This page was last updated : 200611.
File size is: 36 k.
Genealogie Reinders
Generatie 9
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.3,
Muiden, 2009.
© Copyright 2020 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Reinders Gen. nr. 9

9a. RUDOLPH REINDERS, geb. Deventer 8-1-1867, ovl. Haarlem 20-5-1921, woont te Arnhem (1892), handelaar in porceleinwaren (1895), dreef de fa. Reinders & Co., Magazijn voor kristal, porselein, aardewerk, enz. aan de Grote Markt 29 te Haarlem, [1] koopman woont Grote Markt 29 te Haarlem (1921), tr. Hamburg 23-6-1894 (huwelijk ook ingeschreven te Haarlem 21-6-1895) DORA THERESE FRANZISKA WEGENER, geb. Hamburg 22-4-1870, ovl. na 1921, woonde in Heelsum [2]. dr. van Wilhelm Wegener en Johanna Magdalena Friederike Stahl.

9b. GERRIT REINDERS, geb. Deventer 22-4-1875, ovl. Utrecht 18-4-1951, is in 1894 te Deventer ingeschreven voor de Nationale Militie (loting nr. 155) en heeft op 7-7-1895 een plaatsvervanger gesteld, dreef de porseleinzaak W. Reinders & Co., Oudegracht W.Z. 13 te Utrecht,[3] koopman, tr. Amsterdam 4-7-1901 zijn nicht MARGARETHA CORNELIA ("Kee") REINDERS, geb. Deventer 17-3-1872, ovl. ?, vertrekt 1899 van Amsterdam naar Utrecht, en in 1901 opnieuw,[4] dr. van Roelof (Rudolf) Reinders en Berendina Willemina Johanna Bastiaans.

Advertentie in Het Vaderland d.d. 21-5-1930 ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Wedgwood fabriek in Engeland. Onder de Nederlandse leveranciers staan de drie zaken van W. Reinders & Co, gedreven door Wiechert Reinders en Daniella Johanna Reinders (zie nr. 8b sub 1 en 2) op de Brink te Deventer, door Arnold Reinders (zie nr. 7b sub 7) in de Weverstraat te Arnhem, en door Gerrit Reinders (zie nr. 9b) op de Oudegracht te Utrecht.
klik op plaatje(s) om te vergroten

9c. HERMAN REINDERS, geb. Deventer 9-11-1876, ovl. Deventer 31-7-1960, reiziger (1909), wijnhandelaar, komt in 1898 uit Deventer naar Amsterdam bij zijn tante B.W.J. Reinders-Bastiaans (zie 8a), vertrekt in 1899 naar Rotterdam,[5] woont te Voorst (1960), tr. Deventer 19-5-1909 FEMMA (FEMME) GIJSBERTA HUSSELMAN, geb. Deventer 14-6-1883, ovl. na 1960, dr. van Hendrik Jan Husselman, juwelier en goudsmid, en Geertrui Johanna Hendrika van der Veen. Zij wonen in Deventer (1912).

Overlijdensadvertentie van Herman Reinders (1876-1960).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten

9d. Dr. Mr. JAN BERNARD REINDERS, geb. Deventer 14-12-1882, ovl. Bloemendaal 17-1-1933, ingeschreven als student rechtsgeleerdheid te Leiden 24-9-1903 [16], studeerde Indisch recht aldaar, promoveerde aldaar 4-12-1908 in de rechtswetenschappen op stellingen, benoemd tot 1ste substituut-griffier bij de Raad van Justitie te Batavia 12-7-1910,[17] ambtenaar ter beschikking van de voorzitter van de landraden te Bandoeng en Soemedang (Preanger Regentschappen),[18] krijgt verlof 6-6-1911,[19] en vertrekt naar Nederland, volgens familieoverlevering "rechter te Batavia en Bandoeng" (1910/11), doch in de Regeeringsalmanakken voor Nederlandsch Indië blijkt daar niets van, directeur der Geldersche Credietvereeniging te Winterswijk (1913-1924), directeur van het kantoor IJmuiden der Twentsche Bank (1924-1933), vrijmetselaar, tr. Sneek 7-3-1910 ANNA MARIA VEEN, geb. Sneek 18-3-1885, ovl. Bloemendaal 5-7-1937, dr. van Egbert Veen, bankier, en Elisabeth Mathilda Feenstra,[20] bezocht een kostschool (1902-1903) te Zwitserland, waarvan een dagboek bewaard is gebleven.[21]

Mr. J.B. Reinders en echtgenote reizen van Amsterdam naar Batavia op het schip Rembrandt dat op 5-3-1910 uit Amsterdam vertrekt.[22] Na ruim een jaar keren zij terug van Java naar Nederland op het schip Goentoer dat op 3-7-1911 te Marseille is aangekomen.[23]

