This page was last updated : 161007.
File size is: 64 k.
Varia
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 3

Fragment Van Eibergen

Wapen Van Eibergen: Doorsneden: a. in blauw 2 gouden aanstotende ruiten, paalsgewijs geplaatst, b. in goud 3 zwarte St. Antonieskrukken.[1]
Dit wapen werd gevoerd door Geesken van Eibergen (zie IIb/3).


I
Onderstaande Henrick (Ia) en Herman (Ib) zouden broers kunnen zijn, doch daarvoor is vooralsnog geen bewijs gevonden.
Verwantschap met een geslacht (Van) Eibergen in Barneveld[2] en omgeving kon vooralsnog niet worden aangetoond.

Ia. Henrick van Eijbergen, geb. ca. 1572, ovl. na 1646, burgemeester te Borculo,[3] vermeld als Hinrick von Eibergh" op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt 26-9-1616 en kort daarna op 6-10-1616 aanwezig "bey dem dische dez Heren Jesu Christi" aldaar, doopget. te Borculo (1628, 1629, 1635, 1646), o.a. bij kinderen van Tönnis(ken) van Ei(j)bergen, vermeld als "Henrick van Eijbergen, burgemeister" op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt anno 1631, tr. 1o voor 1616[4] Christina NN, ovl. 1617-1619, vermeld als Hinrick von Eibergh Christin, uxor, obiit" op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt 26-9-1616 en kort daarna op 6-10-1616 aanwezig "bey dem dische dez Heren Jesu Christi" aldaar, tr. 2o 1619[5] Ebbeke Deijgerinck.

Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo 1646:[6] Voogdie van Geesteren
Buyrschap Kulsdom oft Usper, Kaeters in Kulsdom
ƒ 9-- Henrick van Eijbergen, een weideken omtrent 2 koew. op:
Kaeters Buyrschap Over end Neder Biell
ƒ 11-19-10 Henrick van Eijbergen: 2 kampkens an 't laeghe vonder: 6 sch. tientvrij, lichte gerf.
Buerschap Heur
ƒ 23-19-10 Henrick van Eijbergen op den Hebret: 6sch. tientvrij, geeft 10 sch. rogg en 10 sch. mancks.
ƒ 4-15-11 Idem, ½ mlr. op de Braeck, tientvrij, swaere gerf. Pontsch.: 1 dlr.
ƒ 12-- Henrick van Eijbergen, in Triers weert twee koew., doen:
Buyrschap Lindtvelt, Halve erven:
Kleijne Valckenborgh. Henr. van Eijbergen
  Uit zijn eerste huwelijk:[7]

Ib. Herman van Eibergen, ovl. 1616-1631, vermeld als "Herman von Eeibergen, obiit, Mechell, sein frow" op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt 26-9-1616 en kort daarna op 6-10-1616 aanwezig "bey dem dische dez Heren Jesu Christi" aldaar, woont te Borculo (1607), tr. vóór ca. 1605[9] Mechteld ter Woert, ovl. na 1631, vermeld als "Mechteldt van Eibergen, weedwe, obiit" op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt anno 1631, doopget. (1627) bij een kind van haar zoon Bern(har)dt van Eijbergen als "sijn moeder".

Rekening Stad Borculo over 1607:[10]
Inkomsten
- "Item, dat husken alder negest... Mullingerges edder Otto Mulle(ringes) hus daer Lucas de wefer in placht tho woenen, is Hermen van Eyberge in pantschupf gedan vur de summa van hundert daler, dewelcke sie der stadt schuldich was, alsoe .. en och alhier dis nicht in reggeninge brengen edder van doen ergoe och nihil".
- "Noch van Herman van Eybergen 2 olde Schrickenborgers ad 6 stuver, soe der stadt jaerlix ut sin huse heft, 12 stuver."
Uitgaven
- "noch van Herman van Eybergen laten halen an berzen 1 pundt, 2 stuver"
  Uit hem mogelijk:


II

IIa. Samuel van Eibergen, ged. (Borculo?) 16-8-1617 (get. Arnolt Raethauss, burgemr. te Borculo), doopget. (1634, 1640, 1641, 1643, 1645), treedt op als momber van de minderjarige kinderen van (zijn broer?) Tonnis van Eybergen en Aeltje Helmich, wordt sinds 1647 te Eibergen vermeld, en drijft blijkens het Groenlose gerichtsprotocol handel in "gebrande wateren", tr. vóór 1647[12] Catharina van Hummel.

Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo 1646:[13]
Stad Borculo 1646
ƒ 21-12- Z(aliger) Burgermr. Eybergens huis 24 gl. hier uit jaerlix 2 dlr. min een oort
ƒ 12-8 Eijbergens huis: 13-10-. Jaaerlixe stedigheit: 2 schillingen
ƒ 12-19 Eijbergens huis: 13-10-. Jaaerlixe stedigheit: 2 schillingen
eigenaren van Clocken Camp : o.a. Burgemr. Eijbergen met 1 mlr
Voogdie van Geesteren, Buerschap Heur
ƒ 14-9-7 Nyenhuis. Burgemr. Eijbergen. Huis en hof: \1half sch,. Noch 6 sch. tientvrij. Een weideken, slecht lant, pacht 4 dlr., 2. sch rogg, 1½ mlr. gerst, 2 pont vlass. Pontsch.: 1 gl. 15str. draegt de bouman half. 15-14-9
Buyrschap Mallum 61-8- Mugger. Borgermeister Eijbergen Huis en hof: 1½ sch.; 4 koew. voor 9 gl. end twee vercken. Boul.: 6 mlr. tientvrij, derde gerf. Ponts.: 6-- 69-19-10
  Uit dit huwelijk:[14]

IIb. Tönnis(ken) van Ei(j)bergen, geb. vóór ca. 1605, ovl. 1646-1656, doopget. te Borculo (1627, 1628, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636), tr. 1o voor 1633[33] Aeltjen Helmich, doopget. (1634, 1638, 1643, 1661) als Aeltjen van Eibergen, (1635) als Tönnis van Eibergens vrou Aeltjen, doopget te Geesteren (1654, 1657) als Aeltjen van Eijbergen. Zij worden vermeld als "Tönnis van Eibergen ende sijn huissvrow Altjen" op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt anno 1633. Zij hertr. voor 1656 Gerlach Cappers, ovl. na 1661, voor 1666?.

Kerkmrs. rekeningen Borculo 1666: "Noch ontfangen van die huysvroue van sall. Gerrit Cappers 10 gulden voor een inlage in die kercke ƒ 6-20-
Op 5-8-1656 compareren in een akte te Borculo Aeltje Helmichs, geassisteerd met haar eheman Gerlach Cappers, en Samuel van Eybergen als mombers van de minderjarige kinderen van Tonnis van Eybergen en Aeltje Helmich.[34]
  Uit dit huwelijk:[35]
 • 1. Christina van Eibergen, ged. geref. Borculo 12-10-1634 (get. Henrick van Eibergen, Geessken Kupers ende Barbara sijn suster).

IIc. Bern(har)dt (Berend) van Eijbergen, geb. vóór ca. 1600?, ovl. 1634, vermeld als Berndt von Eibergen op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt 26-9-1616 en kort daarna op 6-10-1616 aanwezig "bey dem dische dez Heren Jesu Christi" aldaar, burgemr. van Borculo (1631) [42], tr. Borculo voor 1627[43] Jenneken Sluiter, ovl. 1632-1642, dr. van Albert Sluiter(s), burgemeester en gasthuismeester te Borculo, en Maria Telmans (zie Kwartierstaat van Schothorst nr. 3529 ). Zij worden vermeld als "Berndt van Eibergen ende Jenneken sijn huissvrow" op de lijst van geref. lidmaten te Borculo opgemaakt anno 1631.

