This page was last updated : 161129.
File size is: 32 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 23
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 23

5551108. JAN COPPAERDSZ (VAN SCHIPLIEDE) alias JAN VAN DORP, geb. ca. 1280, ovl. tussen 10-12-1350 en 30-12-1351,[1] beleend (1306, 1340, 1350), woont te Schipluiden 1323,[2] tr. donderdag na St. Laurens 1322[3], (lijftocht 12-8-1322)

5551109. Jkvr. SOPHIE BOUDEWIJNSDR VAN NAELDWIJC, geb. ca. 1290[4] , ovl. na 1333,[5]

Wapen Van Dorp : zoek op Rietstap p321.
22-1-1306 : Jan Coppaertsz wordt beleend met 10 morgen land in Maasland, leen nr. 27, bij dode van zijn broer Jacob Coppaertz.[6]

10-12-1350 : Jan Coppaertsz doet hulde.[7]

1319 : Jan Coppaertsz en Heynric van Coudenhove benoemd tot voogd over Kerstant Kerstantsz.

12-8-1322 : Sophie Boudijns van Naaldwijk wordt getocht aan 10 morgen land in Schipluiden tussen de Ghaweg en Tandhooft, belend ten zuiden: Florens van Hodenpijl, ten noorden: het land dat Gherard van den Werve in leen houdt [8]

30-12-1323 : De graaf doet uitspraak tussen Arnoud van Hodenpijl en zijn broers enerzijds en Jan Coppaerdsz anderzijds over de voorang tijdens de dienst in de kerk te Sciplede : De vrouw van Arnoud van den Dorpe zal het eerst offeren en de paes nemen, daarna die van Arnoud van Hodenpijl, dan die van Jan Coppaerdsz, vervolgens die van de oudste broer van Hodenpijl en zo verder.[9]

1327 : Jan Coppaertsz heeft in Maasland 13 morgen land bezeten die nu Willem van Duvenvoorde toebehoren.[10]

19-8-1340 : Jan Coppaertsz wordt beleend met 14 morgen land genaamd Steenhuysland met 8 hond land ernaast na opdracht door zijn zuster ver Katerine, wed. van Willem van Coudenhove.[11]

Op 12-2-1401 worden de erfgenamen van Jan Coppaertsz vermeld als belenders van 7 morgen land onder Naaldwijk. [12]


COMMENTAAR(¥) voeg toe Kron 4(1995)112 en Kron. 6(1997)161

5576704. Dominus GHISELBERTUS DE GOYE, miles. Landcommandeur der Duitse Orde, tr. 1o [33]

5576705. jonkvrouw WTTENHORST.

5576706. HERBAREN VAN DEN BERGH, tr.[35]

5576707. AGNIESE VAN BREDERODE.

Zie Kwartierstaat Lapikas nr. 14501120 voor verdere vooruders van dit echtpaar en het kader hieronder voor nadere details en voor hun kinderen.


Van den Berghe - Van Brederode
HERBAREN VAN DEN BERGHE, ook Dominus HARBERNUS DE MONTE,[36] heer van Liesvelt en Nypoort, ridder, die op 17-3-1254[37] [38] genoemd wordt als broeder van Jan heer van Arkel en evenals deze zegelde met het volle wapen Arkel, zijnde (in zilver) twee beurtelings gekanteelde (roode) dwarsbalken met als randschrift:S'HARBERNI DE ARKEL MILITIS,[39] stamvader van de heren van Liesveld, tr.[40]

AGNIESE VAN BREDERODE.
  Uit dit huwelijk:[41]
 • b. Aernoud heer van den Berghe, vermeld 1290-1300. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • c. NN (dr) van den Berghe, geb. ca. 1235, ovl. ca. 1276; =kw. nr. Kwartierstaat Van Schothorst nr. 2788353 tr.[42] Wouter heer van Goye van Haghensteyne en van Langherake, vermeld 1253-1277. Hieruit verder nageslacht bekend.
 • d. Jan van Boenswart.
 • e. NN (dr) van den Bergh, tr.?[43] Henric Splinter, vermeld 1285. Hieruit verder nageslacht bekend.

5963776. GODFRIED VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1280, ridder (1317), Heer van Bellinghoven, was Ridder van Jeruzalem en St. Catrinen, verscheen in 1322 op een tournooi te Kleef,[44] tr. vóór ca. 1300[45] [46]

5963777. Jkvr. JUDITH VAN BERENBRO(E)CK.

Wapen Van Berenbroeck: Volgens Ref. [47] als getoond. Volgens Ref. [48] In goud een zwarte gaande beer met zilveren halsband en rode tong. Helmteken : de beer uitkomende.
Op St. Jacobsdag 1317 beleent Margaretha Gravin van Kleef Godfried van Steenhuis, ridder, en Judith van Beerenbroeck zijne vrouw ten profijte van Godfried van Appeltern, ridder, als voogd en man van Hadewich van Steenhuis en Hendrik van Zijl als voogd en echtgenoot van Odilia van Steenhuis met een pachthoeve genaamd Langenhorst liggende te Luttinghen. [49]


