This page was last updated : 150926.
File size is: 36 k.
Varia
Generatie 4
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.4,
Muiden, 2015.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 4

Fragment De Haert

Wapen de Haart: "Bekend is slechts, dat op dit wapen 3 morenkoppen voorkomen."[1]


I

Ia. NN de (Haer(d)t/Har(d)t), geb. vóór ca. 1565.COMMENTAAR(¥) Ongetwijfeld verwant aan bovenstaand kwartier, zijn de volgende personen. Hoe is nog niet duidelijk.

 • 2. Lambrecht (Lambert) de Ha(e)rdt, geb. vóór ca. 1570, afkomstig van Nijmegen (1595), otr./tr. Nijmegen geref. 31-8/16-9-1595 Ennecken van Straelen, afkomstig van Nijmegen (1595).
   Uit dit huwelijk:
  • a. Reijnier die Haerdt, ged. geref. Nijmegen 6-1-1613 (get. Burgemr. van den Hoevel, Rutterken Biesmans, Barbara Meesters).
 • 3. Jan Janszn de Haert, geb. vóór ca. 1580, wednr. van NN, afkomstig van Nijmegen (1607). otr./tr. Nijmegen geref. 11/28-1-1607 (get. de moeder van de bruid Grietgen Michiels) Cornelisken Cornelisdr van Ommeren, j.d. van Nijmegen (1607).
   Uit dit huwelijk verm.:
  • b. Hilleken de Haert, geb. vóór ca. 1620, tr. vóór 1640 Cornelis ("Sal.") Hendricx, ovl. vóór (1640??).
    Uit dit huwelijk:
   • aa. Cornelia Hendricx, ged. geref. Nijmegen 10-5-1640 (get. Johannes Mannis, Ennekeken de Haert uxor Aernt van Gent, Neuleken Aelbers uxor Ottho de Haert).
 • 4. Hen(d)rick de Haert, geb. vóór ca. 1560, ovl. na 1604.
   Uit hem:
  • c. Jenneke Hendricksdr de Haert, geb. vóór ca. 1585, j.d. van Nijmegen (1604), otr./tr. Nijmegen geref. 19-2/7-3-1604 (get. de vader van de bruid Hendrick de Haert, Lijs Wijggers) Peter van Pelt, j.m. van Hees (1604).
 • 5. Jacop de Haerdt, geb. vóór ca. 1555.
   Uit hem:
  • d. Jennicken (de dochter van Jacop) de Haerdt, geb. vóór ca. 1580, afkomstig van Nijmegen (1597), otr./tr. Nijmegen geref. 24-4/18-5-1597 Pieter Willemsen van Slickwijck (Slijkwijk).
 • 6. Henrick de Haart, geb. vóór ca. 1575, afkomstig van Winsen (1599), otr./tr. Nijmegen geref. sept./30-10-1599 Merrij Peters, weduwe van Henrick Geritzen.
 • 7. Jan de Haert, geb. vóór ca. 1580, secretaris der stad Nijmegen tr. vóór 1603 Wijndel v. Rijswijk, wed. van Henrick v. Eek. Zij hertr. Mei 1603 Jan Kelffken (Calffken), rentmeester der stad Nijmegen (ovl. 1617).[2]


II

IIa. NN (Jan?/Simon?) De Haert, geb. vóór ca. 1580.III

IIIa. Willem (Wilhem) (Simons?) De Haer(d)t (Haard), geb. vóór ca. 1605, beg. Nijmegen Stevenskerk 30-5-1636, j.m. van Nijmegen (1626), tr. vóór 1628 otr./tr. Nijmegen geref. 1/17-1-1626 (get. Otho de Haert, Maeijken Simons),[5] Geertruyt (Geertjen) Simons, geb. vóór ca. 1610, j.d. van Nijmegen (1626), huw. get. (1628).IV

IVa. Dr. Lambert(us) de Haart, ged. geref. Nijmegen 14-9-1628 (get. Jan de Haert, Jeurjen Pas, Jaecxken de Haert), beg. Nijmegen Stevenskerk 27-12-1694, studeerde rechten te Nijmegen, waar hij een disputatie getiteld Exercitium pandectarum decimum tertium de dominio et possessione verdedigde op 12-6-1658, procurator, schepen en burgemeester te Nijmegen,[7] otr./tr. Nijmegen geref. 31-10/23-11-1658[8] [9] Barbara Mannis, ged. Nijmegen 10-1-1627, beg. verm. Nijmegen 29-10-1680,[10] dr. van Johan(nes) Mannis en Johanna (Jenneke) Beeckman (Boschmans?) (zie Bijlage Mannis-Beekman ).

  Uit dit huwelijk (o.a.?):
 • 1. Johanna de Haart, geb. 1656/57, beg.. Nijmegen Stevenskerk 1-10-1751, zie voor haar huwelijk met Cornelis Walravens hier.
 • 2. Dr. Mr. Hendrik de Haart, geb. vóór ca. 1670, volgt Va.


