This page was last updated : 150803.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 25
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 25

29001760. PHILIPS I VAN WASSENAER, ovl. ca. 1225, ridder, heer van Wassenaar, tr. ca. 1175[1]

29001761. AGNES VAN PERSIJN.

Wapen Van Wassenaar : in zwart drie wassenaars van zilver. [2]

29001762. ARNOLD (ARENT) VAN RIJSWIJK.

29001768. HUBERTUS VAN BOSINCHEM, ovl. na 1213, als ministerialis vermeld (1196).

29001770. STEVEN I VAN ZULEN.

29001772. JOHANNIS DE VLO(I)TSTALE.

29001840. DIRK (THEODORICUS) heer VAN VOORNE, ovl. na 1227[10] of 31-12-1228[11] , heer van Voorne en burggraaf van Zeeland, wordt sinds 1190 als broeder van heer Hugo van Voorne in de oorkonden genoemd, volgde tussen 1213 en 1216 deze als heer van Voorne op,[12] ridder, nobilis vir 3-10-1174,[13] [14] "Castellanus Zelandie", schenkt aan de abdij Ter Does zekere goederen, omdat de monniken dezer abdij hem geholpen hadden zijn heerschappij, die geheel ondergeloopen was, wederom te bedijken (1220), verleent samen met F1oris IV graaf van Holland keuren aan Westkappel en Domburg (1223),[15] tr. ca. 1191[16]

29001841. ALVERADE (ALVERADIS, ALEIJDA) VAN CUYK (KUIJC), geb. ca. 1165, ovl. na 1226, vermeld 1180-1218.

Op 20-11-1229 schenken Dirk van Voorne en zijn vrouw Alverade ca. elf gemet land in somerland aan de abdij Ter Doest.[17]

29001842. JAN III VAN CYSOING, geb. ca. 1190, ovl. 1240, ridder (1218), heer van Cysoing en Petegem (1223), pair van Vlaanderen,[27] vermeld 1207-1240,[28] tr. vóór oct. 1214[29]

29001843. MARIA VAN BOURGHELLES(¥), geb. ca. 1190.

COMMENTAAR(¥) E. Warlop in zijn "De Vlaamse adel voor 1300" vermeldt haar achternaam en afkomst niet te weten, volgens Ref. [30] is zij dochter van Giselbertus I van Bourghelles en Ermentrudis.

29001844. WALRAM (WALRAVEN) IV VAN LIMBURG (VAN ARLON), geb. 1176, ovl. Rolduc mei 1226, markgraaf, hertog van Limburg (1221-1226), heer van Monschau, tr. 1o [31] [32] KUNIGUNDE VAN LOTHARINGEN (MONJOIE), tr. 2o ca. 1214[33] [34] [35]

29001845. ERMESINDE gravin VAN NAMEN EN LUXEMBURG, geb. juli 1186, ovl. 11-2-1247, gravin van Luxemburg 1198-1247.

29001846. DIETRICH (DIRK) VON CLEVE, geb. ca. 1214, ovl. Wissel 24-3-1245, heer van Dinslaken, tr. Leuven 1233[38] [39]

29001847. ELISABETH VAN BRABANT, ovl. 23-10-1272, dochter van Hendrik I, hertog van Brabant, & Marie van Frankrijk.

29001854. OTTO I VAN GELRE, geb. ca. 1150, ovl. 1207, beg. klooster Camp bij Düsseldorf, graaf van Gelre en Zutphen 1182, tr. ca. 1185[42]

29001855. RICHARDIS VAN BEIEREN, geb. ca. 1173, ovl. 1231, beg. Roermond Munsterabdij, abdis van de Munsterabdij te Roermond (1231).

29002240. = 7250432. FLORIS VAN DER LEEDE.

29002241. = 7250433. NN HUGODR. BOTTER.

29002256. = 14501136. heer HENDRICK DE COCK, tr. 1o [44]

29002257. EVA VAN LANGEL, zie kw. nr. 14501136 voor nageslacht van dit echtpaar.

29002272. heer ROELOF DE COCK, geb. vóór ca. 1245, verkrijgt van Otto graaf van Gelderen ter leen tegen wisseling van al zijne goederen en heerlijkheden die hij had liggen tusschen de Ling en de Leek, de hove van Hyer, Oppijnen en de Neerijnen en al haren toebehooren, tr.[45] vóór ca. 1270

29002273. ALIJT RICOLTSDR VAN UGTEN (OCHTEN).

COMMENTAAR(¥) Volgens een legende zou de familie de Cock van het geslacht de Châtillon stammen. Rudolf I de Cock zou met Otto van Gelre uit Frankrijk gekomen zijn en veel goederen van hem in leen gekregen hebben. Bewijs hiervoor (anders dan de observatie dat zowel Rudolf II de Cock van Weerdenburg als Gijsbert de Cock van Hemert het wapen van de Franse familie de Châtillon voeren) ontbreekt.[46]

29002274. GOOSEN VAN ROSSEM.


Referenties van de gegevens van generatie 25 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 25 ( 53 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. ⇒ hs-45.htm#JvDuvenvoorde
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ hs-45.htm#JvDuvenvoorde
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. NL 92(1975)85
 8. NL 92(1975)85
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. NL 46(1928)296
 11. Prom. 15, p344
 12. NL 46(1928)296
 13. Prom. 9, p215 en II/2e. dr, p 241, 1216, OV 46 (1991) 229, Prom. 13, p88
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. NL 46(1928)296
 16. ⇒ www.kareldegrote.nl
 17. A.C.F. Koch en J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, nr. 490 gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 18. NL 46(1928)297
 1. Prom. 9, p239 en 12, p314
 2. Prom. 15, p343
 3. Prom. 9, p239 en 12, p314
 4. Prom. 15, p343
 5. NL 46(1928)297
 6. Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 7. Prom. 15, p339
 8. NL 46(1928)297
 9. Kron, 8(1999)61
 10. ⇒ Milet.htm
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ Milet.htm
 13. ⇒ www.marres.nl
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ www.marres.nl
 16. ⇒ gd-hoofd.htm
 17. ⇒ kwartieren-peter
 18. ⇒ kwartieren-peter
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.marres.nl
 4. ⇒ www.marres.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. Wap. 18(1914)318
 9. Wap. 18(1914)317
 10. ⇒ vondsten.htm#_Toc132432367
 11. Wap. 18(1914)318
 12. Wap. 18(1914)369
 13. Wap. 18(1914)369
 14. Wap. 18(1914)369
 15. Wap. 18(1914)369
 16. Wap. 18(1914)369
 17. Wap. 18(1914)318

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 26
Back to previous
generation 24
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43