Volgens Ref. [54] zijn er nog twee kinderen uit het huwelijk van Steenhuys-van Berenbroeck:

5963792. ARNOLD II VAN WACHTENDONK (VI)(¥), geb. vóór 1320. tr. na 1335[55] NN VAN GENNEP OF VAN MERODE, geb. vóór 1320.

COMMENTAAR(¥)
Is er een verbamd met Hendrik van Aersen, knape, tr. 1312 Maria de Cocq, waaruit o.a. Clara van Aersen, tr. Arnold van Wachtendonck.[56]

5963804. JOHANN VON WILDENBERG, ovl. 1310, tr.[62]

5963805. IRMENGARD VON OUREN.

6923408. SUEDERUS DE VORST, vermeld 1230-1240, ridder 1244, is getuige bij de stichting van het St. Marien-klooster (1232),[64]

voeg toe akten Ref. [65].

6923416. WOUTER VAN KEPPEL, medezegelaar van het verbond Utrecht-Gelre 1253.

6923418. HENDRIK VAN HEUSDEN, parentatie niet bewezen, vermeld 1242-1270.

6923420. HENDRIK II VAN DER LECKE, ovl. vóór 19-9-1309, zegelt in zilver een zwarte leeuw, heer van der Leck 1271-1305, knape in 1271, ridder 1277, 1284 heer van Arkel, raad van de graaf van Holland 1297 nam van zijn vader de tol van Smithuizen en de hoven Ewijk en Malbergen in erfpacht van het kapittel van St. Marie te Utrecht, wordt in 1287 in de ban gedaan wegens schulden aan het Duitse huis en het kapittel van St. Marie, beide te Utrecht, verbannen van 1293 tot 1295,[69] tr. 2o voor 1296[70] HEILWIG VAN BENTHEIM, dr. van graaf Egbert van Bentheim, tr. 1o (huw. contr. 26/30-10-1271)[71]

6923421. JUTTE VAN BORSSELE, geb. vóór dec. 1259, ovl. vóór 1296, vermeld 1271, 1276, krijgt op 25-10-1271 van haar vader Peter van Borssele 1200 £ Hollands ten huwelijk.[72]


Referenties van de gegevens van generatie 23 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 23 ( 75 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Prom. 9, Kron. 6(1997)161, Prom. 10, p200
 2. NL 70(1953)208
 3. Herlevend Verleden
 4. Kron. 4(1995)113
 5. Prom. 9, Kron. 6(1997)161
 6. OV (170)94
 7. OV 44 (1989) 450
 8. OV (1973)10
 9. OV 46 (1991) 207
 10. Van Wimersma Greidanus, l.c.
 11. OV (1970)101
 12. HSN, p67 e.v.
 13. HSN, p67 e.v.
 14. OV (1971)254
 15. ARA, Arch. Graven van Holland 25 f 30
 16. ARA, arch. Delftse Statenkloosters, Koningsveld 72 R173
 17. OV 1983)4
 18. OV (1970)94
 19. HSN, p67 e.v.
 20. HSN, p67 e.v.
 21. Prom. 17, p117
 22. HSN, p67 e.v.
 23. HSN, p67 e.v.
 24. HSN, p67 e.v.
 25. HSN, p67 e.v.
 26. OV 49(1994)321
 1. OV 49(1994)274
 2. HSN, p67 e.v.
 3. OV 49(1994)276
 4. OV 49(1994)327
 5. OV 49(1994)376
 6. OV 49(1994)337
 7. NL 67(1950)194
 8. NL 67(1950)194
 9. NL 66(1949)334
 10. NL 67(1950)197
 11. NL 86(1969)255
 12. NL 1950, kol. 194; 1952, kol. 274; 1954, kol. 371 en 1966, kol. 301
 13. NL 67(1950)197
 14. NL 66(1949)334
 15. NL 86(1969)255
 16. NL 86(1969)255
 17. NL 86(1969)255
 18. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 19. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 20. Steinen1749
 21. ⇒ Nederlande.htm
 22. Gen. Her. Bl. 10(1915)392
 23. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 24. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 25. Steinen1749
 26. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 1. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 2. xxx
 3. Hagenbeek
 4. Nav. 28(1878)432
 5. Hagenbeek
 6. Hagenbeek
 7. NL 42(1924)330
 8. NL 123(2006)167
 9. NL 42(1924)330
 10. ⇒ 6000000003828078229
 11. ⇒ 6000000003828078229
 12. Her. Bib. 5(1876)3
 13. Her. Bib. 5(1876)4
 14. Her. Bib. 5(1876)4
 15. GN 40(1985)526
 16. NL 84(1967)361 e.v.
 17. Kwartierstaat Neutebooom
 18. Kwartierstaat Neutebooom
 19. GN 40(1985)518
 20. NL 45(1927)246
 21. Kwartierstaat Neutebooom
 22. GN 40(1985)518
 23. GN 40(1985)522

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 24
Back to previous
generation 22
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56