This page was last updated : 200228.
File size is: 372 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 5
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 11.0,
Muiden, 2017.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 5

16. JAN REYERZN (VAN) SCHOTHORST(¥), geb./ged. Lunteren (De Valk) 20/21-3-1807, ovl. Barneveld 30-3-1871, boerewerker woont bij zijn ouders te Lunteren, wordt voor de militaire dienst aangewezen (1827), boer, als horlogemaker bewoner van een huis in de Langstraat (1850) [1], horologiemaker in de Langstraat te Barneveld (1667, 1871), patentschuldig te Barneveld (1843-1853) als horloge- en klokkenschoonmaker en koopman, [2] woont (1844-1871) als horlogemaker in een huis ("Waar de blauwe bril uithangt") in de Langstraat te Barneveld.[3] Hij bracht in het voorjaar de bijenkorven naar de Betuwe en in de zomer naar de bloeiende hei, onderweg repareerde hij kapotte klokken in het dorp. [4] Hij tr. Barneveld 27-5-1842

17. WIJNDELINA VAN BEEK, geb./ged. Barneveld 8/15-4-1810, ovl. Barneveld 2-2-1885, woont (1871-1885) in een huis ("Waar de blauwe bril uithangt") in de Langstraat te Barneveld. [5]

Jan Reyerzn van Schothorst (1807-1871).
Bron: in familiebezit.

Signalement van Jan Reyerzn van Schothorst in 1842 : lengte 1 el 700 strepen (= 1.70 m), aangezicht ovaal, voorhoofd breed, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, haar bruin.
Wijndelina van Beek (1810-1885).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties van Jan van Schothorst (1807-1871) en Wijndelina van Beek (1810-1885).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
De erven J. van Schothorst, uurwerkhersteller, winkelier, worden vermeld in het register van patentplichtigen te Barneveld (1885). [6]

COMMENTAAR(¥) Patentplichtig waren diegenen die een vergunning nodig hadden om een beroep of bedrijf uit te oefenen. Hiervoor diende elk jaar belasting te worden betaald.
Op 27-12-1867 wordt een borgtocht van ƒ 1.000,-- gesteld door Jan van Schothorst, van beroep horlogemaker, wonende te Barneveld en Jakob Arend Rademaker, koopman te Barneveld t.b.v. Gerrit van Schothorst, Onder-directeur der Kolonie Willemsoord (Gem. Steenwijkerwold) aan de Maatschappij van Weldadigheid aldaar. Gevolmachtigde van de Maatschappij is Hendrik Hofland, arbeider te Barneveld. [7]
Op 5-10-1882 wordt een 1e veiling gehouden op verzoek van Mr. Carel August Nairact en Antonie van den Bogert, de eerste als burgemeester en de tweede als secretaris, vertegenwoordigend de gemeente Barneveld, een woonhuis met grond aan de Catharinastraat te Barneveld, kad.sectie D.nr.883. De hoogste bieder is Hendrikus Roskam, koopman te Barneveld voor een bedrag van ƒ 2600,00. Aan deze akte is gehecht akte nr. 90 dd. 19-10-1882 van de 2e veiling. Het pand wordt verkocht voor ƒ 3320,00 aan Elias Johan Haanschoten, gemeente-architect te Barneveld, die verklaarde het bod gedaan te hebben als lastgever van: 1.Maria van Schothorst zonder beroep te Barneveld, 2.Evert van Schothorst, hoofdonderwijzer te Lunteren, 3. Lubarta van Schothorst, onderwijzeres te Barneveld, 4.Reyer van Schothorst, horlogemaker te Barneveld. [8]

18. COSTERUS HOPSTER(¥), geb./ged. Barneveld 21-9/12-10-1806, ovl. Barneveld 29-3-1875, wolkammer(1831), koopman (1855..1876), winkelier (1840..1875), manufacturier, patentschuldig te Barneveld (1833-1853) als winkelier, wolkammer, wollegarenfabrikant en stoffenverver, woont (1870) in een huis te Barneveld (stratenatlas nr. 161),[26] tr. 1o Barneveld 26-8-1831 DIRKJE (DERKJEN) DROST, geb./ged. Elspeet 8/16-3-1800, ovl. Barneveld 17-9-1840, dr. van Derk Hendriksen Drost, winkelier en Jannetje Arends van Asselt (zie kw. nr. 78 en 79), tr. 2o Ermelo 5-3-1841

19. REINTJE VAN ZOMEREN, geb. Elspeet 6-1-1823, ovl. Barneveld 25-3-1892, winkelierster in manufacturen te Barneveld (1848..1877), wonend te Barneveld (1848..1881), is een van de kopers (1880) en verkopers (1884) van hout op stam en hakhout liggende in de gemeente Barneveld.[27]

COMMENTAAR(¥) Signalement van Costerus Hopster (1831) : lengte 1 el 710 strepen (= 1.71 m), aangezicht ovaal, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus lang, mond gewoon, kin rond, haar zwart.

Op 13-4-1865 verkoopt Costerus Hopster, koopman te Barneveld aan Gerrit Koopman, landbouwer onder Putten , de onverdeelde helft in een perceel heide gelegen in de gemeente Putten. Kad. bekend Putten Sectie D nr. 753 [28]
Op 25-9-1865 benoemt Costerus Hopster, koopman te Barneveld, gehuwd met Reintje van Zomeren zijn zoon Frederik Hopster, kandidaat in de Godsgeleerdheid te Barneveld, tot raadsman in geval Costerus eerder mocht overlijden dan zijn vrouw Reintje. [29]
Op 24-1-1866 vindt de scheiding plaats van de nalatenschappen van Dirkje Drost (overleden 17-9-1840 en in leven echtgenote van Costerus Hopster) en hun overleden kinderen Dirk Frederik Hopster (overleden 14-11-1840), Jannetje Hopster (overleden 22-9-1842), Hendrika Hopster (overleden 10-5-1845). De scheiding wordt gedaan t.b.v. Costerus Hopster (geh. geweest met Dirkje Drost en thans gehuwd met Reintje van Zomeren) koopman te Barneveld, Frederik Dirk Hopster koopman te Barneveld, Frederik Hopster kandidaat Theologie te Barneveld en Alida Hopster (vertegenwoordigd door haar deelvoogd Hendrik van Thiel, gemeenteraadslid). [30]
Op 19-10-1866 testeren Costerus Hopster, van beroep koopman, wonende te Barneveld, [31] en Reintje van Zomeren, zonder beroep, wonende te Barneveld, gehuwd met Costerus Hopster. [32]
Op 9-1-1868 verklaart Willem Geurtsen, van beroep landbouwer, wonende onder Barneveld, ƒ 4.000,--schuldig te zijn aan Costerus Hopster, koopman te Barneveld. Hypotheekrecht wordt verleend op de Hofstede de Wesselse Hoef in buurtschap Wessel (Gem. Barneveld) en op 1/7 deel veldgronden te Wessel. Kad. bekend Barneveld Sectie C nrs. 413, 430, 433, 434, 1552 en 431. [33]
Op 27-2-1868 verklaren Catharina Hendrika Pley (weduwe van Aris Bosman en eerder van Jan Hendrik Dekker), zonder beroep, Johanna Dekker, zonder beroep, Willem Dekker, van beroep bakker, allen wonende te Voorthuizen, verklaren fl. 1.000,= schuldig te zijn aan Costerus Hopster, van beroep koopman en wonende te Barneveld. Hypotheekrecht wordt verleend op 2 huizen met erven, tuinen, bouw- en weiland te Voorthuizen. Kad. bekend Sectie G nrs. 823, 824, 43, 44, 45, 56, 92, 875, 876 en Sectie F nrs 45 en 46. [34]
Op 27-2-1868 verklaren Catharina Hendrika Pley (weduwe van Aris Bosman en eerder van Jan Hendrik Dekker), zonder beroep, Johanna Dekker, zonder beroep, Willem Dekker, van beroep bakker, allen wonende te Voorthuizen, ƒ 1.000,-- schuldig te zijn aan Costerus Hopster, van beroep koopman en wonende te Barneveld. Hypotheekrecht wordt verleend op 2 huizen met erven, tuinen, bouw- en weiland te Voorthuizen. Kad. bekend Sectie G nrs. 823, 824, 43, 44, 45, 56, 92, 875, 876 en Sectie F nrs 45 en 46. [35]
Op 31-3-1874 wordt een hypotheek gevestigd ten laste van schuldenaar Klaas van Wagensveld, metselaar, wonende te Barneveld, ten gunste van schuldeiser, Costerus Hopster, winkelier, wonende te Barneveld. Hypotheek op huis en erf te Barneveld, kadastraal sectie D 282 en 719. [36]
Op 29-12-1874 vindt de tweede veiling plaats, van huis, erf en tuin, in de Catharinastraat, te Barneveld, kadastraal sectie D 721 en 722. Verkoper is Joachimus Hermanus Geselschap, predikant, wonende te Barneveld, executeur-testamentair van Johannes Wilhelmus Loggen, overleden te Barneveld, op 14-9-1874. Koper is Costerus Hopster, winkelier, wonende te Barneveld. NB Aan deze akte is gehecht de akte van Inzate, eerste veiling, WES285, d.d. 15-12-1874. [37]
Op 1-7-1875 wordt inventaris opgemaakt van de nalatenschap van Costerus Hopster ten verzoeke van 1. Reintje van Zomeren, winkelier in manufacturen, wonende te Barneveld, weduwe van Costerus Hopster, 2. Alida Hopster, zonder beroep, wonende te Barneveld, 3. Hendrika Hopster, zonder beroep, wonende te Barneveld, 4. Maria Hopster, zonder beroep, wonende te Barneveld, 5. Frederik Dirk Hopster, winkelier in manufacturen, wonende te Barneveld, 6. Frederik Hopster, predikant, wonende te Oud-Loosdrecht, 7. Albarta Hopster, gehuwd met Evert van Schothorst, 8. Evert van Schothorst, hoofdonderwijzer, gehuwd met Albarta Hopster, beiden wonende te Lunteren. [38]

Op 14-7-1875 wordt de akte van scheiding van de nalatenschap van Costerus Hopster opgemaakt ten verzoeke van dezelfde personen. [39]

