This page was last updated : 140920.
File size is: 60 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 32
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 32

3712235656. ROBERT VAN NAMEN, geb. ca. 925, ovl. ca. 981, graaf van Lomme en Namen, tr. ca. 945[1]

3712235657. ERMENGARDE VAN LOTHARINGEN, geb. ca. 930, ovl. ca. 981.

3712235658. KAREL hertog VAN NEDER-LOTHARINGEN, koning VAN WEST FRANCIE, geb. Laon zomer 953, ovl. Orleans 22 juni 992-995[3], neemt deel aan de vergeefse poging van Reinier IV van Henegouwen en diens broer Lambert I van Leuven hun vaderlijk erfdeel terug te veroveren 976, wordt verbannen door zijn broer Lotharius IV nadat hij diens gemalin Emma beschuldigd had van een verhouding met de 16-1-977 aangestelde bisschop van Laon Adalbero, wendt zich dan tot keizer Otto II die hem aanstelt tot hertog in Lotharingen Diedenhofen/Thionville mei 977 (en daarmee, evenals met het herstel van Reinier en Lambert) een dam wil opwerpen tegen Westfrankische aanspraken op het Karolingische stamland), neemt deel aan de vergeldingsactie van de keizer tegen West-Francië 978, wordt daarbij (zonder dat zulks veel gevolgen heeft) door bisschop Theudebert van Metz tot koning van Lotharingen geproclameerd, maar treedt in de eerste jaren daarna niet meer naar voren, bouwt tussen twee armen van de Zenne een versterkt kamp met aangrenzend bestuurscentrum en geldt daarmee als grondlegger van de stad Brussel, wisselt tijdens de troonstrijd die in het Duitse rijk na de dood van Otto II (7-12-983) uitbreekt herhaaldelijk van partij, waarop het Duitse hof hem laat vallen en hij van die kant voor zijn Westfrankische aspiraties geen enkele steun meer krijgt, wordt mede daardoor na de plotselinge dood van zijn neef Lodewijk V (21-5-987) niet gekozen tot diens opvolger tijdens een door aartsbisschop Adalbero van Reims te Senlis geleide vergadering, neemt na de verkiezing van Hugo 'Capet' tot Frans koning (gekroond 3-7-987), zich beroepend op erfrecht, de strijd op en krijgt door zijn bastaardneef Arnulf de koningsstad Laon in handen gespeeld mei 988 (waar hij zijn schoonzuster, de koningin-weduwe Emma, en bisschop Adalbero van Laon gevangen neemt) en weet deze stad te behouden, krijgt door Arnulf ook nog de kroningsstad Reims in handen (989) die hem op Palmzondag (29-3) 991 onder ede nogmaals tr.ouw belooft, maar in de daarop volgende nacht uitlevert aan Hugo Capet die hem, met zijn gezin, gevangen zet in Orléans, waarhij overlijdt,[4] tr. 1o ca. 970[5] NN, dr. van Rodbert van Troyes (?), tr. 2o voor 979 (ca. 975)[6]

3712235659. ADELHEID NN.

3712235792. (waarsch.) BOUDEWIJN, voogd van de St. Pietersabdij te Gent (962).

3712235796. SIEGFRIED I graaf VAN LUXEMBURG (VAN VERDUN), geb. ca. 922, ovl. 15-8-998, beg. St. Maximin, Trier (D), graaf van Luxemburg 963-998,[9] tr. ca. 950[10]

3712235797. HEDWIG (VAN NORDGAU?) (VAN LOTHARINGEN?)(¥), geb. ca. 930, ovl. 13-12-992.

COMMENTAAR(¥) Citaat in Ref. [11] : Volgens H. Renn - "Das erste Luxemburger Grafenhaus", Bonn, 1941, is de herkomst van Hedwig niet duidelijk. Hedwig zou overleden zijn op 13 december (998?) en begraven te St. Maximin. Alsdan zouden haar hogere generaties komen te vervallen (of is tussen 1941 en nu duidelijk geworden dat Hadwig een van Nordgau is?). Haar ouders zouden dan zijn Everhard IV van Nordgau en Luitgard de Tries. Hier niet verder uitgewerkt.
Volgens Ref. [12] Is zij een Van Lotharingen.

