This page was last updated : 121017.
File size is: 40 k.
Varia
Generatie 5
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Varia,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2012 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Varia Gen. nr. 5


Fragment Stamreeks Van den Haspel

Eerste drie generaties volgens een ongepubliceerd manuscript

Ia. Jan (van den Haspel?).

IIa. Aart Janszn (van den Haspel?), tr. Delft maart 1582 (niet gevonden te Delft en Rotterdam) Jannetje van Pruisen.

IIIa. Cornelis Aartszn (van den Haspel?), tr. 5-3-1617[1] (niet gevonden te Delft en Rotterdam) Annette Damens.

De correcte generatie III moet zeer waarschijnlijk zijn:


III

IIIa. Cornelis Adriaensz (Saertgen), beg. Delft Oude Kerk 2-3-1634 (als Cornelis Ariensz wonend buiten de Ketelpoort), jongeman wonend te Maassluis (1612), woont buiten de Ketelpoort (1634), otr. Delft 20-5-1612 (met attestatie van Maassluis en Maasland) Jacobgen (Jaepge) Alewijns, ovl. na 1651, jongedochter wonend te Maasland (1612), wonend buiten de Ketelpoort te Delft (1634), doopget. te Delft (1646, 1651). Zij hertr., als wed. van Cornelis Arienszn Saertgen(!), Delft 26-8/18-9-1634 Dirck Corneliszn Vroech, weduwnaar wonend buiten de Ketelpoort, voerman.

Weeskamer Delft:[2]
nr. 3206 Inventaris van de boedel van Cornelis Adriaensz, gehuwd met Jaepgen Alewijnsdr. Datering 1634.
Weeskamer Delft:[3]
nr. 3469 Inventaris van de boedel van Dirck Cornelisz Vroech, gehuwd met Lijsbet Jacobsdr en Jaepgen Alewijnsdr, met inventaris van de boedel van Immetgen Claesdr, grootmoeder en erflater. Datering: 1636-1637.


IV

IVa. Jacob Cornelisz (van den Haspel), ged. Delft 3-12-1623, ovl. 1663-1679, jongeman wonend (buijten de) Ketelpoort, schuijtvoerder (1645) otr./tr. Delft 7/22-1-1645 (beiden onder patroniem) (J)annetie Maertens, jongedochter wonend (buijten de) Ketelpoort (1645), wed. van Jacob Corsz van den Haspel wonend in de St. Annenstraat (1679). Zij hertr. Delft 29/30-4-1679 (met attestatie van Schipluiden 14-5-1679) Gerrit Jansz van Roosenburch, wednr. wonend in de St. Annenstraat.

Weeskamer Delft:[4]
nr. 7101 Inventaris van de boedel van Jacob Cornelisz van den Haspel, gehuwd met Jannetje Maertens. Datering: 1679.
Een Jannetje Maertens, turftonster, komt voor in akten te Delft 1649, 1651.

IVb. Arien Cornelisz ((den) Haspel), ged. Delft 12-8-1627 (get. Arien Woutersz, Claes Claesz, Sijburch Ariensdr en Jannitge Lenerts), beg. Delft Oude Kerk 10-11-1673 (als Arij Cornelisz Haspel), wednr. van NN (1655) schuitvoerder (1655, 1673), wonend buiten Ketelpoort (1655, 1673), tr. 1o voor 1655 NN, otr. 2o Delft 25-9-1655 (met attestatie van Pijnacker 17-10-1655) Volckgen Heijndricx, wed. van Dirck Jansz (Roobol) (ovl. 1652-1655), voerman (huw. 1634, zij als jongedochter wonend te Delfshaven), woont buiten de Ketelpoort (1655), doopget. (1661).

Weeskamer Delft:[7]
nr. 5320: Inventaris van de boedel van Volckje Heijndricxdr, echtgenoot van Arij Cornelisz van den Haspel en van Dirck Jansz Robol. Datering: 1655.


V

Va. Arien Jacobs (van den Haspel), ged. Delft 14-1-1654 (get. Neeltgen Leenderts en Trijntgen Guilliaems), ovl. Cool 14-4-1735 (gaarder, oud 85 jaar (sic!), laat 3 kinderen na) en beg. Hillegersberg 18-4-1735 (in de kerk, met een kleed van 2 gld), jongeman afkomstig van Delft wonend in de Raamstraat te Rotterdam (1678), op de Binneweg onder Cool (1735), doopget. (1705..1718), otr./tr. Rotterdam geref. 8/30-5-1678 (beiden onder patroniem) Annetie Daniels (Dane), beg. Cool (gaarder) 15-12-1724, jongedochter van Rotterdam wonend in de Zwanenstraat te Rotterdam (1678), doopget. (1705..1714). Zij wonen buijtten de Koolpoort(1685), in de Santstraet (1688), op de Binnewegt (1690, 1697), buijten de Binneweghsepoort (1692), op de Binnewegh onder Cool (1724) te Rotterdam.


Referenties van de gegevens van generatie 5 staan ook
hier
Referenties Varia --- Generatie 5 ( 24 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
 1. manuscript
 2. Regionaal Historisch Centrum Delft, Arch. nr. 72, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft
 3. Regionaal Historisch Centrum Delft, Arch. nr. 72, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft
 4. Regionaal Historisch Centrum Delft, Arch. nr. 72, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft
 5. zie ook manuscript
 6. Regionaal Historisch Centrum Delft, Arch. nr. 72, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft
 7. Regionaal Historisch Centrum Delft, Arch. nr. 72, Inventaris van het archief van de weeskamer Delft
 8. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 9. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 1. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 2. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 3. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 4. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 5. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 6. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 7. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 8. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 9. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 1. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 2. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 3. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl
 4. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaen Hoogop, inv. nr. 3892, aktenr./blz. 79/938
 5. GA Rotterdam, ONA, Nots. Adriaen Hoogop, inv. nr. 3892, aktenr./blz. 84/980
 6. ⇒ vocopvarenden.nationaalarchief.nl

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 6
Back to previous
generation 4
Directly go to generation :
1 2 3 4