Op 2-6-1876 passeert wederom een akte akte van scheiding van de nalatenschap van Costerus Hopster, in leven gehuwd met Reintje van Zomeren. Het betreft de scheiding van roerende en onroerende goederen te Barneveld, Apeldoorn, Ermelo en Putten. De scheiding is tussen: 1. Reintje van Zomeren, winkelier, wonende te Barneveld, weduwe van Costerus Hopster, 2. Jan Fikkert, manufacturier, gehuwd met Alida Hopster, beiden wonende te Barneveld, 3. Hendrika Hopster, zonder beroep, wonende te Barneveld, 4. Hendrikus Roelofsen, brievengaarder, gehuwd met Maria Hopster, beiden wonende te Lunteren, 5. Evert van Schothorst, hoofdonderwijzer, gehuwd met Albarta Hopster, beiden wonende te Lunteren, 6. Frederik Hopster, predikant, wonende te Lemele. [40]
Op 11-12-1875 wordt huwelijksconsent verleend door Reintje van Zomeren, weduwe van Costerus Hopster, aan haar meerderjarige dochter Maria Hopster, allen wonende te Barneveld. NB Geen akte aanwezig. [41]
Op 15-9-1876 verkoopt Reintje van Zomeren, winkelier in manufacturen, wonende te Barneveld, aan Jan van Garderen, kleermaker, wonende te Barneveld een huis en erf te Barneveld, kadastraal sectie D 228. [42]
Op 22-2-1877 wordt een hypotheek gevestigd ten laste van schuldenaar Willem Boersen, landbouwer, wonende onder Nijkerk, ten behoeve van schuldeiser Reintje van Zomeren, manufacturierster, wonende te Barneveld, weduwe van Costerus Hopster. Hypotheek op: Boerenhofstede De Beekenkamp in de gemeente Stoutenburg, kadastraal sectie C 51 t/m 54, 253 t/m 261, 265 t/m 268, 726, 728, 729, 732, 733 en 735. [43]
Op 3-7-1878 testeert andermaal Reintje van Zomeren, zonder beroep, wonende te Barneveld, weduwe van Costerus Hopster. [44]
Op 18-3-1880 wordt een hypotheek gesloten ten laste van Gerarda Breeland, landbouwster te Stoutenburg, weduwe van Willem Boersen, ten gunste van Reintje van Zomeren, zonder beroep, wonende te Barneveld, weduwe van Costerus Heystter (sic!). De hypotheek is groot ƒ 2000,00 op het boerenerf de Beekenkamp kad.gemeente Stoutenburg, sectie C nrs. 51-54, 265-268, 255-261, 726, 728-729, 732, 735, 768, 778-779, 760-761. Gevolmachtigde: Hendrik Hans, notarisklerk te Barneveld. [45]
Op 25-5-1882 wordt een hypotheek gevestigd ten laste van Willem Dekker, bakker, en Johanna Dekker, zonder beroep, beiden te Voorthuizen en ten gunste van Reintje van Zomeren, zonder beroep te Barneveld, weduwe van Costerus Hopster, die als haar gemachtigde heeft aangewezen Hendrik Hans, notarisklerk te Barneveld. Hypotheek groot ƒ 500,00 op een huis en erf met tuin en omgelegen bouw- en weiland, in de gem. Voorthuizen, kad. sectie G . nrs.43-45, 56, 92, 906 en 1031. [46]
Op 15-7-1882 wordt een hypotheek gevestigd ten laste van Evert Floris Roelofsen Breuniszoon, molenaar te Lunteren en ten gunste van Frederik Dirk Hopster, manufacturier te Barneveld. Hypotheek groot ƒ 1000,00 op gebouwen en gronden in gem. Lunteren, kad.sectie K.nrs. 978, 1064 t/m 1070. [47]
Op 3-3-1883 wordt een hypotheek gevestigd ten laste van Jacob Hendriks, landbouwer en wegwerker te Voorthuizen, en ten gunste van Reintje van Zomeren, zonder beroep te Barneveld, weduwe van Costerus Hopster, zonder beroep te Barneveld, die als haar gemachtigde heeft benoemd Hendrik Hans, notarisklerk te Barneveld. Hypotheek groot ƒ 700,00 op een landbouwerswoning met het recht van erfpacht op de onder en bijgelegen grond, te Voorthuizen. Kad. gem.Voorthuizen sectie G. Nrs. 997 en 998. [48]

Briefkaart van Arnold Hendrik Koning aan Vincent van Gogh, gedateerd Winschoten 31-12-1888. Links: voorzijde. Rechts: achterzijde.
Bron: Vincent van Gogh The Letters
Van Gogh antwoordde met een uitvoerige brief vanuit het gasthuis te Arles 22-1-1889, waarna Koning op 15-2-1889 vanuit 's-Gravenhage repliceerde. Zie voor de inhoud hiervan Vincent van Gogh The Letters.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Arnold Hendrik Koning (1860-1945).
Tekening door Jan Toorop.
Jaar: 1915
Bron : Ref. [92]
Arnold Hendrik Koning (1860-1945)
Landschap bij Ede.
Olieverf op doek. 101x76 cm.
Jaar : ca. 1900.
Bron : Studio 2000, Blaricum [93]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Arnold Hendrik Koning (1860-1945)
Vlak Hollands landschap met wandelaar.
Aquarel over zwart krijt. Gesigneerd. 20x30 cm.
Jaar : onbekend (niet vermeld).
Bron : veiling in Hamburg 29-10-2004 [94]
Arnold Hendrik Koning (1860-1945)
Boerin met vee op de alm.
Aquarel en gouache over potlood op papier. Gesigneerd en gedateerd rechtsonder "aHK .. (onleesbaar)". 17x25 cm.
Jaar : onbekend (onleesbaar).
Bron : veiling in Düsseldorf 25-9-2004. [95]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Ansichtkaart van het ms. Dempo van de Rotterdamsche Lloyd, dat in 1931 uit de vaart werd genomen.
Met dit schip reisden Cornelia Geertruida Hopster en haar kind in 1931 van Rotterdam naar Batavia.

klik op plaatje(s) om te vergroten

20. CORNELIS VAN DER MEULEN(¥), geb./ged. Hazerswoude 20/30-11-1806, ovl. Winsum (Fr) 15-5-1892 (beg. Utrecht), onderwijzer te Zaandam, Amsterdam en Utrecht, woont Weteringdwarsstraat te Amsterdam ten huize van Greve, geelgieter (1829), kostschoolhouder aan het Instituut voor de middelbare opleiding voor de Militaire Academie gevestigd te Nijenrode (1856-1860), had later een kostschool Huize "Montfroid voor protestantse kinderen in Gemonde bij Den Bosch, had via zijn tweede vrouw een aantal huizen in bezit, waaronder drie in Lochem, verhuist - samen met zijn tweede vrouw - op 1-10-1862 van Gemonde naar St. Oedenrode, wordt vandaar als onderwijzer op 5-11-1875 ingeschreven te Apeldoorn en vertrekt op 1-5-1877 vandaar met zijn vrouw naar Brummen. Na het overlijden van zijn tweede vrouw verhuist hij op 20-6-1891 naar Winsum (Frl), waar hij introk bij zijn oudste zoon Ds. Jan van der Meulen [155]. Hij tr. 2o Utrecht 20-12-1843 JOHANNA PHILIPPINA MARIA GIJSBERTI HODENPIJL, geb. Schiedam 30-10-1815, ovl. Brummen 22-12-1890, dr. van Anthony Gijsberti Hodenpijl, korenwijnbrander en koopman te Schiedam[156] en Maria Schut[157], tr. 1o Amsterdam 17-4-1829

21. MARIA JOHANNA VAN DER JAGT, geb./ged. 's-Gravenhage Grote K. 10/13-4-1803, ovl. Utrecht 12-8-1841,[158] woont Achtergracht over de Ossemarkt te Amsterdam (1829).

Cornelis van der Meulen (1806-1892) en zijn eerste echtgenote Maria Johanna van der Jagt (1803-1841).
De herkomst van deze foto (vermoedelijk van een schilderij, want de fotografie werd pas in 1839 uitgevonden) moet nog nader worden uitgezocht. Het meisje rechts lijkt een jaar of vijf en moet dan haast wel de dochter Maria Johanna van der Meulen (geb. 30-8-1833) zijn. Immers, de dochters Geertruida Petronella Hendrina van der Meulen (geb. 29-5-1837) en Hendrina van der Meulen, geb. 16-18-1839, zijn bij overlijden van hun moeder in 1841 pas 4 en 2 jaar oud. Als het kind links (geschat op een jaar of twee/drie) een jongetje is dan is hij waarschijnlijk Cornelis van der Meulen, geb. 19-6-1835. Het portret zou dan uit het jaar 1837 kunnen dateren. Op het portret zou de moeder inderdaad zwanger kunnen zijn van Geertruida Petronella Hendrina, geb. 29-5-1837. Of is dit allemaal te speculatief?
Litho van Kasteel Nijenrode te Breukelen door Pieter Adrianus Schipperus (1840-1929). Cornelis van der Meulen (1806-1892) huurde dit kasteel van 1856 tot 1860 van de eigenaar Willem Hendricus de Heus om er een kostschool te houden.
Datering: ca. 1870.
Bron: Ref. [159].

klik op plaatje(s) om te vergroten


COMMENTAAR(¥) Signalement van Cornelis van der Meulen (1829) : lengte 1 el 4 palm 3 duim 3 streep (= 1.43 m ??), aangezicht lang, voorhoofd breed, ogen blauw, mond groot, kin spits, haar bruin.

Wapen Van der Jagt : In groen boven rechts een zilveren springende haas vergezeld boven links en beneden van een zilveren springende hond. Helmteken : een zilveren uitkomende haas tussen een groene vlucht. Dekkleden : zilver en groen [160]. Wapen Gijsberti Hodenpijl : Verticaal in drieen gedeeld: 1. een rode keper op een zilver veld boven, onder een gouden lelie op blauw. 2. in groen 7 merletten, 2,2,2,1 geplaatst. 3. in goud twee blauwe snoeken boven elkaar.
Op 9-2-1893 compareren te Harlingen Jan van der Meulen, predikant te Winsum, Pieter van der Meulen, predikant te Wadenoyen en Cornelis van der Meulen, zonder beroep te Apeldoorn, voor henzelf en als gelastigden voor Geertruida Petronella Hendrina van der Meulen, zonder beroep te Winsum, Hendrina van der Meulen, zonder beroep te Harlingen, wed. van Douwe Reins Bleeker, Hendrik Adrianus van der Meulen, koopman te Diepenheim en Maria Waekerlin, zonder beroep te Leiden, wed. van Antonie van der Meulen en moeder en voogdes van diens twee kinderen, teneinde de boedel te scheiden van Cornelis van der Meulen, in leven oud-onderwijzer te Winsum. De boedel bestaat voornamelijk uit de opbrengst van drie huizen te Apeldoorn ad f 11440,--, enige hypothecaire en andere vorderingen ad ca. f 2200,-- en obligaties ad f 5000,--, tesamen f 19622,19, waarvan gerechtigden ieder eenzevende deel ontvangen [161]. Hieraan voorafgegaan is blijkbaar nog het opmaken van de inventaris [162] en een acte van scheiding der gemeenschap van winst en verlies tussen Cornelis van der Meulen en Johanna Philippina Maria Gijsberti Hodenpijl.[163]

Handtekeningen van de gebroeders Jan van der Meulen (1830-1896), Pieter van der Meulen (1831-1902), en Cornelis van der Meulen (1835-1918), onder de bovengenoemde boedelverdelingsacte d.d. 9-2-1893 van hun vader Cornelis van der Meulen (1806-1892).
klik op plaatje(s) om te vergroten

V.l.n.r. Johannetta Christina van den Boom (1883-1955) en Jan van der Meulen (1869-1957), met hun schoonzusters en zwagers Alberdina Johanneta van den Boom en Jan Willlem Egberts, en Francina Pott en Gosuinus van den Boom.
Foto: 's-Hertogenbosch, najaar 1907
Bron: Marko van den Boom, 2007
Het gezin van (zittend) Jan van der Meulen (1869-1957) en Johannetta Christina van den Boom (1883-1955). Staand v.l.n.r. hun dochters Alberdina van der Meulen, Jansje Gerarda van der Meulen, Martha Geertruy van der Meulen.
Foto: locatie onbekend (Hazerswoude?), ca. 1925
Bron: Marko van den Boom, 2007

