This page was last updated : 150803.
File size is: 40 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 30
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 30

928058912. UNRUOCH VAN KEMPENLAND, graaf in de Kempengouw 1047-1073, tr. ca. 1040[1]

928058913. NN VAN ISLA EN LAKE, dr. van Herman van Isla en Lake.

928058914. ALBERT II graaf VAN NAMEN, geb. ca. 1000, ovl. tussen juli 1063 en juli 1064, graaf van Namen ter opvolging van zijn oudere (in 1018 voor het laatst vermelde) broer Robert II van Namen, is aanwezig bij de stichting van de kapittelkerk St. Barthélemy te Luik en wordt in de daarop betrekking hebbende oorkonde onder de leke-getuigen als tweede, direkt na Gozelo I van Lotharingen, vermeld (1031), is eveneens aanwezig bij de wijding van het klooster St. Laurent te Luik 3-11-1034 en wordt dan belast met de voogdij van het daaraan geschonken grote, oud-karolingische domein Wasseiges, neemt waarschijnlijk met zijn schoonvader deel aan de slag bij Bar-le-Duc tegen graaf Eudes van Champagne 15-11-1037, is voogd van Ardenne, sticht de collegiale kerk van St. Aubin te Namen (1047), waaraan hij na het overlijden van zijn moeder zijn domein van Glons-sur-le-Geer schenkt, voor het laatst vermeld in 1062,[3] tr. vóór 10-8-1035[4]

928058915. REGELINDIS VAN LOTHARINGEN, geb. ca. 1000, ovl. ca. 1064, vermeld 1067, erfgename van Chatenois, bracht als bruidschat Durbuy aan, deed als weduwe veel schenkingen aan Saint-Aubin,[5] dochter van Gozelo I van Neder-Lotharingen (en later ook Opper-Lotharingen) en Ita van Ortenau.[6]

928058944. INGELBERT II van PETEGEM, vermeld 1002 tot 1034/58, tr.

928058945. GLISMONDIS.

928058948. RADULF (RUDOLF) VAN AALST (genaamd VAN GENT), ovl. 1052-1056, voogd van de St. Pietersabdij te Gent, vermeld van 1031/34-1052, tr.[10] [11]

928058949. GISELA VAN LUXEMBURG, ovl. na 1056, ovl 21 mei, beg. Klooster van St. Bavon te Gent ca. 1009 (nabij haar zuster Otgiva), vrouwe van Aalst.

Wapen Luxemburg :

928058952. FASTRE I D'OISY, ovl. 8 juni (1092), voogd van Doornik, vermeld 1065 tot 1093(?), tr.[15]

928058953. ADA VAN AVESNES.

928058956. A(DA)LARD I VAN PETEGEM EN EINE, vermeld 1034/47 tot 1067, tr.

928058957. (waarsch.) NN VAN DOORNIK, zuster van Radbod II bisschop van Noyon-Doornik (1068-1098).

928058962. BOUDEWIJN I, graaf VAN GUINES, graaf van Guines 1065-1091, tr.

928058963. ADELA, ovl. 1085.

928058964. WILLIAM I burggraaf VAN SAINT OMER, ovl. na 1127?, tr.

928058965. AGANITRUDE VAN BRUGGE.

928058966. ARNOLD VAN PICQUIGNY.

928059008. WALRAM II graaf VAN ARLON, I graaf VAN LIMBURG, ook Udon genaamd, door zijn huwelijk eerste graaf van Limburg 1061-1082, bouwt het slot Limburg dat het gebied zijn naam gaf, tr.[20]

928059009. JUTTA (JUDITH) VAN LUXEMBURG EN NEDER-LOTHARINGEN, ovl. na 21-8-1057[21].

928059010. BOTO (BODON) graaf VAN BOTENSTEIN, geb. ca. 1026, ovl. ca. 1104, graaf van Botenstein, tr. na 1055[24]

928059011. JUDITH VAN ZWABEN, ovl. ca. 1100.

928059030. BOUDEWIJN II graaf VAN HENEGOUWEN ("van Jerusalem"), geb. ca. 1056, ovl. Bithynia na 8-6-1098, graaf van Henegouwen, tr. ca. 1084[27]

