This page was last updated : 140826.
File size is: 4 k.
Fragment Genealogie Kerckrinck
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Fragment Genealogie Kerckrinck,
version 1.4,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Fragment Genealogie Cateau van Rosevelt --- Generatie 3 ( 30 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Provinciale Oveijsselsche en Zwolsche courant, d.d. 8-4-1851
 2. zie ook Arnhemsche courant, 3-1-1824
 3. NL 10(1892)8
 4. Residentie- en Stadsalmanak 1861-1870
 5. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1859
 6. Willem Adriaan Rees, De bandjermasinsche krijg van 1859-1863, dl. 2, Arnhem, 1865
 7. Mededeling Bert Altena, 2012
 8. Mededeling Bert Altena, 2012
 9. AL 1827
 10. NL 71(1954)243
 11. Ind. Nav. 14(2001)117
 1. Koninklijke courant 25-5-1808
 2. NL 71(1954)243
 3. Herinneringen mijner jeugd geschreven door Jean Lubbert van den Berg van Saparoea, ⇒ bergsap.home.xs4all.nl
 4. NP 28(1962)55)
 5. NL 20(1902)12
 6. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1823-1825
 7. NL 71(1954)243
 8. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1819-1826
 9. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1824-1825
 10. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1821-1826
 11. NP 28(1962)55)
 1. Opregte Haarlemsche Courant, d.d.7-10-1817
 2. NL 23(1905)272
 3. NP 28(1962)55)
 4. NL 71(1954)243
 5. NL 71(1954)243
 6. NL 1904)223
 7. Ind. Nav. 5(1939)132
 8. NL 23(1905)272

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 4
Back to previous
generation 2
Directly go to generation :
1 2 3 4 5