This page was last updated : 210318.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Lapikás
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 11.1,
Muiden, 2017.
© Copyright 2021 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 9 ( 626 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. ⇒ scitanie-obyvatelov
 2. ⇒ 922?fn=document-frame.htm&f=templates&2.0
 3. Tienen1755
 4. ⇒ nb-2010-03-01.html
 5. Tienen1796
 6. Tienen1796
 7. Tienen1755
 8. Tienen1755
 9. zie ook ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=mathieu;n=castes
 10. ⇒ jawery?lang=nl;pz=suzanne+aline;nz=krier;ocz=0;p=mathieu;n=castes
 11. Tienen1796
 12. Tienen1796
 13. Tienen1755
 14. Tienen1755
 15. Tienen1796
 16. Tienen1755
 17. Tienen1755
 18. Tienen1755
 19. Tienen1796
 20. Tienen1796
 21. Tienen1755
 22. Tienen1796
 23. ⇒ nb-2010-03-01.html
 24. ⇒ sprokkel-2-012.html
 25. Tienen1755
 26. Tienen1755
 27. ⇒ www.kempeneers.org
 28. VS (1984)217
 29. ⇒ sprokkel-2-015.html
 30. ⇒ sprokkel-2-014.html
 31. Tienen1755
 32. Tienen1796
 33. Tienen1796
 34. Tienen1796
 35. Tienen1755
 36. Tienen1796
 37. Tienen1796
 38. Tienen1796
 39. Tienen1796
 40. Annuaire écclesiastique de l'archevêché de Malines pour 1863, Fonteyn, 1862
 41. Tienen1796
 42. Tienen1796
 43. Tienen1796
 44. Tienen1796
 45. Tienen1796
 46. Tienen1796
 47. Tienen1796
 48. Tienen1796
 49. Tienen1796
 50. Tienen1796
 51. ⇒ updatebis-0033.htm
 52. Tienen1755
 53. Tienen1755
 54. Tienen1755
 55. ⇒ sprokkel-6-056.html
 56. Tienen1755
 57. Tienen1755
 58. Tienen1796
 59. Tienen1796
 60. Tienen1796
 61. Tienen1796
 62. Tienen1796
 63. Tienen1796
 64. Tienen1755
 65. ⇒ sprokkel-6-214.html
 66. Tienen1796
 67. Tienen1755
 68. Tienen1796
 69. Tienen1796
 70. Tienen1796
 71. Tienen1796
 72. Tienen1796
 73. Tienen1796
 74. Tienen1796
 75. Tienen1755
 76. Tienen1755
 77. Tienen1796
 78. Adriaenssen, l.c.
 79. zie ook Adriaenssen, l.c.
 80. Adriaenssen, l.c.
 81. R.A.Ht, N 5207, f42, 1 januari 1723.
 82. Adriaenssen, l.c.
 83. R.A.Ht, N 2328, 10 september 1741.
 84. RA.Ht, Leenzaal van Kuringen 225, p. 92, 29 September 1772
 85. ⇒ index.php3?b=geneahuy&lang=fr%3Bm%3DP%3Bv%3Djean;p=marie+elisabeth;n=trimpeneers
 86. ⇒ index.php3?b=geneahuy&lang=fr%3Bm%3DP%3Bv%3Djean;p=guillaume;n=vandenbosch;oc=1
 87. ⇒ www.familysearch.org
 88. ⇒ www.familysearch.org
 89. ⇒ www.familysearch.org
 90. Jb CBG 23(1969)176
 91. GN 17(1962)309
 92. ⇒ www.familysearch.org
 93. Arch. NH Kerk, Hospice Wallon, Amsterdam, Kerckboek van Nieuwkoop 1694-1720 (hierna Kb. Nieuwkoop)
 94. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 95. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8603, p 5