928059031. IDA VAN LEUVEN, geb. ca. 1065, ovl. na 1103/07.

928059072. ARNOLD I graaf VAN KLEEF, geb. ca. 1085, ovl. ca. 1142, graaf van Kleef (1119), tr.[37]

928059073. BERTHA, ovl. na 1143.

928059074. GODFRIED (GODEVAARD) I VAN LEUVEN, geb. ca. 1060, ovl. 25-1-1139, beg. Afflighem, bijgenaamd "met de Baard" graaf van Leuven, hertog van Neder-Lotharingen (Godfried V) (=Brabant) 1106, en markgraaf van Antwerpen op de rijksdag van Worms, tr. ca. 1105[39] [40]

928059075. IDA VAN NAMEN (en CHINY), geb. ca. 1088, ovl. 1117-1121.

928059080. FLORIS II ("de Vette") graaf VAN HOLLAND, geb. ca. 1080, ovl. 2-3-1122, beg. Abdijkerk Egmond, volgde zijn vader Dirk V op als graaf van Holland 1091, voerde als eerste de titel graaf van Holland 1101 als leenman van de Utrechtse bisschop, nam geen deel aan de eerste kruistocht 1096 maar stimuleerde nieuwe veenontginningen bij de grote rivieren, tr. ca. 1110[42] [43]

928059081. GEERTRUIDA (PETRONELLA) VAN OPPER-LOTHARINGEN, geb. ca. 1078, beg. klooster Rijnsburg 23-5-1144, gravin van Holland.

928059082. OTTO I von SALM, graaf VAN RHEINECK, tr.[47]

928059083. GERTRUD VAN NORTHEIM.

928059328. GERARD II FLAMENS VAN WASSENBERG, geb. ca. 1000, ovl. ca. 1050, alias de Vlaming of de Rossige, graaf in de Betuwe, de Teisterbant en de Roergouw.

928072756. KOENRAAD VAN MERUM(¥), tr.[52]

928072757. HEILWIVA VAN RODE, geb. ca. 1130.

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [53] zn. van Udo van Limburg en Jutta van Luxemburg (zie kw. nr. 928059008 )

928072760. GODFRIED II hertog VAN BRABANT, geb. ca. 1095, ovl. ca. 1142, hertog van Brabant, tr.[55]

928072761. LUITGARD VAN DACHSBURG.

928072762. LODEWIJK I VAN LOON, tr.[57] [58]

928072763. AGNES VAN METZ.


Referenties van de gegevens van generatie 30 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 30 ( 63 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ kwartieren-peter
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.marres.nl
 6. ⇒ steen.htm
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ steen.htm
 9. ⇒ Milet.htm
 10. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 13. ⇒ Milet.htm
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 16. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 17. ⇒ Milet.htm
 18. ⇒ Milet.htm
 19. ⇒ Milet.htm
 20. Nav. 60(1911)120
 21. ⇒ kwartieren-peter
 22. Nav. 60(1911)120
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ kwartieren-peter
 3. Nav. 60(1911)120
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ kstekst.htm
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ kstekst.htm
 8. ⇒ kstekst.htm
 9. ⇒ kstekst.htm
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. ⇒ kstekst.htm
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ kwartieren-peter
 14. ⇒ kstekst.htm
 15. ⇒ kwartieren-peter
 16. ⇒ kwartieren-peter
 17. GN 1991, 607, nr. 13/218
 18. GN 1991, 607, nr. 13/218
 19. ⇒ kstekst.htm
 20. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 21. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 22. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 1. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 2. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 3. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 4. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. ⇒ steen.htm
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ steen.htm
 11. ⇒ kstekst.htm
 12. ⇒ kstekst.htm
 13. ⇒ I26313.php
 14. ⇒ steen.htm
 15. ⇒ I26313.php
 16. ⇒ steen.htm
 17. ⇒ steen.htm
 18. ⇒ steen.htm
 19. ⇒ kwartieren-peter

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 31
Back to previous
generation 29
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43