This page was last updated : 161028.
File size is: 48 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 25
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 25

22204436. HUGO II VAN NAELDWIJC[1], geb. Zwartewaal (?) ca. 1220, ovl. na 1263, vermeld 1248[2]. erfmaarschalk van Holland, verkocht tussen 1248 en 1263 de heerlijkheid Velsen en Zwartewaal en vestigde zich definitief in Naaldwijk, werd door zijn neef Hendrik, heer van Voorne beleend met Huntsele en de goederen onder Monster, de Lier, Maasland en bij de kapel van Wateringen 1257, kocht deze van diens erfgenamen voor 800 pond Hollands (1261),[3] tr. ca. 1245[4]

22204437. NN.

Wapen Van Naaltwijk : Een rode leeuw met blauwe tong en nagels op zilver.[5] Zie ook Rietstap.


COMMENTAAR(¥) voeg toe Kron. 4(1995)113

23855104. GERARDUS (GERT of GOTTFRIED) VAN STEENHUYS, geb. vóór 1219, ovl. na 1254 (zie akte), ridder, tr. vóór ca. 1240[9] [10]

23855105. WALPURG VAN (DEN) LOE (LOO), geb. vóór ca. 1225, ovl. na 1254, vermeld (1254).

Wapen Van Loo: volgens Ref. [11] Onjuist.
Correct is: Van zilver met een muurkram van sabel.[12] (in Ref. [13] nog een een ketelhaak genoemd).
Archief Huis Aerdt in Herwen:[14]
Actum in praedicto monasterio de Campen. Anno redemptionis MCCLIIII quinta feria post Pentecostem (4 juni 1254)
Op 4-6-1254 verklaart Gerardus de Steenhuys, miles, in tegenwoordigheid van zijn vrouw Walburga, zijn zonen Godfridus, Gerardus, Arnoldus, Guillelmus en dochters Lisbeta, Walburga, Agnes en Aleydis en zijn bloedverwanten Arnoldus de Nesselraid, Joannes Wittinckhove en Theodericus de Pallant, miles, wegens de intrede van zijn zoon Joannes in het Cistercienzer klooster Campen, aan dit klooster te schenken een tiende, gelegen in Walecken, leenroerig aan Theodericus, graaf van Cleve, hem aangekomen van zijn oom Theodericus, miles de Hensberge, benevens vijf morgen land in Mezelaere, hem door zijn vrouw Walburga, zuster van Joannis, miles de Loo, aangekomen, welke goederen na de dood van Joannes vnd. weer terugvallen op de oorkonder of zijn erven, en 4 ponden 's jaars in eeuwigdurend bezit van het klooster, onder belofte van goedkeuring door zijn bloedverwanten Godfridus de Hensberge en Arnoldus de Alpen. Afschrift (inv.nr. 146) naar een notarieel afschrift door W. van Gallen, met de aftekening van de zegels van de oorkonder en zijn vrouw en hun bloedverwanten. In dorso: "Origine de ceste est au chasteau de Wissen".

23855106. JOHANN I SCHELLAERT VON OBBENDORF, geb. ca. 1180, ovl. vóór 1246, heer van Niederen en Oberen, tr. 2o [18] ADELIVE VAN HOUFFALIZE, tr. ca. 1210[19] [20]

23855107. ODA VON RANDERODE, geb. ca. 1180, ovl. na 1246.

Wapen Van Randerode: geschakeerd van goud en rood (het veld heraldisch rechtsboven: goud) in 5 rijen en 5 kolommen. [21]

23855168. ARNOLD VII VAN WACHTENDONK (IV), geb. Wachtendonk voor 1260, ovl. Xanten 1296. Heer van Wachtendonk, tr.[26]

23855169. ANNA VAN ZUTPHEN, geb. Zutphen voor 1260.

23855170. WILLEM II VAN HORN, ovl. vóór 1306, heer van Horn, Altena en Kortessem, vermeld 1230 met zijn oom Dirk heer van Altena tr.[28]

