 1. Marie Florence Nijs, geb. Tienen (in het huis van haar grootmoeder) 25-3-1819 (get. klerken).
 • c. Anne Marie Nijs, geb. Tienen 30-12-1797 (get. klerken).
 • d. Josephine Nijs, geb. Tienen 2-5-1803 (get. Antoine Duchamp, 54, vendeur de bière, Henri Fero, 41, revendeur, beiden wonend te Tienen in de rue Longue), tweeling met
 • e. Jean Augustin Nijs, geb. Tienen 2-5-1803 (get. Antoine Duchamp, 54, vendeur de bière, Henri Fero, 41, revendeur, beiden wonend te Tienen in de rue Longue).
 • f. Anne Catherine Nijs, geb. Tienen 6-8-1805 (get. o.a. Jean Antoine Jacobs, 75, directeur des orphelins wonend te Tienen).
 • g. Victorien Polidor Nijs, geb. Tienen 13-1-1808 (get. o.a. Pierre Goossens, 59, vendeur de bière, Pierre Henri Smets, 26, secretaire de la bienfaisance, beiden wonend te Tienen).
 • h. Henri Nijs, geb. Tienen 17-4-1810 (volgens tienjarentafel, maar akte niet gevonden) filiatie niet bewezen.

Vc. Angeline Nijs, geb. Tienen 1760/61, ovl. Tienen 1812-1820, wonend te Tienen (1812), tr. vóór 1793 François Philippe Joseph Rassart, geb. Saint Vaest lez Binche, ovl. Tienen voor 1812, fabricant de bas.

Vc. Jean Henri Nijs, geb. 1764/65, ovl. na 1842, broer van Angeline hierboven vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Hendrik Neijs herbergier oud 31 jaar, met vrouw Anna Materne oud 23 jaar, wonend in de Langestraat te Tienen,[34] kan schrijven (1799..1826), distillateur de l'eau de vie (1799, 1801), vendeur de bière (1804), huw. get. (1820), sans profession (1842), wonend te Tienen (1799..1842) in de rue Longue (1799, 1801), tr. vóór 1794 Anne Marie Mat(h)erne, geb. 1772/73, ovl. vóór 1819.

   Uit dit huwelijk (o.a.?):
  • 1. Jean Henri Nijs, geb. Tienen 5-1-1820 (get. Louis Lammens, 24, en Henri-Jacques Kelers, 43, beiden wonend te Tienen), mécanicien, wonend te Tienen (1848), zn. van Corneille Jacques Nijs, cordonnier, wonend te Tienen (1848), en van Anne Catherine Herms overleden, (1848), tr. Tienen 2-8-1848 (get. zijn broer Jean Nijs, employé, 21, wonend te Bruxelles (1848), zijn schoonbroer Joseph Mombaerts, 32, haar broer Henri Vanroelen, menuisier, 29, Pierre Nijs, ébeniste, 21, alle drie wonend te Tienen) Pauline Vanroelen, geb. Tienen 8-4-1825, bonnetière, (1848), dr. van Antoine Vanroelen, en van Anne Claire Driscaire, menagère, wonend te Tienen.
    Uit dit huwelijk (o.a.?):
   • aa. Henricus Nys, geb. Tienen 1848/49, ovl. Kessel-Lo 4-8-1885, werkman aan de staat, wonend te Leuven (1885).
  • 2. Emanuel Nijs, geb. Tienen 5-1-1820 (get. Louis Lammens, 24, en Henri-Jacques Kelers, 43, beiden wonend te Tienen), ovl. Tienen 6-5-1823, tweeling met voorgaande Jean Henri.
  • 3. Jean Nijs, geb. 1826/27, employé wonend te Bruxelles (1848).
 • b. Franc(o)is Nijs, geb. Tienen 20-3-1799 (get. Jean Francois de Hayes, secretaire de la commission de repartition de la contribution fonciere, 24, en Egide Vandenbergh, sonneur public, 55, beiden wonend te Tienen), huw. get. (1827, 1831), peintre, wonend te Tienen (1826..1831). tr. Tienen 8-6-1826 (get. o.a. zijn broer Jan Nijs, haar schoonbroer Jan Antoon Morren, beiden wonend te Tienen) Maria Gertrudis Steveniers, geb. Tienen 6-4-1802, landbouwster, wonend te Tienen (1826), dr. van Jan Hendrik Steveniers landbouwer, en van Anna Catharina Booten.
 • c. Jean Nijs, geb. Tienen 26-12-1801 (get. Jacques Godfroid Molinet, 72, tanneur wonend te Tienen rue de la Constitution, Jean Perpeet, 38, conducteur wonend te Tienen rue Longue), peintre (1831, 1840), wonend te Tienen (1831, 1840), tr. 1o Tienen 12-2-1831 (get. o.a. Guillaume Frix, tailleur, wonend te Tienen (1831), zijn broer François Nijs, peintre, beiden wonend te Tienen) Marie Thérèse Gerval, geb. Hoegaarden 20-11-1793, ovl. Tienen 1831-1840, lavandière, wonend te Tienen (1831), dr. van Pierre Gerval, maçon, en van Barbe Degoir, wonend te Wommersom (1831), tr. 2o Tienen 9-4-1842 (get. o.a. Henri Coenen, tailleur, 38, zijn broer François Neys, peintre, 43, beiden wonend te Tienen) Marie Catherine Lauvereys, geb. Herentals, prov. Antwerpen (1799?), servante, wonend te Mechelen (1842), dr. van Jean Lauvereys, en van Marie Vekemans.
   Uit zijn eerste huwelijk (in 1831 gewettigd)
  • 1. Pierre Gerval / Nijs, geb. Tienen 4-1-1831.
  • 2. Jean Gerval / Nijs, geb. Tienen 15-2-1829.
 • d. Catherine Nijs, geb. Tienen 24-9-1804 (get. Jean Geerts, 33, boulanger wonend te Tienen rue Longue, Jacques Godefroid Molinet, 74, tanneur, oncle maternel wonend te Tienen rue de la Constitution).

Vd. Jean Baptiste Nijs, geb. Bierbeek 1768-1771, kan niet schrijven (1803..1817), kan wel (!) schrijven (1808), conducteur (1803), journalier (1805), postillon (1808, 1817), domestique (1814), wonend te Tienen (1803..1817), tr. Anne Marie Dewelde, geb. Tienen 1778-1781, menagere (1804, 1808), wonend te Tienen (1803..1817) rue del petite montagne (1803).

Ve. Antoine Nijs, geb. Meldert 1765/66, kan niet schrijven (1807), cultivateur wonend te Hoxem (1807), tr. Anne Cath. Smolders, geb. Cumptigh 1765/66, menagere wonend te Hoxem (1807).

Vf. Pierre Nijs, geb. Meldert 1770-1773, kan schrijven (1811..1819), bourrelier wonend te Tienen (1811..1822), tr. Marie Therese Cocx, geb. Keesegom 1789/90, menagere (1811..1815), wonend te Tienen (1811..1816).

342. HENRI (HENDRICK) STE(IJ)LS, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 21-11-1707 (Gregorius Henricus, filius legitimus Henrici Stels et Elisabetha Smets, quem susceperunt Gregorius de Vos et Catharina Smets), ovl. 1768-1813, doopget. (1728, 1732, 1758, 1760, 1768), vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Hendrick Stels, brauwer, met vrouw en twee jongens van 4 en 5 jaer. Item op een caemer sijne moeder impotent, woort door Stels onderhauden, wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[35] tr. Tienen RK St. Germanuskerk 25-2-1728 (get. Franciscus Lacourt et Joannes Stevens);(¥)

343. (MARIE) CATHERINE STEVENS, geb. vóór ca. 1710, ovl. na 1741; heeft mogelijk broer of vader Joannes Petrus Matteus Stevens, doopget. (1728), en zuster Joanna Steven doopget. (1735), zuster Maria Anna Stevens doopget. (1737).

COMMENTAAR(¥) Vermoedelijk, maar niet bewezen is een eerder huwelijk van kw. nr. 342:
Henri Stels, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 7-2-1717 (get. Joannes Corbesier et Mathias Kimps) Barbe Matteus.
en een tweede/derde huwelijk van kw. nr. 342:
Hendrick (Henri) Stels, geb. vóór ca. 1730, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 22-8-1751 (get. Guilielmus Peyssens en Petrus Franciscus de Wijnantz) Anne Marie (Theresia) Wuijts, ovl. na 1755, doopget. (1766, 1771).


Ste(ij)ls

Ic. Lamber(t) Strel(s), geb. vóór ca. 1715, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Lamber Strel, fruijtenier, met vrouw en dochter van 16 jaar, wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[52] tr. vóór 1736 Maria Anna Fontijn.

Id. Peeter (Pierre) Stels, geb. vóór ca. 1720, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Peeter Stels, handtwercker, met vrouw, en jongens van 2, 3, en 4 jaer, levende van den H: Geest, wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[54] tr. Tienen RK St. Germanuskerk 27-9-1744 (get. Henricus Stels & Jo(annes?) Franciscus Stels) Barbe Lemaitre, ovl. na 1755.

Op 28-2-1763 verkopen de broers Peeter, Hendrick en Georgius Steijls de herbergen Prins Eugenius, bestaande uit huis en de tuin te Tienen naast de Grote Omheining, buiten de Hoegaardsepoort, van Hoegaarden afgescheiden door een Vloedgracht, aan Franciscus Van Houw, Belleman deser stadt Thienen. Na 1800 werd H. Baudewijns de nieuwe eigenaar.[55]
  Uit dit huwelijk (o.a.?):
 • a. Jean Stels, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 13-10-1749 (filius Petri Stels et Barbarae de Maiter conjug: quem suscep: Joannes de Maiter et Catharina Houtrix).
 • b. Marie Barbe Stels, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 7-6-1753 (filia Petri Stels et Barbarae le Maitere conjug: quam suscep: Henricus Pleugens et Barbara Mattheuws).

Ie. Hendrick (Henri) Stels, geb. vóór ca. 1725, ovl. na 1755, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Hendrick Stels, handtwercker, met vrouw en jongens van 2 en 3 jaar en een dochter van 2 jaar, levende van den H: Geest, wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[56] parochiaan van de St. Germanuskerk (1786), doopget. (1790) (echt?), tr. Tienen RK St. Germanuskerk 30-12-1747 (get. Joannes Smeepers & Joannes Jugels) Elisabeth Do(c)ke(n)s, ovl. na 1755.

   Uit haar een natuurlijke dochter:
  • 1. Anne Elisabeth Stels, geb./ged. RK Tienen St. Germanuskerk 28/28-6-1781 (baptisata est eadem die Thenis nata circa horam nonam matulinam, filia naturalis Annae Gertrudis Stels hujus loci parochianae, susceperunt Joannes de Wijnantz et Anna Gertrudis Hobreghts Thenis parochiani).
  • 2. Phillippine Stels, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 9-1-1790 (baptizata est filia naturalis Annae Gertrudis Stels quam susceperunt Henricus Stels et Philippina Letist).
 • g. Elisabeth Stels, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 3-4-1763 (filia Henrici Stels et Elisabeth Dokens conjugum quam susceperunt Joannes Henricus Tritsmans et Anna Elisabeth de Vor).

If. Hendrick (Henri) Stels, ovl. na 1755, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Hendrick Stels, inpotent, met vrouw, levende van den H: Geest, wonend in de Kruisboogwijk te Tienen,[57]

Ig. Anna Elisabeth Steijls, geb. vóór ca. 1745.II

IIa. Lambert (Libert, Albert) Ste(y)ls, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 9-4-1752 (filius Henrici Stels et Elisabethae Dokens conjug: quem suscep: Libertus Dokens et Agatha Vandereijcken), ovl. na 1823, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als Lamb. Steijls, wever oud 46 jaar, met vrouw An Hoebrechts oud 50 jaar en zoon Theod. Steijls oud 12 jaar, wonend in de Hoegaardenstraat te Tienen,[58] wonend te Tienen (1804), tisserand 54 jaar wonend te Tienen (1810), huw. get. (1810), kan niet schrijven (1782, 1783), parochiaan van de St. Germanuskerk (1778, 1780, 1782, 1783), tr. vóór 1776 Anne Gertrude Hoebrechts, geb. Tienen 1745/46, ovl. Tienen 15-1-1823 (in het burgerlijk gasthuys), parochiaan van de St. Germanuskerk (1778, 1780, 1782, 1783), kan niet schrijven (1781, 1783), wonend te Tienen (1804), menagère 55 jaar wonend te Tienen (1810), huw. get. (1810), dr. van Joannes Hoebrechts en van Caroline Vanderlinden.

IIb. Pierre Stels, ged. RK Tienen St. Germanuskerk 23-8-1756 (filius Petri Stels et Barbarae le Maitre conjugum quem susceperunt Petrus Smets et Gertrudis Kaijen), doopget. (1782), parochiaan van de St. Germanuskerk (1782, 1783), tr. vóór 1785 Maria Catharina Wil(le)mar, parochiaan van de St. Germanuskerk (1783).

IIc. Jean Stels, ouders onzeker, verm. identiek met Jean Steijls, parochiaan van de St. Germanuskerk (1786, 1787, 1789), doopget. (1789), kan niet schrijven (1786, 1787, 1789), tr. vóór 1786 Maria Elisatha Mellaerts, parochiaan van de St. Germanuskerk (1786, 1787, 1789).

344. JACQUES (JACOBUS) DESAER, geb. vóór ca. 1720, ovl. vóór 1813, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 21-10-1742 (get. Jo(annes) Franciscus Massaer & Antonius Massaer)

345. JEANNE/MARIE CATHERINE MASSAER, geb. vóór ca. 1725, ovl. vóór 1813, mogelijk identiek met: Marie Catherine Massa(e)rt, ged. RK Tienen Onze Lieve Vrouw 3-7-1719 ("Maria Catharina filia legitima Jo:i Massar et Mariae Corten suscep: Joe: Francesco Massaert ) et Maria Cath: Collet"), (zie kw. nr. 675 sub f) verm. zuster van Jo(annes) Franciscus en Antonius.


Dusaer

Ia. Francis Dusaer, geb. vóór ca. 1730, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Francis Dusaer, geringen wever, met zoons van 4 en 2 jaaer en een dochter van 8 maanden, wonend in de Handboogwijk te Tienen.[64]

346. ARNOLDUS MICHIELS, geb. vóór ca. 1740, verm. identiek met ARNOLD(US) MICHIELS, tr. Tienen RK St. Germanuskerk 29-8-1762 (get. Petrus Franciscus de Wijnantz en Henricus Hendrickx)

347. ANNA (ook MARIA) CATHARINA HENDRICKX, geb. vóór ca. 1745.

Pachthof van Savooien:[65]
"Het is het pachthof gelegen in de hoek van de Vissenakenstraat en de Kattestraat, eertijds Wijngaardstraat genoemd en nu Kattenbos. De boerderij op D 270 (Vissenakenstraat 504) werd door het College van Savooien verhuurd. In 1670 bv. was de huurder van het pachthof Jan Pauwels. Deze mocht ook van de brouwerij gebruik maken die in de boomgaard stond. Op 19-9-1681 waren de huurders Jan, Lambrecht en Mathijs Peeters, ghebroeders op het hoff vant voorschreuen Collegie binnen Sinte Mertens vissenaecken. In 1743 woonde op het pachthof Jan Peeters, die getrouwd was met Maria van Haegendoren. Jan stierf echter op 3-8-1743. Twee maand later hertrouwde Maria met Arnoldus Michiels. Na Arnoldus’ dood bleef Maria van Hagendoren de hoeve verder bestieren, want op 20-4-1775 verhuurde het college de boerderij aan Maria, de weduwe wijlen Arnoldus Michiels. Uiteindelijk kwam de hoeve in volle eigendom aan de familie van Frederik Huens uit Boutersem."

Jan Peeters
, ovl. 3-8-1743, woont in de pachthof van Savooien op de hoek van de Vissenakenstraat en de Kattestraat te Tienen (1743) tr. vóór 1743 Maria van Haegendoren, ovl. na 1775, blijft na de dood van haar tweede echtgenoot Arnoldus de pachthof besturen, huurt de pachtof op 20-4-1775 van het College van Savooien te Leuven. Zij hertr. okt. 1743 Arnoldus Michiels, ovl. vóór 1775.

348. NN DELPORT(¥), tr.

349. NN NN(¥), geb. 1708/09, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1796 als de wed. Delporte, arm oud 87 jaar, met (haar zoon?) Lamber Delporte werkman oud 55 jaar, en diens vrouw Maria Peeters, oud 37 jaar, en (haar zoon?) Anthoen Delport schoenmaker oud 44 jaar en diens vrouw Marjan Huijsecom, oud 39 jaar, wonend in de Langestraat in Aandoren te Tienen,[66]

COMMENTAAR(¥) Mogelijke kandidaten voor dit echtpaar zijn:
Antoine Delport tr. Tienen RK St. Germanus 3-3-1737 (get. Gabriel van der Monden & Jacobus van der Stecksx) Anna Catharina Pinneur. Hij is mogelijk indentiek met Antoen Delport, geb. vóór ca. 1720, ovl. na 1755, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Antoen Delport, schoenmaeckers cnecht, met vrouw en jongens van 12, 9 2 en 1 jaer, en dochter van 8 jaer, "Arm", wonend in de Kolvenierswijk te Tienen,[67] tr. vóór 1743 NN, ovl. na 1755.
Antonie Delport tr. Tienen RK St. Germanus 24-10-1752 (get. Petrus Franciscus De Wijnantz & Jacobus Gillst) Maria Catharina Soupaert.


Delport
Een (ongetwijfeld aanwezig) verband van kwartier nr. 348 met onderstaande vroeg-achttiende-eeuwse gegevens moet nog gevonden worden.

Ia. Henri Delport, geb. vóór ca. 1690, tr. vóór 1708 Joanna Genus? (Guilielme Gilis).

Ib. Joh. Delport, tr. vóór 1704 Anna NN.

Ic. Lambertus Delport, tr. vóór 1707 Catharina Deieron.

IIb. Lambert Delport, geb. vóór ca. 1720, vermeld in de Volkstelling van Tienen 1755 als Lambert Delport, meesters cnecht, met vrouw en jongens van 12, 10, 5, en 2 jaer, en dochters van 14 en 8 jaer, "Arm", wonend in de Kolvenierswijk te Tienen,[75] huw. get. (1766), verm. broer van Antoine, tr. vóór 1741 NN, ovl. na 1755.

IIIa. Elisabeth Delport, tr. Grimde RK St. Petrus & Paulus 1-11-1772 (get. Franciscus Huber & Joannes Andrijas Delpordt) Guillaume Huber.

350. HENRI STELS (STAELS), geb. vóór ca. 1695, ovl. na 1729, tr. vóór 1717

351. BARBARA MATHIUS (MATTEUS, TEUNIS) (VAN DER ...), ovl. na 1729.

354. AEGIDIUS VOLLAERTS, geb. vóór ca. 1685, ovl. Tienen in het ziekenhuis 7-8-1714 (begraafboek Overlaer RK St. Lambertus: "obijt ex Mulck Aegidius Vollaerts in zenodochio Thenis premunitus sacramento extremae unctionis") afkomstig van Mulck (bij Thienen) (1714), tr. vóór 1705

355. MARIA PULINX, geb. vóór ca. 1685, ovl. (Tienen?) in het ziekenhuis jan. 1725, beg. Tienen? (begraafboek Overlaer RK St. Lambertus jan 1725: ("obijt in zenodochio Maria Pulinx vidua quondam Egidij Vollaerts ante premunita omnibus Sanctae Matris Ecclesiae sacramentis ibidemque sepulta est").

372. NN PEETERS.

380. PETER TRUMPENEERS[78], ged. Gelinden (B) 31-1-1695, ovl. 1741-1771, tr. Engelmanshoven RK(B) 6-1-1721 (..Petrus Trumpenneers, parochianus de Gelinden et Anna Margarita Vanhove coram testibus Joanne Vanhove et Goulielmo Hanen et Anna Egge et Gertrude Egge),[79]

381. ANNA MARGRIET VAN DEN HOVE[80], ovl. Gelinden 21-4-1771.

Peter Trumpeneers en zijn vrouw kochten in 1723 van Lamber Warnosse en Elisabeth Trimpeneers de grond en weide waar de winninge oft huijs, schuere ende stallagien opgebouwt staet, groot drie bunder, gelegen te Mersnit onder Gelinden, en nog meer landerijen, gekomen van wijlen Jan Trimpeneers. Het koopkontrakt tekende Peter met een kruisje.[81]

382. JOANNES VAN HERCK(¥), geb. Retie, Antwerpen (B) ca. 1684[87], tr. Retie, Antwerpen (B) 10-2-1709[88]

383. ELISABETH LOOTS(¥), geb. Retie, Antwerpen (B) ca. 1688,[89]

COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met :
Anthony Hendriks Vercolcken x Margaretha van Herck hebben een dr. Margaretha Hendriks Vercolcken, ovl. 1720, tr. ca. 1683 Jan Hendrik Ansems van Mol1. Op 17-2-1677 verleende Lammert Henricx Vercolcken te Eersel als momber over de weeskinderen van Anthony Hendrix procuratie aan zijn medemomber, Jan van Herck te Retie om het ouderlijk huis van de weeskinderen te Retie te verkopen. [90]


COMMENTAAR(¥) Wat is het verband met :
Andreas Loots x Anna Lenders. Hieruit : Petrus Loots, ged. Retie (B) 5-12-1729, ovl. Goes 30-10-1760, tr 1) Goes 18-7-1753 Pieternella Zuijddijk, tr 2) Goes Vierschaar/RK 18-12-1756/15-4-1757 Cornelia Kastelein (Casteleijns). [91]

384. JAN DIRKSZ VAN PIJLEN, ged. geref. Aarlanderveen 1-8-1683, ovl. na 1734, otr./tr. Nieuwkoop geref. 30-1/17-2-1709 ("pro deo") als j.m. van Nieuwkoop [93]

385. MARRITJE PIETERS OUDSHOORN (OUTSHOORN), ged. Rem. Nieuwkoop 24-2-1686, ovl./beg. Nieuwkoop geref. 15/21-1-1763 (gaarder 19-1-1763 ƒ 3,--), j.d. van Nieuwkoop (1709). tr. 2o [94] JAN TEUNISZN RUWAARDEN, ovl./beg. Nieuwkoop 5/9-10-1779 (begraven op kosten van de diakonie der Remonstrantse kerk).

Op 28-1-1730 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden :[95]
 • 1) Geertje Pieters Outshoorn, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van testateur huwelijkspartner.
 • 2) Gerrit Geerlofsz van Vliet, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van testateur huwelijkspartner.
 • 3) Jan Dirksz van Pijlen, in de hoedanigheid van voogd.
 • 4) Cornelis Willemsz van Leijden, in de hoedanigheid van voogd.
ZOEK UIT.
Op 14-11-1734 komen voor in een akte in Not. Archief Woerden :[96]
 • 1) Jan Dirksz van Pijlen, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van huwelijkspartner bloedverwant 3.
 • 2) Marrigje Pieters Outshoorn, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van voogd huwelijkspartner erfgenaam.
 • 3) Pieter Jansz van Pijlen, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van bloedverwant erfgenaam 3.
 • 4) Pieter Cornelisz van Staaveren, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van voogd.
 • 5) Gerrit Geerlofse van Vliet, wonend te Nieuwkoop, in de hoedanigheid van voogd.
ZOEK UIT.

