This page was last updated : 180614.
File size is: 4 k.
Genealogie Reinders
Referenties
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Genealogie Reinders,
version 6.3,
Muiden, 2009.
© Copyright 2018 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.

Referenties Genealogie Reinders --- Generatie 8 ( 144 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 1. Huw. boek RV
 2. Huw. boek RV
 3. ⇒ sob_s.asp
 4. zie ook Huw. boek RV
 5. Huw. boek RV
 6. Huw. boek RV
 7. Huw. boek RV
 8. Huw. boek RV
 9. Bev. Reg. Amsterdam
 10. ⇒ sob_s.asp
 11. ⇒ www.graftombe.nl
 12. ⇒ sob_s.asp
 13. Bev. Reg. Amsterdam
 14. Huw. boek RV
 15. ⇒ sob_s.asp
 16. zie NP 4(1913)436 voor stamreeks Weerman
 17. ⇒ sob_s.asp
 18. Hubert Mettivier Meijer, Wageningen, 2007
 19. Huw. boek RV
 20. Mededeling Mevr. A.A. van Schothorst-Reinders, 1978
 21. Mededeling Deventer Musea, 2004
 22. Nots. J.Th. Smalbraak te Deventer, d.d. 9-3-1967
 23. Kamer van Koophandel Deventer, ins. nr. 00945, inv. nr. 0382, ⇒ www.historischcentrumoverijssel.nl
 24. MvV 2(1974)147
 25. ⇒ algbr.htm
 26. ⇒ algbr.htm
 27. MvV 2(1974)145
 28. Album Studiosorum Academiae Groninganae, Groningen, 1915
 29. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 30. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 31. MvV 2(1974)145
 32. ⇒ index.htm
 33. Archief van de familie en de Firma Vettewinkel, inventaris nr. 69, d.d. 1924 dec. 3, 1 omslag, ⇒ 712.nl.html
 34. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 35. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, d.d. 24-12-1952
 36. Nots. J.C. Stuart te Haarlem, memorie van aangifte d.d. mei 1960
 37. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, ⇒ www.iisg.nl
 38. Leeuwarder Courant d.d. 26-3-1952
 39. zie ook Het Vaderland, 21-8-1930
 40. J. E. Kroon, Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae, 1875-1925, Leiden, 1925
 41. Het nieuws van den dag d.d. 29-06-1891
 42. Algemeen Handelsblad d.d. 24-06-1896
 43. Het nieuws van den dag d.d. 23-01-1897
 44. Java-bode d.d. 14-07-1897
 45. M.J. van Lieburg en F.A. van Lieburg, Album promotorum van de Rijksuniversiteit Leiden : 1813-1900, Amsterdam, 1985
 46. Algemeen Handelsblad d.d. 09-09-1903
 47. Regeeringsalmanak voor Nederlandsch Indië, 1900-1902
 48. Algemeen Handelsblad d.d. 25-09-1897
 49. Algemeen Handelsblad d.d. 26-12-1897
 1. Algemeen Handelsblad d.d. 22-07-1898
 2. Algemeen Handelsblad d.d. 23-10-1898
 3. Algemeen Handelsblad d.d. 30-10-1898
 4. De locomotief : Samarangsch handels- en advertentie-blad d.d.11-03-1899
 5. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 05-04-1899
 6. Algemeen Handelsblad d.d. 25-10-1899
 7. Het nieuws van den dag : kleine courant d.d. 23-11-1899
 8. Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië d.d. 08-11-1900
 9. Krantentitel Algemeen Handelsblad d.d. 22-12-1900
 10. Het nieuws van den dag d.d. 03-02-1902
 11. Het nieuws van den dag d.d. 17-03-1902
 12. Algemeen Handelsblad d.d. 09-04-1902
 13. Het nieuws van den dag : kleine courant, d.d. 07-07-1902
 14. Algemeen Handelsblad, 26-09-1903
 15. Algemeen Handelsblad, 26-06-1904
 16. Algemeen Handelsblad, 15-04-1905
