This page was last updated : 150803.
File size is: 24 k.
Kwartierstaat Lapikás
Generatie 21
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Lapikás,
version 10.1,
Muiden, 2013.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Lapikás Gen. nr. 21

1812608. FLORIS VAN DALEM, ovl. 1330, heer van Dalem, vermeld 1303-1330, schepen van Gorinchem (1324), tr.[1]

1812609. BELE NN.

1812610. WILLEM VAN DUYVENVOORDE (alias SNICKERIEME), geb. ca. 1290, ovl. 12-8-1353, beg. Brussel, door keizer Lodewijk IV op 11-8-1329 gewettigde zn. van Philips heer van Duivenvoorde, ridder, heer van Oosterhout, burggraaf van Geertruidenberg,[3] zegelbewaarder en kamerheer van Willem III graaf van Holland,[4] tr. (huw. voorw. 15-8-1326)[5] HEIJLWICH VAN VIANEN, ovl. 13-2-1351, vrouwe van Vianen (1333-1351), dr. van Zweder II heer van Vianen (zie kw. nr. 7250439 sub a/1), heeft een (of meerdere?) bastaard(en) bij

1812611. ALEYT OEMENCS, geb. Brussel,[6]

Willem van Duyvenvoorde alias Snickerieme had 12 bastaarden, doch geen wettige kinderen. Hij verwierf als geldschieter een enorm fortuin en liet het grootste deel van zijn bezit na aan zijn neef Jan II van Polanen, die in 1378 overleed en drie maal gehuwd was. Diens oudste zoon Jan III van Polanen stierf in 1393, werd begraven te Breda en liet al zijn goederen na aan zijn dochter Johanna van Polanen, die op 1-8-1403 met graaf Engelbert van Nassau trouwde. [7]

1812612. SIMON VAN SALM, ovl. 26-8-1346 (gesneuveld), vermeld 1332, tr.[9]

1812613. MATHILDE VAN SAARBRÜCKEN.

1812614. JAN I VAN VALKENBURG, geb. 1280/81, ovl. 3-3-1356, heer van Born, Susteren en Sittard 1314-1356, ridder, raad en overste rentmeester van Gelre 1344, tr. 2o ca. 1336 (pauselijke dispensatie verleend 12-1-1339)[10]

1812615. KATHARINA VAN VOORNE(BURG), ovl. 1-9-1366[11] [12] , vrouwe van Acquoy, vermeld 1339-1364, tr. 1o 1324[13] [14] JAN VAN HEINSBERG, ovl. 1334, heer van Dalenbroek, vermeld 1326-1334, ridder, zn. van Godfried van Heinsberg en Mechteld van Loon.

Wapen van Voorne : Een gouden aanziende leeuw op rood.[15] [16] [17]
Na de dood van Jan van Heinsberg in 1334 begon Dirk van Heinsberg als voogd van de kinderen van zijn broer een aktie in te stellen tegen Otto van Cuyk. Deze werd door de graaf van Gelre in een schuld gewezen van 2500 pond ineens of 250 pond jaarlijks. Ook het goed te Merum, Maasniel en Roer zouden zij na zijn dood erven. Dat goed werd in 1336 op 300 pond jaarlijks getaxeerd. In 1342 wordt Katharina van Voornenburg gehandhaafd in het goed, dat zij als lijftocht in het land van Luik had en dat haar zeker bij haar huwelijk met Jan van Heinsberg was toegewezen. Daarvan werd het goed van Maasniel en Steenkerke uitgezonderd maar wel hieId zij een vordering van 300 pond op Otto van Cuyk. In 1347 wijst Otto daarom aan Katharina, die hij zijn nicht noemt, en haar kinderen datzelfde goed te Merum, Maasdriel en Roer toe, dat in 1336 al aan de kinderen was gegund. [18]

1812640. HERBAREN VAN ASPEREN alias VAN VUREN, tr. 1320[29]

1812641. MARGARETHA DE COCK VAN BATENBURG, die bij het huwelijk de heerlijkheid Vuren inbracht, kwijtgescholden door Willem van Gelre 15-10-1386.[30]

1812642. JOHAN DE COCK VAN OPPIJNEN, ovl. 1392, ridder (1364), diende de hertogen Reinaud, Eduard en Willem van Gelder tot zijnen dood toe, verkreeg veele leenmannen en was rijk en magtig, wiens huis te Oppijnen door de Brabanders werd ingenomen en verbrand, tr. 2o [32] JOHANNA VAN HERWYNEN, tr. 1[33]

1812643. NN VAN OVERRIJN, "zuster van Wouter van Overrijn".

1812648. = 1812642. JOHAN DE COCK VAN OPPIJNEN.

1812649. = 1812643. NN VAN OVERRIJN.

1812650. ALLERD VAN BUYREN.

1851424. EVERT LUBBERTS VAN DOMSELER, ovl. vóór 1425, beleend met het Stichtse leen de tienden van het goed Bryler als leenvolger van Ghise van Bryler, verkoopt in 1387 8 morgen land en koopt 16 morgen land bij Schothorst, heeft in 1387 een "neef" Bronis Peterszoon (mogelijk een Van Meervelt), komt in de domeinrekeningen van Veluwe ook voor als Everhardus Lubberti, tr.[38]

1851425. NN, mogelijk een dochter van Ghise van Bryler, wiens leenvolger hij is.

1855376. MAES EVERTS VAN WESTENAPPEL.

2002176. JOHAN VAN VOERST.


Referenties van de gegevens van generatie 21 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 21 ( 42 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. ⇒ ~gomes
 3. NL 92(1975)126
 4. ⇒ gd-hoofd.htm
 5. NL 92(1975)126
 6. ⇒ gd-hoofd.htm
 7. NL 92(1975)126
 8. ⇒ gd-hoofd.htm
 9. ⇒ gd-hoofd.htm
 10. ⇒ www.vanderkrogt.net
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. zie ook GN 1991, 632, nr. 20/224
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. OV 42(1987)1
 15. Jb. CBG 48(1994)61
 1. Van Wimersma Greidanus, l.c. p770
 2. Rietstap p370,411
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. ⇒ www.kareldegrote.nl
 5. ⇒ www.kareldegrote.nl
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. ⇒ www.kareldegrote.nl
 10. ⇒ www.kareldegrote.nl
 11. ⇒ www.kareldegrote.nl
 12. ⇒ www.kareldegrote.nl
 13. ⇒ www.kareldegrote.nl
 14. HKWB 30.1, p21
 15. akte Gelre Zutphen te Düsseldorf, P.N. van Doorninck
 1. Mededeling A. Lommen-de Heer, 2007
 2. Wap. 18(1914)319
 3. Wap. 18(1914)319
 4. Wap. 18(1914)320
 5. Wap. 18(1914)320
 6. Wap. 18(1914)320
 7. Wap. 18(1914)320
 8. NL 79(1962)265
 9. NL 79(1962)265
 10. ⇒ wilbrink.htm
 11. ⇒ wilbrink.htm
 12. ⇒ ~brouw268

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 22
Back to previous
generation 20
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43