386. GERRIT CORNELISZ (KORNELISSE) VERDUYN, geb. vóór 1695 (doop geref. Nieuwkoop 1684-1721 niet gevonden).

388. AAM WILLEMSZ VAN VEEN, ged. Rem. Nieuwkoop 30-8-1705, beg. Nieuwkoop geref. 18-7-1744, j.m. (1733), tr. 1o Nieuwkoop 3-2-1733 NEELTJE WILLEMS VAN VLIET, ged. Rem. Nieuwkoop 22-7-1708, ovl. 1733-1735, j.d. van Nieuwkoop (1733). dr. van Willem Philipsze van Vliet en NN, otr./tr. 2o Nieuwkoop gerecht 4/24-1-1735

389. TRIJNTJE JANSE TIJSTERMAN, ged. Nieuwkoop 13-6-1700, ovl./beg. Nieuwkoop 13/18-3-1783 (gaarder ƒ 3,--, aangever Willem Amen van Veen), tr. 1o (niet gevonden Nieuwkoop en omgeving) PHILIPS VAN VLIET(¥), ovl. vóór 1735, tr. 3o Nieuwkoop schepenen 10-5-1745 T(H)OMAS CORNELISZ VAN Z(E)IJL, ged. Rem. Nieuwkoop 24-7-1701, ovl./beg. Nieuwkoop 5/8-8-1782 (gaarder ƒ 3,--, aangever Willem Ame van Veen), wednr. van Trijntje Jacobs van Vliet, zn. van Cornelis Thomasz van Zijl,

COMMENTAAR(¥) Mogelijk verwant aan Philips Geerlofsz van Vliet, veenman (1673), tr. 1. Neeltje Jans van Cats, tr. 2. Trijntje Ariens van Staveren, tr. 3. Nieuwkoop 3-2-1692 Heijndrickje Symons Vermey.[97] Uit diens eerste huwelijk:
 • a. Erkje Philips van Vliet, ged. Nieuwkoop Rem. 15-4-1675,[98] [99] verkoopt als wed. op 15-4-1720 een stukje weiland [100], tr. Nieuwkoop 9-1-1697[101] Warbout Jansz Pijper, ged. Nieuwkoop Rem. 28-9-1664 ovl voor 1720.
 • b. Willem Philips van Vliet,[102]

390. MAARTEN PIETERSZ OUDSHOORN, ged. Nieuwkoop Rem. 15-8-1688, ovl./beg. Nieuwkoop geref. 21/24-11-1751, j.m. van Nieuwkoop (1719). tr. Nieuwkoop gerecht 11-4-1719

391. MARIJTJE (MARRIGJE) PIETERSE HOOGEVEEN, ged. Rem. Nieuwkoop 1-7-1691, ovl./beg. Nieuwkoop geref. 26-11/1-12-1762, j.d. van Nieuwkoop (1719).

Maarten Oudshoorn betaalt ƒ 6,-,- Personele Quotisatie (1745, 1746 geroyeert, 1747 op ƒ 15,-,-, 1748 geroyeert) [103] te Soeterwoude. Is hij dezelfde als kw. nr. 390?

398. JACOB JANSZ VAN VEEN(¥), ovl./beg. Nieuwkoop geref. 5/10-2-1773 (als Jacob van Veen), tr. geref. Nieuwkoop 13-2-1718[119]

399. WIJNTJE JACOBS (KRANENBURG), ged. Rem. Nieuwkoop 23-2-1687, ovl./beg. verm. Nieuwkoop geref. 6/10-10-1766 (graf 5, gaarder 7-10-1766 ƒ 6,--).

COMMENTAAR(¥) Hij is mogelijk verwant aan
Cornelis Jacobse van Veen, uit wie een zoon Jan Cornelisse van Veen, ged. Nieuwkoop 1705.
Jan Jacobs van Veen, uit wie kinderen Rem. gedoopt te Nieuwkoop vanaf 1700.[120]

400. GERRIT ALBERTS BLO(C)K, ged. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 22-12-1706 (get. Gerrit Caspers, Lijsbet Cornelis), beg. Amsterdam Karthuizerkh. 2-12-1749 ("Gerrit Blok op de Goudsblomgragt bij de Baangracht, laat 2 kinderen na, 1baar 1 R)"), ingeboren poorter van Amsterdam 3-3-1733 als grutter, woonde Leidsegracht (1729), Anjeliersstraat (1733..37), Franse Pad (1741), Goudsblomgracht (1749), vermeld (1742) met een grutterswinkel (eigen huis) aan de Goudsblomstraat, huur ƒ 205,-- , inkomen ƒ 600,--,[128], greinwerker (voor 1759), otr. Amsterdam 7-10-1729 (get. Aeltje Blok, sijn moeder en Jan de Warm, haer vader)

401. SUSANNA DE WARM, ged. Amsterdam Westerk. 12-6-1711 (get. Aeltje Adrijaense, Abraham Stevens, Ammeroos de Warm, Susanna Claes) , ovl./beg. Amsterdam Westerk. ("Zusanna de Warm, wed. van Gerrit Blok, graf n° 19NK eyge grav, ƒ 8,--) 26-11/2-12-1788, woonde Prinsegracht (1729), Leidsegracht (1788), doopget. (1755, 1756).

De grutter.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.
Poorterbewijs van Gerrit Alberts Blok afgegeven te Amsterdam 3-3-1733.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 10-4-1738 compareren Gerrit Alberts Blok en Dirk Alberts Blok, enige achtergelaten kinderen van Albert Gerritse, en Barent Luyken, echtgenoot van Marretie Sieuwerts en Ary Oostveen, echtgenoot van Catharina Sieuwerts. Marretie en Catharina zijn de enige achtergelaten kinderen van Jannetje Gerrits en Albert Sieuwerts. Albert en Jannetje Gerrits zijn enige achtergelaten kinderen van Marretie Roelofs van den Bergh, die een zuster is van Annetie Roelofs van den Bergh, in leven huisvrouw van Frans Carelse Geun. Comparanten, als erfgenamen ab intestato (zie onder kw. nr. 3203b) gerechtigd tot de helft van de nalatenschap van Annetie Roelofs van den Bergh, "haar oud moey" (= oudtante) en Frans Carel Geun, machtigen Hendrik Schuyl en Thomas Noorwijn, executeurs testamentair van Frans Carel Geun om de helft van de vaste goederen publiek te verkopen, n.l. :
 • een huis en erve, zijnde grutterij met toebehoren op de Goudsblomgracht of Fransepad zuidzijde bij de Baangracht.
 • een huis met huisje, en een nieuw huis met erven op de hoek van de Oudezijdsachterburgwal en Bloetstraat en dito noordzijde.
 • een huis en erf aan de Haarlemmerstraat noordzijde tussen de Orangestraat en de Eenhoornsluis.
 • een huis in de Jonkerstraat noordzijde op de oosthoek van de dwarsstraat.
 • een huis en erf op het oude Fransepad zuidzijde in de Gruttersgang.
Getuigen zijn Hermannus van Steel en Jacobus Bodisco [129].

Op 18-6-1738 verkopen Hendrik Schuyl en Thomas Noortwijn, executeurs testamentair van Frans Carel Geun, laatst echtgenoot van Anna Bouwater, en als gevolmachtigden van Dirk Alberts Blok en Marretie en Catharina Sieuwerts, gedrieen voor 3/8 gerechtigd in de nalatenschap van Annetie Roelofs van den Bergh, echtgenote van Frans Carel Geun en zuster van hun grootmoeder Marretie Roelofs van den Bergh, voor ƒ 5337:10:-- aan Gerrit Blok, winkelier, 7/8 van een grutterij met gereedschappen zoals "grutmolen, eest, backen en 'tgeen verder tot de grutterij werd vereijscht", gelegen aan de Goudsbloemgracht zuidzijde bij de Baangracht, belend Hendrik Claasz en Catharina Momma, wed. Jan Pietersz westzijde, Abraham Riemont oostzijde, de grutterij van de wed. Jan Pietersz en Sara Suttes achterzijde [130].
Op 27-12-1743 maken Gerrit Blok en Susanna de Warm een mutueel testament voor Nots. Philippus Pot te Amsterdam. TEKST nog opzoeken
Op 17-9-1750 compareren Dirk Blok en Suzanna de Warm, wed. van Gerret Blok, alsmede Zacharias Zijlmans, suppoost van de Weeskamer te Amsterdam, die op 10-6-1750 gemachtigd is inzake de nalatenschap van Aaltje Blok aan de twee minderjarige nagelaten kinderen, Jan Blok en Alida Blok, van Gerrit Blok van wie Zusanna de Warm de moeder is, blijkens extract uit het register van de Voogdijen ter Weeskamer. De erfgenamen zijn Dirk Blok, zoon voor een helft en de voornoemde Jan Blok en Alida Blok vanwege vooroverlijden van hun vader Gerret Blok, voor de andere helft, ingevolge testament van Aaltje Blok d.d. 7-9-1740 voor Nots. Izaak Angelkot. Aaltje Blok was laatst weduwe en erfgename gebleven van Albert Gerretsz Mr. kuijper, ook genaamt Albert Gerretsz Blok volgens testament d.d. 18-8-1705 voor Nots. Livinus Meijer te Amsterdam. Bij haar bovengenoemd testament van 1740 heeft Aaltje Blok verklaard dat zij aan haar jongste zoon Dirk Blok reeds voor ƒ 1000,-- had verkocht een gedeelte van de grond van de plaats agter haar testatrices huijs op de Leijdsegragt waar zij toen woonde en waarop Dirk Blok twee agterhuijsjens heeft laten zetten. Voorts heeft zij de twee laatste comparanten al door Heren Weesmeesteren op 3-9-1750 gemachtigd deze grond (zonder de huijsjes) te transporteren aan Dirk Blok. De grond, op de Leidsegracht (ZZ), tussen de Lange Leidsedwarsstraat en de Korte Leidsedwarsstraat, was op 11-6-1709 in eigendom gekomen van Albert Gerrits, en wordt thans overgedragen aan Dirk Blok. [131]
15-6-1771 vermeld: de wed. van Gerrit Blok, aktetype: testament,[132]
16-1-1773 vermeld: de wed. van Gerrit Blok, aktetype: procuratie,[133]
Erf en stal in het Gebed zonder End
Op 10-7-1767 compareert Wijntje Lindeman, geassisteerd door haar echtgenoot Jan Blok, weduwe van Johannes Gerardus de Helt, en wegens vooroverlijden van hun enig kind, enige en algehele erfgenaam van Gerrit de Helt ingevolge mutueel testament d.d. 5-8-1757 voor Nots. Hermannus de Wolf te Amsterdam. Uit de boedel krijgt zij d.d. 2-8-1752 eigendom van de helft van een Stal en erf in het Gebed Zonder End van ouds genaamt de Nieuwe Geroijde Sakstraat te Amsterdam, dat zij thans verkoopt aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok. Koopsom ƒ 1200,-- contant. [134]

Op 6-9-1774 compareert Dirk Verwaaij, die de andere helft van bovengenoemde de stal en het erf in het Gebed Zonder End heeft geërfd van zijn boeder Jan Verwaay. Hij verkoopt thans deze helft aan Susanna de Warm, wed. van Gerrit Blok. Koopsom ƒ 1490,-- contant. [135]
Op 15-3-1776 compareren Suzanna de Warm, wed. Gerrit Blok, wonende te Amsterdam en eigenaresse voor ¼ part in na te noemen perceel waarvan zij op 3-11-1767 de eigendom had verkregen, en haar dochter Alida Blok, die evenals haar broer Jan Blok wegens vooroverlijden van un vader Gerrit Blok ieder voor een ¼ erfgenaam is van hun grootmoeder Aaltje Blok laatst weduwe van Albert Gerritsz Blok (volgens haar testament d.d. 7-9-1740 voor Nots. Izaak Angelkot. Alida Blok heeft uit de boedel ¼ huis gekregen geadministeerd door de Weeskamer met haar voogd Gerrit Andries Scheer. Laatsgenoemde is tevens vierendeel. Suzanna en Alida verkopen thans aan Dirk Blok de helft van een huis en erf op Leidsegracht tussen de twee Leidsedwarsstraten. Koopsom ƒ 3000,--. [136]
Op .. maart 1805 (exacte datum niet vermeld) compareren
Ten eerste: Willem Slijper, wednr. van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Margaretha of Grietje Blok. Hij is bij mutueel testament op 31-5-1780 bij Nots. Johan Christoph Wagner te Amsterdam benoemd tot enige erfgenaam van zijn vrouw behoudens de legitieme portie aan hun tesamen verwekte kinderen, die allen nog minderjarig zijn, en benoemd tot hun enige voogd en administrateur, en volgens approbatie van schepenen te Amsterdam d.d. 18-1-1805 als zodanig gekwalificeerd.
Ten tweede Gerrit Blok. Genoemde Grietje Blok, deze Gerrit Blok en hun broeder Roelof Blok zijn enige nagelaten kinderen van Jan Blok, en volgens testament d.d. 11-8-1784 voor Nots. Abraham van Beem te Amsterdam met zijn drieën voor de helft erfgenaam met last van fidei commis van wijlen hun grootmoeder paternel Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok. Genoemde Grietje, Gerrit en Roelof Blok hebben de bij dit testament gerequireerde acte van renunciatie keuze en approbatie op 10-1-1789 voor Nots. van Beem uitgebracht, die daarna met willige comndemnatie van den Hoge Rade in Holland is bekrachtigd. Bij de boedelscheiding van van Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok op 24-6-1789 voor Nots. van Beem is het na te noemen perceel aan hun Grietje, Gerrit en Roelof Blok met den last van fidei commis toebedeeld is, waarna bij Decreet van 't Staatsbewind der Bataafsche Republiek van 20-6-1803 deze fideicommissaire erfportie uit den voornoemde band van fideicommis is ontslagen.
Dientengevolge hebben de administrateurs onder andere 't na te noemen perceel aan Grietje, Gerrit en Roelof Blok in volle vrije eigendom afgegeven bij acte van quitantie op 11?-9-1803 voor Nots. Aegidius Hanssin te Amsterdam, waardoor elk van deze kinderen voor 1/3 eigenaar werd. Het perceel was in zijn geheel aan wijlen Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok opgedragen. d.d. 10-7-1767 en 23-8-1774. De comparanten verkopen thans aan Jacob Swart 2/3 van dit perceel bestaande stal en erf in de Nieuwe Gerooide Zakstraat (Gebed Zonder End). Koopsom ƒ 600,-- contant. [137]

Doopextract van Susanna de Warm (1711-1788) afgegeven te Amsterdam op 29-9-1719. Persoonlijke uitnodiging aan Gerrit Andries Scheer (haar "goede vriend" en executeur testamentair) voor de begrafenis van Susanna de Warm (1711-1788).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 11-8-1784 testeert te haren huize aan de Leidsegracht Susanna de Warm, ziekelijk, wed. van Gerrit Blok. Zij benoemt tot medeerfgenamen met plaatsvervulling de drie nagelaten kinderen Grietje, Gerrit en Roelof Blok van wijlen haar zoon Jan Blok en Wijntje Lindeman in de naakte legitieme portie, waarop in mindering zullen worden gebracht de schulden van Jan Blok, en tot enige universele erfgenaam haar dochter Aaltje Blok met plaatsvervulling. De kleinkinderen of hun voogd Johannes van Oyen kunnen afzien van hun legitieme portie, en in plaats daarvan de volgende verdeling accepteren: aan Aaltje Blok, indien zij nog ongehuwd is, bij prelegaat en tot gelijkstelling met wat Jan Blok als uitzetting heeft gekregen alle inboedel, waaronder "klederen van zijde, linnen, wollen en andere stoffen, goud en silver" en "haar tuyn gelegen buiten Raampoort op 't Weespad, vanouds genaemt de vogel struijs" met meubelen, inboedel en "tuincieraden". Voorts uit de boedel aan Aaltje Blok ƒ 150,-- en een heel jaar huur der kamers waarop testatrice nu woont met de bepaling dat zij zolang zij wenst op deze kamers kan blijven wonen zonder betaling. Voorts aan Aaltje Blok ƒ 260,-- uit de boedel ter gelijkstelling van wat Jan Blok volgens obligatie aan haar schuldig is. Aan Wijntje Lindeman komt nog ƒ 100,-- uit de boedel toe voor de rouw, terwijl aan de kleinkinderen niets in rekening mag worden gebracht van wat Jan Blok aan testatrice schuldig is. In de overige "roerende en onroerende goederen, acten, crediten en geregtigheden" zijn de enige universele erfgenamen met plaatsvervulling voor de ene helft Aaltje Blok, voor de andere helft de voornoemde drie kleinkinderen. Wat deze laatsten betreft onder het fidei-commis dat de erfporties overgaan van kinderen op kindskinderen. Wanneer er in deze staak geen verwanten meer zijn gaat de erfenis naar Aaltje Blok of haar erfgenamen. Verder wordt bepaald dat bij boedelscheiding aan de kleinkinderen in mindering op hun erfportie zal worden gebracht "haar huis en erve thans geapproprieert tot een stal, in 't Gebed zonder End" voor f 2700,--, waarvoor testatrice het heeft gekocht, met de bepaling dat het perceel noch aan de kleinkinderen, noch aan dier moeder mag worden verhuurd. Aan Wijntje Lindeman zullen gedurende de minderjarigheid der kinderen alle baten van hun erfportie toevallen. Tot slot benoemt zij tot executeurs Aaltje Blok en "haar goede vriend Gerrit Andries Scheer, clerq van de 100e en 200e penning" en tot voogden over de eventuele minderjarige belanghebbenden Gerrit Andries Scheer en Johannes van Oyen, wonende alhier. Laatstgenoemde wordt verzocht voor de minderjarige kleinkinderen de acte van keuze te passeren. Testatrice begeert op een ordentelijke wijze in de Westerkerk begraven te worden, zij behoudt zich het recht voor van onderhandse wijziging van dit testament. Getuigen zijn Lambertus Johannes Budde en Bartholomeus Barneveld [138].
De executeurs vatten hun taak serieus op, getuige het "Boek van ontfangst en uytgaaff van de wed. Gerrit Blok", beginnende bij haar overlijden op 26-11-1788 en eindigend in 1798. [139]

"Vrugtrekening der erffportie van Grietie, Gerrit en Roeloff Blok, kinderen van wijlen Jan Blok, onder fidei-commis geset van hunne grootmoeder Susanna de Warm, wed. Gerrit Blok door de executeurs Gerrit Andries Scheer en Johs van Oyen gedaan" d.d. 9-12-1789. [140]
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 24-6-1789 compareren Aaltje Blok ongehuwd, ter ene zijde, en Grietje Blok, vertegenwoordigd door haar echtgenoot Willem Slijper, Gerrit Blok en Roelof Blok, nagelaten kinderen van wijlen Jan Blok en Wijntje Lindeman, ter andere zijde, en Gerrit Andries Scheer en Johannes van Oyen, executeurs van het testament van Susanna de Warm, ter derde zijde. De inhoud van dit laatste testament wordt uitvoerig herhaald, waarna blijkt dat Susanna de Warm bij onderhandse disposities op 18-6-1787 en 26-11-1788 haar dochter Aaltje Blok heeft geexcuseerd als executrice en Johannes van Oyen heeft benoemd tot medeexecuteur. Tevens herroept zij daarbij de testamentaire beschikking over de stal aan 't Gebed zonder End, en bepaalt dat deze, thans verhuurd zijnde aan Gerrit Blok voornoemd voor f 150,--, aan hem verhuurd kan blijven voor dezelfde prijs "zo lang hij zulks goed vindt en voor de prompte voldoeninge der huurpenningen zorgt en langer niet". Voorts blijken de voornoemde kinderen van Jan Blok op 10-1-1789 de acte van keuze te hebben gepasseerd, die daarop is "geconfirmeert met willige condemnatie van de Hoge Raad in Holland". De executeurs verklaren dat zij na het overlijden van Susanna de Warm terstond "de contante penningen in haaren boedel gevonden, mitsgaders de effecten onder hunne bewaring hebben genomen" en het testamentair genoemde prelegaat zonder nadere inventarisatie aan Aaltje Blok hebben overgelaten. De tuin buiten de Raampoort blijkt reeds verkocht te zijn. Voorts troffen zij aan: de eigendomsbewijzen van het huis aan 't Gebed zonder End, een schepenkennis ten laste van Fredrik Coerssen en Alida Leister, echtelieden, groot ƒ 3000,--, een dito ten laste van Jan Gebert en Alberta Smook, echtelieden, groot ƒ 2000,--, een obligatie ten laste van Jan Blok, groot ƒ 260,--, een onderhandse obligatie ten laste van Jacob Velt, groot ƒ 100,--, een dito ten laste van Willem van der Linden en Johanna Smits, echtelieden, groot ƒ 300,--, en aan contant geld ƒ 1093,--. De overledene had voorts nog aan Gerrit Blok geleend ƒ 245--1. Jan Elias had ten behoeve van de overledene onder zijn berusting "wegens klokken en wekkers ƒ 200,-- en nog vijvtien vriese klokken en ses wekkers" verkocht voor ƒ 145,--. De executeurs hebben voorts nog een positieve post van ƒ 587,-- wegens geïnde rente, huren na voldoening van schulden, belastingen en kosten. Te verdelen blijft ƒ 8615,--, waarvan Aaltje Blok de helft krijgt in de vorm van de beide schepenkennisen na verrekening, en de kinderen van Jan Blok de resterende helft, waaronder het huis aan 't Gebed zonder End, in welke verdeling alle partijen toestemmen. Getuigen zijn Johannes van Beem en Jacob van Beek [141].

Doopextract van Aaltje Blok (1742-1806) afgegeven te Amsterdam op 6-6-1767.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Oproep in de Gazette d'Amsterdam (= Amsterdamsche courant) d.d. 12-3-1811 aan debiteuren en crediteuren van Gerrit Andries Scheer, die op 26-2-1811 door schepenen van Amsterdam onder curatele is gesteld, om zich bij de notaris te melden.
klik op plaatje(s) om te vergroten

402. JAN LINDE(R)MAN(S), ged. Amsterdam 24-1-1702 (get. Johanna van Campen, Johan Linden), ovl. 1737-1757, beg. mogelijk Amsterdam Karthuizer Kh. 23-11-1746 (woont Fransepad, laat 1 kind na), of Amsterdam St. Anthonieskh. 18-1-1748 (woont Jonkerstraat, pro deo), woonde in de St. Annastraat (1726), Langebrugsteeg (1730) en Goudsblomstraat (1738), doopget. (1724..1737), otr. Amsterdam 19-4-1726 (get. Hendrikje Tops, sijn moeder en Cornelia Steur)

403. (MAR)GRIETJE JANSE (POSTER), geb. Meppel 1697/98, beg. Amsterdam St. Anthoniskh. 30-10-1765, woonde op 't Minland (1726), bij Langebrugsteeg (1765), huw. get. (1756..1761), doopget. (1733..1760).