V

Va. Dr. Mr. Hendrik de Haart, geb. vóór ca. 1670, ingeschreven als student aan de Universiteit van Franeker dec. 1688 ("Hendrik de Haert, Neomago Gelrus"),[14] ingeschreven als candidaat rechten aan de Universiteit van Harderwijk 5-5-1696 ("Henricus de Haart, Neomago-Gelrus"),[15] promoveert op 8-5-1696 in de beide rechten aan de Universiteit van Harderwijk na een disputatio te hebben gehouden "An actor nihil probans sico jusjurandum in judicio deferre possit?" ("Henricus de Haart, Neomag. Gelr."),[16] benoemd tot provisor van het Burgerkinderen Weeshuis der Stad Nijmegen 2-3-1708,[17] advocaat fiscaal van Nijmegen, tr. Nijmegen geref. 16-7-1696[18] Johanna Beeckman, dr. van Peter Beeckman, burgemeester der stad Nijmegen en diens tweede vrouw Francoise Verbolt.


Prof. Dr. Gysbertus Mathias Elsnerus (1698-1775) door Jacobus Houbraken (graveur) naar Jan Augustini (illustrator). Gedicht door Izaak van Nuyssenburg.
Kopergravure, 34x25 cm.
Datering: jaar van uitgave 1765
Bron: Beeldbank UB VU

klik op plaatje(s) om te vergroten
 • 6. Lambertus de Haart, ged. Nijmegen 9-9-1707.
 • 7. Otto Reinier de Haart, ged. Nijmegen 12-3-1710.
 • 8. Johan Cornelis de Haart, ged. Nijmegen 11-6-1711.
 • 9. Frans Jan de Haart, ged. Nijmegen 10-1-1713.
 • 10. Mr. Otto Cornelis de Haart, ged. Nijmegen 30-4-1719, ovl. vóór 1795, ingeschreven als student aan de Universiteit van Groningen 23-5-1742,[27] tr. Utrecht Nicolaaskerk geref. 25-6-1746 Martina van der Schilden, ged. Utrecht Domkerk 19-5-1723[28], ovl./beg. Nijmegen St. Stephanskerk 21/24-6-1795, dr. van Abraham van der Schilden, regent van het Martini Gasthuis en kerkmeester der Nicolaikerk te Utrecht, en Christina Mulet.[29] Hieruit verder nageslacht bekend (8 kinderen gedoopt 1747-1788).


VI

VIa. Peter de Haart, ged. Nijmegen 23-4-1699, beg. Nijmegen St. Stephanskerk 24-1-1756, ingeschreven als student aan de Universiteit van Utrecht 1722 ("Petrus de Haart Noviomago-Gelrus"),[30] advocaat, tr. Nijmegen geref. 2-1-1724[31] Cornelia Benjamina Cop, beg. Nijmegen St. Stephanskerk 19-3-1756.Niet Geplaatst
 • Jacob Walraven heeft in Engeland gecollecteerd voor de bouw van de kerk te Urmond (1685).[43]
 • Joanna (Jenneken) Jacobs de Haert, geb. Wussen, ged. Ewijk RK 20-11-1698, ovl/beg. Wussen 25-1-1771, dr. van Jacobus de Haert en Henderske Gijsbers.[44]
 • Adriaen de Heerdt is raadsvriend te Nijmegen (1700).[45]


 • Bijlage Mannis - Beekman
  Johan(nes) Mannis(¥), geb. vóór ca. 1605, gewezen roededrager van de raad te Nijmegen (1671),[46] schepen te Nijmegen, doopget. (1640), tr. vóór 1627[47] Johanna (Jenneke) Beeckman (Boschmans?), geb. vóór ca. 1610.

  COMMENTAAR(¥) Is hij identiek met:
  Johannes Mannis, weduwnaar wonende te 's-Hertogenbosch, otr./tr. Nijmegen geref. 11-3/3-4-1632 (get. Michiel Mannis en zijn vrouw, Jan de Haert en zijn vrouw, afkondigingen ook te 's-Hertogenbosch) Jaecxken de Haert, j.d. van Nijmegen.
   Uit dit huwelijk (o.a.?):[48]
  • 1. Barbara Mannis, ged. Nijmegen 10-1-1627, beg. verm. Nijmegen 29-10-1680, (=kw. nr. 1459)
  • 2. Francoise Mannis, geb. vóór ca. 1645, filiatie niet bewezen, tr. vóór 1663[49] Peter Beeckman, burgemeester van Nijmegen (1690) Hij hertr. Nijmegen 20-9/3-10-1685 Francoise Verbolt.
    Uit dit huwelijk (Beeckman-Mannis):[50]
   • a. Reynier Beeckman.
   • b. Wilhelma Beeckman.
   • c. Barbara Maria Beeckman, geb. 1663, ovl. 1684, tr. 1682[51] Dr. Cornelis Vermeer, geb. Herwen 5-8-1661, ovl. 1712/13, ontvanger van het monopolie in Overbetuwe 1692, richter der hooge heerlijkheid Loenen en Wolferen tot medio 1696, schepen der stad en der heerlijkheid Gendt (Over- Betuwe) 1705, raad der stad Nijmegen, zn. van Gijsbert Cornelisse Vermeer, ouderling, richter en dijkgraaf van Herwen en Aerdt, verwindhebber van het adellijk goed Den Boswaay, gegoed op de Tolkamer, en Judith Wijnen. Hij hertr. Nijmegen/Herwen 21-8-1687/.. Geertruyt Dietz.
  • 4. Johanna Beeckman.

