This page was last updated : 161129.
File size is: 52 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 24
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 24

14500864. HERBAREN I VAN DER LEEDE, genoemd 1143, tr.[1]

14500865. NN WILLEMSDR VAN ALTENA.

14500866. HUGO BOTTER, heer van Schoonhove.

14500880. PHILIPS VAN DUVENVOORDE VAN WASSENAER, ovl. vóór 1258 (1248?), heer van Duivenvoorde tr.[3] [4]

14500881. F(LORENTIA) ARENTSDR VAN RIJSWIJK.

14500884. STEPHANUS VAN BOSINCHEM, ridder, vermeld 1213-1249, in 1228 ministerialis van de bisschop van Utrecht, ridder en pincerna (schenker) van de bisschop (1230), deed 1233-1238 afstand van zijn rechten op tienden langs de Lek en de IJssel, ten zuiden van IJsselstein,[5] tr.[6]

14500885. AVA (VAN ZULEN)(¥), ovl. 13-8-(1262?).

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [7] Ava, ovl. 13 aug. van een onbekend jaar, volgens Refs. [8] [9] Ava van Zulen, ovl. 13-8-1262.

14500886. DNS JACOBUS filius JOHANNIS DE VLO(I)TSTALE, uit Utrecht. Zijn geslacht heet later Lichtenberg. [46] [47] .

14500920. HENDRIK heer VAN VOORNE, ovl. 13-3-1259[49] of 1259-1261[50] , heer van Voorne, burggraaf van Zeeland, vermeld 1229-1259,[51] beleend met de grafelijke leenheerlijkheid Voorne,[52] volgde zijn vader op tussen 1227 en 1229, schenkt met enkele verwanten het land Oosthoek aan de abdij Ter Does (1229), schenkt het Duitsche Huis al zijn heergewaden (1246), beleende zijn broeder heer Hugo van Voorne met Heenvliet,[53] tr. (huw. voorw. )1231[54]

14500921. CATHARINA VAN CYSOING.

In 1247-1256 koopt Hendrik van Voorne de dijkzate van de inlaagdijk ten N. en O. van het latere Rotterdam van Willem II graaf van Holland. [55].
In jan. 1250 en 21-8-1257 houdt hij de staal- en vroonvisserij in Kathendrecht van de graaf van Holland.[56]

14500922. GERARD VAN LIMBURG, geb. kort voor 23-11-1223, ovl. ca. 1300 (volgens Ref. [81] voor 28-2-1303), heer van Roussy en Durbuy 1247, brak zijn vaderlijk wapen (een klimmende leeuw), getuige een zegel uit 1289, met een barensteel van drie hangers, tr. 1253[82]

14500923. MACHTELD (MATHILDE) VAN KLEEF (VON CLEVE-DINSLAKEN), ovl. 1304[83].

14500926. HENDRIK II DE RIJKE graaf VAN NASSAU, geb. ca. 1180, ovl. vóór 25-1-1251, vermeld 1198-1247, bouwde ca. 1240 het slot Dillenburg, tr. vóór 1221[87]

14500927. MECHTELD VAN GELRE, ovl. na 1247.

14501120. HERBAREN II VAN DER LE(E)DE, ovl. vóór maart 1253, ridder, vermeld 1227-1243,[89] erkende in sept. 1243 goederen van het Domkapittel in Heukelom ontvangen te hebben [90]. Wat betreft zijn huwelijken worden de volgende mogelijkheden genoemd:[91] tr. 1o ca. 1215 NN, tr. 2o ca. 1220 NN, mogelijk een dochter van Constantijn van den Bergh, niet een dr. van Dirk van Voorne en Alverade van Cuyk, tr. 3o ca. 1230 (BERTHA) VAN WICKERODE. Een huwelijk met ALEID VAN HEUSDEN,[92] dr. van Jan heer van Heusden en Aleid NN, wordt ook onwaarschijnlijk genoemd.[93]

14501128. JOHAN DE COCK VAN WEERDENBURG, ridder, de eerste die zich heer van Weerdenburg noemt.

14501132. FLORENTINUS DE BATENBORCH(¥), treedt in 1233 als getuige op als aan Arnhem stadsrechten worden verleend door graaf Otto, treedt met Johannes de Wichene op als scheidsrechter in een geschil tussen de graaf van Kleef en het kapittel van St. Jan in Utrecht over goederen in Balgoy, Wijchen, Niftrik en Keent.[116]

COMMENTAAR(¥) Hij is mogelijk een zn. van Theodoricus van Batenburg of Hendrik van Batenburg, beiden ca. 1200 vermeld. Zie Ref. [117] voor hun mogelijke verder verwanten.

