This page was last updated : 161007.
File size is: 4 k.
Varia
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.5,
Muiden, 2015.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Varia --- Generatie 3 ( 145 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
 • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
 • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
 • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
 • Elias = J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam, 1963,
 • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
 • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
 • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
 1. NL 65(1948)175
 2. VG 5(1989)316
 3. NL 80(1963)378
 4. NL 80(1963)378
 5. NL 80(1963)378
 6. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 7. NL 80(1963)378
 8. NL 80(1963)378
 9. Vol. Protocollen Breedevoort, 1634, f35, gecit. door Mededeling Betty Radstok, 2007
 10. SARA, Oud Archief Stad Borculo, inv. nr. 22, Rekening Stad Borculo over 1607
 11. OTGB 1(2003)3.18
 12. NL 80(1963)378
 13. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 14. zie ook NL 80(1963)378
 15. NL 80(1963)379
 16. zie ook NL 80(1963)379
 17. NL 80(1963)379
 18. NL 80(1963)379
 19. NL 41(1923)288
 20. Nav. 12(1862)142
 21. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 22. NL 80(1963)379
 23. NL 41(1923)288
 24. ANF 15(1902)521
 25. NL 41(1923)288
 26. NL 80(1963)379
 27. Protocollen Cuyk 1696—1700 blz. 24, d.d. 23-1-1699, gecit. in NL 28(1010)171
 28. Rijksarchief van Noord-Brabant. Land van Kuik, Nots. Rutger de Haan, dl. III d.d. 31-8-1712, gecit. in NL 31(1913)351
 29. Nav. 26(1876)619
 30. NL 30(1912)141
 31. NL 80(1963)380
 32. NL 80(1963)380
 33. zie ook Her. Bib. 9(1882)311
 34. NL 105(1988)69
 35. zie ook Her. Bib. 9(1882)311
 36. NL 105(1988)69
 37. NL 105(1988)69
 38. RA Arnhem, r.a. Landgericht Borculo nr. 223, gecit. in NL 96(1979)408
 39. RA Arnhem, r.a. Landgericht Borculo nr. 406, fol. 62, gecit. in NL 96(1979)408
 40. NL 105(1988)69
 41. NL 80(1963)380
 42. Abels, l.c.
 43. NL 80(1963)381
 44. Borculo, procesdossiers, vonissen, inv. nr 112, ƒ 2, ⇒ www.heerlijkheidborculo.nl
 45. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 46. Borculo, procesdossiers, vonissen, inv. nr 35, ƒ 29, ⇒ www.heerlijkheidborculo.nl
 47. Abels, l.c.
 48. GN 31(1976)348
 49. OTGB 1(2003)3.18
 1. ⇒ www.dominees.nl
 2. OTGB 1(2003)3.13
 3. GA Zutphen, Verpondingskohier Stad en Heerlijkheid Borculo, B. te Vaarwerk, Eibergen, 1991
 4. zie ook OTGB 1(2003)3.18
 5. Mededeling Hannie Helmink, 2012
 6. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 7. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 8. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 9. OTGB 1(2003)3.18
 10. ⇒ www.dominees.nl
 11. ⇒ twentebestand
 12. Her. Bib. 9(1882)311
 13. E.D. Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen, 1379-1805, Zwolle, 1995, nr. 787
 14. zie ook Her. Bib. 9(1882)311
 15. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 16. Gericht Ootmarsum - Tubbergen - Huis Eschede38, nr. 38, ⇒ www.oudheidkamertwente.nl
 17. E.D. Eijken, Repertorium op de Overstichtse en Overijsselse leenprotocollen, 1379-1805, Zwolle, 1995, nr. 1160
 18. zie ook NP 18(1928)138
 19. zie ook Abels, l.c.
 20. NNBW dl. 5
 21. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 22. zie ook NNBW dl. 5
 23. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 24. ⇒ www.dominees.nl
 25. NNBW dl. 5
 26. Nav. 47(1897)235
 27. ⇒ www.dominees.nl
 28. NNBW dl. 5
 29. NNBW dl. 5
 30. NL 39(1921)289
 31. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 32. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 33. OTGB 1(2003)3.18
 34. Her. Bib. 9(1882)334
 35. Abels, l.c.
 36. zie ook Mededeling Betty Radstok, 2007
 37. Her. Bib. 9(1882)334
 38. Her. Bib. 9(1882)334
 39. Abels, l.c.
 40. ⇒ dph.htm
 41. zie ook OTGB 1(2003)3.18
 42. OTGB 1(2003)3.18
 43. Abels, l.c.
 44. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 45. NL 80(1963)378
 46. Nav. 65(1916)300
 47. NL 80(1963)378
 48. zie ook NL 80(1963)378
 49. zie ook NL 80(1963)378
 1. ⇒ www.dominees.nl
 2. GAL, inv.nr. gg 109 (hypotheekboek), fol. 79vo, gecit. in NL 112(1995)142
 3. NL 80(1963)378
 4. NL 80(1963)379
 5. NL 80(1963)380
 6. NL 80(1963)380
 7. NL 80(1963)380
 8. NL 80(1963)380
 9. NL 80(1963)380
 10. NL 80(1963)380
 11. NL 80(1963)380
 12. NL 80(1963)380
 13. NL 80(1963)380
 14. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 15. OTGB 1(2003)3.18
 16. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 17. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
 18. OTGB 1(2003)3.18
 19. OTGB 1(2003)3.18
 20. OTGB 1(2003)3.18
 21. Nav. 55(1905)668
 22. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
 23. ⇒ www.dominees.nl
 24. Abels, l.c.
 25. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 26. Abels, l.c.
 27. ⇒ dph.htm
 28. v. Gorcum, l.c.
 29. Her. Bib. 9(1882)224
 30. ⇒ dph.htm
 31. Borculo, procesdossiers, vonissen, inv. nr 148, f5, ⇒ www.heerlijkheidborculo.nl
 32. zie ook Nav. 50(1900)420
 33. ⇒ dph.htm
 34. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 35. ⇒ www.dominees.nl
 36. Her. Bib. 9(1882)224
 37. ⇒ dph.htm
 38. J.C. van Slee, De Illustre School te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 39. Her. Bib. 9(1882)224
 40. NL 37(1919)118
 41. Her. Bib. 9(1882)330
 42. ⇒ dph.htm
 43. ⇒ dph.htm
 44. NL 7(1889)94
 45. Nav. 45(1895)431
 46. Nav. 45(1895)431
 47. ⇒ www.dominees.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13