klik op plaatje(s) om te vergroten

Jan van der Meulen (1869-1957).
Foto ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als burgemeester in 1929.
Bron: Fotocollectie CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Museum ten bate van het Onderwijs gevestigd aan de Nieuwe Markt (1908-1920) te 's-Gravenhage.
Bron [228]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 8-8-1927 van W.P. Mulié (1870/71-1927).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Mr. Willem Petrus Mulié (1900-1966).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
In memoriam van Mr. Willem Petrus Mulié (1900-1966).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties in Het Vaderland d.d 28-10-1930 van Willem Cornelis van der Meulen (1879-1930). Verslag in Het Vaderland d.d. 30-10-1930 van de teraardebestelling van Willem Cornelis van der Meulen (1879-1930) te 's-Gravenhage.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Hendrik Adrianus van der Meulen (1850-1898).
Foto : datum en locatie onbekend
Bron : Marian Scheper, 2005.
Johanna Regina van Soest (1851-1918).
Foto: locatie onbekend, datering geschat 1890-1900.
Bron: C. Paul Ross, 2012.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdenskaart d.d. 19-9-1918 van Johanna Regina van Soest (1851-1918).
Bron : Marian Scheper, 2005.
Hendrik Adrianus van der Meulen (1850-1898) en echtgenote Johanna Regina van Soest (1851-1918).
Foto: datum en locatie onbekend.
Bron: C. Paul Ross, 2010.
De foto is afkomstig uit de fam. Van der Meulen. De indruk bestaat dat de foto is samengesteld uit twee afzonderlijke portretten die niet in dezelfde tijd zijn genomen. De echtgenoten verschillen immers slechts anderhalf jaar in leeftijd, maar op de foto lijkt het leeftijdsverschil aanzienlijk groter.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Maria Philippina Johanna van der Meulen (1874-1958).
Foto: datum en locatie onbekend.
Bron: C. Paul Ross, 2010.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het buiten Reuversweerd in de buurtschap Cortenoever (gemeente Brummen) waar Cornelis van der Meulen eind 19de eeuw werkte.
Reuversweerd is een in 1830 in Empirestijl gebouwd landhuis. Ten tijde van de familie Colenbrander (tot 1933) was het beroemd als hengstendepot en stoeterij. Nadat in 1945 de toenmalige eigenaar, J.G.W.H. baron van Sytzama, door Nederlandse SS'ers was gefusilleerd, heeft zijn weduwe bepaald dat het huis niet meer bewoond of betreden zou worden. De klok in de gevel is daar 55 jaar geleden stil blijven staan.[284] [285]
Foto : jaar onbekend
Bron :[286]
Bijwagen nr. 304 achter motorwagen 10 bij het Palace Hotel in Scheveningen, augustus 1904. Deze bijwagen was overgenomen van de Keulse paardentram en bij Werkspoor verbouwd voor de HTM. Cornelis van der Meulen heeft op dit soort trams gereden als conducteur en bestuurder.
Foto : Scheveningen, 1904.
Bron :[287]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Het gezin Marijs-van der Meulen :
Zittend v.l.n.r Adriaan Cornelis Marijs (1879-1971), Tamme Pieter ("Tom") Marijs (1922), Hendrika Adriana van der Meulen (1880-1964), Mijndert Adriaan Marie ("Meindert") Marijs (1911-2002)
Staand v.l.n.r. Adriaan Cornelis ("Aat") Marijs (1907-1988), Cornelis Agardus Johannes ("Cees") Marijs (1917), Hendrik Adrianus ("Hens") Marijs (1909-1992), Regina Johanna ("Loeki", "Zus") Marijs (1913-1999).
Foto : 's-Gravenhage(?) ca. 1925.
Bron : Marian Scheper, 2005.
Grafsteen op de Oosterbegraafplaats te Voorburg van Hendrika Adriana van der Meulen (1880-1964), haar echtgenoot Adriaan Cornelis Marijs (1879-1971), en diens broer Mijndert Adriaan Marijs(¥) (1885-1975).
Foto: Marian Scheper, 2008

klik op plaatje(s) om te vergroten


COMMENTAAR(¥) Mijndert Adriaan Marijs, geb. 27-4-1885, ovl. 1-12-1975, opzichter machinist bij de Semarang-Joana Stoomtram (1912-1923), woont te Semarang (1912-1916), te Koedoes (1917-1921), wellicht met verlof (naar Europa) of gepensioneerd 1922.[291]

Artikel in de Haagsche Courant d.d. 13-9-1999 over Maison Kelder en zijn oprichter Wiggert Cornelis Jonker (1912-1996). Logo en hazelnoottaart van Maison Kelder te 's-Gravenhage.
Bron : Maison Kelder

klik op plaatje(s) om te vergroten

Openbare lagere school Stedeke te Diepenheim. Linksboven meester J.M. Borren die werkzaam was in Diepenheim van 1892 tot 1923.[298] Tweede rij van boven, vierde van links: Johanna Regina van der Meulen (1882-1959). De jongen op de tweede rij van onder houdt een bord vast waarop vermoedelijk staat "Diepenheim Nr. 1".
Foto: Diepenheim, ca. 1893.
Bron: C. Paul Ross, 2012

klik op plaatje(s) om te vergroten

Johanna Regina van der Meulen (1882-1959) in haar tijd als gouvernante.
Foto: 's-Gravenhage, ca. 1905.
Bron: C. Paul Ross, 2012
Johanna Regina van der Meulen (1882-1959) als gouvernante bij een Indische Familie in Den Haag met baboe
Foto: 's-Gravenhage, ca. 1905.
Bron: C. Paul Ross, 2012

klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de Middelburgsche courant d.d. 23-7-1909 waarin oprichter H.A. van Dalsum en drukker C.J. Cuijle te St. Jansteen vragen om correspondenten en abonnnés voor het op te richten weekblad De Volkswil. Artikel in de NRC d.d. 29-12-1912 betreffende de weigering van de katholieke instanties te Hulst om de overleden vrouw Elisabeth Maria Johanna Verkaart van drukker C.J. Cuijle in gewijde aarde te begraven. Eerder werden ook al aan abonnés van De Volkswil de Heilige Sacramenten geweigerd.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Pater Jan Cuijle (1917-1981).
Foto: datum en locatie onbekend.
Bron: Website De Grijze Kat van de door hem opgerichte en nog steeds bestaande straatjongensclub.

klik op plaatje(s) om te vergroten

Adriaan Willem den Exter Blokland (1921-2009).
Foto: plaats en datum onbekend
Bron: Gepensioneerdenraad van het KNMI

klik op plaatje(s) om te vergroten

22. MARINUS ADRIANUS VAN LEEUWEN, geb. Sambeek 19-10-1820, ovl. Veenhuizen (Norg) 1-3-1857(¥), aanvankelijk officier van gezondheid in een stoeterij in Culemborg, waaruit hij ontslag moest nemen "vanwege zijn schoonvader" (diens huwelijk met zijn nichtje wellicht?), ingeschreven voor de Nationale Militie lichting 1839, nr. 133, en ingelijfd bij het 2de Regiment Infanterie, heeft aan de Nationale Militie voldaan (1843), fuselier bij de 4e compagnie van het Reserve Bataljon van het 2de Regiment Infanterie (1843), chirurgijn, genees-, heel- en vroedmeester wonende te Gent (1843), stedelijk en plattelands heel- en vroedmeester (1845, 1847), stadsheelmeester te Culemborg (1850), vanaf 1855 arts aan het opvoedingsinstituut te Veenhuizen, geneesheer (1856, 1857), tr. Elst 18-5-1843 (met toestemming van de commandant van het 2de Regiment Infanterie)

23. ANNA MARGARETHA HEIJSIN(C)K, geb. Arnhem 14-2-1825, ovl. Assen 4-11-1857, j.d. wonende te Elden (1843).

COMMENTAAR(¥) Zoek op Memorie van Successie Kantoor Assen, memorie van successie, 24-9-1857, inventarisnr. 78, opnamenr. 221, memorienr. 8969.

Marinus Adrianus van Leeuwen (1820-1857) en Anna Margaretha Heijsin(c)k (1825-1857). Twee pendant schilderijen, te dateren ca. 1850, schilder onbekend, thans nog in familiebezit.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Marinus Adrianus van Leeuwen (1820-1857).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
De weeskinderen Van Leeuwen worden op 27-12-1857 te St. Michielsgestel ondergebracht bij Ds. George Hendrik Brand (hun neef). Een maand later (27-1-1858) verhuizen zij alweer, Wilhelmina Grada Petra naar haar oom Wilhelmus Gerardus van Leeuwen te Doetinchem, Louisa Catharina, Antoinette Charlotte Agnita en Willem Peter naar hoofdonderwijzer Peter den Briel en zijn echtgenote Alberta Johanna Tigge te Boxtel. Op 17-11-1864 worden de jongste drie kinderen ondergebracht bij Cornelis van der Meulen (zie kw. nr. 20 ) te St. Oedenrode. [337]

Geboorteannonce van Wilhelmina Grada Petra van Leeuwen (1845-1899).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Wilhelmina Grada Petra van Leeuwen (1904-1980) in de NRC d.d. 13-8-1980.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 15-5-1940 van Leendert Willem Taale (1882-1940), nadat hij door Nederlandse militairen per abuis in zijn voortuin was neergeschoten. Voor een verslag hiervan en de rechtzitting hierover zie het nevenstaande artikel uit Het Vaderland d.d. 18-9-1940.
klik op plaatje(s) om te vergroten

24. WIECHER(T) REINDERS, geb. Dalfsen 16-11-1795, ovl. Deventer 1-12-1865, hervormd lidmaat te Deventer (1811), is te Deventer voor de Nationale Militie ingeschreven (loting nr. 23), maar in 1828 nog niet opgeroepen, klerk, boekhouder (1828), gemeenteontvanger (1859, 1865) te Deventer, woonde (1863, 1865) op de Brink, medeoprichter van de Societeit de Hereeniging te Deventer (1854),[373] tr. Deventer 20-4-1828

25. JOHANNA ANTONIA LO(O)SEMAN, geb./ged. Deventer 1/14-6-1807 [374], ovl. Deventer 2-1-1892, oprichtster van de aardewerk en porceleinzaak aan de Markt te Deventer, die werd overgenomen van de dames De Weerd. Volgens familieoverlevering verdiende dit echtpaar te weinig zodat er verdere inkomsten gevonden moesten worden. Johanna zou naar Engeland zijn gegaan om daar aardewerk (Wedgwood) in te slaan teneinde dat te Deventer te verkopen. Aldus zou de aardewerk/servies zaak zijn ontstaan, die later werd voortgezet door hun zoon Hendrik. Een boek met de beschreven geschiedenis van de winkel en een geschilderd portret van Wiechert zou zich bevinden in De Waag te Deventer.

Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[375]
Wiechert Reinders, beg. 4-12-1865, oud 70 jaren, in graf nr. 703, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Johanna Antonia Loseman, beg. 5-1-1892, oud 84 jaren, in graf nr. 703, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.

Bericht in het Deventer Dagblad d.d. 3-2-1904 betreffende het 50-jarig bestaan van de Societeit de Hereeniging te Deventer, met de lijst van oprichters uit 1854. Advertentie in Het Vaderland d.d. 21-5-1930 ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Wedgwood fabriek in Engeland. Onder de Nederlandse leveranciers staan de drie zaken van W. Reinders & Co, gedreven door Wiechert Reinders en Daniella Johanna Reinders op de Brink te Deventer, door Arnold Reinders in de Weversrtaat te Arnhem, en door Gerrit Reinders op de Oudegracht te Utrecht.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 24-6-1927 van Dr. Regnerus Piekema (1872-1927) en een In Memoriam in het Bredasche courant d.d. 24-6-1927 .
klik op plaatje(s) om te vergroten

Volgens de registers van de Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[416]
Roelof Reinders, beg. 3-6-1879, oud 47 jaren, in graf nr. 901, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Berendina Jacoba Johanna Bastiaans, (sic!) beg. 25-1-1906, oud 71 jaren, wed. van R. Reinders, in graf nr. 901, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Blijkbaar ligt tevens hun dochter Johanna Antonia Reinders (1863-1886) in dit graf.
Foto: Costerus van Schothorst, 2005

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huize Berkenstein te Apeldoorn.
klik op plaatje(s) om te vergroten

26. GERRIT WEERMAN, geb. Goor 11-11-1803, ovl. Stad Delden 10-12-1878, koopman, fabrikant (1831), later postdirekteur te Delden, woont te Delden (1824..1878), tr. 1o Delden 2-9-1824 [421] ANNA WILHELMINA GER(H)ARDA JACOBA VAN WIJDENBRUGH (WI(J)DENBRUGGE(N), WIEDENBURGH, WYDENBRUGH), geb. Spijkenisse 8-10-1803, ged. Bodegraven 23-10-1803 (get. Anna van Dalen, wed. van W. Huygens en Gerarda Tholen, geboren Huygens)[422], ovl. Delden 5-4-1829, dr. van Jacob van Wijdenbrugh, schout en schepen van Spijkenisse en Krimpen aan de Lek, en Anna Jacoba Huygens,[423] tr. 2o Lochem 21-10-1831