Siegfried van Luxemburg (..-998).
klik op plaatje(s) om te vergroten

3712235798. HERIBERT VAN WETTERAU/VON GLEIBERG, geb. ca. 925, ovl. 992, graaf in Kinzigau, tr.[20] [21]

3712235799. ERMENTRUDE (IRMTRUD) VAN MEZIGAU/VAN AVALGAU, geb. ca. 925, ovl. ca. 990.

3712235856. RABEL VAN SAINT OMER, ovl. 1088.

3712235864. GUERMONDE VAN PICQUIGNY, tr.[25]

3712235865. ADELA.

3712236034. DIEDERIK I hertog VAN OPPER-LOTHARINGEN, ovl. ca. 1026, hertog van Opper-Lotharingen, tr.[27]

3712236035. RIKHILDE VAN METZ, geb.

3712236036. = 1856117898. FREDERIK I graaf VAN LUXEMBURG.

3712236037. = 1856117899. IRMENTRUD VAN WETTERAU (VAN GLEIBERG).

3712236038. EUSTACHE I graaf VAN BOULOGNE, geb. ca. 1005, ovl. ca. 1048, graaf van Boulogne (tot 1049), hertog van Opper-Lotharingen,[29] geadopteerd door zijn stiefvader,[30] tr. ca. 1025[31] [32]

3712236039. MATHILDE VAN LEUVEN, geb. ca. 1006.

3712236040. ARIBO III paltsgraaf VAN BEIEREN, ovl. ca. 1015, tr.[51]

3712236041. ADALA.

3712236042. RETING II graaf VAN BEIEREN, tr.[53]

3712236043. GLISMUND.

3712236044. HENDRIK VON SCHWEINFURT (WITTELSBACHER), geb. ca. 945, ovl. 18-9-1017, tr. ca. 980[55]

3712236045. GERBERGA VON WETTERAU/VAN GLEIBERG, geb. ca. 970, ovl. ca. 1015.

3712236120. BOUDEWIJN V graaf VAN VLAANDEREN, geb. ca. 1013, ovl. Gent 1-9-1067, beg. Gent (Sint Pieters), tr.[57]

3712236121. ADELA (ADELHEID, AELIS) VAN FRANKRIJK (Capetinger), geb. 1009, ovl. Mesen 8-1-1079, beg. Mesen, gravin van Coutenance

3712236122. REINIER V graaf VAN HENEGOUWEN, ovl. na dec. 1040, graaf van Henegouwen.

3712236288. RUTGER II VAN KLEEF, geb. ca. 1030, ovl. vóór 1075.

3712236296. LAMBRECHT II 'Balderik' graaf VAN LEUVEN, geb. ca. 990, ovl. ca. 1063, graaf van Leuven (1041),[71] tr.[72] [73] [74]

3712236297. ODA VAN NEDER-LOTHARINGEN, ovl. 23-10 (van een onbekend jaar),[75] dr. van Gothelo 'de Grote' van Lotharingen, graaf van Verdun en Junea van Italie.

3712236298. EVERHARD (VAN BLIESGAU?), graaf in de Betuwe en Teisterbant.

3712236320. FLORIS I graaf VAN HOLLAND, geb. na 1019, ovl. (vermoord) Nederhemert 28-6-1061, beg. Egmond, volgde zijn broer Dirk IV op als graaf van Holland (1049-1061), trachtte zijn macht uit te breiden in de Bommelerwaard doch werd vermoord bij Nederhemert 28-6-1061 door een handlanger van bisschop Willem van Cuijk,[78] tr. ca. 1050[79]

3712236321. GERTRUDIS (GEERTRUIDA) BILLUNG VAN SAKSEN, geb. Saksen ca. 1033, ovl. 4-8-1113, beg. St. Walburgskerk, Veurne (B), gravin van Holland, gravin van Vlaanderen, regentes voor haar minderjarige zoon Floris II 1061-1071, week met haar tweede man naar Gent uit toen Godfried III met de Bult tegen Holland ten strijde trok 1069,[80] tr. 2o 1063[81] ROBERT (ROBRECHT) I ("de Fries") graaf VAN VLAANDEREN, geb. ca. 1030, ovl. Kassel 13-10-1093,beg. Kassel Stiftskirche St-Pierre, graaf van Vlaanderen, zn. van Boudewijn V graaf van Vlaanderen en Adelheid van Frankrijk (zie kw. nr. 3712236121 sub c).