  Referenties van de gegevens van generatie 4 staan ook hier
  Referenties Varia --- Generatie 4 ( 51 refs.)
  Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
  Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
  • Bloys-NH = P.C. Bloys van Treslong Prins en J. Belonje, Gen. en her. gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, dl. I-III, Utrecht, 1928-1929
  • Dobson2009 = The New York Genealogical and Biographical Record 140(2009)13
  • Dobson2010 = The New York Genealogical and Biographical Record 141(2010)292
  • Dobson2015 = John Blythe Dobson, The descendants of Lenaert Lenaerts and Margaretha van Sassenbroeck of Cologne, Winnipeg, 2015 (to be published)
  • Engelberts1927 = Lyte (F.J.G.W.C.) Engelberts (L.E.), Anna Maria de Sandra, Zeist, 1927
  • Gv1600 = Genealogie voor 1600, ⇒ genealogie.htm
  • Montias = The Montias Database of 17th Century Dutch Art Inventories, ⇒ montias
  1. NL 70(1953)379)
  2. Nav. 50(1900)248
  3. Historische Atlas Nijmegen, ⇒ imap
  4. GA Nijmegen, ORA, schepenprotokollen, gecit. in Nav. 50(1900)248
  5. zie ook J. van den Boom & A. Driessen, Voorlopige lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679, Nijmegen, 1983
  6. J. van den Boom & A. Driessen, Voorlopige lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679, Nijmegen, 1983
  7. J. van den Boom & A. Driessen, Voorlopige lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679, Nijmegen, 1983
  8. ⇒ De%20Haart.htm
  9. J. van den Boom & A. Driessen, Voorlopige lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679, Nijmegen, 1983
  10. J. van den Boom & A. Driessen, Voorlopige lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679, Nijmegen, 1983
  11. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
  12. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
  13. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
  14. S.J. Fockema Andreae en Th. J. Meijer, Album Studiosorum Academiae Franekerensis I, Franeker, 1968
  15. D.G. van Epen, Album Studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae 1648-1818, 's-Gravenhage, 1904
  16. O. Schutte, Het Album Promotorum van de Academie te Harderwijk, Arnhem. 1980
  17. Hans Kasper Arkstée, Nijmegen, de oude hoofdstad der Batavieren: in dichtmaat beschreven, Nijmegen, 1788, ⇒ books.google.com
  18. ⇒ De%20Haart.htm
  1. ⇒ De%20Haart.htm
  2. Nav. 62(1913)62
  3. Nav. 62(1913)62
  4. NNBW, dl. 8
  5. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
  6. NNBW, dl. 8, Van der Aa, dl. 5
  7. Naamwijzer Utrecht, bij J. van Poolsum, Utrecht 1746
  8. GA Wageningen, H.L. Driessen, Inventaris van het Oud Archief der gemeente Wageningen 1335 - 1815
  9. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
  10. Wap. 12(1908)12
  11. NL 54(1936)334
  12. Album Studiosorum Academiae Rhenotraiectinae, 1636-1886, Utrecht, 1886
  13. ⇒ De%20Haart.htm
  14. ⇒ De%20Haart.htm
  15. ⇒ De%20Haart.htm
  16. Nav. 50(1900)248
  17. Her. Bib. 8(18181)252
  18. Lijsten van leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht, gedurende de jaren 1631, 1632, 1633, 1658 en 1659, Utrecht, 1877
  1. ⇒ De%20Haart.htm
  2. Nav. 38(1888)3
  3. ⇒ De%20Haart.htm
  4. Lijsten van leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht, gedurende de jaren 1631, 1632, 1633, 1658 en 1659, Utrecht, 1877
  5. ⇒ De%20Haart.htm
  6. Lijsten van leerlingen der Hieronymus-school te Utrecht, gedurende de jaren 1631, 1632, 1633, 1658 en 1659, Utrecht, 1877
  7. GN 55(2000)208
  8. GN 25(2000)185
  9. GN 55(2000)160
  10. Oud Holland 24(1906)162
  11. J. van den Boom & A. Driessen, Voorlopige lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679, Nijmegen, 1983
  12. J. van den Boom & A. Driessen, Voorlopige lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655-1679, Nijmegen, 1983
  13. NL 90(1973)23
  14. NL 90(1973)23
  15. NL 69(1952)367

  Back to the
  genealogy page
  Back to the
  contents
  Go to the
  index
  Forward to next
  generation 5
  Back to previous
  generation 3
  Directly go to generation :
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13