This page was last updated : 140831.
File size is: 20 k.
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt
Generatie 3
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt,
version 1.1,
Muiden, 2012.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Cateau van Rosevelt Gen. nr. 3

3a. François Abraham (Cateau) van Rosevelt (Rozevelt), geb./ged. Vlissingen 9/14-4-1786, ovl. Hattem 23-11-1848, particulier te Rotterdam (1812, 1813), woont te Groede (1814), is in 1814 vrijgesteld van de Nationale Militie omdat hij ouder dan 23 jaar was, particulier (1823), j.m. wonende te Arnhem (1824), sergeant majoor wonend te Arnhem (1820), klerk bij het Kantoor der Registratie te Hattem (1824), winkelier (1835, 1848), agent van de Nederlandsche Maatschappij van Hagelverzeekering (1851),[1] woont te Hattem (1824, 1826), otr./tr. Arnhem 2-1/11-2-1824 (get. Johan Frederik Wrede, 45 jaar, logementhouder en zwager van de bruid, Jan Willem van Wijhe, 31 jaar, commis, broeder van de bruid, Gerhardus Johannes Koppelaar, 40 jaar, commis, en Gerit Ter Haar, 36 jaar, commis bij de Registratie, allen wonend te Arnhem),[2] Antonia van Wijhe, geb. Zutphen 20-5-1790, ovl. Bergen op Zoom 4-9-1862, j.d. wonende te Arnhem (1824), dr. van Jan Dirk van Wijhe, wijnkoper, en Johanna Bulsink.


Overlijdensadvertentie en dankadvertentie van Jacob Hendrik Cateau van Rosevelt (1828-1875).
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Albertus Theodorus Cateau van Rosevelt (1832/33-1862).
Bron: CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

3b. Johannis Jacobus (J(e)an Jacques) (van) Rosevelt, geb. Vlissingen 29 juni of juli 1787, ovl. Schoondijke 9-9-1869, j.m. wonende te Groede (1817), tweede luitenant in de 3de Comp. 5de Bat. Schutterij wonende te Groede (1817), particulier wonende te Groede (1817), veroordeeld voor meineed (1819),[7] schrijver te Groede (1820), ontvanger der belastingen in Retranchement, rijksontvanger in Oostburg (1828..1835), particulier (1869), tr. Groede 4-11-1817 (get. Mr. Francois Adriaan van Rosevelt Cateau, oud schepen en raad van Vlissingen, Hans de Visser?, 26 jaar, (schilder?) wonend te Groede, zwager van de bruidegom, haar vader Abraham Le Clercq, 57 jaar, opziender 's Rijks Waterstaat te Groede, en haar broer Philip Mat(eus?) Le Clercq, 26 jaar, ontvanger van het Expeditie Kantoor te Groede, wonende te Groede) Maria (Johanna) le Clercq, geb./ged. Groede 3/8-5-1795, ovl. Schoondijke 9-10-1833, j.d. wonende te Groede (1817), particuliere (1833), dr. van Abraham le Clercq, opziender, en Jacomina van Petegem.

In 1819 wordt Jean Jacques van Rosevelt veroordeeld voor meineed. De meinedige verklaring had van doen met een ruzie ten huize van een vriend van Jean Jacques, die aan een kennis iets verkocht had. Die kennis maakte daar een zaak van en Jean Jacques zei dat de man onwaarheid sprak.[8]