 96. ONA Woerden, WO54, inv. nr. 8607, p 32
 97. Kwartierstaat Kuipers, med. C.E. Kuipers te Drachten
 98. Kuipers, l.c.
 99. zie ook GBLO 6(1991) SR67
 100. ORA Nieuwkoop 3
 101. Kuipers, l.c.
 102. Gen. Bijdragen Leiden e.o. 6(1991) SR67
 103. Rijnland (1967)
 104. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 105. zie ook ⇒ naamdragers_oussoren.html
 106. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 107. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 108. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 109. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 110. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 111. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 112. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 113. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 114. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 115. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 116. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 117. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 118. ⇒ naamdragers_oussoren.html
 119. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 120. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 121. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 122. ⇒ kwvanveen.htm
 123. ⇒ kwvanveen.htm
 124. ⇒ kwvanveen.htm
 125. ⇒ kwvanveen.htm
 126. ⇒ kwvanveen.htm
 127. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1995
 128. Personele Quotisatie, Amsterdam, 1742, l.c.
 129. GAA, ONA, Nots. H. van Aken, inv. nr. 8139, f235, d.d. 10-4-1738
 130. GAA, Kw. Sch. G5 f111
 131. GAA Transportakten voor 1811; NL-SAA-21677659
 132. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 424
 133. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 133
 134. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21691890
 135. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21697547
 136. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21699024
 137. Transportakten voor 1811; NL-SAA-21723461
 138. GAA, ONA Amsterdam, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 1511, d.d. 11-8-1784
 139. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
 140. GAA, Boedelpapieren Burgerweeshuis, inv. nr. 2034
 141. GAA, ONA, Nots. Abraham van Beem, d.d. 24-6-1789, en Boedelpapieren Weeskr. nr. 1534
 142. GAA, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21690778
 143. Handvesten; ofte Privilegien ende octroyen, vol. 5 Amsterdam 1778
 144. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 425
 145. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 45
 146. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 481
 147. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 771
 148. SAA, ONA, toeg. nr. 5075, Nots. Abraham van Beem, inv. nr. 15041-15164 (1767-1807) jaar ... akte nr. 366
 149. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21707506
 150. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21716040
 151. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21717143
 152. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21717142
 153. GAA, Transportakten voor 1811: NL-SAA-21717789
 154. GA Amsterdam, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21718571
 155. ⇒ books?id=qYhYAAAAcAAJ&hl=nl&source=gbs_navlinks_s
 156. GAA, Kw. Sch. I5 f311v, Transportakten voor 1811; NL-SAA-21672056
 157. NA, toeg. nr. 1.01.46 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges, 1586-1795, inv. nr. 1122 College ter admiraliteit op de Maze, Scheepsjournaals
 158. GA Leiden, ONA, Nots. Pieter Kerkhooven, toeg.nr. 0506 inv.nr. 1730 f074
 159. Prom. 13, p 354
 160. zie ook Mededeling. Mevr. J. van Wijngaarden, Mount Vernon, USA, 1998
 161. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4030-211, Microfiche: 4030/11-828
 162. RAZE, Archief Rekenkamer van Zeeland B (Rentmeesters van de geestelijke goederen in Zeeland)
 163. Uil2015
 164. Uil2015
 165. Uil2015
 166. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 167. Uil2015
 168. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 169. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 170. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Cornelis Hayman, Aktenummer: RAZE 4048-104, Microfiche: 4048/6-2819
 171. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Charel Charels Plevier, Aktenummer: RAZE 4103-43, Microfiche: 4103/3
 172. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Charel Charels Plevier, Aktenummer: RAZE 4105-7, Microfiche: 4105/1
 173. RAZE 4103-162, Microfiche: 4103/10
 174. Mededeling Sietske Hoogerhuis, 2010
 175. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-3, Microfiche: 4286/1-1502