Op 15-7-1740 verkoopt Gideon Mens, wednr., erfgenaam van Frederik Dirckse Walrot, voor ƒ 2950,-- aan Jan Linderman een huis en agterhuis en erf in de Goudsbloemstraat zuidzijde tussen de laatste dwarsstraat en de Lijnbaansgracht [156].

404. JOHANNES (JAN) MAT(T)ON (MOUTON)(¥), ged. geref. 's-Gravenhage Grote Kerk 28-2-1685, ovl. Rotterdam 29-2-1728 (als Johannes Mat(t)on echtgenoot van Johanna Bos (sic!), laat 2 minderjarige kinderen na, woont Bagijnestraat boven Portaal, vervoerd naar den Bergh op/'t kerkhof), beg. Hillegersberg 4-3-1728 (buiten, geen kleed, uit Rotterdam) ("Den 29e february 1728 is in den Heere ontslaape JOHANNIS MATON sondags naademiddagh omtrent de klokke halff vier Een dag naa seyn veryaardagh out seynde 43 Jaare, ende den 4 Maart op Een donderdagh tot den bergh begraaven"), wonende te Rotterdam (1709) in de Schrijnwerckerssteegh (1709), doopget. te Rotterdam (1707..1711), j.m. wonende te Oegstgeest (1713), doopget. te Leiden (1717), sijdelindverkoper wonend op de Hoogemorsch onder het ambagt van Oegstgeest (1718), wonende te Rotterdam (1723..1728) in de Lomberstraat (1723), op de Rotte (1723), in de Bagijnestraat (1725), in de Keysstraet (1726), in de Bagijnestraat boven Portaal (1728), tr. 1o voor 1709 (niet gevonden te Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Delft, ZH/VIII, ZH/IX, ZH/X, ZH/XI, of heeft hij alleen een relatie met Sussanna?) SUSANNA COUPÉ (SOEPE, COUPÉ, COPEE, COUPE(E), KOPPE), geb. 18-4-1679 ("1679 Den 18 April savens ten 6 euire is gebore SUSANNA COUPE"), ged geref. Rotterdam 23-4-1679 (get. Bastiaen van Esch en Susanna Poleij), beg. Rotterdam Suijderkerkhof 29-1-1714 (Susanna Koppe in de Lombertstraet naest de Groenvrouw), doopget. te Rotterdam (1711), dr. van Jacob Coupé en Ariaentie van Esch, otr. 2o Oegstgeest geref. 19-10-1713 (pro deo, attestatie gegeven om in 's-Gravenhage te mogen trouwen 7-11-1713) en tr. 2o 's-Gravenhage (niet gevonden geref. okt. 1713-dec. 1714 en niet gerecht okt.-dec. 1713) zijn volle nicht

405. JOHANNA RO(E)SENBOS(CH), ged. RK Amsterdam RK Kerk De Krijtberg 19-2-1689, beg. Rotterdam Zuiderkerkhof 10-3-1768 (laat 2 meerderjarige kinderen na), j.d. wonende te Oegstgeest (1713), doopget. te Leiden (1717), doopget. (1730..1755), woont op de Groote Markt te Rotterdam (1740), Nieuwstraat boven de bakker, otr. Rotterdam, Schiebroek 12-4-1740 (gaarder ƒ 6,00), otr./tr. 2o Rotterdam geref. 17-4/3-5-1740 (als weduwe van Johannes Mouton afkomstig van Amsterdam) PIETER ARIENS DE KNEGT, ged. verm. geref. Bergschenhoek 25-8-1675 (get. Aeghje Willems), ovl. Schiebroek gaardere 6-4-1758 (aangifte door Dirk Sterreveld), overledene overgebracht naar Hillegersberg en aldaar begraven 10-4-1758 (in de kerk, kleed van 1? gld., geluid, ordenaar), weduwnaar van Pietertje Cornelis Kaet (Keet) (huw. 1704), woont onder Schiebroek (1704,1740), doopget. (1743..1751), verm. zn. van Arij Cornelisse de Kneght en Willemtje Jonas.

Ondertrouwinschrijving van Johannes Matton en Johanna Rosenbos voor de geref. kerk te Oegstgeest d.d. 19-10-1713
klik op plaatje(s) om te vergroten
Het is onzeker of kw. nr. 408 Johannes Mat(t)on identiek is met J. Maton die in de periode 1707-1727 driemaal optreedt als schrijver op een oorlogsschip:

College ter admiraliteit op de Maze, Scheepsjournaals: [157]
a. Journaal, gehouden door den schrijver J. Maton op 's Lands schip De Hoop, onder bevel van den luitenant R. Reijne, gedurende zijn reis naar het Kanaal en langs de kust van Portugal. 1707 September 30-1708 September 20.
g. Journaal, gehouden door den schrijver J. Maton op 's Lands schip Rossem, onder bevel van den kapitein A. van Hogeveen, gedurende zijn reis in de Noordzee. 1723 Mei 10-1723 Juli 7.
g. Journaal, gehouden door den schrijver J. Maton op 's Lands schip Matenes, onder bevel van den kapitein A. van Hoogeveen, gedurende zijn reis naar de Middellandsche zee. 1727 Februari 26-1727 September 7.
Op 10-11-1718 testeren Johannes Maton sijdelindverkoper en Johanna Roesenbosch, echteluijden wonende op de Hoogemarsch onder het ambagt van Oegstgeest. Zij maken een langstlevende testament en benoemen de langstlevende tot voogd over na te laten kinderen onder uitsluiting van de weeskamer etc. De akte wordt gepasseerd ten huize van de comparanten. [158]


COMMENTAAR(¥) Ongeplaatste Fragmenten Mouton:
Jehanne Mouton (Lammerts, Schaep), ged. Leiden Waalse K. 17-2-1675, dr. van Arnould Mouton (van Rijssel) en Cathalijna Hennebo.[159]


COMMENTAAR(¥) Wellicht een verwant is
JAN JANS MATON, geb. vóór ca. 1685, jongeman afkomstig van Rotterdam, wonend in de Swanestraat (1707), doopget. (1707), otr./tr. Rotterdam geref. 20-11/6-12-1707 LIJSBET ANDRIES, wed. van Leendert Jans, afkomstig van Rotterdam, wonend in de Swanestraat (1707), doopget. (1707).


COMMENTAAR(¥) Johan (Jan, Johannes) de Vries, doopget. te Rotterdam (1708, 1709, 1712), wednr. (van niet vermelde eerdere vrouw) van Rotterdam wonend op Oppert (1708), otr./tr. Rotterdam geref. 15/29-4-1708 Susanne Coupé, jongedochter van Delft wonend in de West Wagenstraat (1708), doopget. te Rotterdam (1708, 1709, 1712).

De Knegt
Pieter Ariens de Knegt (Knecht), ged. verm. geref. Bergschenhoek 25-8-1675 (get. Aeghje Willems), ovl. Schiebroek gaarder 6-4-1758 (aangifte door Dirk Sterreveld), overledene overgebracht naar Hillegersberg en aldaar begraven 10-4-1758 (in de kerk, kleed van 1½ gld., geluid, ordenaar, overledene werd uit Schiebroek vervoerd), wednr. wonend te Schiebroek (1704), woont onder Schiebroek (1704,1740), doopget. (1743..1751), verm. zn. van Arij Cornelisse de Kneght en Willemtje Jonas, tr. 1o voor 1701 Ingetie (Emmetie) Jans Langelaan, ovl. 1703/04, otr. 2o Overschie 25-1-1704 Pietertje Cornelis Kaet (Keet), ged. geref. Hillegersberg 10-10-1660 (get. Barbara Jans), ovl. Schiebroek (gaarder) 10-10-1739 (Pietertje Cornelis Keet, huisvrouw van Pieter Ariens de Knegt, "overledene overgebracht naar Hillegersberg en aldaar begraven, aangegeven door Jacobus Olijman"), beg. Hillegersberg 14-10-1739 (in de kerk met een kleed van 4 gld., overledene werd uit Schiebroek vervoerd), wed. (van Jan Jansz Vermeulen) wonend te Schiebroek (1704), dr. van Cornelis Janse Keet en van Neeltgen Hendrix, otr. 3o Rotterdam, Schiebroek 12-4-1740 (gaarder ƒ 6,00) en otr./tr. 3o Rotterdam geref. 17-4/3-5-1740 Johanna Ro(e)senbos(ch), ged. RK Amsterdam RK Kerk De Krijtberg 19-2-1689, beg. Rotterdam Zuiderkerkhof 10-3-1768 (laat 2 meerderjarige kinderen na), weduwe van Johannes Mouton afkomstig van Amsterdam (1768). Zie kw. nr. 405 hierboven.
  Uit zijn eerste huwelijk (De Kegt-Langelaan):
 • a. Marijtie Pieters de Knegt, ged. geref. Hillegersberg 31-6-1701 (get. Ariaentie Ariens de Knegt).
 • b. Jannetie Pieters de Knegt, ged. geref. Hillegersberg 7-2-1703 (get. Ariaentie Langelaen).
  Uit zijn tweede huwelijk (De Kegt-Keet):
 • c. Trijntie Pieters de Knecht, ged. geref. Hillegersberg 18-10-1705 (get. Jan Cornelisz Keet, en Jannetie Cornelis Keet).

406. GERRIT (VAN) DOESBURG(H) (DAUSBURG?), geb. vóór ca. 1700, beg. Zwolle Broerenkerhof 2-2-1757 ("Gerrit van Doesburg de klok 11 uur - voor rekening van de Elemoisenieren op de Broerenk:hof begraven geworden"), j.m. (1723), doopget. (1755), otr./tr. Zwolle geref. 2/18-10-1723 (get. sijn broer en haar moeder, "het Consent van de moeder vertoont")

407. MARIA K(E)ULDERS (KOLDERS, KELDERS, KUILDERS, COLDERS), ged. geref. Zwolle 28-8-1703, ovl. na 1765 (beg. niet gevonden Zwolle 1765-1790), j.d. (1723) huw. get. (1754, 1757), wed. van Gerrit van Dausburg (!) (1759), otr./tr. 2o Zwolle geref. 21-4/14-5-1759 (get. voor haar Janna van Hoorn, voor hem Jan Peters, in margine: "Beide moeten bewijs van Erfuitinge aen haer kinderen gedaen inbrengen.") RENSEN CLAESEN, weduwenaar (1759).

408. TEUNIS (LOENJERS)(¥), geb. vóór ca. 1705, alleen bekend uit het patroniem van zijn zoon:

410. CORNELIS PIETERS VAN KEULEN (CEULEN), ged. Elkerzee 15-10-1684, ovl. 2-4-1736, j.m. afkomstig uit Elkersee (1705), schoolmeester te Ellemeet (1708-1736)[162] als opvolger van zijn latere schoonvader, sollicitant te Haamstede (1712) en te Burgh (1723),[163] treedt op als getuige in een akte (1716, 1719), woont te Oudendijk (1717), onder Ellemeet (1725), schepen en waarnemend secretaris te Ellemeet,[164] tr. 1o Bruinisse 10-4-1705 JANNA GOVERTSE CAS, ovl. 1708-1717, j.d. afkomstig uit Bruinisse (1705), tr. 2o 12-6-1717[165] [166] GEERTRUIDT ROMBOUTS, geb. Brouwershaven 10-11-1693, ovl. 1717-1725, otr./tr. 3o Elkerzee 1/20-6-1725[167] [168]

411. GEERTRUIJT PIETERS BOUDEWIJNS, geb. Koudekerke, ovl. na 1745, j.d. van Kerkwerve (1725), tr. 2o (huw. voorw. 1736)[169] CORNELIS STOFFELS KISSER (KITSER), ovl. 1737-1745.

Op 11-12-1717 testeren Cornelis van Keulen, schoolmeester, wonend te Oudendijk, en Geertruijd Rombouts, wonend te Oudendijk. Get. Lieven Scheurbeque, Jan de Kanter. [170]
Op 13-7-1736 maken Cornelis Kisser, van Poortambacht, en Geertruijt Pieters, wed. van Cornelis van Keulen huwelijksvoorwaarden. Get. Adriaen Mulock en Jacob Boer, beiden te Zierikzee. [171]
Op 3-2-1745 machtigt Geertruijt Pieters, wed. van Cornelis Kisser, wonend te Zierikzee, Cornelis de Jonge, secretaris. Het betreft een huis, schuur en gevolge, oostzijde Zuidwellestraat te Zierikzee. Get. Barend van der Jaght en Isaac Hilleman, beiden te Zierikzee. [172]

412. JOANNES ROELANDSE VAN ECKE(¥), geb. Dordrecht?, parentatie niet bewezen, j.m. van Dordrecht, wonende te Zierikzee (1736), otr. Zierikzee geref. 10-8-1736

413. BASTIANA BOUDEWIJNS VAN DEN ENDE(¥), parentatie niet bewezen, j.d. van Zierikzee, wonende te Zierikzee (1736).

COMMENTAAR(¥) Te Zierikzee wordt het overlijden geregistreerd van Jan Roelands in 1747, en van zes kinderen van Jan Roelants/Roelands(e) in de jaren 1744, 1748 (3x), 1749, 1750. Het is onduidelijk of het hier gaat om (kinderen van) Joannes Roelandse van Ecke.


COMMENTAAR(¥) Op 30-5-1710 gaan te Brunisse in ondertrouw Willem Bal afkomstig uit Zierikzee, wonend te Nieuwerkerke, en Bastiaentje Baudewijns, ongehuwd, afkomstig uit Sint Annalant, wonend te Bruinisse. Na afkondigen van het eerste gebod zijn de gebode geschut (gestuit) door Lena Brestun.
Het is onduidelijk of het hier Bastiana Boudewijns van den Ende betreft. Zoja dan zal zij in 1710 minstens 20 jaar oud geweest zijn en dus uit een huwelijk op minstens 46-jarige leeftijd met Joannes Roelandsz van Ecke geen 5 kinderen meer gekregen kunnen hebben.

Vermeldingen in de Weeskamer van Zierikzee[178] : Jan van Hekke, (1756, 1774), inv. nr. 4798. Zoek op!

414. JACOB FRANSE BLEIJKER, geb. Zierikzee 3-6-1696, ovl. Zierikzee 10-2-1777 [180], doopsgezind lidmaat te Zierikzee 1715 op belijdenis, vermeld 1715 in een akte te Zierikzee, tr. 1o Zierikzee 10-5-1716 [181] SAARTJE JACOBS DE BLEIJKER, geb. ca. 1695, ovl. Zierikzee 1728[182] of 15-4-1729 [183] , doopsgezind lidmaat te Zierikzee 1716 op belijdenis, tr. 2o Zierikzee 11-12-1729 [184] NEELTJE JANSE VERDUIJN, ovl. Zierikzee 7-10-1736 [185] (Neeltje Jans Verduijn, vrouw van Jacob Janse Bleijker, met haar twee kinderen), doopsgezind lidmaat te Zierikzee 11-12-1729 op belijdenis, vermoedelijk dr. van Jan Verduijn, koekebakker te Zierikzee, [186] otr./tr. 3o Zierikzee 10-4/5-5-1737 (get. Krijn Simonsz Loij en Jannetje de Blonde) [187]

415. BARBERA DE SUTTER (¥), geb. ca. 1710, ovl. Zierikzee 30-11-1781 [188], doopsgezind lidmaat te Zierikzee 30-4-1732, zij is mogelijk een zr. van Barendina de Sutter en Jelle de Sutter en een dr. van Jan de Sutter.

Attestatie, Zierikzee 26-1-1715. Genoemd worden Stoffel Franke, comparant, Pieter Crijns de Later, comparant, Cornelis Jacobse van den Berge, requirant, Frans de Blijker, Jacob Frans Blijker. Het betreft het oogsten van gewassen op het land snijden en binden. [189]
Vermeldingen in de Weeskamer van Zierikzee[190] : Jan de Sutter, (1724), inv. nr. 2005. Zoek op!


COMMENTAAR(¥) Is er een verband met
Maria Leenderts de Zutter tr. Jan Gerritsz Roos, schepen van Goedereede (1659) [191],
Lijntje Krijnsdr de Zutter tr. Jan Jansz Roos, schepen van Goedereede (1683) [192],
Neeltje Leenderts (de Zutter), geb. Goedereede, tr. 1666 Daniel Jansz Roos [193],
Egberta Leenderts de Zutter, geb. Goedereede, tr. 1669 Job Jansz Roos [194],
Adriaantje Leonards de Zutter, tr. Goedereede 1673 Domus Kievit [195], Adriaantje Crijnse de Zutter, tr. Goedereede 11-8-1691 Domus Kievit [196]. Dit geslacht gaat terug tot Vlaanderen 16e eeuw.[197]
zie ook aanvullingen hierover OV 48 (1993) 8,9,10,12,13,14,18,21,26,40 en OVO III, p309

Cafe en uitspanning Schuddebeurs (vanouds "Schoddeborre") te Schuddebeurs in 1914. Het werd in de negentiende eeuw gekocht door Leendert van Gastel (1827-1905), die er een café en kruidenierswinkel exploiteerde. [227] Het pand bestaat thans (2007) nog steeds als Hostellerie Schuddebeurs .
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de Zierikzeesche Courant d.d. 4-10-1814 waarin Gijsbregt Kerpesteyn aankondigt op 19-10-1814 de buitenplaats 't Huis in 't Bosch te zullen verkopen.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de Zierikzeesche Courant d.d. 5-5-1852 betreffende de veiling van de hoeve van Jacob de Vlieger en Johanna de Fei(j)ter te Zonnemaire.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Fragment Kerpe(n)stei(j)n/Kirpe(n)stei(j)n

Gerrit van Kirpestijn, geb. vóór ca. 1735, ovl. 1766-1768, j.m. van Leersum (1757), huysman wonende te Doorn (1762), otr./tr. Doorn 3/19-6-1757 Gerrigje Gijsbertse van Velpen, ged. geref. Doorn 23-9-1736 (in margine : att. geg. 5-2-1808), ovl. na 1808, wonende te Doorn (1757, 1768), j.d. van en wonende te Doorn (1756), wed. van (Johan) Coenraad Deijler (ook Seiler), dr. van Gijsbert Roelofse van Velpen, ouderling te Doorn, en Geurtje Jacobs van Hamersvelt. Zij hertr. Doorn 5/21-2-1768 Teunis van de Legemaat.
Op 11-11-1762 verhuren Gerrit Selfhout wonende te Bennekom en Gysbert van Velpen wonende te Bennekom, aan Gerrit Kirpesteyn huysman wonende te Doorn, een huysinge en hofsteede c.a. met de tanden (? landen?), genaamd de Paardskeutel. [271]
  Uit dit huwelijk:
 • a. Christiaan Kirpest(e)ijn, ged. geref. Doorn 10-9-1758, ovl. vóór 1812, j.m. van Leersum (1783), tr. Driebergen geref. 28-9-1783 Annigje van Doorn, ged. geref. Driebergen 4-11-1759, ovl. na 1812, j.d. wonend te Driebergen (1783), doopget. (1812), dr. van Jochem Otten van Doorn en Gerrigje Cornelissz Bakker.
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Jochem Kirpestijn, ged. geref. Driebergen 2-11-1783.
  • 2. Gerrigje Kirpesteijn, filiatie niet bewezen, uit wie een dr. Neeltje Kirpesteijn, ged. Driebergen 13-5-1812 (ten doop gehouden door Annigje van Doorn).
 • b. Gijsbregt (Gijsbert) Kerpestein (Kirpestijn, Karpesteijn), ged. geref. Doorn 9-11-1760, ovl. Maarn 22-10-1836 (oud 77 jaar (sic!)), tr. 1o Zierikzee/Oosterland impost/geref. 1-10-1790/1791 (met attestatie naar Oosterland 7-8-1791) Sara Bl(e)ijker(s), geb. Zierikzee doopsgez. 25-11-1750, ovl. verm. 1805/06, wed. van Antonie de Vlieger, (zie hierboven), tr. 2o Zierikzee geref. 19-10-1806 Maatje Houtman/Hartman, geb. vóór ca. 1765, ovl. 1806-1808, wed. van Job Broodman (huw. 1784), van Haamstede, wonend te Zierikzee (1806).
 • c. Willem Kerpestein, ged. geref. Doorn 12-6-1763, ovl. Oosterland 28-1-1812, vermeld als boer, gehuwd, 32 jaar (sic!), wonend te Oosterland, inwoner van Oosterland 15-3-1797, [272] hypothecair schuldenaar (als Guillaume Kerpesteijn) wonend te Oosterland (1811),[273] cultivateur (1812), tr. 1o voor 1792 Cornelia Padmos (Patmos), geb./ged. Oosterland 1/8-3-1772, ovl. Oosterland 26-1-1806 ("W. Kerpestein, 34 j (sic!), inzake het overlijden van zijn vrouw Cornelia Padmos, 34 j",[274]), dr. van Franke Padmos en Jacoba Kip, tr. 2o 1806-1808 Adriaantje van Oeveren, geb. Stavenisse 1782, ovl. Scherpenisse 30-10-1869, hypothecair schuldenaar in 1811 te Oosterland,[275] particuliere (1813..1869), dr. van Jacobus van Oeveren, cultivateur, en Neeltje van Rooijen, cultivateuse. Zij hertr. Bruinisse 1813 Cornelis Verhoek.