Stadsgericht Borculo : in 1642 procedeert Otto Meilinck als momboir des kinderen van Berent van Eybergen en Jenneke Sluiters tegen Gerrit Hessels. [44]
Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo 1646:[45]
Stad Borculo 1646
ƒ 6-- Een hof na 't Syde lant, half Bernt van Eijbergen.
ƒ 9-- Z(aliger) Bernt van Eijbergens hof
ƒ 10-10- Z(aliger) Bernt van Eijbergen een kleinen hof
Stads- en landgericht Borculo : in 1662 procederen de erfgenamen van burgemeester Eijbergen, intervenieerend voor Jhr. Joost Naegel tot Haegenbeecke tegen Lt. Lodewijck Elgersthuijsen. [46]
   Uit dit huwelijk twee dochters en een zoon :
 • 1. NN (dochter voornaam niet vermeld) van Eijbergen, ged. geref. Borculo 30-9-1627 (get. Albert Sluter, en zijn moeder ende suster (Beele)), ("Noch - heft Berndt van Eijbergen sijn erst kindt, t'welck een magdeken gewest, doopen laten").
 • 2. Neessken van Eijbergen, ged. geref. Borculo 11-10-1629 (get. Henrick van Eijbergen, Gerdijnt Meijlings en Judith van Eijbergen).
 • 3. Ds. Herman(nus) ab Eijbergen, ged. geref. Borculo 21-5-1632 ("Pinstmondag") (get. Otto Meiling), ovl. Diepenheim 29-8-1694, volgt IIIb.

IId. Ds. Rutgerus ab Eijbergen, geb. Borculo[49] vóór ca. 1605, ovl. 1650, geref. predikant te Geesteren (1624-1650),[50] tr. Borculo geref. 1628[51] Sijbilla Caesarii (Keizers). Zij hertr. Geesteren geref. 8-4/13-5-1655 Ds. Johannes Georgius Piscator (= Visscher), predicant tot der Borgh (Terborg).

Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo 1646:[52]
Voogdie van Geesteren, Kaeters Buyrschap Over end Neder Biell
ƒ 4-3-11 Pastor Eijbergen, 3 sch. tientvrij, swaere gerf. in Hesselinck Esch:
  Uit dit huwelijk (o.a.?):[53]
 • 1. Herman(nus) ab Eijbergen, ged. geref. Borculo 30-8-1629 (get. Matthias Caesarius ende sijn broeder Berent), doopget. te Geesteren (1652).
 • 2. NN van Eibergen, beg. Eibergen 1630 (kerkmrs. rekeningen: "Erstlich ontfangen van Rotgerus van Eibergen van sijn zalige kindes begreffenisse in die kercke ƒ 3-10-).
 • 3. Machteld van Eijberghen, nagelaten dochter van Rutger van Eijbergen, predikant in Geesteren, tr.[54] Willem Helmich (Helmink).


III

IIIa. Ds. Rutger van Eibergen (alias Eijbergen), geb. Borculo 13-7-1636, ovl. Weerselo 31-12-1716, ingeschreven als student aan De Illustre School te Deventer 10-9-1657 ("Rutgerus ab Eibergen, Borkoloa-Gelrus"),[55] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Groningen 13-9-1662 ("Rutgerus ab Eibergen, Borkeloa-Gelrus"),[56] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Leiden 15-9-1663 ("Rutgerus ab Eibergen, Bercklo-Gelrus. 24 (jaar) (sic!)"),[57] geref. predikant van Oosterwijtwerd in 1671, en te Weerselo 1674-1716 (intree okt. 1674).[58] [59] beleend met het erve Weerselo (1700), tr. Enschede Stad[60] Mechteld Cost, geb. Enschede Stad 1665-1673, ovl. 15-8-1728[61], dr. van Jan Cost en Sara Budde (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 6815 sub e/8 ).