14501136. heer HENDRICK DE COCK, ovl. ca. 1312[119], ridder, bezat Hyer en Oppijnen, tr. 1o [120] EVA VAN LANGEL, tr. 2o [121] [122]

14501137. ELIZABETH GOOSSENDR VAN ROSSEM.

14501138. AART VAN BAER.

14843008. EVERT VAN WESTENAPPEL.


Referenties van de gegevens van generatie 24 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 24 ( 130 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. ⇒ gd-hoofd.htm
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ gd-hoofd.htm
 5. NL 92(1975)85
 6. NL 92(1975)85
 7. NL 92(1975)85
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. ⇒ gd-hoofd.htm
 10. NL 92(1975)85
 11. NL 92(1975)86
 12. ⇒ www.vanderkrogt.net
 13. ⇒ kwartieren-peter
 14. NL 92(1975)86
 15. NL 92(1975)86
 16. NL 92(1975)87
 17. NL 71(1954)108
 18. NL 92(1975)87
 19. NL 92(1975)87
 20. NL 92(1975)87
 21. NL 92(1975)87
 22. NL 92(1975)87
 23. NL 92(1975)87
 24. NL 1949, kol. 372-375
 25. ⇒ www.vanderkrogt.net
 26. NL 92(1975)87
 27. NL 92(1975)87
 28. NL 92(1975)87
 29. NL 92(1975)87
 30. NL 92(1975)86
 31. NL 92(1975)86
 32. NL 92(1975)86
 33. NL 92(1975)86
 34. NL 92(1975)86
 35. NL 92(1975)86
 36. NL 92(1975)86
 37. NL 92(1975)86
 38. NL 92(1975)86
 39. NL 92(1975)86
 40. NL 92(1975)86
 41. NL 92(1975)86
 42. NL 92(1975)86
 43. NL 92(1975)86
 44. NL 92(1975)86
 1. NL 92(1975)86
 2. NL 92(1975)125
 3. NL 1950, kol. 200, noot 439a
 4. NL 92(1975)125
 5. ⇒ gd-hoofd.htm
 6. NL 46(1928)296
 7. zie ook Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 8. OV 53(1998)31
 9. NL 46(1928)296
 10. NL 46(1928)296
 11. NL (1990)311, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 12. OV (1987)231, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 13. NL 46(1928)298
 14. OV 48(1993)41
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. OV 48(1993)41
 17. ⇒ ~verma508
 18. Kron. 8(1999)59
 19. OV 48(1993)41
 20. OV 48(1993)41
 21. ⇒ www.kareldegrote.nl
 22. ⇒ www.kareldegrote.nl
 23. ⇒ ~verma508
 24. ⇒ ~verma508
 25. ⇒ ~verma508
 26. OV 48(1993)42
 27. ⇒ www.kareldegrote.nl
 28. OV 48(1993)42
 29. OV 48(1993)42
 30. ⇒ www.vanderkrogt.net
 31. ⇒ kwartieren-peter
 32. NL 1975, kol. 86-87
 33. NL 46(1928)298
 34. NL 46(1928)102
 35. NL 46(1928)298
 36. NL 46(1928)298
 37. ⇒ www.marres.nl
 38. ⇒ www.kareldegrote.nl
 39. ⇒ www.marres.nl
 40. ⇒ www.marres.nl
 41. ⇒ www.marres.nl
 42. ⇒ www.marres.nl
 43. ⇒ www.kareldegrote.nl
 44. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. NL 83(1966)301
 2. NL 1954, kol. 106-108
 3. ⇒ www.zuiderent.ch
 4. ⇒ www.vanderkrogt.net
 5. ⇒ www.zuiderent.ch
 6. NL 83(1966)301
 7. NL 83(1966)348
 8. NL 83(1966)348
 9. NL 46(1928)102
 10. NL 46(1928)102
 11. NL 71(1954)110
 12. NL 46(1928)102
 13. NL 46(1928)102
 14. NL 83(1966)348
 15. NL 83(1966)348
 16. NL 71(1954)110
 17. NL 71(1954)110
 18. NL 71(1954)110
 19. NL 71(1954)108
 20. NL 71(1954)108
 21. NL 71(1954)108
 22. NL 1950, kol. 194; 1952, kol. 274; 1954, kol. 371 en 1966, kol. 301
 23. NL 1950, kol. 194-197
 24. ⇒ www.vanderkrogt.net
 25. NL 83(1966)301
 26. NL 83(1966)301
 27. Wap. 18(1914)366
 28. ⇒ 1160510358
 29. ⇒ 1160510358
 30. ⇒ 1160510358
 31. ⇒ kstekst.htm
 32. Wap. 18(1914)318
 33. Wap. 18(1914)318
 34. ⇒ kstekst.htm
 35. Wap. 18(1914)318
 36. Wap. 18(1914)318
 37. Wap. 18(1914)318
 38. Wap. 18(1914)318
 39. Wap. 18(1914)373
 40. Wap. 18(1914)318
 41. Wap. 18(1914)318
 42. ⇒ wilbrink.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 25
Back to previous
generation 23
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43