 176. Schouwen Duiveland, ONA, Nots. Erasmus van Hekke, Aktenummer: RAZE 4259-15, Microfiche: 4259/1
 177. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4286-21, Microfiche: 4286/2-1546
 178. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 179. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 180. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 181. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 182. Archief Schouwen Duiveland, Overleden personen Zierikzee
 183. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 184. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 185. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 186. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4030-176, Microfiche: 4030/9-762
 187. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 188. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 189. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4047-108, Microfiche: 4047/7
 190. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 191. OV 41(1986)456
 192. OV 41(186)456
 193. OV 41(1986)458
 194. OV 41(1986)458
 195. GN 53(1988)266
 196. GN 53(1988)266
 197. OV 53(1989)309
 198. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 199. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 200. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 201. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 202. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 203. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 204. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 205. Archief Schouwen Duiveland, Overleden personen Zierikzee
 206. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 207. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 208. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4327-54, Microfiche: 4327/4-2642
 209. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4299-96, Microfiche: 4299/7-2753
 1. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 2. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 3. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4987-118, Microfiche: 4987/15-1055
 4. Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij inv.nrs 45 sub. 177, 46 sub. 149
 5. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zierikzee 1798
 6. Mededeling André van Kessel, 2009
 7. Kadaster Zierikzee, OAT 1832
 8. RAZ, Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811 inventarisnummer Gen.Afsch. 660, Bevolking Zierikzee 1811
 9. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1971, vaknr. 128
 10. Zeeuws Archief: Strafvonissen 1811-1838 inventarisnummer 575-618, Rechterlijke Archieven 1796-1838, Inventarisnummer: 592 Volgnummer: 604
 11. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 585, volgnummer 343
 12. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 610, volgnummer 1487
 13. RAZ, Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Zierikzee 1838-1922, Toegangsnummer : 702.1, inventarisnummer 415, Dossiernummer : 19
 14. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 585, volgnummer 343
 15. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838, inv.nr. 603, volgnummer 1062
 16. Zeeuws Archief: Landverhuizers inventarisnummer Gen. Afschriften 810
 17. Mededeling Leendert Smit, 2007
 18. Mededeling Leendert Smit, 2007
 19. Mededeling Leendert Smit, 2006
 20. RAZ, Faillissementsdossier in archief Arrondissementsrechtbank te Zierikzee 1838-1922, Toegangsnummer : 702.1, inventarisnummer 466, Dossiernummer : 1
 21. Mededeling Leendert Smit, 2007
 22. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr. 256, Bevolking Zierikzee 1798
 23. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Zierikzee 1811-1838
 24. RAZ, Hof van Assisen in Zeeland 1811-1838 inv. nr. 7, bijlagen inv.nr 131, dossiernr. 3174, nr. 7
 25. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 220, nr. 108
 26. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 348, nr. 13
 27. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 315, nr. 50
 28. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland inv. nr. 221, nr. 55
 29. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr. 256, Bevolking Zierikzee 1798
 30. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 186
 31. RAZ, Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811 inventarisnummer Gen.Afsch. 660
 32. RAZ, Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij, inv.nr 46 sub. 151
 33. RAZ, Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij, inv.nr 98 sub. 142 en inv.nr 103 sub. 142
 34. RAZ, Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland), in: Genealogische Afschriften 810/3, pagina (page) 119
