This page was last updated : 161129.
File size is: 32 k.
Kwartierstaat Van Schothorst
Generatie 22
NB Het symbool voor een kwartiernummer leidt naar de vader en/of moeder
Refer to these data as:
L. Lapikás,
Kwartierstaat Van Schothorst,
version 10.2,
Muiden, 2016.
© Copyright 2016 : L. Lapikás, Muiden, The Netherlands. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written permission of the publisher. An exemption is made for genealogical publications provided that adequate reference is being made.
You are here: Louk-Home Genealogy Kwartierstaat Van Schothorst Gen. nr. 22

2775042. DE OUDE ARENT, geb. ca. 1310 [1] of 1320[2] , beg. Delft[3] ,[4] stamvader van het geslacht dat zegelde met drie kraaien in het wapen, vermoedelijk identiek met Arent de Oude, leenman van de hofstad Wateringen (1299),[5] zie hieronder, leeft in de 14e eeuw, mogelijk dezelfde als Arnd de Oude, leenman van de grafelijkheid (1333),[6] zie hieronder, en mogelijke dezelfde als Oude Aernt Toude, die een rente schenkt uit een hofstede in 't Woudt voor de kinderen van Claes Toude.[7]

Wapen Oude Arent: zie Holl. Stamreeksen.
==== BELENINGEN ====
11 hond land, afkomstig van de graaf van Benthem, in Pennincxcamp, leenroerig aan de hofstad Van der Wateringe (1483: belend ten oosten: het klooster te Reynsburch, ten noorden: het klooster ter Leede, ten westen: Jan Aemsz en ten zuiden: de Broeckweg). [8]
6-11-1299: Arent de Oude.
7- 8-1379: Dirck Boekel Aerntsz.
..-...-.... Aernt Touwe Dirck Boeckelsz.
17- 5-1429: Aernt Touwe Dirck Boeckelsz. met ledige hand.
etc.
4 morgen land te Ruyvene in de Vrijenban in de hoeve van Wermonde, leenroerig aan de grafelijkheid, belend ten noorden: de proost van Conixvelt, ten zuiden: Dieric Wigghersz, ten westen: Dieric Ghisebrechtsz en ten oosten: Bokel Gheritsz van Wermonde.[9]
8-8-1333: Arnd de Oude krijgt het leen ten eigen na overdracht door Bokel Gheritsz. van Wermonde.

2775554. COPPAERD JANSZ (VAN DORP)[10], geb. ca 1323, vermeld 1348, 1366, tr. ca. 1345

2775555. ADE NN[11], geb. ca. 1330, nicht van Jan Baeck Gherytszoon, die voor haar zegelt: gerechterschuinbalkt van zes stukken (Hodenpijl) vergezeld van een vrijkwartier waarin een leeuw (Naaldwijk).[12]

2788352. WALTERUS EX GOYE FAMULUS, geb. ca. 1225/30, ovl. 19-11-1281/82; Dominus de Goye et de Hagesteine necnon de Langherake, heer van Goye Hagestein en Langerak, eerste heer van Langherake uit het geslacht der Heeren van Goye, welke heerlijkheid hem evenals half-Nypoort waarschijnlijk door zijn vrouw mede ten huwelijk werd gebracht, vermeld 1268-1277, oudste zoon van Dominus Ghiselbertus de Goye, miles, de latere Landcommandeur der Duitse Orde en van diens eerste vrouw, jonkvrouw Wttenhorst,[14] tr.[15] [16]

2788353. NN (dr) VAN DEN BERGHE (DE MONTE), geb. ca. 1235, ovl. ca. 1276.

Wapen Van Arkel: in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.

Wapen Van Goy: gedwarsbalkt van vair en rood van zes stukken.

2981888. ARNT (ARNOLD) VAN STEENHUYS, geb. vóór ca. 1300, ovl. 11-08-1344, beg in het klooster te Griet, ridder, Heer van Bellinghoven, "in diensten des Grafen von Cleve und beu ihm in grossem Ansehen tr. 1318[18] [19]

2981889. Jkvr. ALEYD ROBBERTSDR VAN BLITTERSWIJCK, dr. van Robbert van Blitterswijck, ridder Heer op het land van Kessel.