27. DANIELLA JOHANNA REERINK, geb. Lochem 29-11-1812, ovl. Delden 14-9-1856.

Op 1-12-1824 testeren(¥) te Delden Gerrit Weerman en Anna Wilhelmina Gerarda Jacoba van Wijdenbrugh.[424]

COMMENTAAR(¥) Zoek op testament bij Nots. Bernardus Wilhelmus Wiedenbroek te Delden

Annonces betreffende het huwelijk van Gerrit Weerman en zijn eerste vrouw Anna Wilhelmina Gerarda Jacoba van Wijdenbrugh, de geboorte van hun twee kinderen, en haar overlijden.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Annonces betreffende het huwelijk van Gerrit Weerman en zijn tweede vrouw Daniella Johanna Reerink, de geboorte van hun vijf kinderen, en haar overlijden.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Gerrit Weerman (1803-1878).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Collectie Brieven Weerman

Door Mevr. Wilhelmina Johanna Bitter (zie onder b/1/aa/bbb) werden in 1978 een aantal brieven ter beschikking gesteld van haar betovergrootmoeder Daniella Johanna Weerman-Reerink aan haar zoon Jan Bernard Weerman, en sommige van diens antwoorden. De roepnamen van de kinderen corresponderen met de volledige namen als volgt:
Annem(ar)ie = Johanna Maria Weerman (1828)
Wim = Anna Wilhelmina Gerharda Jacoba Weerman (1833)
Jan = Ds. Jan Bernard Weerman (1835)
Antje = Johanna Weerman (1837)
Bart = Lambertus Johannes Weerman (1840)
Bernarda = Bernarda Mathilda Gerharda Weerman (1844)
Tussen haken mijn toevoegingen.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Zutphen 14-9-1850 door Jan Bernard Weerman aan zijn moeder (Daniella Johanna Weerman-Reerink) en grootmoeder (Bernarda Coninck Westenberg)) te Delden over het door hem afgelegde toelatingsexamen gymnasium te Zutphen, zijn huisvesting aldaar bij meester en juffrouw Semmelink met andere kostgangers, en zijn wederwaardigheden in de eerste dagen van zijn verblijf.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Delden 19-9-1850 door Daniella Johanna Weerman-Reerink aan haar zoon Jan Bernard Weerman te Zutphen. Hij kan misschien een klasje hoger komen, de beide neven Westenberg (kennelijk twee van het drietal Daniel Gerhardus Coninck Westenberg (1821), Gerhardus Daniel Conink Westenberg (1823), Johannes Cornelis Coninck Westenberg (1832), zie kw. nr. 11 sub e) zijn in Delden geweest, zij zijn met juffer van Dura bij tante Grada (Christofora Henrica Ernesta Gerharda Coninck Westenberg (1789), zie kw. nr. 11 sub h) geweest, neef Johan (Johannes Cornelis Coninck Westenberg (1832)) had het plan om naar de oost te gaan als militair. Verder nieuws uit Delden.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Delden 13-10-1850 door Johanna Maria Weerman aan haar halfbroer Jan Bernard Weerman ten huize van Semmelink te Zutphen. Jan heeft de aanvankelijk melancholie overwonnen en hoefde geen gebruik te maken van "moeders geneesmiddel de rabarber". Verder valt er "weinig nieuws" uit Delden te melden. Brief wordt afgesloten met een alinea van hun moeder Daniella Johanna Weerman-Reerink.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Delden 3-11-1850 door Daniella Johanna Weerman-Reerink aan haar zoon Jan Bernard Weerman te Zutphen. Divers nieuws uit Delden. "Bernarda is vanmorgen voor het eerst mee naar de kerk geweest".
 • Handgeschreven brief, gedateerd Delden 18-1-1851 door Daniella Johanna Weerman-Reerink aan haar zoon Jan Bernard Weerman te Zutphen. Zijn vader heeft in Zutphen de drie meesters van Jan gesproken en gehoord dat zij tevreden over hem zijn. Verder Deldens nieuws.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Delden 21-2-1851 door Daniella Johanna Weerman-Reerink aan haar zoon Jan Bernard Weerman te Zutphen. Zij heeft een brief van Mietje Westenberg ontvangen die een brief van Daniel (het is onduidelijk wie Mietje en Daniel zijn) had gekregen dat hij behouden op 10 sept in Batavia was aangekomen etc. Verder Deldens nieuws.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Delden 15-3-1851 door Daniella Johanna Weerman-Reerink aan haar zoon Jan Bernard Weerman te Zutphen. Wim en Annemie hebben een dag of tien op Backenhagen gelogeerd (kennelijk bij Anthonij August Dull x Bernarda Gerharda Wilterdink (zuster van Annemie's latere echtgenoot Willem Hendrik Wilterdink) die op Backenhagen woonden, zie kw. nr. 11 sub h/4) Verder Deldens en familienieuws.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Delden 24-5-1851 door Daniella Johanna Weerman-Reerink aan haar zoon Jan Bernard Weerman te Zutphen. Bart moet fransche themaas maken. Lichtenbelt (Jan Hendrik Lichtenbelt, zwager van Annemie, zie kw. nr. 11 sub h/3) is notaris geworden te Aalsmeer. In een andere hand staat er een alinea van een zuster (verm. Annemie) bij.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Zutphen 18-7-1852 door Jan Bernard Weerman aan zijn ouders o.a. over zijn reisje naar Deventer. Hij vreest dat het door het afschaffen van het staatsexamen het niet mogelijk zal zijn vanuit de vierde klas van het gymnasium naar de Academie te gaan. Wim gaat binnenkort naar Nijmegen.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Leiden 22-9-1853 door Jan Bernard Weerman aan zijn ouders o.a. over zijn examens aan de universiteit, oom Huijgens die ook in Leiden woont, een plattegrond van zijn kamer in Leiden, en een beschrijving van het studentenleven.
 • Handgeschreven brief, gedateerd Leiden 20-11-1853 door Jan Bernard Weerman aan zijn ouders o.a. over een uitstapje dat hij naar Gouda heeft gemaakt met verslag van zijn bezoek aan "de oude lui" van Wijdenbrugh. (Jacob van Wijdenbrugh x Anna Jacoba Huygens, de ouders van Annemie's moeder Anna Wilhelmina Gerharda Jacoba van Wijdenbrugh). Zie complete tekst van de brief.
 • ) Handgeschreven brief, gedateerd Leiden 10-11-1857 door Jan Bernard Weerman aan zijn vader Gerrit Weerman o.a. ter gelegenheid van diens verjaardag. Voorts heeft hij een brief ontvangen van Wim die in het verbrande Vreden zit. Hij is bij van Olpen geweest, Annemie zou er komen, zij woont nu in Doesburg.

Annonce van de gelijktijdige huwelijken van Johanna Maria Weerman met Willem Hendrik Wilterdink en haar halfzuster Anna Wilhelmina Gerharda Jacoba Weerman met Gerrit Jan Reerink.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Rentmeesterswoning op het landgoed Twickel te Delden, waar achtereenvolgens Willem Hendrik Wilterdink (1817-1882), zijn schoonzoon Willem Jacob Bitter (1850-1935) en zijn kleinzoon Willem Hendrik Bitter (1890-1953) rentmeester waren.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 30-1-2009 van Wilhelmina Johanna Bitter (1918-2009). Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 12-5-2015 van Willem Jacob Bitter (1920-2015).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Annonce van de gelijktijdige huwelijken van Johanna Maria Weerman met Willem Hendrik Wilterdink en haar halfzuster Anna Wilhelmina Gerharda Jacoba Weerman met Gerrit Jan Reerink.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Ondertrouwannonce van Ds. Jan Bernard Weerman en Willemina Hendrica Mees en geboorteannonces van drie van hun kinderen.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafmonument van Ds. Jan Bernard Weerman (1835-1882)
op de Oude Stadsbegraafplaats te Leeuwarden. [458]
Overlijdensadvertenties van Ds. Jan Bernard Weerman (1835-1882) en Willemina Hendrica Mees (1837-1904).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 2-5-1926 van Gerrit Weerman (1850-1926).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties van Dr. Johannes Sack (1876-1950) en Margaretha Agatha Weerman (1872-1951).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Publicaties van Johannes Sack:
J. Sack, Plantaardige voortbrengselen van Suriname, Paramaribo, 1910.

Overlijdensadvertentie van Daniella Johanna Weerman (1875-1935).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Overlijdensadvertentie van Dr. Ir. Rudolf Adriaan Weerman (1880-1931).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties van twee jeugdig overleden kinderen van het echtpaar Ten Doesschate-Weerman.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Lambertus Johannes Weerman (1840-1871).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

28. HENDRIK VEEN, geb. Sneek 2-3-1821, ovl. Sneek 12-8-1897, diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Sneek (1856-1860), koopman, firmant van A. Veen en Co. de grossierszaak van zijn vader. Hij breidt de zaak uit met een koffiebranderij en theepakkerij. Hij tr. Sneek 26-8-1846

29. HELENA NOTEBOOM ADAMA(¥), geb. Leeuwarden 2-8-1823, ovl. Sneek 17-12-1891, neemt deel in een scheepsverband (-1874).

COMMENTAAR(¥) Noteboom is hier de tweede voornaam! Er zijn in Friesland talloze voorbeelden bekend waarin de achternaam van een familielid als tweede voornaam aan (een van) de kinderen werd meegegeven. Deze gewoonte, die toentertijd in gebruik was, is later verboden.[466]

Volgens de bron Fries Scheepvaartmuseum te Sneek zou deze foto voorstellen : Hendrik Veen (1821-1897) met kleinzoon Gerrit. Er is onder zijn nakomelingen echter geen kleinzoon Gerrit te vinden. Wel een zoon : Gerrit Veen (1862-??). Hoe zit dat? Kleinkinderen van Hendrik Veen (1821-1897)
v.l.n.r. achterste rij : Helene Veen, (=b1. 1876-1940), Tea Gorter (=a2. Helena Gorter (1878-??)) ,
2e rij : Henny (=a3. Hendrik Gorter (1881-??)), Roelof (=a1. Roelof Johannes Gorter, (1872-1941)), Hendrik Veen Herman zoon (=c2. (1884-??)), Albertus Veen Herman zoon (=c1. 1883-??)), Titia Veen (=b5. (1883-??)), Marie Veen (=d1 Anna Maria Veen (1885-1937)).
Naast de poppenwagen : Truus Veen (=b3. Geertruida Antonetta Veen (1879-??)).
Gezien de geschatte leeftijden en bekende geboortejaren van de geportretteerden moet de foto genomen zijn in 1886/87.
Bron Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 20-11-1865 verkoopt Hamke Buitmans te Sneek aan Hendrik Veen te Sneek een huis en kuiperij te Sneek, voor een koopsom van ƒ 2490. [467]

Op 26-6-1866 verkoopt Hendrik Veen te Sneek aan Pieter Feenstra Kuiper te Sneek een obligatie. [468]

Op 18-6-1874 passeert te Leeuwarden een akte van royement en opheffing, betreffende een scheepsverband. Comparanten zijn Pieter Adama te Leeuwarden, Dirkje Adama te Leeuwarden, weduwe van Hermanus van Assen, Wytske van Assen te Leeuwarden, gehuwd met Haijo Ferdinand Alings, Geertruida van Assen te Doesborg, gehuwd met Jan Pieter Jonxis Pieter van Assen te Oost Indië Barendina Janna van der Heuvel te Leeuwarden, weduwe van Antoon van Assen als moeder van en voogd over Hermanus van Assen en Geertruida Metje van Assen, Hendrik Adama te Amsterdam, Hubertus Adama te Arnhem, Warner van Temming Adama te Leeuwarden, Helena Noteboom Adama te Sneek, gehuwd met Hendrik Veen, Hendrik Willem Alma te Berlikum, Hermanus Alma te Leeuwarden, Jacobina Alma te Heerenveen, gehuwd met Jan van der Sluis, Ytje Borgrink te Leeuwarden, gehuwd met Joost Pieter Brandt, Albertus Meursinge te Leeuwarden als voogd over Hendrik Meursinge. [469]