 35. Archief Godshuizen Middelburg 1343-1812, Toegangsnummer 24.1, inventarisnummer 25
 36. Dgz. Kb. Zierikzee, l.c.
 37. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4289-35, Microfiche: 4289/4-2881
 38. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 256, Bevolking Zierikzee 1798
 39. Arch. Schouwen-Duiveland, Inv. nr. 4328-124, Microfiche: 4328/9-314
 40. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 145
 41. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4303-46, Microfiche: 4303/4-966
 42. Arch. Schouwen-Duiveland, Inv. nr. 4104-15, Microfiche: 4104/2
 43. Arch. Schouwen-Duiveland, Inv. nr. 4328-150, Microfiche: 4328/11-368
 44. ⇒ www.schouwen-duiveland.nl
 45. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4305-53, Microfiche: 4305/4,4305/5-1484
 46. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328-227, Microfiche: 4328/16-559, en 4328-228, 4328/16-560
 47. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4306-24, Microfiche: 4306/2-1608
 48. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-28, Microfiche: 4328A-2/633
 49. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4306-42, Microfiche: 4306/4-1655
 50. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-56, Microfiche: 4328A-4/690
 51. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-66, Microfiche: 4328A-5/712
 52. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-92, Microfiche: 4328A-8/849 - 4328A-9/851
 53. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-94, Microfiche: 4328A-9/854
 54. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-113, Microfiche: 4328A/10-898
 55. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-94, Microfiche: 4328A-9/854
 56. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 153
 57. RAZ, Archief Zeeuwse Mobiele Schutterij, inv.nr 131 sub. 8, inv.nr 133 sub. 8 en 227, inv.nr 159 sub. 244, inv.nr 165 sub. 251
 58. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4297-73, Microfiche: 4297/6-2198
 59. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4297-72, Microfiche: 4297/6-2195
 60. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1967, vaknr. 368
 61. Archief Schouwen-Duiveland, ONA, Invoernummer: 4328A-49, Microfiche: 4328A-4/678
 62. GA Utrecht, ONA, Nots. A. Van Goudoever , inv.nr. U191a002, akte nr. 210
 63. RAZ, Archief Gewestelijke Besturen inv.nr 257, Bevolking Schouwen-Duiveland 1797
 64. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, inv. nr. 1964, vaknr. 32
 65. ⇒ namen%201612-1822.html
 66. RAZ, Hypotheekbewaarder te Zierikzee 1811-1838, toegangnr 247.1
 67. RAZ, Rechtbank Eerste Aanleg Middelburg I 1811-1838, Inventarisnummer: 269 Volgnummer: 51. Bijlagen inv.nr 310, nr 3930
 68. RAZ, Staten van landverhuizingen (archief Provinciaal Bestuur Zeeland), in: Genealogische Afschriften 810/2, p13
 69. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 348, nr. 416
 70. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 316, nr. 930 en nr 985
 71. RAZ, Strafinrichtingen Zeeland, inv.nr 222, nr. 1218
 72. Mededeling P. Hoedemans, 2004
 73. ⇒ ?page=article&warticle_id=70298&LAREN-KOPTIENDEN-1504---1740
 74. ⇒ nh_verponding_1733.html
 75. Mededeling W. Willard, 2003
 76. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3240, f345
 77. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3241, f292
 78. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3241, f336
 79. P. Wiersma, ORA Laren, inv. nr. 3242, f109
 80. Out, l.c., p204
 81. Out, l.c., p57
 82. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 279, akte nr. 52, ⇒ www.archieven.nl
 83. P. Wiersma, Acten van Indemniteit Ankeveen, Blaricum, 's Graveland, Hilversum, Kortenhoef, Laren, Nederhorst den Berg, ca. 1730-1810, Hilversum, 1992
 84. Vredegerecht Weesp, Toegangsnummer 39, inv. nr. 380, akte nr. 005 en 010, ⇒ www.archieven.nl
 85. Mededeling W. Willard, 2003
 86. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 87. Mededeling W. Willard, 2003
 88. Mededeling C.J. Broshuis te Den Bosch, 1979
 89. Out, l.c., p218
 90. zie ook Mededeling W. Willard, 2003
 91. Mededeling W. Willard, 2003
 92. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 278, akte nr. 008, ⇒ www.archieven.nl
 93. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 281, akte nr. 42, ⇒ www.archieven.nl
 94. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 276, akte nr. 044, ⇒ www.archieven.nl
 95. zie ook Mededeling W. Willard, 2003
 96. zie ook Med. C.J. Broshuis te Den Bosch, 1979
 97. zie ook mededeling C.J. Broshuis te Den Bosch, 1979
 98. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 279, akte nr. 41 en 65, ⇒ www.archieven.nl
 99. ⇒ bronnen.html
