This page was last updated : 101203.
File size is: 44 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 36
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 9.8,
Muiden, 2010.
© Copyright 2010 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 36

59395768840. BOUDEWIJN I, MET DE IJZEREN ARM, ovl. Arras 21-1-879 (volgens Ref. [1] 6-10-877), graaf van Terwaan 866, bestuurder van de gouwen Kortrijk, Aardenburg en West Vlaanderen en mogelijk Mempiscus (tussen Gent en Kortrijk), verloor na de schaking van Judith van West Francie zijn graafschappen 862, maar verzoende zich met Karel de Kale en werd opnieuw aangesteld tot graaf in de gouwen Vlaanderen, Waas en Gent 864 en na 866 in de streek Sint-Omaars (Ternois), leke-abt St. Pietersabdij te Gent 870, toezichthouder en raadgever van kroonprins Lodewijk (de Stamelaar) bij het vertrek van Karel naar Italië,[2] tr. Auxerre 13-12-863[3]

59395768841. JUDITH VAN WEST-FRANCIE, geb. ca. 844, ovl. na 870 (volgens Ref. [4] 6-10-869), werd in de lente van 862 geschaakt, tr. 1o Verberie 1-10-856[5] AETHEWULF, koning der WEST SAXEN (Wessex), ovl. 13 jan. of 13 juni 858,[6] zn. van Egbert, koning van Wessex en Kent, en Redburgh, tr. 2o 858[7] AETHELBALD, koning VAN WESSEX, zn. van koning Ethelwulf en diens eerste echtgenote Osburgh.

Koning Aethelwulf (..-858).
klik op plaatje(s) om te vergroten

59395768842. ALFRED I DE GROTE, geb. Wantage (Dorset) 846/49, ovl. (25?) okt. 899, beg. Newminster Abbey, Winchester, koning van Engeland 871-899, tr. Winchester ca. 868/69[9] [10]

59395768843. E(THE)LSWITHA VAN GAINSBOROUGH, ovl. Winchester 5/8-12-905, beg. St. Mary's Abbey, werd na de dood van koning Alfred non in St. Mary's Abbey, Winchester.

Koning Alfred I de Grote. Elswitha van Gainsborough en haar familie. [11]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Juweel gevonden bij Athelney waarop de inscriptie 'Alfred had me made'.
Bron: Ref. [12]

klik op plaatje(s) om te vergroten

59395770544. = 29697886374. LODEWIJK II koning en later keizer der FRANKEN.

59395770545. = 29697886375. ADELHEID.

59395770546. EDWARD (THE ELDER), geb. ca. 871/72, ovl. Farndon-on-Dee 17-7-924/25, beg. Winchester Cathedral, koning van Engeland, volgde op 25, 26 of 28 okt. 899 zijn vader op als koning van Wessex en werd gekroond op 31 mei of 8 juni 900 te Kingston-upon-Thames, Surrey, tr. ca. 901/02[15]

59395770547. ELFLEDA (VAN BERNICIA), ovl. 920, beg. Winchester Cathedral.

59395770548. OTTO I (de Illustere, der Erlauchte) hertog VAN SAKSEN, geb. ca. 830/40, ovl. Wallhausen 30-11-912, beg. Gandersheim Stiftskirche, graaf in de Zuid-Thuringergouw (888), en in Eichsfeld, leke-abt van Hersfeld (908), hertog van Saksen (876/880-912),[19] tr. 2o NN, tr. 1o voor 876[20]

59395770549. HEDWIG gravin VAN BABENBERG, geb. ca. 835-855, ovl. 24-12-903.

59395770550. DIRK (THEODERIC) graaf VAN RINGELHEIM, tr.[29]

59395770551. LUDMILLA RAGNHILDIS (REGINHILD) VAN FRIESLAND, geb. ca. 858, ovl. ca. 917.

59395772748. KAREL I (de Kale) MARTEL, geb. Frankfurt aan de Main 13-6-823, ovl. Maurienne (Modena?) 6-10-877 (als Karel II), beg. klooster Nantua, later Saint-Denis,[32] koning der Franken, daarna keizer, vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen, door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitanië 13-12-838, strijdt na de dood van zijn vader samen met zijn halfbroer Lodewijk de Duitser tegen hun oudste broer Lotharius I, welke zij verslaan bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841, verkrijgt West-Francie bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door 'bijna alle' wereldrijke en geestelijke groten van Aquitanie tot koning gekozen en door de aartsbisschop van Sens gezalfd en gekroond, Orleans 848, weet echter (o.a. door de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken, schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun neef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden, laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8-8-869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9-9-869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8-8-870, laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII tot keizer kronen, Rome 25-12-875, geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als 'protector et defensor' (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876, tr.acht na de dood van Lodewijk de Duitser (28-8-876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8-10-876, tr.eft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14-6-877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Italie geen kans,[33] tr. 2o 12-1-10-869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22-1-870[34] een Bosonide vrouw, ovl. tussen 910 en 3-4-911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Italie, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II, tr. 1o Quierzy 13-12-842[35]

59395772749. ERMENTRUDIS(¥), geb. ca. 830, ovl. 6-10-869.

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [36] Ermentrude van Orleans, geb. ca. 825, ovl. 6-10-869, dr. van Eudes (Odo) graaf van Orleans en Ingeltrude.

Karel de Kale (823-877). [37] Karel de Kale (823-877) met zijn raadgevers.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Karel I (de kale) Martel (823-877) en zijn vrouw Ermentrude (van Orleans)? (~830-869) ontvangen boodschappers.
Bron : Bibliotheque Nationale de France [38]

klik op plaatje(s) om te vergroten

59395772750. graaf HARDUIN.