Op 9-9-1878 verkopen Tjalling Huisman, Ruurd Aukes Hoekstra en Auke Jans Hamersma te Sneek aan Hendrik Veen te Sneek en Willem Willems Joosten en Abe Heeres van der Wal te Heeg, diverse percelen te Sneek. [470]

Op 14-12-1878 stelt Hendrik Veen te Sneek zich borg voor Johannes Gorter te Sneek. [471]

Op 10-9-1892 verleent Hendrik Veen te Menado een onderhandse volmacht aan Hendrik Veen te Sneek. [472]

Op 28-9-1892 verkoopt Hendrik Veen te Sneek aan Lammert Pieters Hylarides te Draaisterhuizen een huis en pakhuis te Sneek voor een koopsom van ƒ 5.164. [473]

Op 1-5-1893 verkopen Hendrik Veen en Antoni Egberts Veen te Sneek aan Sytze Tjeerds Hoekstra te Sneek een perceel greidland te Sneek, voor een koopsom van ƒ 5.280. [474]
Uit het in de periode 1887-1890 opgemaakt overzicht van de nijverheid in Nederland [475] blijkt dat A. Veen en Zn. een Chocolaad- en tabaksfabriek, specerijmolen en koffiebranderij te Sneek exploiteren. Er werken 13 mannen en 2 vrouwen, allen ouder dan 18 jaar. De werktijden zijn van 6.00 tot 20.00 uur met 2 uur rust. Er wordt dikwijls overwerk verricht, maar zelden nacht- of zondagswerk. Het vermogen van de opgestelde werktuigen bedraagt 13 pk, geleverd door 1 stoommachine. De fabriek heeft zowel daglicht als gaslicht en is verwarmd. Voor het personeel is er een vrijwillig ziekenfonds.

Etentje bij Mevr. Titia Gorter-Veen thuis (Hoek Marktstraat/Grote Kerkstraat Sneek) ter gelegenheid van het bezoek van Henny Gorter, planter in Deli, met verlof in Sneek, 1913.
Zittend: Wilhelmina Niemeyer, Hendrik Gorter, Annie Goslinga, Anton ten Cate, Titia Veen. Staand: Titia Gorter-Veen, Roelof Gorter, Frits Voogd, Alie Veen, Eelco Kingma, Thea Gorter, Emile Goslinga, Aurelia Veen, Dick Zelverder. Zittend, rechts: Toos Veen, Gus Haga, Aafe Zelverder, Hendrik Klein, Margot Gorter.
Datum : Sneek 1913.
Bron : Fries Scheepvaartmuseum , Sneek, inv. nr. FSM001005085
Op de wal: Roelof Gorter (1872-1941), Go Gorter-van Gorkum () en in matrozenpakje (Christine Gorter? (1901..)), aan boord (staande): Hennie Gorter (1881-..), Titia Veen (=Titia Elske Veen (1883-..), Titia Gorter-Veen (1847-1929), Helena Gorter (Tea) (1878-..) en Anton Veen (1849-1938) en zittend Truus Veen (=Geertruida Antonetta Veen (1879-..)?).
Datering: volgens Fries Fotoarchief 1900-1920. Indien het meisje in matrozenpakje inderdaad Christine Gorter (1901-..) is en we haar op ca. 12 jaar oud schatten dan zou de foto in 1913 genomen kunnen zijn tijdens het bezoek van Henny Gorter, planter in Deli, met verlof in Sneek, 1913.
Bron: Fries Fotoarchief nr. 4835

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 28-4-1877 compareert Johannes Gorter, wijnhandelaar te Sneek voor de oprichting van de vennootschap fa. "R. Gorter en zoon" te Sneek. [477]

Op 17-5-1878 compareren Johannes Gorter en Auke Gorter te Sneek voor de ontbinding van de vennootschap fa. "R. Gorter en zoon" te Sneek. [478]

Op 14-12-1878 stelt Hendrik Veen te Sneek zich borg voor Johannes Gorter te Sneek. [479]

Op 9-12-1886 verkopen de Gemeente Sneek, Johannes Gorter, en Meile Haga te Sneek, aan Anthonius Gerardus Poies te Sneek een perceel te Sneek (koopsom ƒ 1.617), aan Arend Bijvoets te Sneek een perceel te Sneek (koopsom ƒ 2.605), aan Jan van der Riep te Sneek een perceel te Sneek (koopsom ƒ 1.051), aan Theunis Lolkes Dokkum te Sneek een vrouwenzitplaats in de Martinikerk te Sneek (koopsom ƒ 56). [480]

Op 1-2-1897 verkoopt Baruch Culp te Sneek aan Tjalling Gonggrijp te Sneek een obligatie van ƒ 5.000. Borg is Johannes Gorter te Sneek. [481]

Op 25-1-1898 compareren Johannes Gorter en Roelof Johannes Gorter te Sneek voor de oprichting van een vennootschap. [482]

Christine Jacoba Gorter (1901-1994).
Foto: Detail van een foto getiteld "Een Krans".
Datering: 11-3-1917
Bron: Fries Scheepvaart Museum.[492]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Leeuwenburg te Sneek (1925). Links : de kruidenierswinkel van J. Zijlstra, bankerbakker K.P.J. Dwarshuis, pand van A. Veen (koloniale waren). Aan de overzijde kapper Hoeksma en Riddersma. Op de hoek met het Schaapmarktplein Hotel ter Strake. Opschrift: 'Sneek, Centrum, Wip met Eierburg'.
Bron: Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.
Reclameplaat voor thee van Theehandel A. Veen & Zoon te Sneek. Vervaardigd door Veldhuyzen.
Bron: Fries Scheepvaartmuseum te Sneek.

klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 4-3-1887 wordt een inventaris opgemaakt ten behoeve van Antonie Hendriks Veen en Pieter Veen te Sneek. [500]

Op 14-8-1903 zijn Antonie Hendriks Veen, Antonie Egberts Veen, de Fa. A. Veen & zoon te Sneek, en Pieter Rientzes Alkema te Franeker, borg voor Bernard Lodewijk Carel de Haan te Leeuwarden en Sikke Jans Gillebaard te Baard. Het betreft het aangaan van schulden ter waarde van ƒ 3200. [501]

Op 22-7-1907 verkopen Antony Hendriks Veen te Sneek, de firma A. Veen & zoon te Sneek, Debora Johanna Veen te Wolvega, en Egbert Anthonys Veen te Zaandam, aan Thomas Wieringa, Jan Jans Groninger, Hendrik Kanon, Pieter Pieters van der Horst, Jelle van der Laan, en Jan Groninger, allen te Sneek, een aantal grondstukken te Sneek. [502]
Op 26-6-1936 wordt het autokenteken B-22445 en op 17-3-1950 het autokenteken afgegeven B-38803 aan de Firma A. Veen en Zn., Leeuwenburg 13 te Sneek.[503]

Catharina Hillegonda Haga (1862-1942) en haar dochter Eva Helena Catharina Hillegonda Veen (1887-....).
Datum : ca. 1890.
Bron : Fries Scheepvaartmuseum Sneek, inv. nr. FSM001005975.
Overlijdensadvertentie van Catharina Hillegonda Haga (1862-1942) in het Algemeen Handelsblad d.d. 17-10-1942.
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 1-9-1885 maken Pieter Hendriks Veen te Sneek en Catharina Hillegonda Haga te Sneek huwelijksvoorwaarden te Bozum. [522] Vervolgens maken zij aldaar op 20-10-1885 beiden een testament. [523]

Op 28-6-1892 verkoopt Pieter Hendriks Veen te Sneek, aan Gerrit Veen te Sneek, een herenhuis met tuin te Sneek voor een koopsom van ƒ 6.400. [524]

Ingezonden brief van Eva Helena Catharina Hillegonda Veen in het Algemeen Handelsblad d.d. 10-1-1963 betreffende de strenge winter van 1963 alsmede het commentaar van de redactie.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Stamboekkaart van Pieter Regnerus Veen als Oost-Indisch Ambtenaar. [552]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in De Graafschap-bode d.d. 21-8-1946 van Barend Jan Adriaan Ambrosius (1923-1946)
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in het Algemeen Handelsblad d.d. 12-11-1945 van Hendrik Gerrit Veen (1894-1945).
klik op plaatje(s) om te vergroten

30. JOHANNES FEENSTRA, geb. Sneek 23-11-1815, ovl. Sneek 15-3-1900,[622] koopman, horologiemaker (1849), tr. 1o Leeuwarden 18-6-1840 ROELOFKE VAN DER MEER, geb. Leeuwarden 1-1-1813, ovl. Sneek 22-6-1842, geref. lidmaat op belijdenis te Leeuwarden 4-12-1831, krijgt attestatie naar Sneek 10-8-1840, dr. van Gerrit Tjeerds van der Meer, koopman te Leeuwarden, en Petronella Helder, tr. 2o Sneek 2-5-1849

31. ANNA MARIA RISSELADA, geb. Sneek 14-9-1825, ovl. Sneek 10-3-1861. Grafsteen nog aanwezig op de N. Begraafplaats te Sneek. Het geslacht Risselada stamt oorspronkelijk uit Lutjelollum, waar het bezit met boerderij genaamd Risselada lag, waaraan het geslacht zijn naam ontleend heeft. Het geslacht is een eigenerfd Fries boerengeslacht en het behoorde niet tot de Friese adel, hoewel de leden ervan wel huwden met vrouwen uit bekende Friese geslachten [623], [624].

Wapen Risselada : Gedeeld : I. in goud de halve zwarte Friese adelaar, II. doorsneden : A. in zilver drie groene klaverbladen 2,1 geplaatst, B. in blauw een zilveren rietplant op losse grond.[625] [626]

Overlijdensadvertentie in de Leeuwarder Courant d.d. 17-3-1900 van Johannes Feenstra (1815-1900).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Op 24-9-1840 wordt inventaris opgemaakt ten behoeve van de erfgenamen van NN (een Van der Meer?), waaronder Roelofke van der Meer te Sneek, gehuwd met Johannes Feenstra. [627] Een week later, op 1-10-1840 deelt zij mee in de opbrengst van ƒ 341 uit de verkoop van enige meubelen, huisgeraden, lijfdracht goederen en goud en zilver werk. [628]
Op 2-2-1874 worden in het kader van een boedelscheiding twee huizen te Sneek gescheiden, tussen Dieuwke Feenstra te Leeuwarden, gehuwd met Age Theodorus Haagsma, Jacob Rudolphus Feenstra te Sneek, Johannes Feenstra te Sneek, en Jacob Rudolphus Feenstra te Leeuwarden. (NB dit zal wel een verschijving zijn, bedoeld zal zijn de andere broer Jan Feenstra te Leeuwarden) [629]

Op 15-7-1878 verkoopt Wilhelmina Berendina Vierdag te Weidum, gehuwd met Jan Pelletier Engelman, aan Johannes Feenstra te Sneek, een huis met erf aan het Kleinzand te Sneek, voor een koopsom van ƒ 4247. [630]

Op 18-10-1878 vindt een provisonele verkoping plaats door Johannes Feenstra te Sneek, voor zich, en tevens als voogd over Grietje Feenstra, Elisabeth Feenstra, Mathilda Feenstra, Frederik Stokhuyzen te Leiden, Mettje Margaretha Feenstra, Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Aurelia Feenstra te Sneek, en Pieter Risselada te Sneek als toeziend voogd, aan Georg Leo Stockmann te Sneek, ... [631]

Op 28-9-1891 wordt inventaris opgemaakt (kennelijk na het overlijden van Pieter Risselada op 13-9-1891) ten behoeve van Thijs Fedde Risselada te Sneek, Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Egbert Veen te Sneek, Gerben van der Zijl te Sneek, en Johannes Feenstra te Sneek. [632]