23855171. NN(¥).

COMMENTAAR(¥) In de literatuur worden drie verschillende vrouwen van Willem II van Horn genoemd: Agnes NN(¥) (mogelijk: Perwez),[29] Marguerite de Looz,[30] Helewigis van Wickrath,[31]

Willem II heer van Horn, wordt reeds tijdens het leven zijns vaders genoemd met zijn oom Dirk heer van Altena, toen deze 7 Mei 1230 zijn slot Altena en zijn allodiaal goed in Zuid-Holland en de Woudrichemerwaard aan de Graaf van Holland opdroeg, om het in leen terug te ontvangen. [32]

23855216. PHILIPP II VON WILDENBERG, ovl. 1269, tr.[53]

23855217. IRMGARD VON BRUNSHORN.

27693632. HENRICUS DE VORST, parentatie niet bewezen, nobilis (1203).

Wapen Van Voorst: In goud drie roode kepers. Gekroonde helm met goudroode dekkleeden. Helmteken: twee hermelijnen buffelhoorns. Schildhouders: twee omziende roodgetongde goudon griffioenen.[55]
In 1203 is Henricus de Vorst, nobilis , getuige bij het eindverdrag tusschen Hendrik hertog van Lotharingen en Otto graaf van Gelre.[56].

27693664. WOUTER VAN KEPPEL, markgenoot van Doetinchem, vermeld 1207, tr. wellicht[58]

27693665. BEATRIX NN, parentatie niet bewezen.

27693672. JAN I VAN HEUSDEN, heer van Heusden (voor 1184?-na 1217), tr.

27693673. ALEYD NN.

27693674. DIRK (DIETRICH) I VAN KLEEF / HEINSBERG, geb. 1192, ovl. 8-11-1228,[61] heer van Heinsberg en Valkenburg, vermeld 1212-1228, tr. 2o ca. 1220[62] BEATRIX WILDGRAVIN VAN KYRBURG, vermeld 1225-1230/40, wed. van Philips van Bolanden,[63] dr. van Gerhard II wildgraaf van Kyrburg-Dhaun en Agnes NN, tr. 1o [64]

27693675. ISALDA VAN LIMBURG, ovl. vóór 1221, vermeld 1217-1220.

27693680. FOLPERT VAN DER LECKE, ovl. vóór 9-8-1249, heer van der Lecke 1219-1247, ridder 1233,[76] krijgt in 1228 de pacht van de tol te Smithuizen van het kapittel van St. Marie te Utrecht en sluit daarover een overeenkomst met het kapittel, geeft in 1241 tolvrijheid aan de Duitse Orde, schenkt in 1243 hen samen met zijn zoon Hendrik 50 £ Hollands, is in juni 1247 als Folpertus de Lecke getuige voor de bisschop van Utrecht, tr. 2o (tocht) 15-9-1236[77] MARGARETHA VAN CUYK, dr. van Albert van Cuyk en Hadewig van Merum, tr. 1o 1217/1218[78] [79]

27693681. OTHILDA VAN SMITHUIZEN, ovl. 1233, begr. Zennewijnen, vermeld 1217-1228.

In 1233 verbindt Folpert van der Lek, ridder zich om 50 £ Hollands te geven aan de kerk van Zennewijnen, waarin hij zijn vrouw heeft laten begraven, voor beider jaargetijde. (Oorkondenboek Sticht, deel II p. 283, nr. 866)
Het contract tussen Wolphart van der Leck en heer Hendrik van Cuyk over het huwelijk tussen 'Wolphart' en Margaretha bevindt zich in het Cartularium van Mierlo. Margaretha krijgt bij het overlijden van 'Wolphart' een jaarlijks bedrag van 100 £ Hollands. [80]

27693684. NICOLAAS VAN BORSSELE, ovl. vóór 1263, ridder en leenman van de abdij van Middelburg in 1258, getuige van de graaf van Holland tussen 1243 en 1263, is in 1256 onder de edelen, die beloofden de vrede, tusschen Vlaanderen en Holland tot stand gekomen, te zullen onderhouden voerde in zijn zegel, dat aan de oorkonde van 1256 bewaard is, een dwarsbalk, terwijl het randschrift hem heer van Borselen noemt.[82] [83]