 100. Out, l.c., p204
 101. Out, l.c., p218
 102. Out, l.c., p218
 103. Out, l.c. p172
 104. Vredegerecht Naarden, Toegangsnummer 39, inv. nr. 278, akte nr. 051, ⇒ www.archieven.nl
 105. Out, l.c., p218
 106. Out, l.c., p167
 107. Out, l.c. p175
 108. Out, l.c., p218
 109. ⇒ ?page=article&warticle_id=70298&LAREN-KOPTIENDEN-1504---1740
 110. Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, Resolutien Boek Van de dorpe Laeren in Goiland, Oud Archief Nr. 2, ⇒ laren_resolutie-1687-1806.zip
 111. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f84
 112. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f217
 113. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f19
 114. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f261
 115. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f8
 116. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3255, f266
 117. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f42
 118. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3256, f131
 119. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3240, f427
 120. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f83
 121. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f89...92
 122. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f146
 123. GVH, ORA Laren en Blaricum, SAGV155.2, inv. nr. 3241, f154ev
 124. RANH, H. Brood, klapper op de grafregisters Weesp 1673-1820
 125. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 7, akte nr. 218, f285 foto 479
 126. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 9, akte nr. 453, f 607, foto nr. 692
 127. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 10, akte nr. 460, f 25, foto nr. b02
 128. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 6, akte nr. 162, f 281, foto nr. 458
 129. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 7, akte nr. 189, f 85, foto nr. 475
 130. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 13, akte nr. 833, f 179, foto nr. b90
 131. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 14, akte nr. 943, f 77, foto nr. b103
 132. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1382, f 747, foto nr. 788 en 071
 133. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1396, f 831, foto nr. X789 en 072XX
 134. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 18, akte nr. 1456, f 365, foto nr. 796
 135. idem, p18
 136. idem, p24
 137. idem, p28
 138. Th.J. Pepping, Uit het oud-archief van Abcoude, Abcoude, 1963, p131, 138
 139. idem, p142
 140. idem, p144
 141. idem, p156
 142. idem, p156
 143. idem, p159
 144. idem, p161
 145. idem, p161
 146. idem,p 169
 147. idem, p171
 148. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 17, akte nr. 1375, f 711, foto nr. 787 en 070
 149. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 18, akte nr. 1464, f 401, foto nr. 797
 150. RAU, Abcoude, ONA toeg. nr. 34-1, Nots. Antipas Tradeé, inv. nr. 18, akte nr. 1465, f 405, foto nr. 797
 151. idem, p136
 152. RHC Vecht en Venen, GAW044 RK Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-2010, Tijdelijk nummer: 104
 153. RHC Vecht en Venen, GAW044 RK Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-2010, Tijdelijk nummer: 439
 154. RHC Vecht en Venen, GAW044 RK Parochie H. Laurentius te Weesp, 1450-2010, Tijdelijk nummer: 546
 155. RHC Vecht en Venen, 1094 Rooms-Katholieke Parochie H.H. Cosmas en Damianus te Abcoude, (1490) 1621-1985 (1998)
 156. idem, p151,152
 157. idem, p....
 158. Abcoude Registre Civique
 159. idem, p66
 160. Pepping, l.c., p142
 161. Vredegerecht Weesp, Toegangsnummer 39, inv. nr. 382, akte nr. 055, ⇒ www.archieven.nl
 162. Gen. Bijdr. Leiden en omgeving 8(1993) 132 e.v.
 163. ⇒ www.brouwertree.com
 164. ⇒ www.brouwertree.com
 165. Prom. 17, p155
 166. ⇒ www.brouwertree.com
 167. ⇒ www.brouwertree.com
 168. zie ook ⇒ www.brouwertree.com
 169. ⇒ www.brouwertree.com
 170. ⇒ www.brouwertree.com
 171. Prom. 17, p155
 172. ⇒ www.brouwertree.com
 173. ⇒ www.brouwertree.com
 174. Groenehart Archieven, protocollen Alphen 1720-1725, inv. nr. 30, blz214v
 175. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1720-1727, inv. nr. 7, blz. 10
 176. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen Alphen 1725-1733, inv. nr. 31, blz. 82v
 177. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen Alphen 1733-1739, inv. nr. 32, blz. 218v
 178. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen Alphen 1739-1745, inv. nr. 33, blz. 71
 179. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1753-1756, inv. nr. 15, blz. 79
 180. Groenehart Archieven, protocollen Aarlanderveen 1757-1758, inv. nr. 16, blz. 78
 181. Woerden transportregisters 1602-1811 (W017), inv. nr. 51, f42 , nr. 01851
