This page was last updated : 180614.
File size is: 72 k.
Genealogie Reinders
Generatie 8
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.3,
Muiden, 2009.
© Copyright 2018 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Reinders Gen. nr. 8

8a. ROELOF (RUDOLF) REINDERS, geb. Deventer 8-1-1832, ovl. Deventer 30-5-1879 (zelfdoding) [1], is te Deventer voor de Nationale Militie ingeschreven (loting nr. 157), maar in 1859 nog niet opgeroepen, dreef een concurrerende aardewerk- en porceleinzaak te Deventer, welke niet goed ging en waaruit schulden voortkwamen,[2] koopman te Deventer (1859, 1863), tr. Deventer 8-9-1859 BERENDINA WILHEMINA JOHANNA BASTIAANS, geb. Deventer 2-10-1834, ovl. Haarlem 21-1-1906, woont Ruijsdaelkade 19 (1888-1901), Weteringschans 243 (1901-1906) te Amsterdam, dr. van Jacobus Rudolph Bastiaans, koopman, en Grada Johanna ten Harmsen.

Volgens de registers van de Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[3]
Roelof Reinders, beg. 3-6-1879, oud 47 jaren, in graf nr. 901, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Berendina Jacoba Johanna Bastiaans, (sic!) beg. 25-1-1906, oud 71 jaren, wed. van R. Reinders, in graf nr. 901, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Blijkbaar ligt tevens hun dochter Johanna Antonia Reinders (1863-1886) in dit graf.
Foto: Costerus van Schothorst, 2005

klik op plaatje(s) om te vergroten

8b. HENDRIK REINDERS, geb. Deventer 18-8-1833, ovl. Deventer 7-12-1916, is in 1852 te Deventer voor de Nationale Militie ingeschreven (loting nr. 157), maar in 1867 nog niet opgeroepen, koopman te Deventer (1867..1901), dreef de aardewerk- en porceleinzaak op de Brink te Deventer, tr. Delden 2-9-1867 BERNARDA MATHILDA GERHARDA WEERMAN, geb. Delden 29-7-1844, ovl. Deventer 9-12-1907, woont te Stad Delden (1867), te Deventer (1901), dr. van Gerrit Weerman [16], koopman, fabrikant, postdirekteur te Delden, en Daniella Johanna Reerink.

Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[17]
Hendrik Reinders, beg. 9-12-1916, oud 83 jaren, echtgenoot van B.M.G. Weerman, in graf nr. 550, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Bernarda Mathilda Gerharda Weerman, beg. 12-12-1907, oud 63 jaren, echtgenote van H. Reinders, in graf nr. 550, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.

Familiefoto ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van "tante Jo".
V.l.n.r. zittend de drie zusters: Lambertha Johanna ("Bertha") Reinders (1873-ca. 1950-1960), Daniella Johanna ("Jo") Reinders (1868-1965), Johanna Antonia ("Toos") Reinders (1871-1959).
V.l.n.r. staand hun drie nichtjes: Gerharda Bernarda Mathilda Reinders (1917-1992), Aagje Antonia Reinders (1920-2000), Anna Maria ("Iet") Reinders (1912-1994).
Foto: Deventer (Boedekerstraat) 25-7-1948.

klik op plaatje(s) om te vergroten

V.l.n.r.: Daniella Johanna ("Jo") Reinders (1868-1965) Lambertha Johanna ("Bertha") Reinders (1873-ca. 1950-1960), Elisabeth Mathilda ("Thil") Veen (1895-1986), Johanna Antonia ("Toos") Reinders (1871-1959).
Foto: Gorssel (De Berkenkamp) 1950.
Bron: Ref. [18]

klik op plaatje(s) om te vergroten

V.l.n.r. Anna Maria Reinders-Veen (1885-1937), Wiechert Reinders (1869-1937), Aagje Antonia ("Tonny") Reinders (1920-2000), Marianne Ritzema (vriendin van Tonny), Gerda Reinders (1917-1992), Truus Ritzema (vriendin van Tonny), Daniella Johanna ("tante Jo") Reinders (1868-1965), Jacoba Berendina Johanna ("Zus") Reinders (1893-??).
Foto: Buitenhuisje De Berkenkamp te Gorssel, dat Jo en Wiechert Reinders hadden overgenomen van Jan Bernard Reinders na diens overlijden in 1933.
Datum: tussen jan. 1933 en mei 1937, vermoedelijk zomer 1934.
Grafsteen van Wichert Reinders (1869-1937) en zijn zuster Daniella Johanna Reinders (1868-1965) op de begraafplaats te Diepenveen.
Bron en copyright: Graftombe.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

