This page was last updated : 080227.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Lapikás,
Generatie 38
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 9.6,
Muiden, 2007.
© Copyright 2008 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

237583075368. EGBERT VAN WESSEX, geb. ca. 784, ovl. na 19-11-838, tr.[1]

237583075369. RAEDBURCH (St. Ida) VAN ENGELAND.

237583082192. BRUNHART (BRUN?), graaf.

237583082194. BILLUNG I, frankisch "princeps", tr.[4]

237583082195. AEDA.

237583082198. EVERHARD hertog of markies VAN FRIULI, ovl. in Italië 16-12-866, beg. in de abdij van Saint-Calixte te Cysoing, markies van de Sulichgau,[6] (mark)graaf van Friuli in of zeer kort na 828,[7] tr. 835-840, waarsch. ca. 836, [8]

237583082199. GISELA VAN FRANCIE, geb. 819-822, misschien in de lente van 821, ovl. na 1-7-874, beg. Cysoing abdij Saint-Calixte, waarvan ze aan de basis stond van de oprichting.

237583090992. KAREL DE GROTE, geb. Ingelheim 2-4-747, ged. door Bonefacius aartsbisschop van Mayence, ovl. Aken 28-1-814, beg. Aken Domkerk, [11] Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustrie, Bourgondie en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasie krijgen, beiden worden gezalfd op 9-10-768, Karel te Noyon en Carloman te Soissons, na de dood van Carloman in 771 en onder het passeren van diens minderjarige zonen, wordt Karel de enige koning der Franken, hij wordt dan wederom gezalfd als zodanig te Corbeny, na een geslaagde veldtocht tegen zijn ex-schoonvader de koning der Longobarden, volgt in 774 zijn proclamatie tot koning der Longobarden. Karel was reeds met zijn vader Pippijn gezalfd tot koning, Saint-Denis 28-7-754, en tevens door paus Stephanus II verheven tot 'patricius Romanorum', maar deze titel voert hij pas na zijn overwinning op de Longobarden, door paus Leo III tot keizer gekroond, Rome 25-12-800, laat dan zijn 'patricius'-titel vallen, zijn uiteindelijke titulatuur wordt: 'Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus magnus et pacificus imperator Romanum gubernans imperium et per misericordiam Dei rex Francorum et Longobardorum', zijn (westers) keizerschap wordt in 812 door de Oostromeinse 'basileus' Michael I Rhangabe erkend. [12] Hij had 4 echtgenotes en 6 concubines: [13]
1. in ca. 768 een relatie met Himiltrudis (Chimiltrudis: Amautru), van Frankische origine, maar van onbekende familie,
tr. 1o in 769, [14] NN, dr. van Desiderius, koning der Lombarden, en van Ansa. Karel verstootte haar echter in 770 of begin 771 en stuurde haar terug naar haar vader,
tr. 2o voor 30-4-771, [15] Hildegard (Houdiard) (van Schwaben?), geb. 758, ovl. Thionville (Moselle) 30-4-783, beg in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), (zie kw. nr. 237583090993 hieronder).
4. een relatie met een onbekende vrouw.
tr. 3o Worm oktober 783, [16] Fastrada (Fastree), ovl. Frankfurt aan de Rijn 10-8-794, beg in de basiliek van Saint-Alban te Mayence, dr. van Radolf, graaf van Franconie,
tr. 4o tussen de herfst van 794 en 796, [17] Liutgardis (Liedgarde, Liegeard), ovl. Tours (Indre-et-Loire) 4-6-800 op pelgrimstocht, beg. in de kerk van Saint-Martin te Tours, van Alamannische afkomst,
7. een relatie met Madelgardis (Mathalgarde), gezien de naam mogelijk familie van de edele Vincent Madelgaire (ovl. 677),
8. een relatie met de Saxische. Gerswindis.
9. een relatie met Regina (Regine, Reine), in 800,
10. een relatie met Adelindis, in 806.