3c. Robert Henri Cateau van Rosevelt, geb. Vlissingen 10-9-1786, ovl. Soerabaja 21-6-1826[9] [10] , luitenant bij het Depot der marine op Weltevreden (1806/07),[11] eerste luitenant (benoemd bij de keizerlijke marine 15-5-1808[12]) en in (1812) blijkbaar in Nederland, kwam als luitenant ter zee le kl. met ZM's schip Nassau in 1816 in Indië, ging over in civiele dienst,[13] scheepte zich 2-2-1817 met zijn bruid in op het schip The Swallow, waarop zij van Batavia naar Ambon reisden,[14] fiscaal en eerste magistraat van Ambon (1818),[15] [16] waarnemend auditeur-militair te Soerabaja (1822-1824),[17] wordt 16-1-1819 benoemd[18] ) en is vervolgens lid (1819-1825) van en waarnemend fiskaal (1822-1823) bij de Raad van Justitie te Soerabaja,[19] (waarnemend) waterfiskaal bij de Ontvangers der inkomende en uitgaande regten te Soerabaja (1823-1824),[20] woont te Soerabaja (1820-1825),[21] tr. 1o Batavia 28-1-1817[22] [23] (Jkvr.?) Johanna Cornets de Groot, geb./ged. Groningen Waalse Kerk 4-7-1793, ovl. Ambon 10-1-1818, beg. Ambon (rekening van de doodgraver) 18-1-1818 ("vrouw van van Rosevelt"),[24] dr. van Adriaan David Cornets de Groot, ritmeester, belastinginspecteur te Groningen, resident van Grisee, en Louise Catharina Johanna Hora Siccama, tr. 2o Soerabaja 29-10-1820[25] [26] Marie Justina Frederika Levinia van Teylingen, geb. Tegal 26-3-1803, ovl. Soerabaja 14-8-1821, dr. van Theodorus van Teylingen, laatstelijk resident van Tegal op Java, en Elisabeth Cornelia Schröter, laatstelijk intendante van Bodjong. Volgens Ref. [27] waren de beide huwelijken kinderloos, volgens Ref. 22[28] stierven beide vrouwen in het kraambed van haar eerste kind, die beiden verm. ook jong zijn overleden.

Familiewapens in het Landsarchief te Batavia:[29]
R.H. Cateau van Rosevelt: Gevierendeeld: I en IV 5 takken of misschien staken met boonen er om heen (naast elkaar) . II en III een leeuw: hartschild drie rozen? 2 en 1. Helmteken een uitkomendeleeuw.

Overlijdensadvertentie van Johanna Cornets de Groot (1793-1818) in de Opregte Haarlemsche Courant d.d. 17-9-1818 Overlijdensadvertentie van Robert Henri Cateau van Rosevelt (1786-1826) in de Opregte Haarlemsche Courant d.d. 9-12-1826
klik op plaatje(s) om te vergroten
Fragment uit het artikel Werd daar werkelijk iets groots verricht? Ambon: heimwee naar de Hollanders in Amigoe d.d. 19-6-1993.
Een jongetje brengt ons naar het geboortehuis van de Indonesische vrijheidsheld Thomas Matulessy, bijgenaamd Pattimura, die in de vorige eeuw dapper maar vergeefs tegen de Nederlanders vocht. In het huis wordt in een glazen vitrinekast de kleding bewaard, waarmee hij in 1817 het Nederlandse Fort Duurstede op Saparua aanviel. In de kamer daarnaast hangt nog altijd het vonnis dat fiscaal Robert Henry Cateau van Rosevelt vervolgens over Pattimura en diens vrienden velde. Ze moesten 'door beulshanden met den koorde worden gestraft, dat er de dood na gevolge, waarna de doode lichanmen naar buiten zullen worden gebracht en in een ijzeren kooi opgehangen worden aan de buiten-galge, opdat hun vleesch ten prooi zij aan de lucht en het gevogelte dcs hemels zodat als hun gebeente tot stof zal verkeerd zijn, die hun nageslacht met afgrijzen vervullen zal voor hunne gepleegde gruwelen.'

Referenties van de gegevens van generatie 3 staan ook
hier
Referenties Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt --- Generatie 3 ( 30 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Provinciale Oveijsselsche en Zwolsche courant, d.d. 8-4-1851
 2. zie ook Arnhemsche courant, 3-1-1824
 3. NL 10(1892)8
 4. Residentie- en Stadsalmanak 1861-1870
 5. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1859
 6. Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863, dl. 2, Arnhem, 1865
 7. Mededeling Bert Altena, 2012
 8. Mededeling Bert Altena, 2012
 9. AL 1827
 10. NL 71(1954)243
 11. Ind. Nav. 14(2001)117
 1. Koninklijke courant 25-5-1808
 2. NL 71(1954)243
 3. Herinneringen mijner jeugd geschreven door Jean Lubbert van den Berg van Saparoea, ⇒ bergsap.home.xs4all.nl
 4. NP 28(1962)55)
 5. NL 20(1902)12
 6. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1823-1825
 7. NL 71(1954)243
 8. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1819-1826
 9. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1824-1825
 10. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1821-1826
 11. NP 28(1962)55)
 1. Opregte Haarlemsche Courant, d.d.7-10-1817
 2. NL 23(1905)272
 3. NP 28(1962)55)
 4. NL 71(1954)243
 5. NL 71(1954)243
 6. NL 1904)223
 7. Ind. Nav. 5(1939)132
 8. NL 23(1905)272

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5