This page was last updated : 140925.
File size is: 20 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 28
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.4,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 28

177635488. DIRK I VAN VOORNE[1], geb. ca. 1130, ovl. na 1189, ridder[2] , vermeld 1156 en 1189[3] en 1175-1189,[4] heer van Voorne, vermeld 1174-1189, tr.

177635489. Jkvr. NN VAN NAELDWIJC (NADELWICK)[5], erfdochter van Naaldwijk.

Wapen van Voorne : Een gouden aanziende leeuw op rood.[6] Zie ook Rietstap p370,411.
Op 3-10-1174 wordt Dirk van Voorne vermeld als getuige met zijn broer Floris van Voorne, die hij als heer van Voorne opvolgde.[7]

190840832. THEODORICUS VAN STEENHUYS, geb. vóór 1158, vermeld 1158.

COMMENTAAR(¥) Ref. [24] vermeldt hier als echtgenote Elisabeth von Our die nog leeft in 1246, hetgeen niet kan kloppen als Theodericus al in 1158 wordt vermeld. Het betreft hier de echtgenote van diens gelijknamige kleinzoon Theodericus (zie kw. nr. 47710208 ).

190840840. NN CRAMP(E) VON LOE, geb. ca. 1100.

190841344. ARNOLD IV VAN FLODROP VAN WACHTENDONK (I), geb. Flodorp (D) voor 1170, tr.[27]

190841345. MARIA VAN ESTE VAN WACHTENDONK.

190841728. WALRAM II ("Paganus'/der Heide") hertog VAN LIMBURG, geb. Graafschap Limburg ca. 16-7-1085 (na 1084), ovl. Limburg 16-7-1139 (ca. 1139), hertog van Limburg (1085-1139), hertog van Neder-Lotharingen (1128), ook genaamd Walram III hertog van Lotharingen, tr. vóór 1105[29] [30]

190841729. JUTTA VAN GELRE EN WASSENBERG, geb., geb ca. 1087, ovl. 24-6-1151.

221549488. GERARD, HEER VAN ASSCHE. "Ridder, hielt de zijde der Heeren Berthout sijne Neven, in den oorlog van Grimberge, en voerde sijnen Standaert in de gedenkenswaerdige Slag, die geslagen wierd op het jaar 1142, tusschen de geseide Heeren en den Hertog van Brabant: waer na de Vrede gemaekt wierd, door bemiddeling van den Heiligen Bernardus in 't jaar 1147, die doemaels in Brabant gekomen was. Hij had getrout d' erfdochter van Wouter, Heer van Hamme, Steijnokerseele enz. en uit haer 2 sonen gewonnen: Godefroy, Heer van Assche, en Hendrik van Assche."(volgens Smallegange[33]) tr.

221549489. NN VAN HAMME, erfdochter van Wouter, Heer van Hamme, Steijnokerseele, etc.


Referenties van de gegevens van generatie 28 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 28 ( 34 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 1. Prom. 7, Prom. X, p200
 2. Prom. 7, p76
 3. Prom. 7
 4. Prom. 9, p217, en Prom. I(2e. dr), p320, Prom. II(2e dr) p242
 5. Prom. 7, Prom. X, p200
 6. Jb. CBG 48(1994)61, Van Wimersma Greidanus, l.c. p770
 7. A.C.F. Koch en J.G. Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, nr. 169, gecit. in Van Wimersma Greidanus, l.c., p769
 8. M. des Tombes, Het geslacht Van Renesse. Van der oorsprong tot het jaar 1430. 1897
 9. Prom. 15, p344
 10. Prom. 9, p215 en II/2e. dr, p 241, 1216, OV 46 (1991) 229, Prom. 13, p88
 11. Prom. 9, p215 en II/2e. dr, p 241, 1216, OV 46 (1991) 229, Prom. 13, p88
 12. ⇒ Milet.htm
 1. Prom. 13, p88
 2. ⇒ gd-hoofd.htm
 3. Prom. 9, p215
 4. Kron. 8(1999)61
 5. Prom. 9, p215
 6. Kron. 8(1999)63
 7. OV 46 (1991) 228
 8. OE 9(2001)179, Prom. 17, p240
 9. Prom. 17, p240
 10. OV 46 (1991) 228
 11. OV 46 (1991) 230
 12. Steinen1749
 1. Steinen1749
 2. ⇒ ortwein-genealogie.de
 3. Hagenbeek
 4. Hagenbeek
 5. ⇒ 6000000003827731485
 6. ⇒ kwartieren-peter
 7. ⇒ 6000000003827731485
 8. ⇒ kwartieren-peter
 9. Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, 1696, gecit. in Jb. CBG 11(1957)79
 10. Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, 1696, gecit. in Jb. CBG 11(1957)79

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 29
Back to previous
generation 27
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56