 182. Rijnland (1967
 183. Nav. 83(1934)73
 184. Nav. 83(1934)71
 185. zie ook Mededeling M. Tukker te Hoofddorp, 2000
 186. Nav. 83(1934)73
 187. Nav. 83(1934)71
 188. Mededeling A. Hofstee te CDN, 2000
 189. Mededeling A. Hofstee te CDN, 2000
 190. Nav. 83(1934)73
 191. Nav. 83(1934)73
 192. Nav. 83(1934)73
 193. Nav. 83(1934)73
 194. Nav. 83(1934)71
 195. Mededeling J.Y. Soulcie, 2000
 196. Onze Voorouders IV, p105
 197. Nav. 83(1934)71
 198. Mededeling J.Y. Soulcie, 2000
 199. Mededeling J.Y. Soulcie, 2000
 200. Mededeling A. Hofstee te CDN, 2000
 201. Onze Voorouders IV, p105
 202. Nav. 83(1934)73
 203. Nav. 83(1934)73
 204. Nav. 82(1933)217
 205. Nav. 83(1934)73
 206. Nav. 83(1934)71
 207. Nav. 83(1934)72
 208. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1996
 209. Mededeling A. Hofstee te Canada, 1996
 1. zie ook Prom. 14 p22,31
 2. GA Rotterdam, tg 1270 Gemeente Ridderkerk, inventaris 1 Keurboek, ⇒ 1731Brandgereedschappen.doc
 3. OV 51(1996)694
 4. GA Rotterdam, ONA Ridderkerk, Nots. Cornelis Reynen, inv. nr. 13 R aktenr. 27 blz 49
 5. A.M. Overwater, De Barendrechtse Doop en Trouwakten in de 17e eeuw, Barendrecht, 1986
 6. ARA, o.r.a. West Barendrecht en Carnis, inv. nr 5, f. 14 e.v. gecit in GN 44(1989)22
 7. GA Veenendaal, Publicatien van de Veenraden betreffende de schouw, verpachtingen, aanbestedingen, vergaderingen, verkoopingen enz. 1660-1890, Archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen, inv. nr. 34
 8. Mededeling Paul Küster, 2012
 9. zie ook Mededeling Paul Küster, 2012
 10. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 11. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 12. Archief Eemland, 0101 Burgerweeshuis te Amersfoort, 1462-1993
 13. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-22, d.d. 3-11-1653
 14. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-26, blz. 161 verso
 15. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a001, f33
 16. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. v. Brinckesteyn, AT 015a003, f44 V.
 17. Archief Eemland, 0101 Burgerweeshuis te Amersfoort, 1462-1993
 18. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Voskuyl, AT 042a020
 19. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-40, akte.nr. 263 , blz. 224r
 20. GA Amersfoort, ONA, Nots. E. Harthoorn, AT 027b002
 21. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-32
 22. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-32
 23. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-36, blz. 251r
 24. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-37
 25. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 26. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-35, blz. 254r
 27. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-35, blz 253v
 28. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv.nr. 436-36, akte.nr. , blz. 31r
 29. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-37, aktenr. 23, blz. nr. 62v
 30. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. inv.nr. 436-38, aktenr. 13 blz 32r
 31. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Voskuyl, AT 042a039 rep 3474
 32. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 33. Blaffert Amersfoort, l.c.
 34. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-35, akte nr. 143
 35. GA Amersfoort, ORA, Transporten, inv. nr. 436-35, blz. 150
 36. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b009
 37. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Methorst AT 037a011 rep 38, d.d. 04-06-1743
 38. Amersfoort, Stadsarchief inv. nr. 1966
 39. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Voskuyl AT 042a031 rep 3095, d.d. 07-01-1799
 40. GA Amersfoort, Nots. J. Schijvliet, inv. nr. AT 057a010 rep 129
 41. GA Amersfoort, Klapper Indemniteitsreg., l.c.
 42. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-36, akte nr. 62
 43. GA Amersfoort, Nots. A. van Bemmel, inv. nr. AT 036a006
 44. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 27, blz. 41
 45. Amersfoort Registre Civique
 46. Blaffert, l.c.
 47. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 47
 48. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-39, akte nr. 29
 49. Blaffert Amersfoort, l.c.
 50. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3, boeknr. 3
 51. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 148, boeknr. 148
 52. Archief Eemland, Toeg. nr. 0101, Burgerweeshuis te Amersfoort, inv. nr. 225
 53. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 54. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 55. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 56. Blaffert Amersfoort, l.c.
