This page was last updated : 110812.
File size is: 24 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 39
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 9.8,
Muiden, 2010.
© Copyright 2011 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 39
Deze kwartieren en hogere zijn (afgezien van de nummers) identiek aan die van Kwartierstaat Van Schothorst Generatie 42 .

475166150736. EAHLMUND VAN KENT, geb. Wessex 758, ovl. (vermoord) ca. 785, regeerde 672-674 en ca. 784-785, tr.[1]

475166150737. NN (dr. van Ethelbert II van Kent).

475166150738. THEODERIC VAN RAZES, hertog van Toulouse, geb. ca. 730, ovl. in de Judiarch van Narbonne 804, wellicht alias Natronai al-Makir, Makhir van de Kalief (771-793), tr.[3]

475166150739. ALDA (HILDA), prinses der Franken.

475166164396. UNRUOCH, graaf VAN TERNOIS.

475166164398. =118791545496. LODEWIJK I (de Vrome) MARTEL.

475166164399. =118791545497. JUDITH (WELF) (VAN BEIEREN).

475166223408. BOSO VAN TRANSJURENSIS, tr.[5]

475166223409. LOBBES.

475166223412. LOTHARIUS I koning der FRANKEN en LOMBARDEN, geb. ca. 795 (verm. te Aquitanië), ovl. in de abdij te Prüm 29-9-855 en beg. in de kerk van Saint-Sauveur van deze abdij, aangesteld tot (onder)koning in Beieren 814, bij de Ordinatio Imperii als opvolger aangewezen en door zijn vader tot keizer gekroond Aken juli 817, bestuurt Italië sinds de herfst van 822, wordt (als 'Festkrönung') nogmaals tot keizer gekroond door paus Paschalis I Rome Pasen (8-4-) 823 en regelt het bestuur van de Kerkelijke Staat, als onderdeel van het rijk, via de Constitutio Romana, feitelijk mede-regent van zijn vader van 825 tot aug. 829 wanneer deze samenwerking door diens begunstiging van Karel de Kale abrupt eindigt en hij terugkeert naar Italië, keert zich (na diverse, kortstondige verzoeningen) echter samen met zijn broers Pippijn en Lodewijk tegen hun vader begin 833, die nadat zijn leger op het 'Leugenveld' bij Colmar naar hen is overgelopen zich door hen gevangen laat nemen en die hij nadien feitelijk laat afzetten (Compiègne. Soissons), houdt ook nadien zijn vader in Aken gevangen en beperkt (strevend naar volle uitvoering van de Ordinatio Imperii) invloed en machtsgebied van zijn broers, waarop dezen alsnog de kant van hun vader kiezen, verliest een reeks gevechten tegen hen en wordt wederom op Italië beperkt herfst 834, verzoent zich opnieuw met zijn vader op de rijksdag van Worms juni 839 en wordt op diens sterfbed tot opvolger gedesigneerd, verlaat Italië en herneemt de suprematie over zijn broers naar de (nooit opgeheven) Ordinatio, maar verliest een uiterst bloedige veldslag tegen hen bij Fontenoy (bij Auxerre) 25-6-841, hetgeen als een godsoordeel voor een wezenlijke rijksdeling wordt gezien ten gunste van zijn broers Lodewijk de Duitser, en Karel 'de Kale', die hun bondgenootschap bevestigen door in de wederzijdse talen voor hun aanhang afgelegde eden bij Straatsburg 14-2-842, sluit na langdurige onderhandelingen met hen het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843, waarbij hij bij zijn langgerekte middenrijk wel de keizerstitel behoudt, maar daaraan geen suprematie over het West- en Oostfrankische rijk zal kunnen ontlenen, proclameert met beide broers in 'fraternitas' te zullen regeren Thionville okt. 844, maar krijgt een heftig geschil met Karel de Kale wanneer diens vazal Giselbert van de Darnau zijn dochter ontvoert 846, waarna pas vrede gesloten wordt (met legitimatie van het voltrokken huwelijk) Péronne jan. 849, verdeelt, ziek geworden, zijn rijk over zijn drie zoons, treedt in het klooster te Prüm 23-9-855, overlijdt 29-9-855 en wordt begraven aldaar,[7] tr. okt. 821[8]

475166223413. ERMENGARD VAN TOURS, geb. ca. 800, ovl. 20-3-851, sticht uit haar morgengave het klooster Erstein. Voorts had Lotharius voor april 851 een relatie met Doda, ovl. na 9-7-855, van onbekende herkomst, en tussen 851 en 853 met een onbekende vrouw.

475166246148. KONRAD I (WELF) graaf IN DE ARGEN- EN LINZGOUW, geb. ca. 815, ovl. 16-2-863 (22-3-863?), hertog van Bourgondië, tr. ca. 835[26]

475166246149. ADELHEID (ADELAIDE) VAN TOURS, gravin in de Argen- en Linzgouw, tr. 2o [27](¥) ROBERT ("de Dappere") graaf VAN PARIJS, geb. ca. 820, ovl. (gesneuveld) 25-8-866.

COMMENTAAR(¥) In de literatuur [28] wordt een tweede huwelijk van Adelheid met Robert onwaarschijnlijk geacht.

475166246150. = 237583082198. EVERHARD hertog of markies VAN FRIULI.

475166246151. = 237583082199. GISELA VAN FRANCIE.


Referenties van de gegevens van generatie 39 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 39 ( 31 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. ⇒ genealogy2.html
 2. ⇒ genealogy2.html
 3. ⇒ genealogy2.html
 4. ⇒ genealogy2.html
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. GN 1991, 579, nr. 4/213
 6. GN 1991, 579, nr. 4/213
 7. GN 1991, 580, nr. 5/213
 8. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 9. ⇒ Milet.htm
 10. GN 1991, 580, nr. 5/213
 11. ⇒ kstekst.htm
 1. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ kwartieren-peter
 5. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 6. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 7. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 40
Back to previous
generation 38
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43