Beleningen
Richterambt Oldenzaal / buurschap Dulder[62]
Het erve en goed Rembertink, gelegen in de buirschap Dulder, karspel Oldenzeel (1700), in 1759 genoemd Het erve en goed Remmert in Dulder gerigts Oldenzaal gelegen.
1700 apr 2: Rutger Eybergen, predikant te Weerselo, als koper na opdracht door Lambert Rembertink.
1717 aug 4: Sara Eibergen na de dood van haar vader Rutger Eibergen, als enige leenvolgster. Hulder haar man dr. Antonius Johan Perisonius.
1734 nov 11: Megteld Perisonius. Hulder haar man dr. Wilhelm Nilant.
1759 mei 14: Sara Elisabeth Nilant na de dood van dr. Wilhelm Nilant. Hulder haar man dr. Benjamin Nagel, verwalter-rentmeester van kapittel en klooster te Oldenzaal. 1759 jul 24: Sara Elisabeth Nilant, zoals haar overleden vader daarmee op 11-11 1734 was beleend. Hulder Berent Brandt.
2-4-1800: G. Palthe verzoekt als voogd over zijn innocente behuwde broeder F.E. Nagel belening na de de dood van diens vader B. Nagel.
  Uit dit huwelijk:[63]
 • 1. Sara (van) Eibergen, ovl. na 1720, afkomstig van Weerselo (1705), beleend met het erve Rembertink (1717) als enige leenvolgster van haar vader, tr. Ootmarsum geref. 7-6-1705 Dr. Mr. Anton(ius) Johan(nes) (Joan) Perizonius, ovl. verm. voor 1759, ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Groningen 9-9-1696 ("Antonius Joannes Perizonius, Otmarsia Transisulanus"), promoveert aldaar op 30-6-1699 in de rechten op een dissertatie getiteld De dubitatione ("Antonius Joan. Perizonius Ootmarsia-Transisal."),[64] der regten Dr. tot Ootmerssen (1705), beleend met het erve Hesselink in het kerspel Ootmarsum (1725), verwalter-richter van het vaceerende richtersambt van Ootmarssen (1728).[65]
  Beleningen
  Richterambt Ootmarsum / buurschap Mander[66]
  Dat goet to Hesselinc to Manher, --- , gheleghen in den kerspel van Oetmersem, in 1725 genoemd Het erve ende goed Hesselink met sijn tynden, groff ende smal, gelegen --- .
  1725 jun 26: Doctor Antoni Jan Perizonius als koper na opdracht door Jan Hendrik ter Horst.
  1759 okt 25: Antoni Jan Perisonius.
  1780 jun 2: Willem Cramer namens zijn onmondige oudste zoon Jan Cramer na opdracht door de curatoren van de insolvente boedel van de overleden secretaris Perizonius.
   Uit dit huwelijk:[67] [68]
  • a. Rutger Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 13-6-1706, ovl. jong?
  • b. Gerrit Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 16-10-1707, ovl. jong?
  • c. Mechteld (Megtelt) Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 8-9-1709, ovl. vóór 1748, afkomstig van Oldenzaal (1734), beleend met het erve Rembertink (1734), otr./tr. Ootmarsum/Weerselo geref. 4/19-7-1734 Mr. Wilhelm Nilant, ged. Heino 3-2-1704, ovl. vóór 1759, ingeschreven als student rechten aan de Universiteit van Groningen 23-9-1720 ("Wilhelm Nilant, Wilhelm Nilant")), doctor in Ootmerssen (1734 richter te Ootmarsum (1737), zn. van Mr. Andreas Nilant, ontvanger te Maasland en Oldenzaal, en Anna Cost (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 6815 sub e/6 ). Hieruit verder nageslacht bekend.
  • d. Janna Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 8-3-1711.
  • e. Anthoni Jan (Johannes) Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 29-5-1712, ovl. vóór 1780, ingeschreven te Groningen 24 Sept. 1728,[69] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Groningen 24-9-1728 ("Antonius Joannes Perizonius, Ootmorsa Transiselanus"),[70] afkomstig van Ootmarssen (1745), secretaris, otr./tr. Ootmarsum 7/22-3-1745 (en met attestatie vertrokken naar de ...) Fenne (Femmetje) van Tubberg(h)(en), beg. Amsterdam Nieuwe Kerk 17-7-1802, afkomstig van Ootmarssen (1745).
  • f. Rutger(us) Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 17-6-1714, ovl./beg. Amsterdam Zuider Kerk 29-1/5-2-1781[71], ingeschreven als student aan de Universiteit van Groningen 22-9-1731, ("R. Perizonius, Ootmarsa Transisalanus"),[72] liet zich te Groningen inschrijven 22 Sept. 1731, werd 1738 geref. predikant te Lellens 1738-1741 (doet als kandidat zijn intree 14-9-1738, eem t afscheid 11-6-1741),[73] geref. predikant te Veendam 1741-1749 (intree 25-6-1741), wijst een beroep naar Utrecht op 8-2-1745 af,[74] [75] geref. predikant te Amsterdam (1749-1781) (intree 15-6-1749),[76] doopget. (1774, 1778, 1780), tr. 1o voor 1752[77] Al(e)ida Machteld Cloppenborg (Cloppenburg), ovl./beg. Amsterdam Oude Zijds Kapel 31-3/1-4-1777, doopget. (1774), otr./tr. 2o Amsterdam geref. 25-9/11-10-1778 (haar ouders dood),[78] [79] Maria van Winter, geb. 1723/24, beg. Amsterdam Zuider Kerk 19-5-1795, afkomstig van Amsterdam (1778), doopget. (1780). Hieruit verder nageslacht bekend.