27693686. GODFRIED VAN KRUININGEN, ovl. 1265, vermeld als jonker (domicellus) in 1233 en 1234, is in 1238 reeds ridder, vermeld als heer van Kruiningen 1233-1265,[89] doet in juli 1240 een schenking aan de abdij van Ter Doest en bezegelt deze zoals zijn avunculus Wolfard de Malstede: een dwarsbalk met versmald St. Andrieskruis over alles heen,[90] koopt in 1250 voor 100 pond Lovensche de heerlijkheid Woensdrecht van Hendrik I van Breda, vermeld in 1253 (samen met Willem van Valkenisse) en 1255 als scheidsrechter, verschijnt op 15-10-1256 samen met vele edelen te Brussel en beloofde de vrede tussen Vlaanderen en Holland te helpen onderhouden, brengt op 4-4-1258 bracht hij de hertog van Brabant leenhulde voor een leenrente van 200 pond oude witte penningen, veronderpand op het goed Wissendung, moet op 12-7-1262 namens gravin-regentes Aleid de rechten der abdij Ter Duinen verdedigen i.v.m. pretenties van enkele anderen, is samen met de gebroeders Petrus van Borselen, heer v. Goes en Borselen, en heer Hendrik Wisse van Borselen, ridder, leider van de Zeeuwse opstand tegen de regentes Aleid, waarna op 16-5-1265 de Vlaamse gravin beloofde dat zij de beledigingen van deze die heren jegens haar schoondochter Aleid niet zou straffen,[91] tr. ca. 1240[92]

27693687. ODA VAN PUMBEKE-GAGELDONK(¥), vermeld 1263.

Volgens Smallegange[93] begint het geslacht Van Kruiningen als volgt: "De heeren van Cruningen halen haren oirspronk uit het Doorluchtig Huis van Berthout in Braband oude Heeren van Mechelen, Grimberge, Assche enz. door den tack der Heeren van Assche." De auteur van Ref. [94] heeft echter "bewijzen voor deze redenering niet kunnen vinden!".
In Mei 1263 erkennen Godfried van Kruiningen en Oda van Gageldonk met hun 2 zoons, geen aanspraak te willen behouden op de tienden en het patronaatsrecht der parochie Tilburg.[95]
Op 15-4-1263 verklaren Godfried heer van Kruiningen en zijn vrouw Oda van Gageldonk dat de abdij Tongerlo de 100 pond die zij uit hoofde van een overeenkomst aangaande de tiende en het begevingsrecht van de kerk van Tilburg verschuldigd was, voldaan heeft. Getuigen zijn nobiles viros Balduinus de Stevenisse en dominus Petrus de Borsele. [96]
In een oorkonde van mei 1263 doet Godfried van Kruiningen namens zijn vrouw Oda van Gageldonk afstand van haar aanspraken op haar aandeel in deze tiende en het patronaatsrecht. Ook hun zonen Hugo en Wouter van Kruiningen bewilligen hierin. Onder de getuigen zijn verschillende naaste familieleden, waaronder: de "nobilis viri Jacob de Pumbeke, Petrus de Bersele et Henricus frater suus, milites".[97]


COMMENTAAR(¥) Hardenberg in "Van Heidorp tot Industriestad" beschouwde Oda van Pumbeke als een zuster van Hugo, Sophia en Beatrix van Gageldonk, die in 1253 met hun huwelijkspartners hun recht op de tiende van West-Tilburg aan de abdij Tongerlo schonken. Zij zouden met zijn vieren kinderen geweest zijn van Hendrik van Pumbeke en diens vrouw Imaina. Hans Vogels beredeneert in een notitie d.d. 19-9-2001 op Internet dat Oda van een oudere generatie moet zijn en wel een zuster van Hendrik van Pumbeke geweest moet zijn. Beiden hadden een zoon Hugo, vernoemd naar Hugo van Beveren, hun vader. Deze zal gehuwd geweest zijn met Beatrix van Tilburg, die in tweede huwelijk getrouwd was met Betto van Stavenisse, uit welk huwelijk bovengenoemde Boudewijn van Stavenisse stamde. [98]

