This page was last updated : 150803.
File size is: 48 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 29
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 29

464029444. = 1856118160. DIRK V graaf VAN HOLLAND.

464029445. = 1856118161. OTHELHILDIS.

464029456. HERMAN VAN MALSEN, geb. ca. 1040, ovl. ca. 1080, vermeld 1057-ca. 1080, vermoedelijk door keizer Hendrik IV (1056-1105) beleend met het land van Kuijc voor 1096, vice-graaf van Utrecht 1061,[1] tr. ca. 1065/70[2]

464029457. NN (IRMGARD?) van NAMEN(¥), ovl. 1106.

COMMENTAAR(¥) In eerdere reeksen [3] stond hier een kennelijk niet bestaande Ida van Boulogne. In Ref. [4] wordt aannemelijk gemaakt dat het hier een dochter van de graaf van Namen betreft. Ik volg deze lijn hier.

464029458. GERARD I VAN HOCHSTADEN, heer van Rieneck, vermeld 1074 tot 1108, tr.[7]

464029458. ALEYDIS VAN WICKRATH.

464029464. (ARNOLD) (VAN AERSCHOT), mogelijk vermeld in 1096, tr.[9]

464029465. NN (VAN LEUVEN-BRABANT?), mogelijk een zuster van Godfried van Leuven-Brabant.

464029472. INGELBERT III VAN PETEGEM, ovl. waarschijnlijk voor 1082, vermeld 1036 tot 1046/52, ingenuus, tr.[11]

464029473. MATHILDE, wilde als weduwe een klooster stichten in Petegem in 1082.

464029474. BOUDEWIJN I VAN AALST, ovl. 23/24-4-1082, voogd van de St. Pietersabdij te Gent, ridder, heer van Aalst, Waas, Dongen en Ruiselede, vermeld 1046-1080, tr.[13]

464029475. ODA?.

464029476. FRASTRE II D'OISY, ovl. na 5-8-1111, voogd van Doornik, later monnik in de St. Maartensabdij te Doornik. De voogdij van Doornik, aan hem ontnomen in verband met een moord, werd waarschijnlijk voor 1100 aan hem teruggegeven. Hij tr.[15]

464029477. RICHILDE (of MATHILDE), werd als weduwe non in de St. Maartensabdij te Doornik.

464029478. EVERHARD I RADULF(¥), ovl.. na ca. 1112, ridder, vermeld van 1078 tot 1110, werd door verovering (en verdrijving van heer Hugo en van Gerulf II uit Doornik) heer (hertog?) van Mortagne, Castellan en Tounay en burggraaf van Doornik, voogd en heer van de kerk van Eine, tr. 1o voor 1078[17] ,[18] FRANCKA NN, tr. 2o [19]

464029479. HELEWIDIS.

COMMENTAAR(¥) Mogelijk is Everard II (Radulf) de Mortaigne, ovl. ca. 1166, tr. voor 1144 Richilde van Henegouwen, zijn kleinzoon.

464029480. WENNEMAR I VAN GENT, burggraaf 1074/88-1120, tr. 1o [21] LUTGARDE NN, ovl voor 1101, tr. 2o [22]

464029481. GISELE VAN GUINES.

464029482. WILLEM II burggraaf VAN SAINT OMER, tr.[24]

464029483. MELISENDE VAN PICQUIGNY.

464029504. HENRI I D'ARLON (VAN LIMBURG, VAN NEDER-LOTHARINGEN), geb. ca. 1059, ovl. ca. 1119, graaf van Arlon, graaf van Limburg (1069-1119) , hertog van Neder-Lotharingen (1101-1106), tr.[26]

464029505. ADELHEID VAN BOTENSTEIN, geb. ca. 1061, ovl. ca. 1106.

Wapen Van Limburg: In zilver een rode leeuw goud getongd genageld en gekroond.[27]

464029506. = 232014832. GERARD III/I ("de Lange") VAN GELRE.

464029507. = 232014833. (SOPHIA?) NN.

464029508. ADALBERT graaf VAN SAFFENBERG, ovl. ca. 1109, graaf van Klosterrah, tr.[34]

464029509. MACHTILD.

464029510. ENGELBERT I VAN SPANHEIM (VAN ISTRIE), geb. ca. 1045, ovl. ca 1096.

464029512. SIEGBERT II graaf VAN SAARLAND, ovl. vóór 1118.

464029514. SIMON I hertog VAN DE ELZAS, geb. ca. 1072, ovl. 19-4-1139, hertog van Lotharingen, tr.[38]

464029515. ADELHEID (AELIS) VAN HENEGOUWEN, geb. ca. 1074, ovl. ca. 1160.

464029516. MEINHARD graaf VAN SPANHEIM, tr.[40]

464029517. MACHTILD VAN MARSBERG.

464029518. = 464029514. SIMON I hertog VAN DE ELZAS.

464029519. = 464029515. ADELHEID (AELIS) VAN HENEGOUWEN.

