This page was last updated : 150913.
File size is: 16 k.
Genealogie Reinders
Generatie 10
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.3,
Muiden, 2009.
© Copyright 2015 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Reinders Gen. nr. 10

10a. RUDOLPH WILHELM REINDERS, geb. Haarlem 6-6-1895, ovl. na 1954 (1959?), reisde op het schip Wilis, dat op 15-7-1916 van Rotterdam naar Ned.-Indie vertrekt, [1] vertegenwoordiger van Geo Wehry en Co. in NOI (1918-1940),[2] woont te Padang (1917-1918), Tjilatjap (1922-1923) Cheribon (1924), reisde op het schip Tabanan, dat op 22-6-1927 van Batavia naar Rotterdam vertrekt, tesamen met mevr. de wed. D. Reinders (kennelijk zijn moeder Dora Therese Franziska Wegner,[3] woont te Palembang (1929-1931), met verlof (1933), woont te Cheribon (1937), te Semarang Watoegedeh 4 (1940), woont te Arnhem (1954), tr. Arnhem zijn (achter)nicht JACOBA BERENDINA JOHANNA ("Zus") REINDERS, geb. Arnhem 21-5-1893, ovl. na 1954, pianolerares, woont te Arnhem (1954).

10b. Ir. EGBERT REINDERS, geb. Winterswijk 22-11-1914, ovl. Apeldoorn 3-4-2007, doet het ingenieursexamen koloniale bosbouw te Wageningen, [4] houtvester (1946-1954) en opperhoutvester (1954-1963) op Het Loo in dienst van Koningin Wilhelmina,[5] rentmeester van het Kroondomein Het Loo, jagermeester voor Gelderland van de Koningin, tr. Apeldoorn 6-2-1943 JOHANNA CHRISTINA RIJPMA, geb. Pematang Siantar (NOI) 17-4-1919[6], secretaresse, dr. van Simon Rijpma, opzichter 2e kl. Delispoor,[7] en Johanna Christina Termarsch.

10c. Mr. JOHANNES REINDERS, geb. Arnhem 1-5-1900, ovl. Amsterdam 26-11-1954, secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht, erfde de aardewerkzaak te Arnhem van zijn vader en verpachtte de zaak, woont te Amsterdam op divese adressen (1929), in de Brahmsstraat 24hs (1935), in de Brahmsstraat 26boven (1945), tr. 1o Arnhem 7-4-1930[9] (in Ref. [10] fout "te Amsterdam") DOREEN ISOBEL BONEBAKKER, geb. Rock Ferry (Birkenhead, Chester, GB) 30-10-1898, ovl. Amsterdam 11-8-1943, dr. van Johannes Christiaan Reinier Bonebakker, assuradeur te New York, en Katherine Mary Josephine Anderson,[11] tr. 2o Amsterdam 28-6-1945[12] ANNA STEPHANIE STURKOP, geb. Amsterdam 12-12-1910, woont te Amsterdam (1954), dr. van Dr. Stephan Sturkop, oprichter van het "Nationale Comité tot aanbieding van ambulancetreinen aan H.M.'s Regeering", huisarts, voorzitter van de Vereeniging van Ziekenfondsgeneesheeren en van de Nederlandsche Vereeniging van controleerende geneesheren, secretaris van de Vereeniging Nederland-Polen, controlerend geneesheer van de Posterijen en Spoorwegen, ereburger van Albefeuille-Lagarde, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huisartsen, inspecteur in buitengewone dienst bij het departement van Sociale Zaken, en Cornelia Margaretha Kleman.[13]

Overlijdensadvertentie van Mr. Johannes Reinders (1900-1954).
Bron: Collectie Familieadvertenties CBG

klik op plaatje(s) om te vergroten
Volgens Mevr. D. Bigot-Reinders zou er een generaal Reinders bestaan hebben, die met Napoleon op veldtocht naar Rusland zou zijn geweest. Hij zou daar bijna zijn omgekomen, ware het niet dat zijn adjudant hem gered heeft door hem geheel met rum in te smeren. Dit laatste zou ook verklaren waarom sommige afstammelingen wel een borreltje lusten!

In het werk van Ringoir[14] is echter geen generaal Rei(j)nders rond die tijd te vinden, evenmin als onder de hoofdofficieren.Zuid-Afrikaanse tak

10d. ISAAC BARTHOLOMEUS REINDERS, geb. 1898, ovl. Knysna (RSA) 1970, "general dealer", garagist of the "Reinders Garage" in Kruis Valley (Eastern Cape, RSA), tr. 1o Ladismith (Cape Province, RSA)[17] MARTHA MARGUERITE LILIAN RABBETS, geb. Knysna (RSA) 1898, ovl. Kruis Valley (Knysna, RSA) 26-10-1953, dr. van Frederick Charles Rabbets en Jacoba Isabella Roelofse, tr. 2o 1954[18] MARY BERKLEY, geb. 1912/13, woont in George, Eastern Cape (RSA) (2008).

Isaac Bartholomeus Reinders (1898-1970).
Foto: Kruis Valley (Eastern Cape, RSA), ca. 1965.
Bron: Ref. [19]

klik op plaatje(s) om te vergroten

Referenties van de gegevens van generatie 10 staan ook
hier
Referenties Genealogie Reinders --- Generatie 10 ( 22 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. ⇒ passagiers
 2. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1918-1941
 3. ⇒ passagiers
 4. Het Vaderland, 10-02-1941
 5. C. Fasseur, Wilhelmina, krijgshaftig in een vormeloze jas, 2001, p621
 6. Kleian, Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1921
 7. Kleian, Nieuw adresboek van geheel Ned.-Indië, 1917
 8. Informatie van A. Leuftink te Soest, 2000
 1. zie ook NP 41(1955)43
 2. Het Vaderland, 9-4-1930
 3. NP 41(1955)43
 4. zie ook NP 41(1955)43
 5. Mededeling Mevr. A.S. Cliteur-Reinders, 2008
 6. H. Ringoir, Nederlandse Generaals van 1568-1940, Den Haag, 1981
 7. zie ook Het Vaderland, 17-1-1931
 8. Mededeling Mevr. A.S. Cliteur-Reinders, 2007
 1. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 2. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 3. Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 4. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 5. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 6. Mededeling Mevr. Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 11
Back to previous
generation 9
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11