237583090993. HILDEGARD (HOUDIARD) (VAN SCHWABEN?), geb. 758, ovl. Thionville (Moselle) 30-4-783, beg in de kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle). Zij vergezelde Karel naar Italie in 773 en 781. [18]

Karel de Grote (742-814).
klik op plaatje(s) om te vergroten

237583090994. WELF I VAN BEIEREN, ovl. ca. 825[30], graaf van Beijeren en Eigelwich,[31] tr.

237583090995. EIGILWICH (HEILWIG, HEDWIG) VAN SAKSEN, abdis te Chelles.[32]

237583091104. = 237583090992. KAREL DE GROTE.

237583091105. = 237583090993. HILDEGARD (HOUDIARD) (VAN SCHWABEN?).

237583111700. = 237583082198. EVERHARD graaf VAN FRIULI.

237583111701. = 237583082199. GISELA VAN FRANCIE.

237583111702. SUPPO II markgraaf VAN SPOLETO, markgraaf van Spoleto en graaf van Camerino.

237583111704. HUBERT graaf VAN TRANSJURENSIS, markgraaf van Transjurensis en abt van Saint-Maurice (Agaunum).

237583111706. LOTHARIUS II koning VAN LOTHARINGEN, geb. ca. 835, ovl. Piacenza (I) 8-8-869, beg. Piacenza in de kerk van de abdij Sant' Antonino, voor het eerst terloops vermeld als jong kind ("parvulus") 841. verkrijgt bij de deling na de dood van zijn vader het noordelijk deel van diens middenrijk (dat later naar hem 'Lotharingen' genoemd gaat worden), in aanwezigheid van zijn oom Lodewijk de Duitser tot koning geproclameerd Frankfort okt. 855, mogelijk kort daarna te Aken gezalfd en gekroond, tracht zijn ca. 855 kerkelijk gesloten, kinderloze huwelijk met Theutberga als ongeldig te doen beschouwen en daarvoor in de plaats zijn al eerdere verhouding met Waldrada te doen erkennen, hetgeen zijn regering voortdurend belast, tracht de samenwerking tussen de Karolingische deelrijken te redden door herhaald overleg met zijn ooms, met wie hij de in 843 getroffen regeling bevestigt Koblenz juni 860, deelt na de dood van zijn broer Karel (24-1-863) diens (midden)deel met zijn andere broer, keizer Lodewijk II, en breidt zo zijn rijk uit tot en met Lyon en Vienne, wordt verplicht Theutberga weer als vrouw terug te nemen Gondreville (bij Toul) 15-8-865 en Waldrada naar Rome te laten gaan, maar blijft zich tegen die door paus Nicolaas I opgelegde regeling verzetten, schijnt daarmee bij diens opvolger paus Hadrianus II op meer succes te mogen rekenen, met wie hij in Montecassino samenkomt juli 869 en in het Lateraan. Hij overlijdt echter voor de samenkomst van een nieuwe.[37] Hij tr. 1o ca. 855, [38] THEUTBERGA, tr. 2o 25-12-862, [39]

237583111706. WALDRADA, ovl. 9-4 na 869 als non in Remiremont.

237583123074. KONRAD II graaf VAN AUXERRE, ovl. voor 876, tr.[43]

237583123075. JUDITH VAN FRIULI.


Referenties van de gegevens van generatie 38 staan ook hier
References Kwartierstaat Lapikás --- Generation 38 ( 44 refs.)
 1. ⇒ genealogy2.html
 2. ⇒ genealogy2.html
 3. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 4. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 5. ⇒ www.genealogie-mittelalter.de
 6. ⇒ genealogy2.html
 7. ⇒ kwartieren-peter
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ Milet.htm
 10. ⇒ kwartieren-peter
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. ⇒ www.kareldegrote.nl
 2. ⇒ www.kareldegrote.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. ⇒ www.kareldegrote.nl
 15. ⇒ www.marres.nl
 1. ⇒ www.marres.nl
 2. ⇒ www.marres.nl
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ kwartieren-peter
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ kwartieren-peter
 14. ⇒ kwartieren-peter

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 39
Back to previous
generation 37
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43