This page was last updated : 150803.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 22
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 22

3625216. JAN VAN DALEM, parentatie niet bewezen, heer van Dalem,

3625220. PHILIPS VAN DUIVENVOORDE, geb. vóór ca. 1270, ovl. vóór 11-5-1309, heer Van Polanen, baljuw (1291), op 6-11-1295 beleend door Floris V graaf van Holland met Polanen bij Monster, vertegenwoordigde Jan I graaf van Holland in 1298 bij de Franse koning, werd op 10-3-1304 door Jan II graaf van Holland begiftigd met 100 pond "tot betering van zijn leen",[2] tr.[3]

3625221. ELISABETH VAN VIANEN, ovl. na 1307, vermeld in 1307 als vrouwe van Polanen.[4]

3625228. WALRAM VAN VALKENBURG, geb. vóór ca. 1260, tr.[5]

3625229. PHILIPPA VAN GELRE.

3625230. HENDRIK VAN VOORNE, geb. vóór ca. 1280, vermeld 1308-1320, heer van Acquoy, ridder, tr. 1297[7]

3625231. (ALEYDA) VAN KUYC.

3625280. OTTO II VAN HEUKELOM heer VAN ASPEREN EN HAGESTEIN, ovl. 1344/45[10], knape 1298,[11] vermeld (1333-1338), Thuys te Vuyren 1326 [12], stamvader van de tak Van Asperen, VUL AAN NL 1952, k. 136, tr.[13]

3625281. NN VAN BUREN, (heeft 4 zoons)?

Ten jare 1338 des sonnendaichs na onser Vrouwen dach verholen deed Jan heer van Arkel uitspraak tusschen zijnen neef Otto heer van Asperen en van Hagestein(¥) ter eener, en Hubrecht Schenk, heer van Kuilenburg, ter andere zijde, aangaande de scheiding en verdeeling van het gerigt van Hagestein, waarbij toen het bovenste gedeelte aan laatstgenoemden, het benedenste aan den eerstvermelden werd toegewezen. [14]


COMMENTAAR(¥) Welke Otto zou dit zijn, de vader of de zoon? En hoe is hij een neef van Jan van Arkel?

3625282. RUDOLF II DE COCK VAN WEERDENBURG (tot Eisendoorn?), ovl. 1315[24], parentatie niet bewezen, vermeld met zijn broers en zijn vader (1265), koopt goed te Isendoorn van de familie van Ochten (1280),[25] tr. 1[26] NN GERRITSDR VAN ROSSEM, dr. van Gerard van Rossem, richter en dijkgraaf in de Bommelerwaard, en Hadewigis NN,[27] tr. 3o voor 1310 LIJSBETH VAN DE SLUSE, tr. 2o [28]

3625283. MARGARETA VAN BATENBURG, ovl. 27-8-1299[29], parentatie niet bewezen.

3625284. AREND DE COCK VAN OPPIJNEN, ovl. 10-5-1363, was een rijk en magtig man, volgde de partij van hertog Eduard tegen hertog Reinaud, en toog menigmaal te veld met zijne maagschap en vrienden met 150 paarden, kocht veel goed voor zijn broeders JOHAN en DIRK en van anderen te Brakel, Deyl, Heesel en Oppijnen, de tienden van Zandwijk en te Waddenooyen, tr.[42]

3625285. GEERTRUI VAN BROECKHUYSEN, "zuster van heer Otto van Broeckhuysen".

3625286. NN VAN OVERRIJN.

3710752. EVERHARDUS NEUDES VAN WESTENAPPEL, vermeld 1359.

Op 2-9-1359 (feria secunda post Aegidii abbatis) doen Nicolaus de Buren, vice-curatus in Vorthusen, en twee andere scheidslieden uitspraak in een geschil tussen het klooster te Paderborn en Everhardus de Westenappel over een pacht van 5 malder rogge van de goederen in Westenappell (Nijkerk). [55]
Op 8-9-1359 (up unser Frouwendach Nativitatis) oorkondt Everth vann Westenappell, dat hij aan het klooster te Paderborn een jaarlijkse rente van 2 pond uit zijn goed Westenappell verkocht heeft. [56]

Referenties van de gegevens van generatie 22 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 22 ( 57 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. NL 92(1975)125
 3. NL 92(1975)125
 4. NL 92(1975)125
 5. OV 42(1987)1
 6. OV 42(1987)1
 7. OV 42(1987)1
 8. OV 42(1987)1
 9. OV 42(1987)1
 10. ⇒ www.vanderkrogt.net
 11. NL 83(1966)301
 12. J.J.S. Sloet, Verzameling oorkonden Gelre
 13. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 14. Nijhoff, Gedenkwaardigheden, l.c. dl. 3
 15. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 16. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 17. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 18. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 19. OV 1985
 20. OV 1987
 1. akte Gelre Zutphen te Düsseldorf – P.N. van Doorninck
 2. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 3. regest EL32 fol 24 NA Den Haag 30-11-1339
 4. ⇒ kstekst.htm
 5. ⇒ gen23.htm
 6. ⇒ gen23.htm
 7. ⇒ kstekst.htm
 8. ⇒ gen23.htm
 9. ⇒ kstekst.htm
 10. ⇒ kstekst.htm
 11. ⇒ kstekst.htm
 12. ⇒ kstekst.htm
 13. Wap. 18(1914)366
 14. ⇒ www.vanderkrogt.net
 15. Wap. 18(1914)366
 16. ⇒ kstekst.htm
 17. ⇒ kstekst.htm
 18. ⇒ kstekst.htm
 19. ⇒ kstekst.htm
 20. ⇒ kstekst.htm
 1. ⇒ kstekst.htm
 2. Wap. 18(1914)319
 3. Wap. 18(1914)319
 4. Wap. 18(1914)319
 5. Wap. 18(1914)319
 6. Wap. 18(1914)319
 7. Wap. 18(1914)319
 8. Wap. 18(1914)319
 9. ⇒ kstekst.htm
 10. ⇒ kstekst.htm
 11. ⇒ kstekst.htm
 12. ⇒ kstekst.htm
 13. Wap. 18(1914)319
 14. Wap. 18(1914)319
 15. Gelders Archief toeg. nr. 0324 Kelnarij van Putten 16e eeuws afschrift in inv.nr. 173
 16. Gelders Archief toeg. nr. 0324 Kelnarij van Putten 16e eeuws afschrift in inv.nr. 173
 17. ⇒ wilbrink.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 23
Back to previous
generation 21
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43