Rutgerus Perizonius (1714-1781) door J. Houbraken naar een schilderij van J.M. Quinckhard.
Kopergravure, 34x24 cm.
Datering: schilderij 1762, gravure 1763.
Locatie: KB Den Haag

klik op plaatje(s) om te vergroten
  • g. Gerrit Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 20-4-1716, ovl. jong?
  • h. Swaantjen Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 31-10-1717.
  • i. Gerrit Perizonius, ged. geref. Ootmarsum 20-3-1720, verm. identiek met Gerrit Perizonius, beg. Amsterdam Eilands Kerk 26-10-1746.

IIIb. Ds. Herman(nus) ab Eijbergen, ged. geref. Borculo 21-5-1632 ("Pinstmondag") (get. Otto Meiling), ovl. 29-8-1694, ingeschreven als student aan de Illustre School te Deventer 10-11-1649,[80] ingeschreven als student theologie aan de Universiteit van Groningen 18-4-1651 ("Hermannus ab Eibergh, Borculoensis, (oud) 19 jaar"),[81] werd in dec. 1658 predikant van Diepenheim (1658-1694),[82] [83] [84] otr. 1o Eibergen geref. 4-10-1657, tr. 1o Diepenheim 4-10-1657[85] [86] Johanna Putman, beg. Lingen 1679, dr. van Ds. Abraham Johannesz Putman, predikant te Diepenheim en Goor, en Christina Borgerink, tr. 2o [87] [88] Jkvr. Josina (Gijsberta) Sloet (Sloot), vermeld op de lijst van geref. lidmaten te Diepenheim (1696),[89] dr. van Jhr. Herman Sloet, burgemr. van Doesburg, en Ermgard van Rauwenoort.

IIIc. Rutger / Rotger van Eybergen, ged. geref. Eibergen 12-9-1647, ovl. 1697, vestigt zich te Groenlo, burgemeester te Groenlo 1685-1697 (op 7-11-1685 door de Prins benoemd), kerkeraadslid en gasthuismeester aldaar, otr. Eibergen, tr. juli 1671[94] Webbeken Schutten (of Scholten), ovl. na 1700, doopget. (1700), dr. van Jan Scholten te Groenlo.


Aankondiging in de Maandelyke uittreksels, of Boekzaal der geleerde waerelt, Deel 30, January 1730, van het beroep van Wilhelm Gerhard Avink als predikant te Geesteren,
klik op plaatje(s) om te vergroten
 • 5. Gerharda van Eybergen, ged. geref. Groenlo 22-11-1685 (alleen voornaam van de moeder vermeld), ovl. jong?
 • 6. Gerharda Christina van Eybergen, ged. geref. Groenlo 7-1-1687 (alleen voornaam van de moeder vermeld), verm. identiek met Gerharda Christina van Eybergen, j.d. van wijlen de hr. Rutger van Eijbergen, in sijn leven burgemr. te Groenlo (1729), otr. Groenlo geref. 7-8-1729 Jakobus Nicolaus van Beijlanus, wedr. van Peternelle Sophia van Beijlanus, ammunitiemeester van Friesland (1721), vaandrig in het regiment van Saxen Eijsenagh (1729).
  Op 1-7-1721 verklaren Jacobus Beijlanus, ammunitiemeester van Friesland, en zijn echtgenote Petronella Sophia Beijlanus ƒ 528-12-12 schuldig te zijn aan Ernestus Wietteringa (=Vitringa), landmeter en procureur-fiscaal van Dantumadeel. [100]
 • 7. Ludolph van Eybergen, "innocente" zoon voor wie zijn ouders in hun testamenten regelingen troffen.[101]