Mr. Age Solco Miedema (1867-1945) en echtgenote Johanna Antonia Reinders (1871-1959)
Foto: datum onbekend (ca. 1930)
Levensbeschrijving van Age Solco Miedema (1867-1945). [37]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafzerk van het echtpaar Miedema-Reinders op de Alg. Begraafplaats Herfstlaan te Heemstede.
Foto: Louk Lapikás, 2012

klik op plaatje(s) om te vergroten

Advertentie in de Leeuwarder Courant d.d. 6-11-1905 waarin Dr. Francois Wilhelm Wissel zijn vestiging als arts te Sneek aankondigt. Overlijdensadvertentie in Het Vaderland d.d. 21-8-1930 van Dr. Francois Wilhelm Wissel (1870-1930), en van zijn echtgenote Lamberta Johanna Reinders (1873-1961) (collectie CBG).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Overlijdensadvertentie van Bernarda Berber Wissel (1903-1993). (collectie CBG).
klik op plaatje(s) om te vergroten

Leden van het expeditieteam naar het Carstensz gebergte in Nieuw Guinea, bepakt met 275 kilo bagage voor vertrek in Babo.
Vooraan de acht Dayaks Bintang, Imang, Tadong, Oengga, Bong, Besi, Njoeb en Emab, daarachter Frits Wissel en Jan Jacques Dozy.
Foto : 1936
Bron A. Colijn, Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland, Amsterdam, 1937, en Ref. [104]
Frits Wissel vlak voor de laatste poging de Carstenszpiramide te bereiken.
Foto : 1936 [105]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Ir. Frits J. Wissel met op de achtergrond de Carstenszweide en de Grasberg tijdens de expeditie naar de Carstensz-toppen op Nieuw-Guinea
Foto: Nieuw-Guinea, november 1936
Bron: origineel is te vinden op
KITLV
Paniai (Wisselmeren), gezien vanuit het zuiden, links de delta's van een van de twee oostelijke vlakke toegangsdalen te Nieuw-Guinea
Foto: Ir. Frits J. Wissel, Nieuw-Guinea, 1937
Bron: origineel is te vinden op KITLV

klik op plaatje(s) om te vergroten

Verslag in Het Vaderland d.d. 10-5-1937, van het jaardiner van de Nederlansche Alpenvereeniging waarop Dr. A. H. Colijn, Dr. J.J. Dozy en Ir. F. Wissel als leden van de Nieuw-Guineaexpeditie naar het Carstenszgebergte, met hun dames, als eregasten aanwezig zijn. Bericht in Het Vaderland d.d. 18-11-1937 waarin wordt aangekondigd dat het door Ir. Frits Julius Wissel ontdekte meer in de onderafdeling Mimika op Nieuw Guinea naar hem "Wisselmeer" zal worden genoemd.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Ondertrouw- en huwelijksannonce van Frits Julius Wissel en Erna Reis.
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG
Het is onduidelijk hoe zij op 23-3-1938 te Zürich getrouwd kunnen zijn, terwijl het schip de Baloeran waarmee zij naar Indie reizen al op 16-3-1938 uit Amsterdam vertrokken is. Blijkbaar zijn zij te Marseille opgestapt waarvandaan de Baloeran op 24 maart vertrekt (of was er nog een tussenstop in Genua?).
De eerste klas eetzaal van het ms. Baloeran van de Stoomvaartmij. Nederland.
Met dit schip reisden Frits Julius Wissel en Erna Reis direct na hun huwelijk naar Indië.
Bron: Nedlloyd/Maritiem Museum