Advertentie in de Zierikzeesche Courant d.d. 20-2-1812 betreffende de verkoop d.d. 25-3-1812 van goederen en vee van Willem Kerpesteyn te Oosterland.
klik op plaatje(s) om te vergroten
   Uit zijn eerste huwelijk (Kerpestein-Padmos):
  • 1. Franke Kerpestein, geb./ged. Oosterland 19/25-11-1792, ovl. Oosterland 7-2-1829, arbeider (1814, 1829), tr. Oosterland 19-11-1814 Lena de Wees(e), geb./ged. Sirjansland 12/10-1-1794, ovl. na 1829, dr. van Jan de Wees(e) en Anna Hogerland.
  • 2. Ger(ri)tje (Gerrigje) Kerpestein (Kirpenstein), geb. Oosterland 5-6-1794, ovl. Oosterland 3-2-1819, dienstmeid (1815), tr. Oosterland 18-1-1815 Abra(ha)m Donker, geb./ged. Oosterland 11/18-12-1791 (get. Tanna Zurch wonende te Dreischor), wagemaker (1815, 1819), zn. van Antonie Donker, wagemaker, en Lena Abrahams van de Velde.
  • 3. Jacoba Kirpenstein, geb./ged. Oosterland 27-6/5-7-1795 ("dood", onder de naam van het kind staat vermeld : Zie 17 Julij 1796).
  • 4. Jacoba Kirpesteijn, geb./ged. Oosterland 10/17-7-1796 ("dood").
  • 5. Gijsbrecht Kirpesteijn, geb./ged. Oosterland 8/16-7-1797, ovl. jong?
  • 6. Johannes (Johannis) Kerpestein, geb./ged. Oosterland 25/30-3-1800, ovl. Oosterland 28-3-1819 (ongehuwd), boerenknecht (1819).
  • 7. Jacoba Kirpesteijn, geb./ged. Oosterland 28/31-10-1802 ("dood").
  • 8. Jacoba Kerpestein, geb./ged. Oosterland 17-11/2-12-1804, ovl. Oosterland 14-1-1836, dienstmeid (1827), arbeidster (1836). tr. Oosterland 22-4-1827 Johannes (Johannis) Scherpenisse, geb./ged. Oosterland 2/6-1-1805, arbeider (1827, 1836), zn. van Leendert Scherpenisse en Adriana de Vin, particuliere.
   Uit zijn tweede huwelijk (Kerpestein-van Oeveren):
  • 9. Neeltje Kerpestein, geb./ged. Oosterland 13/19-7-1807 , ovl. Sint Maartensdijk 12-1-1880, particuliere (1837), arbeidster (1880), tr. Scherpenisse 26-5-1837 Pieter van Splunter, geb. Sint Maartensdijk 1812, ovl. Sint Maartensdijk 19-10-1880, arbeider (1837, 1880), zn. van Rogier van Splunter, veldwachter, en Johanna Vroegop, particuliere.
  • 10. Gijsbrecht Kerpestein, geb./ged. Oosterland 14/18-12-1808, wordt op 31-10-1836, als hoefsmid wonend te Bruinisse, veroordeeld in een strafzaak voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Middelburg, [276] mr. smid (1847), emigreert in 1847, oud 35 jaar (sic!), hoefsmid, Nederlands-hervormd, met vrouw en 5 kinderen vanuit Bruinisse naar Noord-Amerika, [277] tr. Bruinisse 20-8-1836 Jannetje van Sas, geb. Bruinisse 1814/15, naaijster (1836), dr. van Marinus van Sas, schoenmaker, en Klazina de Bakker.
   Zierikzeesche Courant, 02/04/1847: oproep aan de schuldeisers en schuldenaren van Gijsbrecht Kerpestein, mr. smid gewoond hebbend te Bruinisse, om zich te melden.
  • 11. Jacob Kerpestein, geb. Oosterland 27-2-1811, ovl. Bruinisse 15-6-1899, smitsknecht (1834), smid en wagenmaker (1841), mr. smid (1846, 1871) te Bruinisse, geraakt na het afbranden van zijn wagenmakerij in 1844 kennelijk in de problemen, want wordt eind augustus 1846 overgebracht naar het huis van arrest te Zierikzee als "verdacht van medepligtig te zijn aan het snoeijen en het in omloop brengen van oude muntspecieën", waarna zijn smidse en wagenmakerswinkel in nov. 1846 publiek worden verkocht, zit ondertussen een jaar vast in Zierikzee en wordt in aug. 1847 naar Middelburg overgebracht, waar hij wordt veroordeeld tot 10-jarig confinement, waartegen hij in beroep gaat, wordt opgenomen als gedetineerde in het Huis van Justitie te Middelburg (1847), [278] opgenomen in het inschrijvingsregister van de Strafgevangenis te Middelburg (1847), [279] en in het signalementsregister van de Strafinrichtingen te Middelburg (1847), [280] weet in oktober 1847 uit het huis van arrest te Middelburg te ontsnappen, maar wordt in Bath weer gearresteerd juist voordat hij naar Antwerpen trachtte te ontkomen, waarna in nov. 1847 zijn straf met een jaar tuchthuis wordt vermeerderd, gaat in cassatie bij de Hoge Raad, die de zaak verwijst naar het Hof van Zuid-Holland, door welk college hij - na het horen van vijftig (!) getuigen - in april 1848 wordt vrijgesproken en onmiddelijk in vrijheid gesteld, waarna hij onmiddellijk weer wordt opgepakt om nog een half jaar tuchthuis uit te zitten vanwege de eerdere uitbraakpoging, keert kennelijk weer terug naar Bruinisse waar hij in 1871 weer als mr. smid vermeld wordt, tr. Bruinisse 12-10-1834 (He)Lena Faasse, geb. Sint Philipsland 1812, ovl. Bruinisse 19-8-1896, dienstmeid (1834), dr. van Marinus Faasse, schipper en Louwerina Verspoor.
   Zierikzeesche Courant d.d. 24/12/1841: J. Kerpestein smid en wagenmaker te Bruinisse, zoekt een welbekwame wagenmakersknecht.
   Zierikzeesche Nieuwsbode, 05/03/1846: aankondiging van de publieke verkoping op 12-3-1846 te Zierikzee van wagens, landbouwwerktuigen en andere goederen, ten verzoeke van "Mons. J. Kerpenstein te Bruinisse".
   Zierikzeesche Nieuwsbode, 09/11/1846: aankondiging van de publieke verkoping op 23-11-1846 van een woonhuis met smidse en wagenmakerswinkel, en bijbehorende drie huisjes toebehorende aan Jb. Kerpestein.
   Zierikzeesche Nieuwsbode, 25/05/1871: J. Kerpestein mr. smid te Bruinisse zoekt terstond twee smidsknechts tegen goed loon benevens kost en inwoning.

Verslag in de Zierikzeesche Courant d.d. 31-12-1844 van het afbranden van de wagenmakerij van Jacob Kerpestein te Bruinisse. Berichten in de Zeeuwse pers betreffende arrestatie, gevangenzetting, ontsnapping, berechting, veroordeling en vrijspraak van Jacob Kerpestein betreffende het snoeien en in omloop brengen van zilveren munten.
klik op plaatje(s) om te vergroten
 • d. Geurtjen Gerritze Kerpestein, ged. geref. Doorn 9-3-1766, j.d. van en wonend te Doorn (1784), otr./tr. Doorn 17-9/10-10-1784 (met attestatie van Driebergen) Dirk Willemse van Dijk, ged. geref. Driebergen, j.m. van Driebergen en wonend te Doorn (1784), zn. van Willem Jans van Dijk en Geertje van 't Hoenderdaal. Hieruit verder nageslacht bekend (8 kinderen gedoopt te Doorn (1786-1800).
De volgende is blijkbaar een andere Willem:
 • e. Willem Kerpestein, geb. Leersum 1756/57, ovl. Leersum 20-3-1813, otr./tr. Overlangbroek geref. 26-3/17-4-1791 (met attestatie van Doorn) Petronella (van) Amerongen, geb. Overlangbroek.
   Uit dit huwelijk:
  • 1. Aartje Kirpestijn, ged. Overlangbroek 17-7-1790 (moeder Petronella Amerongen) (in margine : Gratis extract gegeven 26-3-1830).
  • 2. Neeltje Kirpestijn, ged. geref. Doorn 6-7-1794 (geen moedersnaam genoemd)(in margine "att. geg. 28-4-1806", verm. naar Leersum).
  • 3. Dirkje Kirpestijn, ged. geref. Doorn 25-12-1796 (geen moedersnaam genoemd), (in margine "att. geg. 28-4-1806", verm. naar Leersum)
  • 4. Teuntje Kirpestijn, ged. geref. Doorn 24-2-1799 (geen moedersnaam genoemd), (in margine "att. geg. 28-4-1806", verm. naar Leersum)
  • 5. Willempje Kirpestijn, ged. geref. Doorn 25-1-1801 (geen moedersnaam genoemd), (in margine "att. geg. 28-4-1806", verm. naar Leersum)
  • 6. Woutertje Kirpestijn, ged. geref. Leersum 20-4-1806 (moeder is: Petronella van Amerongen).

418. CORNELIS ARIENSZ VAN LEEUWEN, tr. vóór 1696

419. ANNA WOUTERS BAKKER.

424. GIJSBERT(US) (JANSZ) (STEUR, STUR)(¥), geb. vóór ca. 1695, beg. verm. Laren impost 6-12-1777, vermeld als Gijs Steur in de lijst van koptiendplichtigen te Laren 1740,[282] betaalt als Gijsbert Stuer ƒ 1,3,-- verponding voor een huis te Laren getaxeerd op ƒ 14,--,--, (1733),[283] tr. 2o Laren impost/RK 28/30-4-1735[284] GERRITIE JANS, otr. 1o Laren RK/impost 2/3-12-1719 (als Gijsbert Jansen)

425. HARMTIEN GERRITS, ovl. 1731-1735.

Het is niet onmogelijke dat er tussen het eerste en tweede huwelijk van Gijsbert Jans Steur nog een huwelijk geweest is. In aanmerking komt Gijsbert Jansen otr. Laren impost/geref? 3/4-5-1732 Claasje Claas
Gijsbert Jansz Steur wordt genoemd in enkele processen
- te Laren 28-3-1735 tesamen met zijn echtgenote Gerritje Jans, en Harmpje Gerrits als erflaatster, Elbert Bitter als erflater, Lambert Jacobsz Bitter en Meijns Dekker als voogden,[285]
- te Laren 3-12-1753 als gedaagde, tesamen met Jannetje Gijsberts, erflaatster (zijn dr.zie nr. e?),[286]
- te Laren 24-5-1756 als borg, tesamen met Cornelis Hogeveen, procuratiehouder, Alexander Reuvekamp, erflater, en Hendrik Crijnen Bus, Jan Lambertsz Bus en Gijsbert Jacobz Bus, als borgen,[287]


COMMENTAAR(¥) De volgende begravingen Steur konden nog niet geplaatst worden : Jacob Steur, beg. Laren impost, RK 30-3-1790 (woont te Bussum). Claasje Steur, beg. Laren impost 9-6-1795. Wijgje Gijsberts Steur, beg. Laren impost 23-7-1791(woont te Bussum).

426. JAN (JOANNES) GU(E)R(T)SE(N) (DE WIT), geb. vóór ca. 1695, beg. RK Laren (doodboek) 9-8-1748 ("Jan Geurtsen de Wit"), verm. identiek met de NN de Wit die in 1732 ƒ 1,7,- verponding betaalt voor een huis te Laren getaxeerd op ƒ 16,-,-, vermeld als Jan Guertse de With in de lijst van koptiendplichtigen te Laren 1740,[318] belender te Laren (1731, 1736, 1739, 1740), tr. Laren RK/impost 7-5-1718/7-5-1718

427. ANX((T)IEN) PETERS(ZEN), geb. vóór ca. 1695, beg. RK Laren 31-12-1762, (CHECK!)

COMMENTAAR(¥) In de verponding van 1732 te Laren komt voor het huis van Anx Pitersz getaxeerd op ƒ 10,-,-, aanslag ƒ 0,17,- verponding. Praktisch alle aangeslagenen zijn mannen. Deze Anx Pitersz is waarschijnlijk een man zijn.


COMMENTAAR(¥) Mogelijk verwant aan Jan Ceesen de Wit(d), in 1698 vermeld in de Brandkeur (bevel tot het zich voorzien van brandweer gereedschap) te Laren, [319] en tr. Laren 20-7-1703 Claasje Tijmensz.

Op 5-9-1725 komen Jan Geurtsz de Wit en Cornelis Geurtsz de Wit (en anderen) voor in een akte van Schuldbekentenis te Laren. TEKST nog opzoeken. [320]
Op 23-1-1730 transporteert Jacob Cornelisz Vos aan Jan Geurtz de Wit een perceel land te Laren, belend door Meijns Roelen en Roel Pandelaar. TEKST nog opzoeken. [321]

Op 26-5-1732 transporteert Jan Geurtz de Wit aan Frans Snel een perceel land te Laren, belend door Meijns Roelen en Roel Pandelaar. TEKST nog opzoeken. [322]
Op 22-1-1731 transporteert Meijns Hendriksz Huijsman aan Jan Geurtz de Wit een perceel land te Laren, belend door Lambert Jacobz en Jacob in de Bergen. TEKST nog opzoeken. [323]

Op 10-12-1731 transporteert Jan Geurtz de Wit aan Huybert Cornelisz een perceel land te Laren, belend door Lambert Jacobz en Jacob Jansz Berger. TEKST nog opzoeken. [324]
Op 22-1-1731 is Jan Geurtsz de Wit borg in een akte te Laren. TEKST nog opzoeken. [325]
Op 28-9-1733 komen Jan Geurtsz de Wit (en anderen) voor in een akte van Schuldbekentenis te Laren. TEKST nog opzoeken. [326]
Op 21-1-1737 transporteren met name genoemde verkopers aan Jan Geurtz de Wit een perceel land te Laren, belend door Jan Lubbertz en Heyndrik Meynz. TEKST nog opzoeken. [327]
Op 10-3-1738 vindt een proces plaats tussen Tymen Mayoor, eiser, en de gedaagden Crijn Jacobsz Groot, Cornelis Jansz Brouwer, Jan Roelen Calis, Jan Geurtsz de Wit. TEKST nog opzoeken. [328]
Op 1-6-1744 is Jan Geurtsz de Wit een van de gedaagden in een proces te Laren door Mr. Jacob Pennokius, eiser. TEKST nog opzoeken. [329]
Op 21-12-1744 is Jan Geurtsz de Wit borg in een akte te Laren. TEKST nog opzoeken. [330]
Op 10-7-1747 vindt een proces plaats tussen Jan Ruyter, eiser, en de gedaagde Jan Geurtsz de Wit, voor wie als borgen optreden Cornelis Hendriksen Koster en Lambert de Wit. TEKST nog opzoeken. [331]
Op 23-10-1747 vindt een proces plaats tussen Johan Swaning, eiser, en de gedaagde Jan Geurtz de Wit. TEKST nog opzoeken. [332]

428. PIETER HENDRIKS (VAN) (VEEN), geb. vóór ca. 1700, ovl. 1739-1751, tr. ca. 1715-1723 (niet gevonden te Weesp alle bronnen, niet te Ouder-Amstel 1725, niet te Abcoude RK statie Waveren (1710-1723), niet Abcoude gerecht 1710-1723, niet Diemen tr RK 1700-1724, niet RK Nieuwer Amstel 1714-1724)

429. CLAASJE TATI(C)KS (TADEKSE, TADEKE) (TOP), ged. RK Abcoude 13-11-1696 (get. Lijsbeth Cornelis), beg. Weesp 28-6-1757 (impost) als wed. van Pieter Hendriks Veen,[333] en Weesperkarspel impost 28-6-1757, doopget. (1720..1731), wordt bij de doop van haar zoon Hendrick in 1727 Taticks Top genoemd, is op 16-4-1757 (tweee maanden voor haar overlijden) nog getuige bij het huwelijk van haar zoon Hendrick, woonde Abcoude Proosdij (1752). Dit echtpaar laat van 1723-1734 kinderen dopen in Ouder-Amstel (Bullewijk) en vervolgens van 1735-1737 te Abcoude-Proosdij.

ONA Abcoude:
6-1-1734: Huurcedullen tussen dhr. Bancheris van der Mey op Pieter Hendrikse van Veen. TEKST nog opzoeken. [334]
ONA Abcoude:
26-12-1738: Insinuatie afvragingen en protestatie van Pieter Hendriksen Veen, wonende onder Abcoude aen Jan Stevense wonende onder Boxhol. TEKST nog opzoeken. [335]
ONA Abcoude:
17-1-1739: Attestatie van Cornelis Scheepmaker, Cornelis Soetelief, Cornelis Roemer, Bruijn Martense en Reijer Jansz de Jong t.b.v. Pieter Hendrikse Veen. TEKST nog opzoeken. [336]

430. KORS (KORS, COS(MAS)) HUIBERTSE BOS(CH), ged. Abcoude-Proosdij RK 14-7-1701, ovl. 1752-1760, doopget. (1736), woonde Abcoude Wilhelms (1752), tr. (huw. voorw.) 1732 (otr. niet voor commissarissen te Weesp, en gerecht Abcoude-Proosdij en Abcoude-Berchsgerecht 1730-1735, en geref. Abcoude-Proosdij en Abcoude-Berchsgerecht 1700-1750 gevonden)

431. GIJSBERTJE WILLEMS VAN DIJK, geb. vóór ca. 1715, ged. (niet gevonden Abcoude RK en geref. 1700-1722), beg. Abcoude-Proosdij 7-1-1784 (impost ƒ 5,4,--, eigen graf), doopget. (1753..1761).

ONA Abcoude:
1-11-1732: Huw. voorw. tussen Cors Huijbertse Bos en Gijsbertje Willemse van Dijk. TEKST nog opzoeken. [337]
ONA Abcoude:
14-5-1733: Acte van voogdije tussen Cors Huijbertse Bos en Gijsbertje Willemse van Dijk. TEKST nog opzoeken. [338]
ONA Abcoude:
19-2-1748: Procuratie van Stijntje Huijbertse Bos op haer broeder Cors Huijbertse Bos. TEKST nog opzoeken. [339]
ONA Abcoude:
20-5-1750: Acte van voogdije gepasseert bij Stijntje Huijbertse Bos op haer broeder Cornelis Huijbertse Bos. TEKST nog opzoeken. [340]
ONA Abcoude:
24-8-1760: Acte van voogdije gepasseert bij Gijsbertje Willemse van Dijk weduwe en boedelhoudster van Cors Huijbertse Bos. TEKST nog opzoeken. [341]
ONA Abcoude:
1-11-1760: Acte van quitantie van erfenisse wegens de nalatenschap van Jan Huijbertse Bos, gepasseert bij Eldert van Veen en Aaltje Cossen Bos, echtelieden. TEKST nog opzoeken. [342]
ONA Abcoude:
11-3-1762: Huurcedullen tussen de Heere van de Grooteland en Gijsbertje Willemse van Dijk. TEKST nog opzoeken. [343]
In een in 1766 opgemaakte lijst van gebouwde huizen te Abcoude wordt voor 1742 of 1743 vermeld : Wed. van Kors Huibertsz Bos met "een huis zijnde drie daghuurders woningen" [344].

De wed. van Cos Huibertsz Bos is als ingeland van Abcoude Berchsgerecht aanwezig op een vergadering in het Gerechtshuis van Abcoude 8-5-1775 [345]. Op 17-9-1777 is Huijbert Corsz Bos aanwezig voor zijn moeder, hier abusievelijk de wed. Huijbert Corsz Bos genoemd [346].

432. RUT (SPOORMAKER)(¥), geb. vóór ca. 1645, tr.

433. GUURTJE KORNELIS, geb. ca. 1645, ovl. na 1704, mogelijk in Kudelstaart, doopget. (1698..1704).

COMMENTAAR(¥) IS er verband met Pieter Spoormaecker, wonende ten huyse van Jacob Toorhout, op de Nieuwe Straet to Leyden, wednr. van de wed. van Gerit Thonisz Poortenburgh (1677, Kohier van de 2e 200e penning Rijnland)[371].

434. PIETER AERTS SETHOVEN, geb. vóór ca. 1650, j.m. van Langeraar (1671), otr./tr. Ter Aar geref. 22-5/7-6-1671 (hij als Pieter Aerts)

435. JANNETJE CORNELIS, ovl. na 1710, j.d. van Langeraar (1671), doopget. (1675, 1689, 1696, 1710).

436. JAN PIETERSZE VAN STRATEN (VERSTRAETEN)(¥), geb. Woerden vóór ca. 1675, ovl. na 1719, kleermaker in de Lokhorststraet te Leiden (1696), geboortich van Woerden en wednr. van Lijsbeth Pieters Bosboom wonend te Langeraar (1703), otr./tr. 1o Valkenburgh/Leiden (schepenen) 22-6/7-7-1696 (get. Pieter de Swijger, zijn bekende wonend op de Waertgraft, en Magtelt Teunis van der Does, haar nicht wonend in de Koersteeg), tr. Leiden RK Statie Jorissteeg 8-7-1696 (get. voor hem Agnes van Leuwen, voor haar Cornelia van der Sys) LIJSBETH PIETERS BO(R)SBOOM, ovl. 1701-1703, woont in de Koersteeg te Leiden (1696), verm. dr. van Pieter Pietersz Bosboom, otr./tr. 2o Ter Aar geref. 7/25-3-1703

437. NELLIGJE PIETERS OUDSHOORN, geb. vóór ca. 1685, ovl. na 1739, j.d. geboortigh van Amsterdam en wonend te Langeraar (1703), mogelijk een dr. van kw. nr. 770, doopget.(1736, 1739).

COMMENTAAR(¥) Is Pieter van Straaten, belender in de Haverstraat te Woerden (1685), zijn vader? [390] Is Ary van Straten, commies op 't postcomptoir te Oudshoorn, die ƒ 8,-,- Personele Quotisatie betaalt (1745) [391] verwant?


COMMENTAAR(¥) Op 14-9-1698 wordt te Leiden gedoopt in de RK Bakkersteeg: Maria, onwettige dochter ("filia illegitima") van Jan van Straeten en Maria Jansens. Getuigen zijn Henrick Schoren, nood-doopheffer ("patrinus necessitatis") en Helena Rondebeen. Zou het hier kw. nr. 436 betreffen?

De kleermaker.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten

438. JAN JANSZ WITTEBOL(L), geb. Hazerswoude ca. 1672, beg. Ter Aar 9-11-1750[392], j.m. geboortigh van Haserswoude en wonende onder Oudshoorn (1700), otr. 2o Ter Aar geref. (gaarder pro deo) 13-12-1743[393] JAAPJE (JACOBA) WAR(DEN)AAR VAN DER HORST, geb. vóór ca. 1710, ovl. Ter Aar 5-5-1760 (gaarder, impost pro deo, aangever Willem Nederstigt), wed. van Jan Alberts van Vliet, (bij wie kinderen van haar gedoopt 1730, 1731), otr. 1o Hazerswoude geref. 31-10-1700 (attestatie gegeven 4-11-1700), en otr./tr. 1o Ter Aar geref. 29-10/14-11-1700 (get zijn vader Jan Cornelisz Wittebol, haar vader Frans Maertensz van Zuijlen),[394] en

439. MARIG(T)JE (MAARTJE) FRANSE (VAN) ZUIJLEN, geb. Korteraer vóór ca. 1680, ovl. 1735-1743, j.d. geboortigh van Korteraar en wonende te Oudshoorn (1700), vele malen doopget. (1701..1735), vroedvrouw.

Op 9-11-1750 heeft Jan Wittebol ter begraving te Ter Aar aangebracht het lijk van Jan Wittebol de oude.[395]

440. DIRK SYMONSZ SCHANSHEER (SCHANSMAN), ged. Rijsoord 29-3-1665, tr. vóór 1698

441. BASTIAENTJE ELDERTS VAN STRATEN, geb. vóór ca. 1680.

442. MACHIEL JANSZ DE GELDER(¥), j.m. van Hendrik Ido Ambacht, en wonend aldaar (1706). tr. Barendrecht 7-2-1706

443. LIJSBET CORNELIS NOOTEBOOM, ged. Barendrecht 7-9-1681,[423] j.d. van Carnis in West-Barendrecht, wonend aldaar (1706).

COMMENTAAR(¥) Is er verband met het volgende :
Voor 5000 Car. gld. transporteert juffr. Margrieta de Gelder te Dordrecht, op 15-5-1694 aan de onder Carniswonende Aert Bastijaense van der Caa 14 mr. 300 r. in het Binnenland van West-Barendrecht. Tien mergen land bezaaid met "teruw, spelt en boone" wordt op 700 gld. getaxeerd202. [424]

446. JAN MARIJNISSE VAN HOUTEN, geb. (geen Marijnis van Houten als vader gevonden), j.m. van de westzijde van de Oude Watering, tr. Leimuiden 19-8-1725

447. ANTJE CORNELISSE CLOOSTER, ged. Leimuiden geref. 24-4-1701, j.d. van de westzijde van de Oude Watering (1725), doopget. (1732).