Op 9-11-1891 passeert een akte van boelgoed, betreffende roerende goederen (kennelijk van Pieter Risselada overleden op 13-9-1891) met een opbrengst van ƒ 1.505 ten behoeve van Thijs Fedde Risselada te Sneek, Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Egbert Veen te Sneek, Frederik Stokhuyzen te Leiden, Jan Voogd te Vlaardingen, en Jacobus Marie van Benten te 's-Gravenhage. [633]

Op 14-3-1892 biedt Johannes Feenstra te Sneek ter veiling aan een herenhuis te Sneek (bod ƒ 2597, "ingehouden" (gaat niet door?)). [634]

Op 9-5-1900 passeert een akte van boelgoed (boedelbeschrijving) van Johannes Feenstra te Sneek. [635]

Daarop volgt op 25-5-1901 een akte van boedelscheiding ten behoeve van Rudolphus Johannes Feenstra te Sneek, Frederik Abrahams Stokhuyzen te 's-Gravenhage, Jan Voogd te Vlaardingen, Egbert Veen te Sneek, en Jacobus Marie van Benten te 's-Gravenhage. [636]

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 6-3-1917 van Fredrik Stokhuyzen (1848-1917).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Berichten in Het Vaderland naar aanleiding van de tachtigste verjaardag van Dr. Jacobus Marie van Benten (1854-1935). Links: voorbeschouwing (HV d.d. 19-2-1934), midden: foto (HV d.d. 20-2-1934), rechts: verslag (HV d.d. 21-2-1934). Berichten in Het Vaderland naar aanleiding van het overlijden van Dr. Jacobus Marie van Benten (1854-1935). Links: overlijdensadvertentie (HV d.d. 1-4-1935), midden: necrologie (HV d.d. 1-4-1935), rechts: verslag van de crematie (HV d.d. 4-4-1935)
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensavertentie in Het Vaderland d.d. 24-2-1931 van Johan Frederik Wilhelm Korndörffer (1865-1931).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie in de NRC d.d. 2-11-1914 van Dr. Jan Voogd (1852/53-1914).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertenties in Het Vaderland d.d. 7-3-1939 en 8-3-1939 van Johannes Voogd (1881-1939). Verslag in Het Vaderland d.d. 10-3-1939 van de crematie van Johannes Voogd (1881-1939).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 5 ( 687 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. G. Crebolder et al., Als eene stadt betimmert, Barneveld, 1989, p21
 2. G. Crebolder en D. Veldhuizen, Negentiendeëeuwse neringdoenden. Barneveldse middenstanders en industriëlen in de registers der patentschuldigen 1812-1852/53, Barneveld, 1987
 3. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 4. Mededeling E.J. Wolleswinkel te 's-Gravenhage
 5. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 6. GA Barneveld, patentregister 1867-1893
 7. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY223
 8. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU87
 9. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 10. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM1849
 11. Barneveldsche Courant d.d. 15-5-1896
 12. ⇒ www.barneveld.nl
 13. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 14. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 15. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM1517
 16. ⇒ leden.html
 17. Kronieken Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 18. Kronieken Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 19. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK167
 20. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK880
 21. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1800
 22. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1219
 23. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK3714
 24. Bijblad NL 7(1981)205
 25. Bijblad NL 7(1981)206
 26. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 27. GA Barneveld, NA, passim
 28. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY53
 29. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY78
 30. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY113,
 31. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY173
 32. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY174
 33. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY224
 34. GA Barneveld, NA, Nots. XXXX,
 35. GA Barneveld, NA, Nots. H.P. van Heyst, HEY236
 36. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES230
 37. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES349
 38. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES354
 39. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES349
 40. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES441
 41. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES392
 42. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES476
 43. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES523
 44. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES664
 45. GA Barneveld, NA, Nots. D. La Grappe Dominicus, GRA1880/23
 46. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU50
 47. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU64
 48. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU118
 49. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 50. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 51. zie ook Med. A. van Marle te Amsterdam, 1978
 52. GA Barneveld, NA, Nots. Dominicus La Grappe, GRA1880/108
 53. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU6765
 54. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU6894
 55. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU6896
 56. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7028
 57. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7029
 58. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7065
 59. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7114
 60. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7249
 61. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7308
 62. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM156
 63. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM2015
 64. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM2580
 65. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK980
 66. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1000
 67. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1019
 68. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1228
 69. Med. A. van Marle te Amsterdam, 1978
 70. NRC, 22-1-1928
 71. ⇒ www.parlement.com
 72. ⇒ www.parlement.com
 73. ⇒ PersoonDetail?Id=279
 74. ⇒ genealogy
 75. ⇒ genealogy
 76. zie ook NP 65(1980)47
 77. NP 8(1917)81, 65(1980)47
 78. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK891
 79. Inventaris gemeentebestuur van Oldebroek 1919-1939, ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 80. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1296
 81. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 82. Hist. Kadaster Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 83. ⇒ www.barneveld.nl
 84. ⇒ index.htm
 85. zie ook NL 47(1929)164
 86. ⇒ g0000032.htm
 87. zie ook NL 47(1929)164
 88. E.J. Jonkers et al., Gymnasium Winschotanum, Winschoten , 1957
 89. ⇒ g0000032.htm
 90. NL 45(1927)213
 91. NL 47(1929)164
 92. ⇒ Rj.koning
 93. ⇒ pKoni.A.873.html
 94. ⇒ www.kettererkunst.de
 95. ⇒ koning.html
 96. Jb. Amstelodamum 27(1930)320
 97. zie ook Med. A. van Marle te Amsterdam, 1978
 98. ⇒ www.barneveld.nl
 99. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM3327
 100. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1752
 101. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK3178
 102. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK3316
 103. Nav. 88(1939)247
 104. ⇒ www.dominees.nl
 105. Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1885-1890
 106. NRC 28-11-1912
 107. Het Vaderland d.d. 5-4-1927
 108. Het Vaderland d.d. 4-11-1933
 109. NRC 1-7-1926
 110. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 111. ⇒ rvd.htm
 112. ⇒ default.asp
 113. ⇒ default.asp
 114. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1927..1941
 115. ⇒ rvd.htm
 116. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1921..1941
 117. ⇒ default.asp
 118. ⇒ default.asp
 119. ⇒ rvd.htm
 120. ⇒ rvd.htm
 121. ⇒ rvd.htm
 122. ⇒ rvd.htm
 123. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 124. Bev. Register Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 125. ⇒ www.barneveld.nl
 126. GA Barneveld, patentregister 1867-1893, ⇒ www.barneveld.nl
 127. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES674
 128. GA Barneveld, NA, Nots. R.J. Westenberg, WES675
 129. GA Barneveld, NA, Nots. Dominicus La Grappe, GRA1880/108
 130. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7691
 131. GA Barneveld, NA, Nots. D. van Heuven, HEU7707
 132. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1024
 133. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM2326
 134. ⇒ www.barneveld.nl
 135. zie ook Nav. 88(1939)247
 136. Kronieken Barneveld, ⇒ www.barneveld.nl
 137. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM201
 138. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM3327
 139. GA Barneveld, NA, Nots. D.C. van Nimwegen, NIM3354
 140. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK1752
 141. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK3178
 142. GA Barneveld, NA, Nots. A.J. Bok, BOK4087
 143. Nav. 88(1939)247
 144. ⇒ sob_s.asp
 145. ⇒ index.php?m=family&id=I77881
 146. ⇒ leden.html
 147. Utrechts Nieuwsblad, passim
 148. Alkmaarsche Courant d.d. 3-3-1939
 149. UN d.d. 16-4-1959
 150. ⇒ par_keuning.html
 151. Bataviaasch nieuwsblad d.d. 04-05-1915
 152. Algemeen Handelsblad d.d. 22-12-1917
 153. ⇒ par_keuning.html
 154. Algemeen Handelsblad d.d. 07-04-1932
 155. Gen. Van der Meulen, l.c.
 156. H.A.M. Roelants Jr., Gulden boek van Schiedam dl. I, Amsterdam, 1900
 157. NP 20(1930)96
 158. zie NP 41(1955)194 voor stamreeks en wapen Van der Jagt
 159. ⇒ www.kasteleninutrecht.nl
 160. NP 41(1955)194
 161. NA Harlingen, nots. W.S. Kijlstra, d.d. 9-2-1893
 162. NA Harlingen, nots. W.S. Kijlstra, d.d. 23-8-1892
 163. NA Zutphen, nots. G.W. de Josselin de Jong, d.d. 22-6-1891
 164. Gen. Van der Meulen, l.c.
 165. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 166. Romein, l.c.
 167. ⇒ ra.htm
 168. NP 47(1961)237
 169. ⇒ ra.htm
 170. Gen. Van der Meulen, l.c.
 171. NP 47(1961)237
 172. NP 47(1961)237
 173. NP 47(1961)237
 174. Gen. van der Meulen
 175. zie ook Gen. van der Meulen
 176. Gen. van der Meulen
 177. Gen. van der Meulen
 178. Gen. van der Meulen
 179. Mededeling Marian Scheper, 2005
 180. Gen. van der Meulen
 181. Gen. van der Meulen
 182. Gen. van der Meulen
 183. Gen. van der Meulen
 184. Gen. van der Meulen
 185. Kleian, Nieuw Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1918
 186. Gen. van der Meulen
 187. Gen. van der Meulen
 188. Gen. van der Meulen
 189. Gen. van der Meulen
 190. Gen. van der Meulen
 191. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1918
 192. ⇒ default.asp
 193. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1918-1935
 194. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1934-1935
 195. Gen. van der Meulen
 196. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1923
 197. Kleian, Nieuw Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903
 198. ⇒ default.asp
 199. ⇒ default.asp
 200. ⇒ default.asp
 201. Gen. van der Meulen
 202. Gen. van der Meulen
 203. Gen. van der Meulen
 204. Gen. van der Meulen
 205. Gen. van der Meulen
 206. Gen. van der Meulen
 207. Gen. Van der Meulen