klik op plaatje(s) om te vergroten

Grafzerk op de begraafplaats Moscowa te Arnhem van Frits Julius Wissel (1907-1999) en zijn tweede vrouw Ellen Margrethe Bang (1920-2002).
Bron: Graftombe.nl

klik op plaatje(s) om te vergroten

8c. JACOB REINDERS, geb. Deventer 11-12-1837, ovl. Amsterdam 2-5-1868, kok (1862..1868), woont Heerengracht 137 (1863/64), Singel 515 (1865..1868) te Amsterdam.[106] tr. Amsterdam 28-5-1863 ARENDINA DIRKJE VAN EERTEN, geb. Amsterdam 21-8-1841, ovl. Amsterdam 22-12-1902 [107], woont Rembrandtplein 26 te Amsterdam (Bev. Reg. 1874-1893), woont te Amterdam (1892), dr. van Bastiaan van Eerten, commissionair te Amsterdam (1841), en Antonia Maria ten Hove, woont Weteringschans 243 (1891-1901) te Amsterdam.[108]Zuid-Afrikaanse tak

8d. HERMAN JAN REIJNDERS(¥), geb. Zwolle 28-6-1831, ovl. Ladismith (RSA) 16-6-1893 (laat roerende en onroerende goederen na), emigreerde voor 1874 naar Zuid Afrika, meubelmaker (1893),[115] tr. vóór 1874 de twintig jaar jongere ELIZABETH SUSANNA MATHILDA LANE(¥), geb. Knysna mei/juni 1851, ovl. Ladismith 16-1-1920 (oud 68 jaar 7 maanden, laat roerende en onroerende goederen na), is Brits onderdaan (1920), woont in Ladismith (1893.. 1920), ondersteund door haar zoon (1920), dr. van John Thomas Lane, slager, en Emma Hall. Zij hertr. Ladismith 1893-1900 Robert Charles Rice, geb. 1833/34, ovl. Ladismith 30-10-1909, colonial pensioner,[116] waaruit een zoon (zie hieronder).

COMMENTAAR(¥) In de overlijdensakte d.d. 16-6-1893 van Herman Jan Reinders worden 7 kinderen genoemd (nummers 3 t/m 9 hieronder), Frederick Robert is daar niet bij! In de overlijdenskate van Frederick Robert wordt zijn vader Herman JACOB Reinders genoemd!

In de overlijdensakte d.d. 16-1-1920 van Elizabeth Susanna Mathilda Lane wordt haar eerste man Herman JACOBUS Reinders genoemd. Voorts geeft de akte een lijst van haar kinderen uit haar eerste huwelijk (Frederick Robert, en Emma Elizabeth plus de nrs 3 t/m 8 hieronder, nr. 9 William Henry worst niet vermeld, die is dan vermoedelijk al overleden. Uit haar tweede huwelijk wordt vermeld Hope Percival Rice. Alle kinderen zijn meerderjarig (ouder dan 18 of 25?).

Op 22-12-1919 testeert te Ladismith Elizabeth Susanna Matilde Rice, geboren Lane, eerder weduwe van Herman Jacobus Reinders, weduwe wonend te Ladismith (Kaapprovincie). Zij benoemt tot enige algehele erfgenamen van haar onroerende goederen, voor vier gelijke delen: haar dochter Emma Elizabeth ((Reinders) gehuwd in gemeenschap van goederen met Johannes Lodewyk Birk, haar zoon Dirk Johannes Reinders, en haar zoon Hope Percival Rice, tesamen met het oudste - ten tijde van haar overlijden in leven zijnde - kind van haar dochter Zwaantje Johanna (Reinders) gehuwd in gemeenschap van goederen met Philippus Jacobus Snyman. De executeur dient de onroerende goederen in openbare veiling te verkopen, en het deel voor het kleinkind aan de moeder Zwaantje Johaan uit te betalen ten behoeve van haar opvoeding. De genoemde vier erfgenamen dienen de overige goederen en bezittingen gelijkelijk onder elkaar te verdelen. Tot executeur benoemt zij haar zoon Dirk Johannes Reinders.

