This page was last updated : 161129.
File size is: 8 k.
Kwartierstaat Van Londen
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Londen,
version 1.1,
Muiden, 2014.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Kwartierstaat Lapikás --- Generatie 24 ( 130 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Asch1849 = Jhr. A.M.C. van Asch van Wijck, De schut- of schuttengilde in Nederland, Utrecht, 1849
 • Buchelius = Arnoldus Buchelius, Observationes Ecclesiasticae en Ecclesiastica Ultraiectina, Editie en vertaling: Kees Smit, Utrecht, 2011
 • Burman1750 = Kaspar Burman, Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het Gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht : zedert den jare 1402 en vervolgens voorgevallen, dl. 1, Utrecht, 1750 en dl. 2 Utrecht 1758
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gedenkwaardigheden-Drenthe = Mr. J. Belonje en J. Westra van Holthe, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Drenthe, Assen, 1937
 • Godgeleerden-1 = Hugo Visscher en Lambregt Abraham van Langeraad, Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland. Deel 1. Utrecht 1907
 • Heussen1733 = H.F. Van Heussen, Historia episcopatuum foederati Belgii, Antwerpen, 1733
 • Kohier1631 = J.G. Frederiks en P.J. Frederiks, Kohier van den 200sten penning voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 1631, Amsterdam, 1890
 • Matthaeus1704 = Antonius Matthaeus, Fundationes et fata ecclesiarum, praesertim quae Ultrajecti, et in ejusdem suburbiis, et passim alibi in dioecesi. Libri dvo, Leiden, 1704
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 • Placaetboek1729 = Johan van de Water, Groot Placaatboek vervattende alle de Placaten, Ordonantien en Edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 'S Lands Van Utrecht, Utrecht, 1729
 • Predikanten-Amsterdam1692 = P.H. van Leeuwen, Verzameling van alle de Nominatien ... 1578-heden, Amsterdam, z.j. (1692)
 • Sluijter-1988 = E.J. Sluijter et al., Leidse fijnschilders : van Gerrit Dou tot Frans van Mieris de Jonge 1630-1760, Zwolle, 1988
 • Studenten-Herborn = G. Zedler und H. Sommer, Die Matrikel der Hohen Schule und des Paedagogiums zu Herborn, Veröffentlichungen der historischen Commission für Nassau V, Wiesbaden, 1908
 • Tienen1755 = P. Kempeneers, De Bevolking van Tienen in 1755, Publ. 041, VVF Leuven, 2011
 • Tienen1796 = P. Kempeneers, De Volkstelling van Tienen Jaar IV (1796), Publ. 52, VVF Leuven, 2015
 • UP5 = Utrechtse Parentelen, dl. 5, Rotterdam, 2015
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. ⇒ gd-hoofd.htm
 2. ⇒ gd-hoofd.htm
 3. ⇒ kwartieren-peter
 4. ⇒ gd-hoofd.htm
 5. NL 92(1975)85
 6. NL 92(1975)85
 7. NL 92(1975)85
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. ⇒ gd-hoofd.htm
 10. NL 92(1975)85
 11. NL 92(1975)86
 12. ⇒ www.vanderkrogt.net
 13. ⇒ kwartieren-peter
 14. NL 92(1975)86
 15. NL 92(1975)86
 16. NL 92(1975)87
 17. NL 71(1954)108
 18. NL 92(1975)87
 19. NL 92(1975)87
 20. NL 92(1975)87
 21. NL 92(1975)87
 22. NL 92(1975)87
 23. NL 92(1975)87
 24. NL 1949, kol. 372-375
 25. ⇒ www.vanderkrogt.net
 26. NL 92(1975)87
 27. NL 92(1975)87
 28. NL 92(1975)87
 29. NL 92(1975)87
 30. NL 92(1975)86
 31. NL 92(1975)86
 32. NL 92(1975)86
 33. NL 92(1975)86
 34. NL 92(1975)86
 35. NL 92(1975)86
 36. NL 92(1975)86
 37. NL 92(1975)86
 38. NL 92(1975)86
 39. NL 92(1975)86
 40. NL 92(1975)86
 41. NL 92(1975)86
 42. NL 92(1975)86
 43. NL 92(1975)86
 44. NL 92(1975)86
 1. NL 92(1975)86
 2. NL 92(1975)125
 3. NL 1950, kol. 200, noot 439a
 4. NL 92(1975)125
 5. ⇒ gd-hoofd.htm
 6. NL 46(1928)296
 7. zie ook Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 8. OV 53(1998)31
 9. NL 46(1928)296
 10. NL 46(1928)296
 11. NL (1990)311, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 12. OV (1987)231, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p770
 13. NL 46(1928)298
 14. OV 48(1993)41
 15. ⇒ www.kareldegrote.nl
 16. OV 48(1993)41
 17. ⇒ ~verma508
 18. Kron. 8(1999)59
 19. OV 48(1993)41
 20. OV 48(1993)41
 21. ⇒ www.kareldegrote.nl
 22. ⇒ www.kareldegrote.nl
 23. ⇒ ~verma508
 24. ⇒ ~verma508
 25. ⇒ ~verma508
 26. OV 48(1993)42
 27. ⇒ www.kareldegrote.nl
 28. OV 48(1993)42
 29. OV 48(1993)42
 30. ⇒ www.vanderkrogt.net
 31. ⇒ kwartieren-peter
 32. NL 1975, kol. 86-87
 33. NL 46(1928)298
 34. NL 46(1928)102
 35. NL 46(1928)298
 36. NL 46(1928)298
 37. ⇒ www.marres.nl
 38. ⇒ www.kareldegrote.nl
 39. ⇒ www.marres.nl
 40. ⇒ www.marres.nl
 41. ⇒ www.marres.nl
 42. ⇒ www.marres.nl
 43. ⇒ www.kareldegrote.nl
 44. ⇒ www.kareldegrote.nl
 1. NL 83(1966)301
 2. NL 1954, kol. 106-108
 3. ⇒ www.zuiderent.ch
 4. ⇒ www.vanderkrogt.net
 5. ⇒ www.zuiderent.ch
 6. NL 83(1966)301
 7. NL 83(1966)348
 8. NL 83(1966)348
 9. NL 46(1928)102
 10. NL 46(1928)102
 11. NL 71(1954)110
 12. NL 46(1928)102
 13. NL 46(1928)102
 14. NL 83(1966)348
 15. NL 83(1966)348
 16. NL 71(1954)110
 17. NL 71(1954)110
 18. NL 71(1954)110
 19. NL 71(1954)108
 20. NL 71(1954)108
 21. NL 71(1954)108
 22. NL 1950, kol. 194; 1952, kol. 274; 1954, kol. 371 en 1966, kol. 301
 23. NL 1950, kol. 194-197
 24. ⇒ www.vanderkrogt.net
 25. NL 83(1966)301
 26. NL 83(1966)301
 27. Wap. 18(1914)366
 28. ⇒ 1160510358
 29. ⇒ 1160510358
 30. ⇒ 1160510358
 31. ⇒ kstekst.htm
 32. Wap. 18(1914)318
 33. Wap. 18(1914)318
 34. ⇒ kstekst.htm
 35. Wap. 18(1914)318
 36. Wap. 18(1914)318
 37. Wap. 18(1914)318
 38. Wap. 18(1914)318
 39. Wap. 18(1914)373
 40. Wap. 18(1914)318
 41. Wap. 18(1914)318
 42. ⇒ wilbrink.htm

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 25
Back to previous
generation 23
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43