 208. Gen. Van der Meulen
 209. Gen. Van der Meulen
 210. Gen. Van der Meulen
 211. Gen. Van der Meulen
 212. Gen. Van der Meulen
 213. Gen. Van der Meulen
 214. Gen. van der Meulen
 215. Gen. Van der Meulen
 216. Gen. Van der Meulen
 217. Gen. Van der Meulen
 218. Gen. Van der Meulen
 219. Gen. Van der Meulen
 220. Gen. Van der Meulen
 221. Gen. van der Meulen
 222. Mededeling Liesbeth Rusch, Communicatie Gemeente Rijnwoude, aan M. Scheper, 2005
 223. Mededeling Marko van den Boom, 2007
 224. Maassluise Courant, 7-5-2003, ⇒ www.houwie.net
 225. ⇒ StamboomvanGenderen
 226. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 227. Romein, l.c.
 228. ⇒ www.museon.nl
 229. Mededeling W.A.H. van der Meulen, 2007
 230. Leidsch Dagblad 2 juli 1957, gecit. door Marian Schepers
 1. ⇒ genealogie_claterbos.htm
 2. Mededeling W.A.H. van der Meulen, 2007
 3. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1934..1941
 4. Mededeling W.A.H. van der Meulen, 2007
 5. ⇒ d-compu.dyndns.org
 6. Mededeling W.A.H. van der Meulen, 2007
 7. Mededeling W.A.H. van der Meulen, 2007
 8. Mededeling W.A.H. van der Meulen, 2007
 9. Naamlijst der Europesche inwoners van Ned. Indië, 1867
 10. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1901-1923
 11. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1904
 12. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1905-1923
 13. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 14. RA 1928-1942
 15. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië 1930-1941
 16. Bev. Reg. 's-Gravenhage
 17. Kadaster Harlingen, ⇒ www.kleinekerkstraat.nl
 18. Mededeling Marian Scheper, 2005
 19. Gen. Van der Meulen, l.c.
 20. zie ook Gen. Van der Meulen, l.c.
 21. Mededeling Marian Scheper, 2005
 22. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 23. Het Vaderland d.d. 11-6-1921
 24. Het Vaderland d.d. 16-1-1925
 25. Het Vaderland d.d. 7-8-1925
 26. Mededeling Marian Scheper, 2008
 27. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 28. Het Centrum d.d. 27-6-1929
 29. Het Vaderland d.d. 24-7-1931
 30. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1903
 31. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1907
 32. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1910
 33. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1912
 34. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1913
 35. ⇒ passagiers
 36. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1914
 37. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1915-1918
 38. ⇒ passagiers
 39. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1926-1929
 40. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1929
 41. ⇒ passagiers
 42. zie ook NP 30(1944)148
 43. ⇒ passagiers
 44. NP 30(1944)148
 45. Genealogische aantekeningen van Piet Hendriks, gecit. door C. Paul Ross
 46. Mededeling Marian Schepers, 2005
 47. Mededeling Marian Scheper, 2005
 48. Mededeling Marian Scheper, 2006
 49. Mededeling Marian Scheper, 2005
 50. Mededeling Marian Scheper, 2005, 2006
 51. Mededeling Marian Scheper, 2006
 52. Mededeling Marian Scheper, 2006
 53. Mededeling Marian Scheper, 2006
 54. ⇒ bru.htm
 55. ⇒ reuversweerd.htm
 56. ⇒ community.webshots.com
 57. ⇒ ~cjmdbr
 58. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2005
 59. Mededeling Marian Scheper, 2005
 60. Mededeling Marian Scheper, 2005
 61. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1913-1924
 62. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2005
 63. Mededeling Marian Scheper, 2008
 64. ⇒ www.clan-ross.nl
 65. Mededeling C. Paul Ross, 2009
 66. ⇒ www.clan-ross.nl
 67. Mededeling C. Paul Ross, 2009
 68. ⇒ beeldbank
 69. Mededeling Marian Scheper, 2005
 70. ⇒ www.clan-ross.nl
 71. zie ook ⇒ www.clan-ross.nl
 72. ⇒ www.clan-ross.nl
 73. Mededeling Constant Paul Ross, 2009
 74. zie ook ⇒ www.clan-ross.nl
 75. ⇒ www.clan-ross.nl
 76. ⇒ www.clan-ross.nl
 77. Mededeling C. Paul Ross, 2010
 78. Middelburgsche courant d.d.08-10-1908
 79. Weekblad De Volkswil, passim
 80. Mededeling Marian Scheper, 2006
 81. ⇒ 2004-2.html
 82. Bev. Reg. Den Haag
 83. Mededeling Marian Scheper, 2005
 84. Mededeling Marian Scheper, 2005
 85. Het Vaderland, d.d. 2-12-1939
 86. ⇒ index.htm
 87. Mededeling Cor Mondeel te Breukelen, 2005
 88. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2005
 89. zie ook Mededeling Cor Mondeel te Breukelen, 2005
 90. Mededeling Marian Scheper, 2005
 91. Mededeling Cor Mondeel te Breukelen, 2005
 92. Mededeling Cor Mondeel te Breukelen, 2005
 93. Mededeling Cor Mondeel te Breukelen, 2005
 94. Mededeling Cor Mondeel te Breukelen, 2005
 95. ⇒ gp625.htm
 96. zie ook Mededeling Marian Scheper, 2005, 2009
 97. Alg. Handelsblad 30-10-1940
 98. ⇒ stamboom-wilbrink
 99. ⇒ showverhaal.php?artikelid=54
 100. Het Vaderland, d.d. 12-7-1938
 101. Het Vaderland, d.d. 23-12-1939
 102. Het Vaderland, d.d. 23-11-1941
 103. De Tijd 30-03-1956
 104. ⇒ showverhaal.php?artikelid=54
 105. ⇒ 581989
 106. Mededeling Lydia Palland, 2018
 107. Gen. Van der Meulen, l.c.
 108. Mededeling W. Stoll te Den Helder, Wormsbecher, l.c.
 109. P. Kuipéri, Hetzij, voorlopig resultaat van het onderzoek naar de families Kuipéri en Van Leeuwen, Amsterdam , 1991
 110. Kuipéri, l.c., Stoll, l.c.
 111. Mededeling P. Kuipéri, 2000
 112. Mededeling P. Kuipéri, 2000
 113. Mededeling P. Kuipéri, 2000
 114. Kuipéri, l.c., Stoll, l.c.
 115. Kuipéri, l.c.
 116. Kuipéri, l.c.
 117. Kuipéri, l.c.
 118. zie ook Kuipéri, l.c., Stoll, l.c.
 119. ⇒ j.l.kuiperi
 120. zie ook ⇒ j.l.kuiperi
 121. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1896, 1897
 122. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1898..1915
 123. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1901..1920
 124. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1898
 125. zie ook ⇒ j.l.kuiperi
 126. Ind. Nav. 8(1955)55
 127. ⇒ passagiers
 128. La Haye Diplomatique et Mondain 1924-1940
 129. ⇒ j.l.kuiperi
 130. ⇒ poppes.html
 131. Nots. Laurens en Ten Berge, Arnhem, 1994
 132. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1885-1903
 133. Stoll, l.c.
 134. ⇒ j.l.kuiperi
 135. ⇒ j.l.kuiperi
 136. zie ook ⇒ j.l.kuiperi
 137. Album Academicum van het Atheneum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam 1632-1913, Amsterdam, 1913
 138. ⇒ msg00828.html
 139. zie voor hem onder meer Mars en Historica, 32(1998) nr. 4
 140. zie ook ⇒ j.l.kuiperi
 141. E.J. Jonkers et al., Gymnasium Winschotanum, Winschoten, 1957
 142. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 143. Deventer Dagblad d.d. 3-2-1904
 144. Huw. Boek RV, l.c.
 145. ⇒ sob_s.asp
 146. zie ook Huw. Boek RV, l.c.
 147. ⇒ sob_s.asp
 148. J.C. van Slee, De illustre school te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 149. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 150. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 49(1874)
 151. Deventer Dagblad d.d. 3-2-1904
 152. Mededeling J. Terveer, 2000
 153. ⇒ terveer
 154. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 155. Pharmaceutisch Weekblad 58(1921)204
 156. Amersfoortsch Dagblad 22 september 1922
 157. NRC, 24-6-1927
 158. ⇒ passim
 159. Ambt en Heerlijkheid 60(2014)#183 p15
 160. Ambt & Heerlijkheid, 60(2014)#1812 p 29, ⇒ Nr.-182-03-2014.pdf
 161. Het Vaderland, 20-8-1926
 162. Mededeling J. Terveer, 2000
 163. ⇒ terveer
 164. Trouw 7-1-1993
 165. Bev.Reg. Den Haag
 166. NL Staatscourant 7-9-1935
 167. NP 40(1954)136
 168. NP 30(1944)262
 169. ⇒ terveer
 170. Het Vaderland, 29-10-1936
 171. NP 30(1944)262
 172. ⇒ terveer
 173. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 174. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 175. NA, NL-HaNA 2.16.31, Inventaris van het archief van de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen, (1939) 1940-1946
 176. L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, dl. 10a, tweede helft, p653
 177. NA, NL-HaNA 2.16.31, Inventaris van het archief van de Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen, (1939) 1940-1946
 178. NP 40(1954)135
 179. ⇒ terveer
 180. Algemeen Handselsblad d..d. 25-4-1931
 181. SAA Gezinskaart
 182. Huw. boek RV
 183. Huw. boek RV
 184. Deventer Dagblad d.d. 3-2-1904
 185. Deventer Dagblad d.d. 3-2-1904
 186. ⇒ sob_s.asp
 187. Bev. Reg. Amsterdam
 188. Huw. boek RV
 189. Bev. Reg. Amsterdam
 190. ⇒ index.htm
 191. zie ook Huw. Boek RV, l.c., en NL 47(1929)287
 192. Mededeling Nick Posthumus, 2005
 193. Mededeling mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 194. NL 47(1929)287
 195. Mededeling mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 196. Mededeling Nick Posthumus, 2005
 197. ⇒ Jaarvergadering%202005.htm
 198. Mededeling mevr. W.J. Bitter te Lochem
 199. Mededeling Mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 200. zie ook Het Vaderland, 22-3-1935
 201. zie ook Mededeling Mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 202. ⇒ index.htm
 203. ⇒ Jaarvergadering%202005.htm
 204. ⇒ www.twickel.nl
 205. ⇒ Jaarvergadering%202005.htm
 206. Mededeling Mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 207. ⇒ Jaarvergadering%202005.htm
 208. ⇒ www.twickel.nl
 209. zie ook Mededeling Mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 210. zie ook Mededeling Nick Posthumus, 2005
 211. Het Vaderland d.d. 9-8-1939
 212. zie ook Mededeling Mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 213. Mededeling Mevr. W.J. Bitter te Lochem, 1978
 214. NRC d.d. 30-1-2009
 215. NRC d.d. 21-3-2008
 216. zie ook Scholtampt van Lochem 20(1990)87
 217. uit ⇒ v_planta, maar daar niet meer aanwezig
 218. ⇒ www.planta.li
 219. ⇒ www.planta.li
 220. ⇒ www.planta.li
 221. ⇒ www.planta.li
 222. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 223. ⇒ 1991b.htm
 224. Ds. T.A. Romein, Naamlijst der predikanten, sedert de hervorming tot nu toe in de hervormde gemeenten van Friesland, Leeuwarden, 1886-1888
 225. HCL, Toegangsnummer: 263-A, Sint Anthony Gasthuis (S.A.G.) II te Leeuwarden, ⇒ www.archieven.nl
 226. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1877-1879
 227. NP 67(1983)335
 228. ⇒ 13nl_O.S.L.htm
 229. zie ook NP 4(1913)436
 230. Amstelodamum 5(1918)33
 1. ⇒ index.htm
 2. UB Groningen
 3. Het Vaderland d.d. 22-6-1938
 4. TH Delft, Bibliografie van de dissertaties ter verkrijging van de titel van doctor in de technische wetenschappen en lijst van de promoties honoris causa 1905-1966, 's-Gravenhage 1967
 5. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1856-1895
 6. GN 48(1993)270
 7. RAF, NA Heeg, Nots. P. J. Tadema, Inv. nr. 054045 repertoirenrs. 90 en 94 d.d. 20 november 1865
 8. RAF, NA Heeg, Nots. P. J. Tadema, Inv. nr. 054046 repertoire nr. 42 d.d. 26 juni 1866
 9. RAF, NA Leeuwarden, Nots. H. Albarda, Inv. nr. 078107 repertoire nr. 188 d.d. 18 juni 1874
 10. RAF, NA Sneek, Nots. K.R. de Jong, Inv. nr. 119077 repertoirenrs. 173 en 182 d.d. 9 september 1878
 11. RAF, NA Sneek, Nots. K.R. de Jong, Inv. nr. 119077 repertoire nr. 251 d.d. 14 december 1878
 12. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoire nr. 83 d.d. 10 september 1892
 13. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoirenrs. 86 en 91 d.d. 28 september 1892
 14. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119095 repertoire nr. 44 d.d. 1 mei 1893
 15. NEHA, Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar, ⇒ struve
 16. Veen, l.c.