Esme Stephenson Erskine (1914-1982), zijn zuster Swanzie Erskine (1916-2000) en hun moeder Elizabeth Susanna Mathilda Reinders (1884-1973).
Locatie: South Africa?
Datering: ca. 1920
Bron: particuliere collectie
Elizabeth Susanna Mathilda Reinders (1884-1973).
Locatie: South Africa?
Datering: ca. 1930-1940
Bron: particuliere collectie

klik op plaatje(s) om te vergroten


Grafsteen van Elizabeth Susanna Mathilda Reinders (= Elizabeth Erskine) (1884/1886?-1973) en Esme Nourse Erskine (1884-1962) op de begraafplaats All Saints, Noodsberg, New Hanover district, Kwazulu-Natal (RSA).
Bron: eGGSA library Gravestones in South Africa
Esme Nourse Erskine (1884-1962) en Muriele Gladys Smith met een van hun twee dochters.
Locatie: Gore, West-Abessinië
Datering: ca. 1932
Bron: Ref. [125] .end

klik op plaatje(s) om te vergroten

Swanzie Erskine (1916-2000).
Locatie: Edinburgh
Datering: ca. 1945-1950
Photo: Newton Barrie
Bron: particuliere collectie

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 8 staan ook
hier
Referenties Genealogie Reinders --- Generatie 8 ( 144 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Huw. boek RV
 2. Huw. boek RV
 3. ⇒ sob_s.asp
 4. zie ook Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. Huw. boek RV
 8. Huw. boek RV
 9. Bev. Reg. Amsterdam
 10. ⇒ sob_s.asp
 11. ⇒ www.graftombe.nl
 12. ⇒ sob_s.asp
 13. Bev. Reg. Amsterdam
 14. Huw. boek RV
 15. ⇒ sob_s.asp
 16. zie NP 4(1913)436 voor stamreeks Weerman
 17. ⇒ sob_s.asp
 18. Hubert Mettivier Meijer, Wageningen, 2007
 19. Huw. boek RV
 20. Mededeling Mevr. A.A. van Schothorst-Reinders, 1978
 21. Mededeling Deventer Musea, 2004
 22. Nots. J.Th. Smalbraak te Deventer, d.d. 9-3-1967
 23. Kamer van Koophandel Deventer, ins. nr. 00945, inv. nr. 0382, ⇒ www.historischcentrumoverijssel.nl
 24. MvV 2(1974)147
 25. ⇒ algbr.htm
 26. ⇒ algbr.htm
 27. MvV 2(1974)145
 28. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 29. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 30. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 31. MvV 2(1974)145
 32. ⇒ index.htm
 33. Archief van de familie en de Firma Vettewinkel, inventaris nr. 69, d.d. 1924 dec. 3, 1 omslag, ⇒ 712.nl.html
 34. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 35. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 36. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, memorie van aangifte d.d. mei 1960
 37. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, ⇒ www.iisg.nl
 38. Leeuwarder Courant d.d. 26-3-1952
 39. zie ook Het Vaderland, 21-8-1930
 40. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 41. Het nieuws van den dag d.d. 29-06-1891
 42. Algemeen Handelsblad d.d. 24-06-1896
 43. Het nieuws van den dag d.d. 23-01-1897
 44. Java-bode d.d. 14-07-1897
 45. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 46. Algemeen Handelsblad d.d. 09-09-1903
 47. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1900-1902
 48. Algemeen Handelsblad d.d. 25-09-1897
 49. Algemeen Handelsblad d.d. 26-12-1897
 1. Algemeen Handelsblad d.d. 22-07-1898
 2. Algemeen Handelsblad d.d. 23-10-1898
 3. Algemeen Handelsblad d.d. 30-10-1898
 4. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad d.d.11-03-1899
 5. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 05-04-1899
 6. Algemeen Handelsblad d.d. 25-10-1899
 7. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 23-11-1899
 8. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 08-11-1900