450. P(I)ETER (CORNELIS) BREES, ged. geref. Amersfoort 10-11-1700, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kapel 10-10-1735, wordt als Pieter Brees geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1721), j.m. wonende te Veenendaal (1725), otr./tr. Veenendaal geref. 21-1/04-2-1725

451. ELIZABETH (LIJSBETH) DIRKS VAN WEEZEL (WE(E)SEL)(¥), geb. vóór ca. 1705 (doop geref. Amersfoort niet gevonden), beg. Amersfoort St. Jorisk. 13-8-1757, j.d. wonende te Veenendaal (1725), belendster in de Muurhuijsen bij de Bloemendalse binnenpoort (1730).

COMMENTAAR(¥) Gezien het feit dat Elizabeth Dirks van Wesel, geb. vóór ca. 1705, later blijkbaar in de Muurhuizen bij de Bloemendalse binnenpoort woont, ligt het voor de hand dat zij verwant is met de leden van een geslacht Van Wesel (zie Fragment Van Wesel hieronder) waarvan leden op dezelfde locatie wonen. Een Dirk (van Wesel) zou dan haar vader moet zijn, doch een kandidaat van die naam is er niet. Dirk Boudewijns van Wezel, ged. geref. Amersfoort 24-1-1695 kan onmogelijk haar vader zijn. Waarom Pieter en Lijsbeth in Veenendaal trouwen is onduidelijk. Pieter is in elk geval in Amersfoort gedoopt, Lijsbeth misschien ook wel. In Veenendaal vallen verder geen personen Van We(e)sel / We(e)zel te vinden.
Er is mogelijk een verband met Jan Dirkse van We(e)sel / Wezel, vermeld te Veenendaal (1741) hospes in Veenendael aen het Verlaat (1754, 1756, 1762), in het Veense Wapen (1760, 1761). [425] Zijn weduwe wordt vermeld 1766.


Fragment Van Wesel

Ia. Mr. Frederick Gerritsz (van Wesel), ovl. 1673-1675, voor het eerst aangetroffen achternaam Van Wesel in 1673, j.m. wonend te Amersfoort in het weeshuijs (1661), belender in de Muurhuizen bij de Bloemendalse binnenpoort (1668), meester in het weeshuis (1668, 1669), binnenvader (1668..1673) en rentmeester (1667-1673)[430] van het Burgerweeshuijs te Amersfoort, treedt herhaaldelijk op als gemachtigde en getuigen in akten, otr./tr. Amersfoort geref. 16-5/4-6-1661 (hij onder patroniem) Constanti(n)a Bo(o)te (Botè, Booth), ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 10-1-1630, ovl. na 1688, wordt als Constantia Boete geref. lidmaat te Amersfoort 27-9-1651 met attestatie van Amsterdam, dan wonend als jongedochter en suster van diens huysvrouwe tot Ruytenbeek de chirurgijn (= Hendrick Richolt van Ruijtenbeeck x Maria Bote), wonend te Amsterdam (1652), wed. van Thomas Richolt van Ruijtenbeek (bij wie kinderen),(¥) wonend te Amersfoort in de Langestraat (1661), treedt in 1675 als Constantia Boote, weduwe van Mr. Frederick Gerrits saliger, op als gemachtigde van Luijtgen Reijers, vermeld als Constantia Bothee, wonend in de Muurhuizen, in de lijst van geref. lidmaten te Amersfoort opgemaakt in 1688.

COMMENTAAR(¥) Thomas Richolt van Ruijtenbeek, afkomstig van en wonend te Amersfoort (1652), otr. Amsterdam geref. 8-11-1652 , otr./tr. Amersfoort/Soest geref. 31-10/21-11-1652 (met attestatie van Amsterdam) , ged. geref. Amsterdam Oude Kerk 10-1-1630, wonend te Amsterdam (1652), dr. van Lenart Boots(!) en Catrijna de Rekusens (Requestens).
  Uit dit huwelijk:
 • a. Catharina van Ruytenbeeck, ged. geref. Amersfoort 25-4-1654, ovl. vóór 1678.

Op 3-11-1653 verkopen Herman Cornelisen Spijcker en Aeltgen Thonis zijn vrouw, aan Thomas Richolt van Ruijtenbeeck en Constantia Boote, zijn vrouw, 'n huis en uitgang op de Nieuwe Markt aan 't St. Joriskerkhof, belend aan de ene zijde: de stadswaag, aan de andere zijde: de weduwe van Willem Beerntsz Coster. Op laste van 300 gulden aan oud-burgemeester Willem van Hardevelt; 300 gulden aan Matthijs Cornelisen en 400 gulden aan Cornelis Hermans Spijcker. Voldaan. [431]
Op 17-5-1669 verkopen Frederick Gerritsen, binnenvader in het weeshuis en zijn vrouw Constantia Boothe, aan Jan Willemsen van Raelt en zijn vrouw Margareta Anthonis Lambrecht, een zekere behuizing staande aan het St. Joriskerkhof met de gerechtigheid en uitgang op de Appelmarkt, belend aan de ene zijde de stadswaag, aan de andere zijde Peter Willemsen Coster. [432]
Op 7-7-1669 testeren Lambertus Brinck en Elisabeth Padbrue, borgers van Amersfoort. Zij vermaken hun bezit aan elkaar en secluderen de heeren Weeskamer en andere collegien over onmondigen. Verder indien Elisabeth zonder kinderen overlijdt, dan wordt mr. Frederick Gerrits te Amersfoort haar erfgenaam. Getuigen o.a.: Brant Reyerszn en Aert van Bitterschoten, wonend Amersfoort. [433]
Op 29-10-1678 machtigt Constantia Boote, wed. van Mr. Frederick Gerrits en eerder van Thomas van Ruytenbeeck, als erfgename van Catharina van Ruytenbeeck, haar overleden dochter, Anthoni van Raalt, procureur. [434]
  Uit dit huwelijk:
 • a. Gerrit Fredericks, ged. geref. Amersfoort 18-7-1662.
 • b. Elisabet Fredericks, ged. geref. Amersfoort 26-12-1663.
 • c. Lenardus Fredericks, ged. geref. Amersfoort 21-4-1665, ovl. jong?

IIa. Boudewijn Frederijcks, ged. geref. Amersfoort 5-3-1667, ovl. na 1707, j.m. van Amersfoort (1690), woont te Amersfoort (1705), vermeld als geref. lidmaat te Amersfoort in de lijst van 1688, wonend op de Singel, rentmeester (1699-1706)[435] van het Burgerweeshuijs te Amersfoort, otr./tr. 1o Amersfoort geref. 7/23-2-1690 Jannetje Dirks van Ou(de)water, ged. Rem. Amersfoort 23-7-1665, ovl. 1691-1705, vermeld als geref. lidmaat te Amersfoort in de lijst van 1688, wonend op de Singel, j.d. van Amersfoort (1690), dr. van Dirck Willems van Oudewater, busmeester van de St. Lucas Broederschap te Amersfoort, en Delijaentge Barents (zie kw. nr. 3694 ), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 6-11/1-12-1705 Johanna Bake (Baak), wed. van Hendrijck Bloemendael, woont te Amersfoort (1705), wordt geref. lidmaat te Amersfoort juli 1706 met attestatie, verm. dr. van Joost Jans Bake en Walburgh van Borculo.

  Uit zijn eerste huwelijk (Frederijcks-van Oudewater):
 • a. Frederick Boudewijns (van Wesel), ged. geref. Amersfoort 13-6-1690, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kapel 19-10-1723, volgt IIIa.
  Uit zijn tweede huwelijk (Frederijcks-Baak):
 • i. Boudewijna Johanna Boudewijns, ged. geref. Amersfoort 15-3-1707.

IIIa. Frederick Boudewijns (van Wesel), ged. geref. Amersfoort 13-6-1690, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kapel 19-10-1723, j.m. wonend te Amersfoort (1714), meesterkistenmaker (1714..1720), otr./tr. Amersfoort geref. 9/27-3-1714 (beide onder patroniem) Margrietje (Margarita) Jans (Schrijver(s)), ged. geref. Amersfoort 26-8-1686, beg. Amersfoort St. Joriskh. 24-6-1762 (laat kinderen na), wordt geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (dec. 1705), en okt. 1710 met attestatie, j.d. wonend te Amersfoort (1714), is als wed. van Frederik van Wesel belendster in de Nieuwestraat (1758, 1759), bewoont als weduwe van Fredrik van Wesel in 1724 het kleine huisje in de Lieve Vrouwestraat, waarvan eigenaars zijn Steven van Brinkesteijn notaris, en Maria Gabrij, dr. van Jan Harmsz Schrijvers ende Annitje van Daal (zie Fragment Schrijver voor verder voorgeslacht Schrijver.

Op 22-11-1716 verkoopt Fytje Everts wed. van Hendrik van Veenendaal (mr. kistemaker) (1) Huysinge met erf op de Langestraat thans bewoond door Meyer Marcus Jode aan de ene zijde wed. Mattheus van der Maath en andere zijde Helmig Warnick, met nog een huysinge daar annex uytcomende in de Lieve Vrouwe straat, thans bewoond door Anna Jans, aan Frederik van Wesel (mr. kistenmaker), (2) Huysinge en erve bestaende in 2 woningen in de Olysteegh op de hoek van de Zoghstraat, bruikers Aart Verhoeff en Hendrik Jansen, aan Hendrik de Swart, voor zijn minderjarige dochter Sophia de Swart
Een hof en stenen hoffhuysje buiten het Heerepoortje, belend aan de ene zijde Dirick Vos en andere sijde Henderina Boelhouwer wordt als verdeling van de erfenis toegewezen aan Cornelis de Swart gehuwd met Maria van Veenendael. Er wordt verwezen naar een testament d.d. 21-2-1717 Nots. E. Harthoorn AT 027b002 Erfgenamen, 3 kinderen: Dirck van Veenendaal. Weympje van Veenendaal, gehuwd met Dirck Harthoorn. Maria van Veenendaal, gehuwd met Cornelis de Swart (mr. chirurgijn). [438]
Op 8-3-1719 verkopen Hermanus Schrijvers Janszoon meerderjarige jongman, Jan Heijmenbergh ende Catharina Schrijvers echtelieden ende Frederik van Wesel ende Margareta Schrijvers, mede echtelieden en de voornoemde Hermanus Schrijvers, Jan Heijmenbergh ende Frederik van Wesel in kwaliteit als omen en voogden over Henrickje Schrijvers onmondige dochter van Claas Schrijvers zaliger, door hem in echte verwekt bij Maria Berents: de kinderen, kindskinderen en erfgenamen van zaliger Jan Schrijvers ende Annitje van Daal in haar leven echtelieden en borgers dezer stad, aan Johannes ende Casparus Spoors gebroeders ende borgers, een huis in de Korte Sint Jansstraat, belend aan de ene zijde: Jan Aertsen Mom, aan de andere zijde: naar het kerkhof de weduwe Jan Spoor. [439]
Op 9-11-1720 verkopen Frederick van Wesel, meesterkistenmaker, en Margaret Schrijvers, echtelieden, aan Steven van Brinckesteijn notaris en klerk ter secretarie alhier en Anna Maria Gabrij echtelieden, huis en erve aan de Langestraat op de hoek van de Lieve Vrouwestraat uitkomende, met nog een huis daar annex in de voorsz. Lieve Vrouwestraat uitkomende, belend aan de zijde van het grote huis aan de Langestraat, Helmigh Warnicke, lakenkoper, aan de zijde van de kleine woning in de Lieve Vrouwestraat Juffrouwe Hendrina Boelhouwer Zoals het huis is gekocht op 22-11-1716 van de erfgenamen van Hendrik van Veenendaal, meesterkistenmaker en Fijtje Everts in haar leven echtelieden. [440]
Op 29-12-1752 verkoopt Margaretha Schrijver, weduwe van Frederik van Wesel, burgeres, aan Abraham van Asch, krankenbezoeker en cathegista en zijn vrouw, 'n huis, hof en hofstede in de Muurhuizen bij de Nieuwestraat van achter de Stadsbinnensingelgracht uitkomend, genaamd Batavia, met alles erin dat aard- en nagelvast is, belend aan de ene zijde: de juffrouwen van Lilaar, aan de andere zijde Johannes van Ouwerkerk. [441]
Op 5-10-1762 verkopen Johannes van Wezel en zijn vrouw Hillegonda Bloembergen, Jan van Hensbergen, meester chirurgijn en zijn vrouw Janna van Wezel, Antje van Wezel, meerderjarige dochter, zich samen sterk makende voor haaren broeder Boudewijn van Wezel, aan Hendrik van Nugteren, burger, huis, erf en grond in de Nieuwestraat, belend aan de ene zijde: de weduwe Van Schendel, aan de andere zijde: de erven van de heer burgemeester E. van Goudoever [442]
Weeskamer te Amersfoort:
1762: Fredrik van Wesel en Margaretha Schrijver. [443]
  Uit dit huwelijk:
 • a. Janna (Jannetje) Fredericks (van Wezel), ged. geref. Amersfoort 5-3-1715, ovl. 6-12-1806, beg Amersfoort St. Joriskh. 8-12-1806 Johanna van Wesel, wed. van Jan Hensberge, 93 jr (!)), j.d. van Amersfoort (1740), is als wed. van Dirk Vos belendster buiten het Heerepoortje te Amersfoort (1741), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 30-12-1739/19-1-1740 Dirk Vos, beg. Amersfoort St. Joriskh. 7-7-1741, afkomstig van Amersfoort, korenkoper (1706), wednr. van Dirkje van Krakhorst (huw. 1698), otr. 2o Amersfoort geref. 6-4-1742 (met attestatie naar Leusden) Jan (Johannes) (van) Hensberge(n), ged. geref. Amersfoort 21-1-1718, ovl. 1765-1806, (beg. Amersfoort St. Joriskh. 24-7-1778 of St. Joriskh. (impost) 31-12-1792), j.m. van Amersfoort (1742), meester chirurgijn (1743..1762), betaalt ƒ 12,-- huisgeld voor een huis op de Kamp en ƒ 8,-- voor een huis op de Varkemerkt te Amersfoort (1755), zn. van Hendrik van Hensbergen en Aaltje van Hardeveld. Uit haar tweede huwelijk nageslacht bekend (12 kinderen geref. gedoopt te Amersfoort 1742-1757).
  Op 22-3-1743 verkoopt Jannitje van Wesel, weduwe van Dirk Vosch, nu getrouwd met Johannes van Hensbergen, mr. chirurgijn, aan Hendrik van Huijsen en zijn vrouw Petronella van de Pol, een voornaam huis met koornzolders daarboven en een schuur daarachter in de Koesteeg uitkomend, staande in de Arnhemsestraat (Slijkstraat), met bakoven, platen en bedsteden, belend aan de ene zijde: de weduwe van Jan Wels. [444]
  Op 22-3-1743 verkopen Johannes van Hensbergen, mr chrurgijn en zijn vrouw Jannitje van Wesel, burgers, aan Margaretha Schrijver, weduwe van Frederik van Wesel, burgeres,
  (1) huis, hof en hofstede, genaamd Batavia in de Muurhuizen omtrent de Nieuwstraat, belend aan de ene zijde Johannes Ouwerkerk, aan de ander zijde de juffrouwen Lilaar.
  (2) een huisje in de Nieuwstraat belend aan de ene zijde de weduwe Hendrik van Schendel, aan de andere zijde: het poortje van Cornelis Romanbij. [445]
  Op 27-4-1744 verkopen Reijer Wels en zijn vrouw Engeltje van Wetering, burgers, aan Jan van Hensbergen, mr. chirurgijn en burger, huis, plaats en loods met de uitgang ernaast op de Varkensmarkt, belend aan wederzijden: Juffrouw van Lilaar. [446]
  Op 8-6-1756 verkopen Jan Hensbergen, meester chirurgijn en zijn vrouw Jannetje van Weesel, burgers, aan Bartholomeus van Lingh, meester kuijper en zijn vrouw Anna van Noort, burgers, huis, plaats en schuurtje aan de Varkensmarkt bewoond door Hendrik Musman, beenhakker, belend aan de ene zijde: Juffrouwen van Lilaar aan de andere zijde: de gemene steegh. [447]
  Op 10-6-1765 verkopen Jan van Hensbergen en zijn vrouw Jannetje van Wezel (borgers van Amersfoort), aan Jan Otten en zijn vrouw Elizabeth Poort, zekere huizinge, hof en hofstede, staande aan de Kampstraat (nu: Kamp), bewoond geweest door de verkopers, belend aan de ene zijde: de erfgenamen van Tijmen van der Maath, aan de andere zijde: Willemijntje van de Roemer. Namens de verkopers treedt op als gemachtigde: Wouterus van Hamersvelt (deurwaarder alhier) volgens procuratie opgenomen in de koopcedulle d.d. 2-1-1765 voor Notaris Wilhelmus Gualterus van Veerssen. Met de serviteiten als het huis cum annexis heeft en gedogen moet, volgens de oude brieven die daarvan zijn en die overgegeven zijn aan de kopers. Op dit huis rust een last van 2 gulden en 10 stuivers ten behoeve van de Vicarije van St. Walburg. Volgens de kwitantie van 14-5-1765 zijn de kooppenningen betaald. Verkoop volgens erfkoopsrecht. [448]
  Op 27-8-1807 vindt de boedelscheiding plaats van Jannetje van We(e)sel, overleden 6-12-1806, Amersfoort (laatst wonend in de Lavendelstraat) wed. van Jan van Hensbergen, chirurgijn. Het gaat om de verkoop van het huis in Lavendelstraat te Amersfoort. Er wordt verwezen naar een testament dd. 17-6-1805 Nots. A. Voskuyl AT 042a037 rep 3345. [449]
 • b. Annetje Fredericks, ged. geref. Amersfoort 21-7-1716, beg. Amersfoort St. Joriskh. 24-7-1716 (een kind van Frederik Boudewijnsen).
 • c. Boudewijn Fredericks van Wesel, ged. geref. Amersfoort 10-8-1717, ovl. jong?
 • d. Anna Fredericks van Wesel, ged. geref. Amersfoort 25-10-1718, ovl. jong?
 • e. Boudewijn Fredericks van Wesel, ged. geref. Amersfoort 30-1-1720, ovl. na 1762.
 • f. Anna (Antje) Fredericks van Wesel, ged. geref. Amersfoort 4-7-1721, meerderjarige dochter (1762).
 • g. Johannes Fredericks van Wesel, ged. geref. Amersfoort 28-9-1723, beg. Amersfoort St. Joriskh. 22-3-1773, volgt IVa.

IVa. Johannes Fredericks van Wesel, ged. geref. Amersfoort 28-9-1723, beg. Amersfoort St. Joriskh. 22-3-1773, j.m. van Amersfoort (1750), otr./tr. Amersfoort geref. 14-8/4-9-1750 Hillegonda (Helena) (van) Blo(e)mbergen, ged. geref. Amersfoort 30-8-1737, beg. Amersfoort St. Joriskh. 25-2-1777 (Hilletje Blombergen op de Appelmarkt), j.d. van Amersfoort (1750). wordt geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (april 1761), krijgt in 1777 attestatie naar Woudenberg. dr. van Arent Bloembergen en Fijtje van Klaverden.

452. WILLEM GERRITSEN KRAIJKAMP (KREIJKAMP), ged. Amersfoort 2-12-1697, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh. 14-9-1780 (impost ƒ 1,--), j.m. van 't Hoog(e)land (1726), woont op den Tholik onder het gerecht van Hoogland (voor 1740) woont te Amersfoort (1740, 1741), wonend te Hoogland (1773), betaalt ƒ 5,--,-- huisgeld van een huis in de Kooningsstraat (1755),[451] otr. 2o Amersfoort geref. 21-7-1741 (als wednr. van Aaltjen Jans, met attestatie naar Soest) JANNETJE CORNELISSEN DE WAAL, ovl. 1754-1773 (beg. te Amersfoort niet gevonden), j.d. van Soest wonend te Amersfoort (1741), otr./tr. 3o Amersfoort gererf. 13-8/7-9-1773 (als wednr. van Jannetje de Waal, met attestatie van Leusden en Soest) JANNETJE GIJSBERTS, van Soest, wed. van Jan Verschuur, otr. 1o Barneveld geref. 2-2-1726 en otr./tr. 1o Amersfoort geref. 1/19-2-1726

453. AALTJEN JANS, ovl. op den ouden Tholick te Hoogland 1737-1741 (beg. niet gevonden, tenzij haar laatste kind Elisabeth na haar dood is gedoopt, dan komt in aanmerking beg. Amersfoort 2-3-1737), j.d. van Barneveld (1726).

Op 26-5-1740 verkopen Andries Evertsen van Helmenhorst en zijn vrouw Claasje van Eldert aan Willem Craijkamp, gewoond hebbend op den Tholik onder het gerecht van Hoogland en nu wonend binnen deze stad, een bouwhuis, met hof en hofstede en overweg terzijde de Stadswalle aan de Coninckstraat (Koningstraat) aan de westzijde bij de trap van de wal, belend aan de ene zijde het huis door Evert Roelen bewoond. [452]
Op 11-11-1740 leent Willem Kraijkamp, van Sophia Verhoeff, weduwe van Carel Gabrij, in leven schepen, een bedrag van 300 gulden, met als onderpand bouwhuis met hof en hofstede en overweg terzijde de Stadswalle, in de Coninckstraat (Koningstraat) aan de westzijde bij de trap van de wal, belend aan de ene zijde: naast het huis door Evert Roelen bewoond. [453]
Op 28-6-1741 vindt te Amersfoort de boedelscheiding plaats van Aaltje Jans, overleden op den ouden Tholick te Hoogland, echtgenote van Willem Craijkamp, wonend in Amersfoort. Het betreft moeders goed: 5 Mergen land genaamd het Breede Land op Hoogland met uitweg aen de Zevenhuysenweg, een huysinge, hof en hofstede of bouwhuijs in Amersfoort, in de Krommestraat aen de stadswal met een berg van 4 roeden buiten de poort, een koeyhouderij met vee, gouden bellen met krollen, en silveren gespen. Erfgenamen zijn de 2 minderjarige kinderen Aaltje Craijkamp en Gerrit Craijkamp. Mombers zijn: hun grootvader Jan Dirksen te Barnevelt en hun aangehuwde oom Steven Bos op de Bryland. [454]

454. LEENDERT (HESSELTSE) BROM (BOOM?), ged. Nijkerk 26-11-1713, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kh 1-11-1745 (laat kinderen na), j.m. van Hoogland (1735), als Leendert Hessels Brom, afkomstig van en geboren op Klein Emiclaar te Hoogland, burger van Amersfoort op 2-1-1736, otr./tr. Amersfoort 14/30-1-1735

455. KLARA (DIRKS) BOON(ERD), ged. (geref. en overig Amersfoort niet gevonden), beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (overluiden) 7-12-1776, j.d. van Amersfoort (1735). otr./tr. 2o Amersfoort geref. 24-4/12-5-1750 ARIEN VAN TILBURG(¥), geb. (wellicht ex Jan Mattheus van Tilburg x Annitje Michielsz Kubes, doch doop op achternaam niet gevonden Amersfoort geref. en overig), ovl. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog) 5-11-1792 (als Adrianus van Tilburg), j.m. van Amersfoort (1750). Hij hertr. als haar wednr. 1778.