 17. RAF, NA Sneek, Nots. K.R. de Jong, Inv. nr. 119075 repertoire nr. 72 d.d. 28 april 1877
 18. RAF, NA Sneek, Nots. K.R. de Jong, Inv. nr. 119076 repertoire nr. 117 d.d. 17 mei 1878
 19. RAF, NA Sneek, Nots. K.R. de Jong, Inv. nr. 119077 repertoire nr. 251 d.d. 14 december 1878
 20. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119088 repertoirenrs. 31 en 38 d.d. 9 december 1886
 21. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119099 repertoire nr. 7 d.d. 1 februari 1897
 22. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119100 repertoire nr. 1 d.d. 25 januari 1898
 23. ⇒ christine%20jacoba%20gorter
 24. ⇒ index.htm
 25. ⇒ digicollectie
 26. ⇒ christine%20jacoba%20gorter
 27. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119100 repertoire nr. 1 d.d. 25 januari 1898
 28. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119105 repertoire nr. 130 d.d. 24 oktober 1903
 29. ⇒ christine%20jacoba%20gorter
 30. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 31. Utrechts Nieuwsblad 29-4-1965
 32. ⇒ onbekend
 33. ⇒ christine%20jacoba%20gorter
 34. ⇒ christine%20jacoba%20gorter
 35. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1904..1917
 36. Het Vaderland 5-5-1930
 37. ⇒ index.htm
 38. Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland ca. 1928, ⇒ index.php
 39. NL 97(1980)266
 40. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119089 repertoire nr. 16 d.d. 4 maart 1887
 41. RAF, NA Jorwerd, Nots. T. IJ. Kingma Boltjes, Inv. nr. 067082 repertoire nr. 129 d.d. 14 augustus 1903
 42. RAF, NA Sneek, Nots. H. Fennema, Inv. nr. 120133 repertoirenrs. 180 en 188 d.d. 22 juli 1907
 43. ⇒ kentekens
 44. Veen, l.c.
 45. Arnhemsche courant 03-05-1924
 46. Veen, l.c.
 47. Arnhemsche courant 03-05-1924
 48. Leeuwarder courant 12-07-1897
 49. Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland ca. 1928, ⇒ index.php
 50. Veen, l.c.
 51. Veen, l.c.
 52. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 53. ziek ook Veen, l.c.
 54. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 55. Leeuwarder courant 24-06-1908
 56. ⇒ webtrees.vanderspuy.co.za
 57. ⇒ 18 Parenteel van Hendrik (Hein) Veen
 58. ⇒ 18 Parenteel van Hendrik (Hein) Veen
 59. ⇒ 18 Parenteel van Hendrik (Hein) Veen
 60. ⇒ 18 Parenteel van Hendrik (Hein) Veen
 61. NRC, d.d. 25-7-1929
 62. RAF, NA Bozum, Nots. Sj. Haagsma, Inv. nr. 023008 repertoire nr. 69 d.d. 1 september 1885
 63. RAF, NA Bozum, Nots. Sj. Haagsma, Inv. nr. 023008 repertoire nr. 86 en 87 d.d. 20 oktober 1885
 64. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoire nr. 72 d.d. 28 juni 1892
 65. Veen, l.c.
 66. Arnhemse Courant 13-7-1901
 67. Algemeen Handelsblad 26-07-1908
 68. Bev. Register Leeuwarden
 69. Leeuwarder courant, 18-09-1911 en 02-01-1912
 70. Arnhemse Courant 18-10-1913
 71. Album Promotorum Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936, Leiden, 1963
 72. Nieuwsblad van het Noorden 27-08-1918), waar zij op 27-8-1917 begint, komende uit Utrecht, met een enkele onderbreking van enige maanden in begin 1923 wegens gebroken knieschijf, les geeft tot okt. 1937,
 73. E.J. Jonkers et al., Gymnasium Winschotanum, Winschoten, 1957
 74. NRC, d.d. 25-7-1929
 75. Nieuwsblad van het Noorden 26-07-1932
 76. Nieuwsblad van het Noorden 30-11-1936
 77. Nieuwsblad van het Noorden 29-09-1937
 78. Algemeen Handelsblad, 19-02-1938
 79. E.J. Jonkers et al., Gymnasium Winschotanum, Winschoten, 1957
 80. De waarheid 03-12-1959
 81. ⇒ I138.php
 82. Arnhemsche courant, 11-07-1906
 83. NRC 27-06-1912
 84. Bev. Reg. Den Helder
 85. Bev. Reg. Amersfoort
 86. ⇒ passagiers
 87. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1928-1934
 88. Het Vaderland 10-5-1934, editie 0, blad 10
 89. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1935-1942
 90. ⇒ www.japanseburgerkampen.nl
 91. NRC Handelsblad 27-09-1977
 92. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1934, 1941
 93. ⇒ Stamboekkaarten%20Oost~Indische%20Ambtenaren%201927~1952
 94. Veen, l.c.
 95. ⇒ www.veen-genootschap.nl
 96. Nav. 88(1939)9
 97. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1886-1898
 98. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1910
 99. Bev. Reg. Amsterdam
 100. Bataviaasch nieuwsblad, 15-12-1917
 101. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1906
 102. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1906..1913
 103. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1903-1910
 104. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1906
 105. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1884, 1885
 106. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1886
 107. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1895-1901
 108. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1886
 109. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1901
 110. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoire nr. 83 d.d. 10 september 1892
 111. Veen, l.c.
 112. RA
 113. De Graafschap-bode 09-05-1930
 114. Algemeen Handelsblad 29-01-1917
 115. De Preanger-bode, 20-12-1918, De Maasbode 09-01-1919
 116. RA 1918
 117. ⇒ pinxteren.eu
 118. De Graafschap-bode 14-12-1945
 119. De Graafschap-bode 08-12-1939
 120. De Telegraaf 07-07-1970
 121. Nieuwsblad van het Noorden 27-09-1950
 122. De Graafschap-bode, 13-05-1932
 123. ⇒ pinxteren.eu
 124. Bev. Reg. Amsterdam
 125. Naamlijst 1894
 126. Adresboeken Naamlijsten passim
 127. NRC Handelsblad 10-06-1982
 128. Adresboeken Naamlijsten passim
 129. Haagsche courant 28-03-1939
 130. Algemeen Handelsblad 08-07-1913
 131. De Preanger-bode 21-04-1917
 132. Veen Genootschap
 133. Arnhemsche courant 16-07-1937
 134. Arnhemsche courant 25-06-1942
 135. Provinciale Drentsche en Asser courant, 09-02-1950
 136. Provinciale Drentsche en Asser courant, 28-09-1950
 137. Algemeen Handelsblad 11-06-1955
 138. Het vrije volk, 21-11-1967
 139. Veen Genootschap
 140. Veen Genootschap
 141. Veen Genootschap
 142. De Kampioen 23-2-1894 p 117
 143. ⇒ digicollectie
 144. ⇒ kentekens
 145. ⇒ index.htm
 146. Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland ca. 1928, ⇒ index.php
 147. ⇒ kentekens
 148. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 149. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoire nr. 70 d.d. 23 juni 1892
 150. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119110 repertoire nr. 38 d.d. 25 april 1907
 151. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119094 repertoire nr. 72 d.d. 28 juni 1892
 152. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119097 repertoire nr. 28 d.d. 29 maart 1895
 153. RAF, NA IJlst, Nots. W. Wierda, Inv. nr. 147084 repertoire nr. 80 d.d. 25 september 1901
 154. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119105 repertoire nr. 108 d.d. 15 juli 1903
 155. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119110 repertoire nr. 108 d.d. 18 oktober 1907
 156. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 13 d.d. 26 januari 1909
 157. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 79 d.d. 19 mei 1909
 158. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119112 repertoire nr. 107 d.d. 30 september 1909
 159. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119113 repertoire nr. 25 d.d. 4 april 1910
 160. RAF, NA Langweer, Nots. A. Faber, Inv. nr. 074102 repertoire nr. 1359 d.d. 27 oktober 1911
 161. RAF, NA Bergum, Nots. W. van der Meer, Inv. nr. 012117 repertoire nr. 123 d.d. 29 augustus 1916
 162. ⇒ www.friesarchiefnet.nl, Sneek, Overheidsarchieven, nr. 01.03.2.02.121
 163. zie ook Kwartierstatenboek I, uitg. KNGGW, 's-Gravenhage, 1958, voor kwartieren Feenstra
 164. zie M. de Haan Hettema en A. van Halmael Jr., Stamboek van den Frieschen vroegeren en lateren Adel, Leeuwarden, 1846
 165. zie m.s. "Het geslacht Risselada", coll. Mancius, bibl. NGV, Naarden, en Mededeling J. Risselada te Damwoude
 166. NP 86(2005)366
 167. Mededeling J. Risselada te Damwoude
 168. RAF, NA Marssum, Nots. K. Oosterhoff, Inv. nr. 102031 repertoire nr. 74 d.d. 24 september 1840
 169. RAF, NA Marssum, Nots. K. Oosterhoff, Inv. nr. 102031 repertoire nr. 75 d.d. 1 oktober 1840
 170. RAF, NA Leeuwarden, Nots. J. de Wal, Inv. nr. 076117 repertoire nr. 1481 d.d. 2 februari 1874
 171. RAF, NA Bozum, Nots. Sj. Haagsma, Inv. nr. 023001 repertoirenrs. 15 en 16 d.d. 15 juli 1878
 172. Bozum, Nots. Sj. Haagsma, Inv. nr. 023001 repertoire nr. 27 d.d. 18 oktober 1878
 173. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 130 d.d. 28 september 1891
 174. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 154 d.d. 9 november 1891
 175. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, IInv. nr. 119094 repertoirenrs. 20 en 22 d.d. 14 maart 1892
 176. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119102 repertoire nr. 102 d.d. 9 mei 1900
 177. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119103 repertoire nr. 99 d.d. 25 mei 1901
 178. Mededeling Melle van der Heide, 2006
 179. zie ook NP 29(1943)390
 180. ⇒ index.htm
 181. NP 29(1943)390
 182. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1880-1893
 183. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1885-1892
 184. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 1893
 185. Ind. Gen. Ver., Bronnenpublikaties dl. 12, De begraafplaats "Peneleh" te Soerabaja, 's-Gravenhage 1999
 186. Fries Scheepvaartmuseum, Sneek, inv. nr. 1997-154 ⇒ www.friesscheepvaartmuseum.nl
 187. ⇒ digicollectie
 188. ⇒ index.htm
 189. Het Centrum d.d. 29-9-1910, NRC d.d. 9-7-1920, en passim
 190. Het Vaderland 6-4-1929
 191. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 130 d.d. 28 september 1891
 192. RAF, NA Sneek, Nots. J. M. Goslings, Inv. nr. 119093 repertoire nr. 154 d.d. 9 november 1891
 193. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 194. NRC d.d.16-4-1913
 195. NRC d.d. 12-3-1920
 196. Mededeling J. Rienstra, 1998
 197. Volkspetitionnement 1878, ⇒ www.vp1878.nl
 198. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 199. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 200. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1883-1901
 201. NRC d.d. 9-12-1913
 202. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1883-1901
 203. zie ook Leeuwarder Courant, d.d. 15-5-1880
 204. ⇒ hollandse%20korndorffers.htm
 205. ⇒ d-compu.dyndns.org
 206. Naamlijst der Europeesche inwoners van het mannelijk geslacht in Ned.-Indië, Batavia, 1893-1901
 207. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1909
 208. ⇒ d-compu.dyndns.org
 209. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 210. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 211. ALM 1890
 212. Hof-, Rijks- en Residentie-Almanak voor het Koninkrijk der Nederlanden 1890-1903
 213. Jb. der RU Leiden 1903-1094, Leiden, 1904
 214. Wap. 15(1911)288
 215. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 216. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 217. ⇒ index.htm
 218. Het Vaderland, d.d. 20-3-1943
 219. zie ook Het Vaderland, d.d. 17-12-1932 en d.d. 22-12-1932
 220. zie ook Het Vaderland d.d. 27-6-1940
 221. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 222. Jb. der RU Leiden 1905-906, Leiden, 1906
 223. NRC d.d. 16-12-1925
 224. NRC d.d. 28-12-1929
 225. Het Vaderland, d.d. 28-5-1932
 226. Het Vaderland, d.d. 19-7-1930
 227. Het Vaderland, d.d. 17-7-1933

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56