 9. Krantentitel Algemeen Handelsblad d.d. 22-12-1900
 10. Het nieuws van den dag d.d. 03-02-1902
 11. Het nieuws van den dag d.d. 17-03-1902
 12. Algemeen Handelsblad d.d. 09-04-1902
 13. Het nieuws van den dag : kleine courant, d.d. 07-07-1902
 14. Algemeen Handelsblad, 26-09-1903
 15. Algemeen Handelsblad, 26-06-1904
 16. Algemeen Handelsblad, 15-04-1905
 17. Algemeen Handelsblad d.d. 05-07-1905
 18. Bev. Reg. 's-Gravenhage
 19. Algemeen Handelsblad d.d. 27-06-1914
 20. Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 03-07-1916
 21. Het Vaderland d.d. 05-10-1927
 22. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 27-10-1938
 23. CBG
 24. ⇒ www.online-begraafplaatsen.nl
 25. Algemeen Handelsblad d.d. 29-06-1927
 26. Algemeen Handelsblad d.d. 27-06-1929
 27. Algemeen Handelsblad d.d. 19-02-1930
 28. Gezinskaart Rotterdam
 29. Algemeen Handelsblad d.d. 28-03-1939
 30. ⇒ NB64.htm
 31. ⇒ 050917re.html
 32. ⇒ sci-du-plessis.html
 33. NRC d.d. 13-6-2018
 34. ⇒ www.agb1908.nl
 35. ⇒ www.schoolbank.nl
 36. ⇒ OGD_Jaaroverz_2005.pdf
 37. Algemeen Handelsblad d.d. 27-12-1963
 38. ⇒ www.agb1908.nl
 39. NLC d.d. 13-10-1969
 40. ⇒ index.asp?artID=23927
 41. ⇒ 1793.htm
 42. Bev. Reg. 's-Gravenhage
 43. Het Vaderland 30-12-1933
 44. Het Vaderland 16-11-1937
 45. A. Colijn, Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland, Amsterdam, 1937
 46. Het Vaderland 19-3-1938, editie 2, blad 13
 47. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 41
 48. ⇒ ags.htm
 49. ⇒ www.onderscheidingen.nl
 1. ⇒ nl.wikipedia.org
 2. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1934
 3. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 41
 4. ⇒ ags.htm
 5. Mededeling Anne Wissel, 2012
 6. ⇒ inhoud_show.php?id=71
 7. A. Colijn, Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland, Amsterdam, 1937
 8. Bev. Reg. Amsterdam
 9. Huw. boek RV
 10. Bev. Reg. Amsterdam
 11. Huw. boek RV, en BS Amsterdam
 12. ⇒ www.militieregisters.nl
 13. Bev. Reg. Amsterdam
 14. Huw. boek RV
 15. NRC, 29-7-1926
 16. NRC, 16-7-1928
 17. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 18. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 19. ⇒ I5596.php
 20. zie ook Mededeling Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 21. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 22. ⇒ St_Vincent_Whitshed_Erskine
 23. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 24. Ray Desmond, Dictionary of British and Irish Botanists and Horticulturalists, London, 1994
 25. ⇒ doc_history_to_1956.htm
 26. ⇒ 17288488
 27. ⇒ p12224.htm
 28. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 29. ⇒ p12224.htm
 30. ⇒ p18692.htm#i186918
 31. Avril Maddrell, Complex Locations: Women's Geographical Work in the UK 1850-1970, New York, 2011
 32. ⇒ p18692.htm#i186918
 33. ⇒ p18693.htm
 34. ⇒ www.1820settlers.co.uk
 35. ⇒ p18693.htm
 36. ⇒ person.asp?personId=45834788&ticker=ERB:SJ
 37. ⇒ p18694.htm
 38. Avril Maddrell, Complex Locations: Women's Geographical Work in the UK 1850-1970, New York, 2011
 39. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 40. ⇒ Sir_Fulque_Agnew,_10th_Baronet
 41. ⇒ Sir_Fulque_Agnew,_10th_Baronet
 42. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 43. ⇒ Sir_Crispin_Agnew_of_Lochnaw
 44. ⇒ p12224.htm
 45. Van Rensburg, Yolanda-Lee, in South Africa. "Re: Erskine Family." E-mail message to Darryl Roger LUNDY (101053). 2 July 2011
 46. ⇒ p47332.htm#i473316

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11