COMMENTAAR(¥) Is Mattheus van Tilburg, die 16-2-1739 indemniteit van Amersfoort krijgt voor vertrek naar Haarlem,[459] verwant?

Op 31-5-1745 verkopen Dirk Boom, meerderjarige Jongman, Jan Boom en zijn vrouw Elsje van Westeneng, Leendert Boom en zijn vrouw Claartje Boom, Adam Binksteen en zijn vrouw Cornelia Boom, Jan Willemsz en zijn vrouw Willemijntje Boom, enige nagelaten kinderen en behuwdkinderen van Dirk Boom en Jannitje Bonekamp, gewezen echtelieden (coopcedule d.d. 5-4-1745), aan Coenraad Temmink, Raad in de Vroedschap en Schepen dezer stad, een tabakschuurtje van 5 vakken met het huisje daar annex, het hofje daarachter en de grond daarbij, belend aan de ene zijde Johannes Ebbenhoven, aan de andere zijde de Stadswal. [460]
Op 26-4-1750 vindt de boedelscheiding plaats van Leendert Hesselsen Brom overleden, echtgenoot van Clara Dirks Boon. De drie kinderen Hessel Leenderts Brom, Dirk Leenderts Brom en Metje Leenderts Brom zijn erfgenamen. [461]

456. JOANNIS (JAN) (DE) COCK, ged. Amersfoort RK Kromme Elleboog 13-2-1699 (get. Wilhelma van Liender), beg. verm. Amersfoort Lieve Vrouwe Kerk 2-1-1762, meerderjarige j.m. van Amersfoort (1726), otr./tr. 2o Amersfoort gerecht 14/28-10-1749 (als wednr. van Cornelia Pijpers, zij als ouderloze j.d. geast. met haar grootvader Jordanus Botter) en tr. RK Kromme Elleboog 28-10-1749 ANNA MARIA GERRITS (BOTTERS), geb. ca. 1728 (doop niet gevonden te Amersfoort op achternaam), ovl. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog) 7-12-1779, beg. Lieve Vrouw Kh. (oud 51 jaar), otr./tr. 1o Amersfoort gerecht 19-11/7-12-1726 (get. haar vader Johannes Pijpher) en RK Kromme Elleboog 7-12-1726 (hier heet zij Maria Pippers)

457. CORNELIA PIPPERS (PIJPHER), ged. Amersfoort Kromme Elleboog RK 12-12-1706 (get. Rickie Jacobs), ovl. 1743-1749 (beg. niet gevonden te Amersfoort op achternaam en patroniem).

458. JOANNIS (JAN) BOTTER, ged. Amersfoort Kr. Elleboog RK 31-10-1699, ovl. verm. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog) 20-5-1769, huw. get. (1761), betaalt ƒ 8,--,-- en ƒ 1,7,-- huisgeld voor twee huizen in Bloemendal buijten (na 1755),[467] otr./tr. Amersfoort gerecht 21-5/4-6-1720 (get. zijn vader Jordanus Botter)

459. PETRONILLA JANS KEMP(S), geb. Düsseldorf (D) vóór ca. 1695, beg. Amersfoort (impost, naar Leusden) 28-2-1765 (als vrouw van Jan Botter), als Peternella Kemp, afkomstig van en geboren te Dusseldorp, burger van Amersfoort op 25-3-1720 ("voor haer ende haer soon Willem "), meerderjarige j.d. (1720), doopget. (1761), tr. 1o voor 1720 vermoedelijk in Duitsland NN.

461. ELISABETH VAN OUWERKERK, ged. geref. Amersfoort 25-11-1718, beg. Amersfoort St. Joriskh. 12-3-1768, j.d. van Amersfoort (1756), tr. Amersfoort geref. 10/26-12-1756 ARNOLDUS (AART) BINKSTEEN, ged. geref. amersfoort geref 29-12-1733, beg. Amersfoort St. Joriskh. 22-11-1779 ("Aart Binksteen op de hoek van het Schepelstraatje"), j.m. van Amersfoort (1756), zn. van Leendert Adamse Bingsteen en Barbara Aarts van Riet. Hij hertr. Amersfoort geref. 25-11/16-12-1768 Lena van Gulik, bij wie nog vier kinderen.

Weeskamer te Amersfoort: 1768 Elisabeth Ouwerkerk en A. Bingsteen. [468]

Weeskamer te Amersfoort: 1779 Aart Binksteen. [469]

462. TIL(L)EMAN ARIEN PRONK(ERS), ged. geref. Amersfoort 1-1-1705, beg. Amsterdam Karthuizer Kh. 7-10-1770 (Tieleman Pronk op het Franse Pat), woont te Amersfoort (1722), in de Roosestraat (1731), bij de Loojersstraat (1750) te Amsterdam, doopget. te Amsterdam (1735, 1736), krijgt indemniteit van Amersfoort 13-6-1757 voor vertrek naar Hilversum, met zijn echtgenote Anna Maria van Couwenhoven en hun dochters Adriaantje Pronkers en Kaatje Pronkers, met marginale aantekening d.d. 7-9-1761 dat aan Tileman Pronkers een vergelijkbare akte is afgegeven, otr./tr. 1o Amersfoort geref. 20-11/6-12-1722 als Tileman Arien Pronker (beiden wonen te Amersfoort) JANNA MARIA JACOBS, ovl. 1727-1750, otr. 2o Amsterdam 24-8-1731 (hij oud 29 jaar (sic!), get. zijn moeder Geertje Tieleman, haar moeije Jannetje Hendriks, haar ouders dood) ELISABETH (LIJSBETH) HENDRIKS, geb. Amersfoort 1698/99, beg. Amsterdam Wester Kh. 13-5-1750 (hv. van Tieleman Pronkers in de blinde hoek bij de Loojersstraat, pro deo, geen kinderen), wonend op de Baangraft (1731), bij de Loojersstraat (1750), te Amsterdam, doopget. te Amsterdam (1735, 1736), otr./tr. 3o Amersfoort geref. 17-7/2-8-1750 (hij als Tileman Pronker, wednr. van Elisabeth Hendriks, zij als wed. van Evert van Vredenheim)

463. (ANNA) MARIA (VAN) KOUWENHOVEN, ged. vóór ca. 1725 (geref. Amersfoort niet gevonden, check tzt op patroniemen), beg. Amersfoort St. Joriskh. 23-7-1785 (als Maria Kouwenhoven, in de Muurhuizen achter doctor Sas), j.d., van Amersfoort (1747), geb. en wonend te Amersfoort (1750), krijgt als echtgenote van Tilleman Pronkers met hun dochter Ariaantje Pronkers, oud 1 jaar, geboren te Amersfoort, indemniteit van Amersfoort 17-2-1753 voor vertrek naar Soest, krijgt als echtgenote van Tilleman Pronkers met hun dochter Adriaantje Pronkers, oud 2½ jaar, geboren te Amersfoort, indemniteit van Amersfoort 6-10-1755 voor vertrek naar Naarden, doopget. (1766), otr./tr. 1o Amersfoort geref. 6-1/5-2-1747 EVERT VAN VREDENHEIM (VULDENHEIM), ovl. 1747-1750 (beg. niet gevonden te Amersfoort), j.m., soldaat in de Compagnie van der Capellen, otr./tr. 3o Amersfoort gerecht 21-5/4-6-1773 (hij als wednr. van Jannitje Scholtz, zij als wed. van Thileman Pronk) en tr. RK 't Zand 4-6-1773 ARNOLDUS VAN GRONINGEN, ged. Amersfoort RK 't Zand 17-9-1721 (get. Joanna Hendrixe), beg. Amersfoort St. Joriskh. 14-1-1811, (=kw. nr. 238). soldaat in het bataljon van Gen. Maj. Becker, Comp. van Kapt. Schutter, in garnizoen te Amersfoort.

470. JAN GERRITZN TIEL(E)MAN, ovl. 1725-1731, beg. wellicht Amersfoort St. Joriskh. 5-9-1725 (als Jan Gerritsen, laat kinderen na), grenadier in het Regiment Van Maleprade, j.m. (1722), otr./tr. Amersfoort geref. 6/22-2-1722

471. JUDITH HENDRIKS DIEPERING, ged. geref. Amersfoort 27-10-1693, ovl. na 1735, beg. te Amersfoort tot 1811 niet gevonden, j.d. van Amersfoort (1722), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 12/28-10-1731 (als wed. van Jan Gerritsz Tieleman wonend te Amersfoort) WILLEM VAN LIENDERT, ged. verm. Amersfoort Kr. Elleboog 3-9-1695, ovl. na 1735, beg. te Amersfoort tot 1811 niet gevonden, zn. van Albert van Liender en Mechtelt Willems, j.m. wonend te Amersfoort (1731).

472. REINIER HEERE(N), ged. Amersfoort 13-10-1696, beg. Amersfoort St. Joriskh. 12-4-1770, geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (okt. 1721), j.m. wonend te Amersfoort (1724), mr. schoenmaker (1741), belender in de Nieuwstraat (1735..1741), in de Grote Haag (1768, 1772), schoenmaker (1755), betaalt ƒ 4,--,-- voor een huis in de Nieuwe straat (1755),[474], otr./tr. Amersfoort geref. 28-4/21-5-1724

473. HESTER (DE) ROGIER (ROSIJ), ged. Amersfoort 16-7-1699, beg. Amersfoort St. Joriskh. 11-1-1776, als Hester Cornelis de Rogie geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (mrt 1719), j.d. wonend te Amersfoort (1724).

De schoenmaker.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 23-2-1776 wordt verkocht uit de nalatenschap van Hester Rosier, overleden te Amersfoort (woonde Nieuwestraat), wed. van Reynier Heere, : te Amersfoort: een huis in de Nieuwestraat, een huis in de Groote Haag op de hoek van de Koeysteeg en een huis in de Groote Haag. [475]
Op 1-5-1776 verkopen Maria van Lingh, huisvrouw van de absente Heereman Heere, en Johannes Heere, soldaat in de compagnie van kapitein Boonakker onder het regiment van generaal Doeglas, mitsgaders Hendrik van Veltwijk en Jacobus Schuijleman als momboir over de kinderen en erfgenamen van Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere aan Gerrit Vogelesang, notaris alhier, een huis en grond in de Nieuwstraat, belending aan de ene zijde notaris Abraham van Bemmel, aan de andere zijde Willem Taasen. Het huis is het laatst bewoond door de overledene Hester Rosier, weduwe van Reinier Heere. [476]

474. (NI)C(O)LAAS VAN LING(EN) (LIJN), ged. Amersfoort Rem. 25-4-1675 (vader heet hier van Lijn), beg. Amersfoort St. Joriskh. 25 of 26-4-1768, j.m., wonend te Amersfoort (1705), kuiper (1721..1735), mr. kuijper (1723..1741), kuipersbaas (1754), gewezen kuipersbaas (1759), belender in de Kampstraat (1721..1746), op de Kamp (1728), in de Langestraat (1735), op de Langegraft (1735), op Bloemendal (1737..1758), possesseur (1741) van een hypotheek op seekere huijsinge, hoff en hoffstede, staande op Bloemendal,[480] krijgt als Nicolaas van Ling in de Langestraat te Amersfoort op 5-12-1747 2 Dragonders van het Waalse Regiment Mattha ingekwartierd,[481] otr./tr. Amersfoort geref. 27-2/19-3-1705

475. AGN(I)ES (VAN) STUYVENBERG, ged. geref. amersfoort geref 5-11-1680, beg. Amersfoort St. Joriskh. 22-8-1746 (laat kinderen na), als Agnes Stuijvenberg geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis (29-6-1700), j.d., wonend te Amersfoort (1705).

De kuiper.
Gravure uit "Het Menselijk Bedrijf", door Johannes en Caspaares Luyken. Eerste uitgave : Amsterdam, 1694.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 28-12-1723 verkopen de kinderen van Hendrik van Souten en Rijckland van Voorthuijsen aan Claas van Lingh, meesterkuiper en borger, een wel ter nering staende huijsinge in de Krommestraet op de hoek van de Peperstraet bewoond door Catharina van Zouten, weduwe van Gillis Schreuijer, belend aan de ene zijde deselve straat, aan de andere zijde Hermanus Caan, procureur. [482]
Op 24-12-1725 verkoopt Volcquert Aartsen Mom, burger, aan Nicolaas van Lingh, mr. kuijper en burger, met zijn vrouw Agnes van Stuijvenbergh, een huis, hof en hofstede, gelegen op Bloemendal, belend aan de ene zijde Jan Cornelisse, voerman, aan de andere zijde de erfgenamen van Volcquertje Alberts. [483]
Op 26-5-1734 verkopen gemagtigde van Nicolaas Methorst borgermeester en Theodora Tiedeman, egtelieden voor de eene helfte ende van Willem Westerhoff en desselfs huijsvrouw Catharina van Kouwenhove wonende tot Utregt voor de andere helfte, aan Nicolaes van Ling, meesterkuijper, sekere huijsinge, hof en hofstede, staande op de Campstraat belend aan de ene zijde: Gerrit Overkamp, smith, aan de andere zijde: Joost Voogd, kleermaker. Procuratie gepasseerd 6-2-1734 voor notaris Antony Methorst. [484]
Op 3-9-1734 verkoopt de gemagtigde (procuratie gepasseerd 14-12-1731) van Willem Gerrits Bloemhoff en Johanna van Deden, echtelieden wonende tot Amsterdam, aan Nicolaas van Ling, een sekere huijsinge, staande op Bloemendal aan de Bloemendalse Binnenpoort, belend aan de ene sijde de weduwe Pieter van Hoppesteijn, meestertimmerman, aan de andere sijde Jan Rijksen van Meijn. [485]
Op 8-3-1741 vindt het vervolg plaats van de boedelscheiding van Reijnier van Ling, overleden, wednr. van Maria van Groenenburgh. Het betreft een deel uit de nalatenschap dat de kinderen nog gemeenschappelijk bezitten, te weten een huysinge met een kleijn huijsje dien annex en hoven daarachter op de Wevercingel. Erfgenamen zijn de kinderen: Anthony van Ling, mr. timmerman, meerderjarig, Nicolas van Ling, mr. kuijper, gehuwd met Agnes van Struijvenbergh, Dirkje van Ling, gehuwd met Evert Kerkhoven, zijdereder. [486]
Op 2-10-1747 vindt de boedelscheiding plaats van Angenis Stuijvenberg, overleden (woonde Amersfoort op de Camp), echtgenote Nicolaas van Ling. Het betreft te Amersfoort 2 huizen op de Camp, een huis in de Crommestraat, een huis in de Lavendelstraat, 2 huizen op Bloemendal, een huis op de Weverscingel, en een huis op de Cingel. De drie kinderen Bartholomeus van Ling, Maria van Ling, en Aleijda van Ling (eveneens overleden) zijn erfgenamen. [487]
Op 10-6-1754 verkopen Gerrit van Beek en zijn vrouw Geertruijdt van Oij, burgers, aan Nicolaas van Linge, kuijpersbaas en burger, voor 200 gulden een huis, hof en hofsteede op Bloemendal, zijnde het tweede van de Bolderstraat af, naar de Bloemendalsepoort toe, belend aan de ene zijde op de hoek van de eerst genoemde straat Hermanus van Wijs, metselaar, aan de andere zijde Arnoldus Heijman [488]
Nicolaas van Lingh betaalt in 1755 het volgende huisgeld [489]: ƒ 6 huis aan de oversijde van de Kamp van de poort af, ƒ 8 huis aan de oversijde van de Kamp van de poort af, ƒ 4 huis op de weverssingel van de Kamp naar Bloemendal, ƒ 4.huis op de weverssingel van de Kamp naar Bloemendal, ƒ 9 huis in de Crommestraat aan de vijversijde, ƒ 6 huis in de Lavendelstraat oversijde bij het houte bruggetjen over Havik, ƒ 3 huis aan de oversijde van de Binnepoort, ƒ 3 huis aan de oversijde van de Binnepoort, ƒ 8 huis aan de oversijde van de Binnepoort, ƒ 4 huis op Bloemendal beginnende aan het Zand, ƒ 4 huis op Bloemendal oostzijde beginnende aan de poort.
Op 4-8-1759 verkoopt Nicolaas van Ling, burger en gewezene kuijpersbaas, aan Jacobus Sijnen en zijn vrouw Hendrikje van Beek d.m.v. een plegtbrief of rentebrief van 200 gulden, een huis, hof en hofstede op Bloemendal, zijnde het tweede huijs van de Bolderstraat af, naar de Bloemendalsche poort, belend op de hoek de weduwe Hermannus de Wijs, aan de andere zijde Arnoldus Heijmans. Het pand wordt gebruikt door Gerrit van Beek en zijn vrouw Geertuijd van Oij. Doorgehaald en geroyeerd op 6-10-1785. Inventarisnummer 436-37 Aktenummer 37 Bladzijde 158 [490]

476. GERRIT (GERARD) VAN GROENING(EN), geb. vóór ca. 1685, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 8-7-1738, huw. get. (1727, 1730), otr./tr. Amersfoort geref. 27-3/12-4-1705

477. TEUNTJE (ANTONIA) JANS (VAN) COELEN, geb. vóór ca. 1685, ovl. na 1738 (diverse Teuntje Jans komen in aanmerking), woont te Amersfoort (1705), huw. get. (1738).

478. (AN)DRIES WILLEMSEN (SCHONS), ged. wellicht Amersfoort 6-4-1699 als zn. van Jan Willemsz en Geertruijd Andries, beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kerk 12-5-1749 (als Dries Schons), j.m. wonend te Amersfoort (1722), otr./tr. Amersfoort 10-7/2-8-1722 (beide onder patroniem)

479. MARIETJE (MARIA) BERENTS (BARENTS) (BEEK), ged. (niet gevonden te Amersfoort), beg. Amersfoort Lieve Vrouwe Kapel 23-1-1745 (als Maria Beerends), j.d. van Amersfoort (1722). Parentatie van dit echtpaar niet bewezen, zoek uit!

480. MATTHIJS (SENTEN) LAVOOR (LIEVOOR), geb. (Amsterdam ?) vóór ca. 1695, ovl. 1733-1739 (beg. niet gevonden te Amersfoort op achternaam en patroniem), otr./tr. Amersfoort geref. 29-6/15-7-1714 als j.m. van Amsterdam, wonend te Amersfoort

481. GRIETJE STOFFELS (VAN DE(R) LINDEN), ged. geref. Amersfoort 19-1-1696, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost, naar Leusden) 7-10-1739 (als Grietje van der Linden), j.d. wonend te Amersfoort (1714), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 5/26-6-1739 EVERT EVERTSE HOOGLAND, ged. geref. amersfoort geref 13-11-1705 (als Everardus), beg. Amersfoort St. Jorisk. 25-10-1766, zn. van Anthoni Fransz Hoogland en Aaltje Everts Spoeijenburg (het patroniem komt dus blijkbaar van zijn moeder!), j.m. wonend te Amersfoort (1739), vermoedelijk , en eigenaar betaalt als tabaksplanter ƒ 8,--,-- huisgeld voor een huis aan de Breedestraat (1755) en tesamen ƒ 8,--,-- voor vijf huizen aan de Singel (1755),[513] vermeld als borger en tabaksplanter te Amersfoort (1757). [514] Hij hertr. als haar wednr. Amersfoort geref. 13/31-5-1740 Margarietje Daniels, j.d., waaruit twee kinderen geref. gedoopt Amersfoort 1741, 1744.

Op 6-10-1739 worden de kinderen Jacobus, oud 6 jaar, Hanna, oud omtrent 11 jaar, en Hendrik oud 16 jaar, van Matthijs Lavoord en Grietje Stoffels opgenomen in het Stadskinderhuis te Amersfoort.[515] De zoon Stoffel (geb. 1730) is dan mogelijk al overleden. Voorts heeft Grietje's tweede echtgenoot Evert Evertse Hoogland blijkbaar geen zin, geld of tijd om de voorkinderen van Grietje te verzorgen.
Op 17-5-1753 worden voogden aangesteld over (de kinderen van?) Jannitje van Geelkerk, borgeresse, wed. van Cornelis van Wageningen volgens kontrakt met haar man van 29-9-1727. De voogden zijn Willem Clercq, zwager en Evert Hoogland, vriend. [516]

Aanstelling van soldaat Mathias Lavoor als "bijlegger" in de Kolonie Berbice, 1778. [519]
klik op plaatje(s) om te vergroten

482. JAN VAN HET HOFF, geb. vóór ca. 1710, ovl. 1764-1792, parentatie niet bewezen, j.m. wonende te Amersfoort (1731), wednr. van Barbara Reinierze wonende te Amersfoort (1747), krijgt als Jan van 't Hoff in de Utrechtsestraat te Amersfoort op 20-11-1747 zes Dragonders van het Waalse Regiment Mattha ingekwartierd "sonder beddegoed".[535] is mogelijk een zoon van Hendrick Elbertsz van 't Hoff x Susanna Teunis(sen) van den Brinck,(¥) otr./tr. 2o Amersfoort geref. 19-5/6-6-1747 KATRIJNTJE (CATHARINA) VAN DOORNIK, ged. geref. amersfoort geref 22-5-1727, beg. Amersfoort Lieve Vrouwenkh. (impost) 26-1-1792 (als wed. Van Doornik, oud 65 jaar), j.d van en wonend te Amersfoort (1747), dr. van Reijmert van Doornik, huiseigenaar in de Langestraat en de Utrechtsestraat, en Jacomijntje (van) Hardevelt, otr./tr. 1o Amersfoort geref. 23-11/11-12-1731

483. BARBERA REINIERZE, geb. vóór ca. 1710, beg. Amersfoort St. Joriskh. 26-9-1744 (als Barendina Reijniersen, laat kinderen na), j.d. wonende te Amersfoort (1731). Woont dit echtpaar mogelijk eerst (1731-1747 ?) te Deventer, alwaar Hillegonde (=kw. nr. 241). dan geboren is?

484. I(J)SAAQ (ISAAK) JACOBSZ KOOL (VAN PIPPIN), geb. vóór ca. 1680, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost) 11-6-1740 (als Isaac van Pippen), j.m., lakendrapiersknecht (1698), soldaat in de Compagnie Marchel (1704), otr./tr. 1o Amersfoort gerecht 19-4/3-5-1698 (get. zijn broeder Roeloff Jacobsz van Pippingh (elders Pepijn!), haar oom Hertgert Elisz, bombasijdewerker), RK Kr. Elleboog 4-5-1698 CATHARIJNTJE EVERTS, ovl. 1698-1704 (beg. niet gevonden te Amersfoort), verm. dr. van Evert Elissen en Dirckgen Hendricks, doch doop niet gevonden, otr./tr. 2o Amersfoort geref. 25-1/10-2-1704 als Isaak Jacobsen

485. ALEIJDA JACOBSZ BOS(CH), ged. geref. Amersfoort 22-2-1680, beg. Amersfoort St. Joriskh. 11-7-1742 (laat kinderen na), j.d. wonend te Amersfoort (1704).

