This page was last updated : 140925.
File size is: 36 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 27
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 9.4,
Muiden, 2011.
© Copyright 2014 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 27

88817744. BARTHOLOMEUS VAN VOORNE (VAN MAERLANT)/VAN NAALDWIJCK[1], geb. ca. 1170, ovl. na 1203, vermeld 1199 en 1203, ontving goederen in Maasland, Zwartewaal en West-Voorne,[2]

COMMENTAAR(¥) vul aan VWG

1199: Huge van Vorne en zijn broers Dirc en Bartholomeus van Vorne doen afstand voor hun zonden en die van hun ouders ten behoeve van het godshuis Sint Marienweerd van hun rechten in de visserij van Gescenmunde, het door de graaf geschonken. De zoons van Arnold Blankerd, die deze van Huge in leen hielden, doen evenenees afstand. Getuigen : Henric van Vlerdinghe, Henric van Riswich, Ghiselbert van der Lee, Ghiselbert van Lace, Arnold Meire.[3]
122(?) : Aleid, gravin weduwe van Holland, verklaart aan de edele heren Dirc, heer van Vorne, Florens van de Worth en Huge van Naltwyc dat zij de in een vorige acte vermelde vepanding door heer Nicholaus Persin van de tiende, die deze van haar in leen houdt, schriftelijk heeft bevestigd.[4]

95420416. GODFRIED VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1180, tr. vóór ca. 1200[38]

95420417. ELISABETH VAN GENNEP.

Wapen Van Gennep: In goud een rood St. Andrieskruis vergezeld van vier rode droogscheerdersacharen. Helmteken: een vlucht van goud.[39]

95420418. JOHANN VON OUR, geb. ca. 1120, tr. ca. 1155[41] [42]

95420419. ERMENTRUD VON BERENSBERG, geb. ca. 1130.

95420420. WALTER VON LOE, geb. ca. 1130, parentatie niet bewezen, vermeld 1181.[45]

95420424. WILLEM VAN GULIK SCHELLAERT, tr.[47]

95420425. ERMENGARDE D'ARENBERG.

95420426. OSWALD GRAAF VAN MEURS.

95420672. ARNOLD V VAN WACHTENDONK (II), geb. Wachtendonk 1200. Heer van Wachtendonk, tr. Wachtendonk 1220[52]

95420673. AKSILON MARION MARLO ZU PFERDENWALD, geb. Pferdenwald (D) voor 1200, tr. 2o [53] FRIEDERICH WILHELM GEORG KOCH, geb. bij wie geen kinderen.

95420680. NN VAN HORN.

95420864. GERHARD I GRAAF VON REIFFERSCHEIDT, geb. ca. 1119, ovl. 1203 (sic!), tr.[65]

95420865. ELISABETH VON REIFFERSCHEIDT.

110774696. DIRK IV graaf VAN KLEEF, geb. ca. 1155-1160, ovl. 1192[67] of na 1191[68] vermeld 1173-1193, tr.[69]

110774697. MARGARETHA VAN HOLLAND(¥), geb. ca. 1164, ovl. na 1203, vermeld 1182-1203.

COMMENTAAR(¥) CHECK! in Kwartierstaat Lapikas is dit kwartier ADELHEID VAN SULZBACH.

110774698. GOTTFRIED VON HEINSBERG, vermeld 1166-1190, tr.[73]

110774699. SOPHIA (VON HORN ?), vermeld 1183/90.

110774720. FOLPERT VAN DE LEK, parentatie niet bewezen, vermeld 1167-1168, is op 27-2-1168 is getuige bij het verdrag tussen graaf Floris III en Vlaanderen.[75] [76]

110774724. STEPHAN(US) (STEVEN) VAN SMITHUIZEN, parentatie niet bewezen, ministeriaal, getuige 1190.

110774744. GODEFROY, HEER VAN ASSCHE, "wierd van Godefroy den 3 Hertog van Brabant, met Hertog Henrick sijn Soon den 1 van dien naem, gesonden tegen Philips Augustus, Konink van Vrankrijk, tot verdediging van Philips van Elsatten, Graef van Vlaenderen, in 't Vermandois, op het jaar 1181. Hij had bij sijne Vrouw 2 Sonen Henrick en Wouter". (volgens Smallegange[80])

110774746. WOLFERT VAN DE MAELSTEDE (Sr.), ovl. mogelijk voor 1203, schout van Hulst 1198, is getuige bij de schenking door de graaf van Holland aan de abdij van Middelburg in 1198.

