This page was last updated : 161028.
File size is: 28 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 24
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 24

11102216. COPPAERT NN[1], geb. ca. 1240, ovl. na 1284, bekend door de vermeldingen van een drietal kinderen, die in de tweede helft van de dertiende eeuw geboren moeten zijn. Zij worden genoemd in verschillende beleningen in de streek tussen Schipluiden en Maasland, waaruit hun familierelaties broer-broer en broer-zuster blijken. Vermoedelijk dezelfde Coppaert werd enkele malen vermeld als rentmeester van Holland, namelijk in 1277 en in 1281/84. [2] Hij tr. ca 1270[3]

11102217. NN.

28-10-1277 : Graaf Floris doet groeten Coppaert sinen rentmeester en Colijn zijn baljuw van Zuid-Holland en beveelt hen de wolwerkers te Dordrecht in hun handvesten te handhaven.[4]

1281-1284 : vijf pond die Coppaert als rentmr. ontving betreffende een leen van Dideric van den Vene in Monsterambacht.[5]

11102218. BOUD(EW)IJN VAN NAELDWIJC[12], vermeld in 1296.

11927552. GODFRIED VAN STEENHUYS, geb. vóór 1254, ridder, heer van Walichen en Bellinghoven, "war bei Graf Diederich zu Cleve in großen Ansehen", tr. vóór ca. 1280[13] [14]

11927553. Jkvr. ODILIA SCHELLART VAN OBBENDORF, tr. 1o [15] WALRAVEN VON WITTENHORST, volgens Ref. [16] heet deze echtgenoot HENDRIK VAN WITTENHORST.

Wapen Schellart van Obbendorf: [17]
"Die Ehepacten sollen geschrieben sein 1246 Donnerdags na Paschen". ZOEK UIT!

Wapen Schellart von Obbendorf: In zilver een zwarte goud gekroond leeuw getongd en genageld van rood.

11927554. JAN VAN BERENBROECK, tr.[26]

11927555. ODILIA VAN RANDERADT.

11927584. ARNOLD I VAN WACHTENDONK (V), geb. Xanten na 1290 (sic!), ovl. Wachtendonk 1364, kanunnik, vrijheer van Wachtendonk 1270, tr. 2o [28] JUTTA VAN DER SLUIS, geb. vóór 1290, dr. van Robert van Heesbeen en Mechtild, (CHECK! dit klopt niet)(¥) tr. 1o 7 sep 1294 [29]

11927585. ODILIA VAN HORN, geb. Horn 1290.

Wapen Van Horn: In goud drie koehoorns van rood.[30]
De volgende blazoenering berust grotendeels op 18de eeuwse verzinsels (zie Ref. [31]). Wapen Van Horn: In goud drie roode jachthorens, het mondstuk en de opening van groen, beslagen van zilver, overtopt met een blauwen lanibel of barensteel. Blauwe helm. Helmteeken , een hermelijnen bonnet, staande op een kussen, bestoken met pauwenveeren.[32]

11927608. FRIEDRICH VON WILDENBERG, tr.[37]

11927609. NN.

13846816. HERMANNUS DE VORST, ovl. 1227 (gesneuveld in de slag bij Ane), parentatie niet bewezen. vermeld 1212-1221.

Hermannus de Voerst sneuvelt in 1227 met Otto van Lippe, bisschop van Utrecht, in de slag bij Ane tegen burggraaf Rudolf II van Coeverden en de Drenthenaren. [39].
1212-1215. Hermannus de Vorst is getuige wanneer bisschop Otto van Utrecht de novale tienden uit de tot nog toe onbebouwde landen der Veluwe aan zijn broeder graaf Gerhard van Gelre opdraagt.[40]