486. ALBERT ALBERTSZ VAN NIEKERK (NIJKERK), ged. (geref. Amersfoort niet gevonden), ovl. na 1742 (beg. verm. Amersfoort 14-10-1758 als Aelbert Aelberts, "van Hoogland naar Leusden"), j.m. van Amersfoort (1722), krijgt met zijn echtgenote Johanna van Edelingh indemniteit van Amersfoort 13-8-1742 voor vertrek naar Soest, otr./tr. Amersfoort geref. 9/27-10-1722 als Albert van Nijkerk

487. (JO)HANNA JANS (VAN) EDELIJN (EDELING(H)), ged. geref. Amersfoort 14-9-1704, ovl. na 1742, j.d. van Amersfoort (1722).

488. P(I)ETER CLERCK, ged. Utrecht Domk. 25-5-1692, beg. Amersfoort St. Joriskh. 14-5-1751 (laat kinderen na), boekdrukker aan de Hoff of Koornmerkt te Amersfoort (1749-1750), maakt wel stadsdrukwerk maar heeft niet de titel stadsdrukker zoals zijn vader,[563] otr./tr. Amersfoort 22-11/10-12-1715 als j.m. van Amersfoort

489. EVERTJE WILLEMS VAN RAALT, ged. geref. Amersfoort 23-8-1685, beg. Amersfoort St. Joriskh. 31-1-1761 (als wed. van Pieter Clerck, laat kinderen na), j.d. van Amersfoort (1715), boekdrukster aan de Hoff te Amersfoort als wed. van P. Clerck (1751-1753),[564] betaalt als wed. van Pieter Clerck, boekdrukker, ƒ 6,13,8 huisgeld voor een huis op de Korenmarkt (1755).[565] Later (na 1755) betalen de erven van Pieter Clerck dit bedrag, en tevens ƒ 2,13,8 voor een huis op Bloemendal tussen de Teut en de Weverssingel [566]. Zij is als weduwe van Pieter Clerk belendster op den Hoff of Koornmarkt (1758). De kinderen en erven van Pieter Clerk zijn belenders op den Hof of Koornmarkt (1766).

Op 17-11-1715 verkoopt Elisabeth Braams, weduwe van Willem van Raalt aan Evertje van Raalt, jongedochter voor 300 gulden een tabaksschuur met alle landerijen daarbij behorende, staande buiten de Arnhemsepoort (Slijckpoort), strekkende van de stadsbuitengracht tot aan de Watersteeg en in de breedte tot aan de Utrechtseweg, zoals het in huur gebruikt werd bij Johan van Raalt, organist en klokkenist. De akte is doorgehaald en geroyeerd op 24-2-1717 door Pi eter Clercq, borger, getrouwd met Evertje van Raalt, die verklaarde van Elisabeth Braams, weduwe van Willem van Raelt de 300 gulden ontvangen te hebben. [567]
Op 22-11-1715 maken Pieter Clerck, minderjarige j.m. en Evertjen van Raalt, minderjarige j.d., "ten overstaen van de naeste ondergeschreven vrinden" huwelijks voorwaarden. Beiden verklaren vrij te zijn "en sonder lasten oft schulden". Johannes Klerk, vader van de bruidegom, brengt aan "een somme van twee honderd ca: guldens" en "een eerlijcke uijtset". De bruid brengt aan " een capitael somme van acht honderd gulden, staende geregtight in de schuijt en landerije van de wed. Willem van Raalt, in sijn leven organist deser stad, gelegen even buijten de Slijckpoort, mitsgaders een sesde part in sekere toebacxschuijt staende bij Sterrenbruggetjen tusschen 't selve en de Stroop(aft?), item nogh een sesde in de huisinge staende aen de Langestraat, bewoont en gebruijckt wordende bij de wed. van Raalt voors., ende eijndelijck nogh een sesde part in het huijs staende in de Langstraat bij de pomp bij Wouter ...(niet ingevuld) in huijs gebruijckt wordende". Beiden zullen voor de helft delen in winst en verlies, erfenissen uitgezonderd. Indien een van beiden mocht komen te overlijden zonder kind(eren) uit dit huwelijk dan zullen de aangebrachte en aangeerfde goederen teruggaan naar de zijde waar ze vandaan zijn gekomen, naast de helft van de winst. Indien er wel kinderen zijn dan erven dezen alles, indien ze komen te overlijden dan erven ze van elkaar tot de laatste toe, anders gaan de goederen weer terug als boven. Was getekend, Pieter Clerck, Eevertie van Raalt, Johannes Clerck, Jan van Raalt, Josua Craanen.[568]
Op 30-3-1717 verkopen Pieter Clercq en zijn vrouw Evertje van Raelt aan Anthonij van Bemmel, medicine doctor en raad in de vroedschap een obligatie van 500 gulden, met als onderpand zeven morgen tabaksland met een woning en tabaksschuur, gelegen tussen de Utrechtsepoort en de Arnhemsepoort (Slijckpoort), belend aan de oostzijde de stadsgracht, ten zuiden de Steenstraat en weg buiten de Slijckpoort, ten westen de Watersteeg, ten noorden de Steenstraat buiten de Utrechtsepoort. De obligatie van 500 gulden is het restant van een lening van 1000 gulden die Elisabeth Braams op 17-11-1708 verkregen heeft van Evert en Evertje van Raalt, waarvan de helft is afgelost en geroyeerd. [569]
Op 3-1-1724 verkopen Jan Kraaker en Anna Willemina Foeijt, echtelieden en borgers, aan Pieter Clerk en Everarde van Raalt. echtelieden en borgers, een huis aan de Hof of Coornmerkt, "met alles wat in huis gevonden wordt, behalve de staende plaet in de agter keuken", belend aan de ene zijde Geurt Bosch, aan de andere zijde Cornelis van Oort,. [570]
Op 24-6-1724 verkopen Wessel Craanen, notaris en procureur alhier, en Geertruijd van IJsselt, echtelieden en borgers binnen dese stad, en Elisabeth Craanen, meerderj. dochter en mede wonende binnen deze stad voor de ene helft, mitsgaders Pieter Clercq, getrouwd met Everarda van Raalt, benevens dezelve Everarda van Raalt, Alida van Deventer, weduwe en boedelhardster van Jan van Raalt en als moeder en momberse over haar vijf onmondige kinderen door voornoemde Jan van Raalt bij haar in echte verwekt, en Luijtje Dove, wonende tot Amsterdam, weduwe en boedelhardster van Evert van Raelt, voor zichzelf en als moeder en momberse over haar vier onmondige kinderen door Evert van Raalt bij haar in echte verwekt, voor de andere helft, aan Anna Gort, weduwe Lielaer, veertien gebinten van een tabakschuur buiten de Kamppoort beginnende voor van de Steenstraat af en strekkende tot aan de vijftiende stijl, welke stijl gemeen blijft met het achterste gedeelte van de schuur benevens zo veel grond van het hofje naast de schuur langs het steegje als de voorsz. gebinten strekken, mitsgaders nog het hofje dat opzij ligt bij het achterste gedeelte van de schuur, tussen de schuur van de echtgenote van Dirck van Bemmel en het hofje van Arnoldus Coedijck, belend aan de ene zijde de acceptanten, aan de andere zijde de erfgenamen van Dirck van Bemmel en nu ook de acceptanten met de vaaltstede en berg. [571]
Op 24-6-1724 verkopen dezelfden aan Matthijs Scheerder, tabaksplanter en borger binnen deze stad, een huis, hof en hofstede met het gebouw voor dezen gebruikt tot een melterije en een stallinge aan de Langestraat met een vrije uitgang uitkomende in de Muurhuizen, belend aan de ene zijde Joffer Draackenborgh, aan de andere zijde Cornelis van Birckhoven. [572]
Op 24-6-1724 verkopen dezelfden aan Evert Jansz Roelen elf gebinten of vakken van een tabakschuur buiten de Kamppoort aan de Beek bij 't stenen bruggetje, beginnende van de vijftiende stijl, benevens zoveel grond van het hofje naast de schuur langs het steegje als de genoemde gebinten of vakken strekken, belend aan de ene zijde het voorsz. hofje, aan de andere zijde doctor Arnoldus Koedijk met zijn hofje. [573]
Op 30-4-1732 verkopen Pieter Clerk en zijn vrouw Everarda van Raalt aan Arnoldus van Dijk voor 300 gulden een huis, hoff en hoffsteede op den Hoff off Coornmerkt in den hoek, belend aan de ene zijde Geurt Bosch, aan de andere zijde Cornelis van Oort. De akte is doorgehaald en geroyeerd op 29-2-1754. [574]
Op 18-9-1737 verkopen Pieter Clerk en zijn vrouw Everarda van Raalt, burgers, aan Abraham van Bemmel, notaris en procureur voor 200 gulden een huis, hof en hofstede op de Hof of Korenmarkt, in de hoek, belend aan de ene zijde: Geurt Bosch, aan de andere zijde: Cornelis van Oort De voorstaande akte is geheel doorgehaald. In de marge: op 16-9-1747 en 29 jan 1749 is de schuld afgelost. Hiervan akte 19-2-1749. [575]

492. CORNELIS ME(I(J))NSE(N(S)) (MEIJSEN)(¥), beg. mogelijk Amersfoort St. Joriskh. 17-12-1739 (als Cornelis Rijksen van Meijn), j.m. van Woudenberg, wonend te Amersfoort, otr./tr. Amersfoort geref. 12/30-6-1711[582]

493. EIJGJE (AECHT(JEN), ECHTJE, EEGJEN, AERTIE) P(I)ETERS, beg. Amersfoort St. Joriskh. (impost, naar Leusden) 30-12-1745 (als Eghtje van de Grift), uit Rijswijk, wonend te Amersfoort.[583]

COMMENTAAR(¥) Is er verband met Meijnsje Hendriks van de Grift, won. te Amersfoort, otr/tr. Amersfoort geref. 16-8/8-9-1715, Hendricus Coornbloem.[584] Meijnsje van der Grift krijgt indemniteit van Amersfoort 20-3-1741 voor vertrek naar Hilversum.[585] De in [586] geuite veronderstelling dat Meijnsje Cornelis moeder zou zijn lijkt gezien de jaartallen onwaarschijnlijk.
In het register van het Familiegeld Woudenberg [587] worden vermeld :
Meijns Jacobsz, 1688-1694, betaalt nihil tot ƒ 2,10,--,
Meijns Thonisz, op Heijnschoten, 1688-1705, betaalt ƒ 6,3,-- tot ƒ 12,0,--.
Beiden komen op de lijst van Woudenberg 1675 nog niet voor. In het register staat Meijns Jacobsz vlakbij bij Evert Hendricksz, "op de Grift". Zou een van beide Meijnsen de vader van Cornelis Meijnsen kunnen zijn?

494. WULFERT WOUTERSE (WOLFERTSZ) (VAN MIDDELDORP)(¥), ged. verm. Amersfoort Oud Kath. Muurhuizen 15-3-1677 als zn. van Joannis Wulpherse en Everarda Aerts, ovl. vóór 1744, otr. 1o BERENTJE CORNELIS VAN DE HANEPOEL, beg. Amersfoort St. Joriskh. 11-11-1724 (als Berentje van de Haanenpol, laat kinderen na), otr./tr. 2o Amersfoort geref. 1-12/17-12-1724 (hij als wednr. van Berentje Cornelis van de Hanepoel)

495. STIJNTJE (CHRISTINA) (AN)DRIESSE ELDERS, geb. vóór ca. 1705, beg. Amersfoort St. Joriskh. 16-4-1778 (als Steijntje Elderts in de St. Jansstraat) of ovl. Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog) 24-7-1784, doopget. (1730) (zie EK 22/30) j.d. wonend te Amersfoort (1724).

COMMENTAAR(¥) Is er verband met Heymen Everts van Middendorp tr. 1689 Aaltje Cornelis Ter Beek etc. [602] ,[603] .
Evert Heijmen van Middendorp tr. Nijkerk 1667 Lucia Rengers Opstal [604].

498. ANTHONIJ LEVINJE (LAVINJE)(¥), j.m. wonend te Amersfoort (1701), otr./tr. Amersfoort geref. 3/26-6-1701

499. WILLEM(IJN)TJE GIJSBERTS, ovl. na 1724 j.d. wonend te Amersfoort (1701).

COMMENTAAR(¥) Is hij verwant aan
Anne la Vigne en Samuel Aubri, geref. lidmaat te Amersfoort 15-4-1666, met attestatie van Haarlem.[605]
Malachias de Lavigne : Akte van transport door Malachias de Lavigne van een obligatie van 1000 gulden en een obligatie van 600 gulden, authentiek afschrift, 1757, met hierop betrekking hebbende stukken, 1745, 1748, 1755. [606]
Hij is wellicht een zn. van Jan Lavange, j.m. wonend te Amersfoort buiten de Koppelpoort, otr/tr Amersfoort geref. 24-12-1667/14-1-1668 (hij geast. met Robbert Doley, zij geast. met Marij Meljé) Maria Dorleijn, wonend te Amersfoort. Uit dit huwelijk geen dopen geref. te Amersfoort gevonden.

500. MACHIEL (MICHIEL) LOURENSZ, j.m. wonend te Amersfoort (1714), otr./tr. Amersfoort geref. 22-6/10-7-1714

501. (HE)LENA ABRAMSEN, j.d. wonend te Amersfoort (1714).

504. GEERARDUS (GERHARDUS) NOEST, ged. Utrecht Buurk. 1-7-1704 ("vader bereids overleden"), ovl. na 1775? (beg. niet gevonden te Utrecht tot 1804), woont Boterstraat (1730), bij de Tolsteegpoort (1730..1743), genoemd als geref. lidmaat te Utrecht (1730..1743), is borg voor Leenderd Monné (1770), [608] tr. Utrecht Catharijnek. 9-5-1730

505. (CHRISTINA) ELIZABETH ROEMERS, geb. vóór ca. 1710(¥), ovl./beg. aang. Utrecht Buurkh. 9/18-4-1775 ("gratis", laat 2 mondige kinderen na), woont bij de Jerusalemsteeg (1730), Boterstraat (1730), bij de Tolsteegpoort (1730..1743), buiten de Wittenvrouwenpoort in 't Kruisgasthuis (1775), genoemd als geref. lidmaat te Utrecht (1730..1743).

COMMENTAAR(¥) doop te Utrecht 1696-1714 niet gevonden. Er zijn in die tijd wel diverse kinderen Romerus in de katholieke kerken te Utrecht gedoopt.

508. JOHANNES GIJSBERTS (VAN) BEKBERGEN, ged. geref. Amersfoort 26-12-1708, ovl. na 1755 (diverse beg. Jan Giesbertsen komen in aanmerking), j.m. van Amersfoort (1732), mogelijk als Johannes van Bekbergen geref. lidmaat te Amersfoort sept. 1755 met attestatie van Namen (zou hij militair zijn?), en wederom als Johan van Bikbergen geref. lidmaat te Amersfoort feb. 1783 met attestatie van Namen (dan is hij al 75 jaar!), otr./tr. Amersfoort geref. 18-1/3-2-1732 (hij als Johannes van Bekbergen, zij als Neeltje Asbak)

509. NEELTJE WILLEMS ASBAK (ASBAG, ASBACH)(¥), geb. vóór ca. 1700, ovl. na 1755 (beg. Amersfoort niet gevonden onder achternaam, er zijn wel diverse Neeltje Willems die in aanmerking komen), j.d. van Amersfoort (1718), geref. lidmaat te Amersfoort op belijdenis april 1731, j.d. wonend te Amersfoort (1732), otr. 1o Montfoort/Amersfoort gerecht 4-2-1718 (zij als Neeltje Asbach) JAN BAESDORP(¥), ovl. na 1747 (sic!), j.m. van Montfoort (1718).

COMMENTAAR(¥) Met Neeltje Asbak/Asbach is iets merkwaardigs aan de hand. Zij lijkt tweemaal te huwen, in 1718 en in 1732, beide keren echter vermeld als j.d. van Amersfoort en niet de tweede keer als weduwe. Voorts blijkt dat haar (eerste?) echtgenoot Jan Baasdorp, vader van Bartha Baasdorp in 1747 nog leeft (zie onderstaande akte van huw. voorwaarden van zijn dochter). Dat lijkt niet te kloppen met een tweede huwelijk van Neeltje Asbag in 1732 met Johannes Gijsberts (van) Bekbergen. Zijn zij gescheiden? Zijn er twee vrouwen met de naam Neeltje Asbach? Anderzijds is het vreemd dat Bartha Baasdorp bij haar huwelijkse voorwaarden niet geassisteerd wordt door haar eigen vader, die wel leeft, mede compareert en tekent met een kruisje, maar door haar aangetrouwde oom Jacobus Graves, gehuwd met haar tante Helena Asbach. Is er iets met Jan Baasdorp aan de hand? Een en ander zou kunnen blijken uit nadere lezing van het testament van Jacobus Gravers en Helena Asbag te Montfoort in 1738.

OP 2-2-1723 treedt Jan Baasdorp op als voogd verkoper in een akte te Montfoort. Zoek op tekst. [609]

510. (JO)HANNES STOFFELSEN VAN DER LINDEN, ged. geref. Amersfoort 8-7-1698, ovl. na 1740 (beg. diverse J(oh)an(nes) van der Linden komen in aanmerking), doopget. (1725), otr./tr. Amersfoort geref. 12/28-5-1719 (beiden van en wonende te Amersfoort)

511. (JOH)ANNA REIJERS VAN LEUVERDEN, ged. (geref. Amersfoort niet gevonden), ovl. mogelijk Amersfoort (reg. ovl. RK Kromme Elleboog) 19-2-1788 (als Jannitje Rijers).