 57. GA Amersfoort, Nots. A. Voskuyl, inv. nr. AT 042a009 rep 1229
 58. GA Amersfoort, Inventarisnummer 436-39, Aktenummer 18
 59. zie ook mededeling P.H. Heere te Amsterdam
 60. Blaffert, l.c.
 61. Blaffert, l.c.
 62. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-34, akte nr. 233v
 63. GA Amersfoort BNR 001-(1252) 1300-1800, inv. nr. 1676
 64. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-32, blz. 201
 65. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-33, blz. 20v
 66. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-34, blz. 184v
 67. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-34, akte nr. 203v
 68. GA Amersfoort, Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b009
 69. GA Amersfoort, Nots. A. van Veerssen, inv. nr. AT 033a008 rep 41
 70. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 18, blz. 21
 71. Blaffert, l.c.
 72. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 37, blz. 158
 73. Blaffert, l.c.
 74. GA Amersfoort, ONA, Nots. A. Methorst AT 037a025 rep 6, d.d. 16-01-1760
 75. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-37, blz. 251r
 76. GA Amersfoort, ONA, Nots. W.G. van Veerssen AT 041a003 rep 16, d.d. 21-06-1766
 77. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Voskuyl AT 042a032 rep 3085
 78. GA Amersfoort, ORA, Transporten, Toegangsnr. 0012 Stadsgerecht Amersfoort, inv.nr. 436-39, blz. 103r
 79. GA Amersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a027 rep 40
 80. GA Amsterdam, ONA Nots. W.C. de Nooij, d.d. 5-2-1801
 81. GA Amersfoort, ONA Nots. J. de Louter AT 051a010 rep 422
 82. GA Amersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a026 rep 62
 83. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 84 bis 24-05-1811
 84. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 84 24-05-1811
 85. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 72 18-05-1811
 86. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 73 18-05-1811
 87. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 74 20-05-1811
 88. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 75 20-05-1811
 89. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 76 20-05-1811
 90. GA Ammersfoort, ONA Nots. E.J. van Wisselingh AT 055b004 rep 77 20-05-1811
 91. GA Ammersfoort, ONA Nots. C. Suijck AT 045a026 rep 62
 92. Nav. 98(1957)46
 93. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 94. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 95. Blaffert Amersfoort, l.c.
 96. GA Amersfoort, ONA Nots. A. v. Brinckesteyn AT 039a002 rep 4, d.d. 10-02-1757
 97. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 98. GA Amersfoort, ONA Nots. S. van Brinckesteyn AT 030b0012, d.d. 17-5-1753
 99. Blaffert Amersfoort, l.c.
 100. NL-HaNA_1.05.05_164_0022-groot.jpg
 101. NL-HaNA_1.05.05_164_0022-groot.jpg
 102. Amersfoort Registre Civique
 103. Archief Eemland, Toegangsnummer: 0001.01 Stadsbestuur Amersfoort, 1300-1810, inv. nr. 1584 Nr. in kohier: 288
 104. GA Amersfoort, Nots. Js. de Louter, Inventaris en boedelscheiding, d.d 30-07-1850 AT 055j013 rep 1640, en Testament: d.d. 08-07-1850, AT 055j013 rep 1625
 105. NIMH, ⇒ ?mivast=2231&mizig=364&miadt=2231&milang=nl&mizk_alle=nederlandse%20militairen&miview=tbl
 106. ⇒ BUI.htm
 107. Amersfoort Registre Civique
 108. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 109. Amersfoort Registre Civique
 110. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 111. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389
 112. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 113. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 114. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 115. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 116. Amersfoort Registre Civique
 117. GA Amersfoort BNR 001-(1252) 1300-1800, inv. nr. 1676
 118. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 119. Nav. 98(1957)46
 120. Blaffert Amersfoort, l.c.
 121. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 122. Archief Eemland, Toeg.nr. 0039 Weeskamer te Amersfoort, inv. nr. 3
 123. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, Nummer toegang: 2.01.15, inventarisnummer: 126, folionummer: 7
 124. NL-HaNA 2.13.09 Stamboek 574 Registratienummer: 210
 125. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. 3, folionummer: 97 en 104
 126. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. 31, folionummer: 225
 127. NL-HaNA, Oorlog / Stamboeken voor 1813, 2.01.15, inv.nr. 28, folio 285
 128. NL-HaNA 2.01.34/2.01.15
 129. NL-HaNA 2.01.15/2.01.19
 130. zie ook D. van Wageningen, Drie eeuwen genealogie te Amersfoort van Van Wageningen, z.pl., z.j.
