This page was last updated : 150803.
File size is: 4 k.
Kwartierstaat Van Londen
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 27 ( 59 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. Prom. 9, p327
 3. NL 46(1928)289
 4. Herlevend Verleden
 5. ⇒ Reeks133_Van_Voskuilen.htm
 6. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 7. Prom. 7, p76
 8. Prom. 7
 9. Prom. 9, p217, en Prom. I(2e. dr), p320, Prom. II(2e dr) p242
 10. Prom. 7, Prom. X, p200
 11. Prom. 13, p285
 12. NL 28(1946)294
 13. Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 14. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 15. Kron 8(1999)62
 16. Kron 8(1999)62
 17. Prom. 7, Prom. X, p200, Prom. I(2e. dr) p320
 18. C. Hoek, De heren van Voorne en hun heerlijkheid, in : Van Westvoorne to St. Adolfsland, historische verkenningen op Goeree Overflakkee, Ouddorp, 1979, p 115 e.v., gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 19. Kron. 8(1999)64
 20. Kron. 8(1999)64
 1. NL (1935)175, NL (1981)43 e.v., gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 2. Kron. 8(1999)62
 3. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 4. Kron. 8(1999)62
 5. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 6. Kron. 8(1999)62
 7. Van Wimersma Greidanus, l.c., p446
 8. ⇒ gen27.htm
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ steen.htm
 11. ⇒ steen.htm
 12. ⇒ Milet.htm
 13. ⇒ Milet.htm
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. ⇒ www.kareldegrote.nl
 17. ⇒ Milet.htm
 18. ⇒ Milet.htm
 19. Nav. 60(1911)120
 20. Nav. 60(1911)120
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. NL 95(1978)313
 3. Nav. 60(1911)120
 4. ⇒ kstekst.htm
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. NL 95(1978)313
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. NL 95(1978)313
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. ⇒ www.kareldegrote.nl
 17. ⇒ www.kareldegrote.nl
 18. ⇒ www.kareldegrote.nl
 19. ⇒ kwartieren-peter

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 28
Back to previous
generation 26
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43