Frontpagina van het boekje met 30 stellingen waarop Mr. Jan Bernard Reinders op 4-12-1908 aan de Universiteit van Leiden promoveerde in de rechtswetenschappen. Alle stellingen zijn te lezen in dit document. Ex libris van Jan Bernard Reinders (1882-1933).
klik op plaatje(s) om te vergroten

9e. JOHANNES REINDERS, geb. Amsterdam 23-12-1864, ovl. Putten 6-3-1945 (aangifte Arnhem 24-7-1945), dreef de aardewerkzaak te Arnhem, koopman aldaar (1892), tr. Amsterdam 11-8-1892 zijn nicht JOHANNA SOPHIA MAGDALENA REINDERS, geb. Deventer 28-11-1865, ovl. Arnhem 12-2-1937, zie 8a-5.

9f. JACOB REINDERS, geb. Amsterdam 24-5-1868, ovl. Amsterdam 31-3-1920, zonder beroep, wordt op 17-3-1888 vrijgesteld voor militaitre dienst vanwege broederdienst,[33] timmerman (1892), aannemer (1894-1920), woont Lijnbaansgracht 302 (1897-1914), Ruijsdaelkade 19 (1911-1914) en Ruijsdaelkade 27hs (1914-1920) te Amsterdam,[34] tr. Amsterdam 18-1-1894 MARIA THERESIA TEUTE (ook MARIE MARGUERITE TEUTE), geb. Luik (B) 28-1-1870, ovl. Amsterdam 28-9-1916, dr. van Auguste Fredene Guillaume Teuté, instrumentmaker, en Marie Thérèse Wolf.


Jacoba Frederika Reinders (1896-1995)
en haar echtgenoot
Willem Dooyewaard (1892-1980).
Foto's : datum onbekend. [40]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Graven op algemene begraafplaats aan de Hilversumseweg te Laren (NH) van Jacoba Frederika Reinders (1896-1995), haar echtgenoot de schilder Willem Dooyewaard (1892-1980), en diens broer de schilder Jacob Dooijewaard (1876-1969).
Rechts: close-up van de zerken.
Foto's : Louk Lapikás, 2006.

klik op plaatje(s) om te vergroten
In 1994 verwierf het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden van mevr. J.F. Dooyewaard-Reinders een aantal Chinese pijpen en Japanse en Chinese kledingstukken. [41]

Chinese waterpijp, zijden jak, Japans zijden kleed uit de collectie van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, in 1994 verworven van mevr. J.F. Dooyewaard-Reinders (1896-1995). [42]
klik op plaatje(s) om te vergroten

Atelier in Blaricum van Willem Dooyewaard (1892-1980).
In 1981, een jaar na het overlijden van Willem Dooyewaard, werd de Dooyewaard Stichting opgericht. De doelstelling van de stichting is het oprichten van werk- en ontmoetingscentra voor daarvoor in aanmerking komende kunstenaars. Sinds 1999 wordt het Dooyewaard Stipendium jaarlijks uitgereikt aan een pas afgestudeerde student schilderen en tekenen van Academie Minerva, onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen. Het stipendium geeft de winnaars de mogelijkheid om zich nog een extra jaar te richten op onderzoek en verdieping. Jaarlijks wordt aan alle eindexamenstudenten schilderen en tekenen van Academie Minerva gevraagd of ze mee willen dingen naar het Dooyewaard Stipendium en het daaraan gekoppelde gebruik van het atelier in Blaricum. [43]

klik op plaatje(s) om te vergroten
Willem Dooyewaard had een zwijgzame en wat teruggetrokken aard en hij sprak zelden over wat hem innerlijk beroerde.Hij verlangde naar het avontuurlijke in het leven, ging reizen en werd het meest aangetrokken door vreemde landen en volken. Tekenend en schilderend trok hij door het toenmalige Nederlands Indien werkte op het mysterieuze eiland Bali en in China en Japan. Het vrijwel ontoegankelijke Mongolie doorkruiste hij tot aan de grenzen van Tibet. In die onbekende gebieden ontstonden zijn voornaamste werken.
Later heeft hij nog onder de Berbers in Tunesie gewerkt en in Zuid-Frankrijk. Picturaal liet Willem zich niet beinvloeden en geheel zelfstandig ontwikkelde hij zich in een krachtige en sterk persoonlijke stijl. Als hij van zijn soms gevaarvolle reizen naar Nederland terugkeerde om daar zijn werken te exposeren, bezocht hij altijd zijn broer Jacob Dooyewaard in het Gooi. Daar leerde hij ook Anna en William Singer kennen, die de beide broeders vaak als hun gasten en vrienden ontvingen.
Zij werken zijn te aanschouwen in het Gemeente Museum Amsterdam, Laren, Schiedam, Eindhoven (van Abbe Museum), Djakarta, Ulan Bator (Mongolie), Hagerstown USA. [44]
In het Singer Museum te Laren werd in 1963 een "Eere-tentoonstelling Willem Dooijewaard, 70 jaar", gehouden, gevolgd in 1978 door de tentoonstelling "De gebroeders Dooyewaard in zwart en wit" t.g.v. 85e verjaardag van Willem Dooyewaard. Van beide exposities zijn de tentoonstellingscatalogi nog (aniquarisch) verkrijgbaar.