Referenties van de gegevens van generatie 25 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 25 ( 104 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Prom. 9, Prom. X, p200, en Prom. I(2e dr.), p319
 2. Prom. 9
 3. ⇒ www.kareldegrote.nl
 4. zie ook Herlevend Verleden
 5. Jb. CBG 48(1994)61
 6. ⇒ www.kareldegrote.nl
 7. ⇒ www.kareldegrote.nl
 8. ⇒ www.kareldegrote.nl
 9. Eur-Stam-VIII
 10. Steinen1749
 11. ⇒ Nederlande.htm
 12. GN 13(1958)277
 13. NL 17(1899)167
 14. Gelders Archief nr. 0371 Huis Aerdt in Herwen. 2.02. Geslacht Van Steenhuis, inv. nr. 146
 15. Eur-Stam-VIII
 16. Steinen1749
 17. Steinen1749
 18. Wikipedia
 19. ⇒ ortwein-genealogie.de
 20. Schmelzer2014
 21. NL 121(2004)3
 22. ⇒ ortwein-genealogie.de
 23. Schmelzer2014
 24. Wikipedia
 25. Wikipedia
 26. Hagenbeek
 27. Hagenbeek
 28. GN 46(1991)253
 29. GN 46(1991)253
 30. Hagenbeek
 31. NL 87(1970)222
 32. GN 1(1946)140
 33. GN 46(1991)253
 34. Hagenbeek
 35. GN 46(1991)253
 1. GN 46(1991)253
 2. GN 1(1946)140
 3. GN 46(1991)253
 4. GN 46(1991)253
 5. GN 1(1946)138
 6. GN 46(1991)253
 7. NL 111(1994)235
 8. NL 125(2008)37
 9. GN 1(1946)138
 10. ..46( )571
 11. GN 1(1946)138
 12. OV 58(2003)299
 13. GN 1(1946)138
 14. OV 58(2003)299
 15. OV 58(2003)299
 16. NL 105(1988)3040
 17. NL 105(1988)3040
 18. ⇒ 6000000003828078646
 19. ⇒ 6000000003828078646
 20. NA 8(1910)465
 21. Her. Bib. 5(1876)2
 22. Her. Bib. 5(1876)4
 23. GN 40(1985)529
 24. GN 40(1985)529
 25. NL 84(1967)361 e.v.
 26. NL 41(1923)220
 27. NL 41(1923)220
 28. NL 41(1923)220
 29. NL 95(1978)313
 30. NL 95(1978)313
 31. NL 41(1923)220
 32. NL 41(1923)220
 33. NL 41(1923)220
 34. NL 95(1978)313
 35. NL 41(1923)220
 1. NL 41(1923)220
 2. NL 41(1923)220
 3. NL 41(1923)220
 4. NL 41(1923)220
 5. NL 41(1923)220
 6. OV (1990)56
 7. GN 40(1985)518
 8. OV (1990)56
 9. GN 40(1985)518
 10. Kwartierstaat Neutebooom
 11. Kwartierstaat Neutebooom
 12. NL 45(1927)246
 13. GN 40(1985)526
 14. NL 45(1927)246
 15. NL 110(1993(482
 16. NL 45(1927)246
 17. Nav. 14(1864)62
 18. NL 18(1900)45
 19. Jb. CBG 11(1957)84
 20. Kwartierstaat Neutebooom
 21. Jb. CBG 11(1957)84
 22. Jb. CBG 11(1957)84
 23. Mattheus Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, 1696, gecit. in Jb. CBG 11(1957)79
 24. Jb. CBG 11(1957)79
 25. Jb. CBG 11(1957)84
 26. Kwartierstaat Neutebooom
 27. NL 110(1993(484
 28. Kwartierstaat Neutebooom
 29. Jb. CBG 11(1957)84
 30. Kwartierstaat Neutebooom
 31. Jb. CBG 11(1957)84
 32. Jb. CBG 11(1957)84
 33. Jb. CBG 11(1957)84
 34. Jb. CBG 11(1957)84

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 26
Back to previous
generation 24
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56