Wapen Van Blitterswijck:
Volgens Ref. [20] als getoond.
Volgens Ref. [21]: hoekig doorsneden van zilver en rood.

2981890. DIRK VAN WISCHEL, ridder.

2981896. ARNOLD VAN WACHTENDONK (VIIa), geb. Xanten voor 1350, ovl. Xanten 1381, ridder, tr. Xanten 1371[27]

2981897. LUTGARDIS SCHEIFFART VAN MERODE, ovl.. na 1350. dr. van Johan Scheiffart van Merode tr. 2o [28] HEINRICH SPEDE VAN WANKUM, geb. vóór 1312, bij wie geen kinderen.

2981900. RASSO (RAES) VAN SCHOONVORST, tr.[30]

2981901. NN VAN DEN BONGART, zuster van Gérard du Jardin (kennelijk frans voor Van den Bongart!)

2981902. PHILIPP IV VON WILDENBURG (VON WILDENBERG), ovl. 1323, tr.

2981903. JOHANNA VON DER MARK.

3461696. HENDRIK I GRAAF VAN KUINRE, ALIAS HENDRIK DE KRAAN (HENRICUS GRUS), vermeld 1195-1213.

3461704. HERMANNUS DE VOERST, ridder (1252), vermeld 1252-1266.

In 1252 is Hermannus de Voerst, ridder en 's bisschops ministerialis, te Deventer getuige van Hendrik I, bisschop te Utrecht, bij een gift aan Bethlehem.[37]
Op 5-5-1258 is Hermannus de Vorst, een der fideles van de bisschop van Utrecht bij het verdrag met graaf Otto van Gelre. [38]
Op 2-2-1266 is Hermannus de Voerst qnder de ridders en ministerialen getuige als bisschop Hendrik de Sumervordsche goederen aan het klooster ter Hunnep schenkt.[39]

3461706. HERMANNUS I graaf VAN LOON, ovl. na 1248l tr. 1o [46] SOPHIA NN, ovl. vóór ca. 1237, tr. 2o 1237[47] EUFEMIA VAN COEVORDEN, geb. ca. 1210, ovl. na 1248 vermeld 1232-1250, wed. van Henricus de Burclo (huw. ca, 1321), nobilis, miles vermeld 1232-1236, dr. van Rodulfus burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe.

Op 24-11-1248 verkochten Herman graaf van Loon, zijn zoon Hendrik, zijne vrouw Eufemia en haar (hun) zoon Herman aan het klooster Bethlehem voor de gerichten Aalten, Varseveld en Doetinchem hunne goederen Brokeler en Bonnink enz. Getuige is o.a. Henricus domicellus de Burlo, hij was dus nog geen ridder , want als zoodanig vertoont Henricus dominus de Borclo zich eerst op 5 Maart 1271. [48]

3461708. DIRK heer VAN KEPPEL, ovl. na 1300, wordt in 1279 beleend met Olbergen, tr.[50] [51]

3461708. BEATRIX VAN AZEWIJN (AESWIJN) (VAN MEURS?).

Wapen Van Keppel: In rood drie zilveren schelpen, 2 en 1. Gekroonde gouden helm met zilver roode dekkleeden. Helmteken: een rood gebekte zilveren zwaan, waarvan de poten in de helm verborgen sijn. Schildhouders twee klimmende en aanziende gouden leeuwen.[52]

3461709. ARNOLD VAN DER SLUIS (SLUSE), ovl. 28-11-1296, beg. Norbertijner abdijkerk Berne (grafmonument staat tegenwoordig in het museum Het Catherijneconvent te Utrecht). ridder (1283), voor het eerst vermeld 1274,[56] streed bij Woeringen 1288 tr. 1o [57] ALEIDIS VAN ROISTELLE (BOXTEL?). tr. 2o ca. 1280/85 (dispensatie wegens verwantschap in de vierde graad met de eerste echtgenote 3-3-1291)[58] [59]