464029536. ARNOLD II graaf VAN KLEEF, geb. ca. 1100, ovl. 1156, graaf van Kleef 1134-47, tr. ca. 1125[42] [43]

464029537. IDA VAN BRABANT (VAN LEUVEN), geb. 27 juli van een onbekend jaar, ovl. vóór 1162.

464029538. GERHARD (GEBHARD) III graaf VAN SULZBACH, tr.[45]

464029539. MACHTELD VAN BEIEREN.

464029540. DIRK VI graaf VAN HOLLAND, geb. 1114, ovl. bij Utrecht 5-8-1157, beg. abdij Rijnsburg, graaf van Holland (1122-1157) aanvankelijk onder het voogdijschap van zijn moeder Petronella van Saksen, leverde diverse malen strijd met zijn broer Floris de Zwarte over het graafschap van Holland, onderneemt in 1138 samen met zijn vrouw een pelgrimstocht naar Jeruzalem, tijdens welke tocht hun zoon Peregrinus (Pelgrim) werd geboren, terwijl hij voorts op de terugreis Paus Innocentius II bezocht, aan wie hij de abdij van Egmond en de door zijn moeder gestichte abdij van Rijnsburg opdroeg, waarmee hij de abdijen aan het kerkelijk gezag van het Aartsbisdom Utrecht onttrok,[47] tr. ca. 1125[48] [49]

464029541. SOPHIA VAN SALM-RHEINECK, geb. ca. 1115/20, ovl. Jeruzalem 26-9-1176, erfgename van de graafschap Bentheim, (door huwelijk) gravin van Holland.

Dirk VI graaf van Holland (1114-1157).
Bron: Wikipedia

klik op plaatje(s) om te vergroten

464029542. HENDRIK I graaf VAN SCHOTLAND, earl of Northumberland and Huntingdon, tr.[66]

464029543. ADA VAN VARENNES.

464029664. GERARD III FLAMENS graaf VAN WASSENBERG, geb. ca. 1030, ovl. ca. 1058, beg. St. Hubert, graaf van Wassenberg (1058), zn. van Gerard II Flamens van Wassenberg (zie kw. nr. 29697890304 sub a/1), tr. verm.[68]

464029665. NN VAN LEUVEN, dr. van Hendrik I van Leuven (zie kw. nr. 7424472593 sub c) parentatie niet bewezen.

464036376. = 58003682. HENDRIK II VAN KUIJC VAN MALSEN.

464036377. = 58003683. SOPHIA DIRKSDR VAN R(H)ENEN (VAN HERPEN).

464036378. RUTGER VAN MERUM (MERHEYM), geb. ca. 1150, ovl. ca. 1212, nam deel aan de Derde Kruistocht 1189-1192,[71] tr. ca. 1180[72]

464036379. ALEYDIS VAN HORNE (ALTENA?), geb. ca. 1160.

464036380. GODFRIED III hertog VAN BRABANT, geb. ca. 1140, ovl. 21-8-1190, beg. Leuven St. Pieter, voogd van Tongerlo, hertog van Brabant, tr. 1o jan. 1155[74] ,[75] MARGARETHA VAN LIMBURG, geb. ca. 1138, ovl. 1172, beg. Leuven St. Pieter, dr. van Hendrik II hertog van Limburg, heer van Wassenberg, en Mathilde van Saffenberg (zie kw. nr. 116007377 ), tr. 2o ca. 1175[76]

464036381. IMAGINA (IMENA) VAN LOON, ovl. 1214-1220.

464036382. INGRAM (ENGUERRAND) I VAN ORBAIS, tr.[83]

464036383. JULIANA VAN DURAS.


Referenties van de gegevens van generatie 29 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 29 ( 84 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ Milet.htm
 4. ⇒ Excursiones.htm
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ steen.htm
 7. ⇒ Milet.htm
 8. ⇒ Milet.htm
 9. ⇒ Milet.htm
 10. ⇒ Milet.htm
 11. ⇒ Milet.htm
 12. ⇒ Milet.htm
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ Milet.htm
 16. ⇒ Milet.htm
 17. ⇒ www.marres.nl
 18. ⇒ Milet.htm
 19. ⇒ Milet.htm
 20. ⇒ Milet.htm
 21. ⇒ Milet.htm
 22. ⇒ Milet.htm
 23. ⇒ Milet.htm
 24. ⇒ Milet.htm
 25. ⇒ Milet.htm
 26. Nav. 60(1911)120
 27. ⇒ 6000000000424904289
 28. Nav. 60(1911)120
 29. ⇒ kwartieren-peter
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ kwartieren-peter
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. ⇒ kwartieren-peter
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. GN 1991, 607, nr. 14/218
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. ⇒ www.kareldegrote.nl
 17. ⇒ www.kareldegrote.nl
 18. ⇒ www.wikipedia.nl
 19. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 20. ⇒ www.wikipedia.nl
 21. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 22. ⇒ www.wikipedia.nl
 23. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 24. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 25. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 26. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 27. ⇒ kwartieren-peter
 28. ⇒ www.wikipedia.nl
 29. ⇒ www.wikipedia.nl
 1. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 2. ⇒ www.wikipedia.nl
 3. ⇒ kstekst.htm
 4. ⇒ kstekst.htm
 5. ⇒ kstekst.htm
 6. ⇒ kstekst.htm
 7. ⇒ www.wikipedia.nl
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. Nav. 60(1911)120
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ Reeks_21_Neggers.htm
 14. ⇒ steen.htm
 15. ⇒ steen.htm
 16. 41
 17. ⇒ Reeks_16_Gielens_II.htm
 18. ⇒ Reeks_16_Gielens_II.htm
 19. ⇒ Reeks_16_Gielens_II.htm
 20. ⇒ Reeks_16_Gielens_II.htm
 21. ⇒ Reeks_16_Gielens_II.htm
 22. ⇒ Reeks_16_Gielens_II.htm
 23. ⇒ Reeks_16_Gielens_II.htm
 24. ⇒ I26313.php
 25. ⇒ I26314.php
 26. ⇒ I26314.php

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 30
Back to previous
generation 28
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43