This page was last updated : 101203.
File size is: 36 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 35
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 9.8,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 35

29697884420. BOUDEWIJN II DE KALE, geb. ca. 864, ovl. 10-9-918, beg. Gent, graaf van Vlaanderen 879-918, usurpeerde na afloop van invallen van de Noormannen van de jaren 879-883 grondbezit en rechten in de hele streek tussen Schelde en Artois, gold als grondlegger van Vlaanderen als terrotoriaal vorstendom, wisselde herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische Koningen en liet aartsbisschop Fulco van Reims (900) en graaf Heribert I van Vermandois (voor 907) vermoorden, richtte een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied, tr. ca. 884[1]

29697884421. AELFTHRYTH (ELFRIDE) VAN WESSEX, geb. ca. 872, ovl. 7-6-929, stak ca. 884 het Kanaal over, gravin van Vlaanderen.

29697885264. REGINAR (REINIER) I (Langhals), graaf VAN HENEGOUWEN, geb. ca. 850, ovl. tussen 25-8-915 en 19-1-916,[2] bezit tal van landgoederen in Wallonie en stroomafwaarts langs de Maas, ondersteunt zijn achterneef de Westfrankische koning Karel III de Eenvoudige in diens strijd tegen Eudes (893-897), is eerst de voornaamste medewerker van koning Zwentibold wanneer deze Lotharingen als koninkrijk van zijn vader Arnulf heeft ontvangen in 895 (hij verkrijgt dan St. Servaes te Maastricht en treedt op als leke-abt van Echternach), die echter weldra met hem breekt, hem St. Servaes ontneemt op 13-5-898 en hem tot tweemaal toe vergeefs belegert in zijn veste Durfost. Hij wendt zich opnieuw tot Karel de Eenvoudige die Aken en Nijmegen verovert en Zwentibold tot vlucht dwingt, erkent nadat deze laatste gesneuveld is (13-8-900) wel diens opvolger Lodewijk "het Kind" en de toen aangestelde hertog Gebhard. Hij verwerft ook Stavelot in 902 en, opnieuw, St. Servaes. Hij wordt vermeld (ook in oorkonden) met verschillende titels (graaf, markgraaf, na 911 ook missus dominicus), en bezit in zijn laatste levensjaren ook nog Sankt Maximin (buiten Trier) en Chévremont (bij Luik). Hij tr. ca. 890[3]

29697885265. ALBERADA VAN LOTHARINGEN, geb. ca. 850, ovl. ca 916[4] of na 919[5] , gravin van Henegouwen, hertogin van Lotharingen.

29697884422. =29697897620. HERIBERT II, graaf VAN VERMANDOIS.

29697884423. =29697897621. NN VAN NEUSTRIE.

29697885272. =14848948760. KAREL III (de Eenvoudige) VAN WEST-FRANCIE.

29697885273. =14848948761. EADGIFU VAN ENGELAND.

29697885274. =14848948762. HENDRIK I (de Vogelaar) VAN SAKSEN, keizer VAN DUITSLAND.

29697885275. =14848948763. MATHILDE VAN RINGEL(S)HEIM (VAN WESTFALEN?).

29697886374. LODEWIJK II koning en later keizer VAN WEST-FRANCIE (bijgenaamd 'de Stamelaar' (le Bègue), geb. 1-11-846, ovl./beg. Compiègne klooster Notre-Dame 10/11-4-879, door zijn vader aangesteld tot koning in Maine 856 en, als gedesigneerd opvolger, tot (onder-)koning van Aquitanië 867, gaat zodra hij de dood van zijn vader heeft vernomen tal van kloosters, graafschappen en domeinen wegschenken om aanhang te winnen, wat de koninklijke macht natuurlijk verkleint en bijna tot een burgeroorlog leidt met de uit Italië terugkerenden, wordt na bemiddelend optreden van aartsbisschop Hincmar van Reims door deze gekroond, Compiègne 8-12-877, wordt ook door paus Johannes VIII gekroond (met uitzicht op een latere keizerskroning in Rome), Troyes 7-9-878, bevestigt op een samenkomst met zijn neef Lodewijk de Jonge van Oost-Francië het verdrag van Meersen te Voeren (Fouron) 1-11-878, bereidt (voordat een verdergaande samenwerking met de overige Karolingische vorsten wordt bereikt) een veldtocht voor tegen het opstandige zuiden van zijn rijk, doch (ziekelijk als hij is) overlijdt hij Compiègne Goede Vrijdag (10-4) en wordt beg. aldaar (klooster Notre-Dame) 11-4-879,[10] tr. 2o 872-877[11] ADELHEID, geb. 855-860, ovl. 18 okt 901/902, dr. van paltsgraaf Adalhard (omstreeks 885 waarschijnlijk graaf van Parijs) en NN. tr. 1o 862

29697886375. ANSGARDIS, ovl. 2-11-880, 881 of 882,[12]

29697886384. GEBHARD VAN NEDER-LAHNGAU, graaf in de Lahngouw 853-879.[15]

29697886388. PIPPIJN II VAN PERONNE EN ST. QUENTIN, geb. vóór 818, ovl. na 840,[17] [18] graaf van Vermandois tussen 834 en 840, tr. een vrouw van onbekende herkomst.

