This page was last updated : 140502.
File size is: 16 k.
Genealogie Reinders
Generatie 6
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.3,
Muiden, 2009.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Reinders Gen. nr. 6

6a. J(OH)AN LEDEBOUR (LEDE(R)BOER) REI(J)NDERS, geb./ged. geref. Heino 15/21-1-1759, ovl. Oldebroek 5-12-1832[1], geërfde op de Veluwe (1784..1811), vermeld in protocollen (1784..1811), geref. lidmaat te Oldebroek op attestatie van Zwolle 16-4-1790, met zijn echtgenote Neeltjen Eijmerts (1803..1806) vermeld onder de gerichtslieden die samen met de schout huwelijken voltrekken te Oldebroek (1810), [2] als schilder, geb. 15-1-1759, ingezetene van Oldebroek (1811) [3] verver en glazemaker wonende te Oldebroek (1815), schilder (1820), tr. 1o Oldebroek 28-4-1793[4] NEELTJEN EIM(B)ERTS, beg. Oldebroek 13-3-1807 (doodregister 16-3-1807), geref. lidmaat te Oldebroek op attestatie van Doornspijk 4-4-1771, dr. van Eimbert Hendriks en Grietje Beerts, tr. 2o Oldebroek 18-3-1815 (als haar wednr.) HENDRIKJE GERRITS SCHUT, geb. (Oldebroek) 26-12-1755, ovl. Oldebroek 20-5-1830, wed. van Heimen Willemsz (ovl. 1796), grondeigenaresse wonende te Oldebroek (1815), dr. van Gerrit Janszen (Schut) en Eerlandjen Gerrits, bouwlieden te Oldebroek.

In de indexen van de Protocollen vrijwillige rechtspraak Oldebroek : Jan Ledeboer Reijnders
1784-1796 [5] 1796-1803:[6] 1803-1806:[7]
als geërfde of keurnoot: 1796-1803:[8] 1803-1806:[9] 1807:1810:[10]
als dedingsman 1803-1806:[11]
In indexen van notarissen wordt Jan Ledeboer Reinders herhaaldelijk vermeld :
Oldebroek 1813 :Verkoop hout [12]
Oldebroek 1813 : Transport land [13]
Oldebroek 1814 : Huwelijksvoorwaarden [14]
Oldebroek 1817 : Transport weiland [15]
Oldebroek 1818 Transport weiland [16]
Oldebroek 1821 : Provisionele toewijzing huis en land [17]
Oldebroek 1821 : Definitieve toewijzing huis en land [18]
Oldebroek 1825 : Verkoop hout [19]
Oldebroek 1826 : Verkoop gras [20]
Oldebroek 1828 Provisionele toewijzing land [21]
Oldebroek 1828 : Definitieve toewijzing land [22]
Oldebroek 1829 : Verkoop hout [23]
Elburg 1851 : Houtverkoop [24]
Op 30-12-1793 verschenen te Doornspijk Evert Beerts als oudste schepen van Oldebroek en Jan Eimberts en Geertruid Jans, echtelieden, en Beert Eimberts, en Jan Ledeboer Rijnders en Neeltje Eimberts echtelieden, Rens Bakker en Stijntje Eimberts echtelieden, kinderen en schoonkinderen van wijlen Eimbert Hendriks en Grietje Beerts in leven echtelieden. Zij verdelen de erfenis enz enz. Dat Jan en Beert Eymerts zullen hebben 9 gresen de Coopskamp gen. nader omschreven. [25] Geregistreerd 18-4-1807. [26]
Jan Ledeboer Reinders wordt vermeld in de Rotlijsten van Oldebroek (1825),[27] als eigenaar van twee panden in het Dorperrot. In het ene pand (nr 8k) is hijzelf de hoofdbewoner (2 gehuwde personen, een man ouder dan 50 jaar en een vrouw, beiden geref.). In het andere pand (nr. 8) woont Roelof Reinders (2 gehuwde personen, een man ouder dan 18 en een vrouw, en een ongehuwde vrouw (dat zal dochter Neeltje wel zijn), allen geref.).