IIId. Luydolf van Eybergen, ged. geref. Eibergen 7-2-1658, wordt op 17-3-1685 beleend met het "richterambt van de graafschap Bronckhorst als een temporeel leen", volgde zijn zwager Joan Gerard Verhuell op als richter van Steenderen, wordt in 1695 beleend met het goed Te Griet te Steenderen door overdracht van zijn schoonzuster Anna Helena Verhuell, tr. 1o (huw. voorw. Doetinchem 19-6-1691)[102] Sophie Elisabeth Verhuell, ovl. 1713, dochter van Quirijn Verhuell drost van Wisch, en Cunegonda van Haeghen, otr./tr. 2o Zutphen/Steenderen 23 -5-1717[103] Johanna Maria Worm, ovl. 1745, dr. van de rentmeester der geestelijke goederen Hendrick Worm en Hendrica van Bronkhorst.IV

IVa. Ds. Johannes van Eibergen, geb. Diepenheim voor 1664, ovl. (Lage Vuursche?) 9-1-1711,[113] ingeschreven als student aan De Illustre School te Deventer 4-2-1678 ("Johannes ab Eibergen, Diepenheimiensis"),[114] ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht 1685 ("Johannes Ab Eibergen, Diepenh. Transisulanus"),[115] wordt als kandidaat predikant te Lage Vuursche 1685-1711 (intree 3-2-1685).[116]

IVb. Ds. Benjamin van Eibergen, geb. Diepenheim 1664, ovl. Diepenheim 12-11-1729,[122] ingeschreven als student aan De Illustre School te Deventer 4-2-1678 ("Benjamin ab Eibergen, Diepenheimiensis"),[123] student theologie te Utrecht, 1683,[124] predikant te Wezepe (1685) en Diepenheim (1696), vermeld op de door hemzelf opgemaakte lijst van geref. lidmaten te Diepenheim (1696),[125] tr. vóór 1696 Charlotta Geertruid Sluiter, geb./ged. Borculo 11/12-7-1663 (get. Margaretha van Boekholt en Elisabeth Charlotte gravin van Dona-Limburg Stirum, er staat: "Gevaderschen sijn gewest haer gräfl. gen. ende der graven vrouen moeder"),[126] ), ovl. ca. Martini 1743[127] , vermeld op de door haar echtgenoot opgemaakte lijst van geref. lidmaten te Diepenheim (1696),[128] dr. van Ds. Willem Sluiter en Margaretha Sybilla Hoornaart(s) (zie Kwartierstaat Van Schothorst nr. 1765 sub a).