Willem Dooyewaard (1892-1980)
Markt grote Socco
olieverf
Singer Museum, Laren
Willem Dooyewaard (1892-1980)
Buikdanseres te Fèz
olieverf
particulier bezit

klik op plaatje(s) om te vergroten

Willem Dooyewaard (1892-1980)
Chinese herdersjongen
olieverf op doek
Willem Dooyewaard (1892-1980)
Mongoolse monnik in gebed
olieverf

klik op plaatje(s) om te vergroten


Zuid-Afrikaanse tak

9g. FREDERICK ROBERT REINDERS, geb. Riversdale District (RSA) 1865/66, ovl. Oudtshoorn (Oudtshoorn, RSA) 29-1-1930 in het ziekenhuis (oud 64 jaar, laat roerende goederen na, en een ongeldig, want onjuist ondertekend, testament), timmerman in Knysna (1930), tr. Ladismith (Cape Province) vóór ca. 1891 MARIA ELIZABETH VAN DER VIJVER, ovl. 20-7-1927.

9h. PIETER JOHANNES REINDERS, geb. 6-10-1874, tr. NN.

9i. JOHN THOMAS REINDERS, geb. Ladismith (Eastern Cape, RSA) 16-2-1877, ovl. Calvinia (Eastern Cape, RSA) 23-4-1926 (lijkkist betaald door het district Calvinia), wegopzichter (1926), tr. vóór 1907[47] CATHARINA MARIA ELIZABETH BRITZ, geb. vóór ca. 1890.


Referenties van de gegevens van generatie 9 staan ook
hier
Referenties Genealogie Reinders --- Generatie 9 ( 48 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ index.htm
 2. Huw. boek RV
 3. ⇒ index.htm
 4. Bev. Reg. Amsterdam
 5. Bev. Reg. Amsterdam
 6. Huw. boek RV
 7. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 8. Deventer Dagblad d.d. 17-9-1932
 9. Deventer Dagblad d.d. 11-9-1935
 10. De Sumatra post, d.d. 15-8-1935
 11. Deventer Dagblad d.d. 14-12-1937
 12. Deventer Dagblad d.d. 11-3-1938
 13. Deventer Dagblad d.d. 11-7-1939
 14. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, d.d. 18-2-1935
 15. Deventer Dagblad d.d. 16-7-1938
 16. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 17. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1911
 1. NRC, 9-8-1910
 2. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1912
 3. E.A. Veen, Een Friesch koopmansgeslacht, het geslacht Veen. Amsterdam, 1947
 4. Dagboek thans berustend bij Mevr. A. Mettivier Meijer
 5. ⇒ d-compu.dyndns.org
 6. ⇒ d-compu.dyndns.org
 7. Mededeling H. Mettivier Meijer te Wageningen, 2000
 8. NRC, 23-1-1929, 4-5-1929
 9. Het Vaderland, 15-5-1932
 10. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1937-1940
 11. Stamboekkaarten Oost-Indische Ambtenaren 1927-1952
 12. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1938
 13. Mededeling H. Mettivier Meijer te Wageningen, 2000
 14. zie Bijblad NL 7(1981)181 voor de Genealogie Van Schothorst
 15. zie ook NP 41(1955)43
 16. ⇒ www.militieregisters.nl
 17. Bev. Reg. Amsterdam
 1. ⇒ stamboom.htm
 2. ⇒ www.devalk.com
 3. ⇒ passagiers
 4. ⇒ www.devalk.com
 5. ⇒ stamboom.htm
 6. ⇒ stamboom.htm
 7. ⇒ www.rmv.nl
 8. ⇒ www.rmv.nl
 9. ⇒ mnexpo.asp?exponr=14263
 10. ⇒ www.devalk.com
 11. ⇒ 1820settlers.co.uk
 12. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 13. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 14. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 10
Back to previous
generation 8
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11