This page was last updated : 150803.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 26
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 26

58003520. KERSTANT DOEDESZ, drost van Holland.

58003536. RODULPHUS VAN BOSINCHEM, ovl. 1164 of 1174,[2] ridder, tr.[3]

58003537. ALEYT VAN HEIJNSBERCH.

Wapen Van Heijnsberch: in blauw twee afgewende zalmen van zilver.[4]

58003680. FLORIS (FLORENS) VAN VOORNE, heer van Voorne, als belender genoemd van goederen door graaf Dirk VI van Holland aan de Luxemburgsche abdij Echternach geschonken (1156), vazal van de Hollandse graaf, met wie hij in 1167, bij het verdrag te Brugge met Vlaanderen gesloten, en in 1173 te Ieperen, als getuige, optreedt,[6] vermeld 1156-1174,[7] tr. mogelijk[8] ALEID VAN HERLAER, van wie onduidelijk is of zij de moeder is van de volgende drie zoons.

58003682. HENDRIK II VAN KUIJC VAN MALSEN, geb. ca. 1130, ovl. 1204,[15] ridder, stadsgraaf van Utrecht, leenman van Keulen, kruisvaarder, heer van Cuijk, voogd van St. Jan te Utrecht, tr. ca. 1160

58003683. SOPHIA DIRKSDR VAN R(H)ENEN (VAN HERPEN), geb. ca. 1160, erfdochter van Herpen,[16] [17] vermeld 1191-1203.

58003684. JAN II VAN CYSOING, geb. 1177, ovl. na 1220, ridder (1182), heer van Cysoing en Petegem (1197), vermeld 1177-1220, tr.[24]

58003685. MABELIA VAN GUINES.

58003686. GISELBERTUS I VAN BOURGHELLES, ridder, heer van Quicampois, waarnemend burggraaf van Rijssel, vermeld van 1185/90 tot 1283, tr.[26] [27]

58003687. ERMENTRUDIS, tr. 1o [28] JAN I, burggraaf van RIJSSEL, ovl. vóór 1200.

58003688. HENDRIK III hertog VAN LIMBURG, geb. ca. 1140, ovl. Klosterrath, beg. Rolduc 21-6-1226, markgraaf van Arlon, hertog van Limburg, vermeld 1167-1221, tr.[30]

58003689. SOPHIA VAN SAARBRUCKEN, vermeld 1178.

58003690. HENDRIK IV ("de Blinde") graaf VAN NAMEN, geb. ca. 1113, ovl. 14-8-1196, graaf van Luxemburg, Namen, Durbuy en Laroche. zn. van Godfried I graaf van Namen en Ermesinde van Luxemburg (zie kw. nr. 7424472643 sub d/4), tr. ca. 1166[34]

58003691. AGNES VAN GELRE.

58003692. DIETRICH V, graaf VAN KLEEF, geb. ca. 1190, ovl. 1260, graaf van Kleef 1202-60, tr. 2o ca. 1226[36] HEDWIG VAN MEISSEN, ovl. 2-11-1249, tr. 1o [37]

58003693. MATHILDE, erfvrouwe van Dinslaken.

58003694. HENDRIK I hertog VAN BRABANT, tr.[40]

58003695. MARIE VAN FRANKRIJK.

58003708. HENDRIK II graaf VAN GELRE EN ZUTPHEN, geb. ca. 1117, ovl. 4-12-1182, beg. klooster Camp bij Düsseldorf, graaf van Zutphen en na de dood van zijn grootvader ook van Gelre, tr. 1134-37[45]

58003709. AGNES VAN ARNSTEIN, ovl. 1179.

58004546. heer RICOLT VAN UGTEN (OCHTEN), ovl. vóór 1281, ridder, tr. ca. 1245[48] [49]

58004547. JUTTA (of AGNES?) VAN KUYC(¥), ovl. na 1282, parentatie niet bewezen.

COMMENTAAR(¥) Alleen Ref. [50] noemt haar een "van Kuyc", Ref. [51] niet.


Referenties van de gegevens van generatie 26 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 26 ( 54 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. NL 92(1975)825
 3. NL 92(1975)85
 4. NL 92(1975)85
 5. NL 92(1975)85
 6. NL 28(1946)294
 7. Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 8. des Tombes, l.c.
 9. NL 46(1928)294
 10. OV 46 (1991) 228
 11. OV 46 (1991) 230
 12. NL 46(1928)294
 13. Prom. 7, p76, Prom. X, p200, Kron. 4(1995)114, Prom. 14, p317, Prom. I(2e. dr), p320
 14. Prom. 13, p269
 15. ⇒ Milet.htm
 16. Prom. 9, p215
 17. Kron. 8(1999)63
 18. ⇒ www.kareldegrote.nl
 19. ⇒ kwartieren-peter
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ kwartieren-peter
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ Milet.htm
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ Milet.htm
 10. ⇒ Milet.htm
 11. NL 95(1978)313
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. NL 95(1978)313
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ kwartieren-peter
 16. ⇒ kwartieren-peter
 17. ⇒ www.kareldegrote.nl
 18. ⇒ www.kareldegrote.nl
 19. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. NL 46(1928)289
 5. NL 46(1928)289
 6. ⇒ kstekst.htm
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ Reeks_8_Rienstra.htm
 11. ⇒ I26263.php
 12. ⇒ I26263.php
 13. ⇒ Reeks_8_Rienstra.htm
 14. NL 83(1966)348
 15. ⇒ Reeks_8_Rienstra.htm
 16. ⇒ Reeks_8_Rienstra.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 27
Back to previous
generation 25
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43