next up previous contents
Next: Het golfkarakter van materie Up: hovo Previous: Waterstofatoom en Niels Bohr   Contents


GOLFKARAKTER VAN MATERIESubsections

Jo van den Brand 2004-09-25