3461710. AGNES VAN DER LE(C)K, ovl. vóór 1310.


Referenties van de gegevens van generatie 22 staan ook hier
Referenties Kwartierstaat Van Schothorst --- Generatie 22 ( 71 refs.)
Referenties voorafgegaan door het ⇒ symbool verwijzen naar (aanklikbare) externe url's waarvan alleen het laatste deel van de naam wordt vermeld.
Verkorte verwijzingsvormen voor veelgebruikte literatuur
 • Eur-Stam-VIII = Europäische Stammtafeln, Neue Folge Bd. VIII Schwennike, Herausgabe 1980
 • Hagenbeek = ⇒ hagenbeek-013280-flodrop-gframeset.htm?hagenbeek-013280-flodrop-g.htm
 • Herckenrode1865 = Nobiliaire des Pays-Bas et du comte de Bourgogne (2, deel 2) M. de Vegianos d'Hovel (1724-94). Bewerkt door baron J. v. Herckenrode (1865).
 • Schmelzer2014 = W. Schmelzer, Genealogie Van Steenhuys, 2014
 • Steinen1749 = Johann Diederich von Steinen, Westphälischen Geschichte Volume 1(1755) p. 665 e.v.
 • Uil2015 = Huib Uil, De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801, Bergschenhoek, 2015, ISBN 978-90-820494-7-3, ⇒ onderwijsgevendeninzeeland.wordpress.com
 1. Prom. 12 p349
 2. Prom. 9
 3. Kron. 6(1997)154
 4. Prom. 9
 5. OV 45 (1990) 55 en Kron. 3(1994)53
 6. Van Wimersma Greidanus, l.c., p 443
 7. Jb. OV 1961, p54
 8. OV 21(1966)481
 9. OV 21(1983)143
 10. Prom. 9, Kron. 6(1997)159
 11. Prom. 9
 12. NL 70(1953)208
 13. ⇒ ~brouw268
 14. NL 67(1950)194
 15. NL 67(1950)194
 16. NL 86(1969)255
 17. NL 67(1950)197
 18. Gen. Her. Bl. 10(1915)395
 19. Steinen1749
 20. ⇒ Nederlande.htm
 21. Gen. Her. Bl. 10(1915)392
 22. Steinen1749
 23. Steinen1749
 24. Steinen1749
 1. Steinen1749
 2. Steinen1749
 3. Hagenbeek
 4. Hagenbeek
 5. Hagenbeek
 6. NL 113(1996)319
 7. NL 113(1996)319
 8. NL 113(1996)319
 9. NL 113(1996)319
 10. NL 113(1996)313
 11. ⇒ 6000000003828078211
 12. NL 84(1967)260
 13. Her. Bib. 5(1876)3
 14. Her. Bib. 5(1876)3
 15. Her. Bib. 5(1876)3
 16. Her. Bib. 5(1876)4
 17. NA 8(1910)465
 18. Her. Bib. 5(1876)4
 19. Her. Bib. 5(1876)17
 20. Her. Bib. 5(1876)17
 21. Her. Bib. 5(1876)17
 22. NL53(1935)234
 23. NL53(1935)234
 24. NL 53(1935)269
 1. NL53(1935)269
 2. NL 123(2006)234
 3. NA 5(1907)313
 4. NA 5(1907)313
 5. NL 123(2006)234
 6. NA 5(1907)313
 7. NA 5(1907)313
 8. Kwartierstaat Neutebooom
 9. GN 40(1985)520
 10. NL 123(2006)234
 11. GN 40(1985)520
 12. NL 123(2006)234
 13. NL 84(1967)361 e.v.
 14. NL 84(1967)361 e.v.
 15. GN 40(1985)520
 16. GN 40(1985)520
 17. GN 40(1985)524
 18. GN 46(1993)542
 19. NL 84(1967)361 e.v.
 20. GN 46(1993)542
 21. GN 46(1993)542
 22. NL 84(1967)361 e.v.
 23. NL 84(1967)361 e.v.

Back to the
genealogy page
Back to the
contents
Go to the
index
Forward to next
generation 23
Back to previous
generation 21
Directly go to generation :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56