 17. Algemeen Handelsblad d.d. 05-07-1905
 18. Bev. Reg. 's-Gravenhage
 19. Algemeen Handelsblad d.d. 27-06-1914
 20. Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 03-07-1916
 21. Het Vaderland d.d. 05-10-1927
 22. Leeuwarder nieuwsblad d.d. 27-10-1938
 23. CBG
 24. ⇒ www.online-begraafplaatsen.nl
 25. Algemeen Handelsblad d.d. 29-06-1927
 26. Algemeen Handelsblad d.d. 27-06-1929
 27. Algemeen Handelsblad d.d. 19-02-1930
 28. Gezinskaart Rotterdam
 29. Algemeen Handelsblad d.d. 28-03-1939
 30. ⇒ NB64.htm
 31. ⇒ 050917re.html
 32. ⇒ sci-du-plessis.html
 33. NRC d.d. 13-6-2018
 34. ⇒ www.agb1908.nl
 35. ⇒ www.schoolbank.nl
 36. ⇒ OGD_Jaaroverz_2005.pdf
 37. Algemeen Handelsblad d.d. 27-12-1963
 38. ⇒ www.agb1908.nl
 39. NLC d.d. 13-10-1969
 40. ⇒ index.asp?artID=23927
 41. ⇒ 1793.htm
 42. Bev. Reg. 's-Gravenhage
 43. Het Vaderland 30-12-1933
 44. Het Vaderland 16-11-1937
 45. A. Colijn, Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland, Amsterdam, 1937
 46. Het Vaderland 19-3-1938, editie 2, blad 13
 47. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 41
 48. ⇒ ags.htm
 49. ⇒ www.onderscheidingen.nl
 1. ⇒ nl.wikipedia.org
 2. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 1934
 3. Kleian, (Nieuw) Adresboek van geheel Ned.-Indië, 41
 4. ⇒ ags.htm
 5. Mededeling Anne Wissel, 2012
 6. ⇒ inhoud_show.php?id=71
 7. A. Colijn, Naar de eeuwige sneeuw van tropisch Nederland, Amsterdam, 1937
 8. Bev. Reg. Amsterdam
 9. Huw. boek RV
 10. Bev. Reg. Amsterdam
 11. Huw. boek RV, en BS Amsterdam
 12. ⇒ www.militieregisters.nl
 13. Bev. Reg. Amsterdam
 14. Huw. boek RV
 15. NRC, 29-7-1926
 16. NRC, 16-7-1928
 17. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 18. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 19. ⇒ I5596.php
 20. zie ook Mededeling Jacqueline Elizabeth Lock-Taylor, Zuid Afrika, 2008
 21. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 22. ⇒ St_Vincent_Whitshed_Erskine
 23. Sharon Warr, Report on Reinders/Lane/Erskine Research, 2015
 24. Ray Desmond, Dictionary of British and Irish Botanists and Horticulturalists, London, 1994
 25. ⇒ doc_history_to_1956.htm
 26. ⇒ 17288488
 27. ⇒ p12224.htm
 28. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 29. ⇒ p12224.htm
 30. ⇒ p18692.htm#i186918
 31. Avril Maddrell, Complex Locations: Women's Geographical Work in the UK 1850-1970, New York, 2011
 32. ⇒ p18692.htm#i186918
 33. ⇒ p18693.htm
 34. ⇒ www.1820settlers.co.uk
 35. ⇒ p18693.htm
 36. ⇒ person.asp?personId=45834788&ticker=ERB:SJ
 37. ⇒ p18694.htm
 38. Avril Maddrell, Complex Locations: Women's Geographical Work in the UK 1850-1970, New York, 2011
 39. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 40. ⇒ Sir_Fulque_Agnew,_10th_Baronet
 41. ⇒ Sir_Fulque_Agnew,_10th_Baronet
 42. Mededeling Crispin Agnew, 2015
 43. ⇒ Sir_Crispin_Agnew_of_Lochnaw
 44. ⇒ p12224.htm
 45. Van Rensburg, Yolanda-Lee, in South Africa. "Re: Erskine Family." E-mail message to Darryl Roger LUNDY (101053). 2 July 2011
 46. ⇒ p47332.htm#i473316

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 9
Back to previous
generation 7
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11