 131. GN 40(1985)200
 132. GA Amersfoort, ONA Nots. A. Methorst AT 037a010 rep 23, d.d. 12-4-1742
 133. Mededeling T. van Ooik, 2002
 134. Amersfoort Registre Civique
 135. ⇒ Kwartierstaat.htm
 136. ⇒ Kwartierstaat.htm
 137. Amersfoort Registre Civique
 138. ⇒ Kwartierstaat.htm
 139. Amersfoort Registre Civique
 140. ⇒ Kwartierstaat.htm
 141. ⇒ Kwartierstaat.htm
 142. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 143. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 144. GA Amersfoort, Burgerweeshuis
 145. J.A. Brongers et al., Amersfoortse Opstellen, Amersfoort, 1989, p178
 146. Brongers, l.c., p178
 147. Blaffert Amersfoort, l.c.
 148. Blaffert Amersfoort, l.c.
 149. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-31, f204
 150. GA Amersfoort, Nots. E van Coeverden, inv. nr. AT026c001 f178
 151. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-31, f229
 152. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f203
 153. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f222v
 154. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f222v
 155. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-32, f221v
 156. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-34, f105
 157. GA Amersfoort, akten van overdracht, inv. nr. 436-35, f40v
 158. Brongers, l.c., p178
 159. Brongers, l.c., p176
 160. Brongers, l.c., p178
 161. Brongers, l.c.
 162. GAU, Nots D. Oskamp Akte nr. U188a20-30, d.d. 4-6-1758
 163. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-38, akte nr. 25
 164. zie ook Van der Most, l.c.
 165. Van der Most, l.c.
 166. zie ook Van der Most, l.c.
 167. Klapper Indemniteitsreg. Amersfoort, l.c.
 168. Van der Most, l.c.
 169. EK 29
 170. Van der Most, l.c.
 171. zie ook Van der Most, l.c.
 172. zie ook Van der Most, l.c.
 173. zie ook Van der Most, l.c.
 174. Blaffert Amersfoort, l.c.
 175. zie ook Van der Most, l.c.
 176. Blaffert Amersfoort, l.c.
 177. zie ook Van der Most, l.c.
 178. Blaffert Amersfoort, l.c.
 179. Klapper Indemniteitsreg. Amersfoort, l.c.
 180. zie ook Van der Most, l.c.
 181. zie ook Van der Most, l.c.
 182. zie ook Van der Most, l.c.
 183. Blaffert Amersfoort, l.c.
 184. VG 20 (1995) 152
 185. Herengoederen Veluwe, p 113, 116, 120
 186. VG 20(1995)210
 187. EK, dl1
 188. GA Amersfoort, Hervormde Gemeente Amersfoort, 0167, Archief Van Het College Van Diakenen, nr. 252
 189. Blaffert Amersfoort, l.c.
 190. GAU, ONA, Nots. J. van Lanckom, inv.nr. U204a11, aktenr. 137, d.d. 12-11-1770
 191. ONA Montfoort, inv. nr. 1451, akte nr. 323, ⇒ www.rhcrijnstreek.nl
 192. GN 66(2011)293
 193. GAU, Nots. E. Vlaer, Akte nr. U166a24-42, d.d. 22-7-1747
 194. GN 66(2011)294
 195. Jb. CBG 49(1995)131
 196. Blaffert Amersfoort, l.c.
 197. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-39, akte nr. 22
 198. GA Amersfoort, ONA Nots. G. Vogelesang AT 048a020 rep 4, d.d. 12-02-1799
 199. ORA Amersfoort, Transportregisters, inv. nr. 436-41, blz 35
 200. Amersfoort Registre Civique
 201. GA Amersfoort, Garde Nationale, inv. nr. 2389, nr. 204
 202. GA Amersfoort, ONA, Nots. L. Hondius, AT 055f017 rep 1609;
 203. GA Amersfoort, ONA, Nots. Js. de Louter, AT 055j028 rep 3330.
 204. Mededeling Patrick Raar, 2012
 205. Stichtsche Heraut 7(1960)541
 206. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 6
 207. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-40, akte nr. 120
 208. GA Amersfoort, ORA Transportregisters, inv. nr. 436-37, akte nr. 9

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 10
Back to previous
generation 8
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43