This page was last updated : 080227.
File size is: 36 k.
Kwartierstaat Lapikás,
Generatie 37
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 9.6,
Muiden, 2007.
© Copyright 2008 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

118791537680. ODACER, geb. 805, ovl. 879, [1]

118791537682. =59395772748. KAREL I (de Kale) MARTEL.

118791537683. =59395772749. ERMENTRUDIS.

118791537684. ETHELWULF VAN WESSEX, geb. Wessex (GB) ca. 795, ovl. 13-1-856, beg. Steuning (Sussex), later Winchester Cathedral, tr. 2o? NN, tr. 1o, [3]

118791537685. OSBURGH VAN WIGHT, geb. Isle of Wight ca. 810, ovl. ca. 852.

118791537686. ETHELRED MUCEL. Ealdorman of the Gainas, tr.[6]

118791537687. EFBURGA, een prinses uit het konklijk huis van Mercia. Misschien was zij de dochter van Coenwulf, koning van Mercia, en diens echtgenote Elfrida.

118791541092. =59395768842. ALFRED I DE GROTE.

118791541093. =59395768843. E(THE)LSWITHA VAN GAINSBOROUGH.

118791541094. ETHELHELM, earldorman, tr.[8]

118791541095. ELSWITHA.

118791541096. LIUDOLF I, hertog VAN SAKSEN (de Grote), geb. ca. 805/20, ovl./beg. Brunshausen 11/12-3-866, graaf van Saksen (844-866), sticht in 852 de abdij Gandersheim (eerst in Brunshausen), tr. ca. 825/35, [10]

118791541097. ODA, geb. 805/06, ovl. 17-5-913.

118791541098. HENDRIK VAN BABENBERG, dux Austriacorum, tr.[16]

118791541099. ENGELTRUDIS (VAN FRIULI), ovl. na 2-4-840.

118791545496. LODEWIJK I (de Vrome) MARTEL, geb. Chasseneuil bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778 (tijdens de afwezigheid van zijn vader door diens veldtocht in Spanje), ovl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20-6-840, beg Saint-Arnould bij Metz, [18] door paus Hadrianus I tot koning van Aquitanie gezalfd Rome Pasen (15-4)-781, na de dood van zijn oudere broers Karel en Pippijn door zijn vader tot keizer gekroond en als mederegent aangesteld Aken 11-9-813, alleenheerser 28-1-814, doet zich door paus Stephanus IV opnieuw tot keizer kronen Reims 28-10-816, ontwerpt in Aken juli 817 een regeling van de toekomstige verdeling van zijn rijk (Ordinatio Imperii) welke hij echter in 829 wijzigt ten gunste van de uit zijn tweede huwelijk geboren zoon Karel hetgeen tot een reeks burgeroorlogen leidt, tot afstand gedwongen Compiègne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1-3-834, dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28-2-835, had tussen 851 en 853 een verhouding met een onbekende vrouw, [19] tr. (1) 794 of 795, [20] IRMINGARD VAN DE HASPENGOUW (VAN LUIK?), geb. Hesbaye, Luik 778[21] , ovl. Angers[22] 3-10-818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en NN. tr. (2) Aken febr. 819, [23]

118791545497. JUDITH (WELF) (VAN BEIEREN), geb. ca. 800, ovl. Tours 19-4-843, beg. Tours (Saint-Martin).

Lodewijk I (de Vrome) Martel (778-840).
klik op plaatje(s) om te vergroten
Kroning van Lodewijk I (de Vrome) Martel (778-840) op Pasen (15-4)-781 te Rome door paus Hadrianus I.
Bron : Bibliothèque Nationale de France [24]

klik op plaatje(s) om te vergroten

118791545552. PIPPIJN, koning DER LOMBARDEN, geb. 777(¥), ovl. Milaan 8-7-810, beg. Verona in de kerk San Zeno Maggiore, vergezelde zijn vader naar Italië, alwaar hij werd gedoopt door paus Hadrianus, bij welke gelegenheid zijn naam Karel werd veranderd in Pippijn, werd te Rome op 15-4-781 tot koning gekroond, tr. voor 796, [52]

118791545553. CHROTRAIS. Zij is zonder twijfel nauw geparenteerd aan Adelhard van Corbië en diens halfbroer Wala, de toekomstige beschermheren van haar zoon Bernard van Italië.

COMMENTAAR(¥) Volgens Ref. [53] geb. apr. 773.

118791553408. ENGILDEO (WITTELSBACHER).

118791553410. BERTHOLD paltsgraaf VAN ZWABEN.

118791555848. ANSCHARIUS II markgraaf VAN IVREA, graaf van Oscheret en markgraaf van Ivrea.

118791555850. keizer? BERENGARIUS I markgraaf VAN FRIULI, ovl. Verona 7-4-924, markgraaf van Friuli, koning van Italië tr. ca. 880, [58]

118791555851. BERTILA VAN SPOLETO, ovl. voor dec. 915.

118791555852. THEOBALD graaf VAN ARLES (alias ADALBERT VAN TOSCANE), ovl. juni 887-898, tr. voor 881, [60]

118791555853. BERTHA VAN LOTHARINGEN, geb. 863?, ovl. 8-3-925, beg. Lucca Santa Maria Forisportam.

118791561536. ERENFRIED graaf VAN BLIESGAU, graaf in Bliesgau, tr.[62]

118791561537. ADELEGONDE VAN AUXERRE.


Referenties van de gegevens van generatie 37 staan ook hier
References Kwartierstaat Lapikás --- Generation 37 ( 63 refs.)
 1. ⇒ genealogy2.html
 2. ⇒ genealogy2.html
 3. zie ook ⇒ genealogy2.html
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ genealogy2.html
 6. ⇒ Milet.htm
 7. ⇒ Milet.htm
 8. ⇒ Milet.htm
 9. ⇒ Milet.htm
 10. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 11. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 12. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 13. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 14. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 15. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 16. ⇒ Milet.htm
 17. ⇒ Milet.htm
 18. ⇒ www.kareldegrote.nl
 19. ⇒ www.kareldegrote.nl
 20. ⇒ www.kareldegrote.nl
 21. ⇒ genealogy2.html
 22. ⇒ genealogy2.html
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ www.bnf.fr
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 17. ⇒ www.kareldegrote.nl
 18. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 19. ⇒ www.kareldegrote.nl
 20. ⇒ www.kareldegrote.nl
 21. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 22. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ kwartieren-peter
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ kwartieren-peter
 12. ⇒ kwartieren-peter
 13. ⇒ kwartieren-peter
 14. ⇒ kwartieren-peter
 15. ⇒ kwartieren-peter
 16. ⇒ kwartieren-peter
 17. ⇒ kwartieren-peter
 18. ⇒ kwartieren-peter
 19. ⇒ kwartieren-peter

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 38
Back to previous
generation 36
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43