Stadsgericht Borculo : in 1705 procedeert Samuel Petiscus, als cessionaris van Wilhelmina en Charlotta Hoornhaart, van Herman van Oostwolde en Arent ten Dijck tegen Benjamin Eybergen, predikant te Diepenheim. [129]
  Uit dit huwelijk:[130]
 • 1. Ds. Hermannus Joannis (van) Ei(j)bergen, ovl. 1758 (kinderloos), geref. lidmaat te Diepenheim op belijdenis (1713, " Tegen de bedieninge des H. Avontmaels opden 2 Julij"), en vervolgens "Den 15 Sept 1719 attestatie na Deventer gegeven,[131] ingeschreven als student aan De Illustre School te Deventer 31-1-1718 ("Hermannus Joannis Eibergen en Wilhelmus Eibergen, fratres Diepenheimenses"),[132] geref. predikant te Enter 1726-1739 (intree 3-2-1726, afscheid 21-6-1739),[133] 1739 te Oldenzaal, 1755 met emeritaat.[134]
 • 2. Wilhelmus (Willem) (van) Eibergen, ovl. 1762, geref. lidmaat te Diepenheim op belijdenis (1713, " Tegen de bedieninge des H. Avontmaels opden 2 Julij"), en vervolgens "Den 15 Sept 1719 attestatie na Deventer gegeven",[135] ingeschreven als student aan De Illustre School te Deventer 31-1-1718 ("Hermannus Joannis Eibergen en Wilhelmus Eibergen, fratres Diepenheimenses"),[136] geref. predikant te Bathmen 1724-1745, te Almelo 1745-...,[137] otr. Amsterdam 10-7-1732[138] Margaretha Schutte, ovl. okt. 1781[139]
 • 3. Janna van Eibergen, geref. lidmaat te Diepenheim op belijdenis (1711, "Tegen het houden van des Heeren Nachtmael op den 5 Julij").[140]
 • 4. Margareta Sibijlla van Eibergen, geref. lidmaat te Diepenheim op belijdenis 29-3-1713,[141] otr./tr. Diepenheim geref. 25-6/10-7-1718[142] Ds. Thomas Ernestus Nagel, ovl. 1758,[143] wordt als proponent de opvolger van Ds. Rutgerus van Eijbergen (zie hierboven) als predikant te Weerselo 1716-1731 (intree 1716, afscheid 21-10-1731), vervolgens predikant te Oldenzaal 1731 tot zijn emeritaat in 1757.[144] [145] zn. van Henr. Nagel, predikant te Ibbenburen, en Clara Meijerink Nicolausdr. Hieruit verder nageslacht bekend.


ONGEPLAATST
NB de vrouwen hieronder kunnen ook getrouwd zijn met een Van Eibergen en als doopgetuigen onder de achternaam van hun echtgenoot voorkomem.

Xa. Sijbilla van Eibergen, doopget. (1633).

Xa. Stijntjen van Eibergen, doopget. te Borculo (1637, 1638, 1640), te Geesteren (1651),

Xa. Bertte van Eibergen, doopget. (1638).

Xa. Marijke (Marieken) van Eibergen, doopget. (1645, 1647, 1648, 1650).


Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook hier
Referenties Varia --- Generatie 3 ( 145 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Elias = J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam, 1963,
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. NL 65(1948)175
 2. VG 5(1989)316
 3. NL 80(1963)378
 4. NL 80(1963)378
 5. NL 80(1963)378
 6. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 7. NL 80(1963)378
 8. NL 80(1963)378
 9. Vol. Protocollen Breedevoort, 1634, f35, gecit. door Mededeling Betty Radstok, 2007
 10. SARA, Oud Archief Stad Borculo, inv. nr. 22, Rekening Stad Borculo over 1607
 11. OTGB 1(2003)3.18
 12. NL 80(1963)378
 13. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 14. zie ook NL 80(1963)378
 15. NL 80(1963)379
 16. zie ook NL 80(1963)379
 17. NL 80(1963)379
 18. NL 80(1963)379
 19. NL 41(1923)288
 20. Nav. 12(1862)142
 21. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 22. NL 80(1963)379
 23. NL 41(1923)288
 24. ANF 15(1902)521
 25. NL 41(1923)288
 26. NL 80(1963)379
 27. Protocollen Cuyk 1696—1700 blz. 24, d.d. 23-1-1699, gecit. in NL 28(1010)171
 28. Rijksarchief van Noord-Brabant. Land van Kuik, Nots. Rutger de Haan, dl. III d.d. 31-8-1712, gecit. in NL 31(1913)351
 29. Nav. 26(1876)619
 30. NL 30(1912)141
 31. NL 80(1963)380
 32. NL 80(1963)380
 33. zie ook Her. Bib. 9(1882)311
 34. NL 105(1988)69
 35. zie ook Her. Bib. 9(1882)311
 36. NL 105(1988)69
 37. NL 105(1988)69
 38. RA Arnhem, r.a. Landgericht Borculo nr. 223, gecit. in NL 96(1979)408
 39. RA Arnhem, r.a. Landgericht Borculo nr. 406, fol. 62, gecit. in NL 96(1979)408
 40. NL 105(1988)69
 41. NL 80(1963)380
 42. Abels, l.c.
 43. NL 80(1963)381
 44. Borculo, procesdossiers, vonissen, inv. nr 112, ƒ 2, ⇒ www.heerlijkheidborculo.nl
 45. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 46. Borculo, procesdossiers, vonissen, inv. nr 35, ƒ 29, ⇒ www.heerlijkheidborculo.nl
 47. Abels, l.c.
 48. GN 31(1976)348
 49. OTGB 1(2003)3.18
 1. ⇒ www.dominees.nl
 2. OTGB 1(2003)3.13
 3. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 4. zie ook OTGB 1(2003)3.18
 5. Mededeling Hannie Helmink, 2012
 6. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 7. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. OTGB 1(2003)3.18
 10. ⇒ www.dominees.nl
 11. ⇒ twentebestand
 12. Her. Bib. 9(1882)311
 13. E.D. Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen, 1379-1805, Zwolle, 1995, nr. 787
 14. zie ook Her. Bib. 9(1882)311
 15. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 16. Gericht Ootmarsum - Tubbergen - Huis Eschede38, nr. 38, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 17. E.D. Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen, 1379-1805, Zwolle, 1995, nr. 1160
 18. zie ook NP 18(1928)138
 19. zie ook Abels, l.c.
 20. NNBW dl. 5
 21. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 22. zie ook NNBW dl. 5
 23. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 24. ⇒ www.dominees.nl
 25. NNBW dl. 5
 26. Nav. 47(1897)235
 27. ⇒ www.dominees.nl
 28. NNBW dl. 5
 29. NNBW dl. 5
 30. NL 39(1921)289
 31. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 32. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 33. OTGB 1(2003)3.18
 34. Her. Bib. 9(1882)334
 35. Abels, l.c.
 36. zie ook Mededeling Betty Radstok, 2007
 37. Her. Bib. 9(1882)334
 38. Her. Bib. 9(1882)334
 39. Abels, l.c.
 40. ⇒ dph.htm
 41. zie ook OTGB 1(2003)3.18
 42. OTGB 1(2003)3.18
 43. Abels, l.c.
 44. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 45. NL 80(1963)378
 46. Nav. 65(1916)300
 47. NL 80(1963)378
 48. zie ook NL 80(1963)378
 49. zie ook NL 80(1963)378
 1. ⇒ www.dominees.nl
 2. GAL, inv.nr. gg 109 (hypotheekboek), fol. 79vo, gecit. in NL 112(1995)142
 3. NL 80(1963)378
 4. NL 80(1963)379
 5. NL 80(1963)380
 6. NL 80(1963)380
 7. NL 80(1963)380
 8. NL 80(1963)380
 9. NL 80(1963)380
 10. NL 80(1963)380
 11. NL 80(1963)380
 12. NL 80(1963)380
 13. NL 80(1963)380
 14. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 15. OTGB 1(2003)3.18
 16. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 17. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 18. OTGB 1(2003)3.18
 19. OTGB 1(2003)3.18
 20. OTGB 1(2003)3.18
 21. Nav. 55(1905)668
 22. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 23. ⇒ www.dominees.nl
 24. Abels, l.c.
 25. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 26. Abels, l.c.
 27. ⇒ dph.htm
 28. v. Gorcum, l.c.
 29. Her. Bib. 9(1882)224
 30. ⇒ dph.htm
 31. Borculo, procesdossiers, vonissen, inv. nr 148, f5, ⇒ www.heerlijkheidborculo.nl
 32. zie ook Nav. 50(1900)420
 33. ⇒ dph.htm
 34. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 35. ⇒ www.dominees.nl
 36. Her. Bib. 9(1882)224
 37. ⇒ dph.htm
 38. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 39. Her. Bib. 9(1882)224
 40. NL 37(1919)118
 41. Her. Bib. 9(1882)330
 42. ⇒ dph.htm
 43. ⇒ dph.htm
 44. NL 7(1889)94
 45. Nav. 45(1895)431
 46. Nav. 45(1895)431
 47. ⇒ www.dominees.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13