This page was last updated : 150803.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 27
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 27

116007040. DOEDE VAN VOORHOUT, ovl. vóór 1161.

116007360. HUGO VAN VOORNE, geb. Calloo[2] ca. 1100, ovl. vóór 1156, waarschijnlijk heer van Voorne en leenman van de bisschop van Utrecht, vermeld als getuige (onder de principes=edelen en vrijen, en laycos liberos=vrije leken) in twee oorkonden van bisschop Burchard van Utrecht (1108),[3] tr. ca. 1130[4] [5] .

116007361. NN FLORIJSDOCHTER VAN HOLLAND, geb. (buitenecht.) ca. 1115, beg. 11-10-11..?, mogelijk identiek met Adewij van Vorensis, vermeld in een acte van 1157.

Misschien waren er in 1108 twee Hugo's van Voorne, neven, genoemd naar hun gemeenschappelijke grootvader, die uit een broer van graaf Dirk II van Holland zou kunnen stammen.[6]

116007364. HERMAN VAN CUYCK, geb. ca. 1100, ovl. ca. 1168, heer van Cuyck en Grave, 1133 stadgraaf van Utrecht,[28] tr. ca. 1130(¥)

116007365. NN uit het HUIS NAMEN/LAROCHE.

COMMENTAAR(¥) Citaat in Ref. [29] "De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: "Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn."

116007366. DIRK VAN RENEN, ovl. vóór 1178, bezat het allodium Herpen (waarschijnlijk hem door zijn vader nagelaten), burggraaf van Utrecht van ca. 1156 tot zijn dood toe, schonk samen met zijn broer, bisschop Godfried van Renen, landerijen onder Anderlecht en Dilbeek (bij Brussel) aan de priorij Vorst, tr.[32]

116007367. NN (dochter uit het huis) VAN BIERBEEK?.

116007368. JAN I VAN PETEGEM EN CYSOING, ovl. vóór 1154, vermeld vanaf 1135, heer van Petegem en Cysoing, tr.[34]

116007369. PETRONELLA VAN AVESNES, ovl. na 1206/07, tr. 2o [35] ROGIER VAN LANDAS.

116007370. BOUDEWIJN VAN GUINES, ovl. 2-1-1206, graaf van Guines (1169), Frans vazal (1191). tr.[37]

116007371. CHRISTINA VAN ARDRES, ovl. 2-7-1177, beg. Ardres, erfdochter van de heerlijkheid Ardres en van de vice-graafschappen Marc en Colewide.

116007376. HENDRIK II hertog VAN LIMBURG, geb. ca. 1111, ovl. Rome ca. 1167, graaf van Arlon en hertog van Limburg (1139-1167), suverain van Wassenberg, tr. 2o [39] LAURENTIA VAN DE ELZAS, dr. van Dirick van de Elzas. tr. 1o ca. 1136[40]

116007377. MATHILDE (VAN) SAFFENBERG, geb. ca. 1113, ovl. 2-1-1145, vermeld 1136-1145.

116007378. GRAF SIMON VON SAARBRUCKEN, geb. ca. 1120, ovl. 23-6-1181, vermeld 1145-1163, tr.[45] [46]

116007379. MATHILDE VAN SPANHEIM, geb. ca. 1147.

116007380. GODFRIED I graaf VAN NAMEN EN LUXEMBURG, geb. ca. 1067, ovl. Floreffe 19-8-1139, tr.[49]

116007381. ERMESINDE VAN LUXEMBURG, dr. van Koenraad graaf van Luxemburg en Clemence gravin van Longwy/van Poitou, vrouwe van Gleiberg.

116007382. = 58003708. HENDRIK II graaf VAN GELRE EN ZUTPHEN.

116007383. = 58003709. AGNES VAN ARNSTEIN.

116007384. DIETRICH IV (V/III ?) graaf VAN KLEEF, geb. ca. 1157, ovl. 1193/94[51] [52] , graaf van Kleef 1173-94. tr. Lisse 1182[53] [54]

116007385. MARGRIET (MARGARETHA) VAN HOLLAND, geb. ca. 1164, ovl. na 1203.

Wapen Holland

116007416. GERARD VAN GELRE, geb. ca. 1098, ovl. vóór 1134, vermeld 1117-1131, tr.[56]

116007417. IRMGARD VAN ZUTPHEN, ovl. 1141/42, tr. 2o voor feb. 1134[57] COENRAAD II VAN LUXEMBURG.

116009094. HENDRIK III VAN KUYC, geb. ca. 1195, ovl. 1254, heer van Cuyk en van Grave 1233-1254, Merum en half Asten, tr. ca. 1220[59]

116009095. NN VAN PERWIJS.


Referenties van de gegevens van generatie 27 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 27 ( 59 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. Prom. 9, p327
 3. NL 46(1928)289
 4. Herlevend Verleden
 5. ⇒ Reeks133_Van_Voskuilen.htm
 6. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 7. Prom. 7, p76
 8. Prom. 7
 9. Prom. 9, p217, en Prom. I(2e. dr), p320, Prom. II(2e dr) p242
 10. Prom. 7, Prom. X, p200
 11. Prom. 13, p285
 12. NL 28(1946)294
 13. Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 14. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 15. Kron 8(1999)62
 16. Kron 8(1999)62
 17. Prom. 7, Prom. X, p200, Prom. I(2e. dr) p320
 18. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, p 115 e.v., gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 19. Kron. 8(1999)64
 20. Kron. 8(1999)64
 1. NL (1935)175, NL (1981)43 e.v., gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 2. Kron. 8(1999)62
 3. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 4. Kron. 8(1999)62
 5. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 6. Kron. 8(1999)62
 7. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 8. ⇒ gen27.htm
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ steen.htm
 11. ⇒ steen.htm
 12. ⇒ Milet.htm
 13. ⇒ Milet.htm
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. ⇒ www.kareldegrote.nl
 17. ⇒ Milet.htm
 18. ⇒ Milet.htm
 19. Nav. 60(1911)120
 20. Nav. 60(1911)120
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. NL 95(1978)313
 3. Nav. 60(1911)120
 4. ⇒ kstekst.htm
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. NL 95(1978)313
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. NL 95(1978)313
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. ⇒ www.kareldegrote.nl
 17. ⇒ www.kareldegrote.nl
 18. ⇒ www.kareldegrote.nl
 19. ⇒ kwartieren-peter

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 28
Back to previous
generation 26
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43