==== BELENINGEN ==== De Lenen van de Hofstede Voorne:
nr. 135. Hun goed, te Nisse, Sinoutskerke en 's-Heer Abtskerke[82]
3-5-1264: Willem van de Maalstede en Wouter, zijn broer, bij dode van Dirk van de Maalstede(¥), ridder, hun vader.

COMMENTAAR(¥) Het gaat hier dus kennelijk niet om de hieronder beschreven zoons Willem en Wouter (beg. 1226).

110774748. NN VAN PUMBEKE.


Referenties van de gegevens van generatie 27 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 27 ( 85 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 1. Prom. 7, p76, Prom. X, p200, Kron. 4(1995)114, Prom. 14, p317, Prom. I(2e. dr), p320
 2. Prom. 13, p269
 3. OV 46 (1991) 228
 4. OV 46 (1991) 230
 5. Prom. 14, p317
 6. OE 9(2001)179
 7. OE 9(2001)179
 8. Prom. 14, p317
 9. OE 9(2001)179
 10. Prom. 14, p317
 11. Prom. 14, p317
 12. OE 9(2001)179
 13. OE 9(2001)179
 14. OV 48(1993)41
 15. Kron. 8(1999)59
 16. OV 48(1993)41
 17. OV 48(1993)41
 18. OV 48(1993)42
 19. OV 48(1993)42
 20. OV 48(1993)42
 21. OV 48(1993)41
 22. OV 48(1993)42
 23. OV 48(1993)42
 24. ⇒ www.kareldegrote.nl
 25. ⇒ www.kareldegrote.nl
 26. ⇒ www.kareldegrote.nl
 27. ⇒ www.kareldegrote.nl
 28. ⇒ www.kareldegrote.nl
 29. zie ook OE 9(2001)179
 1. Prom. 2(2e dr) p239
 2. Prom. 2(2e dr) p237
 3. Kron. 6(1997)162
 4. Kron. 6(1997)162
 5. Kron. 6(1997)162
 6. Prom. 2(2e dr) p237 en Jb. CBG 48(1994)1961
 7. Kron 6(1997)162
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. Schmelzer2014
 10. Nav. 31(1981)27)
 11. Schmelzer2014
 12. ⇒ ortwein-genealogie.de
 13. Schmelzer2014
 14. ⇒ ortwein-genealogie.de
 15. Schmelzer2014
 16. E.H. Kneschke, Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon, bd. 5, 1864, Google Books
 17. ⇒ ortwein-genealogie.de
 18. Wikipedia
 19. Wikipedia
 20. Wikipedia
 21. Wikipedia
 22. Wikipedia
 23. Hagenbeek
 24. Hagenbeek
 25. Hagenbeek
 26. NL 87(1979)222
 27. NL 105(188)307
 28. Nav. 43(1893)495
 29. Nav. 43(1893)495
 1. NL 87(1979)222
 2. NL 105(188)307
 3. NL 105(188)307
 4. Nav. 43(1893)495
 5. NL 87(1979)222
 6. Nav. 43(1893)495
 7. ⇒ 6000000003828061455
 8. ⇒ 6000000003828061455
 9. NL 41(1923)220
 10. GN 25(1970)18
 11. NL 95(1978)313
 12. NL 95(1978)313
 13. NL 41(1923)220
 14. GN 25(1970)18
 15. NL 95(1978)313
 16. NL 95(1978)313
 17. OV 45(1990)56
 18. GN 40(1985)530
 19. OV 45(1990)56
 20. OV 45(1990)56
 21. GN 40(1985)530
 22. REF
 23. REF
 24. OV 32(1977)430
 25. Kwartierstaat Neutebooom
 26. NL 110(1993)484
 27. Her. Bib. 5(1876)259

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 28
Back to previous
generation 26
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56