29697886396. WIGERICH (WIDRICUS) paltsgraaf VAN LOTHARINGEN/VON BIDGAU/VAN AKEN, geb. ca. 886, ovl. ca. 919, graaf in de Ardennergouw, graaf van Bedensis, tr. ca. 910 (ca. 890 - ca. 919) [24]

29697886397. KUNDEGONDE VAN WEST FRANCIE, geb. ca. 880, ovl. na 923, (zie kw. nr. 7424471593 ) tr. 2o na 910 (na ca. 919?)[25] RICHWIN VAN VERDUN, ovl. 923, (zie kw. nr. 7424471592 ).

29697888352. ARNULF (WITTELSBACHER), ovl. ca. 937, hertog van Beieren 908-937, tr.[29]

29697888353. GRAVIN JUDITH IN SUELICHAU.

29697888960. BOUDEWIJN III graaf VAN VLAANDEREN, geb. ca. 933, ovl. ca. 962, graaf van Vlaanderen (935-962), tr.[34]

29697888961. MATHILDA (MAUD) BILLUNG VAN SAKSEN, geb. ca. 920 (volgens Ref. [35] ca. 939), ovl. ovl 25-5-1008. Zij tr. 2o ca. 963[36] GODFRIED graaf VAN LOTHARINGEN (VAN VERDUN), geb. ca. 930, ovl. 3-9-995, (zie kw. nr. 14848945188 )

29697888962. BERENGARIUS II markgraaf VAN IVREA, geb. ca. 900, ovl. Bamberg 6-8-966, markgraaf van Ivrea, koning van Italië, tr. vóór 930[37]

29697888963. WILLA VAN TOSCANE (TUSCIE)/VAN ARLES, geb. ca. 910, ovl. Bamberg ca. 966.

29697890304. NN VAN KLEEF.

29697890376. = 14848943198. GOZELO VAN LOTHARINGEN.

29697890377. = 14848945189. UDA VAN METZ.

29697890378. HERMAN BILLUNG hertog VAN SAKSEN, ovl. Quedlinburg 27-3-973, hertog van Saksen in 950, tr.[43]

29697890379. HILDEGARD.

29697890384. EBERHARD VAN BLIESGAU, graaf in Drenthe / Salland, parentatie niet bewezen, tr. ca. 940[45]

29697890385. ALMARADE VAN HAMALAND.

29697890560. DIRK II graaf VAN HOLLAND, geb. ca. 932, ovl. 6-5-988, graaf in het WestFriese gebied tussen Maas en Vlie 962-988, schonk ter ere van de bijzetting van St. Adalbertus Egmond een stenen kerk 15-6-950, nam de grafelijke burcht in Gent in (965), bood de Egmondse abdij een evangeliarium aan 975, kreeg zijn lenen in Maasland, Kennemerland en op Texel van koning Otto III in vrij eigendom 25-8-985,[47] tr. 938[48]

29697890561. HILDEGARD VAN VLAANDEREN, geb. 936/37, ovl. tussen 11-4-975 en 11-4-980, beg. Egmond (onder een steen met graaf Dirk III).

Graaf Dirk II van Holland (ca. 932-988) met zijn vrouw Hildegard van Vlaanderen (ca. 936 - ca. 978) op het moment dat zij een Evangeliarium aan de abdij van Egmond schenken (975).
klik op plaatje(s) om te vergroten

29697890562. = 3712235796. SIEGFRIED VAN LUXEMBURG (VAN VERDUN).

29697890563. = 3712235797. HEDWIG (VAN NORDGAU?) (VAN LOTHARINGEN?).

29697890568. = 29697890378. HERMAN BILLUNG hertog VAN SAKSEN.

29697890569. = 29697890379. HILDEGARD.

29697890570. HEINRICH I ("de Kale") graaf VON STADE.


Referenties van de gegevens van generatie 35 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 35 ( 50 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 2. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 3. ⇒ Milet.htm
 4. ⇒ kstekst.htm
 5. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 6. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 7. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 8. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 9. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ www.marres.nl
 16. ⇒ Milet.htm
 17. ⇒ www.marres.nl
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ www.marres.nl
 11. ⇒ www.marres.nl
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ kwartieren-peter
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ kwartieren-peter
 16. ⇒ kwartieren-peter
 17. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 1. ⇒ genealogy2.html
 2. ⇒ kwartieren-peter
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. ⇒ kwartieren-peter
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 14. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 15. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 16. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 36
Back to previous
generation 34
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43