59395772776. BERNARD (VERMANDOIS), koning DER LOMBARDEN(¥), geb. Vermandois[43] ca. 797, ovl. 17-4-818 (19 jaren oud), beg. Milaan in de basiliek van Saint-Ambroise, komt, opgevoed in een klooster te Fulda, in 812 naar Italië en wordt door zijn grootvader Karel de Grote in opvolging van zijn vader Pippijn in september 813 tot (onder)koning van Italië aangesteld, huldigt Lodewijk de Vrome als keizer 814. Wanneer deze hem echter bij de z.g. 'Ordinatio imperii' van 817 passeert, komt hij met de groten van zijn rijk in opstand. Verslagen geeft hij zich in december van dat jaar over te Chalon-sur-Saone, de rijksvergadering veroordeelt hem te Aken tot de dood. Hij wordt echter door Lodewijk de Vrome 'begenadigd' tot het 'uitsteken van zijn ogen', welke 'ingreep' hij niet overleeft, zodat hij (slechts twee of drie dagen na de ingreep) aan zijn wonden op 17-4-818 overlijdt.[44] Hij tr. ca. 814[45]

59395772777. KUNIGUNDE (van onbekende herkomst), ovl. na 15-6-835.

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [46] is BERNARD (VERMANDOIS) een zoon van Carloman Pippin (ex patre Pepijn de Korte) x Bertha (ex patre Willem van Gellone).

59395772792. RAINER VON BIDGAU, parentatie niet bewezen.

59395772795. = 14848943187. ERMENTRUDE VAN FRANCIE.

59395776704. markgraaf LUITPOLD (WITTELSBACHER), ovl. ca. 907, markgraaf in Karantanië, Panonï en in de Nordgau, tr.[48]

59395776705. KUNIGUNDE paltsgravin VAN ZWABEN.

59395777920. = 14848942210. ARNULF (ARNOLD) I (DE GROTE) graaf VAN VLAANDEREN.

59395777921. = 14848942211. ADELA VAN VERMANDOIS.

59395777922. = 29697890378. HERMAN BILLUNG hertog VAN SAKSEN.

59395777923. = 29697890379. HILDEGARD.

59395777924. ADALBERT VAN IVREA, tr.[50]

59395777925. GISELA VAN FRIULI, geb. 880-885.

59395777926. BOSO graaf VAN ARLES/VAN TOSCANE, geb. ca. 885, ovl. na 936, graaf van Avignon en Vaison 911-931, tr.[52]

59395777927. WILLA.

59395781120. DIRK I (BIS) graaf VAN HOLLAND(¥), geb. ca. 870, ovl. ca. 939, vermeld 936-941, was met zijn broer Waldger en Dirk verdediger van het land tussen Maas en Vlie, nadat in de vergadering van de rijksgroten in Forchheim in 889 koning Arnulf Gerulf, (hun vader?), met een groot aantal goederen in de Hollandse kuststrook had beleend, heerste vooral in de pagus Kinnem (Kennemerland), tr.[54]

59395781121. GERBERGA (GEVA) VAN HAMALANT.

COMMENTAAR(¥) Zijn (stief? pleeg?) vader is mogelijk Gerulf, graaf van Friesland, wiens zonen zouden zijn : Dirk en Waldger "de Fries". Vanwege de onzekerheid is deze parentatie hier niet verder uitgewerkt. [55]

Wapen Holland :

59395780756. NN BILLUNG hertog VAN SAKSEN, ovl. 26-5-967.

59395780768. EBERHARD graaf VAN BLIESGAU, graaf in Bonnergau, tr. ca. 910[67]

59395780769. NN (VAN BONNERGAU?).


Referenties van de gegevens van generatie 36 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 36 ( 68 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ genealogy2.html
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ genealogy2.html
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 9. ⇒ Milet.htm
 10. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 11. ⇒ famous_elswitha.htm
 12. ⇒ genealogy2.html
 13. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 14. ⇒ Milet.htm
 15. ⇒ Milet.htm
 16. ⇒ Milet.htm
 17. ⇒ genealogy2.html
 18. ⇒ genealogy2.html
 19. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 20. ⇒ Milet.htm
 21. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 22. ⇒ www.kareldegrote.nl
 23. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 4. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 5. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 6. ⇒ kstekst.htm
 7. ⇒ Milet.htm
 8. ⇒ kstekst.htm
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ genealogy2.html
 14. ⇒ karel_de_kale.htm
 15. ⇒ www.bnf.fr
 16. ⇒ www.kareldegrote.nl
 17. ⇒ www.kareldegrote.nl
 18. ⇒ www.kareldegrote.nl
 19. ⇒ www.kareldegrote.nl
 20. ⇒ genealogy2.html
 21. ⇒ www.kareldegrote.nl
 22. ⇒ www.kareldegrote.nl
 23. ⇒ genealogy2.html
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ kwartieren-peter
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 9. ⇒ www.brouwertree.com
 10. ⇒ Reeks_2_Van_der_Meijden.htm
 11. ⇒ www.marres.nl
 12. ⇒ www.brouwertree.com
 13. ⇒ www.marres.nl
 14. ⇒ www.brouwertree.com
 15. Kos Anton, Adela van Hamaland, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. ⇒ Adela van Hamaland
 16. Kos Anton, Adela van Hamaland, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. ⇒ Adela van Hamaland
 17. Kos Anton, Adela van Hamaland, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. ⇒ Adela van Hamaland
 18. Kos Anton, Adela van Hamaland, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. ⇒ Adela van Hamaland
 19. Kos Anton, Adela van Hamaland, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. ⇒ Adela van Hamaland
 20. ⇒ kwartieren-peter
 21. ⇒ kwartieren-peter
 22. ⇒ kwartieren-peter

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 37
Back to previous
generation 35
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43