This page was last updated : 151002.
File size is: 16 k.
Genealogie Reinders
Generatie 7
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.3,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Reinders Gen. nr. 7

7a. ROELOF REIJNDERS (LEDERBOER), geb. Oldebroek 2-11-1794, ovl. Oldebroek 30-11-1853, j.m., schilder wonende te Oldebroek (1820), is te Oldebroek ingeschreven voor de Nationale Militie (loting nr. 7) maar in 1820 nog niet opgeroepen, verwer (1843), testeert te Elburg 1850 [1] tr. Oldebroek 25-10-1820 (als Roelof Reijnders) AALTJE FIDDER(S), ged. geref. Elburg 14-10-1787, ovl. Oldebroek 15-11-1852, j.d., wollennaaister wonende te Elburg (1820), dr. van Gerrit Fidder, schoenmaker, en Hermtje Jans.

In de indexen van de Protocollen vrijwillige rechtspraak Oldebroek : Roelof Reijnders
1796-1803:[2] 1807-1810:[3]

7b. WIECHERT (WIJCHER) REINDERS, geb./ged. geref. Dalfsen 16/22-11-1795, ovl. Deventer 1-12-1865, hervormd lidmaat te Deventer (1811), is te Deventer voor de Nationale Militie ingeschreven (loting nr. 23), maar in 1828 nog niet opgeroepen, klerk, boekhouder (1828), gemeenteontvanger (1859, 1865) te Deventer, woonde (1863, 1865) op de Brink, tr. Deventer 20-4-1828 JOHANNA ANTONIA LO(O)SEMAN, geb./ged. Deventer 1/14-6-1807 [4], ovl. Deventer 2-1-1892, dr. van Arend Loseman [5], statenbode van Overijssel, en Hendrikje ten Ho(o)ve. Johanna is oprichtster van de aardewerk en porceleinzaak aan de Markt te Deventer, die werd overgenomen van de dames De Weerd. Volgens familieoverlevering verdiende dit echtpaar te weinig zodat er verdere inkomsten gevonden moesten worden. Johanna zou naar Engeland zijn gegaan om daar aardewerk (Wedgwood) in te slaan teneinde dat te Deventer te verkopen. Aldus zou de aardewerk/servies zaak zijn ontstaan, die later werd voortgezet door hun zoon Hendrik. Een boek met de beschreven geschiedenis van de winkel en een geschilderd portret van Wiechert zou zich bevinden in De Waag te Deventer.

Oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg te Deventer,[6]
Wiechert Reinders, beg. 4-12-1865, oud 70 jaren, in graf nr. 703, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.
Johanna Antonia Loseman, beg. 5-1-1892, oud 84 jaren, in graf nr. 703, waarvan de eigenaar is D.J. Reinders.

De Brink in Deventer met de Porselein, Glas- en Aardewerk winkel van de familie Reinders.
Ansichtkaart: verm. ca. 1920

klik op plaatje(s) om te vergroten

Huize Berkenstein te Apeldoorn.
klik op plaatje(s) om te vergroten

7c. P(I)ETER REI(J)NDERS, ged. geref. Deventer 29-5-1808, ovl. Zwolle 1-1-1835, is in 1827 te Deventer voor de Nationale Militie ingeschreven (loting nr. 98), maar in 1831 nog niet opgeroepen, koopman, wonende te Zwolle (1831, 1835), tr. Zwolle 24-3-1831 JOHANNA VAN SANTEN, ged. geref. Zwolle 23-1-1807, ovl. Zwolle 26-12-1844 (in de kraam van haar vijfde kind), woont te Zwolle (1831), winkeliersche (1837), dr. van Evert van Santen, looijer, en Hillegien Mandemaker. Zij hertr. Zwolle 31-8-1837 (met toestemming van de 1e afdeling Mobiele Schutterij van Overijssel) Jan Antonie Visscher, geb. Zwolle 6-7-1807, ovl. Zwartsluis 18-1-1880, onderwijzer (1837), sergeant majoor bij het 1e Bataljon van de 1e afdeling Mobiele Schutterij van Overijssel (1837), koopman (1840, 1844), agent (1880), zn. van Derk Jan Visscher, slager, en Trijntje Dijkhuis.

Op 21-2-1832 en 6-3-1832 koopt Pieter Reijnders, koopman te Zwolle, voor ƒ 1540,-- op de veiling van de failliete boedel van Anthony van der Kolk "Een huis en where te Zwolle, bij het Groote Kerkhof, op den hoek der Praauwenstraat, zeer geschikt tot het doen van Winkel Affaire". Van der Kolk had het pand in gebruik als kruidenierswinkel. In het pand vestigen Pieter Reijnders en zijn vrouw Johanna van Santen een winkel, die Johanna na de spoedige dood van Pieter in 1835 voortzet, vanaf 1837 samen met haar tweede echtgenoot Jan Antonie Visscher. Als Johanna in 1844 overlijdt zijn er uit elk van haar huwelijken twee kinderen in leven. Ter afwikkeling van de moederlijke nalatenschap moet o.a. de winkel aan het Grote Kerkhof alsmede de inboedel en de winkelinventaris en -waren verkocht worden. De veiling van het winkelpand vindt plaats op 22-4-1845 en 6-5-1845 in het koffiehuis Belle Vue,[14] De verkoop van roerende goederen, winkelinventaris en -waren geschiedt op 7-5-1845. De minderjarige kinderen Herman Jan en Pieter, en Derk Jan en Evert Johannes, worden onder de voogdij van hun ooms uit de families Reijnders, Van Santen en Visscher gesteld. [15]

Referenties van de gegevens van generatie 7 staan ook
hier
Referenties Genealogie Reinders --- Generatie 7 ( 16 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Elburg, Nots. G.A. Hoefhamer, akte 2744
 2. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 202, 179
 3. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 204, 58
 4. Huw. boek RV
 5. Jb. CBG 20(1966)227
 6. ⇒ sob_s.asp
 1. zie ook Huw. boek RV
 2. ⇒ sob_s.asp
 3. zie ook Mededeling J. Terveer, 2000
 4. J.C. van Slee, De illustre school te Deventer 1630-1878, 's-Gravenhage, 1916
 5. Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1575-1875, 's-Gravenhage, 1875
 6. Rijks-, Residentie- en Stadsalmanak 49(1874)
 1. ⇒ index.htm
 2. advertenties van Nots. mr. J.A. van Roijen in de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant april/mei 1845
 3. Alet Boukes-Okkels, Als een balletje rollen gaat ..., in voorbereiding, 2015
 4. zie ook Huw. boek RV

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 8
Back to previous
generation 6
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11