Referenties van de gegevens van generatie 9 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 9 ( 626 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. ⇒ scitanie-obyvatelov
 2. ⇒ 922?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
 3. Tienen1755
 4. ⇒ nb-2010-03-01.html
 5. Tienen1796
 6. Tienen1796
 7. Tienen1755
 8. Tienen1755
 9. zie ook ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=mathieu;n=castes
 10. ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=mathieu;n=castes
 11. Tienen1796
 12. Tienen1796
 13. Tienen1755
 14. Tienen1755
 15. Tienen1796
 16. Tienen1755
 17. Tienen1755
 18. Tienen1755
 19. Tienen1796
 20. Tienen1796
 21. Tienen1755
 22. Tienen1796
 23. ⇒ nb-2010-03-01.html
 24. ⇒ sprokkel-2-012.html
 25. Tienen1755
 26. Tienen1755
 27. ⇒ www.kempeneers.org
 28. VS (1984)217
 29. ⇒ sprokkel-2-015.html
 30. ⇒ sprokkel-2-014.html
 31. Tienen1755
 32. Tienen1796
 33. Tienen1796
 34. Tienen1796
 35. Tienen1755
 36. Tienen1796
 37. Tienen1796
 38. Tienen1796
 39. Tienen1796
 40. Annuaire écclesiastique de l'archevêché de Malines pour 1863, Fonteyn, 1862
 41. Tienen1796
 42. Tienen1796
 43. Tienen1796
 44. Tienen1796
 45. Tienen1796
 46. Tienen1796
 47. Tienen1796
 48. Tienen1796
 49. Tienen1796
 50. Tienen1796
 51. ⇒ updatebis-0033.htm
 52. Tienen1755
 53. Tienen1755
 54. Tienen1755
 55. ⇒ sprokkel-6-056.html
 56. Tienen1755
 57. Tienen1755
 58. Tienen1796
 59. Tienen1796
 60. Tienen1796
 61. Tienen1796
 62. Tienen1796
 63. Tienen1796
 64. Tienen1755
 65. ⇒ sprokkel-6-214.html
 66. Tienen1796
 67. Tienen1755
 68. Tienen1796
 69. Tienen1796
 70. Tienen1796
 71. Tienen1796
 72. Tienen1796
 73. Tienen1796
 74. Tienen1796
 75. Tienen1755
 76. Tienen1755
 77. Tienen1796
 78. Adriaenssen, l.c.
 79. zie ook Adriaenssen, l.c.
 80. Adriaenssen, l.c.
 81. R.A.Ht, N 5207, f42, 1 januari 1723.
 82. Adriaenssen, l.c.
 83. R.A.Ht, N 2328, 10 september 1741.
 84. RA.Ht, Leenzaal van Kuringen 225, p. 92, 29 September 1772
 85. ⇒ index.php3?b=geneahuy&lang=fr%3Bm%3DP%3Bv%3Djean;p=marie+elisabeth;n=trimpeneers
 86. ⇒ index.php3?b=geneahuy&lang=fr%3Bm%3DP%3Bv%3Djean;p=guillaume;n=vandenbosch;oc=1
 87. ⇒ www.familysearch.org
 88. ⇒ www.familysearch.org
 89. ⇒ www.familysearch.org
 90. Jb CBG 23(1969)176
 91. GN 17(1962)309
 92. ⇒ www.familysearch.org
 93. Arch. NH Kerk, Hospice Wallon, Amsterdam, Kerckboek van Nieuwkoop 1694-1720 (hierna Kb. Nieuwkoop)
 94. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 95. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8603, p 5
 96. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8607, p 32
 97. Kwartierstaat Kuipers, med. C.E. Kuipers te Drachten
 98. Kuipers, l.c.
 99. zie ook GBLO 6(1991) SR67
 100. ORA Nieuwkoop 3
 101. Kuipers, l.c.
 102. Gen. Bijdragen Leiden e.o. 6(1991) SR67
 103. Rijnland (1967)
 104. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 105. zie ook ⇒ naamdragers_oussoren.html
 106. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 107. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 108. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 109. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 110. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 111. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 112. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 113. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 114. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 115. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 116. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 117. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 118. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 119. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 120. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 121. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 122. ⇒ kwvanveen.htm
 123. ⇒ kwvanveen.htm
 124. ⇒ kwvanveen.htm
 125. ⇒ kwvanveen.htm
 126. ⇒ kwvanveen.htm
 127. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 128. Personele Quotisatie, Amsterdam, 1742, l.c.
 129. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8139, f235, d.d. 10-4-1738
 130. GAA, Kw. Sch. G5 f111
 131. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21677659
 132. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 424
 133. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 133
 134. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21691890
 135. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21697547
 136. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21699024
 137. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21723461
 138. GAA, ONA Amsterdam, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 1511, d.d. 11-8-1784
 139. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
 140. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
 141. GAA, ONA, Nots. Abraham van Beem, d.d. 24-6-1789, en Boedelpapieren Weeskr. nr. 1534
 142. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21690778
 143. Handvesten; ofte Privilegien ende octroyen, vol. 5 Amsterdam 1778
 144. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 425
 145. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 45
 146. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 481
 147. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 771
 148. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 366
 149. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21707506
 150. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21716040
 151. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21717143
 152. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21717142
 153. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21717789
 154. GA Amsterdam, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21718571
 155. ⇒ books?id=qYhYAAAAcAAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks_s
 156. GAA, Kw. Sch. I5 f311v, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21672056
 157. NA, toeg. nr. 1.01.46 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges, 1586-1795, inv. nr. 1122 College ter admiraliteit op de Maze, Scheepsjournaals
 158. GA Leiden, ONA, Nots. Pieter Kerkhooven, toeg.nr. 0506 inv.nr. 1730 f074
 159. Prom. 13, p 354
 160. zie ook Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
 161. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4030-211, Microfiche: 4030/11-828
 162. RAZE, Archief Rekenkamer van Zeeland B (Rentmeesters van de geestelijke goederen in Zeeland)
 163. Uil2015
 164. Uil2015
 165. Uil2015
 166. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 167. Uil2015
 168. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 169. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 170. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Cornelis Hayman, Aktenummer: RAZE 4048-104, Microfiche: 4048/6-2819
 171. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Charel Charels Plevier, Aktenummer: RAZE 4103-43, Microfiche: 4103/3
 172. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Charel Charels Plevier, Aktenummer: RAZE 4105-7, Microfiche: 4105/1
 173. RAZE 4103-162, Microfiche: 4103/10
 174. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 175. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-3, Microfiche: 4286/1-1502
 176. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Erasmus van Hekke, Aktenummer: RAZE 4259-15, Microfiche: 4259/1
 177. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-21, Microfiche: 4286/2-1546
 178. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 179. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 180. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 181. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 182. Archief Schouwen Duiveland, Overleden personen Zierikzee
 183. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 184. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 185. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 186. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4030-176, Microfiche: 4030/9-762
 187. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 188. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 189. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4047-108, Microfiche: 4047/7
 190. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 191. OV 41(1986)456
 192. OV 41(186)456
 193. OV 41(1986)458
 194. OV 41(1986)458
 195. GN 53(1988)266
 196. GN 53(1988)266
 197. OV 53(1989)309
 198. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 199. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 200. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 201. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 202. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 203. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 204. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 205. Archief Schouwen Duiveland, Overleden personen Zierikzee
 206. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 207. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 208. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4327-54, Microfiche: 4327/4-2642
 209. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4299-96, Microfiche: 4299/7-2753
 1. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 2. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 3. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4987-118, Microfiche: 4987/15-1055
 4. Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij inv.nrs 45 sub. 177, 46 sub. 149
 5. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zierikzee 1798
 6. Mededeling André van Kessel, 2009
 7. Kadaster Zierikzee, OAT 1832
 8. RAZ, Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811 inventarisnummer Gen.Afsch. 660, Bevolking Zierikzee 1811
 9. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1971, vaknr. 128
 10. Zeeuws Archief: Strafvonissen 1811-1838 inventarisnummer 575-618, Rechterlijke Archieven 1796-1838, Inventarisnummer: 592 Volgnummer: 604
 11. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 585, volgnummer 343
 12. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 610, volgnummer 1487
 13. RAZ, Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Zierikzee 1838-1922, Toegangsnummer : 702.1, inventarisnummer 415, Dossiernummer : 19
 14. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 585, volgnummer 343
 15. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 603, volgnummer 1062
 16. Zeeuws Archief: Landverhuizers inventarisnummer Gen. Afschriften 810
 17. Mededeling Leendert Smit, 2007
 18. Mededeling Leendert Smit, 2007
 19. Mededeling Leendert Smit, 2006
 20. RAZ, Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Zierikzee 1838-1922, Toegangsnummer : 702.1, inventarisnummer 466, Dossiernummer : 1
 21. Mededeling Leendert Smit, 2007
 22. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr. 256, Bevolking Zierikzee 1798
 23. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838
 24. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838 inv. nr. 7, bijlagen inv.nr 131, dossiernr. 3174, nr. 7
 25. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 220, nr. 108
 26. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 348, nr. 13
 27. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 315, nr. 50
 28. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 221, nr. 55
 29. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr. 256, Bevolking Zierikzee 1798
 30. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 186
 31. RAZ, Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811 inventarisnummer Gen.Afsch. 660
 32. RAZ, Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij, inv.nr 46 sub. 151
 33. RAZ, Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij, inv.nr 98 sub. 142 en inv.nr 103 sub. 142
 34. RAZ, Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland), in: Genealogische Afschriften 810/3, pagina (page) 119
 35. Archief Godshuizen Middelburg 1343-1812, Toegangsnummer 24.1, inventarisnummer 25
 36. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 37. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4289-35, Microfiche: 4289/4-2881
 38. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zierikzee 1798
 39. Arch. Schouwen-Duiveland, Inv. nr. 4328-124, Microfiche: 4328/9-314
 40. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 145
 41. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4303-46, Microfiche: 4303/4-966
 42. Arch. Schouwen-Duiveland, Inv. nr. 4104-15, Microfiche: 4104/2
 43. Arch. Schouwen-Duiveland, Inv. nr. 4328-150, Microfiche: 4328/11-368
 44. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 45. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4305-53, Microfiche: 4305/4,4305/5-1484
 46. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328-227, Microfiche: 4328/16-559, en 4328-228, 4328/16-560
 47. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4306-24, Microfiche: 4306/2-1608
 48. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-28, Microfiche: 4328A-2/633
 49. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4306-42, Microfiche: 4306/4-1655
 50. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-56, Microfiche: 4328A-4/690
 51. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-66, Microfiche: 4328A-5/712
 52. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-92, Microfiche: 4328A-8/849 - 4328A-9/851
 53. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-94, Microfiche: 4328A-9/854
 54. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-113, Microfiche: 4328A/10-898
 55. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-94, Microfiche: 4328A-9/854
 56. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 153
 57. RAZ, Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij, inv.nr 131 sub. 8, inv.nr 133 sub. 8 en 227, inv.nr 159 sub. 244, inv.nr 165 sub. 251
 58. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4297-73, Microfiche: 4297/6-2198
 59. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4297-72, Microfiche: 4297/6-2195
 60. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1967, vaknr. 368
 61. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-49, Microfiche: 4328A-4/678
 62. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Van Goudoever , inv.nr. U191a002, akte nr. 210
 63. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 257, Bevolking Schouwen-Duiveland 1797
 64. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 32
 65. ⇒ namen%201612-1822.html
 66. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, toegangnr 247.1
 67. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Middelburg I 1811-1838, Inventarisnummer: 269 Volgnummer: 51. Bijlagen inv.nr 310, nr 3930
 68. RAZ, Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland), in: Genealogische Afschriften 810/2, p13
 69. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 348, nr. 416
 70. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 316, nr. 930 en nr 985
 71. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 222, nr. 1218
 72. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 73. ⇒ ?page=article&warticle_id=70298&LAREN-KOPTIENDEN-1504---1740
 74. ⇒ nh_verponding_1733.html
 75. Mededeling W. Willard, 2003
 76. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3240, f345
 77. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3241, f292
 78. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3241, f336
 79. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3242, f109
 80. Out, l.c., p204
 81. Out, l.c., p57
 82. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 279, akte nr. 52, ⇒ www.archieven.nl
 83. P. Wiersma, Acten van Indemniteit Ankeveen, Blaricum, 's Graveland, Hilversum, Kortenhoef, Laren, Nederhorst den Berg, ca. 1730-1810, Hilversum, 1992
 84. Vredegerecht Weesp, Toegangsnummer 39, inv. nr. 380, akte nr. 005 en 010, ⇒ www.archieven.nl
 85. Mededeling W. Willard, 2003
 86. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 87. Mededeling W. Willard, 2003
 88. Mededeling C.J. Broshuis te Den Bosch, 1979
 89. Out, l.c., p218
 90. zie ook Mededeling W. Willard, 2003
 91. Mededeling W. Willard, 2003
 92. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 278, akte nr. 008, ⇒ www.archieven.nl
 93. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 281, akte nr. 42, ⇒ www.archieven.nl
 94. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 276, akte nr. 044, ⇒ www.archieven.nl
 95. zie ook Mededeling W. Willard, 2003
 96. zie ook Med. C.J. Broshuis te Den Bosch, 1979
 97. zie ook mededeling C.J. Broshuis te Den Bosch, 1979
 98. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 279, akte nr. 41 en 65, ⇒ www.archieven.nl
 99. ⇒ bronnen.html
 100. Out, l.c., p204
 101. Out, l.c., p218
 102. Out, l.c., p218
 103. Out, l.c. p172
 104. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 278, akte nr. 051, ⇒ www.archieven.nl
 105. Out, l.c., p218
 106. Out, l.c., p167
 107. Out, l.c. p175
 108. Out, l.c., p218
 109. ⇒ ?page=article&warticle_id=70298&LAREN-KOPTIENDEN-1504---1740
 110. Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, Resolutien Boek Van de dorpe Laeren in Goiland, Oud Archief Nr. 2, ⇒ laren_resolutie-1687-1806.zip
 111. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f84
 112. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f217
 113. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f19
 114. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f261
 115. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f8
 116. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f266
 117. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f42
 118. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f131
 119. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3240, f427
 120. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f83
 121. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f89...92
 122. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f146
 123. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f154ev
 124. RANH, H. Brood, klapper op de grafregisters Weesp 1673-1820
 125. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 7, akte nr. 218, f285 foto 479
 126. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 9, akte nr. 453, f 607, foto nr. 692
 127. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 10, akte nr. 460, f 25, foto nr. b02
 128. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 6, akte nr. 162, f 281, foto nr. 458
 129. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 7, akte nr. 189, f 85, foto nr. 475
 130. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 13, akte nr. 833, f 179, foto nr. b90
 131. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 14, akte nr. 943, f 77, foto nr. b103
 132. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1382, f 747, foto nr. 788 en 071
 133. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1396, f 831, foto nr. X789 en 072XX
 134. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 18, akte nr. 1456, f 365, foto nr. 796
 135. idem, p18
 136. idem, p24
 137. idem, p28
 138. Th.J. Pepping, Uit het oud-archief van Abcoude, Abcoude, 1963, p131, 138
 139. idem, p142
 140. idem, p144
 141. idem, p156
 142. idem, p156
 143. idem, p159
 144. idem, p161
 145. idem, p161
 146. idem,p 169
 147. idem, p171
 148. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1375, f 711, foto nr. 787 en 070
 149. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 18, akte nr. 1464, f 401, foto nr. 797
 150. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 18, akte nr. 1465, f 405, foto nr. 797
 151. idem, p136
 152. RHC Vecht en Venen, GAW044 RK Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-2010, Tijdelijk nummer: 104
 153. RHC Vecht en Venen, GAW044 RK Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-2010, Tijdelijk nummer: 439
 154. RHC Vecht en Venen, GAW044 RK Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-2010, Tijdelijk nummer: 546
 155. RHC Vecht en Venen, 1094 Rooms-Katholieke Parochie H.H. Cosmas en Damianus te Abcoude, (1490) 1621-1985 (1998)
 156. idem, p151,152
 157. idem, p....
 158. Abcoude Registre Civique
 159. idem, p66
 160. Pepping, l.c., p142
 161. Vredegerecht Weesp, Toegangsnummer 39, inv. nr. 382, akte nr. 055, ⇒ www.archieven.nl
 162. Gen. Bijdr. Leiden en omgeving 8(1993) 132 e.v.
 163. ⇒ www.brouwertree.com
 164. ⇒ www.brouwertree.com
 165. Prom. 17, p155
 166. ⇒ www.brouwertree.com
 167. ⇒ www.brouwertree.com
 168. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 169. ⇒ www.brouwertree.com
 170. ⇒ www.brouwertree.com
 171. Prom. 17, p155
 172. ⇒ www.brouwertree.com
 173. ⇒ www.brouwertree.com
 174. Groenehart Archieven, protocollen Alphen 1720-1725, inv. nr. 30, blz214v
 175. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1720-1727, inv. nr. 7, blz. 10
 176. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen Alphen 1725-1733, inv. nr. 31, blz. 82v
 177. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen Alphen 1733-1739, inv. nr. 32, blz. 218v
 178. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen Alphen 1739-1745, inv. nr. 33, blz. 71
 179. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1753-1756, inv. nr. 15, blz. 79
 180. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1757-1758, inv. nr. 16, blz. 78
 181. Woerden transportregisters 1602-1811 (W017), inv. nr. 51, f42 , nr. 01851
 182. Rijnland (1967
 183. Nav. 83(1934)73
 184. Nav. 83(1934)71
 185. zie ook Mededeling M. Tukker te Hoofddorp, 2000
 186. Nav. 83(1934)73
 187. Nav. 83(1934)71
 188. Mededeling A. Hofstee te CDN, 2000
 189. Mededeling A. Hofstee te CDN, 2000
 190. Nav. 83(1934)73
 191. Nav. 83(1934)73
 192. Nav. 83(1934)73
 193. Nav. 83(1934)73
 194. Nav. 83(1934)71
 195. Mededeling J.Y. Soulcie, 2000
 196. Onze Voorouders IV, p105
 197. Nav. 83(1934)71
 198. Mededeling J.Y. Soulcie, 2000
 199. Mededeling J.Y. Soulcie, 2000
 200. Mededeling A. Hofstee te CDN, 2000
 201. Onze Voorouders IV, p105
 202. Nav. 83(1934)73
 203. Nav. 83(1934)73
 204. Nav. 82(1933)217
 205. Nav. 83(1934)73
 206. Nav. 83(1934)71
 207. Nav. 83(1934)72
 208. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1996
 209. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1996
 1. zie ook Prom. 14 p22,31
 2. GA Rotterdam, tg 1270 Gemeente Ridderkerk, inventaris 1 Keurboek, ⇒ 1731Brandgereedschappen.doc
 3. OV 51(1996)694
 4. GA Rotterdam, ONA Ridderkerk, Nots. Cornelis Reynen, inv. nr. 13 R aktenr. 27 blz 49
 5. A.M. Overwater, De Barendrechtse Doop en Trouwakten in de 17e eeuw, Barendrecht, 1986
 6. ARA, o.r.a. West Barendrecht en Carnis, inv. nr 5, f. 14 e.v. gecit in GN 44(1989)22
 7. GA Veenendaal, Publicatien van de Veenraden betreffende de schouw, verpachtingen, aanbestedingen, vergaderingen, verkoopingen enz. 1660-1890, Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen, inv. nr. 34
 8. Mededeling Paul Küster, 2012
 9. zie ook Mededeling Paul Küster, 2012
 10. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 11. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 12. Archief Eemland, 0101 Burgerweeshuis te Amersfoort, 1462-1993
 13. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-22, d.d. 3-11-1653
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 161 verso
 15. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a001, f33
 16. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003, f44 V.
 17. Archief Eemland, 0101 Burgerweeshuis te Amersfoort, 1462-1993
 18. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Voskuyl, AT 042a020
 19. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-40, akte.nr. 263 , blz. 224r
 20. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. Harthoorn, AT 027b002
 21. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-32
 22. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-32
 23. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-36, blz. 251r
 24. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-37
 25. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 26. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-35, blz. 254r
 27. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-35, blz 253v
 28. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-36, akte.nr. , blz. 31r
 29. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-37, aktenr. 23, blz. nr. 62v
 30. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-38, aktenr. 13 blz 32r
 31. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Voskuyl, AT 042a039 rep 3474
 32. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 33. Blaffert Amersfoort, l.c.
 34. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-35, akte nr. 143
 35. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-35, blz. 150
 36. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b009
 37. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Methorst AT 037a011 rep 38, d.d. 04-06-1743
 38. Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1966
 39. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Voskuyl AT 042a031 rep 3095, d.d. 07-01-1799
 40. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet, inv. nr. AT 057a010 rep 129
 41. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsreg., l.c.
 42. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-36, akte nr. 62
 43. GA Amersfoort, Nots. A. van Bemmel, inv. nr. AT 036a006
 44. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 27, blz. 41
 45. Amersfoort Registre Civique
 46. Blaffert, l.c.
 47. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 47
 48. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-39, akte nr. 29
 49. Blaffert Amersfoort, l.c.
 50. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3, boeknr. 3
 51. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 148, boeknr. 148
 52. Archief Eemland, Toeg. nr. 0101, Burgerweeshuis te Amersfoort, inv. nr. 225
 53. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 54. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 55. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 56. Blaffert Amersfoort, l.c.
 57. GA Amersfoort, Nots. A. Voskuyl, inv. nr. AT 042a009 rep 1229
 58. GA Amersfoort, Inventarisnummer 436-39, Aktenummer 18
 59. zie ook mededeling P.H. Heere te Amsterdam
 60. Blaffert, l.c.
 61. Blaffert, l.c.
 62. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-34, akte nr. 233v
 63. GA Amersfoort BNR 001-(1252) 1300-1800, inv. nr. 1676
 64. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-32, blz. 201
 65. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-33, blz. 20v
 66. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 184v
 67. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-34, akte nr. 203v
 68. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b009
 69. GA Amersfoort, Nots. A. van Veerssen, inv. nr. AT 033a008 rep 41
 70. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 18, blz. 21
 71. Blaffert, l.c.
 72. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 37, blz. 158
 73. Blaffert, l.c.
 74. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst AT 037a025 rep 6, d.d. 16-01-1760
 75. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-37, blz. 251r
 76. GA Amersfoort, ONA, Nots. W.G. van Veerssen AT 041a003 rep 16, d.d. 21-06-1766
 77. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Voskuyl AT 042a032 rep 3085
 78. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-39, blz. 103r
 79. GA Amersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a027 rep 40
 80. GA Amsterdam, ONA Nots. W.C. de Nooij, d.d. 5-2-1801
 81. GA Amersfoort, ONA Nots. J. de Louter AT 051a010 rep 422
 82. GA Amersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a026 rep 62
 83. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 84 bis 24-05-1811
 84. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 84 24-05-1811
 85. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 72 18-05-1811
 86. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 73 18-05-1811
 87. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 74 20-05-1811
 88. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 75 20-05-1811
 89. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 76 20-05-1811
 90. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 77 20-05-1811
 91. GA Ammersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a026 rep 62
 92. Nav. 98(1957)46
 93. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 94. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 95. Blaffert Amersfoort, l.c.
 96. GA Amersfoort, ONA Nots. A. v. Brinckesteyn AT 039a002 rep 4, d.d. 10-02-1757
 97. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 98. GA Amersfoort, ONA Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b0012, d.d. 17-5-1753
 99. Blaffert Amersfoort, l.c.
 100. NL-HaNA_1.05.05_164_0022-groot.jpg
 101. NL-HaNA_1.05.05_164_0022-groot.jpg
 102. Amersfoort Registre Civique
 103. Archief Eemland, Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, inv. nr. 1584 Nr. in kohier: 288
 104. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, Inventaris en boedelscheiding, d.d 30-07-1850 AT 055j013 rep 1640, en Testament: d.d. 08-07-1850, AT 055j013 rep 1625
 105. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 106. ⇒ BUI.htm
 107. Amersfoort Registre Civique
 108. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 109. Amersfoort Registre Civique
 110. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 111. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 112. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 113. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 114. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 115. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 116. Amersfoort Registre Civique
 117. GA Amersfoort BNR 001-(1252) 1300-1800, inv. nr. 1676
 118. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 119. Nav. 98(1957)46
 120. Blaffert Amersfoort, l.c.
 121. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 122. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 123. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 126, folionummer: 7
 124. NL-HaNA 2.13.09 Stamboek 574 Registratienummer: 210
 125. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. 3, folionummer: 97 en 104
 126. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. 31, folionummer: 225
 127. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. 28, folio 285
 128. NL-HaNA 2.01.34/2.01.15
 129. NL-HaNA 2.01.15/2.01.19
 130. zie ook D. van Wageningen, Drie eeuwen genealogie te Amersfoort van Van Wageningen, z.pl., z.j.
 131. GN 40(1985)200
 132. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Methorst AT 037a010 rep 23, d.d. 12-4-1742
 133. Mededeling T. van Ooik, 2002
 134. Amersfoort Registre Civique
 135. ⇒ Kwartierstaat.htm
 136. ⇒ Kwartierstaat.htm
 137. Amersfoort Registre Civique
 138. ⇒ Kwartierstaat.htm
 139. Amersfoort Registre Civique
 140. ⇒ Kwartierstaat.htm
 141. ⇒ Kwartierstaat.htm
 142. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 143. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 144. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 145. J.A. Brongers et al., Amersfoortse Opstellen, Amersfoort, 1989, p178
 146. Brongers, l.c., p178
 147. Blaffert Amersfoort, l.c.
 148. Blaffert Amersfoort, l.c.
 149. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-31, f204
 150. GA Amersfoort, Nots. E van Coeverden, inv. nr. AT026c001 f178
 151. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-31, f229
 152. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f203
 153. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f222v
 154. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f222v
 155. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f221v
 156. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-34, f105
 157. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-35, f40v
 158. Brongers, l.c., p178
 159. Brongers, l.c., p176
 160. Brongers, l.c., p178
 161. Brongers, l.c.
 162. GAU, Nots D. Oskamp Akte nr. U188a20-30, d.d. 4-6-1758
 163. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 25
 164. zie ook Van der Most, l.c.
 165. Van der Most, l.c.
 166. zie ook Van der Most, l.c.
 167. Klapper Indemniteitsreg. Amersfoort, l.c.
 168. Van der Most, l.c.
 169. EK 29
 170. Van der Most, l.c.
 171. zie ook Van der Most, l.c.
 172. zie ook Van der Most, l.c.
 173. zie ook Van der Most, l.c.
 174. Blaffert Amersfoort, l.c.
 175. zie ook Van der Most, l.c.
 176. Blaffert Amersfoort, l.c.
 177. zie ook Van der Most, l.c.
 178. Blaffert Amersfoort, l.c.
 179. Klapper Indemniteitsreg. Amersfoort, l.c.
 180. zie ook Van der Most, l.c.
 181. zie ook Van der Most, l.c.
 182. zie ook Van der Most, l.c.
 183. Blaffert Amersfoort, l.c.
 184. VG 20 (1995) 152
 185. Herengoederen Veluwe, p 113, 116, 120
 186. VG 20(1995)210
 187. EK, dl1
 188. GA Amersfoort, Hervormde Gemeente Amersfoort, 0167, Archief Van Het College Van Diakenen, nr. 252
 189. Blaffert Amersfoort, l.c.
 190. GAU, ONA, Nots. J. van Lanckom, inv.nr. U204a11, aktenr. 137, d.d. 12-11-1770
 191. ONA Montfoort, inv. nr. 1451, akte nr. 323, ⇒ www.rhcrijnstreek.nl
 192. GN 66(2011)293
 193. GAU, Nots. E. Vlaer, Akte nr. U166a24-42, d.d. 22-7-1747
 194. GN 66(2011)294
 195. Jb. CBG 49(1995)131
 196. Blaffert Amersfoort, l.c.
 197. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-39, akte nr. 22
 198. GA Amersfoort, ONA Nots. G. Vogelesang AT 048a020 rep 4, d.d. 12-02-1799
 199. ORA Amersfoort, Transportregisters, inv. nr. 436-41, blz 35
 200. Amersfoort Registre Civique
 201. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389, nr. 204
 202. GA Amersfoort, ONA, Nots. L. Hondius, AT 055f017 rep 1609;
 203. GA Amersfoort, ONA, Nots. Js. de Louter, AT 055j028 rep 3330.
 204. Mededeling Patrick Raar, 2012
 205. Stichtsche Heraut 7(1960)541
 206. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 6
 207. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-40, akte nr. 120
 208. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 9

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 10
Back to previous
generation 8
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43