Gertrudis van Saksen (ca. 1033-1115) met haar zoon Dirk V van Holland (ca. 1054-1091).
klik op plaatje(s) om te vergroten

3712237312. = 29697890304. NN VAN KLEEF.

3712291028. ARNOLD VAN RODE, geb. ca. 1060, ovl. ca. 1119, vermeld 1095..1119, tr. 1o ca. 1090[102] NN (van Valkenburg of Voeren), tr. ca. 1096[103]

3712291029. HEILWIG VAN CUIJK, geb. ca. 1075, ovl. na 1128.


Referenties van de gegevens van generatie 32 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 32 ( 111 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 1. ⇒ steen.htm
 2. ⇒ steen.htm
 3. ⇒ www.marres.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ Milet.htm
 9. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 10. ⇒ Milet.htm
 11. ⇒ Milet.htm
 12. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 13. ⇒ 6000000002187805116
 14. ⇒ Milet.htm
 15. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 16. ⇒ 6000000002187805116
 17. ⇒ 6000000002187805116
 18. ⇒ 6000000025510219997
 19. ⇒ 6000000002187814722
 20. ⇒ Milet.htm
 21. ⇒ kwartieren-peter
 22. ⇒ Milet.htm
 23. ⇒ kwartieren-peter
 24. ⇒ Milet.htm
 25. ⇒ Milet.htm
 26. ⇒ Milet.htm
 27. ⇒ kwartieren-peter
 28. ⇒ kwartieren-peter
 29. ⇒ www.marres.nl
 30. ⇒ Milet.htm
 31. ⇒ www.mittelalter-genealogie.de
 32. ⇒ kwartieren-peter
 33. ⇒ kwartieren-peter
 34. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 35. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 36. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 37. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 38. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 1. zie ook ⇒ www.marres.nl
 2. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 3. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 4. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 5. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 6. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 7. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 8. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 9. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 10. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 11. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ kwartieren-peter
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ kwartieren-peter
 16. ⇒ kwartieren-peter
 17. ⇒ kwartieren-peter
 18. ⇒ kwartieren-peter
 19. ⇒ kwartieren-peter
 20. ⇒ kwartieren-peter
 21. ⇒ www.marres.nl
 22. ⇒ kstekst.htm
 23. ⇒ www.marres.nl
 24. ⇒ kwartieren-peter
 25. ⇒ www.marres.nl
 26. ⇒ kwartieren-peter
 27. ⇒ www.marres.nl
 28. ⇒ kwartieren-peter
 29. ⇒ kwartieren-peter
 30. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 31. ⇒ kwartieren-peter
 32. ⇒ kwartieren-peter
 33. ⇒ www.marres.nl
 34. ⇒ kstekst.htm
 35. ⇒ www.marres.nl
 36. ⇒ kwartieren-peter
 37. ⇒ www.marres.nl
 38. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. ⇒ kwartieren-peter
 2. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 3. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 4. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 5. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 6. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 7. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 8. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 9. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 10. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 11. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 12. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 13. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 14. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 15. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 16. ⇒ genealogy2.html
 17. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 18. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 19. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 20. ⇒ genealogy2.html
 21. ⇒ www.marres.nl
 22. ⇒ www.marres.nl
 23. ⇒ www.marres.nl
 24. ⇒ www.marres.nl
 25. ⇒ gd-hoofd.htm
 26. ⇒ steen.htm
 27. ⇒ steen.htm
 28. ⇒ steen.htm
 29. ⇒ steen.htm
 30. ⇒ steen.htm
 31. ⇒ steen.htm
 32. ⇒ steen.htm
 33. ⇒ steen.htm
 34. ⇒ steen.htm
 35. ⇒ steen.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 33
Back to previous
generation 31
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43