13846832. DIRCK VAN KEPPEL, ovl. (waarsch. 27 juli) 1227, markgenoot van Doetinchem,

13846836. ARNOLD II VAN HEUSDEN, heer van Heusden (na 1217- ca. 1242), tr.[43] [44]

13846837. MECHTELD VON HEINSBERG, geb. 1224/25, ovl. vóór 1254. vermeld in maart 1225.[45]

13846840. HENDRIK I VAN DE LECK, ovl. vóór 3-11-1271, vermeld als kind 1233, met vader en stiefmoeder 1243, ridder in 1249, heer van der Lecke 1249-1268, geeft op 9-8-1249 50 £ Hollands aan het Duitse Huis te Utrecht uit zijn visserij (piscina) Potterstale, neemt in april 1255 en op 4-9-1255 krachtens het verdrag van 1228 de tol van Smithuizen en de hoven van Ewijk en Malbergen in erfpacht van het kapittel van St. Marie te Utrecht, helpt in 1257 Floris de Voogd tegen Utrecht, geeft in mei 1265 aan het Duitse Huis te Utrecht 10 £ Hollands uit zijn tienden te Crimpen, krijgt op 23-10-1268 de gerechten van Lopik en Bonrepas in pacht van het kapittel van St. Marie te Utrecht.[49]

13846842. P(I)ETER VAN BORSSELE, ovl. na 1278, ridder in 1264, heer in Borssele, van Goes en Kloetinge, ambachtsheer van Goes 1267, verleende op 1-1-1267 graaf Floris V op verzoek van zijn verwant heer Pieter van Borssele, ridder, aan diens ambachtsingezetenen van Goes een privilege van tolvrijdom, overal in zijn graafschap. krijgt in 1265 tienden te Migkinne in pacht van de abdij van St. Paulus te Utrecht, krijgt in 1267 ook tienden in Goes, Kloetinge, 's -Heer Hendrikskinderen, Oostkerke op Wolfaartsdijk en in Gapinge in erfpacht van het kapittel van St. Pieter te Utrecht, komt voor in oorkonden tussen 1263 en 1278,[51] tr. vóór 1259[52]

13846843. HADEWICH VAN KRUININGEN, ovl. vóór mei 1263.


Referenties van de gegevens van generatie 24 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 24 ( 56 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Prom. 9
 2. HSN, p67 e.v.
 3. Herlevend Verleden, l.c.
 4. Koch/Kruisheer, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, nr. 1806, en Van Wimersma Greidanus, l.c., p640
 5. Van den Bergh/De Fremery, Oorkondenboek van Holland en Zeeland, Suppl.nr. 228 sub nr.178, en Van Wimersma Greidanus, l.c., p640
 6. HSN, p67 e.v.
 7. HSN, p67 e.v.
 8. HSN, p67 e.v.
 9. HSN, p67 e.v.
 10. OV (1971)254
 11. ARA, Arch. Graven van Holland 25 f 30
 12. Prom. 9, Prom. X, p200
 13. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 14. Steinen1749
 15. Steinen1749
 16. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 17. ⇒ Nederlande.htm
 18. Steinen1749
 19. Eur-Stam-VIII
 1. Steinen1749
 2. ⇒ ortwein-genealogie.de
 3. Eur-Stam-VIII
 4. Her. Bibl. 7 (1880)7
 5. ⇒ ortwein-genealogie.de
 6. ⇒ ortwein-genealogie.de
 7. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 8. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 9. Hagenbeek
 10. Hagenbeek
 11. NL 111(1994)235
 12. NL 111(1994)235
 13. GN 1(1946)139
 14. Hagenbeek
 15. Hagenbeek
 16. Hagenbeek
 17. NL 84(1967)373
 18. ⇒ 6000000003828078640
 19. ⇒ 6000000003828078640
 1. Her. Bib. 5(1876)3
 2. Her. Bib. 5(1876)2
 3. Her. Bib. 5(1876)4
 4. GN 40(1985)527
 5. NL 84(1967)361 e.v.
 6. NL 95(1978)313
 7. GN 40(1985)524
 8. NL 84(1967)361 e.v.
 9. NL 84(1967)361 e.v.
 10. NL 84(1967)361 e.v.
 11. OV 45(1990)55
 12. OV 45(1990)55
 13. Kwartierstaat Neutebooom
 14. NL 110(1993(484
 15. NL 45(1927)246
 16. NL 110(1993(484
 17. NL 110(1993(494
 18. NL 110(1993(484

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 25
Back to previous
generation 23
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56