6b. HARMEN (HERMAN, HERMEN) JAN REIJNDERS, geb. op Lange Veldeloo in de buurtschap Hees onder Wijhe, ged. Wijhe 26-7-1767, ovl. Deventer 7-8-1822 (oud 56 jaar, sic!) [28], is mogelijk na het overlijden van zijn vader te Wijhe in 1781 met zijn oudere broer Johan Ledeboer meegegaan (naar Zwolle?) en vandaar (als tuinman?) naar Heemstede vertrokken, wordt geref. lidmaat te Dalfsen 26-6-1791 op attestatie van Heemstede d.d. 21-3-1791, j.m. op den Huijse den Berg gehoorende onder Dalfsen (1794), hovenier op de havezathe Den Berg in de buurtschap Millingen bij Dalfsen (1795), krijgt attestatie van Dalfsen naar Zwolle 23-3-1797, cipier te Deventer, wonend in de Walstraat 478 aldaar (1822, 1825), otr. Dalfsen/Zwolle 10/11-1-1794 (met attestatie op 26-1-1794 om te Dalfsen te trouwen), tr. civiel Dalfsen 20-1-1794 ("beiden thans dienende op den huijze Berg") J(O(H))ANNA WERFF, ged. geref. Zwolle Groote kerk 22-9-1771, ovl. Zwolle 8-11-1842, j.d. van Zwolle wonende op den Huijse den Berg onder Dalfsen (1794), wordt als Johanna Reijnders geb. Werf wonend te Millingen, geref. lidmaat te Dalfsen op belijdenis 24-4-1795, krijgt attestatie van Dalfsen naar Zwolle 23-5-1797, woont te Deventer (1831). dr. van Wicher Werff en Swaantjen Velsink.

Havezathe Den Berg in de buurtschap Millingen bij Dalfsen, waar Hermen Jan Reijnders in 1795 hovenier was.
Foto: ca. 1920
Bron: Wikipedia
Handtekening van Janna Werff (1771-1842) onder het brevet d.d. 22-3-1831 waarmee zij toestemming geeft voor het huwelijk van haar zoon Pieter Reinders.
klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 6 staan ook
hier
Referenties Genealogie Reinders --- Generatie 6 ( 30 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 2. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 3. Oldebroek, Reg. Civ., ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 4. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 5. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 201, 124
 6. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 202, 18, 120v, 150v, 178
 7. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 203, 42, 42v, 43
 8. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 202, 53v, 141v, 180v
 9. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 203, 8v, 15v, 57v
 10. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 204, 87v, 138v, 151v, 154v, 168v
 11. SA NW Veluwe, Prot. vrijwillige rechtspraak Oldebroek, inv. nr. 203, 167v, 172v
 1. Oldebroek Nots. Van Spaen 1812-1816, akte nr. 187, 190, 191
 2. Oldebroek Nots. Van Spaen 1812-1816, akte nr. 260
 3. Oldebroek Nots. Van Spaen 1812-1816, akte nr. 347
 4. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1816-1820, 60
 5. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1816-1820, 82
 6. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1821-1825, 378
 7. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1821-1825, 379
 8. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1821-1825, 754
 9. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830, 865
 10. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830,1079
 11. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830, 1087
 1. Oldebroek, Nots. Boonzaaier van Jeveren, 1826-1830, 1329
 2. Elburg, Nots. G.A. Hoefhamer, akte 2806
 3. ORA Doornspijk, protocol van bezwaar 1803-1810, kerspel Oosterwolde, d.d. 30 dec 1793
 4. Elburg, protocollen van vrijwillige rechtspraak, 1806-1810, inv. nr. 137 Folio 46
 5. ⇒ www.streekarchivariaat.nl
 6. zie ook Huw. Boek RV, l.c.
 7. Huw. boek RV
 8. zie ook Mededeling H. van Aalderen te Meppel, 2003

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 7
Back to previous
generation 5
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11